กรมช่างโยธาทหารเรือ

:: ประกาศ ประชาสัมพันธ์ กรมช่างโยธาทหารเรือ ::

[ บันทึกรายการ | ดู ข่าว กิจกรรม ชย.ทร. | ออกจากระบบ ]

 

มีประกาศทั้งหมด 2883 รายการ
ลำดับที่ รายการ ข่าว ประกาศ เฉพาะประกาศที่ยังมีอายุ วันที่ประกาศ
1875 แจ้งกำหนดการ สถานที่สอบ และการปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการใน ทร.ประจำปี 2556 ในวันเสาร์ที่ 24 ส.ค.56 ณ โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ 20 ส.ค.56
1874 คำสั่ง กองทัพเรือที่ ๒๐๒/๕๖ และ ๒๐๓/๕๖ เรื่องให้นายทหารประทวนรับราชการ 17 ส.ค.56
1873 งานแผนกซ่อมเครื่องเย็นและเครื่องปรับอากาศ กงค.ชย.ทร. 14 ส.ค.56
1872 กพ.ทร.ขอแจ้งกำหนดการและการปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญา เพื่อบรรจุในตำแหน่งอัตรานายทหารสัญญาบัตรปริญญา ประจำปี 2556 14 ส.ค.56
1871 เสียงตามสายพระราชวังเดิม ประจำวันพุธที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ 14 ส.ค.56
1870 ผลการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา ชย.ทร. ประจำปี ๒๕๕๖ 13 ส.ค.56
1869 เลื่อนประชุมการจัดงานพิธีอำลาชีวิตการรับราชการ 13 ส.ค.56
1868 เสียงตามสายพระราชวังเดิม ประจำวันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ 9 ส.ค.56
1867 ขอเชิญชวนรับชมเทปโทรทัศน์การถวายพระพรชัยมงคล ฯ ทาง ททบ.๕ ใน ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ 9 ส.ค.56
1866 ขอเชิญเช่าบูชาพระรูปจำลองพระชัยหลังช้าง พระกริ่ง และเหรียญที่ระลึก เพื่อสมทบทุนจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 8 ส.ค.56
1865 สำนักงานทหารเรือหญิง จัดงาน "นพทศวารสำนักงานทหารเรือหญิง ประชุมใหญ่ทหารเรือหญิง ประจำปี ๒๕๕๖ 8 ส.ค.56
1864 สำนักพระราชวังได้จัดที่สำหรับลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 6 ส.ค.56
1863 ห้ามจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์บริเวณโดยรอบลานสวนสนามอาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนัทอุทยาน วันที่ ๘ - ๙ ส.ค.๕๖ 6 ส.ค.56
1862 การประกอบพิธีมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถของ ทร.ให้เป็นกิตติมศักดิ์และเครื่องหมายอภิรักษ์นาวีให้แก่บุคคลต่าง ๆ ในนาม ทร. 6 ส.ค.56
1861 กองทัพเรือ จัดกิจกรรม "ร้อยรวมดวงใจ เทิดไท้องค์ราชินี" เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ณ หอประชุมกองทัพเรือ 5 ส.ค.56
1860 กองทัพเรือ กำหนดพิธีทำบุญอาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ 5 ส.ค.56
1859 ขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้รับการติดตั้งเพิ่มเติม 2 ส.ค.56
1858 เลื่อนเวลา ประชุม นขต.ชย.ทร. 1 ส.ค.56
1857 กวก.ชย.ทร. ขอให้ส่งข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เข้าฟังบรรยาย (KM) 1 ส.ค.56
1856 กวก.ชย.ทร.จัดบรรยายการจัดการความรู้(KM) 1 ส.ค.56
1855 ขออนุมัติจัดงาน และวงเงินค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ชย.ทร. 31 ก.ค.56
1854 กรมช่างโยธาทหารเรือ จัดพิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 31 ก.ค.56
1853 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 31 ก.ค.56
1852 บัญชีรายชื่อปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน เดือน สิงหาคม ๒๕๕๖ 30 ก.ค.56
1851 แจ้งกำหนดการอบรมศีลธรรม เดือน ส.ค.56 30 ก.ค.56
1850 รายชื่อข้าราชการเข้ารับการศึกษาหลักสูตร วทร.รุ่นที่ 46 พรรคพิเศษ เข้ารับการตรวจร่างกายและสุขภาพจิต 30 ก.ค.56
1849 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 30 ก.ค.56
1848 คำสั่งกองทัพเรือที่ 175/2556ให้นายทหารรับราชการ 29 ก.ค.56
1847 คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่๖๔๔/๒๕๕๖ เรื่องเลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร 29 ก.ค.56
1846 ขอเชิญเข้าร่วมวิ่งแข่งขันเพื่อสุขภาพ ณ วังนันทอุทยาน ใน ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 29 ก.ค.56
1845 กรมแพทย์ทหารเรือ จัดมหกรรมการจัดการความรู้กรมแพทย์ทหารเรือ 29 ก.ค.56
1844 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฏไทย (ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย) ข้าราชการกองทัพเรือ ๑๔ ก.ค.๒๕๕๖ 26 ก.ค.56
1843 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฏไทย (ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย) ลูกจ้างประจำ ๑๔ ก.ค. ๒๕๕๖ 26 ก.ค.56
1842 แจ้งชำระค่าเช่าที่ดินบ้านสวัสดิการ ทร. (สัตหีบ) 26 ก.ค.56
1841 กรมกำลังพลทหารเรือ เปิดสอบคัดเลือกกำลังพลเพื่อบรรจุในตำแหน่งอัตรานายทหารสัญญาบัตรปริญญา จำนวน ๑๖ อัตรา 26 ก.ค.56
1840 การจัดผู้แทน ผบ.ทร. ผู้แทน ทร. หรือคณะผู้แทน ทร.เฝ้าฯ รับ – ส่งเสด็จ และร่วมงานสำคัญต่าง ๆ ระหว่าง 1 - 31 ส.ค.56 26 ก.ค.56
1839 พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมกุฎราชกุมาร กรกฎาคม พุทธศักราช 2556 25 ก.ค.56
1838 กำหนดการแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข 2 และหมายเลข 4 ในวันสำคัญต่าง ๆ ประจำเดือน ส.ค.56 24 ก.ค.56
1837 แจ้ง หมายเลขประจำตัวสอบ ห้องสอบ และพื้นที่สอบ ในการสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. (วิชาทั่วไป) ประจำปี 2556 24 ก.ค.56
1836 กำหนดการฟังบรรยายการจัดการความรู้เรื่อง ความรู้เบื้องต้นรถเครื่องทุ่นแรง 24 ก.ค.56
1835 กรมอู่ทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเป็นพนักงานราชการ จำนวน ๑๐ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดชลบุรี 19 ก.ค.56
1834 กรมกำลังพลทหารเรือ จัดบรรยายพิเศษ "ร่างกฎหมายกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการและผลกระทบต่อข้าราชการ" ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ 19 ก.ค.56
1833 ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าศึกษาหลักสูตรนายทหารทั่วไป รุ่นที่ ๓๗ 18 ก.ค.56
1832 คำสั่งกรมช่างโยธาทหารเรือ (เฉพาะ) ที่ ๕๔๔/๒๕๕๖ 18 ก.ค.56
1831 ประกาศ กพ.ทร. เรื่อง รับสมัครนายทหารสัญญาบัตรที่เลื่อนฐานะมาจากนายทหารประทวน นายทหารประทวน และลูกจ้างประจำคุณวุฒิปริญญา 17 ก.ค.56
1830 การขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องอิสริยาภรณ์เหรียญหรือตราต่างประเทศ 17 ก.ค.56
1829 ตรวจสอบรายชื่อข้าราชการทหารยศ พ.จ.อ.อัตราเงินเดือน พ.จ.อ.(พิเศษ) ถึง ยศ ร.อ.ที่มีเงินเดือนเต็มขั้นสูงสุดของระดับ น.2 และอยู่ในเกณฑ์ได้รับการปรับระดับเงินเดือนเป็นระดับ น.3 ในห้วงเวลาระหว่าง 1 ต.ค.53 ถึง 1 เม.ย.56 17 ก.ค.56
1828 รายชื่อ หมายเลขประจำตัวสอบ และพื้นที่สอบ ในการสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. (วิชาทั่วไป) ประจำปี 2556 17 ก.ค.56
1827 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 17 ก.ค.56
1826 กองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการในกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๖ รวม ๑๓ อัตรา 16 ก.ค.56
1825 ประกาศด่วน หมวดงานประปากงย.ชย.ทร.แจ้งน้ำเมนการประปานครหลวงทำการซ่อมทำอยู่ ณ แยกศิริราช 15 ก.ค.56
1824 คำสั่ง ทร. ที่ ๑๕๔/๒๕๕๖ ลง ๘ ก.ค.๕๖ เรื่อง ให้นายทหารประทวนรับราชการ 12 ก.ค.56
1823 รายชื่อผู้เข้ารับฟังการบรรยายการจัดการความรู้ (KM) ประจำปี งป.๕๖ เรื่องการคิดประมาณการงานก่อสร้าง 12 ก.ค.56
1822 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๑๕๔/๒๕๕๖ เรื่องให้นายทหารประทวนรับราชการ 11 ก.ค.56
1821 กำหนดการฟังบรรยายการจัดการความรู้ เรื่องการซ่อมบำรุงดูแลรักษาเครื่องแปลงความถี่ 10 ก.ค.56
1820 คำสั่งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา กรมช่างโยธาทหารเรือ 4 ก.ค.56
1819 ขออนุมัติปรับแต่งรายละเอียดตามโครงการศึกษาฯและขออนุมัติจัดสัมมนาทบทวนระบบขีดความสามารถ/ขีดสมรรถนะของ ทร. 4 ก.ค.56
1818 ขออนุมัติให้ข้าราชการเข้าร่วมการสัมมนาทบทวนระบบขีดความสามารถ/ขีดสมรรถนะของ ทร. 4 ก.ค.56
1817 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 3 ก.ค.56
1816 กำหนดการฟังบรรยายการจัดการความรู้ (KM) เรื่องการคิดประมาณการงานก่อสร้าง 2 ก.ค.56
1815 แจ้งกำหนดการอบรมศี,ธรรม เดือน ก.ค.๕๖ 29 มิ.ย.56
1814 ประชาสัมพันธ์เงินช่วยพิเศษ กรณีข้าราชการ ลูกจ้าง ถึงแก่ความตาย 28 มิ.ย.56
1813 ขอเชิญประชุม นขต.ชย.ทร. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ 28 มิ.ย.56
1812 คำสั่งกรมช่างโยธาทหารเรือ (เฉพาะ) ที่ ๔๘๗/๒๕๕๖ 28 มิ.ย.56
1811 คำสั่งกรมช่างโยธาทหารเรือ (เฉพาะ) ที่ ๔๘๖/๒๕๕๖ 28 มิ.ย.56
1810 บัญชีรายชื่อปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ชย.ทร. ประจำเดือน ก.ค.๕๖ 27 มิ.ย.56
1809 รายชื่อหมายเลขสอบ และห้องสอบ นายทหารสัญญาบัตรเลื่อนยศเป็น น.ท.-น.ต. ประจำปี ๒๕๕๖ 27 มิ.ย.56
1808 ขอเชิญประชุมรับมอบนโยบาย รอง จก.ชย.ทร. (ฝ่ายบริหาร) 26 มิ.ย.56
1807 คำสั่งกรมช่างโยธาทหารเรือ (เฉพาะ) ที่ ๔๖๓/๒๕๕๖ 26 มิ.ย.56
1806 โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของ กห. ตามมติคณะรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ 2557 25 มิ.ย.56
1805 การสัมมนาการใช้โปรแกรมระบบงานสนับสนุนข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (HRMISS) ประจำปี งป.56 25 มิ.ย.56
1804 คะแนนสอบประทวน ปี 56 21 มิ.ย.56
1803 สรุปคะแนนสอบนายทหารประทวน ปี56 21 มิ.ย.56
1802 กำหนดการแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข 2 และหมายเลข 4 ในวันสำคัญต่าง ๆ ประจำเดือน ก.ค.56 20 มิ.ย.56
1801 การประเมินค่านายทหารสัญญาบัตรและประเมินผู้บริหารระดับสูงของ ทร.ครั้งที่ 2 งป.56 20 มิ.ย.56
1800 กำหนดการดูงานลิฟท์ ณ บริษัท Mitsubishi elevator (ประเทศไทย) จำกัด บางนา-ตราด กม. 6.5 20 มิ.ย.56
1799 รายชื่อข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเข้ารับการศึกษาหลักสูตร รร.อส. รุ่นที่ 46 ประจำปี งป.57 18 มิ.ย.56
1798 กบข.ภาคสมัครใจเลือกรับบำนาญสูตรเดิมได้ภายในปี ๕๘ 18 มิ.ย.56
1797 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ 17 มิ.ย.56
1796 คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่๔๕๒/๒๕๕๖ เรื่องเลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร 13 มิ.ย.56
1795 การปฏิบัติตนของผู้เข้าสอบเลื่อนฐานะ ฯ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) 13 มิ.ย.56
1794 การส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรองตามกฏหมาย 13 มิ.ย.56
1793 รายละเอียดตำราและเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการออกข้อสอบการสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต.(วิชาทั่วไป) ประจำปี 2556 13 มิ.ย.56
1792 การเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลดีเด่นของ ทร. ประจำปี 2556 12 มิ.ย.56
1791 แนวทางปฏิบัติตนของผู้เข้าสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี ๒๕๕๖ 11 มิ.ย.56
1790 แจ้งรายชื่อ และรายละเอียด ผู้มีสิทธิสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประำจำปี ๒๕๕๖ 6 มิ.ย.56
1789 ระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วยการตรวจสุขาภิบาล พ.ศ.๒๕๔๑ 5 มิ.ย.56
1788 คำสั่งกรมช่างโยธาทหารเรือ (เฉพาะ) ที่ ๔๒๓/๒๕๕๖ 5 มิ.ย.56
1787 ใบสมัครสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. ประจำปี ๒๕๕๖ 4 มิ.ย.56
1786 ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ จำนวน ๒๓๒ นาย 4 มิ.ย.56
1785 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ 4 มิ.ย.56
1784 กำหนดการฟังบรรยายการจัดการความรู้ (KM) เรื่อง การซ่อมบำรุงดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศ 3 มิ.ย.56
1783 การมอบทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิก สอ.อร. ประจำปี ๒๕๕๖ 1 มิ.ย.56
1782 ตรวจสอบข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐของผู้มีสิทธิ และบุคคลในครอบครัวที่มีอายุมากกว่า 90 ปี ในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ 31 พ.ค.56
1781 เสียงตามสายพระราชวังเดิม ประจำวันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 31 พ.ค.56
1780 ค่านิยม กองทัพเรือ (SAIL) 30 พ.ค.56
1779 แจ้งกำหนดการอบรมศีลธรรม เดือน มิ.ย.๕๖ 28 พ.ค.56
1778 เสียงตามสายพระราชวังเดิม เมื่อ ประจำวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 28 พ.ค.56
1777 ประกาศ ชย.ทร. ลง ๒๑ พ.ค.๕๖ เรื่อง การสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. ประจำปี ๒๕๕๖ 27 พ.ค.56
1776 บัญชีรายชื่อปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ชย.ทร. ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๖ 23 พ.ค.56
1775 ขอเชิญประชุมติดตามงาน ชย.ทร. ประจำเดือน พ.ค.๕๖ 23 พ.ค.56
1774 คำสั่งคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลกรมช่างโยธาทหารเรือ(เฉพาะ)ที่๑/๒๕๕๖ 23 พ.ค.56
1773 คำสั่งกรมช่างโยธาทหารเรือ(เฉพาะ) ที่ ๓๕๙/๒๕๕๖ 23 พ.ค.56
1772 เรื่อง มารดาถึงแก่กรรม ของ พ.จ.อ.นาวี ผลิอุบล ตำแหน่ง พลขับแผนกรถเครืองท่นแรง กงย.ชย.ทร. 23 พ.ค.56
1771 การนับเวลาราชการเป็นทวีคูณของข้าราชการซึ่งประจำปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเขตที่ได้มีการประกาศใช้กฎอัยการศึก เมื่อวันที่ ๑๙ ก.ย.๔๙ 22 พ.ค.56
1770 ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2556 22 พ.ค.56
1769 ตรวจสอบรายชื่อและสังกัดการจับฉลากที่พักอาศัยส่วนกลาง ทร.พื้นที่กรุงเทพฯ ใน วันศุกร์ ที่ 31 พ.ค.56 0930 ณ กอพ.สก.ทร. 21 พ.ค.56
1768 ข่าวแก้ไขเพิ่มเติมประกาศสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี ๒๕๕๖ (ฉบับที่ ๒) 21 พ.ค.56
1767 รายชื่อนายทหารสัญญาบัตรที่สำเร็จการศึกษาจาก รร.นร. ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้นใน ๑ ส.ค.๕๖ และข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการใน ๑ ต.ค.๕๗ 20 พ.ค.56
1766 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 17 พ.ค.56
1765 ประกาศ กพ.ทร. เรื่อง การสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. ประจำปี 2556 16 พ.ค.56
1764 ทร. อนุมัติตำแหน่งอัตราสอบ ฯ น.ท. และ น.ต. ประจำปี งป.๕๖ 16 พ.ค.56
