:: รายละเอียดประกาศ สอบ-ประกวด ราคางาน ลำดับที่ 193 ::
:: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์กีฬาวังนันทอุทยาน กองทัพเรือ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ::

:: ประกาศ e-Auction ::
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์กีฬาวังนันทอุทยาน กองทัพเรือ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
:: รายละเอียดโดยย่อ ::
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์กีฬาวังนันทอุทยาน กองทัพเรือ (ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง ลักษณะเป็นอาคาร ค.ส.ล. สูง 2 ชั้น ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ขนาด 25x50 เมตร จำนวน 1 สระ พร้อมสระเด็กและโรงสูบ สนามเทนนิสมาตรฐาน จำนวน 4 สนาม พร้อมสนามซ้อม 1 สนาม ลานจอดรถและถนน ค.ส.ล. งานระบบไฟฟ้าภายนอก งานระบบประปาภายนอกอาคาร และงานวางท่อระบายน้ำขนาดใหญ่) ภายในบริเวณ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ราคากลาง 44,000,000.-บาท
:: ข้อมูลประกาศ e-Auction ::
วิธีซื้อ/จ้าง : e-Auction
ราคากลาง : 44,000,000.-บาท
ราคาแบบ : 20,000.-บาท
ขายแบบ : 12 ม.ค.53 ถึง 22 ม.ค.53
วันนำดู/ชี้แจง : 25 ม.ค.53
ยื่นซอง : 29 ม.ค.53 ถึง 29 ม.ค.53
วันเปิดซอง/เคาะราคา : 9 ก.พ.53
สถานที่เปิดซอง/เคาะราคา : บ.พันธวณิช
วันลงนามในประกาศ : 12 ม.ค. 53
:: ผลการคัดเลือก ::
จำนวนผู้ซื้อแบบ : 35 ราย
จำนวนผู้ยื่นซอง : 32 ราย ผ่านมีสิทธิเข้าเสนอราคา 32 ราย
รายชื่อผู้ยื่นซอง/ราคาเสนอ :
1.บ.ปลูกแปลง จก. เสนอราคา 36,440,000.00 บาท
2.หจก.ไทยเจตนาก่อสร้าง เสนอราคา 36,600,000.00 บาท
3.บ.เวสเทอร์นคอนสตรัคชั่น จก. เสนอราคา 37,888,000.00 บาท
4.หจก.โภคาเฟอร์นิเจอร์ เสนอราคา 37,900,000.00 บาท
5.บ.อครา สถาปนิก จก. เสนอราคา 38,444,000.00 บาท
6.บ.ทำเลไทย ธรรมชาติ จก. เสนอราคา 39,999,999.00 บาท
7.บ.งามวงศ์วานการช่าง จก. เสนอราคา 39,999,999.99 บาท
8.บ.โชคพัฒนา คอนสตรัคชั่น จก. เสนอราคา 40,140,000.00 บาท
9.บ.ฉ.เหลี่ยมเจริญ ก่อสร้าง จก. เสนอราคา 40,500,000.00 บาท
10.หจก.เอเชียคอนกรีตก่อสร้าง เสนอราคา 40,850,000.00 บาท
11.หจก.ส.สุพาณิชย์ก่อสร้าง เสนอราคา 41,000,000.00 บาท
12.บ.ม่านฟ้าหลวง จก. เสนอราคา 41,400,000.00 บาท
13.บ.เวิลด์เดสคอน จก. เสนอราคา 42,290,000.00 บาท
14.กิจการร่วมค้า เอส.ที. เสนอราคา 43,000,000.00 บาท
15.บ.เจมิไนย แอนด์ แอสโซซิเอท จก เสนอราคา 43,300,000.00 บาท
16.หจก.ศรีสินก่อสร้าง เสนอราคา 43,800,000.00 บาท
17.บ.เทพนาคิน เทคโนดลยี จก. เสนอราคา 43,900,000.00 บาท
18.บ.โคสตอล เอ็นจิเนียริ่ง จก. เสนอราคา 43,990,000.00 บาท
19.หจก.โภคะกิจก่อสร้าง เสนอราคา 43,995,000.00 บาท
20.บ.พ.ภักดีวิบูล จก. เสนอราคา 43,996,000.00 บาท
21.หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น เสนอราคา 43,999,000.00 บาท
22หจก.พิชญวิศวกรรม เสนอราคา 43,999,000.00 บาท
23.บ.ไกรสุ คอนสตรัคชั่น จก. เสนอราคา 43,999,700.00 บาท
24.บ.ธัญญ กรุ๊ป จก. เสนอราคา 43,999,888.00 บาท
25.หจก.โฟคัสดีเวลล็อปเม้นแอนด์คอนสตรัคชั่น เสนอราคา 43,999,900.00 บาท
26.บ.เอ.เอส.เอ.การช่าง จก. เสนอราคา 43,999,900.00 บาท
27.บ.มหาฤกษ์ ดำรงพัฒนา เสนอราคา 43,999,900.00 บาท
28.บ.ชาญนคร วิศวกรรม จก. เสนอราคา 43,999,999.00 บาท
29.บ.นำไกรสากลก่อสร้าง จก. เสนอราคา 43,999,999.00 บาท
30.หจก.ส่งเสริมสิทธิ์ เสนอราคา 43,999,999.00 บาท
31.หจก.ฉัตรชัยเดชรุ่งเรืองก่อสร้าง เสนอราคา 43,999,999.00 บาท
32.หจก.เอ็น.เอส.เจ.คอนสตรัคชั่น เสนอราคา 43,999,999.00 บาท
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก/ราคา : บ.ปลูกแปลง จก. ราคา 36,440,000.00 บาท(20.7%)
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก : เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
เปิดดูเอกสารประกอบที่นี่
ประกาศประกวดราคา
บันทึกข้อมูลโดย : น.อ.ก้องศักดิ์ ปรีดีคณิต วันที่บันทึกข้อมูล วันจันทร์ ที่ 8 มีนาคม 2553 เวลา 08:41 น.
:: กรมช่างโยธาทหารเรือ ::


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]