:: รายละเอียดประกาศ สอบ-ประกวด ราคางาน ลำดับที่ 331 ::
:: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักประทวน ขนาด ๖๔ ครอบครัว ที่ กองพันรถสะเทินน้ำสะเทินบก ด้วยวิธีการทางอิ..... ::

:: ประกาศ e-Auction ::
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักประทวน ขนาด ๖๔ ครอบครัว ที่ กองพันรถสะเทินน้ำสะเทินบก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
:: รายละเอียดโดยย่อ ::
กรมช่างโยธาทหารเรือ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักประทวน ขนาด ๖๔ ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค จำนวน ๑ หลัง ที่ กองพันรถสะเทินน้ำสะเทินบก กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
:: ข้อมูลประกาศ e-Auction ::
วิธีซื้อ/จ้าง : e-Auction
ราคากลาง : 54,000,000.00 บาท
ราคาแบบ : 25,000.00 บาท
ขายแบบ : 25 พ.ค. 54 ถึง 31 พ.ค. 54
วันนำดู/ชี้แจง : 2 มิ.ย. 54
ยื่นซอง : 7 มิ.ย. 54 ถึง
วันเปิดซอง/เคาะราคา : 21 มิ.ย. 54
สถานที่เปิดซอง/เคาะราคา : บริษัท สวนกุหลาบ เซอรารี่ซีล จำกัด
วันลงนามในประกาศ : 25 พ.ค. 54
:: ผลการคัดเลือก ::
จำนวนผู้ซื้อแบบ : 25 ราย
จำนวนผู้ยื่นซอง : 25 ราย ผ่านการพิจารณา 21 ราย
รายชื่อผู้ยื่นซอง/ราคาเสนอ :
๑.บริษัท ร้อยเดือน จำกัด เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
๒.บริษัท พัลคอมเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
๓.หจก.ก่อแก้วชลบุรี เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
๔.บริษัท ส.การโยธา ๑๙๙๓ จำกัด เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
๕.หจก.ส.สุพาณิชย์ก่อสร้าง เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
๖.บริษัท เวิลด์ เดสคอน จำกัด เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
๗.บริษัท มะลิทอง จำกัด เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
๘.บริษัท แฟคโตคอน จำกัด เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
๙.บริษัท วิษณุโชค จำกัด เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
๑๐.บริษัท สหเจริญทรัพย์การก่อสร้าง ๒๐๐๓ จำกัด เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
๑๑.หจก.ฉัตรชัยเดชรุ่งเรืองก่อสร้าง เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
๑๒.หจก.ปักษ์ใต้ขนส่ง เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
๑๓.บริษัท เอ็นสแควร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
๑๔.บริษัท เทพนาคินเทคโนโลยี จำกัด เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
๑๕.หจก.โภคะกิจก่อสร้าง เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
๑๖.บริษัท เค ส่งเสริม จำกัด เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
๑๗.หจก.สมหมายค้าไม้ เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
๑๘.บริษัท เอ เอส เอ การช่าง จำกัด เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
๑๙.หจก.ศรีสินก่อสร้าง เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
๒๐.บริษัท ม่านฟ้าหลวง จำกัด เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
๒๑.บริษัท สุรินทร์รุ่งวิจิตรกุล จำกัด เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
๒๒.หจก.ช.ศิวนนท์ เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
๒๓.บริษัท นำไกรสากลก่อสร้าง จำกัด เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
๒๔.บริษัท บี วี ซี บิวดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
๒๕.บริษัท น้ำทิพย์เจริญชัย จำกัด เสนอราคา 00,000,000.00 บาท.
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก/ราคา : บริษัท ร้อยเดือน จำกัด ราคา 53,888,000.-บาท
ที่อยู่ผู้้รับการคัดเลือก / เบอร์โทรศัพท์ :
901-901/1 หมู่ 12 ซอยรามคำแหง 164
ถนนรามคำแหง
แขวงมีนบุรี
เขตมีนบุรี
กรุงเทพฯ 10510
โทร.02-517-9766-70
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก : เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และกองทัพเรือ ได้อนุมัติตกลงจ้างแล้ว
วันอนุมัติจ้าง : 25 ส.ค.54
ผู้ลงนามอนุมัติจ้าง : เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ
:: ข้อมูลการจ้าง ::
กำหนดเริ่มงาน :
กำหนดแล้วเสร็จ :
วันทำสัญญา :
เปิดดูเอกสารประกอบที่นี่
ประกาศประกวดราคา
บันทึกข้อมูลโดย : พ.จ.อ.ไสว บุญแท่น วันที่บันทึกข้อมูล วันศุกร์ ที่ 26 สิงหาคม 2554 เวลา 10:29 น.
:: กรมช่างโยธาทหารเรือ ::


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]