รายชื่อพายุบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิคตอนเหนือและทะเลจีน เริ่มใช้ 1 ม.ค.2543
คอลัมน์ที่ 1
คอลัมน์ที่ 2
คอลัมน์ที่ 3
คอลัมน์ที่ 4
คอลัมน์ที่ 5
Damrey
ดอมเรย์
Kong rey
กองเรย์
Nakri
นากรี
Krovanh
กรอวาญ
Sarika
สาริกา
Longwang
หลงหวาง
Yutu
ยูทู
Fengshen
ฟงเฉิน
Dujuan
ตู้เจี้น
Hima
ไหหม่า
Kirogi
ไคโรจิ
Toraji
โทราจิ
Kalmaegi
เคาเมจิ
Maemi
เมมิ
Meari
มิอะริ
Kai-tak
ไคตั๊ก
Man-yi
มานยี่
Fung-wong
ฟองวอง
Choi-Wan
ฉอยหวั่น
Ma-On
มาง่อน
Tembin
เทมบิน
Usagi
อุซางิ
Kammuri
คัมมุริ
Koppu
ขอบปุ
Tokage
โทะคาเงะ
Bolaven
โบลาเวน
Pabuk
ปลาบึก
Phanfone
พันฝน
Ketsana
เกศนา
Nock-Ten
นกเต้น
Chanchu
จันจู
Wutip
วูทิบ
Vongfong
หวังฟง
Parma
พาร์มา
Muifa
มุ้ยฝ่า
Jelawat
เจอลาวัต
Sepat
เซอพัต
Rusa
รูซา
Melor
มีเลอ
Merbok
เมอร์บุค
Ewiniar
เอวินลา
Fitow
ฟีโท
Sinlaku
ซินลากู
Nepartak
เนพาทัค
Nanmadol
นันมาดอล
Bilis
บิลิส
Danas
ดานัส
Hagupit
ฮากูปิด
Lupit
ลูปิด
Talas
ทาลัส
Kaemi
เกมี
Nari
นารี
Changmi
ชังมี
Sudal
ซูดาล
Noru
โนรู
Prapiroon
พระพิรุณ
Vipa
วิภา
Megkhla
เมขลา
Nida
นิดา
Kularb
กุหลาบ
Maria
มาเรีย
Francisco
ฟรานซิสโก
Higos
ฮีโกส
Omais
โอเมส
Roke
โรเค
Hoamai
เซลไม
Lekima
เลคคีมา
Bavi
บาวี
Conson
คอนซอน
Sonca
ซอนคา
Bopha
โบพา
Krosa
กรอซา
Maysak
ไมสัก
Chanthu
จันทู
Nesat
เนสาด
Wukong
หวู่คง
Haiyan
ไห่เยี่ยน
Haishen
ไห่เฉิน
Dianmu
เตี้ยมู่
Haitang
ไห่ถัง
Sonamu
โซนามุ
Podul
โพดอล
Pongsona
พงโซนา
Mindulle
มินดอลเล
Nalgae
นอเก
Shanshan
ชานชาน
Lingling
แหล่งแหลง
Yanyan
ยันยัน
Tingting
เทงเท่ง
Banyan
บันหยัน
Yagi
ยางิ
Kajiki
คะจิกิ
Kujira
คุจิระ
Kompasu
คอมปาซึ
Washi
วาชิ
Xangsane
ช้างสาร
Faxai
ฟ้าใส
Chan-Hom
จันทร์หอม
Namtheun
น้ำต้น
Matsa
มัทสา
Bebinca
เบบินก้า
Vamei
ฮัวเหม่ย
Linfa
หลินฝ่า
Malou
หม่าเหลา
Sanvu
ซันหวู่
Rumbia
รัมเบีย
Tapah
ทาปา
Nangka
นังกา
Meranti
เมอรันติ
Mawar
มาวา
Soulik
ซูลิค
Mitag
มิแทค
Soudelor
ซูเดโล
Rananim
รานานิม
Guchol
กูโชว
Cimaron
ชิมาลอน
Hagibis
ฮาจิบิส
Imbudo
อิมบุโด
Malakas
มาลากัส
Talim
ทาลิม
Chebi
เชบี
Noguri
โนกูริ
Koni
โกนี
Megi
เมกี
Nabi
นาบี
Durian
ทุเรียน
Ramasoon
รามสูร
Hanuman
หนุมาน
Chaba
ชบา
Khanun
ขนุน
Utor
อูโท
Chataan
ชาทาน
Etau
อีโท
Kodo
โคโด
Vicente
วีเซนเต้
Trami
ทรามี
Halong
ฮาลอง
Vamco
แวมโค
Songda
ซองดา
Saola
เซลลา

วิธีการตั้งชื่อพายุ
1. เมื่อมีพายุที่มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางของพายุมากกว่า 34 นอต หรือ 62 กม./ชม. พายุนั้นจะถูกตั้งชื่อ
