กรมช่างโยธาทหารเรือ

:: ประกาศ ประชาสัมพันธ์ กรมช่างโยธาทหารเรือ ::

[ บันทึกรายการ | ดู ข่าว กิจกรรม ชย.ทร. | ออกจากระบบ ]

 

มีประกาศทั้งหมด 2483 รายการ
ลำดับที่ รายการ ข่าว ประกาศ เฉพาะประกาศที่ยังมีอายุ วันที่ประกาศ
1477 วันที่ 4 - 12 ต.ค. 55 กงย.ชย.ทร. รายงานตรวจสอบและบันทึกระดับน้ำประจำวัน 12 ต.ค.55
1476 แจ้งผู้ที่จะเกษียณอายุ ฯ ใน ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ตรวจสอบความถูกต้องประวัติรับราชการด้วยตนเองที่ กรมกำลังพลทหารเรือ 11 ต.ค.55
1475 ขอเชิญชมการฝึกซ้อมย่อยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ฯ ครั้งที่ ๕ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่ ท่าวาสุกรี ถึง วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร 11 ต.ค.55
1474 แจ้งกำหนดการอบรมศีลธรรม เดือน ต.ค.๕๕ 11 ต.ค.55
1473 สรุปการพยากรณ์อากาศ วัน พฤหัสบดี ที่ 11 ต.ค. ๕๕ กงย.ชย.ทร. 11 ต.ค.55
1472 วันที่ 4 - 11 ต.ค. 55 กงย.ชย.ทร. รายงานตรวจสอบและบันทึกระดับน้ำประจำวัน 11 ต.ค.55
1471 สรุปการพยากรณ์อากาศ วัน พุธ ที่ 10 ต.ค. ๕๕ กงย.ชย.ทร. 10 ต.ค.55
1470 วันที่ 4 - 10 ต.ค. 55 กงย.ชย.ทร. รายงานตรวจสอบและบันทึกระดับน้ำประจำวัน 10 ต.ค.55
1469 นโยบาย ผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 10 ต.ค.55
1468 ศภษ.ยศ.ทร. จะเปิดการอบรมหลักสูตรการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ(ERDING AND WRITING IN ENGLISH) 10 ต.ค.55
1467 รายนามผู้บังคับบัญชา ๑ ต.ค.๒๕๕๕ 10 ต.ค.55
1466 ระเบียบ กระทรวงกลาโหม ว่าด้วยคำย่อ พ.ศ.๒๕๕๕ 10 ต.ค.55
1465 ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 10 ต.ค.55
1464 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๓๔๕/๒๕๕๕ เรื่องให้นายทหารรับราชการ 9 ต.ค.55
1463 แก้ไขวันที่ 4 - 9 ต.ค. 55 กงย.ชย.ทร. รายงานตรวจสอบและบันทึกระดับน้ำประจำวัน 9 ต.ค.55
1462 วันที่ 4 - 9 ต.ค. 55 กงย.ชย.ทร. รายงานตรวจสอบและบันทึกระดับน้ำประจำวัน 9 ต.ค.55
1461 สรุปการพยากรณ์อากาศ วัน จันทร์ ที่ 8 ต.ค. ๕๕ กงย.ชย.ทร. 8 ต.ค.55
1460 วันที่ 5 - 8 ต.ค. 55 กงย.ชย.ทร.รายงานสภาพอากาศ (ดาวเทียม) 8 ต.ค.55
1459 วันที่ 4-7 ต.ค. 55 กงย.ชย.ทร. รายงานตรวจสอบและบันทึกระดับน้ำประจำวัน 8 ต.ค.55
1458 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๓๔๐/๒๕๕๕ เรื่องให้นายทหารรับราชการ 5 ต.ค.55
1457 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ 339/2555 เรื่องให้นายทหารรับราชการ 5 ต.ค.55
1456 วัน ศุกร์ ที่ ๕ ต.ค. ๕๕ พยากรณ์อากาศ 5 ต.ค.55
1455 สรุปการพยากรณ์อากาศ วัน ศุกร์ ที่ ๕ ต.ค. ๕๕ 5 ต.ค.55
1454 กงย.ชย.ทร.รายงานสภาพอากาศ (ดาวเทียม) 5 ต.ค.55
1453 กงย.ชย.ทร.รายงานตรวจสอบและบันทึกระดับน้ำประจำวัน 5 ต.ค.55
1452 น.อ.ทองชัย ลิมปกานน์ ผู้อำนวยการกองงานโยธา ชย.ทร. เตรียมความพรัอมรองรับสถานการณ์อุทกภัย ตั้งแต่ ๔-๘ ต.ค. ๕๕ 4 ต.ค.55
1451 คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๑๐๓๖/๒๕๕๕ เรื่องให้นายทหารรับราชการ 4 ต.ค.55
1450 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๓๓๓/๒๕๕๕ เรื่องให้นายทหารรับราชการ 4 ต.ค.55
1449 สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ซ่อมแซมผิวถนนวังเดิม (ถนนคนเดิน) ตั้งแต่ ๑ ถึง ๓๑ ตุลาคม 1 ต.ค.55
1448 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ 325/2555 เรื่องให้นายทหารรับราชการ 30 ก.ย.55
1447 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ 324/2555 เรื่องให้นายทหารรับราชการ 30 ก.ย.55
1446 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ 321/2555 เรื่องให้นายทหารรับราชการ 30 ก.ย.55
1445 ปิดถนนวังเดิม (ถนนคนเดิน) เพื่อทำการซ่อมแซมตั้งแต่ ๑ ถึง ๓๑ ตุลาคม 28 ก.ย.55
1444 บัญชีรายชื่อปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ชย.ทร. ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๕ 27 ก.ย.55
1443 พิธีมอบของที่ระลึกและพิธีอำลาชีวิตการรับราชการประจำปี ๒๕๕๕ 27 ก.ย.55
1442 กองทัพเรือ กำหนดซ้อมย่อย (ครั้งที่ ๒) ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในงานพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเฉลิมพระเกียรติ ฯ 27 ก.ย.55
1441 ประกาศ ชย.ทร. เรื่อง ผลการสอบเลื่อนระดับชั้นตำแหน่งของลูกจ้างประจำ ประจำปี ๒๕๕๕ 25 ก.ย.55
1440 กองทัพเรือ กำหนดจัดงานพิธีอำลาชีวิตการรับราชการของผู้ครบเกษียณอายุ ๒๗ กันยายน นี้ ที่ หอประชุมกองทัพเรือ 24 ก.ย.55
1439 นิทรรศการ การจัดการความรู้ของ ทร. ประจำปี งป.๕๕ 24 ก.ย.55
1438 กองทัพเรือจัดพาหนะรับ - ส่งผู้เข้าร่วมงานพิธีอำลาชีวิตการรับราชการของผู้ครบเกษียณอายุ ประจำปี ๒๕๕๕ ใน ๒๗ กันยายน นี้ 24 ก.ย.55
1437 บรรณาธิการนาวิกศาสตร์แจ้งการแจกจ่ายนิตยสารนาวิกศาสตร์และการสมัครเป็นสมาชิกนิตยสารนาวิกศาสตร์เป็นรายปี 24 ก.ย.55
1436 ประมวลภาพสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ชย.ทร. ประจำปี งป.๕๕ 24 ก.ย.55
1435 กรมการขนส่งทหารเรือ งดให้บริการเรือเวรด่วนทางธุรการในช่วงทำการฝึกซ้อมการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 20 ก.ย.55
1434 พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้นายทหารรับราชการ 2555 20 ก.ย.55
1433 กรมเจ้าท่าประกาศให้แม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อยเป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือ เนื่องในการฝึกซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 18 ก.ย.55
1432 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๓๐๐/๒๕๕๕ เรื่องให้นายทหารประทวนรับราชการ 18 ก.ย.55
1431 คำสั่งกระทรวงกลาโหมที่ ๙๖๕/๒๕๕๕เรื่องให้นายทหารออกจากราชการตามโครงการเกษียนอายุราชการก่อนกำหนด 17 ก.ย.55
1430 บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรม เรื่อง เทคโนโลยียังทำไม่ได้ 17 ก.ย.55
1429 กรมสรรพาวุธทหารเรือ ประกอบพิธีประดับเครื่องหมายความสามารถยิงเป้าปืนพก ประจำปี ๒๕๕๕ 17 ก.ย.55
1428 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ณ โรงแรม หัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 17 ก.ย.55
1427 ราชนาวีสโมสรได้จัดสถานที่ทั้งในและนอกอาคารราชนาวีสโมสรเพื่อให้ข้าราชการและประชาชนทั่วไปเข้าชม พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวานผ้าพระกฐิน โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมาคร( 17 ก.ย.55
1426 ร้านสวัสดิการทหารเรือพื้นที่กรุงเทพ จำหน่ายสินค้าราคาถูกกว่าท้องตลาด ระหว่าง ๑๘ - ๒๐ กันยายน นี้ 14 ก.ย.55
1425 ให้ข้าราชการและพนักงานของรัฐยุติการใช้ E-mail ของเอกชน 14 ก.ย.55
1424 แจ้งให้กำลังพลประจำเรือพระราชพิธี(ชย.ทร.)ทราบ 13 ก.ย.55
1423 บ้านสวัสดิการ ฯ สัตหีบ 13 ก.ย.55
1422 บัตรสมาชิกชมรมยิงปืน ชย.ทร. 11 ก.ย.55
1421 รับสมัครแข่งขันกีฬาหมากรุกไทย กีฬาสกา และกีฬาหมากฮอส ระหว่างหน่วยกีฬากองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๕ 11 ก.ย.55
1420 แก้ไขในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ 10 ก.ย.55
1418 ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบลูกจ้างประจำปีเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่ง ประจำปี ๒๕๕๕ เรื่อง การสอบเลื่อนระดำตำแหน่งลูกจ้างประจำ 7 ก.ย.55
1417 สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 7 ก.ย.55
1416 งดแจกจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ๙ - ๑๘ กันยายน นี้ 7 ก.ย.55
1415 ทุจริตและประพฤติมิชอบ รับแจ้งเบาะแส ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ 6 ก.ย.55
1414 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ดำเนินโครงการการลงทะเบียนนัดตรวจล่วงหน้า 6 ก.ย.55
1413 กำหนดแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข ๒ เนื่องในวันมหิดล ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ 6 ก.ย.55
1412 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๒๘๒/๒๕๕๕เรื่องให้นายทหารรับราชการ 31 ส.ค.55
1411 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๒๘๓/๒๕๕๕เรื่องให้นายทหารรับราชการ 31 ส.ค.55
1410 ยศ.ทร.ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการการจัดการความรู้ 31 ส.ค.55
1409 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๒๗๗/๒๕๕๕เลื่อนยศนายทหารประทวน 30 ส.ค.55
1408 กองทัพเรือ เป็นเจ้าภาพจัดงานเทศน์มหาชาติ ทำนองหลวง ฝ่ายฆราวาส ประจำปี ๒๕๕๕ ณ วัดอรุณราชวราราม 30 ส.ค.55
1407 คำสั่ง ทร. ที่ ๒๗๕/๒๕๕๕ เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ 30 ส.ค.55
1406 ประมวลภาพการจัดนิทรรศการการจัดการความรู้ของ ชย.ทร. ประจำปี งป. ๕๕ 29 ส.ค.55
1405 รายชื่อนายทหารพรรคพิเศษที่มีสิทธิ์เข้ารับการศึกษาหลักสูตร วทร. รุ่นที่ ๔๕ ประจำปีงป. ๕๖ 29 ส.ค.55
1404 บัญชีรายชื่อปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ชย.ทร. ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๕ 28 ส.ค.55
1403 รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ 27 ส.ค.55
1402 การแสดงกาชาดคอนเสิร์ตกองทัพเรือเฉลิมพระเกียรติ ฯ จัดแสดงรอบประชาชน ๒๘ สิงหาคม นี้ ที่ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 27 ส.ค.55
1401 กรมกำลังพลทหารเรือ รับสมัครนายทหารสัญญาบัตรไปปฏิบัติงานในกองกำลังผสมทางทะเล 27 ส.ค.55
1400 กรมกำลังพลทหารเรือ งดทำบัตรประจำตัว ใน ๒๔ สิงหาคม นี้ 23 ส.ค.55
1399 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๒๗๑/๒๕๕๕และ ๒๗๒/๒๕๕๕เรื่องให้นายทหารรับราชการ 21 ส.ค.55
1398 กรมแพทย์ทหารเรือ ดำเนินโครงการการลงทะเบียนนัดตรวจล่วงหน้า โดยให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายนำร่อง คือ กำลังพลกองทัพเรือและครอบครัว 20 ส.ค.55
1397 กรมแพทย์ทหารเรือแจ้งการใช้สิทธิในระบบเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลขอให้แสดงเอกสารหลักฐานของผู้ต้องการใช้สิทธิ 20 ส.ค.55