1763 การประเมินเพื่อสรรหาผู้บริหารของ ทร. 16 พ.ค.56
1762 แบบฟอร์มการขอลาพักเพื่อรอการปลดก่อนครบเกษียณอายุ 15 พ.ค.56
1761 คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่๓๔๗/๒๕๕๖ เรื่องให้นายทหารออกจากราชการเนื่องจากครบกำหนดเกษียณอายุราชการ 15 พ.ค.56
1760 คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่๓๔๘/๒๕๕๖ เรื่องให้นายทหารออกจากราชการเนื่องจากครบกำหนดเกษียณอายุราชการ 15 พ.ค.56
1759 ข่าวแก้ไขประกาศสอบ ชย.ทร. ลง ๗ พ.ค.๕๖ เรื่อง การสอบเลื่อนฐานะ ฯ 14 พ.ค.56
1758 การเข้าเฝ้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประถมาภรณ์มงกุฏไทย (ป.ม.) ประจำปี 2555 ในวันที่ 24 - 25 พ.ค.56 11 พ.ค.56
1757 การเสนอขออนุมัติเลื่อนฐานะนายทหารประทวน (พ.จ.อ.พิเศษ ที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป) เป็นนายทหารสัญญาบัตร ของผู้ที่จะเกษียณอายุราชการใน 1 ต.ค.58 - 1 ต.ค.61 10 พ.ค.56
1756 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 10 พ.ค.56
1755 เสียงตามสายพระราชวังเดิม ประจำวันศุกร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 10 พ.ค.56
1754 การเสนอขออนุมัติเลื่อนฐานะนายทหารประทวนชั้นยศ พ.จ.อ. เป็นนายทหารสัญญาบัตร ของผู้ที่จะครบกำหนดเกษียณอายุราชการ ใน 1 ต.ค.57 10 พ.ค.56
1753 ขออนุมัติจัดสัมมนาการส่งกำลังบำรุงระดับผู้ปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2556 10 พ.ค.56
1752 การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานงานราชการ กองทัพเรือ ประจำปี 2556 10 พ.ค.56
1751 กำหนดการ วันอาภากร ประจำปี ๒๕๕๖ ณ บก.ชย.ทร. 10 พ.ค.56
1750 ประกาศกรมช่างโยธาทหารเรือ ลง ๗ พ.ค.๕๖ เรื่อง การสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี ๒๕๕๖ 7 พ.ค.56
1749 แต่งกายเครื่องแบบหมายเลข ๒(วันก่อนวันอาภากร) 7 พ.ค.56
1748 ร.อ.อนุกิจ แสงละออ รรก.หน.บริการ กพ.ชย.ทร.ได้ถึงแก่กรรม 7 พ.ค.56
1747 ข่าวรับแบบผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2556 พื้นที่กรุงเทพและภาคตะวันออก 7 พ.ค.56
1746 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันศุกร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 3 พ.ค.56
1745 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๑๑๐/๒๕๕๖ เรื่อง ย้ายประเภททหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด 2 พ.ค.56
1744 คำสั่งคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข็งขันกอล์ฟการกุศล ชย.ทร.(เฉพาะ)ที่๑/๒๕๕๖ 2 พ.ค.56
1743 คำสั่ง กองทัพเรื่อที่ ๑๐๓/๒๕๕๖ เรื่องให้นายประทวนรับราชการ 1 พ.ค.56
1742 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สปท.) เปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2556 30 เม.ย.56
1741 เสียงตามสายพระราชวังเดิม ประจำวันที่ ๓๐ เม.ย.๕๖ 30 เม.ย.56
1740 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๓๐ เม.ย.๕๖ 30 เม.ย.56
1739 ร้านสวัสดิการ ทร. จัดจำหน่ายสินค้าราถูก พื้นที่กรุงเทพ ใน 8 พ.ค.56 30 เม.ย.56
1738 การเลื่อนชั้นเงินเดือนเป็นบำเหน็จครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2556 (1 เม.ย.56) และปรับระดับชั้นเงินเดือนข้าราชการกองทัพเรือ (ชั้นประทวน) 29 เม.ย.56
1737 บัญชีรายชื่อปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ชย.ทร. ประจำเดือน พ.ค. ๒๕๕๖ 29 เม.ย.56
1736 หลักสูตรต่าง ๆ ในกองทัพเรือ 29 เม.ย.56
1735 รายละเอียดการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ปี 56 26 เม.ย.56
1734 คำสั่ง ทร. ที่ ๙๐/๒๕๕๖ ลง ๑๗ เม.ย.๕๖ เรื่อง ให้นายทหารประทวนรับราชการ 23 เม.ย.56
1733 คำสั่งกองทัพเรือ ที่๙๒/๒๕๕๖ เรื่อง ให้นายทหารประทวนรับราชการ 22 เม.ย.56
1732 คำสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ 2556 19 เม.ย.56
1731 การลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-GP) 19 เม.ย.56
1730 ขอแจ้งรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างหลักสูตรควบคุมงานก่อสร้าง งป.56 18 เม.ย.56
1729 ข่าวการถึงแก่กรรมของ น.อ.สมหมาย หัวใจดี ข้าราชการบำนาญ สังกัด ชย.ทร. 18 เม.ย.56
1728 ผลการออกรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๕๖ 9 เม.ย.56
1727 ประกาศมอบทุนการศึกษาสมาคมภริยาทหารเรือ ประจำปี 2556 8 เม.ย.56
1726 ขส.ทร.เชิญชวนข้าราชการ ลูกจ้าง และบุคคลพลเรือนทั่วไป เข้าร่วมตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเดินทางไกล 5 เม.ย.56
1725 เสียงตามสายพระราชวังเดิม ประจำวันศุกร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ 5 เม.ย.56
1724 รายละเอียดข้อบังคับ กห.ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2556 และเอกสารประกอบการแต่งตั้งยศ 4 เม.ย.56
1723 เสียงตามสายพระราชวังเดิม ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖ 4 เม.ย.56
1722 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖ 4 เม.ย.56
1721 ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศและรายงานตนเองของนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพลเรือ 2 เม.ย.56
1720 ผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีแสดงความยินดีแก่นายทหารประทวนที่ได้เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร 2 เม.ย.56
1719 การติดตามผลการปฏิบัติมาตราการการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าของ ชย.ทร. 2 เม.ย.56
1718 รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีให้แก่นายทหารประทวนที่เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร 2 เม.ย.56
1717 เสียงตามสายพระราชวังเดิม ประจำวันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖ 2 เม.ย.56
1716 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ 1 เม.ย.56
1715 คำสั่งกองทัพเรือที่ ๖๔/๕๖ เรื่องให้นายทหารรับราชการ 30 มี.ค.56
1714 คำสั่งกองทัพเรือที่68-56ให้นายทหารรับราขการ 30 มี.ค.56
1713 คำสั่งกองทัพเรือที่ 63/2556ให้นายทหารรับราชการ 30 มี.ค.56
1712 คำสั่งกองทัพเรือที่ 62/2556ให้นายทหารรับราชการ 30 มี.ค.56
1711 กองอนุศาสนาจารย์ บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรม 29 มี.ค.56
1710 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ 29 มี.ค.56
1709 คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ 234/2556 ลง 28 มี.ค.56 เรื่อง เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร(พันจ่าเอกพิเศษอายุ 55 ปี) 28 มี.ค.56
1708 พิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีให้ผู้ที่ได้รับพระราชทานยศทหารชั้นนายพลเรือ วาระ เม.ย.56 27 มี.ค.56
1707 พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการ เมษายน ๒๕๕๖ 26 มี.ค.56
1706 การเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2555 26 มี.ค.56
1705 ประกาศกรมอู่ทหารเรือ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ประจำปี ๒๕๕๖ 26 มี.ค.56
1704 เสียงตามสายพระราชวังเดิม ประจำวันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ 26 มี.ค.56
1703 บัญชีรายชื่อปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน เดือน เมษายน ๒๕๕๖ 25 มี.ค.56
1702 กำหนดแต่งเครื่องแบบหมายเลข๒ เดือน เมษายน ๒๕๕๖ 25 มี.ค.56
1701 คำสั่งกองทัพเรือที่ 51/2556ให้นายทหารประทวนรับราชการ 21 มี.ค.56
1700 เสียงตามสายพระราชวังเดิม ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖ 21 มี.ค.56
1699 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖ 21 มี.ค.56
1698 การจัดผู้แทน ผบ.ทร. ผู้แทน ทร. หรือคณะผู้แทน ทร.เฝ้าฯ รับ – ส่งเสด็จ และร่วมงานสำคัญต่าง ๆ 21 มี.ค.56
1697 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2556 19 มี.ค.56
1696 วันหยุดราชการเพิ่มเติมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ.๒๕๕๖ 18 มี.ค.56
1695 ประกาศ กพ.ทร. เรื่อง การสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน จำพวกงานฝ่ายอำนวยการ ประจำปี 2556 18 มี.ค.56
1694 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณของนายทหารและนายตำรวจชั้นนายพล ประจำปี 2556 15 มี.ค.56
1693 การเสนอขอพระราชเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2556 ให้แก่พนักงานราชการ ชั้น บ.ม. และ บ.ช. 15 มี.ค.56
1692 การประเมินค่านายทหารสัญญาบัตร ประจำปี งป.๕๖ ครึ่งปีแรก (เม.ย.๕๖) 14 มี.ค.56
1691 พิมพ์ชื่อเรื่องที่นี่ 14 มี.ค.56
1690 "งานกาชาดประจำปี 2556" ขึ้นระหว่างวันที่ 29 มีนาคม ถึง 6 เมษายน 2556 ณ บริเวณสวนอัมพร ลานพระบรมรูปทรงม้า สนามหน้าที่ทำการสำนักพระราชวัง (สนามเสือป่า) ถนนศรีอยุธยา และถนนราชดำเนินนอก 14 มี.ค.56
1689 ประการคณะกรรมการสอบคัดเลือบุคคลพลเรือนเข้าเป็นรักเรียนช่าง อร. ประจำปร ๕๖ 14 มี.ค.56
1688 เสียงตามสายพระราชวังเดิม ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ 14 มี.ค.56
1687 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ 14 มี.ค.56
1686 การประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร (กรณี พ.จ.อ.พิเศษ อายุ 55 ปีขึ้นไป) 14 มี.ค.56
1685 เสียงตามสายพระราชวังเดิม ประจำวันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ 13 มี.ค.56
1684 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ 13 มี.ค.56
1683 สำหรับการจัดงานกาชาดประจำปี 2556 จัดขึ้นภายใต้คำขวัญ "งานกาชาดประจำปี 2556 ฉลอง 120 ปี สภากาชาดไทย รวมใจสร้างสุขเพื่อปวงชน" 12 มี.ค.56
1682 งานกาชาดประจำปี 2556 (สภากาชาดไทย) 12 มี.ค.56
1681 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ 12 มี.ค.56
1680 คำสั่ง กห.(เฉพาะ) ที่ 10/56 เรื่อง เลื่อนยศนายทหารประทวนเป็นกรณีพิเศษ (ลาออกก่อนเกษียณอายุราชการฯ จำนวน 202 นาย) 11 มี.ค.56
1679 เสียงตามสายพระราชวังเดิม ประจำวันจันทร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖ 11 มี.ค.56
1678 ข่าวกองทัพเรือประจำวันศุกร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ 8 มี.ค.56
1677 เรื่อง ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ 8 มี.ค.56
1676 ตรวจสอบรายชื่อกำลังพลของ ทร. ในส่วนที่ได้เสนอ กห. เพื่อขอเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร จำนวน 319 นาย 8 มี.ค.56
1675 มาตรการประหยัดพลังงานไฟ้ฟ้า เวลาเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศ(กพ.ชย.ทร.) 7 มี.ค.56
1674 หลักปฏิบัติในการเปลี่ยนเวรยาม และแทนเวรยามของ ชย.ทร. 6 มี.ค.56
1673 คำสั่ง (ฉพาะ) ที่ ๑/๒๕๕๖ - ๕/๒๕๕๖ คณะกรรมการภายใน ชย.ทร. 6 มี.ค.56
1672 การจัดทำบัญชีรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะครบเกษียณอายุราชการ ใน 1 ต.ค.57 6 มี.ค.56
1671 เสียงตามสายพระราชวังเดิม ประจำวันพุธที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๖ 6 มี.ค.56
1670 ประกาศสำนักนายยกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี งบประมาณ 2554-2556 5 มี.ค.56
1669 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2556 ให้แก่ข้าราชการทหารชั้นต่ำกว่าสายสะพาย (ท.ช. - ร.ท.ช.) 5 มี.ค.56
1668 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2556 ให้แก่ลูกจ้างประจำ ทร. ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย (บ.ม. - จ.ช.) 5 มี.ค.56
1667 เสียงตามสายพระราชวังเดิม ประจำวันอังคารที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖ 5 มี.ค.56
1666 กพ.ทร.กำหนดทำบัตรประจำตัวให้แก่ข้าราชการ และพนักงานราชการ 4 มี.ค.56
1665 การขอพระราชทานเหรียญจักรมาลา (ร.จ.ม.) ให้แก่ข้าราชการทหาร สังกัด ทร. เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธ.ค.56 1 มี.ค.56
1664 ขอแจ้งกำหนดการอบรมศีลธรรม เดือน มี.ค.๕๖ 28 ก.พ.56
1663 ผลการสรรหากรรมการชุดใหม่ ของ สอ. กรมอู่ทหารเรือ จำกัด ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 27 ก.พ.56 28 ก.พ.56
1662 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๔๓/๒๕๕๖ 28 ก.พ.56
1661 การบันทึกข้อมูลการประเมินค่านายทหารสัญญาบัตรของ ทร. สำหรับวงรอบการประเมินครั้งที่ 1 ประจำปี งป.56 28 ก.พ.56
1660 นายประเทืองศักดิ์ รัตนสุวรรณ บิดา น.อ.เอกธนา รัตนสุวรรณ ผอ.กอบ.ชย.ทร.ถึงแก่กรรม 24 ก.พ.56
1659 รายชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ชย.ทร. ประจำเดือน มี.ค.๕๖ 22 ก.พ.56
1658 หมวดงานประปาและสุขาภิบาลหมายเลขโทรศัพท์๕๔๑๐๖ เสีย แจ้งมาเพื่อทราบ 22 ก.พ.56
1657 เสียงตามสายพระราชวังเดิม ประจำวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 22 ก.พ.56
1656 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 22 ก.พ.56
1655 รายชื่อผู้สมัครเพื่อรับการสรรหาเข้าเป็นกรรมการ สอ.อร. ประจำปี 2556 21 ก.พ.56
1654 เอกสารประกอบในการขอแต่งตั้งยศของนายทหารประทวนชั้นยศ พ.จ.อ.ที่ทำหน้าที่ในตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตร ตั้งแต่ 1 ส.ค.55 - 31 ก.ค.56 21 ก.พ.56
1653 เสียงตามสายพระราชวังเดิม ประจำวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 21 ก.พ.56
1652 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 21 ก.พ.56
1651 เสียงตามสายพระราชวังเดิม ประจำวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 20 ก.พ.56
1650 สมาชิก สอ.อร.สามารถตรวจสอบยอดเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ประจำปี 2555 20 ก.พ.56
1649 กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ กรมการแพทย์ จัดโครงการ "สัปดาห์…สุขภาพดี" เพื่อตรวจสุขภาพให้แก่ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ฟรี ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 20 ก.พ.56
1648 อย.ประกาศห้ามใช้วัตถุอันตราย "ลินเดน" ในผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดแมลงที่ใช้ในบ้านหรือทางสาธารณสุข 20 ก.พ.56
1647 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 20 ก.พ.56
1646 กองทัพเรือเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ ๓/๕๖ 19 ก.พ.56
1645 ขอเชิญสมาชิก สอ.อร. ทุกท่านไปร่วมสรรหากรรมการ สอ.อร. ประจำปี ๒๕๕๖ 19 ก.พ.56