2. ชื่อของพายุจะเริ่มใช้ที่คอลัมน์ที่หนึ่งตัวบนสุดก่อน เช่น เมื่อมีพายุเกิดขึ้นมีความเร็วลมสูงสุดใกล้จุดศูนย์กลางตามที่กำหนดในข้อ 1. เป็นตัวแรกของปี พายุนั้นจะมีชื่อว่า "Damrey (ดอมเรย์)"
3. เมื่อมีพายุตัวต่อไปเกิดขึ้นอีก และมีความเร็วลมสูงสุดใกล้จุดศูนย์กลางตามที่กำหนดในข้อ 1. พายุนั้นจะใช้ชื่อที่อยู่ถัดลงมาในคอลัมน์ที่ 1 เช่น พายุตัวที่สองจะมีชื่อว่า "Longwang (หลงหวาง)"
4. เมื่อใช้จนหมดคอลัมน์ให้ใช้ชื่อแรกของคอลัมน์ที่อยู่ถัดไป เช่น พายุที่เกิดหลังพายุ "Trami (ทรามี)" จะใช้ชื่อ "Kongrey (กองเรย์)"
5. เมื่อใช้จนหมดคอลัมน์ที่ 5 ให้กลับมาใช้ชื่อแรกของคอลัมน์ที่ 1 เช่น พายุที่เกิดหลังพายุ "Saola (เซลลา)" จะใช้ชื่อ "Damrey (ดอมเรย์)"

ความหมายและที่มาของชื่อพายุ

คอลัมน์ที่ 1
ชื่อพายุ
ความหมาย
ที่มา (ประเทศ)
Damrey
ดอมเรย์
ช้าง กัมพูชา
Longwang
หลงหวาง
พญามังกร สาธารณรัฐประชาชนจีน
Kirogi
ไคโรจิ
ห่านป่า (ฝูงนกที่อพยพมาเกาหลีในฤดูใบไม้ร่วง และอพยพกลับไปทางเหนือในต้นฤดูใบไม้ผลิซึ่งมีพฤติกรรมคล้ายกับพายุโซนร้อน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
Kai-tak
ไคตั๊ก
ชื่อสนามบินเก่าของฮ่องกง ฮ่องกง (สาธารณรัฐประชาชนจีน)
Tembin
เทมบิน
ราศีตุลย์/ตาชั่ง ญี่ปุ่น
Bolaven
โบลาเวน
ที่ราบสูง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Chanchu
จันจู
ไข่มุก มาเก๊า
Jelawat
เจอลาวัต
ปลาน้ำจืด มาเลเซีย
Ewinlar
เอวินลา
เทพเจ้าแห่งพายุ (ภาษาพื้นเมืองของเผ่า Chuuk) ไมโครนีเซีย
Bilis
บิลิส
ความเร็ว ฟิลิปปินส์
Kaemi
เกมี
มด สาธารณรัฐเกาหลี
Prapiroon
พระพิรุณ
เทพเจ้าแห่งฝน ไทย
Maria
มาเรีย
ชื่อสตรี (ภาษาพื้นเมืองของหมู่เกาะมารีน่าในมหาสมุทรแปซิฟิค) สหรัฐอเมริกา
Saomai
เซลไม
เทพธิดาแห่งความรัก เวียดนาม
Bopha
โบพา
ชื่อดอกไม้/ชื่อของเด็กหญิง กัมพูชา
Wukong
หวู่คง
ชื่อของวีรบุรุษในพงศาวดารจีน สาธารณรัฐประชาชนจีน
Sonamu
โซนามุ
ต้นสน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
Shanshan
ชานชาน
ชื่อของหญิงสาว ฮ่องกง (สาธารณรัฐประชาชนจีน)
Yagi
ยางิ
ราศีมังกร/แพะ ญี่ปุ่น
Xangsane
ช้างสาร
ช้าง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Bebinca
เบบินก้า
ขนมพุดดิ้ง มาเก๊า
Rumbia
รัมเบีย
ต้นปาล์ม มาเลเซีย
Soulik
ซูลิค
ตำแหน่งหัวหน้าเผ่าโบราณโฟนเป (Pohnpei) ไมโครนีเซีย
Cimaron
ชิมาลอน
วัวป่า ฟิลิปปินส์
Chebi
เซบี
นกนางแอ่น สาธารณรัฐเกาหลี
Durian
ทุเรียน
ชื่อผลไม้ ไทย
Utor
อูโท
แนวพายุฝนฟ้าคะนอง (ภาษาพื้นเมืองชาวเกาะมาแชลในมหาสมุทรแปซิฟิก) สหรัฐอเมริกา
Trami
ทรามี
ชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่ง เวียดนาม

คอลัมน์ที่ 2
ชื่อพายุ
ความหมาย
ที่มา (ประเทศ)
Kong-rey
กองเรย์
ชื่อสาวงามในตำนานของเขมร/ชื่อภูเขา กัมพูชา
Yutu
ยูทู
กระต่ายในพงศาวดารจีน สาธารณรัฐประชาชนจีน
Toraji
โทราจิ
ต้นไม้ชนิดหนึ่ง มีดอกสวยงาม พบในหุบเขาของเกาหลี รากใช้ทำยาและอาหาร สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
Man-yi
มานยี่
ชื่อช่องแคบ ปัจจุบันเป็นอ่างเก็บน้ำ ฮ่องกง (สาธารณรัฐประชาชนจีน)
Usagi
อุซางิ
กระต่าย ญี่ปุ่น
Pabuk
ปลาบึก
ปลาน้ำจืดขนาดใหญ่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Wutip
วูทิบ
ผีเสื้อ มาเก๊า
Sepat
เซอพัต
ปลาน้ำจืดซึ่งมีครีบเล็กๆ สำหรับคลาน มาเลเซีย
Fitow
ฟิโท
ชื่อดอกไม้สวย มีกลิ่นหอม (ภาษาพื้นเมืองของหมู่เกาะ Yapese) ไมโครนีเซีย
Danas
ดานัส
ประสบการณ์ และความรู้สึก ฟิลิปปินส์
Nari
นารี
ดอกไม้ สาธารณรัฐเกาหลี
Vipa
วิภา
ชื่อสตรี ไทย
Francisco
ฟรานซิสโก
ชื่อบุรุษ (ภาษาพื้นเมืองของหมู่เกาะมารีน่าในมหาสมุทรแปซิฟิค) สหรัฐอเมริกา
Lekima
เลคคิมา
ผลไม้ชนิดหนึ่ง เวียดนาม
Krosa
กรอซา
ปั้นจั่น กัมพูชา
Haiyan
ไห่เยี่ยน
นกทะเลชนิดหนึ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
Podul
โพดูล
ต้นหลิว ต้นไม้ที่มักจะพบในเกาหลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
Lingling
แหล่งแหลง
ชื่อของสาวน้อย ฮ่องกง (สาธารณรัฐประชาชนจีน)
Kajiki
คะจิคิ
ปลาทะเลชนิดหนึ่ง เกล็ดจะเปลี่ยนสีเมื่อขึ้นจากน้ำ ญี่ปุ่น
Faxai
ฟ้าใส
ชื่อสตรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Vamei
ฮัวเหม่ย
นกชนิดหนึ่งมีเสียงร้องไพเราะ มาเก๊า
Tapah
ทาปา
ปลาน้ำจืดชนิดหนึ่ง มาเลเซีย
Mitag
มีแทค
ชื่อสตรี (ภาษาพื้นเมืองของชาวเกาะ) ไมโครนีเซีย
Hagibis
ฮาจิบิส
รวดเร็ว ว่องไว ฟิลิปปินส์
Noguri
โนกูรี
สุนัขพันธ์ราคูน สาธารณรัฐเกาหลี
Ramasoon
รามสูร
ชื่อยักษ์ในเทพนิยาย/เทพเจ้าแห่งฟ้าร้องฟ้าผ่า ไทย
Chataan
ชาทาน
ฝน (ภาษาพื้นเมืองชาวเกาะมารีน่าในมหาสมุทรแปซิฟิก) สหรัฐอเมริกา
Halong
ฮาลอง
ชื่ออ่าวแห่งหนึ่งในเวียดนาม เวียดนาม

คอลัมน์ที่ 3
ชื่อพายุ
ความหมาย
ที่มา (ประเทศ)
Nakri
นากรี
ชื่อของดอกไม้ชนิดหนึ่ง กัมพูชา
Fengshen
ฟงเฉิน
เทพเจ้าแห่งลม สาธารณรัฐประชาชนจีน
Kalmaeji
เคาเมจิ
นกนางนวล (สัญลักษณ์แห่งท้องทะเล) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
Fung-wong
ฟองวอง
ชื่อยอดเขาแห่งหนึ่ง ฮ่องกง (สาธารณรัฐประชาชนจีน)
Kammuri
คัมมุริ
มงกุฎ ญี่ปุ่น
Phanfone
พันฝน
สัตว์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Vongfong
หวังฟง