1396 ประมวลภาพกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมช่างโยธาทหารเรือ (๑๖ ส.ค.๕๕ ครบรอบ ๒๓ ปี) 17 ส.ค.55
1395 สอ.วด.มอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ยื่นใบสมัครถึง ๓๑ สิงหาคม นี้ 16 ส.ค.55
1394 กองงานโยธา ชย.ทร. เปลี่ยนรอกเสาธง ณ ยศ.ทร. 16 ส.ค.55
1393 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๒๕๓/๒๕๕๕เรื่องให้นายทหารประทวนรับราชการ 14 ส.ค.55
1392 รายชื่อข้าราชการที่ขอลาออกจากราชการตามแนวทางให้ข้าราชการทหารลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุ ตามมติ กขท. ประจำปี งป.56 14 ส.ค.55
1391 กำหนดการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ชย.ทร. 14 ส.ค.55
1390 เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตเพื่อการกุศลเนื่องในวันสถาปนา ชย.ทร. ๑๖ ส.ค.๕๕ 14 ส.ค.55
1389 คำสั่งกองทัพเรือที่ 252/2555ให้นายทหารประทวนรับราชการ 14 ส.ค.55
1388 ขอเชิญเที่ยวชมโบราณสถานในพระราชวังเดิม 14 ส.ค.55
1387 กองทัพเรือ เปิดตู้ ป.ณ.๑๔๙ รับแจ้งเบาะแสยาเสพติด 14 ส.ค.55
1386 เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สำนักพระราชวังได้จัที่สำหรับลงนามและถวานพระพร 10 ส.ค.55
1385 ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยลูกจ้างประจำ(ฉบับที่ ๓)๒๕๕๕ 9 ส.ค.55
1384 กำหนดพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๕๕ ในวันศุกร์ที่ ๑๐ ส.ค.๕๕ ชย.ทร. 9 ส.ค.55
1383 ยกเลิกแต่งแขนยาวคับ 8 ส.ค.55
1382 ประกาศผลสอบนายทหารสัญญาบัตรเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. ประจำปี 2555 6 ส.ค.55
1381 กรมสารบรรณทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นพนักงานราชการ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๑๐ สิงหาคม 6 ส.ค.55
1380 กำหนดแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข ๒ และหมายเลข ๔ ในวันสำคัญประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ 1 ส.ค.55
1379 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการถวายพระพรออนไลน์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ผ่านทางเว็บไซต์ 1 ส.ค.55
1378 สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อการสวัสดิการ ขส.ทร. หยุดให้บริการ ตั้งแต่ ๑ - ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ 1 ส.ค.55
1377 ชมรมกีฬายิงปืน ชย.ทร. เชิญผู้สนใจ สมัครลงแข่งขัน ยิงปืน ชิงถ้วย กรมฯ 31 ก.ค.55
1376 บัญชีรายชื่อปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ชย.ทร. ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๕ 31 ก.ค.55
1375 กิจการหอประชุมกองทัพเรือ แจ้งงดจอดรถยนต์ในพื้นที่หอประชุมกองทัพเรือ 31 ก.ค.55
1374 กิจการร้านสวัสดิการกองทัพเรือ จัดจำหน่ายข้าวสารและสินค้าราคาถูกพิเศษเพื่อช่วยเหลือและลดภาระค่าครองชีพให้แก่กำลังพลกองทัพเรือ ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ 31 ก.ค.55
1373 ราชนาวิกสภา ขอเชิญร่วมฟังการแสดงปาฐกถา ประจำปี ๒๕๕๕ ใน ๑๗ สิงหาคม นี้ 31 ก.ค.55
1372 ร้านสวัสดิการ ทร. พื้นที่ กรุงเทพ จัดจำหน่ายสินค้าราคาถูก ประเภทน้ำมันหล่อลื่นชนิดต่างๆ เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพและเป็นสวัสดิการ แก่กำลังพล ทร. 30 ก.ค.55
1371 พนักงานราชการ ซื้อสินค้าผ่อนชำระได้แล้ว 30 ก.ค.55
1370 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ 30 ก.ค.55
1369 กำหนดการแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข 2 และหมายเลข 4 ประจำเดือน ส.ค.55 27 ก.ค.55
1368 ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร 27 ก.ค.55
1367 เชิญร่วมบริจาคสร้างพระไพรีพินาศ เนื้อทองคำ ประดิษฐาน ณ กรมการเงินทหารเรือ 27 ก.ค.55
1366 สอ.วด.จำหน่ายพระราชบัญญัติและประกันภัยรถยนต์ในราคาถูก 27 ก.ค.55
1365 สมาคมแข่งเรือใบ จัดโครงการอบรมเยาวชนแล่นใบเบื้องต้น ระหว่าง ๒๗ กรกฎาคม ถึง ๕ สิงหาคม 27 ก.ค.55
1364 เชิญชวนประดับธงชาติและธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ ฯ 25 ก.ค.55
1363 กองทัพเรือ มอบประกาศเกียรติคุณโครงการวิจัยฯ 24 ก.ค.55
1362 กองทัพเรือ จัดกาชาดคอนเสิร์ตกองทัพเรือเฉลิมพระเกียรติ "คู่พระบารมี องค์พระแม่หลวงของปวงประชา" ๒๘ - ๒๙ สิงหาคม นี้ 24 ก.ค.55
1361 กรมอู่ทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเป็นพนักงานราชการ 24 ก.ค.55
1360 กรมการขนส่งทหารเรือ ขอแจ้งกำหนดการหยุดให้บริการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่ วันที่ ๑ – ๒๐ ส.ค.๕๕ 23 ก.ค.55
1359 ราชนาวิกสภา ขอเชิญร่วมฟังการแสดงปาฐกถา ประจำปี ๒๕๕๕ ที่ ๑๗ สิงหาคม นี้ 23 ก.ค.55
1358 กำหนดงดจอดรถบริเวณหอประชุมกองทัพเรือ ๒๖ - ๒๗ กรกฎาคม 20 ก.ค.55
1357 คำสั่ง ทร.ที่ ๒๓๐/๒๕๕๕ ลง ๑๒ ก.ค.๕๕ เรื่อง ให้นายทหารประทวนรับราชการ 17 ก.ค.55
1356 คำสั่ง ทร. ที่ ๒๓๐/๒๕๕๕ ลง 17 ก.ค.55
1355 เปลี่ยนแปลงวันรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล จาก ๒๖ กรกฎาคม เป็น ๒๗ กรกฎาคม 17 ก.ค.55
1354 กองทัพเรือขอเชิญชวนบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย 17 ก.ค.55
1353 พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 17 ก.ค.55
1352 สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ จัดงาน "นาวีวิจัย สู่มิติใหม่ มั่นคง พัฒนา" ๒๔ - ๒๕ กรกฎาคม ณ ห้องเจ้าพระยา 16 ก.ค.55
1351 พิธีสดุดีวีรชนในวิกฤตการณ์ ร.ศ.๑๑๒ ประจำปี ๒๕๕๕ 13 ก.ค.55
1350 เชิญชวนประดับธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ ฯ พร้อมแจกจ่ายธงตั้งแต่ ๒๐ กรกฎาคม นี้ เป็นต้นไป 13 ก.ค.55
1349 กพ.ทร.ขอแจ้งกำหนดการเกี่ยวกับการสอบนายทหารสัญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๕ ในวันเสาร์ ที่ ๑๔ ก.ค.๕๕ 12 ก.ค.55
1348 จัดรถยนต์โดยสารและเรือเวรด่วนธุรการ บริการผู้เข้าร่วมงานรำลึกวิกฤตการณ์ ร.ศ.๑๑๒ ใน ๑๓ - ๑๔ กรกฎาคม 12 ก.ค.55
1347 การปฏิบัติของผู้สมัครสอบ ห้องสอบ หมายเลขสอบ รายชื่อ และคะแนนเพิ่ม ผู้เข้าสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลือนยศเป็น น.ท. และ น.ต. ประจำปี 2555 12 ก.ค.55
1346 สค.รน.เปิดรับจองซื้อบ้านเดี่ยวชั้นเดียว โครงการนาวีเพลส เขาหมอน 11 ก.ค.55
1345 รับสมัครสมาชิก สอ.วด.เข้าเป็นสมาชิก สสอท. ตั้งแต่วันนี้ ถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ 11 ก.ค.55
1344 รับสมัคร เรือตรี - เรือเอก ไปช่วยปฏิบัติราชการที่ กิจการสถานเลี้ยงเด็กปฐมวัย ระยะเวลา ๒ ปี 11 ก.ค.55
1343 กรมกำลังพลทหารเรือ งดทำบัตรประจำตัว ตั้งแต่ ๑๖ - ๒๐ กรกฎาคม 11 ก.ค.55
1342 เหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา 129 24ข 27 มิ.ย.55 10 ก.ค.55
1341 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฏไทย (ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย) ข้าราชการกองทัพเรือ 129 24ข 27 มิ.ย.55 10 ก.ค.55
1340 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฏไทย (ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย) ลูกจ้างประจำ 129 24ข 27 มิ.ย.55 10 ก.ค.55
1339 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สวมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทางชลมารค โดยมี ผู้บัญชาการทหารเรือ เฝ้าฯ รับเสด็จ 10 ก.ค.55
1338 กองทัพเรือ ใน ๑๓ - ๑๔ กรกฎาคม นี้ จัดงานรำลึกเหตุการณ์ ร.ศ.๑๑๒ ประจำปี ๒๕๕๕ 10 ก.ค.55
1337 เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร 10 ก.ค.55
1336 พิธีย้ายศาลหมอชีวกโกมารภัจ์(ชย.ทร.) จันทร์ที่ ๙ ก.ค.๕๕ 9 ก.ค.55
1335 กำหนดการพิธีย้ายศาลหมอชีวกโกมารภัจจ์(ชย.ทร.) 7 ก.ค.55
1334 เรื่อง รับสมัครบุคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการในกองทัพเรือ ประจำปี 2555 6 ก.ค.55
1333 การขอรับเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ 6 ก.ค.55
1332 โครงการลงทะเบียนนัดตรวจล่วงหน้า โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ฯ 6 ก.ค.55
1331 การพิจารณาบำเหน็จครึ่งปีหลัง งบประมาณ ๒๕๕๕ 5 ก.ค.55
1330 คำสั่ง กห ที่๖๐๘/๒๕๕๕ 4 ก.ค.55
1329 กงย.ชย.ทร. ดำเนินการทำทางลาดเสด็จพระราชดำเนินทางชลมารค 3 ก.ค.55
1328 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จพระราชดำเนินทางชลมารค 3 ก.ค.55
1327 สอ.วด.ให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ 3 ก.ค.55
1326 กองทัพเรือ จัดงานรำลึกเหตุการณ์ ร.ศ.๑๑๒ ประจำปี ๒๕๕๕ ใน ๑๓ - ๑๔ กรกฎาคม นี้ 3 ก.ค.55
1325 กำหนดการแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข 2 ประจำเดือน ก.ค.55 29 มิ.ย.55
1324 คำสั่งกระทรวงกลาโหมที่ ๖๒๓/๒๕๕๕ เรื่องเลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร 29 มิ.ย.55
1323 ประกาศรายชื่อ ตำแหน่ง หมายเลขสอบ และห้องสอบ ผู้สมัครสอบเลื่อนยศ น.ท.-น.ต. ประจำปี ๒๕๕๕ 28 มิ.ย.55
1322 ประกาศหมายเลขประจำตัวสอบ ของผู้สมัครสอบนายทหารสัญญาบัตรเป็น น.ท. และ น.ต. ประจำปี ๒๕๕๕ 28 มิ.ย.55
1321 คณะกรรมการฝ่ายผลิดรายการ ฯ ขอให้ นขต.ทร. และหน่วยเฉพาะกิจ ทร. ที่ประสงค์จะประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านรายการสถานีวิทยุ ส.ทร. 27 มิ.ย.55
1320 เรื่อง การแข่งขันยิงปืนการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน 26 มิ.ย.55
1319 บัญชีรายชื่อปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ชย.ทร. ประจำเดือน กรกฏาคม ๒๕๕๕ 25 มิ.ย.55
1318 ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 21 มิ.ย.55
1317 บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรม เรื่อง อย่าโทษคนอื่น 21 มิ.ย.55
1316 คณะอนุกรรมการนันทนาการ ชย.ทร.จัดทัศนศึกษา มุกดาหาร-นครพนม 19 มิ.ย.55
1314 ครูสอนชีวิต 18 มิ.ย.55
1313 ประกาศผลสอบเลื่อนฐานะ นายทหารประทวน 55 15 มิ.ย.55
1312 ๒๙ มิถุนายน วันบริพัตร วันคล้ายวันประสูติ จอมพลเรือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ ฯ 15 มิ.ย.55
1311 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการทหารและการให้ได้รับเงินเดือน พ.ศ.๒๕๕๕ (เพิ่มเติม) 15 มิ.ย.55