1644 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๔๒/๒๕๕๖ เรื่อง เลื่อนยศนายทหารประทวน 19 ก.พ.56
1643 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 19 ก.พ.56
1642 กองทัพเรือเตรียมจัดงานวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ แบบแยกเขต ๓ เขต ใน๔ มีนาคม ๒๕๕๖ 19 ก.พ.56
1641 คณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ จัดงานฝึกอาชีพอิสระ ๗ - ๘ มีนาคม ณ นันทอุทยานสโมสร 19 ก.พ.56
1640 แจ้งของดการให้บริหารระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กองทัพเรือ 18 ก.พ.56
1639 แจ้งเตือนกำลังพลช่วยสอดส่องดูแลและให้คำแนะนำแก่ผู้มาติดต่อราชการพื้นที่กองบัญชาการกองทัพเรือพื้นที่วังนันทอุทยาน 18 ก.พ.56
1638 ๑๘ - ๑๙ กุมภาพันธ์ นี้ งดจอดยานพาหนะบางพื้นที่ภายในพระราชวังเดิม 18 ก.พ.56
1637 กำหนดรับยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปี ๒๕๕๕ ใน ๒๗ - ๒๘ กุมภาพันธ์ นี้ ที่ กรมการเงินทหารเรือ 15 ก.พ.56
1636 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ (ชั้นนายพล) จำนวน ๑๙๑ ราย 15 ก.พ.56
1635 บทความแนวคิดทางธรรม เรื่อง "คุณค่าของเวลา" 15 ก.พ.56
1634 การส่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรองตามกฏหมาย 14 ก.พ.56
1633 คำสั่ง กห เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร 14 ก.พ.56
1632 กิจการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงสวัสดิการ ขส.ทร. ปรับลดราคาน้ำมันเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ 13 ก.พ.56
1631 สมาคมภริยาทหารเรือ จัดโครงการค่ายบุตร - ธิดานาวีภาคฤดูร้อน ๒๒ - ๒๘ เมษายน นี้ 13 ก.พ.56
1630 ตรวจสอบรายชื่อนายทหารประทวนอัตรา พ.จ.อ.พิเศษ เพื่อขอเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร 12 ก.พ.56
1629 กรมพลาธิการทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 12 ก.พ.56
1628 ระวัง สารกันบูดในขนมปัง - เสี่ยง เป็นโรคไต 12 ก.พ.56
1627 บุญทำได้แม้ไม่ใช้สตางค์กับ "บุญกิริยาวัตถุ ๑๐" 8 ก.พ.56
1626 เคล็ดลับถนอมดวงตาเวลาใช้คอมพิวเตอร์ 7 ก.พ.56
1625 ระเบียบกรทรวงกลาโหม ว่าด้วยการบรรจุหรือแต่งตั้งข้าราชการทหารให้ดำรงตำแหน่งประจำหน่วย พ.ศ.๒๕๕๖ 6 ก.พ.56
1624 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครผู้รับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ สอ.อร.ประจำปี 2556. 5 ก.พ.56
1623 สมาชิกศิษย์เก่าชุมพลทหารเรือ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๕ 5 ก.พ.56
1622 ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการกำหนดหมายเลขประจำตัว (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๖ 4 ก.พ.56
1621 การพิจารณาบำเหน็จครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2556 (1 เม.ย.56) 1 ก.พ.56
1620 สอ.วด.จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๕ 1 ก.พ.56
1619 ลักษณะของผู้ที่มี "จิตอาสา" อย่างแท้จริง 31 ม.ค.56
1618 "หนักเอาเบาสู้" หลักประกันความสำเร็จในชีวิต ด้วยจิตใจที่เข้มแข็งอดทน 29 ม.ค.56
1617 การจัดผู้แทน ผบ.ทร. ผู้แทน ทร. หรือคณะผู้แทน ทร. เฝ้าฯ รับ - ส่งเสด็จ และร่วมงานสำคัญต่าง ๆ ระหว่าง 1 - 28 ก.พ.56 28 ม.ค.56
1616 คำสั่งกองทัพเรือที่ ๑๕/๒๕๕๖เรื่อง การปลดทหารกองประจำการ รุ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ ผลัดที่ ๔(๔/๕๓) 24 ม.ค.56
1615 คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่๑๙/๒๕๕๖ เรื่องเลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร 24 ม.ค.56
1614 รับสมัครนายทหารสัญญาบัตรชั้นยศนาวาโท ไปปฏิบัติหน้าที่นายทหารประสานงาน ณ รัฐบาห์เรน 24 ม.ค.56
1613 รับสมัครนายทหารประทวนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นเสมียนประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารเรือไทยในต่างประเทศ 23 ม.ค.56
1612 บัญชีรายชื่อปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ชย.ทร. ประจำเดือน ก.พ.๕๖ 23 ม.ค.56
1611 กองอนุศาสนาจารย์ ฯ บทความทางศีลธรรม 22 ม.ค.56
1610 เตือนใช้แท็บเล็ต-สมาร์ทโฟนก่อนนอน ทำหลับไม่สนิท 21 ม.ค.56
1609 ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๕๖ 21 ม.ค.56
1608 ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีสดุดีวีรชนกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๖ 17 ม.ค.56
1607 ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการลา พ.ศ.๒๕๕๕ 16 ม.ค.56
1606 ขอเชิญชมสารคดี ผลงานและกิจกรรมทหาร เนื่องในวันกองทัพไทย ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ 16 ม.ค.56
1605 พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๕๖ ในส่วนของ ทร. 16 ม.ค.56
1604 กรมการขนส่งทหารเรือ จัดรถยนต์โดยสารบริการรับ - ส่งระหว่างพระราชวังเดิม - กองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน 15 ม.ค.56
1603 กองทัพเรือ จัดงานพิธีสดุดีวีรชนกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๖ ใน ๑๗ มกราคม นี้ ที่ โรงเรียนนายเรือ 15 ม.ค.56
1602 ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีย้ายเข้าปฏิบัติงานในอาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน 14 ม.ค.56
1601 ประกาศกรมช่างโยธาทหารเรือ เรื่อง ผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 13 ม.ค.56
1600 คำกล่าว พลเรืิเอก สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ ผบ.ทร.ในพิธีสดุดีวีรชนกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๖ 13 ม.ค.56
1599 กรมอู่ทหารเรือ เปิดรับสมัคร นักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ประจำปี ๒๕๕๖ 13 ม.ค.56
1598 ฐานทัพเรือกรุงเทพ ชี้แจงการปฏิบัติในการเข้า - ออก กองบัญชาการกองทัพเรือ หลังใหม่ พร้อมเส้นทางการจราจร และมาตรการรักษาความปลอดภัย พื้นที่วังนันทอุทยาน 11 ม.ค.56
1597 กองทัพเรือ ขอเชิญบุตรหลานร่วมกิจกรรมทางทหารในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ 11 ม.ค.56
1596 รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. จะเปิดให้บริการคลิกนิกวัยทองให้กับผู้ป่วยสูงอายุ 10 ม.ค.56
1595 บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรม เรื่องปีชง 8 ม.ค.56
1594 คำสั่งกองทัพเรือที่ ๔/๒๕๕๖ เรื่องแต่งตั้งยศนายทหารประทวน 8 ม.ค.56
1593 กรมอู่ทหารเรือ ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อเป็นพนักงานราชการ 8 ม.ค.56
1592 ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารเรือ เรื่อง การรับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ 8 ม.ค.56
1591 ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีให้แก่นายทหารชั้นนายพลเรือเป็นกรณีพิเศษ 8 ม.ค.56
1590 วิธีตั้งค่าการใช้งานข้อมูลใน iNavy ตามปี พ.ศ. 7 ม.ค.56
1589 รายละเอียดและแบบฟอร์มหนังสือขอลาออกจากราชการกับหนังสือรับรองการลาออกจากราชการ 7 ม.ค.56
1588 คู่มือการใช้งาน ระบบปฏิทินนัดหมาย (i.navy) 5 ม.ค.56
1587 บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรม 5 ม.ค.56
1586 ทร. อนุมัติงบประมาณ (งบกลาง) 5 ม.ค.56
1585 บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรมให้ทุกคนรีบเร่งทำความดีเสียแต่วันนี้ เพราะเราไม่สามารถรู้ได้ว่าจะมีชีวิตถึงวันพรุ่งนี้หรือไม่ 4 ม.ค.56
1584 กำหนดแต่งเครื่องแบบหมาย ๒ และ๔ ในวันสำคัญต่าง ๆ เดือน ม.ค.๕๖ 28 ธ.ค.55
1583 แจ้งกำหนดการอบรมศีลธรรม เดือน ม.ค.๕๖ 28 ธ.ค.55
1582 กำหนดการแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข 2 ประจำเดือน ม.ค.56 27 ธ.ค.55
1581 กองทัพเรือประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 27 ธ.ค.55
1580 ทุจริตและประพฤติมิชอบรับแจ้งเบาะแสศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ 27 ธ.ค.55
1579 กองทัพเรือ ขอเชิญชวนซื้อไปรษณียบัตรอวยพรปีใหม่โครงการ "สวัสดีปีใหม่ ร้อยใจไทย แด่ผู้เสียสละ" 27 ธ.ค.55
1578 การประดับเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 27 ธ.ค.55
1577 บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรม เรื่อง โซ่ล่ามช้าง 27 ธ.ค.55
1576 กองงานโยธา กรมช่างโยธาทหารเรือ จัดข้าราชการและลูกจ้างประจำ,พนักงานราชการทำความสะอาด(ศาล สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ) 26 ธ.ค.55
1575 ขอเชิญร่วมส่งท้ายปีด้วยวิถีธรรม 26 ธ.ค.55
1574 บัญชีรายชื่อปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน เดือน มกราคม ๒๕๕๖ 25 ธ.ค.55
1573 ระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในกองทัพเรือ พ.ศ.๒๕๕๕ 24 ธ.ค.55
1572 ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยป้ายชื่อติดเรื่องแบบ 24 ธ.ค.55
1571 พิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีให้แก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานยศทหารชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ 24 ธ.ค.55
1570 กพ.ทร. กำหนดการจัดสัมมนานายทหารกำลังพล ในวันที่ ๒๕ - ๒๗ ธ.ค.๕๕ 24 ธ.ค.55
1569 ๒๔ ธันวาคม เป็นต้นไป ร้านเกษตรนาวีนำเมล่อนมาจำหน่าย 24 ธ.ค.55
1568 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๖ "ตรวจรถก่อนใช้ ปลอยภัยแน่นอน" 24 ธ.ค.55
1567 กรมกำลังพลทหารเรือ แจ้งงดการตรวจสอบประวัติรับราชการเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖ 24 ธ.ค.55
1566 กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ทร. รอบที่ ๓ 23 ธ.ค.55
1565 ขอเชิญชวนซื้อไปรษณียบัตรอวยพรปีใหม่ส่งกำลังใจให้ทหาร - ตำรวจชายแดน รายได้จัดซื้อเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลทหารผ่านศึก 21 ธ.ค.55
1564 มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม เปิดให้ประชาชนเยี่ยมชมโบราณสถานในพระราชวังเดิม ใน ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ 21 ธ.ค.55
1563 กำหนดเปิดหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะ ประจำปี ๕๖ 20 ธ.ค.55
1562 ร้านสวัสดิการทหารเรือพื้นที่กรุงเทพ จำหน่ายสินค้าราคาถูก ตั้งแต่ ๑๗ - ๒๕ ธันวาคม 20 ธ.ค.55
1561 ตรวจสอบรายชื่อและสังกัดการจับฉลากที่พักอาศัยส่วนกลาง ทร.พื้นที่กรุงเทพฯ ใน วันอังคารที่ 25 ธ.ค. 55 0930 กอพ.สก.ทร. 20 ธ.ค.55
1560 รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้าเป็นพลอาสาสมัคร 20 ธ.ค.55
1559 คำสั่งกรมช่างโยธาทหารเรือ (เฉพาะ) ที่ ๙๒๖/๒๕๕๕ 19 ธ.ค.55
1558 ขอเชิญชวนร่วมงาน "โครงการเดิน - วิ่งเทิดพระเกียรติ กรมหลวงชุมพร ๑๓๒ ปี" ใน ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ 19 ธ.ค.55
1557 กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ รับจัดกระเช้า กระเช้าของขวัญหรือผลิตภัณฑ์ชุด สวยหรู มีระดับ ประทับใจ คุณภาพมากกว่าราคา 19 ธ.ค.55
1556 ๒๘ ธันวาคม สอ.วด.ปิดให้บริการรับรับ - จ่ายเงิน เร็วขึ้น 19 ธ.ค.55
1555 กรมสรรพาวุธทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตั้งแต่ ๓ - ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ 18 ธ.ค.55
1554 สารอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๖ จาก ผู้บัญชาการทหารเรือ 18 ธ.ค.55
1553 กำหนดพิธีบวงสรวง สักการะพระอนุสาวรีย์ พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกรียติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ บก.ชย.ทร. 18 ธ.ค.55
1552 ขอเชิญร่วมพิธี "สวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ ฯ" ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ใน ๒๑ ธันวาคม นี้ 18 ธ.ค.55
1551 คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๑๓๒๓/๒๕๕๕ ลง ๑๔ ธ.ค.๕๕ 17 ธ.ค.55
1550 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รับแจ้งเบาะแสยาเสพติด กองทัพเรือ เปิดตู้ ป.ณ.๑๔๙ 17 ธ.ค.55
1549 กระทรวงคมนาคม เปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๖ 14 ธ.ค.55
1548 เตือนการรับประทานกุ้งเต้นพยาธิเยอะ แนะควรปรุงสุกก่อนรับประทาน 14 ธ.ค.55
1547 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๔๐๙/๒๕๕๕ 13 ธ.ค.55
1546 กองทัพเรือรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ 13 ธ.ค.55
1545 กรมกำลังพลทหารเรือ ของดการตรวจสอบประวัติรับราชการ 13 ธ.ค.55
1544 แนวทางความก้าวหน้าของนายทหารประทวนเพื่อเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร และคุณสมบัติในเบื้องต้น 13 ธ.ค.55
1543 กรมการเงินทหารเรือ จัดทำคู่มือการจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อความพอเพียง 13 ธ.ค.55
1542 กรมสวัสดิการทหารเรือ กำหนดการจำหน่ายสินค้าราคาถูก 12 ธ.ค.55
1541 มารดาข้าราชการถึงแก่กรรม (มารดา พ.จ.อ.เสวต ศรีรุ่ง) 11 ธ.ค.55
1540 กรมสารบรรณทหารเรือ แจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับการรับส่งเอกสารในช่วงเทศกาลปีใหม่ 11 ธ.ค.55
1539 กรมอุทกศาสตร์ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 11 ธ.ค.55
1538 กองทัพเรือรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ 11 ธ.ค.55
1537 จร.ทร. กำหนดการตรวจราชการ ประเภทการตรวจตามปกติหน่วย ชย.ทร. ๑๓ ธ.ค.๕๕ 7 ธ.ค.55
1536 กำหนดฝึกซ้อมดับเพลิง เขตดับเพลิงที่ ๑ 7 ธ.ค.55
1535 ประกาศกรมช่างโยธาทหารเรือ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 6 ธ.ค.55
1534 กำหนดการพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร ณ ห้องประดับเครื่องหมายยศ ชั้น ๒ บก.ชย.ทร. 4 ธ.ค.55
1533 การใช้เครื่องแบบเฉพาะกาลเสื้อกันหนาว 4 ธ.ค.55
1532 ทร.กำหนดประกอบพิธีประดับเครื่องหมายยศเป็นส่วนรวมให้แก่นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศเป็น ว่าที่ น.อ. และ ว่าที่ น.ท. ใน ต.ค.๕๕ 3 ธ.ค.55
1531 บัญชีรายชื่อปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน เดือน ธ.ค ๕๕ 30 พ.ย.55
1530 คำสั่งกองทัพเรือที่ 397/2555 เรื่องให้นายทหารประทวนรับราชการ 28 พ.ย.55
1529 สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด เปิดรับสมาชิกสมทบ 28 พ.ย.55
1528 กองทัพเรือ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ เนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๕ 27 พ.ย.55