แมลงชนิดหนึ่ง มาเก๊า
Rusa
รูซา
กวาง มาเลเซีย
Sinlaku
ซินลากุ
เทพสตรีในนิยาย ไมโครนีเซีย
Hagupit
ฮากุปิด
เฆี่ยนตี ฟิลิปปินส์
Changmi
ชังมี
กุหลาบ สาธารณรัฐเกาหลี
Megkhla
เมขลา
เทพธิดาในเทพนิยาย/เทพธิดาแห่งฟ้าแลบ ไทย
Higos
ฮีโกส
ชื่อพืชชนิดหนึ่ง (ภาษาพื้นเมืองของหมู่เกาะมารีน่าในมหาสมุทรแปซิฟิค) สหรัฐอเมริกา
Bavi
บาวี
ชื่อภูเขาทางตอนเหนือของเวียดนาม เวียดนาม
Maysak
ไมสัก
ต้นไม้ชนิดหนึ่ง กัมพูชา
Haishen
ไห่เฉิน
เทพเจ้าแห่งท้องทะเล สาธารณรัฐประชาชนจีน
Pongsona
พงโซนา
ดอกไม้ชนิดหนึ่ง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
Yanyan
ยันยัน
ชื่อของสาวน้อย ฮ่องกง (สาธารณรัฐประชาชนจีน)
Kujira
คุจิระ
ปลาวาฬ ญี่ปุ่น
Chan-hom
จันทร์หอม
ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Linfa
หลินฝ่า
ดอกบัว มาเก๊า
Nangka
นังก้า
ผลไม้ชนิดหนึ่ง มาเลเซีย
Soudelor
ซูเดโล
ชื่อหัวหน้าเผ่าในเทพนิยายของชาว Pohmpei ไมโครนีเซีย
Imbudo
อิมบุโด
พายุงวงช้าง ฟิลิปปินส์
Koni
โกนี
หงส์ส่งเสียงร้อง สาธารณรัฐเกาหลี
Hanuman
หนุมาน
หัวหน้าลิงในเทพนิยาย ไทย
Etao
อีโท
เมฆพายุ (ภาษาพื้นเมืองชาวเกาะ Palauan) สหรัฐอเมริกา
Vamco
แวมโก
ชื่อแม่น้ำทางตอนใต้ของเวียดนาม เวียดนาม

คอลัมน์ที่ 4
ชื่อพายุ
ความหมาย
ที่มา (ประเทศ)
Krovanh
กรอวาญ
ต้นไม้ชนิดหนึ่ง กัมพูชา
Dujuan
ตู้เจี้ยน
ดอกไม้ชนิดหนึ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
Maemi
เมมิ
สัตว์ชนิดหนึ่งมักส่งเสียงร้องในฤดูร้อนเวลาเกิดพายุ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
Choi-wan
ฉอยหวั่น
เมฆซึ่งมีสีสรรสวยงาม ฮ่องกง (สาธารณรัฐประชาชนจีน)
Koppu
ขอบปู
ปล่องภูเขาไฟ หลุม หรือแก้ว ญี่ปุ่น
Ketsana
เกศนา
ต้นไม้ชนิดหนึ่ง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Parma
พาร์มา
ชื่ออาหารชนิดหนึ่ง (ประกอบด้วยเนื้อสะโพก ตับ และเห็ด) มาเก๊า
Melor
มีเลอ
ดอกมะลิ มาเลเซีย
Nepatak
เนพาทัค
นักรบผู้มีชื่อเสียง ไมโครนีเซีย
Lupit
ลูปิด
ความทารุณ โหดร้าย ฟิลิปปินส์
Sudal
ซูดาล
ตัวนาก สาธารณรัฐเกาหลี
Nida
นิดา
ชื่อสตรี ไทย
Omeis
โอเมส
การเคลื่อนที่ไปรอบๆ (ภาษาพื้นเมืองของหมู่เกาะ Palauan) สหรัฐอเมริกา
Conson
คอนซอน
สถานที่ในประวัติศาสตร์ของเวียดนาม เวียดนาม
Chanthu
จันทู
ดอกไม้ชนิดหนึ่ง กัมพูชา
Dianmu
เตี้ยมู่
เจ้าแม่แห่งสายฟ้า สาธารณรัฐประชาชนจีน
Mindulle
มินดอนเล
ดอกไม้ชนิดหนึ่ง ดอกเล็กๆ สีเหลือง บานในฤดูใบไม้ผลิ แสดงถึงจิตใจที่อ่อนโยนและบริสุทธิ์ของหญิงสาวชาวเกาหลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
Tingting
เทงเท่ง