1310 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการทหารและการให้ได้รับเงินเดือน พ.ศ.๒๕๕๕ 15 มิ.ย.55
1309 ขส.ทร.งดรถบริการรับ - ส่ง ข้าราชการ เส้นทาง ฐท.กท. - บก.ทร. 13 มิ.ย.55
1308 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๒๐๕/๒๕๕๕ 12 มิ.ย.55
1307 สอ.อร.มอบทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิก ประจำปี 2555 7 มิ.ย.55
1306 บิดาข้าราชการถึงแก่กรรมกำหนดฌาปนกิจศพ (บิดา พ.จ.อ.หญิงจิดา บุญคุ้ม) 7 มิ.ย.55
1305 บิดาข้าราชการถึงแก่กรรม (บิดา พ.จ.อ.หญิงจิดา บุญคุ้ม) 6 มิ.ย.55
1304 แก้ไข ประกาศคณะอำนวยการกลางการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี ๕๕-๒ 5 มิ.ย.55
1303 ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ต.-น.ท.ประจำปี ๒๕๕๕(สายวิทยการ สบ.ทร.) 3 มิ.ย.55
1302 ประกาศคณะกรรมการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ปี ๕๕(เพิ่มเติม) 1 มิ.ย.55
1301 แก้ไข ประกาศคณะอำนวยการกลางการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี ๒๕๕๕ 1 มิ.ย.55
1300 ประกาศคณะกรรมการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ปี ๕๕ 31 พ.ค.55
1299 โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ของ กห.ประจำปีงป.๕๖ 29 พ.ค.55
1297 บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรม เรื่อง วันงดสูบบุหรี่โลก 29 พ.ค.55
1296 บัญชีรายชื่อปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ชย.ทร. ประจำเดือน มิ.ย.๕๕ 25 พ.ค.55
1295 ศูนย์ปฏิบัติการฝึกปัญหาที่บังคับการ (CPX) ของ ชย.ทร. ประชุมสรุปผลการฝึก 21 พ.ค.55
1294 ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนและบุคลพลเรือนเข้าเป็นพลอาสาสมัคร 19 พ.ค.55
1293 แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศกรมช่างโยธาทหารเรือ ลง ๔ พ.ค.๕๕ เรื่อง การสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี ๒๕๕๕ 18 พ.ค.55
1292 ประกาศกองทัพเรือ เรื่องการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๕ 18 พ.ค.55
1291 บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรม เรื่อง องค์บิดาทหารเรือไทย 18 พ.ค.55
1290 เนื้้อเพลง เดินหน้า, ดอกประดู่ และ ดาบของชาติ ใช้ขับร้องในแถวฟังคำประกาศพระเกียรติคุณในวันศุกร์ที่ ๑๘ พ.ค.๕๕ 17 พ.ค.55
1289 ประกาศกรมช่างโยธาทหารเรือ ลง ๑๕ พ.ค.๕๕ เรื่อง การสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. ประจำปี ๒๕๕๕ 16 พ.ค.55
1288 พิธีบวงสรวงและพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ บก.ชย.ทร. 16 พ.ค.55
1287 คำประกาศเกียรติคุณ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ "องค์พระบิดาทหารเรือไทย" ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 15 พ.ค.55
1286 การแถวรับฟังการอ่านคำประกาศพระเกียรติคุณ เนื่องในวันอาภากร ประจำปี ๒๕๕๕ ณ บก.ชย.ทร. ในวันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 15 พ.ค.55
1285 แก้ไข ประกาศกรมช่างโยธาทหารเรือ ลง ๔ พ.ค.๕๕ เรื่อง การสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี ๒๕๕๕ 11 พ.ค.55
1284 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาสิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง 10 พ.ค.55
1283 ประกาศสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน สายวิทยาการ ชย.ทร. ประจำปี ๒๕๕๕ 8 พ.ค.55
1282 สถาบันวิทยาการ สวทช.ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม 4 พ.ค.55
1281 ผลการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนของข้าราชการทหาร ทหารกองประจำการ และนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม 3 พ.ค.55
1280 บิดาข้าราชการถึงแก่กรรม(บิดา ร.อ.เสรี แย้มเพ็ง ) 1 พ.ค.55
1279 สปช.ทร.ขอให้หน่วยกรุณาแจ้งให้ผู้เข้าสัมมนาเชิงปฎิบัติงานในระบบสารสนเทศ ฯ ที่จะใช้บริการรถรับส่ง 30 เม.ย.55
1278 ประกาศสำนักงานทหารเรือหญิง เรื่องให้ทุนการศึกษาบุตรข้าราชการหญิง 27 เม.ย.55
1277 บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรม เรื่องการทำงานเป็นทีม 27 เม.ย.55
1276 บิดา ร.อ.เสรี แย้มเพ็ง นายทหารแผนงานไฟฟ้าและเครื่องกล กผค.ชย.ทร. ถึงแก่กรรม 27 เม.ย.55
1275 การเข้าเฝ้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประถมาภรณ์มงกุฏไทย (ป.ม.) และปฐมดิเรกคุณาภรณ์ (ป.ภ.) ประจำปี 2554 26 เม.ย.55
1274 คำสั่งกระทรวงกลาโหมที่ ๓๕๖/๒๕๕๕ เรื่องให้นายทหารออกจากราชการเนื่องจากครบกำหนดเกษียนอายุราชการ 25 เม.ย.55
1273 กิจการนันทอุทยานสโมสร กำหนดจัดทัศนศึกษาทางน้ำ 25 เม.ย.55
1272 ประกาศ กพ.ทร. เรือง การสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. ประจำปี 2555 18 เม.ย.55
1271 การอนุญาตให้ข้าราชการลาพักเพื่อรอการปลด 18 เม.ย.55
1270 ประกาศรับสมัครสมาชิกชมรมกีฬายิงปืน ชย.ทร. 17 เม.ย.55
1269 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๖๘/๒๕๕๕ เรื่องให้นายทหารรับราชการ 2 เม.ย.55
1268 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้นายทหารรับราชการ 29 มี.ค.55
1267 น.อ.อัมพร ศรีสม รอง จก.ชย.ทร.(๒)ตรวจความก้าวหน้างานก่อสร้างร้านในงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๕ 27 มี.ค.55
1266 การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการตามประกาศ คพร.ฯ(ฉบับที่๔)พ.ศ.๒๕๕๕ 26 มี.ค.55
1265 งานนิทรรศการ "นักเรียนช่างฯ คิด ประดิษฐ์เองได้" 24 มี.ค.55
1264 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๕๖/๒๕๕๕ เรื่องให้นายทหารรับราชการ 22 มี.ค.55
1263 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๔๕/๒๕๕๕ เรื่องให้นายทหารรับราชการ 21 มี.ค.55
1262 ชมรมกีฬายิงปืน ชย.ทร. เปิดรับสมัครสมาชิกชมรมกีฬายิงปืน 21 มี.ค.55
1261 การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ 21 มี.ค.55
1260 มารดา น.ต.พรเทพ กลิ่นรอด ถึงแก่กรรม 19 มี.ค.55
1259 บิดาพนักงานราชการถึงแก่กรรม 19 มี.ค.55
1258 โรคติดต่อทางอาหารและน้ำ(ช่วงฤดูร้อน) 15 มี.ค.55
1257 บิดาของ นาย สุวัชชัย และ นาย ธัชพงษ์ ดีเดช ถึงแก่กรรม 12 มี.ค.55
1256 ภาพรวม กอล์ฟประเพณี 5 โยธาสัมพันธ์ ครั้งที่ 33 12 มี.ค.55
1255 ประชาสัมพันธ์โครงการ Navy Place 12 มี.ค.55
1254 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพ จะมาให้บริการการรับยืนแบบ ภงด.๙๐ ภงด.๙๑ 8 มี.ค.55
1253 ขอแจ้งตำแหน่งที่เปิดสอบ น.ท. และ น.ต. ประจำปี 55 8 มี.ค.55
1252 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๕๕ 6 มี.ค.55
1251 กิจการสโมสรและร้านสวัสดิการ กรมช่างโยธาทหารเรือ ขอเชิญชวนผู้สนใจประกอบการร้านสวัสดิการ 28 ก.พ.55
1250 บัญชีรายชื่อปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ชย.ทร. ประจำเดือน มี.ค.๕๕ 27 ก.พ.55
1249 ประกาศการจ่ายเงินแก่สมาชิกที่ประสบอุทกภัย 27 ก.พ.55
1248 การรับสมัครนายทหารสัญญาบัตรที่เลื่อนฐานะมาจากนายทหารประทวน นายทหารประทวน และลูกจ้างประจำคุณวุฒิปริญญา สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุในตำแหน่งอัตรานายทหารสัญญาบัตรปริญญา ประจำปี 2555 24 ก.พ.55
1247 พธ.ทร. กำหนดเปิดการอบรมหลักสูตรนายทหารพลาธิการชั้นนนายนาวา งป.55 24 ก.พ.55
1246 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๒๙/๒๕๕๕ เรื่องแก้ไขคำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๒๗๖/๒๕๕๔ 21 ก.พ.55
1245 ชย.ทร. เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ น.อ.ต่อศักดิ์ เหลืองพยุง ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ ก.พ.๕๕ 21 ก.พ.55
1244 ข่าวการถึงแก่กรรมของ น.อ.ต่อศักดิ์ เหลืองพยุง ข้าราชการบำนาญ สังกัด ทร. 21 ก.พ.55
1243 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ๗ บริษัท 20 ก.พ.55
1242 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดการแข็งขันกอล์ฟการกุศล กรมช่างโยธาทหารเรือ ประจำปี ๒๕๕๕ 17 ก.พ.55
1241 สถาบันบัณฑิตบริหารศาสตร์ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนาทางวิชาการ 17 ก.พ.55
1240 ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลังขอเชิญฟังการบรรยายเรื่อง Power Quality Managcmect Systems 17 ก.พ.55
1239 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนข้าราชการและสิ่งของในการออกร้านงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๕ 17 ก.พ.55
1238 กิจการเกษตรกรรม ทร.น้ำกุ้งจาก ศกก.ทร.ปจปร.มาจำหน่าย 17 ก.พ.55
1237 กำหนดพระราชทานเพลิงศพ พันโท พิจิตร คิดละเอียด บิดาของ นายพีระพล คิดละเอียด(ลูกจ้างประจำสังกัด กงย.ชย.ทร.) 15 ก.พ.55
1236 ด้วยสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร30 จะมาให้บริการยื่นแบบแสดงฯ 14 ก.พ.55
1235 พิธีมอบเครื่องหมายความสามารถการกีฬา ประจำปี ๒๕๕๔ 14 ก.พ.55
1234 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 13 ก.พ.55
1233 คำสั่งกองทัพเรือ(เฉพาะ) ที่ ๙๓/๒๕๕๕ เรื่องให้ข้าราชการทหารรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 13 ก.พ.55
1232 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ งานเททองหล่อพระแก้วมรกต 13 ก.พ.55
1231 บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรม เรื่อง หงส์ให้โชค 10 ก.พ.55
1230 ขส.ทร.รับสมัครทหารกองประจำการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมทักษะฝีมือแรงงาน 8 ก.พ.55
1229 บ้านสวัสดิการ ทร. สัตหีบ 8 ก.พ.55
1228 ขอเชิญเข้าร่วมการแข็งขันกีฬาทหารเรือหญิง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 7 ก.พ.55
1227 โครงการบุตร-ธิดานาวี ภาคฦดูร้อน ประจำปี 2555 3 ก.พ.55
1226 บิดาลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม(กผค.ชย.ทร.) 2 ก.พ.55
1225 บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรม เรื่อง กิ้งก่าได้ทอง 1 ก.พ.55
1224 บัญชีรายชื่อปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ชย.ทร. ประจำเดือน ก.พ.๕๕ 29 ม.ค.55