1527 แจ้งแนวทางการใช้งานระบบสารสนเทศกองทัพเรือ 26 พ.ย.55
1526 ขอเชิญร่วมวิ่งแข่งขันเพื่อสุขภาพ ๒๘ พฤศจิกายน นี้ ที่ บริเวณวังนันทอุทยาน ฐานทัพเรือกรุงเทพ 23 พ.ย.55
1525 เลื่อนการลงทะเบียนในระบบเบิกจ่ายตรงผู้ป่วยนอกกับสถานพยาบาลของทางราชการกรณีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เนื่องจากระบบในสถานพยาบาลใกล้บ้านยังมีข้อจำกัด 23 พ.ย.55
1524 ผู้บัญชาการทหารเรือ เลี้ยงขอบคุณคณะกรรมการ ฯ กำลังพลฝีพายประจำเรือพระราชพิธี ฯ และผู้เกี่ยวข้อง 23 พ.ย.55
1523 คำสั่งกรมช่างโยธาทหารเรือ (เฉพาะ) ที่ ๘๓๗/๒๕๕๕ 22 พ.ย.55
1522 ขอเชิญร่วมฟังพระธรรมเทศนาและร่วมบริจาคข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์และครอบครัว 22 พ.ย.55
1521 แจ้งงดบริการรถรับ - ส่งข้าราชการ เที่ยวเย็นทุกสาย ใน ๒๓ พฤศจิกายน นี้ 22 พ.ย.55
1520 พิมพ์ชื่อเรื่องที่นี 22 พ.ย.55
1519 ขอเชิญร่วมจัดสร้างพระรูปหล่อ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ สวนสาธารณะหนองตะเคียน 22 พ.ย.55
1518 กำหนดแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข ๒ วันสำคัญในเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ 21 พ.ย.55
1517 รับสมัครทหารกองประจำการเข้ารับราชการต่อจากเวลากองประจำการ อัตราจ่าเอก จำนวน ๖ อัตรา 20 พ.ย.55
1516 คำสั่งกองทัพเรือที่ 394/2555 เรื่องให้นายทหารรับราชการ 16 พ.ย.55
1515 แจ้งหยุดจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ๙๑ เพื่อปรับปรุงอุปกรณ์การจ่ายน้ำมันให้ได้มาตรฐาน 16 พ.ย.55
1514 กองทัพเรือเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ 15 พ.ย.55
1513 กิจการร้านสวัสดิการกองทัพเรือ จัดจำหน่ายสินค้าราคาถูกให้กับกำลังพล ทร. ตามนโยบาย ผบ.ทร. 15 พ.ย.55
1512 คำสั่งกรมช่างโยธาทหารเรือ(เฉพาะ)ที่ ๘๐๕/๒๕๕๕ 15 พ.ย.55
1511 คำสั่งกรมช่างโยธาทหารเรือ(เฉพาะ)ที่ ๘๐๓/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานประชาสัมพันธ์กรมช่างโยธาทหารเรือ 15 พ.ย.55
1510 ๒๐ พฤศจิกายน แถวฟังสารผู้บัญชาการทหารเรือ ทาง ส.ทร. 15 พ.ย.55
1509 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๓๙๑/๒๕๕๕ 15 พ.ย.55
1508 คำสั่ง กองทัพเรือ ที่ ๒๘๙/๒๕๕๕ 14 พ.ย.55
1507 กองเรือทุ่นระเบิด งดการเยี่ยมชมเรือหลวงถลาง เป็นการชั่วคราว 14 พ.ย.55
1506 สุขภาพเสื่อมจากคอมพิวเตอร์...ผักผลไม้ช่วยได้ 13 พ.ย.55
1505 คำสั่งกรมช่างโยธาทหารเรือ(เฉพาะ)ที่ /๒๕๕๕ เรื่อง พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช ๒๕๕๕ 9 พ.ย.55
1504 แจ้งกำหนดการอบรมศีลธรรม เดือน พ.ย.๕๕ 9 พ.ย.55
1503 ขอให้ นขต.ชย.ทร.รวบรวมความต้องการ ครุภัณฑ์สาย พธ. ประจำปีงป 57 8 พ.ย.55
1502 สารเนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๕ 8 พ.ย.55
1501 กพ.ทร. ได้รวบรวม พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 8 พ.ย.55
1500 กพ.ทร. ขอแจ้งผลการดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของข้าราชการ เพื่อกรุณาทราบดังนี้ 8 พ.ย.55
1499 เรื่อง พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช ๒๕๕๕ 6 พ.ย.55
1498 ขอให้แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรเลื่อนฐานะนายทหารประทวน งป.56 6 พ.ย.55
1497 ชมรมดอกประดู่บานสาครบุรี 31 ต.ค.55
1496 อนุมัติงบประมาณพร้อมโอนเงินประจำงวดปี ๕๖ ครั้งที่๑ 29 ต.ค.55
1495 บัญชีรายชื่อปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน เดือน พ.ย.๕๕ 26 ต.ค.55
1494 การจัดผู้แทน ผบ.ทร. ผู้แทน ทร. เฝ้ารับ-ส่งเสด็จ ฯ 24 ต.ค.55
1493 ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยคำย่อ ๒๕๕๕ 24 ต.ค.55
1492 หมวดงานไม้ กงย.ชย.ทร. ส่งช่างซ่อมเปลี่ยนหลังคาที่ ศูนย์กีฬาวังนันทอุทยาน กองทัพเรือ 19 ต.ค.55
1491 แบบฟอร์มการรายงานขออนุญาตไปสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในเวลาราชการโดยทุนส่วนตัว 18 ต.ค.55
1490 กองงานโยธา ชย.ทร. สนับสนุนช่างและรถเครื่องทุ่นแรง ตัดเสาไฟ สนามเทนนิสราชนาวีสโมสร 18 ต.ค.55
1489 กิจกรรม 5ส แผนกซ่อมเครื่องไฟฟ้า 18 ต.ค.55
1488 หมวดงานไม้ กงย.ชย.ทร. ส่งช่างซ่อมเปลี่ยนหลังคาที่ กองร้อยรักษาความปลอดภัยที่ ๑ 17 ต.ค.55
1487 หมวดงานไม้ กงย.ชย.ทร. ส่งช่างซ่อมเปลี่ยนหลังคาที่ กองเรือลำน้ำ 17 ต.ค.55
1486 บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรม เรื่อง "ธรรมดาของโลก" 17 ต.ค.55
1485 บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรม เรื่อง ข้อคิดจากการให้ 16 ต.ค.55
1484 คำสั่งกรมช่างโยธาทหารเรือ(เฉพาะ)ที่ ๗๓๓/๒๕๕๕ 16 ต.ค.55
1483 นโยบาย ผบ.ทร.ประจำปีงบประมาณ 2556 16 ต.ค.55
1482 กองงานไฟฟ้า แผนกงานซ่อมเครื่องไฟฟ้า ส่ง จนท.ดำเนินการตรวจซ่อมลิฟท์ขนของ ที่หมวดคลัง แผนกพัสดุ ชย.ทร. 16 ต.ค.55
1481 กำหนดการประดับพิธีประดับเครื่องหมายระดับชั้นตำแหน่งของลูกจ้างประจำ 15 ต.ค.55
1480 คำสั่งกรมช่างโยธาทหารเรือ (เฉพาะ) ที่ ๓๒๑/๒๕๕๕ 15 ต.ค.55
1479 รายชื่อข้าราชการที่ขอให้คัดลอกสมุดประวัติ 12 ต.ค.55
1478 สรุปการพยากรณ์อากาศ วัน ศุกร์ ที่ 12 ต.ค. ๕๕ 12 ต.ค.55
1477 วันที่ 4 - 12 ต.ค. 55 กงย.ชย.ทร. รายงานตรวจสอบและบันทึกระดับน้ำประจำวัน 12 ต.ค.55
1476 แจ้งผู้ที่จะเกษียณอายุ ฯ ใน ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ตรวจสอบความถูกต้องประวัติรับราชการด้วยตนเองที่ กรมกำลังพลทหารเรือ 11 ต.ค.55
1475 ขอเชิญชมการฝึกซ้อมย่อยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ฯ ครั้งที่ ๕ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่ ท่าวาสุกรี ถึง วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร 11 ต.ค.55
1474 แจ้งกำหนดการอบรมศีลธรรม เดือน ต.ค.๕๕ 11 ต.ค.55
1473 สรุปการพยากรณ์อากาศ วัน พฤหัสบดี ที่ 11 ต.ค. ๕๕ กงย.ชย.ทร. 11 ต.ค.55
1472 วันที่ 4 - 11 ต.ค. 55 กงย.ชย.ทร. รายงานตรวจสอบและบันทึกระดับน้ำประจำวัน 11 ต.ค.55
1471 สรุปการพยากรณ์อากาศ วัน พุธ ที่ 10 ต.ค. ๕๕ กงย.ชย.ทร. 10 ต.ค.55
1470 วันที่ 4 - 10 ต.ค. 55 กงย.ชย.ทร. รายงานตรวจสอบและบันทึกระดับน้ำประจำวัน 10 ต.ค.55
1469 นโยบาย ผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 10 ต.ค.55
1468 ศภษ.ยศ.ทร. จะเปิดการอบรมหลักสูตรการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ(ERDING AND WRITING IN ENGLISH) 10 ต.ค.55
1467 รายนามผู้บังคับบัญชา ๑ ต.ค.๒๕๕๕ 10 ต.ค.55
1466 ระเบียบ กระทรวงกลาโหม ว่าด้วยคำย่อ พ.ศ.๒๕๕๕ 10 ต.ค.55
1465 ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 10 ต.ค.55
1464 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๓๔๕/๒๕๕๕ เรื่องให้นายทหารรับราชการ 9 ต.ค.55
1463 แก้ไขวันที่ 4 - 9 ต.ค. 55 กงย.ชย.ทร. รายงานตรวจสอบและบันทึกระดับน้ำประจำวัน 9 ต.ค.55
1462 วันที่ 4 - 9 ต.ค. 55 กงย.ชย.ทร. รายงานตรวจสอบและบันทึกระดับน้ำประจำวัน 9 ต.ค.55
1461 สรุปการพยากรณ์อากาศ วัน จันทร์ ที่ 8 ต.ค. ๕๕ กงย.ชย.ทร. 8 ต.ค.55
1460 วันที่ 5 - 8 ต.ค. 55 กงย.ชย.ทร.รายงานสภาพอากาศ (ดาวเทียม) 8 ต.ค.55
1459 วันที่ 4-7 ต.ค. 55 กงย.ชย.ทร. รายงานตรวจสอบและบันทึกระดับน้ำประจำวัน 8 ต.ค.55
1458 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๓๔๐/๒๕๕๕ เรื่องให้นายทหารรับราชการ 5 ต.ค.55
1457 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ 339/2555 เรื่องให้นายทหารรับราชการ 5 ต.ค.55
1456 วัน ศุกร์ ที่ ๕ ต.ค. ๕๕ พยากรณ์อากาศ 5 ต.ค.55
1455 สรุปการพยากรณ์อากาศ วัน ศุกร์ ที่ ๕ ต.ค. ๕๕ 5 ต.ค.55
1454 กงย.ชย.ทร.รายงานสภาพอากาศ (ดาวเทียม) 5 ต.ค.55
1453 กงย.ชย.ทร.รายงานตรวจสอบและบันทึกระดับน้ำประจำวัน 5 ต.ค.55
1452 น.อ.ทองชัย ลิมปกานน์ ผู้อำนวยการกองงานโยธา ชย.ทร. เตรียมความพรัอมรองรับสถานการณ์อุทกภัย ตั้งแต่ ๔-๘ ต.ค. ๕๕ 4 ต.ค.55
1451 คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๑๐๓๖/๒๕๕๕ เรื่องให้นายทหารรับราชการ 4 ต.ค.55
1450 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๓๓๓/๒๕๕๕ เรื่องให้นายทหารรับราชการ 4 ต.ค.55
1449 สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ซ่อมแซมผิวถนนวังเดิม (ถนนคนเดิน) ตั้งแต่ ๑ ถึง ๓๑ ตุลาคม 1 ต.ค.55
1448 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ 325/2555 เรื่องให้นายทหารรับราชการ 30 ก.ย.55
1447 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ 324/2555 เรื่องให้นายทหารรับราชการ 30 ก.ย.55
1446 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ 321/2555 เรื่องให้นายทหารรับราชการ 30 ก.ย.55
1445 ปิดถนนวังเดิม (ถนนคนเดิน) เพื่อทำการซ่อมแซมตั้งแต่ ๑ ถึง ๓๑ ตุลาคม 28 ก.ย.55
1444 บัญชีรายชื่อปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ชย.ทร. ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๕ 27 ก.ย.55
1443 พิธีมอบของที่ระลึกและพิธีอำลาชีวิตการรับราชการประจำปี ๒๕๕๕ 27 ก.ย.55
1442 กองทัพเรือ กำหนดซ้อมย่อย (ครั้งที่ ๒) ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในงานพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเฉลิมพระเกียรติ ฯ 27 ก.ย.55
1441 ประกาศ ชย.ทร. เรื่อง ผลการสอบเลื่อนระดับชั้นตำแหน่งของลูกจ้างประจำ ประจำปี ๒๕๕๕ 25 ก.ย.55
1440 กองทัพเรือ กำหนดจัดงานพิธีอำลาชีวิตการรับราชการของผู้ครบเกษียณอายุ ๒๗ กันยายน นี้ ที่ หอประชุมกองทัพเรือ 24 ก.ย.55
1439 นิทรรศการ การจัดการความรู้ของ ทร. ประจำปี งป.๕๕ 24 ก.ย.55
1438 กองทัพเรือจัดพาหนะรับ - ส่งผู้เข้าร่วมงานพิธีอำลาชีวิตการรับราชการของผู้ครบเกษียณอายุ ประจำปี ๒๕๕๕ ใน ๒๗ กันยายน นี้ 24 ก.ย.55
1437 บรรณาธิการนาวิกศาสตร์แจ้งการแจกจ่ายนิตยสารนาวิกศาสตร์และการสมัครเป็นสมาชิกนิตยสารนาวิกศาสตร์เป็นรายปี 24 ก.ย.55
1436 ประมวลภาพสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ชย.ทร. ประจำปี งป.๕๕ 24 ก.ย.55
1435 กรมการขนส่งทหารเรือ งดให้บริการเรือเวรด่วนทางธุรการในช่วงทำการฝึกซ้อมการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 20 ก.ย.55
1434 พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้นายทหารรับราชการ 2555 20 ก.ย.55
1433 กรมเจ้าท่าประกาศให้แม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อยเป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือ เนื่องในการฝึกซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 18 ก.ย.55
1432 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๓๐๐/๒๕๕๕ เรื่องให้นายทหารประทวนรับราชการ 18 ก.ย.55
1431 คำสั่งกระทรวงกลาโหมที่ ๙๖๕/๒๕๕๕เรื่องให้นายทหารออกจากราชการตามโครงการเกษียนอายุราชการก่อนกำหนด 17 ก.ย.55
1430 บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรม เรื่อง เทคโนโลยียังทำไม่ได้ 17 ก.ย.55
1429 กรมสรรพาวุธทหารเรือ ประกอบพิธีประดับเครื่องหมายความสามารถยิงเป้าปืนพก ประจำปี ๒๕๕๕ 17 ก.ย.55
1428 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ณ โรงแรม หัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 17 ก.ย.55
1427 ราชนาวีสโมสรได้จัดสถานที่ทั้งในและนอกอาคารราชนาวีสโมสรเพื่อให้ข้าราชการและประชาชนทั่วไปเข้าชม พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวานผ้าพระกฐิน โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมาคร( 17 ก.ย.55
1426 ร้านสวัสดิการทหารเรือพื้นที่กรุงเทพ จำหน่ายสินค้าราคาถูกกว่าท้องตลาด ระหว่าง ๑๘ - ๒๐ กันยายน นี้ 14 ก.ย.55
1425 ให้ข้าราชการและพนักงานของรัฐยุติการใช้ E-mail ของเอกชน 14 ก.ย.55
1424 แจ้งให้กำลังพลประจำเรือพระราชพิธี(ชย.ทร.)ทราบ 13 ก.ย.55
1423 บ้านสวัสดิการ ฯ สัตหีบ 13 ก.ย.55
1422 บัตรสมาชิกชมรมยิงปืน ชย.ทร. 11 ก.ย.55
1421 รับสมัครแข่งขันกีฬาหมากรุกไทย กีฬาสกา และกีฬาหมากฮอส ระหว่างหน่วยกีฬากองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๕ 11 ก.ย.55
1420 แก้ไขในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ 10 ก.ย.55
1418 ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบลูกจ้างประจำปีเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่ง ประจำปี ๒๕๕๕ เรื่อง การสอบเลื่อนระดำตำแหน่งลูกจ้างประจำ 7 ก.ย.55
1417 สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 7 ก.ย.55
1416 งดแจกจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ๙ - ๑๘ กันยายน นี้ 7 ก.ย.55
1415 ทุจริตและประพฤติมิชอบ รับแจ้งเบาะแส ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ 6 ก.ย.55
1414 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ดำเนินโครงการการลงทะเบียนนัดตรวจล่วงหน้า 6 ก.ย.55
1413 กำหนดแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข ๒ เนื่องในวันมหิดล ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ 6 ก.ย.55
1412 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๒๘๒/๒๕๕๕เรื่องให้นายทหารรับราชการ 31 ส.ค.55
1411 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๒๘๓/๒๕๕๕เรื่องให้นายทหารรับราชการ 31 ส.ค.55
1410 ยศ.ทร.ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการการจัดการความรู้ 31 ส.ค.55
1409 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๒๗๗/๒๕๕๕เลื่อนยศนายทหารประทวน 30 ส.ค.55
1408 กองทัพเรือ เป็นเจ้าภาพจัดงานเทศน์มหาชาติ ทำนองหลวง ฝ่ายฆราวาส ประจำปี ๒๕๕๕ ณ วัดอรุณราชวราราม 30 ส.ค.55
1407 คำสั่ง ทร. ที่ ๒๗๕/๒๕๕๕ เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ 30 ส.ค.55
1406 ประมวลภาพการจัดนิทรรศการการจัดการความรู้ของ ชย.ทร. ประจำปี งป. ๕๕ 29 ส.ค.55
1405 รายชื่อนายทหารพรรคพิเศษที่มีสิทธิ์เข้ารับการศึกษาหลักสูตร วทร. รุ่นที่ ๔๕ ประจำปีงป. ๕๖ 29 ส.ค.55
1404 บัญชีรายชื่อปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ชย.ทร. ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๕ 28 ส.ค.55
1403 รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ 27 ส.ค.55
1402 การแสดงกาชาดคอนเสิร์ตกองทัพเรือเฉลิมพระเกียรติ ฯ จัดแสดงรอบประชาชน ๒๘ สิงหาคม นี้ ที่ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 27 ส.ค.55
1401 กรมกำลังพลทหารเรือ รับสมัครนายทหารสัญญาบัตรไปปฏิบัติงานในกองกำลังผสมทางทะเล 27 ส.ค.55