ชื่อของสาวน้อย ฮ่องกง (สาธารณรัฐประชาชนจีน)
Kompasu
คอมปาสึ
วงเวียน ญี่ปุ่น
Namtheun
น้ำต้น
แม่น้ำ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Malou
หม่าเหลา
หินโมรา มาเก๊า
Meranti
เมอรันติ
ต้นไม้ชนิดหนึ่ง มาเลเซีย
Rananim
รานานิม
คำทักทาย/สวัสดี ในภาษาพื้นเมืองของชาว Chuukese ไมโครนีเซีย
Malakas
มาลากัส
แข็งแกร่ง เต็มไปด้วยพลัง ฟิลิปปินส์
Megi
เมกี
ปลา สาธารณรัฐเกาหลี
Chaba
ชบา
ชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่ง ไทย
Kodo
โคโด
เมฆ (ภาษาพื้นเมืองชาว Marshalese) สหรัฐอเมริกา
Songda
ซองดา
ชื่อแม่น้ำทางตะวันตกเฉียงเหนือของเวียดนาม เวียดนาม

คอลัมน์ที่ 5
ชื่อพายุ
ความหมาย
ที่มา (ประเทศ)
Sarika
สาริกา
นกชนิดหนึ่งมีเสียงไพเราะ กัมพูชา
Haima
ไหหม่า
ม้าน้ำ สาธารณรัฐประชาชนจีน
Meari
มิอาริ
เสียงสะท้อน (หมายถึง ทันทีที่เกิดพายุ คำประกาศเตือนก็จะแจ้งไปสู่ประเทศสมาชิกทันที) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
Ma-on
มาง่อน
อานม้า ฮ่องกง (สาธารณรัฐประชาชนจีน)
Tokage
โทคาเงะ
สัตว์เลื้อยคลานจำพวกจิ้งจก หรือตุ๊กแก ญี่ปุ่น
Noakten
นกเต้น
นก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Muifa
มุ้ยฝ่า
ชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่ง มาเก๊า
Merbok
เมอร์บุค
นกชนิดหนึ่ง มาเลเซีย
Nanmadol
นันมาดอล
ซากประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของชาว Pohnpoi หรือ "เวนิชแห่งแปซิฟิค" ไมโครนีเซีย
Talas
ทาลัส
แหลมคม ฟิลิปปินส์
Noru
โนรู
กวาง สาธารณรัฐเกาหลี
Kularb
กุหลาบ
ดอกกุหลาบ ไทย
Roke
โรเค
ชื่อของผู้ชาย (ภาษาพื้นเมืองของหมู่เกาะมารีน่าในมหาสมุทรแปซิฟิค) สหรัฐอเมริกา
Sonca
ซอนคา
นกชนิดหนึ่ง เวียดนาม
Nesat
เนสาด
ชาวประมง กัมพูชา
Haitang
ไห่ถัง
ผลไม้ชนิดหนึ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
Nalgae
นอเก
ปีก (หมายถึงการโบยบิน เคลื่อนที่ เคลื่อนไหวอย่างมีอิสระ) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
Banyan
บันหยัน
ต้นไม้ชนิดหนึ่ง ฮ่องกง (สาธารณรัฐประชาชนจีน)
Washi
วาชิ
ชื่อหมู่ดาว/นกอินทรีย์ ญี่ปุ่น
Matsa
มัทสา
ปลาเพศเมีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Sanvu
ซันหวู่
หินปะการัง มาเก๊า
Mawar
มาวา
กุหลาบ มาเลเซีย
Guchol
กูโชว
เครื่องเทศชนิดหนึ่ง ไมโครนีเซีย
Talim
ทาลิม
แหลมคม ด้านคมของใบมีด ฟิลิปปินส์
Nabi
นาบี
ผีเสื้อ สาธารณรัฐเกาหลี
Khanun
ขนุน
ชื่อผลไม้ชนิดหนึ่ง ไทย
Vicente
วิเซนเต้
เมฆ (ภาษาพื้นเมืองชาว Chamarro) สหรัฐอเมริกา
Saola
เซลลา
ชื่อสัตว์ชนิดหนึ่งที่เพิ่งค้นพบในเวียดนาม เวียดนาม