1223 คณะทำงานติดตามประเมินผลและจัดทำรางาการควบคุมภายใน ทร. นำเรียนหน่วยสามารถดูรายละเอียดแบบรายงานการควบคุมภายใน ทร.ปี 54 26 ม.ค.55
1222 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ จัดอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการภาระวิกฤติ : การเปลี่ยแผลและพัฒนาองค์กรท่ามกลางภาระวิกฤต 26 ม.ค.55
1221 สถาบันพระปกเกล้า กำหนดเปิดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตยผู้นำยุคใหม่ระบบประชาธิปไตย รุ่นที่2 26 ม.ค.55
1220 ศบพ.พธ.ทร. ขอให้นห่วยต่าง ๆ จัดส่งเจ้าหน้าที่อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำระบบสมุดรายการพัสดุของ ทร. 26 ม.ค.55
1219 ประกาศกรมอู่ทหารเรือ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อเป็นพนักงานราชการ 21 ม.ค.55
1218 ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ 21 ม.ค.55
1217 จัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจฟื้นฟูอาคารสถานที่ 20 ม.ค.55
1216 อัตราดอกเบ้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 20 ม.ค.55
1215 พิธีขอพระอนุญาตบวงสรวงสวดถอนองค์พระวิษณุกรรม เพื่อปรับปรุงบูรณะพระฐานแท่นพระวิษณุกรรม ที่ประดิษฐานในพื้นที่ บก.ชย.ทร. ในวันอังคารที่ ๒๔ ม.ค.๕๕ เวลา ๐๘๑๙ 20 ม.ค.55
1214 การแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการภายในกรมช่างโยธาทหารเรือ 20 ม.ค.55
1213 กรมอู่ทหารเรือ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดฝั่งหมิ่น ต.แม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย 17 ม.ค.55
1212 สวพ.ทร.ได้เสนอโครงการขยายฐานบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา งป.55 11 ม.ค.55
1211 ชย.ทร. รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน ๒๔ อัตรา 10 ม.ค.55
1210 กรมอู่ทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ประจำปี ๒๕๕๕ 9 ม.ค.55
1209 กองทัพเรือ ขอเชิญเยี่ยมชมมหกรรมสินค้าซ่อมบ้านราคาโรงงาน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ ห้องอรุณอมรินทร์ ชั้น ๑ หอประชุม กองทัพเรือ 9 ม.ค.55
1208 กองทัพเรือ กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕ 9 ม.ค.55
1207 คำกล่าว ผบ.ทร.ในพิธีสดุดีวีรชนกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๕ 8 ม.ค.55
1206 งานมหกรรมสินค้าซ่อมบ้านราคาโรงงาน ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 6 ม.ค.55
1205 คณะทำงานช่วยเหลือ ฟื้นฟูเยียวยา ผู้ประสบอุทกภัย ทร. 5 ม.ค.55
1204 ขส.ทร.จะพิจารณาย้ายบรรจุข้าราชการชั้นสัญญาบัตรและต่ำกว่าสัญญาบัตร ของสายวิทยาการ ขส.ทร.ในวาระ เม.ย.๕๕ 30 ธ.ค.54
1203 สปท.จะสอบคัดเลือกนายทหารเพื่อจัดเตรียมกำลังพลไปเข้ารับการศึกษาหลักสูตร วปอ.และ รร.สธ.ร่วมมิตรประเทศ ประจำปี ๒๕๕๕ 30 ธ.ค.54
1202 แต่งกายเครื่องแบบหมายเลข ๒ และหมายเลข ๔ ในเดือน ม.ค.๕๕ 30 ธ.ค.54
1201 ขอแจ้งอัตราค่าบำรุงห้องพักกิจการอาคารรับรอง สวัสดิการสัตหีบ 30 ธ.ค.54
1200 กองทัพเรือขอเชิญเยี่ยมชมมหกรรมสินค้าซ่อมบ้านราคาโรงงาน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 30 ธ.ค.54
1199 กฝร.กำหนดเปิดการอบรมหลักสูตรตามแผนฝึกและศึกษา กฝร. งป.55 29 ธ.ค.54
1198 บัญชีรายชื่อปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ชย.ทร. ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๕ 27 ธ.ค.54
1197 สสท.ทร. กำหนดเปิดการอบรมหลักสูตร Advance Excel 26 ธ.ค.54
1196 สวพ.ทร. เปิดอบรมหลักสูตร การเป็นนักประดิษฐ์มืออาชีพ 26 ธ.ค.54
1195 รายชื่อกำลังพล ทร. ที่ประสบอุทกภัยที่ ทร. อนุมัติมอบเงินช่วยเหลือ กรณีไม่ได้เป็นเจ้าของที่พักอาศัยแต่ทรัพย์สินเสียหาย 23 ธ.ค.54
1194 รายชื่อกำลังพล ทร. ที่ประสบอุทกภัยที่ ทร. อนุมัติมอบเงินช่วยเหลือ 23 ธ.ค.54
1193 คำสั่งกองทัพเรือ(เฉพาะ) ที่๙๐๐/๒๕๕๔ เรื่อง พิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๔ 22 ธ.ค.54
1192 คำสั่งกระทรวงกลาโหมที่ ๑๐๘๖/๒๕๕๔ 22 ธ.ค.54
1191 คำสั่งกระทรวงกลาโหมที่ ๑๐๗๑/๒๕๕๔ 21 ธ.ค.54
1190 ศภษ.ยศ.ทร.เปิดอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนอกเวลา งป.55 16 ธ.ค.54
1189 พิธีบวงสรวงและพิธีสงฆ์ สักการะ พระอนุสาวรีย์ ๑๙ ธ.ค.๕๔ 16 ธ.ค.54
1188 กำลังพลที่ต้องการน้ำ EM 15 ธ.ค.54
1187 บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรม เรื่อง ข้อคิดจากเรื่องมหาชนก 14 ธ.ค.54
1186 สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด(สค.รน)เรื่องให้ความช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม 14 ธ.ค.54
1185 สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม เรื่องข้าราชการและลูกจ้าง ทร.ปลอมแปลง/แก้ไขใบจ่ายเงินเดือนของ ทร. 14 ธ.ค.54
1184 คำสั่งกระทรวงกลาโหมที่ ๑๐๕๓/๒๕๕๔ เรื่องเลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร 13 ธ.ค.54
1183 การประดับยศ ว่าที่ น.อ. ว่าที่ น.ท. วาระ ต.ค.๕๔ ตามคำสั่ง กห.ที่ ๑๐๕๓/๒๕๕๔ ลง ๗ ธ.ค.๕๔ 10 ธ.ค.54
1182 ข้อแนะนำในการสำรวจบ้านหลังน้ำท่วมเป็นเวลานาน 9 ธ.ค.54
1181 ชย.ทร. (ศูนย์ให้คำปรึกษาการซ่อมแซมอาคารสถานที่และบ้านเรือนหลังน้ำลด ชย.ทร.) 8 ธ.ค.54
1180 รร.พจ.ยศ.ทร. ขยายการปิดการอบรมหลักสูตร พจน.และ นพจ. รุ่นที่1-55 8 ธ.ค.54
1179 คู่มือตรวจสอบและซ่อมแซมบ้านหลังน้ำลดของกรมโยธาธิการและผังเมือง 7 ธ.ค.54
1178 ศิริราชประชาสัมพันธ์ 6 ธ.ค.54
1177 ฉก.ซบ.ที่ ๒ ปรับเปลี่ยนชุดอยู่เวรใหม่ ฯ 30 พ.ย.54
1174 บัญชีรายชื่อปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ชย.ทร. ประจำเดือน ธ.ค.๕๔ 29 พ.ย.54
1173 ฉก.ซบ.ทร.(รวมภาพงานพื้นที่ ยศ.ทร.) 28 พ.ย.54
1172 กำหนดให้กำลังพลแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข๒ และหมายเลข๔ ในเดือน ธ.ค.๕๔ 28 พ.ย.54
1171 คำสั่งกองทัพเรือ(เฉพาะ) ที่๘๓๔/๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ประสบอุทกภัยของ ทร. 28 พ.ย.54
1170 สอ.อร.แจ้งสมาชิกขอรับความอนุเคราะห์ กรณีบ้านพักประสบอุทกภัยและปิดรับ 15 ธ.ค.54 25 พ.ย.54
1169 แจกจ่ายจุลินทรีย์ก้อน 24 พ.ย.54
1168 สค.รน.กำหนดหลักเกณฑ์ให้การสงเคราะห์แก่สมาชิกที่ประสบอุทกภัย 24 พ.ย.54
1167 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม เรื่อง กำหนดวงเงินรับฝากออมทรัพย์ 24 พ.ย.54
1166 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๓๔๕/๒๕๕๔ เรื่องให้นายทหารรับราชการ 24 พ.ย.54
1165 บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรม เรื่องอยู่อย่างมีสติ 23 พ.ย.54
1164 บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรม เรื่องไวรัสชีวิต 23 พ.ย.54
1163 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถาพยาบาลของเอกชนกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคลในครอบครัวได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัย 23 พ.ย.54
1162 กพ.ทร.โครงการช่วยเหลือทางทหารจากสหรัฐอเมริการ ประเภททุน IMETP/CIFP 22 พ.ย.54
1161 ขส.ทร.กำหนดเปิดการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น จ.อ.พรรค นว. เหล่า ขส.งป.55 22 พ.ย.54
1160 ยศ.ทร. สนับสนุนโดยให้ ศภษ.ยศ.ทร.จัดสอบ PT ให้แก่ผู้สมัครรับทุน 22 พ.ย.54
1159 จก.ชย.ทร. จะมอบเงินช่วยเหลือ กำลังพลที่ประสบภัยน้ำท่วมใน 24 พ.ย.54 22 พ.ย.54
1158 ธนาคารทหารไทยจัดทำโปรแกรมการพักชำระหนีี้เพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่ืใช้บริการสินเชื่อสวัสดิการทีเอ็มบี 21 พ.ย.54
1157 มาตรการช่ายเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัย(ธนาคารออมสิน) 21 พ.ย.54
1156 คำสั่งกระทรวงกลาโหมที่ ๙๓๙/๒๕๕๔ 18 พ.ย.54
1155 แบบฟอร์มขอรับเงินผู้ประสบอุทกภัยสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารเรือจำกัด 18 พ.ย.54
1154 ขอเชิญชมเทปคำปราศัยผู้บัญชาการทหารเรือ ภารกิจและผลงานในรอบปีของกองทัพเรือ เนื่องในวันกองทัพเรือ 18 พ.ย.54
1153 โครงการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ธนชาต เพื่อสมาชิก กบข 18 พ.ย.54
1152 แบบฟอร์มการขอแพโฟมเพื่อนำไปใช้บรรเทาความเดือดร้อนสำหรับกำลังพล ทร.ที่ประสบอุทกภัย 17 พ.ย.54
1151 แบบฟอร์มขอรับความช่วยเหลือของกำลังพล ทร.ที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมที่พักอาศัย 17 พ.ย.54
1150 หลักเกณฑ์ในการให้ความช่วยเหลือกำลังพล ทร.ที่ประสบอุทกภัย 17 พ.ย.54
1149 การบริจาคโลหิต เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๔ 16 พ.ย.54
1148 ยศ.ทร.กำหนดเปิดการศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของสถานศึกษา พื้นที่ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ใน ๑ ธ.ค.๕๔ 16 พ.ย.54
1147 การให้ความช่วยเหลือกำลังพลในสังกัด ชย.ทร. กรณีเกิดอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมลฑล 16 พ.ย.54
1146 การจัดพาหนะรถุยนต์บริการประชาชนที่ประสบภัย 16 พ.ย.54
1145 กิจการร้านสวัสดิการกองทัพเรือ เพื่อช่วยเหลือและลดภาระค่าครองชีพให้กับกำลังพล ทร. 15 พ.ย.54
1144 เรื่อง การเลื่อนกำหนดระยะเวลาการจ่ายเงินเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๕๔ 15 พ.ย.54
1143 สาร ผบ.ทร.เนื่องในวันกองทัพเรือ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 15 พ.ย.54
1142 WATER PUMP JET BOAT โดยกองงานโยธา ชย.ทร. 14 พ.ย.54
1141 แผนการเปิดการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของ ศภษ.ยศ.ทร. งป.55 14 พ.ย.54
1140 กพ.ทร. กำหนดเปิดการอบรมหลักสูตรนายทหารกำลังพล รุ่นที่ 10 14 พ.ย.54
1139 กองทัพเรือกับการป้องกันน้ำท่วม ร.พ.ศิริราช พ.ศ.๒๕๕๔ 12 พ.ย.54
1138 เรื่อง การประดับอินทรธนู 11 พ.ย.54
1137 สสท.ทร. ขอให้หน่วยต่าง ๆ เสนอโครงการระบบพัฒนาสารสนเทศประจำปี งป.๕๖ 11 พ.ย.54
1136 กบร.กร.รับสมัครข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรต้นหนอากาศยาน 10 พ.ย.54
1135 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๓๓๑/๒๕๕๔ เรื่องให้นายทหารประทวนรับราชการ 10 พ.ย.54
1134 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๓๒๙/๒๕๕๔ เรื่องให้นายทหารรับราชการ 10 พ.ย.54