1400 กรมกำลังพลทหารเรือ งดทำบัตรประจำตัว ใน ๒๔ สิงหาคม นี้ 23 ส.ค.55
1399 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๒๗๑/๒๕๕๕และ ๒๗๒/๒๕๕๕เรื่องให้นายทหารรับราชการ 21 ส.ค.55
1398 กรมแพทย์ทหารเรือ ดำเนินโครงการการลงทะเบียนนัดตรวจล่วงหน้า โดยให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายนำร่อง คือ กำลังพลกองทัพเรือและครอบครัว 20 ส.ค.55
1397 กรมแพทย์ทหารเรือแจ้งการใช้สิทธิในระบบเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลขอให้แสดงเอกสารหลักฐานของผู้ต้องการใช้สิทธิ 20 ส.ค.55
1396 ประมวลภาพกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมช่างโยธาทหารเรือ (๑๖ ส.ค.๕๕ ครบรอบ ๒๓ ปี) 17 ส.ค.55
1395 สอ.วด.มอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ยื่นใบสมัครถึง ๓๑ สิงหาคม นี้ 16 ส.ค.55
1394 กองงานโยธา ชย.ทร. เปลี่ยนรอกเสาธง ณ ยศ.ทร. 16 ส.ค.55
1393 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๒๕๓/๒๕๕๕เรื่องให้นายทหารประทวนรับราชการ 14 ส.ค.55
1392 รายชื่อข้าราชการที่ขอลาออกจากราชการตามแนวทางให้ข้าราชการทหารลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุ ตามมติ กขท. ประจำปี งป.56 14 ส.ค.55
1391 กำหนดการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ชย.ทร. 14 ส.ค.55
1390 เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตเพื่อการกุศลเนื่องในวันสถาปนา ชย.ทร. ๑๖ ส.ค.๕๕ 14 ส.ค.55
1389 คำสั่งกองทัพเรือที่ 252/2555ให้นายทหารประทวนรับราชการ 14 ส.ค.55
1388 ขอเชิญเที่ยวชมโบราณสถานในพระราชวังเดิม 14 ส.ค.55
1387 กองทัพเรือ เปิดตู้ ป.ณ.๑๔๙ รับแจ้งเบาะแสยาเสพติด 14 ส.ค.55
1386 เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สำนักพระราชวังได้จัที่สำหรับลงนามและถวานพระพร 10 ส.ค.55
1385 ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยลูกจ้างประจำ(ฉบับที่ ๓)๒๕๕๕ 9 ส.ค.55
1384 กำหนดพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๕๕ ในวันศุกร์ที่ ๑๐ ส.ค.๕๕ ชย.ทร. 9 ส.ค.55
1383 ยกเลิกแต่งแขนยาวคับ 8 ส.ค.55
1382 ประกาศผลสอบนายทหารสัญญาบัตรเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. ประจำปี 2555 6 ส.ค.55
1381 กรมสารบรรณทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นพนักงานราชการ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๑๐ สิงหาคม 6 ส.ค.55
1380 กำหนดแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข ๒ และหมายเลข ๔ ในวันสำคัญประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ 1 ส.ค.55
1379 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการถวายพระพรออนไลน์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ผ่านทางเว็บไซต์ 1 ส.ค.55
1378 สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อการสวัสดิการ ขส.ทร. หยุดให้บริการ ตั้งแต่ ๑ - ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ 1 ส.ค.55
1377 ชมรมกีฬายิงปืน ชย.ทร. เชิญผู้สนใจ สมัครลงแข่งขัน ยิงปืน ชิงถ้วย กรมฯ 31 ก.ค.55
1376 บัญชีรายชื่อปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ชย.ทร. ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๕ 31 ก.ค.55
1375 กิจการหอประชุมกองทัพเรือ แจ้งงดจอดรถยนต์ในพื้นที่หอประชุมกองทัพเรือ 31 ก.ค.55
1374 กิจการร้านสวัสดิการกองทัพเรือ จัดจำหน่ายข้าวสารและสินค้าราคาถูกพิเศษเพื่อช่วยเหลือและลดภาระค่าครองชีพให้แก่กำลังพลกองทัพเรือ ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ 31 ก.ค.55
1373 ราชนาวิกสภา ขอเชิญร่วมฟังการแสดงปาฐกถา ประจำปี ๒๕๕๕ ใน ๑๗ สิงหาคม นี้ 31 ก.ค.55
1372 ร้านสวัสดิการ ทร. พื้นที่ กรุงเทพ จัดจำหน่ายสินค้าราคาถูก ประเภทน้ำมันหล่อลื่นชนิดต่างๆ เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพและเป็นสวัสดิการ แก่กำลังพล ทร. 30 ก.ค.55
1371 พนักงานราชการ ซื้อสินค้าผ่อนชำระได้แล้ว 30 ก.ค.55
1370 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ 30 ก.ค.55
1369 กำหนดการแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข 2 และหมายเลข 4 ประจำเดือน ส.ค.55 27 ก.ค.55
1368 ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร 27 ก.ค.55
1367 เชิญร่วมบริจาคสร้างพระไพรีพินาศ เนื้อทองคำ ประดิษฐาน ณ กรมการเงินทหารเรือ 27 ก.ค.55
1366 สอ.วด.จำหน่ายพระราชบัญญัติและประกันภัยรถยนต์ในราคาถูก 27 ก.ค.55
1365 สมาคมแข่งเรือใบ จัดโครงการอบรมเยาวชนแล่นใบเบื้องต้น ระหว่าง ๒๗ กรกฎาคม ถึง ๕ สิงหาคม 27 ก.ค.55
1364 เชิญชวนประดับธงชาติและธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ ฯ 25 ก.ค.55
1363 กองทัพเรือ มอบประกาศเกียรติคุณโครงการวิจัยฯ 24 ก.ค.55
1362 กองทัพเรือ จัดกาชาดคอนเสิร์ตกองทัพเรือเฉลิมพระเกียรติ "คู่พระบารมี องค์พระแม่หลวงของปวงประชา" ๒๘ - ๒๙ สิงหาคม นี้ 24 ก.ค.55
1361 กรมอู่ทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเป็นพนักงานราชการ 24 ก.ค.55
1360 กรมการขนส่งทหารเรือ ขอแจ้งกำหนดการหยุดให้บริการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่ วันที่ ๑ – ๒๐ ส.ค.๕๕ 23 ก.ค.55
1359 ราชนาวิกสภา ขอเชิญร่วมฟังการแสดงปาฐกถา ประจำปี ๒๕๕๕ ที่ ๑๗ สิงหาคม นี้ 23 ก.ค.55
1358 กำหนดงดจอดรถบริเวณหอประชุมกองทัพเรือ ๒๖ - ๒๗ กรกฎาคม 20 ก.ค.55
1357 คำสั่ง ทร.ที่ ๒๓๐/๒๕๕๕ ลง ๑๒ ก.ค.๕๕ เรื่อง ให้นายทหารประทวนรับราชการ 17 ก.ค.55
1356 คำสั่ง ทร. ที่ ๒๓๐/๒๕๕๕ ลง 17 ก.ค.55
1355 เปลี่ยนแปลงวันรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล จาก ๒๖ กรกฎาคม เป็น ๒๗ กรกฎาคม 17 ก.ค.55
1354 กองทัพเรือขอเชิญชวนบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย 17 ก.ค.55
1353 พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 17 ก.ค.55
1352 สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ จัดงาน "นาวีวิจัย สู่มิติใหม่ มั่นคง พัฒนา" ๒๔ - ๒๕ กรกฎาคม ณ ห้องเจ้าพระยา 16 ก.ค.55
1351 พิธีสดุดีวีรชนในวิกฤตการณ์ ร.ศ.๑๑๒ ประจำปี ๒๕๕๕ 13 ก.ค.55
1350 เชิญชวนประดับธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ ฯ พร้อมแจกจ่ายธงตั้งแต่ ๒๐ กรกฎาคม นี้ เป็นต้นไป 13 ก.ค.55
1349 กพ.ทร.ขอแจ้งกำหนดการเกี่ยวกับการสอบนายทหารสัญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๕ ในวันเสาร์ ที่ ๑๔ ก.ค.๕๕ 12 ก.ค.55
1348 จัดรถยนต์โดยสารและเรือเวรด่วนธุรการ บริการผู้เข้าร่วมงานรำลึกวิกฤตการณ์ ร.ศ.๑๑๒ ใน ๑๓ - ๑๔ กรกฎาคม 12 ก.ค.55
1347 การปฏิบัติของผู้สมัครสอบ ห้องสอบ หมายเลขสอบ รายชื่อ และคะแนนเพิ่ม ผู้เข้าสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลือนยศเป็น น.ท. และ น.ต. ประจำปี 2555 12 ก.ค.55
1346 สค.รน.เปิดรับจองซื้อบ้านเดี่ยวชั้นเดียว โครงการนาวีเพลส เขาหมอน 11 ก.ค.55
1345 รับสมัครสมาชิก สอ.วด.เข้าเป็นสมาชิก สสอท. ตั้งแต่วันนี้ ถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ 11 ก.ค.55
1344 รับสมัคร เรือตรี - เรือเอก ไปช่วยปฏิบัติราชการที่ กิจการสถานเลี้ยงเด็กปฐมวัย ระยะเวลา ๒ ปี 11 ก.ค.55
1343 กรมกำลังพลทหารเรือ งดทำบัตรประจำตัว ตั้งแต่ ๑๖ - ๒๐ กรกฎาคม 11 ก.ค.55
1342 เหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา 129 24ข 27 มิ.ย.55 10 ก.ค.55
1341 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฏไทย (ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย) ข้าราชการกองทัพเรือ 129 24ข 27 มิ.ย.55 10 ก.ค.55
1340 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฏไทย (ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย) ลูกจ้างประจำ 129 24ข 27 มิ.ย.55 10 ก.ค.55
1339 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สวมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทางชลมารค โดยมี ผู้บัญชาการทหารเรือ เฝ้าฯ รับเสด็จ 10 ก.ค.55
1338 กองทัพเรือ ใน ๑๓ - ๑๔ กรกฎาคม นี้ จัดงานรำลึกเหตุการณ์ ร.ศ.๑๑๒ ประจำปี ๒๕๕๕ 10 ก.ค.55
1337 เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร 10 ก.ค.55
1336 พิธีย้ายศาลหมอชีวกโกมารภัจ์(ชย.ทร.) จันทร์ที่ ๙ ก.ค.๕๕ 9 ก.ค.55
1335 กำหนดการพิธีย้ายศาลหมอชีวกโกมารภัจจ์(ชย.ทร.) 7 ก.ค.55
1334 เรื่อง รับสมัครบุคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการในกองทัพเรือ ประจำปี 2555 6 ก.ค.55
1333 การขอรับเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ 6 ก.ค.55
1332 โครงการลงทะเบียนนัดตรวจล่วงหน้า โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ฯ 6 ก.ค.55
1331 การพิจารณาบำเหน็จครึ่งปีหลัง งบประมาณ ๒๕๕๕ 5 ก.ค.55
1330 คำสั่ง กห ที่๖๐๘/๒๕๕๕ 4 ก.ค.55
1329 กงย.ชย.ทร. ดำเนินการทำทางลาดเสด็จพระราชดำเนินทางชลมารค 3 ก.ค.55
1328 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จพระราชดำเนินทางชลมารค 3 ก.ค.55
1327 สอ.วด.ให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ 3 ก.ค.55
1326 กองทัพเรือ จัดงานรำลึกเหตุการณ์ ร.ศ.๑๑๒ ประจำปี ๒๕๕๕ ใน ๑๓ - ๑๔ กรกฎาคม นี้ 3 ก.ค.55
1325 กำหนดการแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข 2 ประจำเดือน ก.ค.55 29 มิ.ย.55
1324 คำสั่งกระทรวงกลาโหมที่ ๖๒๓/๒๕๕๕ เรื่องเลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร 29 มิ.ย.55
1323 ประกาศรายชื่อ ตำแหน่ง หมายเลขสอบ และห้องสอบ ผู้สมัครสอบเลื่อนยศ น.ท.-น.ต. ประจำปี ๒๕๕๕ 28 มิ.ย.55
1322 ประกาศหมายเลขประจำตัวสอบ ของผู้สมัครสอบนายทหารสัญญาบัตรเป็น น.ท. และ น.ต. ประจำปี ๒๕๕๕ 28 มิ.ย.55
1321 คณะกรรมการฝ่ายผลิดรายการ ฯ ขอให้ นขต.ทร. และหน่วยเฉพาะกิจ ทร. ที่ประสงค์จะประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านรายการสถานีวิทยุ ส.ทร. 27 มิ.ย.55
1320 เรื่อง การแข่งขันยิงปืนการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน 26 มิ.ย.55
1319 บัญชีรายชื่อปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ชย.ทร. ประจำเดือน กรกฏาคม ๒๕๕๕ 25 มิ.ย.55
1318 ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 21 มิ.ย.55
1317 บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรม เรื่อง อย่าโทษคนอื่น 21 มิ.ย.55
1316 คณะอนุกรรมการนันทนาการ ชย.ทร.จัดทัศนศึกษา มุกดาหาร-นครพนม 19 มิ.ย.55
1314 ครูสอนชีวิต 18 มิ.ย.55
1313 ประกาศผลสอบเลื่อนฐานะ นายทหารประทวน 55 15 มิ.ย.55
1312 ๒๙ มิถุนายน วันบริพัตร วันคล้ายวันประสูติ จอมพลเรือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ ฯ 15 มิ.ย.55
1311 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการทหารและการให้ได้รับเงินเดือน พ.ศ.๒๕๕๕ (เพิ่มเติม) 15 มิ.ย.55
1310 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการทหารและการให้ได้รับเงินเดือน พ.ศ.๒๕๕๕ 15 มิ.ย.55
1309 ขส.ทร.งดรถบริการรับ - ส่ง ข้าราชการ เส้นทาง ฐท.กท. - บก.ทร. 13 มิ.ย.55
1308 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๒๐๕/๒๕๕๕ 12 มิ.ย.55
1307 สอ.อร.มอบทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิก ประจำปี 2555 7 มิ.ย.55
1306 บิดาข้าราชการถึงแก่กรรมกำหนดฌาปนกิจศพ (บิดา พ.จ.อ.หญิงจิดา บุญคุ้ม) 7 มิ.ย.55
1305 บิดาข้าราชการถึงแก่กรรม (บิดา พ.จ.อ.หญิงจิดา บุญคุ้ม) 6 มิ.ย.55
1304 แก้ไข ประกาศคณะอำนวยการกลางการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี ๕๕-๒ 5 มิ.ย.55
1303 ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ต.-น.ท.ประจำปี ๒๕๕๕(สายวิทยการ สบ.ทร.) 3 มิ.ย.55
1302 ประกาศคณะกรรมการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ปี ๕๕(เพิ่มเติม) 1 มิ.ย.55
1301 แก้ไข ประกาศคณะอำนวยการกลางการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี ๒๕๕๕ 1 มิ.ย.55
1300 ประกาศคณะกรรมการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ปี ๕๕ 31 พ.ค.55
1299 โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ของ กห.ประจำปีงป.๕๖ 29 พ.ค.55
1297 บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรม เรื่อง วันงดสูบบุหรี่โลก 29 พ.ค.55
1296 บัญชีรายชื่อปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ชย.ทร. ประจำเดือน มิ.ย.๕๕ 25 พ.ค.55
1295 ศูนย์ปฏิบัติการฝึกปัญหาที่บังคับการ (CPX) ของ ชย.ทร. ประชุมสรุปผลการฝึก 21 พ.ค.55
1294 ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนและบุคลพลเรือนเข้าเป็นพลอาสาสมัคร 19 พ.ค.55
1293 แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศกรมช่างโยธาทหารเรือ ลง ๔ พ.ค.๕๕ เรื่อง การสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี ๒๕๕๕ 18 พ.ค.55
1292 ประกาศกองทัพเรือ เรื่องการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๕ 18 พ.ค.55
1291 บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรม เรื่อง องค์บิดาทหารเรือไทย 18 พ.ค.55
1290 เนื้้อเพลง เดินหน้า, ดอกประดู่ และ ดาบของชาติ ใช้ขับร้องในแถวฟังคำประกาศพระเกียรติคุณในวันศุกร์ที่ ๑๘ พ.ค.๕๕ 17 พ.ค.55
1289 ประกาศกรมช่างโยธาทหารเรือ ลง ๑๕ พ.ค.๕๕ เรื่อง การสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. ประจำปี ๒๕๕๕ 16 พ.ค.55
1288 พิธีบวงสรวงและพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ บก.ชย.ทร. 16 พ.ค.55
1287 คำประกาศเกียรติคุณ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ "องค์พระบิดาทหารเรือไทย" ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 15 พ.ค.55
1286 การแถวรับฟังการอ่านคำประกาศพระเกียรติคุณ เนื่องในวันอาภากร ประจำปี ๒๕๕๕ ณ บก.ชย.ทร. ในวันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 15 พ.ค.55
1285 แก้ไข ประกาศกรมช่างโยธาทหารเรือ ลง ๔ พ.ค.๕๕ เรื่อง การสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี ๒๕๕๕ 11 พ.ค.55
1284 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาสิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง 10 พ.ค.55
1283 ประกาศสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน สายวิทยาการ ชย.ทร. ประจำปี ๒๕๕๕ 8 พ.ค.55
