หน้าหลัก ระบบติดตามงานตามแผน
กรมช่างโยธาทหารเรือ
ระบบติดตามงานตามแผน กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
สรุปการใช้งบประมาณ ปี งป. 2561
 
คำนวนจาก งบประมาณทุกประเภท กลุ่มงานทั้งหมด วิธีการจ้างทั้งหมด
 
วงเงินงบประมาณ รวม
0.00 บาท
วงเงินประมาณการ รวม
0.00 บาท
ราคากลาง รวม
0.00 บาท
ราคาที่ประมูลได้ รวม
0.00 บาท
ราคาอนุมัติจ้าง รวม
0.00 บาท
จำนวน 0 รายการ จากรายการทั้งหมด 907 รายการ
 
ข้อมูลสรุปในส่วนนี้จะเปลี่ยนไปตามตัวเลือก ปีงบประมาณ ประเภทงบประมาณ กลุ่มงาน วิธีการจ้าง และสถานะ ที่อยู่ด้านล่าง
 
 
 
 
ปี งป. 2561 มีวงเงินงบประมาณรวม 0.00 บาท ประมาณการรวม 0.00 บาท ราคากลางรวม 0.00 บาท ราคาที่ประมูลได้รวม 0.00 บาท วงเงินอนุมัติจ้างรวม 0.00 บาท จำนวน 0 รายการ จากรายการทั้งหมด 907 รายการ
        
 


.:: ไม่มีรายการในฐานข้อมูล ::.