พยากรณ์อากาศประจำวัน พุธ  ที่  27  เมษายน  พ.ศ. 2554

ลักษณะอากาศทั่วไป   จากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียม   เมื่อเวลา  0700  วันนี้

    

                หย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน เป็นผลให้ลมฝ่ายใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนบนลมฝ่ายตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่าง    

 

พยากรณ์อากาศใน 24 ชม.   ตั้งแต่   1100  น.วันนี้ ถึง เวลา 1100  น. วันพรุ่งนี้

ฐานทัพเรือกรุงเทพ และบริเวณใกล้เคียง    มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 30 ของพื้นที่ และมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 6 – 10 กม. ( 3.5 – 5.5 ไมล์ ) ลมฝ่ายใต้ ความเร็ว 6 – 12 นอต กับมีลมกระโชกแรงขณะเกิดฝนฟ้าคะนอง

อ่าวไทยฝั่งตะวันออก  มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ  ร้อยละ 30 ของพื้นที่ และมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 6 – 12 กม.( 3.5 – 6.5 ไมล์ ) ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 7 – 13 นอต กับมีลมกระโชกแรงขณะเกิดฝนฟ้าคะนอง ทะเลเรียบถึงมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 1 – 3 ฟุต (0.5 – 1.0 เมตร)

พัทยา และบริเวณใกล้เคียง    มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 30 ของพื้นที่ และมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 7 – 12 กม. (4.0 – 6.5 ไมล์) ลมฝ่ายใต้   ความเร็ว 6 - 12 นอต กับมีลมกระโชกแรงขณะเกิดฝนฟ้าคะนอง ทะเลเรียบเป็นส่วนมาก ความสูงของคลื่น 1 – 2 ฟุต (0.5 เมตร)

สัตหีบ และระยอง   มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 30 ของพื้นที่ และมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 6 – 12 กม. (3.5 – 6.5 ไมล์ ) ลมฝ่ายใต้ ความเร็ว 7 – 13 นอต กับมีลมกระโชกแรงขณะเกิดฝนฟ้าคะนอง ทะเลเรียบถึงมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 1 – 3 ฟุต (0.5 – 1.0 เมตร)

อ่าวไทยฝั่งตะวันตกตั้งแต่ชุมพรขึ้นมา  มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 20 ของพื้นที่  และมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 7 – 12 กม.(4.0 – 6.5 ไมล์ ) ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 7 – 13 นอต กับมีลมกระโชกแรงขณะเกิดฝนฟ้าคะนอง ทะเลเรียบถึงมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 1 – 3 ฟุต (0.5 – 1.0 เมตร)

ใต้ชุมพรลงไป  มีเมฆบางส่วน กับทวีขึ้นในตอนกลางวัน และมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ อากาศร้อน และมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 7 – 14 กม.( 4.0 - 8.0 ไมล์) ลมฝ่ายตะวันออก ความเร็ว 7 – 14 นอต ทะเลมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 2 – 3 ฟุต ( 0.5 – 1.0 เมตร)

ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 20 ของพื้นที่ และมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 7 – 12 กม.( 4.0 - 6.5 ไมล์ ) ลมแปรปรวน ความเร็ว 6 – 12 นอต ตอนบ่ายเป็นลมฝ่ายตะวันตก ทะเลเรียบถึงมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 1 – 3 ฟุต  (0.5 – 1.0 เมตร)  

 

 

ดวงอาทิตย์ตกวันนี้ เวลา 1830

ดวงอาทิตย์ขึ้นวันพรุ่งนี้ เวลา 0558

น้ำขึ้นสูงสุดวันนี้ เวลา   0109  สูง   2.76  เมตร* 

น้ำลงต่ำสุดวันนี้  เวลา  1631  สูง   1.49  เมตร*

หัวหิน
ดวงอาทิตย์ตกวันนี้       เวลา  1834

ดวงอาทิตย์ขึ้นวันพรุ่งนี้  เวลา  0602

น้ำขึ้นสูงสุดวันนี้   เวลา  0123  สูง   2.46   เมตร*
น้ำลงต่ำสุดวันนี้   เวลา  1710  สูง   1.20   เมตร*
* วัดจากระดับน้ำลงต่ำสุดรอบ 18.6 ปี  (Lowest Low water)