:: รายละเอียดประกาศ สอบ-ประกวด ราคางาน ลำดับที่ 541 ::
:: สอบราคาจ้างติดตั้ง OVERHEAD GROUND WIRE ของ ศูนย์เกษตรกรรมทหารเรือบางพระ กองอาชีวะสงเคราะห์ กรมสวัสด..... ::

:: ประกาศ สอบราคา ::
สอบราคาจ้างติดตั้ง OVERHEAD GROUND WIRE ของ ศูนย์เกษตรกรรมทหารเรือบางพระ กองอาชีวะสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารเรือ
:: รายละเอียดโดยย่อ ::
กรมช่างโยธาทหารเรือ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างติดตั้ง OVERHEAD GROUND WIRE ของ ศูนย์เกษตรกรรมทหารเรือบางพระ กองอาชีวะสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารเรือ ตำบลบางพระ
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
:: ข้อมูลประกาศ สอบราคา ::
วิธีซื้อ/จ้าง : สอบราคา
ราคากลาง : 246,400.00 บาท
ราคาแบบ : 1,000.00 บาท
ขายแบบ : 19 ส.ค. 56 ถึง 30 ส.ค. 56
วันนำดู/ชี้แจง : 2 ก.ย. 56
ยื่นซอง : 19 ส.ค. 56 ถึง 3 ก.ย. 56
วันเปิดซอง/เคาะราคา : 4 ก.ย. 56
สถานที่เปิดซอง/เคาะราคา : ณ ห้องสอบราคา กรมช่างโยธาทหารเรือ
วันลงนามในประกาศ : 19 ส.ค. 56
:: ผลการคัดเลือก ::
จำนวนผู้ซื้อแบบ : 1 ราย
จำนวนผู้ยื่นซอง : 1 ราย
รายชื่อผู้ยื่นซอง/ราคาเสนอ :
1. บริษัท เค.ที.เทคนิคคอลซัพพลาย จำกัด
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก/ราคา : บริษัท เค.ที.เทคนิคคอลซัพพลาย จำกัด ราคา 234,116.-บาท
ที่อยู่ผู้้รับการคัดเลือก / เบอร์โทรศัพท์ :
31 ซอยเพชรเกษม 96
ถนนเพชรเกษม
แขวงบางแคเหนือ
เขตบางแค
กรุงเทพฯ
โทร.02-809-2062-3,
โทร.02-421-8500
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก : เนื่องจากเป็นผู้เสนอถูกต้องราคาต่ำสุด
วันอนุมัติจ้าง : 9 ก.ย.56
ผู้ลงนามอนุมัติจ้าง : เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ
:: ข้อมูลการจ้าง ::
กำหนดเริ่มงาน :
กำหนดแล้วเสร็จ :
วันทำสัญญา :
เปิดดูเอกสารประกอบที่นี่
ประกาศประกวดราคา
บันทึกข้อมูลโดย : พ.จ.อ.ไสว บุญแท่น วันที่บันทึกข้อมูล วันศุกร์ ที่ 20 กันยายน 2556 เวลา 13:49 น.
:: กรมช่างโยธาทหารเรือ ::


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]