1282 สถาบันวิทยาการ สวทช.ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม 4 พ.ค.55
1281 ผลการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนของข้าราชการทหาร ทหารกองประจำการ และนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม 3 พ.ค.55
1280 บิดาข้าราชการถึงแก่กรรม(บิดา ร.อ.เสรี แย้มเพ็ง ) 1 พ.ค.55
1279 สปช.ทร.ขอให้หน่วยกรุณาแจ้งให้ผู้เข้าสัมมนาเชิงปฎิบัติงานในระบบสารสนเทศ ฯ ที่จะใช้บริการรถรับส่ง 30 เม.ย.55
1278 ประกาศสำนักงานทหารเรือหญิง เรื่องให้ทุนการศึกษาบุตรข้าราชการหญิง 27 เม.ย.55
1277 บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรม เรื่องการทำงานเป็นทีม 27 เม.ย.55
1276 บิดา ร.อ.เสรี แย้มเพ็ง นายทหารแผนงานไฟฟ้าและเครื่องกล กผค.ชย.ทร. ถึงแก่กรรม 27 เม.ย.55
1275 การเข้าเฝ้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประถมาภรณ์มงกุฏไทย (ป.ม.) และปฐมดิเรกคุณาภรณ์ (ป.ภ.) ประจำปี 2554 26 เม.ย.55
1274 คำสั่งกระทรวงกลาโหมที่ ๓๕๖/๒๕๕๕ เรื่องให้นายทหารออกจากราชการเนื่องจากครบกำหนดเกษียนอายุราชการ 25 เม.ย.55
1273 กิจการนันทอุทยานสโมสร กำหนดจัดทัศนศึกษาทางน้ำ 25 เม.ย.55
1272 ประกาศ กพ.ทร. เรือง การสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. ประจำปี 2555 18 เม.ย.55
1271 การอนุญาตให้ข้าราชการลาพักเพื่อรอการปลด 18 เม.ย.55
1270 ประกาศรับสมัครสมาชิกชมรมกีฬายิงปืน ชย.ทร. 17 เม.ย.55
1269 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๖๘/๒๕๕๕ เรื่องให้นายทหารรับราชการ 2 เม.ย.55
1268 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้นายทหารรับราชการ 29 มี.ค.55
1267 น.อ.อัมพร ศรีสม รอง จก.ชย.ทร.(๒)ตรวจความก้าวหน้างานก่อสร้างร้านในงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๕ 27 มี.ค.55
1266 การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการตามประกาศ คพร.ฯ(ฉบับที่๔)พ.ศ.๒๕๕๕ 26 มี.ค.55
1265 งานนิทรรศการ "นักเรียนช่างฯ คิด ประดิษฐ์เองได้" 24 มี.ค.55
1264 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๕๖/๒๕๕๕ เรื่องให้นายทหารรับราชการ 22 มี.ค.55
1263 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๔๕/๒๕๕๕ เรื่องให้นายทหารรับราชการ 21 มี.ค.55
1262 ชมรมกีฬายิงปืน ชย.ทร. เปิดรับสมัครสมาชิกชมรมกีฬายิงปืน 21 มี.ค.55
1261 การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ 21 มี.ค.55
1260 มารดา น.ต.พรเทพ กลิ่นรอด ถึงแก่กรรม 19 มี.ค.55
1259 บิดาพนักงานราชการถึงแก่กรรม 19 มี.ค.55
1258 โรคติดต่อทางอาหารและน้ำ(ช่วงฤดูร้อน) 15 มี.ค.55
1257 บิดาของ นาย สุวัชชัย และ นาย ธัชพงษ์ ดีเดช ถึงแก่กรรม 12 มี.ค.55
1256 ภาพรวม กอล์ฟประเพณี 5 โยธาสัมพันธ์ ครั้งที่ 33 12 มี.ค.55
1255 ประชาสัมพันธ์โครงการ Navy Place 12 มี.ค.55
1254 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพ จะมาให้บริการการรับยืนแบบ ภงด.๙๐ ภงด.๙๑ 8 มี.ค.55
1253 ขอแจ้งตำแหน่งที่เปิดสอบ น.ท. และ น.ต. ประจำปี 55 8 มี.ค.55
1252 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๕๕ 6 มี.ค.55
1251 กิจการสโมสรและร้านสวัสดิการ กรมช่างโยธาทหารเรือ ขอเชิญชวนผู้สนใจประกอบการร้านสวัสดิการ 28 ก.พ.55
1250 บัญชีรายชื่อปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ชย.ทร. ประจำเดือน มี.ค.๕๕ 27 ก.พ.55
1249 ประกาศการจ่ายเงินแก่สมาชิกที่ประสบอุทกภัย 27 ก.พ.55
1248 การรับสมัครนายทหารสัญญาบัตรที่เลื่อนฐานะมาจากนายทหารประทวน นายทหารประทวน และลูกจ้างประจำคุณวุฒิปริญญา สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุในตำแหน่งอัตรานายทหารสัญญาบัตรปริญญา ประจำปี 2555 24 ก.พ.55
1247 พธ.ทร. กำหนดเปิดการอบรมหลักสูตรนายทหารพลาธิการชั้นนนายนาวา งป.55 24 ก.พ.55
1246 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๒๙/๒๕๕๕ เรื่องแก้ไขคำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๒๗๖/๒๕๕๔ 21 ก.พ.55
1245 ชย.ทร. เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ น.อ.ต่อศักดิ์ เหลืองพยุง ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ ก.พ.๕๕ 21 ก.พ.55
1244 ข่าวการถึงแก่กรรมของ น.อ.ต่อศักดิ์ เหลืองพยุง ข้าราชการบำนาญ สังกัด ทร. 21 ก.พ.55
1243 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ๗ บริษัท 20 ก.พ.55
1242 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดการแข็งขันกอล์ฟการกุศล กรมช่างโยธาทหารเรือ ประจำปี ๒๕๕๕ 17 ก.พ.55
1241 สถาบันบัณฑิตบริหารศาสตร์ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนาทางวิชาการ 17 ก.พ.55
1240 ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลังขอเชิญฟังการบรรยายเรื่อง Power Quality Managcmect Systems 17 ก.พ.55
1239 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนข้าราชการและสิ่งของในการออกร้านงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๕ 17 ก.พ.55
1238 กิจการเกษตรกรรม ทร.น้ำกุ้งจาก ศกก.ทร.ปจปร.มาจำหน่าย 17 ก.พ.55
1237 กำหนดพระราชทานเพลิงศพ พันโท พิจิตร คิดละเอียด บิดาของ นายพีระพล คิดละเอียด(ลูกจ้างประจำสังกัด กงย.ชย.ทร.) 15 ก.พ.55
1236 ด้วยสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร30 จะมาให้บริการยื่นแบบแสดงฯ 14 ก.พ.55
1235 พิธีมอบเครื่องหมายความสามารถการกีฬา ประจำปี ๒๕๕๔ 14 ก.พ.55
1234 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 13 ก.พ.55
1233 คำสั่งกองทัพเรือ(เฉพาะ) ที่ ๙๓/๒๕๕๕ เรื่องให้ข้าราชการทหารรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 13 ก.พ.55
1232 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ งานเททองหล่อพระแก้วมรกต 13 ก.พ.55
1231 บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรม เรื่อง หงส์ให้โชค 10 ก.พ.55
1230 ขส.ทร.รับสมัครทหารกองประจำการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมทักษะฝีมือแรงงาน 8 ก.พ.55
1229 บ้านสวัสดิการ ทร. สัตหีบ 8 ก.พ.55
1228 ขอเชิญเข้าร่วมการแข็งขันกีฬาทหารเรือหญิง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 7 ก.พ.55
1227 โครงการบุตร-ธิดานาวี ภาคฦดูร้อน ประจำปี 2555 3 ก.พ.55
1226 บิดาลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม(กผค.ชย.ทร.) 2 ก.พ.55
1225 บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรม เรื่อง กิ้งก่าได้ทอง 1 ก.พ.55
1224 บัญชีรายชื่อปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ชย.ทร. ประจำเดือน ก.พ.๕๕ 29 ม.ค.55
1223 คณะทำงานติดตามประเมินผลและจัดทำรางาการควบคุมภายใน ทร. นำเรียนหน่วยสามารถดูรายละเอียดแบบรายงานการควบคุมภายใน ทร.ปี 54 26 ม.ค.55
1222 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ จัดอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการภาระวิกฤติ : การเปลี่ยแผลและพัฒนาองค์กรท่ามกลางภาระวิกฤต 26 ม.ค.55
1221 สถาบันพระปกเกล้า กำหนดเปิดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตยผู้นำยุคใหม่ระบบประชาธิปไตย รุ่นที่2 26 ม.ค.55
1220 ศบพ.พธ.ทร. ขอให้นห่วยต่าง ๆ จัดส่งเจ้าหน้าที่อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำระบบสมุดรายการพัสดุของ ทร. 26 ม.ค.55
1219 ประกาศกรมอู่ทหารเรือ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อเป็นพนักงานราชการ 21 ม.ค.55
1218 ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ 21 ม.ค.55
1217 จัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจฟื้นฟูอาคารสถานที่ 20 ม.ค.55
1216 อัตราดอกเบ้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 20 ม.ค.55
1215 พิธีขอพระอนุญาตบวงสรวงสวดถอนองค์พระวิษณุกรรม เพื่อปรับปรุงบูรณะพระฐานแท่นพระวิษณุกรรม ที่ประดิษฐานในพื้นที่ บก.ชย.ทร. ในวันอังคารที่ ๒๔ ม.ค.๕๕ เวลา ๐๘๑๙ 20 ม.ค.55
1214 การแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการภายในกรมช่างโยธาทหารเรือ 20 ม.ค.55
1213 กรมอู่ทหารเรือ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดฝั่งหมิ่น ต.แม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย 17 ม.ค.55
1212 สวพ.ทร.ได้เสนอโครงการขยายฐานบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา งป.55 11 ม.ค.55
1211 ชย.ทร. รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน ๒๔ อัตรา 10 ม.ค.55
1210 กรมอู่ทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ประจำปี ๒๕๕๕ 9 ม.ค.55
1209 กองทัพเรือ ขอเชิญเยี่ยมชมมหกรรมสินค้าซ่อมบ้านราคาโรงงาน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ ห้องอรุณอมรินทร์ ชั้น ๑ หอประชุม กองทัพเรือ 9 ม.ค.55
1208 กองทัพเรือ กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕ 9 ม.ค.55
1207 คำกล่าว ผบ.ทร.ในพิธีสดุดีวีรชนกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๕ 8 ม.ค.55
1206 งานมหกรรมสินค้าซ่อมบ้านราคาโรงงาน ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 6 ม.ค.55
1205 คณะทำงานช่วยเหลือ ฟื้นฟูเยียวยา ผู้ประสบอุทกภัย ทร. 5 ม.ค.55
1204 ขส.ทร.จะพิจารณาย้ายบรรจุข้าราชการชั้นสัญญาบัตรและต่ำกว่าสัญญาบัตร ของสายวิทยาการ ขส.ทร.ในวาระ เม.ย.๕๕ 30 ธ.ค.54
1203 สปท.จะสอบคัดเลือกนายทหารเพื่อจัดเตรียมกำลังพลไปเข้ารับการศึกษาหลักสูตร วปอ.และ รร.สธ.ร่วมมิตรประเทศ ประจำปี ๒๕๕๕ 30 ธ.ค.54
1202 แต่งกายเครื่องแบบหมายเลข ๒ และหมายเลข ๔ ในเดือน ม.ค.๕๕ 30 ธ.ค.54
1201 ขอแจ้งอัตราค่าบำรุงห้องพักกิจการอาคารรับรอง สวัสดิการสัตหีบ 30 ธ.ค.54
1200 กองทัพเรือขอเชิญเยี่ยมชมมหกรรมสินค้าซ่อมบ้านราคาโรงงาน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 30 ธ.ค.54
1199 กฝร.กำหนดเปิดการอบรมหลักสูตรตามแผนฝึกและศึกษา กฝร. งป.55 29 ธ.ค.54
1198 บัญชีรายชื่อปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ชย.ทร. ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๕ 27 ธ.ค.54
1197 สสท.ทร. กำหนดเปิดการอบรมหลักสูตร Advance Excel 26 ธ.ค.54
1196 สวพ.ทร. เปิดอบรมหลักสูตร การเป็นนักประดิษฐ์มืออาชีพ 26 ธ.ค.54
1195 รายชื่อกำลังพล ทร. ที่ประสบอุทกภัยที่ ทร. อนุมัติมอบเงินช่วยเหลือ กรณีไม่ได้เป็นเจ้าของที่พักอาศัยแต่ทรัพย์สินเสียหาย 23 ธ.ค.54
1194 รายชื่อกำลังพล ทร. ที่ประสบอุทกภัยที่ ทร. อนุมัติมอบเงินช่วยเหลือ 23 ธ.ค.54
1193 คำสั่งกองทัพเรือ(เฉพาะ) ที่๙๐๐/๒๕๕๔ เรื่อง พิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๔ 22 ธ.ค.54
1192 คำสั่งกระทรวงกลาโหมที่ ๑๐๘๖/๒๕๕๔ 22 ธ.ค.54
1191 คำสั่งกระทรวงกลาโหมที่ ๑๐๗๑/๒๕๕๔ 21 ธ.ค.54
1190 ศภษ.ยศ.ทร.เปิดอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนอกเวลา งป.55 16 ธ.ค.54
1189 พิธีบวงสรวงและพิธีสงฆ์ สักการะ พระอนุสาวรีย์ ๑๙ ธ.ค.๕๔ 16 ธ.ค.54
1188 กำลังพลที่ต้องการน้ำ EM 15 ธ.ค.54
1187 บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรม เรื่อง ข้อคิดจากเรื่องมหาชนก 14 ธ.ค.54
1186 สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด(สค.รน)เรื่องให้ความช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม 14 ธ.ค.54
1185 สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม เรื่องข้าราชการและลูกจ้าง ทร.ปลอมแปลง/แก้ไขใบจ่ายเงินเดือนของ ทร. 14 ธ.ค.54
1184 คำสั่งกระทรวงกลาโหมที่ ๑๐๕๓/๒๕๕๔ เรื่องเลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร 13 ธ.ค.54
1183 การประดับยศ ว่าที่ น.อ. ว่าที่ น.ท. วาระ ต.ค.๕๔ ตามคำสั่ง กห.ที่ ๑๐๕๓/๒๕๕๔ ลง ๗ ธ.ค.๕๔ 10 ธ.ค.54
1182 ข้อแนะนำในการสำรวจบ้านหลังน้ำท่วมเป็นเวลานาน 9 ธ.ค.54
1181 ชย.ทร. (ศูนย์ให้คำปรึกษาการซ่อมแซมอาคารสถานที่และบ้านเรือนหลังน้ำลด ชย.ทร.) 8 ธ.ค.54
1180 รร.พจ.ยศ.ทร. ขยายการปิดการอบรมหลักสูตร พจน.และ นพจ. รุ่นที่1-55 8 ธ.ค.54
1179 คู่มือตรวจสอบและซ่อมแซมบ้านหลังน้ำลดของกรมโยธาธิการและผังเมือง 7 ธ.ค.54
1178 ศิริราชประชาสัมพันธ์ 6 ธ.ค.54
1177 ฉก.ซบ.ที่ ๒ ปรับเปลี่ยนชุดอยู่เวรใหม่ ฯ 30 พ.ย.54
1174 บัญชีรายชื่อปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ชย.ทร. ประจำเดือน ธ.ค.๕๔ 29 พ.ย.54
1173 ฉก.ซบ.ทร.(รวมภาพงานพื้นที่ ยศ.ทร.) 28 พ.ย.54
1172 กำหนดให้กำลังพลแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข๒ และหมายเลข๔ ในเดือน ธ.ค.๕๔ 28 พ.ย.54
1171 คำสั่งกองทัพเรือ(เฉพาะ) ที่๘๓๔/๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ประสบอุทกภัยของ ทร. 28 พ.ย.54
1170 สอ.อร.แจ้งสมาชิกขอรับความอนุเคราะห์ กรณีบ้านพักประสบอุทกภัยและปิดรับ 15 ธ.ค.54 25 พ.ย.54
1169 แจกจ่ายจุลินทรีย์ก้อน 24 พ.ย.54
1168 สค.รน.กำหนดหลักเกณฑ์ให้การสงเคราะห์แก่สมาชิกที่ประสบอุทกภัย 24 พ.ย.54
1167 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม เรื่อง กำหนดวงเงินรับฝากออมทรัพย์ 24 พ.ย.54
1166 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๓๔๕/๒๕๕๔ เรื่องให้นายทหารรับราชการ 24 พ.ย.54
1165 บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรม เรื่องอยู่อย่างมีสติ 23 พ.ย.54
1164 บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรม เรื่องไวรัสชีวิต 23 พ.ย.54
1163 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถาพยาบาลของเอกชนกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคลในครอบครัวได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัย 23 พ.ย.54
1162 กพ.ทร.โครงการช่วยเหลือทางทหารจากสหรัฐอเมริการ ประเภททุน IMETP/CIFP 22 พ.ย.54
1161 ขส.ทร.กำหนดเปิดการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น จ.อ.พรรค นว. เหล่า ขส.งป.55 22 พ.ย.54
1160 ยศ.ทร. สนับสนุนโดยให้ ศภษ.ยศ.ทร.จัดสอบ PT ให้แก่ผู้สมัครรับทุน 22 พ.ย.54
1159 จก.ชย.ทร. จะมอบเงินช่วยเหลือ กำลังพลที่ประสบภัยน้ำท่วมใน 24 พ.ย.54 22 พ.ย.54
1158 ธนาคารทหารไทยจัดทำโปรแกรมการพักชำระหนีี้เพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่ืใช้บริการสินเชื่อสวัสดิการทีเอ็มบี 21 พ.ย.54
1157 มาตรการช่ายเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัย(ธนาคารออมสิน) 21 พ.ย.54
1156 คำสั่งกระทรวงกลาโหมที่ ๙๓๙/๒๕๕๔ 18 พ.ย.54