1133 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๓๒๘/๒๕๕๔ เรื่องให้นายทหารรับราชการ 10 พ.ย.54
1132 แจ้งผลการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ2553และแนวทางการจัดสรร 10 พ.ย.54
1131 การจัดอันดับผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 54 ของหน่วยต่าง ๆ ใน ทร. ระดับ นขต.ทร. 10 พ.ย.54
1130 แบบฟอร์มสมัครเข้ารับการอบรม นร.อาชีพเลื่อนฐานะ 17 พ.ย.54
1129 ประกาศกรุงเทพมหานคร (Announcement of Bangkok Metropolitan Administration) 10 พ.ย.54
1128 ฉก.ซบ.ทร.ที่2 ตัดต่อระบบประปาให้ วศ.ทร. มีน้ำใช้ 9 พ.ย.54
1127 หนังสือรับรองผู้ประสบภัย บ้านเอื้ออาทรฯ พุทธมณฑล สาย 4 9 พ.ย.54
1126 แบบขอรับการช่วยเหลือจาก สอ.วด. กรณีสมาชิกประสบภัยน้ำท่วม และเอกสารประกอบ 7 พ.ย.54
1125 ขอให้ผู้นับถือศาสนาอิสลามลาหยุดราชการเนื่องในวันอีฏิ้ลอัดฮา 5 พ.ย.54
1124 รายชื่อกำลังพลกองทัพเรือที่ประสบอุทกภัยและได้เงินช่วยเหลือและถุงยังชีพ ใน ๔ พ.ย.๕๔ บริเวณหน้า บก.ฐท.กท. 5 พ.ย.54
1123 น.อ.อัมพร ศรีสม รอง จก.ชย.ทร. 2 ตรวจความพร้อมการป้องกันน้ำท่วม รพ.ศิริราช 3 พ.ย.54
1122 ฉก.ซบ.ทร.ที่2 ให้ความช่วยเหลือ วศ.ทร.และสวพ.ทร. 3 พ.ย.54
1121 การเปิดตำแหน่งอัตราสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท.และน.ต.ประจำปี ๒๕๕๕ 3 พ.ย.54
1120 แบบฟอร์มรายงานกำลังพล ทร.ที่ประสบภัยน้ำท่วม 1 พ.ย.54
1119 ผังบริเวรพร้อมค่าระดับในพื้นที่่ต่างๆ ของทร. 1 พ.ย.54
1118 การช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้างที่เป็นสมาชิก สอ.วด. ที่ประสบภัยน้ำท่วม 1 พ.ย.54
1117 กทม.ประกาศอพยพแขวงบางไผ่ คาดน้ำเข้าถึงเพชรเกษมภายใน 1 พ.ย. 1 พ.ย.54
1116 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๓๐๔/๒๕๕๔ 26 ต.ค.54
1115 ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาการทหาร พ.ศ.๒๕๕๔ 22 ต.ค.54
1114 ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการจ้างและซื้อโดยใช้เงินอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาการทหาร 22 ต.ค.54
1113 สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ ๒๐ตค๕๔ 20 ต.ค.54
1112 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๒๘๕/๒๕๕๔ เรื่องให้นายทหารรับราชการ 17 ต.ค.54
1111 บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรม เรื่องคุณธรรมค้ำจุนโลก 14 ต.ค.54
1110 ค่าระดับหน้าประตูทางเข้าพื้นที่ของหน่วยต่างๆของ ทร. เทียบกับ MSL 14 ต.ค.54
1109 สถานการณ์น้ำ 13 ตค 54 13 ต.ค.54
1108 ประชุมป้องกันน้ำท่วม 13 ต.ค.54
1107 สถานการณ์น้ำ 12 ตค 54 12 ต.ค.54
1106 ผลการสอบแข่งขันเพื่อเลื่อนระดับชั้นของตำแหน่งลูกจ้างประจำ ประจำปี ๒๕๕๔ 12 ต.ค.54
1105 รายละเอียดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 12 ต.ค.54
1104 วันที่ 12 ต.ค.54 แต่งขาว 12 ต.ค.54
1103 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๒๗๖/๒๕๕๔ เรื่องให้นายทหารรับราชการ 11 ต.ค.54
1102 การเลื่อนชั้นเงินเดือนเป็นบำเหน็จครึ่งปีหลังของปีงบประมาณ 2554 และปรับระดับชั้นเงินเดือนข้าราชการกองทัพเรือ (ชั้นสัญญาบัตร) 7 ต.ค.54
1101 ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยโรงเรียนทหาร(ฉบับที่ ๓)๒๕๕๔ 6 ต.ค.54
1100 หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือรุ่น ๔๔ ประจำปี งป.๕๕ 6 ต.ค.54
1099 คำสั่ง ทร. ที่ ๒๖๘/๒๕๕๔ ลง ๕ ต.ค.๕๔ เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ (อัตรา น.อ.พิเศษ) 5 ต.ค.54
1098 กองงานโยธา ชย.ทร. จัดเวรป้องกันน้ำท่วม นขต.ทร.ในเขต กทม.ขอรับการสนับสนุนได้ที่ 54031 5 ต.ค.54
1097 ขส.ทร.แจ้งของดรถบริการรับ-ส่งข้าราชการ 4 ต.ค.54
1096 กำหนดให้กำลังพลแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข ๒ 4 ต.ค.54
1095 จำนวนความต้องการจ้างพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2555 3 ต.ค.54
1094 รายชื่อนายทหารชั้นประทวนเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร พจน. และ นพจ. ประจำปี งป.55 3 ต.ค.54
1093 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารชั้นนายพล 3 ต.ค.54
1092 พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการ วาระ ต.ค.๕๔ 2 ต.ค.54
1091 คำสั่ง กองทัพเรือ ที่ ๒๕๒/๒๕๕๔ 30 ก.ย.54
1090 พิธีรับ - ส่งหน้าที่ จก.ชย.ทร. 30 ก.ย.54
1089 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๒๓๐/๒๕๕๔ เรื่อง ให้นายทหารประทวนรับราชการ 29 ก.ย.54
1088 บิดาลูกจ้างถึงแก่กรรม(กงย.ชย.ทร.) 27 ก.ย.54
1087 แจ้งกำหนดการอบรมศีลธรรม เดือน ต.ค.๕๔ 26 ก.ย.54
1086 บทความทางศิลธรรม เรื่อง โลกคือละคร 23 ก.ย.54
1085 งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ข้าราชการ ลูกจ้าง กองงานเครื่องกล ชย.ทร. 23 ก.ย.54
1084 ชย.ทร.ตกแต่งสถานที่งาน พิธีเปิดศาล พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ วัดรามพงศาวาส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา(เพิ่มเติม) 21 ก.ย.54
1083 หลักสูตรนายทหารอาวุโส รุ่นที่๔๔ รุ่นที่๔๔ ประจำปี ๕๕ 20 ก.ย.54
1082 เรื่อง ทุกข์อย่างมีเกียรติ 16 ก.ย.54
1081 รวมภาพกิจกรรมการสัมมนาการปฏิบัติงานนายทหารช่างโยธา ปี งป.๕๔ 15 ก.ย.54
1080 ฝึกซ้อมดับเพลิงที่สถานีดับเพลิงหน่วยที่ ๖ (กงค.ชย.ทร.) 15 ก.ย.54
1079 ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบแข่งขันเพื่อเลื่อนระดับชั้นของตำแหน่งลูกจ้างประจำ 13 ก.ย.54
1078 ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบได้ในตำแหน่งอัตราต่าง ๆ ในการสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. ประจำปี 2554 12 ก.ย.54
1077 กองงานโยธา ชย.ทร.ร่วมสัมมนาการปฏิบัติงานนายทหารช่างโยธา ณ ฮิลล์ ไซด์ คันทรี โฮม กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ในวันที่ ๗-๙ ก.ย.๕๔ 12 ก.ย.54
1076 การปรับปรุงเครื่องแบบทหารเรือ 5 ก.ย.54
1075 เลื่อนยศนายทหารประทวน 5 ก.ย.54
1074 บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรม(เรื่องกินเพื่ออยู่) 5 ก.ย.54
1072 กองงานโยธา ชย.ทร.สัมมนาการปฏิบัติงานนายทหารช่างโยธาครั้งที่๑ ณ ห้องประชุม กงย.ชย.ทร. 2 ก.ย.54
1071 ฝีพายทำการซ้อมย่อยจัดขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารค 31 ส.ค.54
1070 บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรมเรื่อง ทางเสื่อม 23 ส.ค.54
1069 กองงานโยธา ชย.ทร.จัดทำซุ้มพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ(๑๒ สิงหามหาราชินี ๒๕๕๔) 11 ส.ค.54
1068 ถวายพระพร วันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ 11 ส.ค.54
1067 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีสมทุนสร้างซุ้มและประตู พระมหาเจดีย์ศรีมหามงคล 8 ส.ค.54
1066 รายชื่อผู้สมัครสอบ อัตรา น.ท.-น.ต. 3 ส.ค.54
1065 กองงานโยธา ชย.ทร.ประกอบตู้สำนักงานฝ่ายควบคุมและอำนวยการเรือพระราชพิธีที่สะพานพระราม๘ 2 ส.ค.54
1064 กองงานโยธา ชย.ทร.ก่อสร้างที่พักฝีพายเรือพระราชพิธีที่ กองเรือเล็ก กรมการขนส่งทหารเรือ 2 ส.ค.54
1063 กองงานโยธา ชย.ทร.ตกแต่งสถานที่งานพิธีบวงสรวงเรือพระราชพิธี 29 ก.ค.54
1062 คำสั่ง ทร.ที่ 147/2554 ลง 27 ก.ค.54 เรื่อง ให้นายทหารประทวนรับราชการ 29 ก.ค.54
1060 ร่วม ถวาย อาลัย สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี 3 ส.ค.54
1059 พิธีเปิดแข่งแบดมินตัน กีฬาภายใน ชย.ทร. 26 ก.ค.54
1058 คำสั่ง ทร.ที่ ๑๔๒/๒๕๕๔ ลง ๑๑ ก.ค.๕๔ 22 ก.ค.54
1057 การสอบ น.ต. และ น.ท. สายวิทยาการ ชย.ทร. 20 ก.ค.54
1056 นางนาวี สุวรรณวาล มารดาลูกจ้างถึงแก่กรรม (กงย.ชย.ทร.) 19 ก.ค.54
1055 กองงานโยธา ชย.ทร.ตกแต่งสถานที่งานพิธีปล่อยเรือตรวจการใกล้ฝั่ง เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ชุดเรือ ต.๙๙๕ ต.๙๙๖ จำนวน ๒ลำลงน้ำ ณ อู่มาร์ซัน จ.สมุทรปราการ 14 ก.ค.54
1054 รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ 8 ก.ค.54
1053 โครงการเกษียณก่อนอายุ 8 ก.ค.54
1052 เบี้ยเลี้ยงนักเรียนควบคุมงานรุ่น ๑๖ 8 ก.ค.54
1051 หนังสือคู่มือทหารผ่านศึก 6 ก.ค.54
1050 การรักษาความปลอดภัยในการควบคุมการผ่านเข้า - ออกพื้นที่ ทร. 5 ก.ค.54
1049 จัดประชุมชี้แจง ซ้อมความเข้าใจ ลูกจ้างประจำตามระบบใหม่ของ กห. 5 ก.ค.54
1048 บุตรลูกจ้างถึงแก่กรรม(กพ.ชย.ทร.) 4 ก.ค.54
1047 ประกาศผลสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ปี 54 (ผนวก ก. และ ข.) 1 ก.ค.54
1046 อบรมศีลธรรม ก.ค.๕๔ 30 มิ.ย.54
1044 ประเมินขีดความสามารถ/ขีดสมรรถนะ นายทหารสัญญาบัตร ชย.ทร. (Competency) 30 มิ.ย.54
1043 ประกาศ ชย.ทร. เรื่อง การสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. ประจำปี ๒๕๕๔ 29 มิ.ย.54
1042 ขออนุมัติใช้คำย่อ 28 มิ.ย.54
1041 บิดา พ.จ.อ.พิษณุชัย อยู่แฉ่ง ถึงแก่กรรม 27 มิ.ย.54
1040 มารดาลูกจ้างถึงแก่กรรม(กงย.ชย.ทร.) 27 มิ.ย.54
1039 ประกาศผลสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ชย.ทร. 27 มิ.ย.54
1038 กองงานโยธา ชย.ทร.ตกแต่งสถานที่งานรณรงค์วันต่อต้ายาเสพติด ณ หอประชุม ทร. 27 มิ.ย.54
1037 ประกาศกรมการเงินกลาโหม 24 มิ.ย.54
1036 กำหนดการอบรมศีลธรรม เดือน มิ.ย.54 23 มิ.ย.54
1035 แบบรายงานขอสมัครสอบเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. ประจำปี ๒๕๕๔ 23 มิ.ย.54
1034 การสอบนายทหารสัญญาบัตร เพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. ประจำปี ๒๕๕๔ 22 มิ.ย.54
1033 คำสั่งกระทรวงกลาโหมที่ ๔๖๖/๒๕๕๔ 17 มิ.ย.54
1032 กองงานโยธา ชย.ทร.ซ่อมทำท่อน้ำประปาแตกขนาด ๖นิ้วที่ ขส.ทร. 16 มิ.ย.54
1031 รายชื่อ เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงเขต๔ กงย.ชย.ทร.(อาคารในพื้นที่ อร.) 15 มิ.ย.54
1030 กพ.ทร.จัดสัมมนาการย้ายบรรจุข้าราชการ ทร. 15 มิ.ย.54
1029 การใช้ข้อความต่อท้ายรายงานการประชุม กรใชช้ข้อความกำหนดเครื่องแบบในการแต่งกาย และการเขียนหมู่วันที่ - เวลา ในข่าวราชนาวี 14 มิ.ย.54
1028 ข่าวการถึงแก่อนิจกรรมของ พล.ร.ท.มณดิษฐ์ เคลือบทอง ข้าราชการบำนาญ ทร.(อดีต ผทค.พิเศษ ทร.) 9 มิ.ย.54
