:: รายละเอียดประกาศ สอบ-ประกวด ราคางาน ลำดับที่ 453 ::
:: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการของ กองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (คร..... ::

:: ประกาศ e-Auction ::
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการของ กองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ ๒)
:: รายละเอียดโดยย่อ ::
กรมช่างโยธาทหารเรือมี ความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารกองบัญชาการกองเรือ-ดำน้ำ จำนวน ๑ หลัง อาคารกองร้อยกองบัญชาการกองเรือดำน้ำ จำนวน ๑ หลัง อาคารโรงเลี้ยง - โรงครัว ขนาด ๔๐ คน จำนวน ๑ หลัง อาคารกองรักษาการณ์พร้อมป้อมยามทางเข้า เสาธงราชนาวี ความสูง ๒๕ เมตร จำนวน ๑ ต้น ที่จอดรถและลานอเนกประสงค์ พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่บริเวณท่าเรือแหลมเทียน การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
:: ข้อมูลประกาศ e-Auction ::
วิธีซื้อ/จ้าง : e-Auction
ราคากลาง : 77,500,000.00 บาท
ราคาแบบ : 25,000.00 บาท
ขายแบบ : 1 พ.ย. 55 ถึง 6 พ.ย. 55
วันนำดู/ชี้แจง : 8 พ.ย. 55 ประตูทางเข้าท่าเรือแหลมเทียน 10.00-10.30
ยื่นซอง : 13 พ.ย. 55 09.00-10.00 น. ถึง ณ ห้องประกวดราคา กรมช่างโยธาทหารเรือ
วันเปิดซอง/เคาะราคา : 22 พ.ย. 55
สถานที่เปิดซอง/เคาะราคา : บริษัท พันธวณิชย์ จำกัด เคาะราคา เวลา 11.00 - 11.30 น.
ลงทะเบียน เวลา 10.00 - 11.00 น.
ทดสอบระบบ เวลา 10.40 - 10.55 น.
วันลงนามในประกาศ : 1 พ.ย. 55
:: ผลการคัดเลือก ::
จำนวนผู้ซื้อแบบ : มารับแบบ 4 ราย มาซื้อแบบใหม่ 6 ราย
จำนวนผู้ยื่นซอง : 10 ราย ผ่าน 8 ราย ไม่ผ่าน 2 ราย
รายชื่อผู้ยื่นซอง/ราคาเสนอ :
1. บริษัท มะลิทอง จำกัด ไม่ผ่า่น เนื่องจากมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
2. บริษัท ไกรสุ คอนสตรัคชั่น จำกัด
3. บริษัท สยาม ท็อปแลนด์ จำกัด
4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงศ์เจริญค้าไม้ 1991 ไม่ผ่า่น เนื่องจากมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
5. บริษัท เทพนาคิน เทคโนโลยี จำกัด
6. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก่อแก้วชลบุรี
7. บริษัท เอ็นสแควร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด
8. บริษัท พัลคอม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
9. บริษัท ซัคเซ็ส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
10.บริษัท ม่านฟ้าหลวง จำกัด
วันอนุมัติจ้าง :
:: ข้อมูลการจ้าง ::
กำหนดเริ่มงาน :
กำหนดแล้วเสร็จ :
วันทำสัญญา :
เปิดดูเอกสารประกอบที่นี่
ประกาศประกวดราคา
บันทึกข้อมูลโดย : พ.จ.อ.ไสว บุญแท่น วันที่บันทึกข้อมูล วันพุธ ที่ 21 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09:27 น.
:: กรมช่างโยธาทหารเรือ ::


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]