1155 แบบฟอร์มขอรับเงินผู้ประสบอุทกภัยสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารเรือจำกัด 18 พ.ย.54
1154 ขอเชิญชมเทปคำปราศัยผู้บัญชาการทหารเรือ ภารกิจและผลงานในรอบปีของกองทัพเรือ เนื่องในวันกองทัพเรือ 18 พ.ย.54
1153 โครงการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ธนชาต เพื่อสมาชิก กบข 18 พ.ย.54
1152 แบบฟอร์มการขอแพโฟมเพื่อนำไปใช้บรรเทาความเดือดร้อนสำหรับกำลังพล ทร.ที่ประสบอุทกภัย 17 พ.ย.54
1151 แบบฟอร์มขอรับความช่วยเหลือของกำลังพล ทร.ที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมที่พักอาศัย 17 พ.ย.54
1150 หลักเกณฑ์ในการให้ความช่วยเหลือกำลังพล ทร.ที่ประสบอุทกภัย 17 พ.ย.54
1149 การบริจาคโลหิต เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๔ 16 พ.ย.54
1148 ยศ.ทร.กำหนดเปิดการศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของสถานศึกษา พื้นที่ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ใน ๑ ธ.ค.๕๔ 16 พ.ย.54
1147 การให้ความช่วยเหลือกำลังพลในสังกัด ชย.ทร. กรณีเกิดอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมลฑล 16 พ.ย.54
1146 การจัดพาหนะรถุยนต์บริการประชาชนที่ประสบภัย 16 พ.ย.54
1145 กิจการร้านสวัสดิการกองทัพเรือ เพื่อช่วยเหลือและลดภาระค่าครองชีพให้กับกำลังพล ทร. 15 พ.ย.54
1144 เรื่อง การเลื่อนกำหนดระยะเวลาการจ่ายเงินเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๕๔ 15 พ.ย.54
1143 สาร ผบ.ทร.เนื่องในวันกองทัพเรือ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 15 พ.ย.54
1142 WATER PUMP JET BOAT โดยกองงานโยธา ชย.ทร. 14 พ.ย.54
1141 แผนการเปิดการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของ ศภษ.ยศ.ทร. งป.55 14 พ.ย.54
1140 กพ.ทร. กำหนดเปิดการอบรมหลักสูตรนายทหารกำลังพล รุ่นที่ 10 14 พ.ย.54
1139 กองทัพเรือกับการป้องกันน้ำท่วม ร.พ.ศิริราช พ.ศ.๒๕๕๔ 12 พ.ย.54
1138 เรื่อง การประดับอินทรธนู 11 พ.ย.54
1137 สสท.ทร. ขอให้หน่วยต่าง ๆ เสนอโครงการระบบพัฒนาสารสนเทศประจำปี งป.๕๖ 11 พ.ย.54
1136 กบร.กร.รับสมัครข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรต้นหนอากาศยาน 10 พ.ย.54
1135 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๓๓๑/๒๕๕๔ เรื่องให้นายทหารประทวนรับราชการ 10 พ.ย.54
1134 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๓๒๙/๒๕๕๔ เรื่องให้นายทหารรับราชการ 10 พ.ย.54
1133 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๓๒๘/๒๕๕๔ เรื่องให้นายทหารรับราชการ 10 พ.ย.54
1132 แจ้งผลการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ2553และแนวทางการจัดสรร 10 พ.ย.54
1131 การจัดอันดับผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 54 ของหน่วยต่าง ๆ ใน ทร. ระดับ นขต.ทร. 10 พ.ย.54
1130 แบบฟอร์มสมัครเข้ารับการอบรม นร.อาชีพเลื่อนฐานะ 17 พ.ย.54
1129 ประกาศกรุงเทพมหานคร (Announcement of Bangkok Metropolitan Administration) 10 พ.ย.54
1128 ฉก.ซบ.ทร.ที่2 ตัดต่อระบบประปาให้ วศ.ทร. มีน้ำใช้ 9 พ.ย.54
1127 หนังสือรับรองผู้ประสบภัย บ้านเอื้ออาทรฯ พุทธมณฑล สาย 4 9 พ.ย.54
1126 แบบขอรับการช่วยเหลือจาก สอ.วด. กรณีสมาชิกประสบภัยน้ำท่วม และเอกสารประกอบ 7 พ.ย.54
1125 ขอให้ผู้นับถือศาสนาอิสลามลาหยุดราชการเนื่องในวันอีฏิ้ลอัดฮา 5 พ.ย.54
1124 รายชื่อกำลังพลกองทัพเรือที่ประสบอุทกภัยและได้เงินช่วยเหลือและถุงยังชีพ ใน ๔ พ.ย.๕๔ บริเวณหน้า บก.ฐท.กท. 5 พ.ย.54
1123 น.อ.อัมพร ศรีสม รอง จก.ชย.ทร. 2 ตรวจความพร้อมการป้องกันน้ำท่วม รพ.ศิริราช 3 พ.ย.54
1122 ฉก.ซบ.ทร.ที่2 ให้ความช่วยเหลือ วศ.ทร.และสวพ.ทร. 3 พ.ย.54
1121 การเปิดตำแหน่งอัตราสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท.และน.ต.ประจำปี ๒๕๕๕ 3 พ.ย.54
1120 แบบฟอร์มรายงานกำลังพล ทร.ที่ประสบภัยน้ำท่วม 1 พ.ย.54
1119 ผังบริเวรพร้อมค่าระดับในพื้นที่่ต่างๆ ของทร. 1 พ.ย.54
1118 การช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้างที่เป็นสมาชิก สอ.วด. ที่ประสบภัยน้ำท่วม 1 พ.ย.54
1117 กทม.ประกาศอพยพแขวงบางไผ่ คาดน้ำเข้าถึงเพชรเกษมภายใน 1 พ.ย. 1 พ.ย.54
1116 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๓๐๔/๒๕๕๔ 26 ต.ค.54
1115 ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาการทหาร พ.ศ.๒๕๕๔ 22 ต.ค.54
1114 ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการจ้างและซื้อโดยใช้เงินอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาการทหาร 22 ต.ค.54
1113 สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ ๒๐ตค๕๔ 20 ต.ค.54
1112 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๒๘๕/๒๕๕๔ เรื่องให้นายทหารรับราชการ 17 ต.ค.54
1111 บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรม เรื่องคุณธรรมค้ำจุนโลก 14 ต.ค.54
1110 ค่าระดับหน้าประตูทางเข้าพื้นที่ของหน่วยต่างๆของ ทร. เทียบกับ MSL 14 ต.ค.54
1109 สถานการณ์น้ำ 13 ตค 54 13 ต.ค.54
1108 ประชุมป้องกันน้ำท่วม 13 ต.ค.54
1107 สถานการณ์น้ำ 12 ตค 54 12 ต.ค.54
1106 ผลการสอบแข่งขันเพื่อเลื่อนระดับชั้นของตำแหน่งลูกจ้างประจำ ประจำปี ๒๕๕๔ 12 ต.ค.54
1105 รายละเอียดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 12 ต.ค.54
1104 วันที่ 12 ต.ค.54 แต่งขาว 12 ต.ค.54
1103 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๒๗๖/๒๕๕๔ เรื่องให้นายทหารรับราชการ 11 ต.ค.54
1102 การเลื่อนชั้นเงินเดือนเป็นบำเหน็จครึ่งปีหลังของปีงบประมาณ 2554 และปรับระดับชั้นเงินเดือนข้าราชการกองทัพเรือ (ชั้นสัญญาบัตร) 7 ต.ค.54
1101 ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยโรงเรียนทหาร(ฉบับที่ ๓)๒๕๕๔ 6 ต.ค.54
1100 หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือรุ่น ๔๔ ประจำปี งป.๕๕ 6 ต.ค.54
1099 คำสั่ง ทร. ที่ ๒๖๘/๒๕๕๔ ลง ๕ ต.ค.๕๔ เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ (อัตรา น.อ.พิเศษ) 5 ต.ค.54
1098 กองงานโยธา ชย.ทร. จัดเวรป้องกันน้ำท่วม นขต.ทร.ในเขต กทม.ขอรับการสนับสนุนได้ที่ 54031 5 ต.ค.54
1097 ขส.ทร.แจ้งของดรถบริการรับ-ส่งข้าราชการ 4 ต.ค.54
1096 กำหนดให้กำลังพลแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข ๒ 4 ต.ค.54
1095 จำนวนความต้องการจ้างพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2555 3 ต.ค.54
1093 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารชั้นนายพล 3 ต.ค.54
1092 พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการ วาระ ต.ค.๕๔ 2 ต.ค.54
1091 คำสั่ง กองทัพเรือ ที่ ๒๕๒/๒๕๕๔ 30 ก.ย.54
1090 พิธีรับ - ส่งหน้าที่ จก.ชย.ทร. 30 ก.ย.54
1089 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๒๓๐/๒๕๕๔ เรื่อง ให้นายทหารประทวนรับราชการ 29 ก.ย.54
1088 บิดาลูกจ้างถึงแก่กรรม(กงย.ชย.ทร.) 27 ก.ย.54
1087 แจ้งกำหนดการอบรมศีลธรรม เดือน ต.ค.๕๔ 26 ก.ย.54
1086 บทความทางศิลธรรม เรื่อง โลกคือละคร 23 ก.ย.54
1085 งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ข้าราชการ ลูกจ้าง กองงานเครื่องกล ชย.ทร. 23 ก.ย.54
1084 ชย.ทร.ตกแต่งสถานที่งาน พิธีเปิดศาล พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ วัดรามพงศาวาส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา(เพิ่มเติม) 21 ก.ย.54
1083 หลักสูตรนายทหารอาวุโส รุ่นที่๔๔ รุ่นที่๔๔ ประจำปี ๕๕ 20 ก.ย.54
1082 เรื่อง ทุกข์อย่างมีเกียรติ 16 ก.ย.54
1081 รวมภาพกิจกรรมการสัมมนาการปฏิบัติงานนายทหารช่างโยธา ปี งป.๕๔ 15 ก.ย.54
1080 ฝึกซ้อมดับเพลิงที่สถานีดับเพลิงหน่วยที่ ๖ (กงค.ชย.ทร.) 15 ก.ย.54
1079 ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบแข่งขันเพื่อเลื่อนระดับชั้นของตำแหน่งลูกจ้างประจำ 13 ก.ย.54
1078 ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบได้ในตำแหน่งอัตราต่าง ๆ ในการสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. ประจำปี 2554 12 ก.ย.54
1077 กองงานโยธา ชย.ทร.ร่วมสัมมนาการปฏิบัติงานนายทหารช่างโยธา ณ ฮิลล์ ไซด์ คันทรี โฮม กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ในวันที่ ๗-๙ ก.ย.๕๔ 12 ก.ย.54
1076 การปรับปรุงเครื่องแบบทหารเรือ 5 ก.ย.54
1075 เลื่อนยศนายทหารประทวน 5 ก.ย.54
1074 บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรม(เรื่องกินเพื่ออยู่) 5 ก.ย.54
1072 กองงานโยธา ชย.ทร.สัมมนาการปฏิบัติงานนายทหารช่างโยธาครั้งที่๑ ณ ห้องประชุม กงย.ชย.ทร. 2 ก.ย.54
1071 ฝีพายทำการซ้อมย่อยจัดขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารค 31 ส.ค.54
1070 บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรมเรื่อง ทางเสื่อม 23 ส.ค.54
1069 กองงานโยธา ชย.ทร.จัดทำซุ้มพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ(๑๒ สิงหามหาราชินี ๒๕๕๔) 11 ส.ค.54
1068 ถวายพระพร วันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ 11 ส.ค.54
1067 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีสมทุนสร้างซุ้มและประตู พระมหาเจดีย์ศรีมหามงคล 8 ส.ค.54
1066 รายชื่อผู้สมัครสอบ อัตรา น.ท.-น.ต. 3 ส.ค.54
1065 กองงานโยธา ชย.ทร.ประกอบตู้สำนักงานฝ่ายควบคุมและอำนวยการเรือพระราชพิธีที่สะพานพระราม๘ 2 ส.ค.54
1064 กองงานโยธา ชย.ทร.ก่อสร้างที่พักฝีพายเรือพระราชพิธีที่ กองเรือเล็ก กรมการขนส่งทหารเรือ 2 ส.ค.54
1063 กองงานโยธา ชย.ทร.ตกแต่งสถานที่งานพิธีบวงสรวงเรือพระราชพิธี 29 ก.ค.54
1062 คำสั่ง ทร.ที่ 147/2554 ลง 27 ก.ค.54 เรื่อง ให้นายทหารประทวนรับราชการ 29 ก.ค.54
1060 ร่วม ถวาย อาลัย สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี 3 ส.ค.54
1059 พิธีเปิดแข่งแบดมินตัน กีฬาภายใน ชย.ทร. 26 ก.ค.54
1058 คำสั่ง ทร.ที่ ๑๔๒/๒๕๕๔ ลง ๑๑ ก.ค.๕๔ 22 ก.ค.54
1057 การสอบ น.ต. และ น.ท. สายวิทยาการ ชย.ทร. 20 ก.ค.54
1056 นางนาวี สุวรรณวาล มารดาลูกจ้างถึงแก่กรรม (กงย.ชย.ทร.) 19 ก.ค.54
1055 กองงานโยธา ชย.ทร.ตกแต่งสถานที่งานพิธีปล่อยเรือตรวจการใกล้ฝั่ง เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ชุดเรือ ต.๙๙๕ ต.๙๙๖ จำนวน ๒ลำลงน้ำ ณ อู่มาร์ซัน จ.สมุทรปราการ 14 ก.ค.54
1054 รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ 8 ก.ค.54
1053 โครงการเกษียณก่อนอายุ 8 ก.ค.54
1052 เบี้ยเลี้ยงนักเรียนควบคุมงานรุ่น ๑๖ 8 ก.ค.54
1051 หนังสือคู่มือทหารผ่านศึก 6 ก.ค.54
1050 การรักษาความปลอดภัยในการควบคุมการผ่านเข้า - ออกพื้นที่ ทร. 5 ก.ค.54
1049 จัดประชุมชี้แจง ซ้อมความเข้าใจ ลูกจ้างประจำตามระบบใหม่ของ กห. 5 ก.ค.54
1048 บุตรลูกจ้างถึงแก่กรรม(กพ.ชย.ทร.) 4 ก.ค.54
1047 ประกาศผลสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ปี 54 (ผนวก ก. และ ข.) 1 ก.ค.54
1046 อบรมศีลธรรม ก.ค.๕๔ 30 มิ.ย.54
1044 ประเมินขีดความสามารถ/ขีดสมรรถนะ นายทหารสัญญาบัตร ชย.ทร. (Competency) 30 มิ.ย.54
1043 ประกาศ ชย.ทร. เรื่อง การสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. ประจำปี ๒๕๕๔ 29 มิ.ย.54
1042 ขออนุมัติใช้คำย่อ 28 มิ.ย.54
1041 บิดา พ.จ.อ.พิษณุชัย อยู่แฉ่ง ถึงแก่กรรม 27 มิ.ย.54
1040 มารดาลูกจ้างถึงแก่กรรม(กงย.ชย.ทร.) 27 มิ.ย.54
1039 ประกาศผลสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ชย.ทร. 27 มิ.ย.54
1038 กองงานโยธา ชย.ทร.ตกแต่งสถานที่งานรณรงค์วันต่อต้ายาเสพติด ณ หอประชุม ทร. 27 มิ.ย.54
1037 ประกาศกรมการเงินกลาโหม 24 มิ.ย.54
1036 กำหนดการอบรมศีลธรรม เดือน มิ.ย.54 23 มิ.ย.54
1035 แบบรายงานขอสมัครสอบเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. ประจำปี ๒๕๕๔ 23 มิ.ย.54
1034 การสอบนายทหารสัญญาบัตร เพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. ประจำปี ๒๕๕๔ 22 มิ.ย.54
1033 คำสั่งกระทรวงกลาโหมที่ ๔๖๖/๒๕๕๔ 17 มิ.ย.54
1032 กองงานโยธา ชย.ทร.ซ่อมทำท่อน้ำประปาแตกขนาด ๖นิ้วที่ ขส.ทร. 16 มิ.ย.54
1031 รายชื่อ เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงเขต๔ กงย.ชย.ทร.(อาคารในพื้นที่ อร.) 15 มิ.ย.54
1030 กพ.ทร.จัดสัมมนาการย้ายบรรจุข้าราชการ ทร. 15 มิ.ย.54
1029 การใช้ข้อความต่อท้ายรายงานการประชุม กรใชช้ข้อความกำหนดเครื่องแบบในการแต่งกาย และการเขียนหมู่วันที่ - เวลา ในข่าวราชนาวี 14 มิ.ย.54
1028 ข่าวการถึงแก่อนิจกรรมของ พล.ร.ท.มณดิษฐ์ เคลือบทอง ข้าราชการบำนาญ ทร.(อดีต ผทค.พิเศษ ทร.) 9 มิ.ย.54
1027 บิดาลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม(กองงานโยธา) 8 มิ.ย.54
1026 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี ๒๕๕๔ 7 มิ.ย.54
1025 เรื่อง กำหนดวันฝึกซ้อมดับเพลิง สถานีดับเพลิงเขต๔ กงย.ชย.ทร.(อาคารในพื้นที่ อร.) 7 มิ.ย.54
1024 ประกาศกองทัพเรือ เรื่องการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๔ 7 มิ.ย.54
1023 รายชื่อเจ้าหน้าที่ดับเพลิง เขต2 (อาคาร 1022) 7 มิ.ย.54
1022 กรมช่างโยธา ประชุมงานโครงการ งป. ปี 55 6 มิ.ย.54
1021 สถาบันบัณฑิตบริหารศาสตร์ เชิญข้าราชการ ทร. เข้าร่วมประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ ฯ 6 มิ.ย.54
1020 บทความทางธรรม อสรพิษในตัวคน 3 มิ.ย.54
1019 กองงานโยธา ชย.ทร.ตกแต่งสถานที่งานทอดผ้าป่าสามัคคีกองทัพเรือ ณ วัดเครือวัลย์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 3 มิ.ย.54
1018 ขอให้ นขต.ชย.ทร.ตรวจสอบร่างอัตราคอมพิวเตอร์ ของ ชย.ทร. 2 มิ.ย.54
1017 กผค.ชย.ทร. ประชุมประจำเดือน สรุปความก้าวหน้า 1 มิ.ย.54
1016 ด่วน เลื่อนการทำสัญญาเช่าซื้อบ้านเอื้ออาทร ฯ กรุงเทพฯ 27 พ.ค.54
1015 กำหนดฝึกซ้อมดับเพลิง (เขต๒) 26 พ.ค.54
1014 การเช่าซื้อบ้านเอื้ออาทร ฯ กับการเคหะฯ 25 พ.ค.54
1013 กองงานโยธา ชย.ทร.ซ่อมเปลี่ยนลิ้นประตูน้ำที่ประตูทางเข้าอาคารสามสมอ บก.ทร. 23 พ.ค.54
1011 กองานโยธา ชย.ทร.ตกแต่งสถานที่จัดงานเนื่องในวันอาภากร ๑๙ พฤษภาคม 19 พ.ค.54
1010 กองงานโยธา ชย.ทร.ตกแต่งสถานที่จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมภริยาทหารเรือ ณ หอประชุมทร. 18 พ.ค.54
1009 กองงานโยธา ชย.ทร.ตกแต่งสถานที่จัดงานส่งเสิมพระพุทธศาสนา 18 พ.ค.54
1008 แนวทางการพัฒนาอาคารสถานที่ ชย.ทร. 9 พ.ค.54
1007 การให้ทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ 9 พ.ค.54
1006 สถาบันพัฒนาสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์ 6 พ.ค.54