1027 บิดาลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม(กองงานโยธา) 8 มิ.ย.54
1026 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี ๒๕๕๔ 7 มิ.ย.54
1025 เรื่อง กำหนดวันฝึกซ้อมดับเพลิง สถานีดับเพลิงเขต๔ กงย.ชย.ทร.(อาคารในพื้นที่ อร.) 7 มิ.ย.54
1024 ประกาศกองทัพเรือ เรื่องการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๔ 7 มิ.ย.54
1023 รายชื่อเจ้าหน้าที่ดับเพลิง เขต2 (อาคาร 1022) 7 มิ.ย.54
1022 กรมช่างโยธา ประชุมงานโครงการ งป. ปี 55 6 มิ.ย.54
1021 สถาบันบัณฑิตบริหารศาสตร์ เชิญข้าราชการ ทร. เข้าร่วมประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ ฯ 6 มิ.ย.54
1020 บทความทางธรรม อสรพิษในตัวคน 3 มิ.ย.54
1019 กองงานโยธา ชย.ทร.ตกแต่งสถานที่งานทอดผ้าป่าสามัคคีกองทัพเรือ ณ วัดเครือวัลย์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 3 มิ.ย.54
1018 ขอให้ นขต.ชย.ทร.ตรวจสอบร่างอัตราคอมพิวเตอร์ ของ ชย.ทร. 2 มิ.ย.54
1017 กผค.ชย.ทร. ประชุมประจำเดือน สรุปความก้าวหน้า 1 มิ.ย.54
1016 ด่วน เลื่อนการทำสัญญาเช่าซื้อบ้านเอื้ออาทร ฯ กรุงเทพฯ 27 พ.ค.54
1015 กำหนดฝึกซ้อมดับเพลิง (เขต๒) 26 พ.ค.54
1014 การเช่าซื้อบ้านเอื้ออาทร ฯ กับการเคหะฯ 25 พ.ค.54
1013 กองงานโยธา ชย.ทร.ซ่อมเปลี่ยนลิ้นประตูน้ำที่ประตูทางเข้าอาคารสามสมอ บก.ทร. 23 พ.ค.54
1011 กองานโยธา ชย.ทร.ตกแต่งสถานที่จัดงานเนื่องในวันอาภากร ๑๙ พฤษภาคม 19 พ.ค.54
1010 กองงานโยธา ชย.ทร.ตกแต่งสถานที่จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมภริยาทหารเรือ ณ หอประชุมทร. 18 พ.ค.54
1009 กองงานโยธา ชย.ทร.ตกแต่งสถานที่จัดงานส่งเสิมพระพุทธศาสนา 18 พ.ค.54
1008 แนวทางการพัฒนาอาคารสถานที่ ชย.ทร. 9 พ.ค.54
1007 การให้ทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ 9 พ.ค.54
1006 สถาบันพัฒนาสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์ 6 พ.ค.54
1005 ประกาศกรมช่างโยธาทหารเรือ (แก้ไข-เพิ่มเติม) 4 พ.ค.54
1004 กองงานโยธา ชย.ทร.ซ่อมเปลียนกระเบื้องหลังคาที่ ขส.ทร. 29 เม.ย.54
1003 กองงานโยธา ชย.ทร.ซ่อมปรัปรุงทางเดินเท้าที่พื้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐท.กท. 28 เม.ย.54
1002 ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่องพระราชทานยศทหารชั้นนายพล 27 เม.ย.54
1001 กองงานโยธา ชย.ทร.ซ่อมทำท่อน้ำประปาที่ ขส.ทร. 26 เม.ย.54
1000 กองงานโยธา ชย.ทร.ซ่อมทำท่อน้ำประปาที่ กยพ.กร.(พื้นที่บางนา) 26 เม.ย.54
999 ข้าราชการ,ลูกจ้าง,พนักงานราชการ กยธ.ชย.ทร.ร่วมงานฌาปนกิจศพ ณ วัดระฆังโฆสิตราม 26 เม.ย.54
998 กองงานโยธา ชย.ทร.จัดทำถ้วยรางวัลการแข่งขันกอล์ฟ ชย.ทร. 25 เม.ย.54
997 มารดาลูกจ้างถึงแก่กรรม(กยธ.ชย.ทร.) 22 เม.ย.54
996 บทความทางศีลธรรม(ยศ.ทร.)เรื่องเหตุผลที่ทำให้เดือดร้อนใจภายหลัง 22 เม.ย.54
995 ประกาศ ชย.ทร. ลง ๑๙ เม.ย.๕๔ เรื่อง การสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี ๒๕๕๔ 21 เม.ย.54
994 ระเบียบ กห. ว่าด้วยการบรรจุหรือแต่งตั้งข้าราชการทหารให้ดำรงตำแหน่งประจำหน่วย (ฉบับที่ ๒) ๒๕๕๔ 21 เม.ย.54
993 ประกาศบ้านเอื้ออาทรฯ กรุงเทพฯ 20 เม.ย.54
992 การประชุมเตรียมตัวก่อนเกษียนอายุราชการและการดำเนินการขอรับสิทธิกำลังพล 20 เม.ย.54
991 บทความทางศีลธรรม(ยศ.ทร.) 18 เม.ย.54
990 คำสั่งกองทัพเรือ ที่70/2554 18 เม.ย.54
989 มือจับพาย ใจมุ่งมั่น ขยันฝึกซ้อม(เรือดั่ง ๑๖) 7 เม.ย.54
988 กองงานโยธา ชย.ทร.กับภารกิจงานกาชาด 2554(เพิ่มเติม) 5 เม.ย.54
987 กองงานโยธา ชย.ทร.กับภารกิจงานกาชาด 2554 5 เม.ย.54
986 แนวคิดทางธรรม 5 เม.ย.54
985 การปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณืที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฏหมาย 4 เม.ย.54
984 การจ่ายยุทธอาภรณ์ตามสิทธิให้แก่กำลังพลของ ทร. 4 เม.ย.54
983 แต่งแต่งนายทหารสัญญาบัตรเป็นผู้ประสานงาน การออกร้าน ทร. ในงานกาชาดสวนอันพร ปี ๒๕๕๔ 4 เม.ย.54
982 คำสั่งกองทัพเรือ ที่68/2554 31 มี.ค.54
981 คำสั่งกองทัพเรือ ที่46/2554 31 มี.ค.54
980 กระทรวงการต่างประเทศ ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์เชิงวิชาการภาษาอังกฤษ Thailand Today 30 มี.ค.54
979 กบ.ทร.แจ้งให้ข้าราชการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านการพัสดุและการจัดจ้าง 30 มี.ค.54
978 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการฝึกอบรมภายในประเทศ 28 มี.ค.54
977 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ(กรมบัญชีกลาง) 22 มี.ค.54
976 ข่าวโครงการบ้านสวัสดิการ ทร. พื้นที่สัตหีบ (กม.10) 21 มี.ค.54
975 สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม(สคส.) ขอเชิญลงทะเบียนร่วมงาน ถอดรหัส Nonaka ภาวะผู้นำและการประเมินแนวใหม่ 18 มี.ค.54
974 หลักสูตรและคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับการอบรมหลักสูตรควบคุมงานก่อสร้าง 18 มี.ค.54
973 Dell South Asia ขอเชิญร่วมงานสัมมนา Dell South Ssia Technology Tour 2011 17 มี.ค.54
972 การดำเนินการต่อหนังสือราชการที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติ 17 มี.ค.54
971 ชย.ทร.จะเปิดหลักสูตรการควบคุมการก่อสร้าง ประจำปี งป.๕๔ 16 มี.ค.54
970 บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เปิดรับสมัครหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 10 16 มี.ค.54
968 คำส่ง ชย.ทร. (เฉพาะ)ที่ 171/54 14 มี.ค.54
967 คำสั่ง ชย.ทร. (เฉพาะ) ที่ 172/54 14 มี.ค.54
966 คำสั่งคณะกรรมการสวัสดิการภายใน ชย.ทร. ที่ 5/54 14 มี.ค.54
965 คำสั่งคณะกรรมการสวัสดิการภายใน ชย.ทร. ที่ 4/54 14 มี.ค.54
964 คำสั่งคณะกรรมการสวัสดิการภายใน ชย.ทร. ที่ 3/54 14 มี.ค.54
963 ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรือ่งหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๕๓ 14 มี.ค.54
962 คำสั่งคณะกรรมการสวัสดิการภายใน ชย.ทร. ที่ 2/54 14 มี.ค.54
961 คำสั่งคณะกรรมการสวัสดิการภายใน ชย.ทร. 14 มี.ค.54
960 การจัดพทำหนังสือราชการ 9 มี.ค.54
959 โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา 9 มี.ค.54
958 แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาอาคารสถานที่ ชย.ทร. 8 มี.ค.54
957 โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของ กห. ประจำปี งป.๕๔ 8 มี.ค.54
956 คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์และตัวอย่างการพิมพ์ 8 มี.ค.54
955 กองงานโยธา ชย.ทร.ตกแต่งสถานที่ วันสถาปนา ทสปช.ประจำปี ๒๕๕๔ 9 มี.ค.54
954 กฟฟ.ชย.ทร.ประดับไฟฟ้า วัดช่องลมฯ 7 มี.ค.54
953 กฟฟ.ชย.ทร.เปลี่ยนไฟยอดเสา ที่ นครพนม ฯ 7 มี.ค.54
952 กฟฟ.ชย.ทร.เปลี่ยนไฟยอดเสา ที่ นครพนม 7 มี.ค.54
951 รร.นร. เปิดการอบรมหลักสูตรข้าราชการพลเรือนกลาโหม ชั้นสัญญาบัตร งป.54 ระหว่าง 7 มี.ค.-7 เม.ย.54 3 มี.ค.54
950 ศูนย์เชื่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญร่วมฟังTechnical Meeting on High-Voltage 3 มี.ค.54
949 กร.สอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบอำนวยการรบ(I,CS Opertor Training) 3 มี.ค.54
948 สวพ.ทร.เสนอโครงการขยายฐานบุคลากรด้านการวิจับและพัฒนาโดยใช้แนวความคิดการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย 3 มี.ค.54
947 กองงานเครื่องกล ชย.ทร.จัดส่ง จนท.ไปสำรวจและซ่อมทำรถทุ่นแรงให้ สอ.รฝ. และ วศ.ทร.พื้นที่ กบร.กร. 3 มี.ค.54
946 กองงานโยธา ชย.ทร.ตบแต่งสถานที่ วันคล้ายวันสถาปนา กรมการขนส่งทหารเรือ 2 มี.ค.54
945 กองงานเครื่องกล ซ่อมทำเครื่องปรับอากาศที่กองฑันตกรรม ศูนย์สุขภาพคลองมอญ 2 มี.ค.54
944 กองงานเครื่องกล ซ่อมทำเครื่องปรับอากาศที่ ที่ห้องทำงานประธานที่ปรึกษา ทร. อาคาร ๒ 2 มี.ค.54
943 กองงานเครื่องกล ติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่ จำนวน ๔ ชุดเครื่องที่ กองวิศวกรรมเครื่องกล รร.นร. 2 มี.ค.54
942 โครงการเกษียนอายุราชการก่อนกำหนดของ กห.ประจำปีงบประมาณ ๕๕ 2 มี.ค.54
941 ขออนุมัติการใช้แบบฟอร์มใบเสนอจัดหาพัสดุยอดค่าใช้จ่ายในการใช้พัสดุทั่วไป 2 มี.ค.54
940 รายชื่อผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำอาคารควบคุมของ ทร. (มี.ค.54) 2 มี.ค.54
939 ข้าราชการของ ชย.ทร.ได้รับรางวัลประกวดตั้งชื่ออาคารรับรองนายทหารสัญญาบัตร 1 มี.ค.54
938 จก.ชย.ทร.และคณะข้าราชการ ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 1 มี.ค.54
937 การสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน เพื่อบรรจุในตำแหน่งอัตรานายทหารสัญญาบัตรปริญญา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 28 ก.พ.54
936 แต่งตั้งคณะกรรมการ ชมรมกีฬา ชย.ทร. ปี งป.๕๔ 25 ก.พ.54
935 สลก.ทร. แจ้งการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและวาระงานของหน่วยใน ข่าวสารนาวี 25 ก.พ.54
934 ขอเชิญส่งผลงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เข้าประกวดชิงเงินรางวัลพร้อมโล่ 25 ก.พ.54
933 แผนกงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการซ่อมทำและเปลี่ยนหลอดไฟสัญญาณยอดเสา TOWER ที่ บก.นรข.จ.นครพนม 25 ก.พ.54
932 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูล (กรมบัญชีกลาง) 24 ก.พ.54
931 บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรม กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 24 ก.พ.54
930 อัตราค่าที่พัก และเบี้ยเลี้ยงเดินทางใหม่ 23 ก.พ.54
929 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการแสดงเจตนาผู้รับบำเหน็จตกทอด 23 ก.พ.54
928 รายชื่อผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำอาคารควบคุมของ ทร. 22 ก.พ.54
927 คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่82/2554 11 พ.ค.54
926 คำสั่งกระทรวงกลาโหมที่ ๙๒/๒๕๕๔ 21 ก.พ.54
925 ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด ทร. กำหนดจัดสัมมนา การจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของ ทร. 16 ก.พ.54
924 คำสั่งกรมช่างโยธาทหารเรือ ที่๑๑/๒๕๕๔ 15 ก.พ.54
923 รายการพัสดุคงคลัง ชย.ทร. 14 ก.พ.54
922 ข่าวบ้านเอื้อออาทร ฯ กรุงเทพ ฯ 2 15 ก.พ.54
