:: แหล่งข้อมูล ลำดับที่ 353 ::
เรื่อง : บริการดาวน์โหลด ภาพแผนที่เส้นทางหลวงและทางหลวงชนบทรายจังหวัด

เรียนท่านผู้ใช้งานทุกท่าน แผนที่ชุดนี้ จัดทำขึ้นโดยศูนย์ไอซีที สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการเดินทาง ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดภาพแผนที่ชุดนี้ไปใช้งานภายในเงื่อนไขการให้บริการที่ได้แจ้งไว้ในหัวข้อ "เงื่อนไขการให้บริการ" กรุณาอ่านเงื่อนไขการให้บริการก่อนดำเนินการใดๆ เพื่อประโยชน์ในการใช้งานของท่าน ทั้งนี้ หากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นจากการนำแผนที่ชุดนี้ไปใช้งาน ศูนย์ไอซีที สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น แต่เป็นความรับผิดชอบของผู้ที่นำไปใช้งานให้เกิดความเสียหายนั้น

แผนที่เส้นทางหลวงและทางหลวงชนบทเพื่อการเดินทาง รายจังหวัดนี้ จัดทำขึ้นจากชุดข้อมูล Transport FGDS เพื่อใช้ในการจัดพิมพ์สมุดแผนที่สำหรับแจกจ่าายให้ประชาชนทั่วไป และเห็นว่า ภาพแผนที่ทั้ง 76 ดังกล่าว น่าจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องชาวไทยทุกคนที่สนใจ จึงได้จัดทำเว็บไวต์นี้ขึ้นให้บริการดาวน์โหลดฟรี มีขนาดไฟล์ไม่เกิด 2 MB ต่อจังหวัด (สำหรับพิมพ์ออกกระดาษ A3)

โดยเลื่อนเมาส์ไปที่ชื่อจังหวัด แล้วคลิกที่ปุ่มขวาของเมาส์ จะปรากฎรายการขึ้นมาให้เลือก ให้คลิกที่ Save Target As... จะปรากฎหน้าจอบันทึกไฟล์ขึ้นมา จากนั้น ให้เลือก Folder สำหรับจัดเก็บไฟล์ภาพที่ต้องการ แล้วคลิกที่ปุ่ม Save ก็เป็นอันสิ้นสุดขั้นตอน (ทั้งนี้ หากต้องการภาพแผนที่ต้นฉบับ กรุณาติดต่อที่ e-gis@mot.go.th อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน เพื่อแจ้งความประสงค์ขอรับต่อไปเนื่องจากแผนที่แต่ละจังหวัดมีขนาดใหญ่ตั้งแต่ 14 MB ขึ้นไป)
http://motfgds.mot.go.th/joomla1512/index.php?option=com_content&view=article&id=78:2009-11-11-10-34-19&catid=38&Itemid=55
ตอบ เพิ่มเติม แนะนำ-สอบถาม ที่นี่
บันทึกข้อมูลโดย : น.อ.พรชัย จ้อยจำรูญ วันอังคาร ที่ 12 มกราคม 2553 เวลา 16:12 น.
:: กรมช่างโยธาทหารเรือ ::


:: ข้อมูลเพิ่มเติม ครั้งที่ 002 ::
เรื่อง : บริการดาวน์โหลด ภาพแผนที่เส้นทางหลวงและทางหลวงชนบทรายจังหวัด

ตอบ เพิ่มเติม แนะนำ-สอบถาม ที่นี่
บันทึกข้อมูลโดย : วันพุธ ที่ 26 มกราคม 2554 เวลา 03:23 น.
:: กรมช่างโยธาทหารเรือ ::


:: ข้อมูลเพิ่มเติม ครั้งที่ 002 ::
เรื่อง : บริการดาวน์โหลด ภาพแผนที่เส้นทางหลวงและทางหลวงชนบทรายจังหวัด

ตอบ เพิ่มเติม แนะนำ-สอบถาม ที่นี่
บันทึกข้อมูลโดย : วันจันทร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 06:47 น.
:: กรมช่างโยธาทหารเรือ ::


:: ข้อมูลเพิ่มเติม ครั้งที่ 002 ::
เรื่อง : บริการดาวน์โหลด ภาพแผนที่เส้นทางหลวงและทางหลวงชนบทรายจังหวัด

ตอบ เพิ่มเติม แนะนำ-สอบถาม ที่นี่
บันทึกข้อมูลโดย : วันอาทิตย์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 14:26 น.
:: กรมช่างโยธาทหารเรือ ::


:: ข้อมูลเพิ่มเติม ครั้งที่ 001 ::
เรื่อง : บริการดาวน์โหลด ภาพแผนที่เส้นทางหลวงและทางหลวงชนบทรายจังหวัด

ตอบ เพิ่มเติม แนะนำ-สอบถาม ที่นี่
บันทึกข้อมูลโดย : วันจันทร์ ที่ 24 มกราคม 2554 เวลา 14:33 น.
:: กรมช่างโยธาทหารเรือ ::


:: ข้อมูลเพิ่มเติม ครั้งที่ 002 ::
เรื่อง : บริการดาวน์โหลด ภาพแผนที่เส้นทางหลวงและทางหลวงชนบทรายจังหวัด

ตอบ เพิ่มเติม แนะนำ-สอบถาม ที่นี่
บันทึกข้อมูลโดย : วันเสาร์ ที่ 5 มีนาคม 2554 เวลา 07:34 น.
:: กรมช่างโยธาทหารเรือ ::


:: ข้อมูลเพิ่มเติม ครั้งที่ 003 ::
เรื่อง : บริการดาวน์โหลด ภาพแผนที่เส้นทางหลวงและทางหลวงชนบทรายจังหวัด

ตอบ เพิ่มเติม แนะนำ-สอบถาม ที่นี่
บันทึกข้อมูลโดย : วันเสาร์ ที่ 26 มีนาคม 2554 เวลา 17:28 น.
:: กรมช่างโยธาทหารเรือ ::


:: ข้อมูลเพิ่มเติม ครั้งที่ 004 ::
เรื่อง : บริการดาวน์โหลด ภาพแผนที่เส้นทางหลวงและทางหลวงชนบทรายจังหวัด

ตอบ เพิ่มเติม แนะนำ-สอบถาม ที่นี่
บันทึกข้อมูลโดย : วันเสาร์ ที่ 26 มีนาคม 2554 เวลา 17:29 น.
:: กรมช่างโยธาทหารเรือ ::


:: ข้อมูลเพิ่มเติม ครั้งที่ 005 ::
เรื่อง : บริการดาวน์โหลด ภาพแผนที่เส้นทางหลวงและทางหลวงชนบทรายจังหวัด

ตอบ เพิ่มเติม แนะนำ-สอบถาม ที่นี่
บันทึกข้อมูลโดย : วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม 2554 เวลา 08:45 น.
:: กรมช่างโยธาทหารเรือ ::


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]