1005 ประกาศกรมช่างโยธาทหารเรือ (แก้ไข-เพิ่มเติม) 4 พ.ค.54
1004 กองงานโยธา ชย.ทร.ซ่อมเปลียนกระเบื้องหลังคาที่ ขส.ทร. 29 เม.ย.54
1003 กองงานโยธา ชย.ทร.ซ่อมปรัปรุงทางเดินเท้าที่พื้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐท.กท. 28 เม.ย.54
1002 ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่องพระราชทานยศทหารชั้นนายพล 27 เม.ย.54
1001 กองงานโยธา ชย.ทร.ซ่อมทำท่อน้ำประปาที่ ขส.ทร. 26 เม.ย.54
1000 กองงานโยธา ชย.ทร.ซ่อมทำท่อน้ำประปาที่ กยพ.กร.(พื้นที่บางนา) 26 เม.ย.54
999 ข้าราชการ,ลูกจ้าง,พนักงานราชการ กยธ.ชย.ทร.ร่วมงานฌาปนกิจศพ ณ วัดระฆังโฆสิตราม 26 เม.ย.54
998 กองงานโยธา ชย.ทร.จัดทำถ้วยรางวัลการแข่งขันกอล์ฟ ชย.ทร. 25 เม.ย.54
997 มารดาลูกจ้างถึงแก่กรรม(กยธ.ชย.ทร.) 22 เม.ย.54
996 บทความทางศีลธรรม(ยศ.ทร.)เรื่องเหตุผลที่ทำให้เดือดร้อนใจภายหลัง 22 เม.ย.54
995 ประกาศ ชย.ทร. ลง ๑๙ เม.ย.๕๔ เรื่อง การสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี ๒๕๕๔ 21 เม.ย.54
994 ระเบียบ กห. ว่าด้วยการบรรจุหรือแต่งตั้งข้าราชการทหารให้ดำรงตำแหน่งประจำหน่วย (ฉบับที่ ๒) ๒๕๕๔ 21 เม.ย.54
993 ประกาศบ้านเอื้ออาทรฯ กรุงเทพฯ 20 เม.ย.54
992 การประชุมเตรียมตัวก่อนเกษียนอายุราชการและการดำเนินการขอรับสิทธิกำลังพล 20 เม.ย.54
991 บทความทางศีลธรรม(ยศ.ทร.) 18 เม.ย.54
990 คำสั่งกองทัพเรือ ที่70/2554 18 เม.ย.54
989 มือจับพาย ใจมุ่งมั่น ขยันฝึกซ้อม(เรือดั่ง ๑๖) 7 เม.ย.54
988 กองงานโยธา ชย.ทร.กับภารกิจงานกาชาด 2554(เพิ่มเติม) 5 เม.ย.54
987 กองงานโยธา ชย.ทร.กับภารกิจงานกาชาด 2554 5 เม.ย.54
986 แนวคิดทางธรรม 5 เม.ย.54
985 การปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณืที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฏหมาย 4 เม.ย.54
984 การจ่ายยุทธอาภรณ์ตามสิทธิให้แก่กำลังพลของ ทร. 4 เม.ย.54
983 แต่งแต่งนายทหารสัญญาบัตรเป็นผู้ประสานงาน การออกร้าน ทร. ในงานกาชาดสวนอันพร ปี ๒๕๕๔ 4 เม.ย.54
982 คำสั่งกองทัพเรือ ที่68/2554 31 มี.ค.54
981 คำสั่งกองทัพเรือ ที่46/2554 31 มี.ค.54
980 กระทรวงการต่างประเทศ ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์เชิงวิชาการภาษาอังกฤษ Thailand Today 30 มี.ค.54
979 กบ.ทร.แจ้งให้ข้าราชการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านการพัสดุและการจัดจ้าง 30 มี.ค.54
978 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการฝึกอบรมภายในประเทศ 28 มี.ค.54
977 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ(กรมบัญชีกลาง) 22 มี.ค.54
976 ข่าวโครงการบ้านสวัสดิการ ทร. พื้นที่สัตหีบ (กม.10) 21 มี.ค.54
975 สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม(สคส.) ขอเชิญลงทะเบียนร่วมงาน ถอดรหัส Nonaka ภาวะผู้นำและการประเมินแนวใหม่ 18 มี.ค.54
974 หลักสูตรและคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับการอบรมหลักสูตรควบคุมงานก่อสร้าง 18 มี.ค.54
973 Dell South Asia ขอเชิญร่วมงานสัมมนา Dell South Ssia Technology Tour 2011 17 มี.ค.54
972 การดำเนินการต่อหนังสือราชการที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติ 17 มี.ค.54
971 ชย.ทร.จะเปิดหลักสูตรการควบคุมการก่อสร้าง ประจำปี งป.๕๔ 16 มี.ค.54
970 บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เปิดรับสมัครหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 10 16 มี.ค.54
968 คำส่ง ชย.ทร. (เฉพาะ)ที่ 171/54 14 มี.ค.54
967 คำสั่ง ชย.ทร. (เฉพาะ) ที่ 172/54 14 มี.ค.54
966 คำสั่งคณะกรรมการสวัสดิการภายใน ชย.ทร. ที่ 5/54 14 มี.ค.54
965 คำสั่งคณะกรรมการสวัสดิการภายใน ชย.ทร. ที่ 4/54 14 มี.ค.54
964 คำสั่งคณะกรรมการสวัสดิการภายใน ชย.ทร. ที่ 3/54 14 มี.ค.54
963 ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรือ่งหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๕๓ 14 มี.ค.54
962 คำสั่งคณะกรรมการสวัสดิการภายใน ชย.ทร. ที่ 2/54 14 มี.ค.54
961 คำสั่งคณะกรรมการสวัสดิการภายใน ชย.ทร. 14 มี.ค.54
960 การจัดพทำหนังสือราชการ 9 มี.ค.54
959 โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา 9 มี.ค.54
958 แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาอาคารสถานที่ ชย.ทร. 8 มี.ค.54
957 โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของ กห. ประจำปี งป.๕๔ 8 มี.ค.54
956 คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์และตัวอย่างการพิมพ์ 8 มี.ค.54
955 กองงานโยธา ชย.ทร.ตกแต่งสถานที่ วันสถาปนา ทสปช.ประจำปี ๒๕๕๔ 9 มี.ค.54
954 กฟฟ.ชย.ทร.ประดับไฟฟ้า วัดช่องลมฯ 7 มี.ค.54
953 กฟฟ.ชย.ทร.เปลี่ยนไฟยอดเสา ที่ นครพนม ฯ 7 มี.ค.54
952 กฟฟ.ชย.ทร.เปลี่ยนไฟยอดเสา ที่ นครพนม 7 มี.ค.54
951 รร.นร. เปิดการอบรมหลักสูตรข้าราชการพลเรือนกลาโหม ชั้นสัญญาบัตร งป.54 ระหว่าง 7 มี.ค.-7 เม.ย.54 3 มี.ค.54
950 ศูนย์เชื่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญร่วมฟังTechnical Meeting on High-Voltage 3 มี.ค.54
949 กร.สอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบอำนวยการรบ(I,CS Opertor Training) 3 มี.ค.54
948 สวพ.ทร.เสนอโครงการขยายฐานบุคลากรด้านการวิจับและพัฒนาโดยใช้แนวความคิดการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย 3 มี.ค.54
947 กองงานเครื่องกล ชย.ทร.จัดส่ง จนท.ไปสำรวจและซ่อมทำรถทุ่นแรงให้ สอ.รฝ. และ วศ.ทร.พื้นที่ กบร.กร. 3 มี.ค.54
946 กองงานโยธา ชย.ทร.ตบแต่งสถานที่ วันคล้ายวันสถาปนา กรมการขนส่งทหารเรือ 2 มี.ค.54
945 กองงานเครื่องกล ซ่อมทำเครื่องปรับอากาศที่กองฑันตกรรม ศูนย์สุขภาพคลองมอญ 2 มี.ค.54
944 กองงานเครื่องกล ซ่อมทำเครื่องปรับอากาศที่ ที่ห้องทำงานประธานที่ปรึกษา ทร. อาคาร ๒ 2 มี.ค.54
943 กองงานเครื่องกล ติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่ จำนวน ๔ ชุดเครื่องที่ กองวิศวกรรมเครื่องกล รร.นร. 2 มี.ค.54
942 โครงการเกษียนอายุราชการก่อนกำหนดของ กห.ประจำปีงบประมาณ ๕๕ 2 มี.ค.54
941 ขออนุมัติการใช้แบบฟอร์มใบเสนอจัดหาพัสดุยอดค่าใช้จ่ายในการใช้พัสดุทั่วไป 2 มี.ค.54
940 รายชื่อผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำอาคารควบคุมของ ทร. (มี.ค.54) 2 มี.ค.54
939 ข้าราชการของ ชย.ทร.ได้รับรางวัลประกวดตั้งชื่ออาคารรับรองนายทหารสัญญาบัตร 1 มี.ค.54
938 จก.ชย.ทร.และคณะข้าราชการ ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 1 มี.ค.54
937 การสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน เพื่อบรรจุในตำแหน่งอัตรานายทหารสัญญาบัตรปริญญา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 28 ก.พ.54
936 แต่งตั้งคณะกรรมการ ชมรมกีฬา ชย.ทร. ปี งป.๕๔ 25 ก.พ.54
935 สลก.ทร. แจ้งการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและวาระงานของหน่วยใน ข่าวสารนาวี 25 ก.พ.54
934 ขอเชิญส่งผลงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เข้าประกวดชิงเงินรางวัลพร้อมโล่ 25 ก.พ.54
933 แผนกงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการซ่อมทำและเปลี่ยนหลอดไฟสัญญาณยอดเสา TOWER ที่ บก.นรข.จ.นครพนม 25 ก.พ.54
932 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูล (กรมบัญชีกลาง) 24 ก.พ.54
931 บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรม กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 24 ก.พ.54
930 อัตราค่าที่พัก และเบี้ยเลี้ยงเดินทางใหม่ 23 ก.พ.54
929 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการแสดงเจตนาผู้รับบำเหน็จตกทอด 23 ก.พ.54
928 รายชื่อผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำอาคารควบคุมของ ทร. 22 ก.พ.54
927 คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่82/2554 11 พ.ค.54
926 คำสั่งกระทรวงกลาโหมที่ ๙๒/๒๕๕๔ 21 ก.พ.54
925 ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด ทร. กำหนดจัดสัมมนา การจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของ ทร. 16 ก.พ.54
924 คำสั่งกรมช่างโยธาทหารเรือ ที่๑๑/๒๕๕๔ 15 ก.พ.54
923 รายการพัสดุคงคลัง ชย.ทร. 14 ก.พ.54
922 ข่าวบ้านเอื้อออาทร ฯ กรุงเทพ ฯ 2 15 ก.พ.54
921 กพร.ทร.จัดโครงการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทท. 11 ก.พ.54
920 กองงานโยธา ชย.ทร.ซ่อมทำทาสีที่ช่องทางเดินบ้าพักรับรอง ผบ.ทร. 11 ก.พ.54
919 คําแนะนําและแบบมาตรฐานการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย ด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ 11 ก.พ.54
918 บิดา น.ต.กฤษณะ ถึงแก่กรรม 10 ก.พ.54
917 การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการทหารที่มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อโรงเรียนเตรียมทหาร 10 ก.พ.54
916 ขอเชิญชวนข้าราชการ ทหาร และลูกจ้าง ทร. ติดตามชมสารคดีพิเศษเฉลิมพระเกียรติ ฯ "สะพานเดินเรือ" 10 ก.พ.54
915 ข่าวบ้านเอื้อออาทร ฯ กรุงเทพ ฯ 9 ก.พ.54
914 กองงานเครื่องกล ชย.ทร.ส่ง จนท.ซ่อมทำรถทุ่นแรงให้ นรข. 8 ก.พ.54
913 รับสมัครนายทหารประทวนเปลี่ยนพรรค-เหล่า 8 ก.พ.54
912 ประกาศสมาคมภริยาทหารเรือ 7 ก.พ.54
911 ซักซ้อมความเข้าใจในการใช้คำว่า "ข่าวราชนาวี" 4 ก.พ.54
910 พร.แจ้งการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื่อไข้หวัดนกในประเทศไทย 4 ก.พ.54
909 สวพ.ทร.เปิดการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์เพื่องานวิจัย เรื่อง Solid works 3 ก.พ.54
908 เปิดอบรมกง.ทร.หลักสูตรอาชีพเลื่อนฐานะชั้นจ่าเอก พรรคพิเศษ เหล่าทหารการเงิน งป.54 3 ก.พ.54
907 การเบิกจ่ายค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2 ก.พ.54
906 ศปก.ทร. แจ้งการปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งข่าวการถึงแก่กรรมของข้าราชการ ทร. 2 ก.พ.54
905 กำหนดการแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข ๒ ในเดือน ก.พ.๕๔ 2 ก.พ.54
904 เชิญนายทหาร ยย./ป. ประชุม ในวันศุกร์ ที่ 4 ก.พ.54 วลา 1300 2 ก.พ.54
903 เชิญนายทหาร ยย./ ป. 2 ก.พ.54
902 ถวายผ้าพระกฐินฯ โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 1 ก.พ.54
901 สรรพกำลัง สป.๑ 31 ม.ค.54
900 โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ของ กห. งป.2555 31 ม.ค.54
899 กองงานโยธา ชย.ทร.ตบแต่งสถานที่ งานพิธีปิดการฝึกครูฝีพายขบวนพยุหยาตราทางชลมาคร ณ.เขียงฝึกกองเรือเล็ก ขส.ทร. 29 ม.ค.54
898 กองงานโยธา ชย.ทร. ตบแต่งสถานที่ ที่ฐานทัพเรือกรุงเทพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 29 ม.ค.54
897 เชิญสมัครสมาชิก ชมรมพระเครื่อง ชย.ทร. 28 ม.ค.54
896 กพ.ทร.จัดสัมมนาทำระบบการประเมินผลการปฎิบัติงานของ ทร. 27 ม.ค.54
895 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 26 ม.ค.54
894 สถาบันเอเซียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญประชุมเชิงปฎิบัติการนานาชาติ 26 ม.ค.54
893 การใช้งานผ่านระบบสนับสนุนข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ของ ทร. 25 ม.ค.54
892 กองงานโยธา ชย.ทร.ตกแต่งสถานที่ พิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ณ.พร. ปิ่นเกล้าฯ 25 ม.ค.54
891 กองงานเครื่องกล ซ่อมทำเครื่องปรับอากาศที่ ที่ห้องทำงานผู้บัญชาการทหารเรือ อาคาร บก.ทร. 24 ม.ค.54
890 การใช้แบบฟอร์มมาตรฐาน (Template) ในระบบสารสนเทศการประชุมคณะรัฐมนตรีแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Cabinet Network : CABNET) 24 ม.ค.54
889 กองงานเครื่องกล ซ่อมทำเครื่องปรับอากาศที่ ห้องอาหารสัญญาบัตร อาคาร ราชนาวิกสภาฯ 24 ม.ค.54
888 ยศ.ทร. ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการ ทร. จำนวน 6 นาย เพื่อรับทุน 24 ม.ค.54
887 สปช.ทร.จัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ(PART 24 ม.ค.54
886 กองงานโยธา ชย.ทร.ตัดต้นไม้ที่ ฐานทัพเรือกรุงเทพ 21 ม.ค.54
885 กองงานโยธา ชย.ทร.ทาสีที่สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ 21 ม.ค.54
884 กองงานโยธา ชย.ทร.วางท่อระบายน้ำระบบป้องกันน้ำท่วม ที่อาคาร ๖ 21 ม.ค.54
883 ยศ.ทร. สอบคัดเลือกศึกษาหลักสูตร International Principal Warfare Officer 21 ม.ค.54
882 สถาบันเอเซีย จุฬาลงกรณ์ ขอเชิญร่วมงานเสวนาทางวิชาการ 21 ม.ค.54
881 สวพ.ทร.เสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลจากสภาวิจัยแห่งชาติ งป.54 21 ม.ค.54
880 กวก.ชย.ทร.จัดบรรยายเรื่อง ”แนวทางการจัดทำข้อสอบที่ดี ตามมาตรฐานกองทัพเรือ” 21 ม.ค.54
879 กองอนุศาสนาจารย์(ยศ.ทร.)เรื่อง บุญบันดาล 20 ม.ค.54
878 โครงการเกษียนอายุราชการก่อนกำหนดของ กห.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 20 ม.ค.54
877 กง.ทร.สัมมนาสำหรับนายทหารการเงิน เรื่อง การบริหารงานการเงิน การคลังสำหรับส่วนราชการ 20 ม.ค.54
876 ทร.จัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต งป.54 20 ม.ค.54
875 กบ.ทร.สอบคัดเลือกข้าราชการเข้าอบรมหลักสูตรสถานศึกษาในประเทศนอกทร. งป.54 20 ม.ค.54
874 กพ.ทร.อนุมัติสัมมนาระบบกำลังสำรองของ ทร 20 ม.ค.54
873 รับสัญญาเช่าที่ดิน โครงการบ้านสวัสดิการ ทร.พื้นที่สัตหีบ 18 ม.ค.54
872 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๒/๒๕๕๔ เรื่องแก้ไขคำสั่งกองทัพเรือ 18 ม.ค.54
871 กพ.ทร. กำหนดคัดเลือกข้าราชการเข้าศึกษาหลักสูตร เพิ่มวิชา ที่ รร.ชต.ยศ.ทร. 18 ม.ค.54
870 ร้านสวัสดิการ ทร. (นันทอุทยาน) จำหน่ายสินค้าราคาถูก 17 ม.ค.54
869 ขอขยายเวลาการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑) 13 ม.ค.54
868 คณะทำงานการจัดการความรู้ ชย.ทร.อนุมัติให้มีการแจกรางวัลการเข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระบบสารสนเทศ ชย.ทร. ประจำปี งป.๕๔ 11 ม.ค.54
867 กำหนดการ พิธีสดุดีวีรชนกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๔ ในวันจันทร์ ที่ ๑๗ ม.ค.๕๔ 10 ม.ค.54
866 คำสั่ง ชย.ทร. (เฉพาะ) ที่ ๙๙๙/๒๕๕๓ 7 ม.ค.54
865 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพปิดทองพระใหญ่ 7 ม.ค.54
ประกาศใหม่
[หน้าถัดไป 1] กำลังแสดงหน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3 หน้า [หน้าถัดไป 3]
1 2 3