921 กพร.ทร.จัดโครงการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทท. 11 ก.พ.54
920 กองงานโยธา ชย.ทร.ซ่อมทำทาสีที่ช่องทางเดินบ้าพักรับรอง ผบ.ทร. 11 ก.พ.54
919 คําแนะนําและแบบมาตรฐานการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย ด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ 11 ก.พ.54
918 บิดา น.ต.กฤษณะ ถึงแก่กรรม 10 ก.พ.54
917 การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการทหารที่มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อโรงเรียนเตรียมทหาร 10 ก.พ.54
916 ขอเชิญชวนข้าราชการ ทหาร และลูกจ้าง ทร. ติดตามชมสารคดีพิเศษเฉลิมพระเกียรติ ฯ "สะพานเดินเรือ" 10 ก.พ.54
915 ข่าวบ้านเอื้อออาทร ฯ กรุงเทพ ฯ 9 ก.พ.54
914 กองงานเครื่องกล ชย.ทร.ส่ง จนท.ซ่อมทำรถทุ่นแรงให้ นรข. 8 ก.พ.54
913 รับสมัครนายทหารประทวนเปลี่ยนพรรค-เหล่า 8 ก.พ.54
912 ประกาศสมาคมภริยาทหารเรือ 7 ก.พ.54
911 ซักซ้อมความเข้าใจในการใช้คำว่า "ข่าวราชนาวี" 4 ก.พ.54
910 พร.แจ้งการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื่อไข้หวัดนกในประเทศไทย 4 ก.พ.54
909 สวพ.ทร.เปิดการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์เพื่องานวิจัย เรื่อง Solid works 3 ก.พ.54
908 เปิดอบรมกง.ทร.หลักสูตรอาชีพเลื่อนฐานะชั้นจ่าเอก พรรคพิเศษ เหล่าทหารการเงิน งป.54 3 ก.พ.54
907 การเบิกจ่ายค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2 ก.พ.54
906 ศปก.ทร. แจ้งการปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งข่าวการถึงแก่กรรมของข้าราชการ ทร. 2 ก.พ.54
905 กำหนดการแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข ๒ ในเดือน ก.พ.๕๔ 2 ก.พ.54
904 เชิญนายทหาร ยย./ป. ประชุม ในวันศุกร์ ที่ 4 ก.พ.54 วลา 1300 2 ก.พ.54
903 เชิญนายทหาร ยย./ ป. 2 ก.พ.54
902 ถวายผ้าพระกฐินฯ โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 1 ก.พ.54
901 สรรพกำลัง สป.๑ 31 ม.ค.54
900 โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ของ กห. งป.2555 31 ม.ค.54
899 กองงานโยธา ชย.ทร.ตบแต่งสถานที่ งานพิธีปิดการฝึกครูฝีพายขบวนพยุหยาตราทางชลมาคร ณ.เขียงฝึกกองเรือเล็ก ขส.ทร. 29 ม.ค.54
898 กองงานโยธา ชย.ทร. ตบแต่งสถานที่ ที่ฐานทัพเรือกรุงเทพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 29 ม.ค.54
897 เชิญสมัครสมาชิก ชมรมพระเครื่อง ชย.ทร. 28 ม.ค.54
896 กพ.ทร.จัดสัมมนาทำระบบการประเมินผลการปฎิบัติงานของ ทร. 27 ม.ค.54
895 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 26 ม.ค.54
894 สถาบันเอเซียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญประชุมเชิงปฎิบัติการนานาชาติ 26 ม.ค.54
893 การใช้งานผ่านระบบสนับสนุนข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ของ ทร. 25 ม.ค.54
892 กองงานโยธา ชย.ทร.ตกแต่งสถานที่ พิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ณ.พร. ปิ่นเกล้าฯ 25 ม.ค.54
891 กองงานเครื่องกล ซ่อมทำเครื่องปรับอากาศที่ ที่ห้องทำงานผู้บัญชาการทหารเรือ อาคาร บก.ทร. 24 ม.ค.54
890 การใช้แบบฟอร์มมาตรฐาน (Template) ในระบบสารสนเทศการประชุมคณะรัฐมนตรีแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Cabinet Network : CABNET) 24 ม.ค.54
889 กองงานเครื่องกล ซ่อมทำเครื่องปรับอากาศที่ ห้องอาหารสัญญาบัตร อาคาร ราชนาวิกสภาฯ 24 ม.ค.54
888 ยศ.ทร. ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการ ทร. จำนวน 6 นาย เพื่อรับทุน 24 ม.ค.54
887 สปช.ทร.จัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ(PART 24 ม.ค.54
886 กองงานโยธา ชย.ทร.ตัดต้นไม้ที่ ฐานทัพเรือกรุงเทพ 21 ม.ค.54
885 กองงานโยธา ชย.ทร.ทาสีที่สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ 21 ม.ค.54
884 กองงานโยธา ชย.ทร.วางท่อระบายน้ำระบบป้องกันน้ำท่วม ที่อาคาร ๖ 21 ม.ค.54
883 ยศ.ทร. สอบคัดเลือกศึกษาหลักสูตร International Principal Warfare Officer 21 ม.ค.54
882 สถาบันเอเซีย จุฬาลงกรณ์ ขอเชิญร่วมงานเสวนาทางวิชาการ 21 ม.ค.54
881 สวพ.ทร.เสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลจากสภาวิจัยแห่งชาติ งป.54 21 ม.ค.54
880 กวก.ชย.ทร.จัดบรรยายเรื่อง ”แนวทางการจัดทำข้อสอบที่ดี ตามมาตรฐานกองทัพเรือ” 21 ม.ค.54
879 กองอนุศาสนาจารย์(ยศ.ทร.)เรื่อง บุญบันดาล 20 ม.ค.54
878 โครงการเกษียนอายุราชการก่อนกำหนดของ กห.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 20 ม.ค.54
877 กง.ทร.สัมมนาสำหรับนายทหารการเงิน เรื่อง การบริหารงานการเงิน การคลังสำหรับส่วนราชการ 20 ม.ค.54
876 ทร.จัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต งป.54 20 ม.ค.54
875 กบ.ทร.สอบคัดเลือกข้าราชการเข้าอบรมหลักสูตรสถานศึกษาในประเทศนอกทร. งป.54 20 ม.ค.54
874 กพ.ทร.อนุมัติสัมมนาระบบกำลังสำรองของ ทร 20 ม.ค.54
873 รับสัญญาเช่าที่ดิน โครงการบ้านสวัสดิการ ทร.พื้นที่สัตหีบ 18 ม.ค.54
872 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๒/๒๕๕๔ เรื่องแก้ไขคำสั่งกองทัพเรือ 18 ม.ค.54
871 กพ.ทร. กำหนดคัดเลือกข้าราชการเข้าศึกษาหลักสูตร เพิ่มวิชา ที่ รร.ชต.ยศ.ทร. 18 ม.ค.54
870 ร้านสวัสดิการ ทร. (นันทอุทยาน) จำหน่ายสินค้าราคาถูก 17 ม.ค.54
869 ขอขยายเวลาการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑) 13 ม.ค.54
868 คณะทำงานการจัดการความรู้ ชย.ทร.อนุมัติให้มีการแจกรางวัลการเข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระบบสารสนเทศ ชย.ทร. ประจำปี งป.๕๔ 11 ม.ค.54
867 กำหนดการ พิธีสดุดีวีรชนกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๔ ในวันจันทร์ ที่ ๑๗ ม.ค.๕๔ 10 ม.ค.54
866 คำสั่ง ชย.ทร. (เฉพาะ) ที่ ๙๙๙/๒๕๕๓ 7 ม.ค.54
865 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพปิดทองพระใหญ่ 7 ม.ค.54
864 จม.ไทย เสนอที่ศึกษาหลักสูตร Advanced Security Cooperation Course (ASC) 7 ม.ค.54
863 จม.ไทย แจ้ว กห.สหรัฐ ฯ เสนอที่ศึกษาจำนวน 2 หลักสูตร 7 ม.ค.54
862 รร.นร.ฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร งป.54 7 ม.ค.54
861 ยศ.ทร.เปิดการอบรมหลักสูตรข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร 7 ม.ค.54
860 อล.ทร.สอบคัดเลือกข้าราชการฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ สำหรับเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง(OPV) 7 ม.ค.54
859 กพ.ทร.จัดสัมมนาทบทวนการประเมินขีดความสามารถ/ขีดสมรรถนะของ ทร. 7 ม.ค.54
858 แต่งกายเครื่องแบบหมายเลข ๒ 6 ม.ค.54
857 การแต่งเครื่องแบบหมายเลข ๒ 6 ม.ค.54
856 คณะทำงานจัดการความรู้ของ ชย.ทร. ขอเชิญชวนชาว ชย.ทร. ส่งบทความสาระน่ารู้งานช่าง 6 ม.ค.54
855 กพ.ทร. บันทึกความเข้าใจ(MOU) ระหว่าง ทร. กับมหาวิทยาลัย Southampton 6 ม.ค.54
854 กบ.ทร.จัดดสัมมนาเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อ/จ้าง งป.54 6 ม.ค.54
853 สสท.ทร.ขอแจ้งการเปลี่ยน IP Address เพื่อเชื่อมต่อ internet ทร.ในระบบ Modem และ ADSL 6 ม.ค.54
852 สาร อวยพรปีใหม่ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2554 4 ม.ค.54
851 คำสั่งกองทัพเรือ ๓๐๗/๒๕๕๓ 2 ม.ค.54
850 กองงานโยธา ชย.ทร.ตบแต่งสถานที่จัดงานปีใหม่ที่ กรมช่างโยธาทหารเรือ 28 ธ.ค.53
849 กฟฟ.ชย.ทร.ติดตั้งระบบไฟฟ้างานส่งท้ายปีใหม่ ชย.ทร. 28 ธ.ค.53
848 การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่16 27 ธ.ค.53
847 สำนักงาน ก.พ.ร. ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 5 27 ธ.ค.53
846 กพ.ทร. แจ้งว่าสถภ.บก.ทท.กำหนดเปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน รุ่น 2 ระดับ 2 27 ธ.ค.53
845 กองงานเครื่องกลซ่อมทำเครื่องปรับอากาศที่ แผนกเรือยนต์หลวง จว.๙๐๔ 27 ธ.ค.53
844 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรม 27 ธ.ค.53
843 กพช.อร.เปิดการอบรมหลักสูตเพิ่มเติมจากที่บรรจุไว้ในโครงการศึกษา งป.54 27 ธ.ค.53
842 ตารางสอนหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น จ.อ. และ พ.จ.อ. ปี งป. 54 27 ธ.ค.53
841 คำสั่งกรมช่างโยธาทหารเรือ เรื่องแต่งตั้งวิทยากรประจำหลักสูตร อาชีพเลื่อนฐานะ งป.๒๕๕๔ 27 ธ.ค.53
840 สวพ.ทร. แจ้งว่า กห.อต.เสนอทุนการศึกษาระดับ Post - Graduate ปี 55 23 ธ.ค.53
839 กองงานเครื่องกลซ่อมทำเครื่องปรับอากาศที่ แผนกบริการโสตทัศน์ กองบริการการศึกษา ยศ.ทร. 23 ธ.ค.53
838 กฝร. กำหนดเปิดการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ในเดือน กพ.-มี.ค.54 23 ธ.ค.53
837 กฟฟ.ชย.ทร.ซ่อมทำเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฯ 23 ธ.ค.53
836 ที่ ๔๗/๕๓ มวว.๐๒๐๙๓๐ ธ.ค.๕๓ เรื่องประชาสัมพันธ์การรับจองอาวุธปืนเพิ่มเติม 22 ธ.ค.53
835 ขออนุมัติงบประมาณในการจัดงานรื่นเริงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ๒๕๕๓ และต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๔ 22 ธ.ค.53
834 ชย.ทร. กำหนดเปิดหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น จ.อ. และ พ.จ.อ. พรรค พศ.เหล่า ยย. 22 ธ.ค.53
833 กองงานเครื่องกล ติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่ ปชส.และแผนกการภาพ สลก.ทร. 21 ธ.ค.53
832 แผนงาน กฟฟ.ชย.ทร. สำรวจสถานที่เพื่อดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง รง.หล่อหลอมและไม้แบบ กงน.อธบ.อร. 21 ธ.ค.53
831 กองงานเครื่องกลซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศตามวงรอบที่ กองฑันตกรรม คลินิคคลองมอญ 21 ธ.ค.53
830 กองงานเครื่องกลซ่อมทำเครื่องปรับอากาศที่ แผนกเครื่องมือเดินเรือ อศ. 21 ธ.ค.53
829 กองเครื่องกล ชย.ทร.ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ที่กยพ.กร.พื้นที่สัตหีบ 21 ธ.ค.53
828 กองงานโยธา ชย.ทร.กำจัดปลวกที่อาคาร ๕ กองทัพเรือ 21 ธ.ค.53
827 กองงานโยธา ชย.ทร.ดำเนินการขุดบ่อฝังถังบำบัดสิ่งปฎิกูลที่ สกฬ.ทร. 21 ธ.ค.53
826 ร้านเบอเกอรี่(อาคารพักส่วนกลาง ทร.พื้นที่ บางนา) 21 ธ.ค.53
825 สสท.ทร.จะดำเนินการเปลี่ยน IP Address สำหรับการเชื่อมต่อ Modem และระบบ ADSL 20 ธ.ค.53
824 น.อ พรชัย จ้อยจำรูญ(ผอ.กยธ.ชย.ทร.) เป็นประธานงานฌาปนกิจศพ ที่จังหวัดชลบุรี 14 ธ.ค.53
823 ข่าวการถึงแก่กรรมของ นางประภัสสร อักษรมัต มารดา พลเรือตรี ประพฤติพร อักษรมัติ 13 ธ.ค.53
822 กวก.ชย.ทร.จัดบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงานภายในองค์กร 13 ธ.ค.53
821 ประกาศกรมช่างโยธาทหารเรือ เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 8 ธ.ค.53
820 ข่าวการเสียเสียชีวิตของบิดา พ.จ.อ.เสวต ศรีรุ่ง ข้าราชการกองงานโยธา 8 ธ.ค.53
819 สสท.ทร. แจ้งการอ้างถึงข่าวที่เขียนด้วยกระดาษเขียนข่าวราชนาวี ให้เป็นแนวทางเดียวกัน 8 ธ.ค.53
817 บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรม กองอนุศาสนาจารย์ ยศ.ทร.(ปิดทองหลังพระ) 7 ธ.ค.53
816 คำสั่งกระทรวงกลาโหมที่ ๙๑๙/๒๕๕๓ 7 ธ.ค.53
815 กองงานโยธา ชย.ทร.ตบแต่งสถานที่ งานพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ ประจำปี๒๕๕๓ ณ.ท้องพระโรงพระราชวังเดิม 4 ธ.ค.53
814 การประดัไฟวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช 3 ธ.ค.53
813 ประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ ชย.ทร. ๗ ธ.ค.๕๓ เวลา ๐๙๐๐ ห้องประชุม ชย.ทร. 3 ธ.ค.53
812 กองงานโยธา ชย.ทร.ตบแต่งสถานที่ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(ปล่อยพันธ์ปลา) 3 ธ.ค.53
811 ขอแจ้งแนวทางการปฏิบัติในการขึ้นทะเบียนสิทธิ์บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า พร. 30 พ.ย.53
810 สสท.ทร.ขอความร่วมมือจาก นขต.ทร.และหน่วยเฉพาะกิจ ให้ตรวจสอบการเผยแพร่ข้อมูล 29 พ.ย.53
809 เบื้องหลังการเตรียมการรับเสด็จคลองลัดโพธิ์ ชย.ทร.(เตรียมการที่ท่าสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชในพระบรมราชูปถัมภ์) ๓ 27 พ.ย.53
808 เบื้องหลังการเตรียมการรับเสด็จคลองลัดโพธิ์ ชย.ทร.(เตรียมการที่ท่าสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชในพระบรมราชูปถัมภ์) ๒ 27 พ.ย.53
807 เบื้องหลังการเตรียมการรับเสด็จคลองลัดโพธิ์ ชย.ทร.(เตรียมการที่ท่าสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชในพระบรมราชูปถัมภ์)๑ 27 พ.ย.53
806 คำสั่งคณะอนุกรรมการกิจการสโมสร ชย.ทร. (เฉพาะ) ที่ 2/2553 26 พ.ย.53
805 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม จำนวน ๔ หลักสูตร(ที่แนบ) 26 พ.ย.53
804 กวจพ.กพช.อร. ประกาศรับสมัครข้าราชการเพื่อสอบคัดเลือกหลักสูตรตามโครงการฝึก ศึกษา ประชุม สัมมนา ฯ ณ ต่างประเทศของ ทร.งป.๕๔ 26 พ.ย.53
803 คำสั่ง ทร.283/53 เรื่อง ให้นายทหารสัญญาบัตรรับราชการ 26 พ.ย.53
802 ค่ำสั่ง ชย.ทร. (เฉพาะ) ที่ 724/2553 เรื่อง ให้ข้าราชการปฎิบัติงานในกรมช่างโยธาทหารเรือ (เพื่อพลาง) 25 พ.ย.53
801 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คจก. 25 พ.ย.53
800 รร.นร.สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อไปศึกษาหลักสูตรตามโครงการพัฒนาองค์บุคคลของ ทร. 23 พ.ย.53
799 สารคดีกองทัพเรือ 22 พ.ย.53
798 สปช.ทร. จัดสัมมนานายทหารงบปรมาณ งป.๕๔ 22 พ.ย.53
797 พธ.ทร.คัดเลือข้าราชการเพื่อไปศึกษาหลักสูตร Supply Officer Initial Professional 22 พ.ย.53
796 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง 21 พ.ย.53
795 งานมหกรรม KM ครั้งที่ 5 19 พ.ย.53
794 สาร ผบ.ทร.เนื่องในวันกองทัพเรือ 18 พ.ย.53
793 แบบฟอร์มรายงานซ่อมทำเครื่องช่วยการศึกษา 18 พ.ย.53
792 กคก.ชย.ทร.ซ่อมทำเครื่องสูบน้ำ พระตำหนักสวนจิตรลดา 16 พ.ย.53
791 ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 16 พ.ย.53
790 แบบวัดความสุขและปรเมินคุณภาพชีวิตกำลังพล ทร. 16 พ.ย.53
789 สปช.ทร.เรื่อง รายงานการประเมินผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองการปฎิบัติราชการของ ทร.ประจำปี 2553 15 พ.ย.53
788 ว.ส.ท. ทดสอบความรู้เพื่อเลื่อนระดับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 15 พ.ย.53
787 บริษัท ฮอลลีวู้ค ฯ เชิญเข้าร่วมสัมมนาและสาธิตการใช้เครื่องมือสำรวจ Trimblle Express 2010 15 พ.ย.53
786 สถาบันพระปกเกล้าเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ รุ่นที่ 1 15 พ.ย.53
785 พิธีประดับยศนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร วันที่ 15 พ.ย.53 12 พ.ย.53
784 บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรม กองอนุศาสนาจารย์ ยศ.ทร. 11 พ.ย.53
783 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือพระราชประวัติ สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี มหาราช ฉบับสามัญชน 11 พ.ย.53
782 คำสั่งกระทรวงกลาโหมที่ ๘๑๗/๒๕๕๓ 10 พ.ย.53
781 กพ.ทร. จัดสัมมนานายทหารกำลังพลของหน่วยต่าง ๆ งป.54 10 พ.ย.53
780 กพร.ทร. อนุมัติจัดกิจกรรมโครงการ "วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ" 10 พ.ย.53
779 ยศ.ทร. เรื่อง การสำรวจทัศนคติและประเมินผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ปี 53 10 พ.ย.53
778 ผลการแข่งขัน กีฬาในสัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี ๒๕๕๓ ของหน่วยกีฬาที่ ๒ 10 พ.ย.53
777 กง.ทร.เปิดอบรมหลักสูตรอาชีพเลื่อนฐานะพันจ่าเอก พรรคพิเศษ เลห่าทหารการเงิน งป.54 9 พ.ย.53
776 กพ.ทร. เสนอ ทร. ขอความเห็นชอบโครงการฝึก ฯ ณ ต่างประเทศ ของทร. ในบัญชีที่ 5 ทุน ลำดับที่ 8 - 15 9 พ.ย.53
775 กพ.ทร.เสนอ ทร.ขอความเห็นชอบโครงการฝึก ฯ งป.54 ประเภททุน DCP ลำดับที่ 17 - 35 9 พ.ย.53
774 การดูแลรักษารถยนต์ภายหลังการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่น้ำท่วมขัง 5 พ.ย.53
773 แจ้งทำสัญญาเช่าที่ดิน โครงการบ้านสวัสดิการ ทร. พื้นที่สัตหีบ (กม.10) 3 พ.ย.53
772 อนุมัติโครงการศึกษา ฯ ของ ทร. ปี งป.54 2 พ.ย.53
771 สปช.ทร.หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลส่วนที่ขาดจากสัญญาประกันภัยกรณีใช้หลักฐานการรับเงิน 2 พ.ย.53
770 จร.ทร.ชี้แจงการปฎิบัติตนของกำลังพล ทร. 2 พ.ย.53
769 คำสั่งกองทัพเรือ เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ คำสั่ง ทร.ที่ 258/2553 2 พ.ย.53
768 กฟฟ.ชย.ทร.เดินสายเมนไฟฟ้าให้กับเครื่องปรับอากาศ รร.ดุริยางค์ทหารเรือฯ 29 ต.ค.53
767 กคก.ชย.ทร.ซ่อมทำปั้มน้ำ ของ กรม ร.๓ พล.นย. 28 ต.ค.53
766 กคก.ชย.ทร.ซ่อมทำปั๊มน้ำของ กยธ.ชย.ทร. 28 ต.ค.53
765 แจ้งผู้ซื้อบ้านเอื้ออาทร เรื่องการชำระเงินกับ ธ.ออมสิน 27 ต.ค.53
764 คำสั่งกรมช่างโยธาทหารเรือ ที่ ๗๖๖/๒๕๕๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดการความรู้ของ ชย.ทร. 28 ต.ค.53
763 คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ต.ค.๒๕๕๓(ประทวน) 24 ต.ค.53
762 พิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา 2553 21 ต.ค.53
761 การปฏิบัติตามนโยบาย ผบ.ทร. ประจำปีงบประมาณ 2554 21 ต.ค.53
760 ชย.ทร.ประชุมติดตามงาน ครั้งที่ ๗/๒๕๕๓ ใน วันศุกร์ ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ 21 ต.ค.53
759 ข้อบังคับทหารว่าด้วยการเคารพ 21 ต.ค.53
758 กคก.ชย.ทร. ซ่อมทำเครื่องปรับอากาศ ประภาคารฯ แหลมพรหมเทพ จว.ภูเก็ต 21 ต.ค.53
757 อร.รับสมัครสอบคัดเลือกตัวบุคคลหลักสูตรตามโครงการฝึก ศึกษา ประชุม สัมมนาและดูงาน ณ ต่างประเทศของ ทร. 20 ต.ค.53
756 บฑว.สปท.ขยายเวลวรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท โครงการบัณฑิตศึกษา 20 ต.ค.53
755 กฟฟ.ชย.ทร.ซ่อมเปลี่ยนเบรคเกอร์ตู้ DB ท่าเทียบเรือ กยพ.กร.(บางนา) 15 ต.ค.53
754 กฟฟ.ชย.ทร.ซ่อมทำระบบไฟฟ้ากองเรือทุ่นระเบิด 15 ต.ค.53
753 กองวิทยาการ ชย.ทร. จัดบรรยายการใช้งานโปรแกรมเขียนแบบ 3 มิติ ArchiCad 14 14 ต.ค.53
752 การเลื่อนชั้นเงินเดือน บำเหน็จครึ่งปีหลังของปีงบประมาณ 2553 14 ต.ค.53
751 สลก.ทร.รับสมัุครนายทหารประทวนยศ จ.ต. - จ.อ. จำนวนมาก 13 ต.ค.53
750 สสท.ทร.ปรับปรุงชุมสายโทรศัพท์ DSLAM ในพื้นที่ อร. 13 ต.ค.53
749 แผนการจ้างลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 13 ต.ค.53
748 อนุมัติโครงการศึกษาและอบรมข้าราชการตามสถานศึกษาในประเทศ นอก ทร. ปี งป.54 13 ต.ค.53
747 บิดานายประสาน นุชประเสริฐ ถึงแก่กรรม 11 ต.ค.53
746 โครงการห่วงใยผู้ใกล้เกษียณ 11 ต.ค.53
745 นโยบาย ผบ.ทร. ประจำปี งป.๕๔ 11 ต.ค.53
744 กฟฟ.ชย.ทร.ตรวจซ่อมระบบไฟฟ้าห้อง ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ อร. 8 ต.ค.53
743 ตรวจสอบเงินประจำตำแหน่ง ชย.ทร. และ อศ. 8 ต.ค.53
742 แบบฟอร์มและขั้นตอนในการส่งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 8 ต.ค.53
741 13 Font มาตรฐาน ที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ใช้ในหน่วยราชการ 8 ต.ค.53
740 ผอ.กยธ.ชย.ทร. จะทำการประดับเครื่องหมายลูกจ้างประจำที่ไปดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 6 ต.ค.53
739 กองอนุศาสนาจารย์(ยศ.ทร.) 6 ต.ค.53
738 ประกาศกิจการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี 6 ต.ค.53
737 ประชาสัมพันธ์การออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ด้วยรถโมบาย 5 ต.ค.53
736 ประกาศคณะอนุกรรมการกีฬาบิลเลียดและสนุกเกอร์ กองทัพเรือ 4 ต.ค.53
735 ชย.ทร. รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราการ 4 ต.ค.53
734 บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรม(ยศ.ทร.) 29 ก.ย.53
733 หลักเกณฑ์การบอกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้างของกองทัพเรือ 29 ก.ย.53
732 การตัดสิทธิ์การเสนอราคาของผู้รับจ้างที่ทำงานล่าช้า 29 ก.ย.53
731 30 พ.ค.56
730 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ อร. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ ในการให้เงินกู้แก่สมาชิก 27 ก.ย.53
729 แจ้งผู้รับมอบบ้านแล้ว จำนวน 52 นาย นำส่งชำระเงินงวดแรก เนื่องจาก ธนาคาร ส่งเรื่องหักเงินเดือนแรกไม่ทัน 27 ก.ย.53
728 แจ้งผลการประชุมเอื้ออาทรฯ วันที่ ๒๓ ก.ย.๕๓ 26 ก.ย.53
727 คำสั่ง กองทัพเรือ เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ ๒๕๕๓ (เพิ่มเติม) 24 ก.ย.53
726 ชย.ทร. จัดจำหน่ายสินค้าราคาถูก ในวันจันทร์ที่ ๒๗ ก.ย.๕๓ 23 ก.ย.53
725 การจัดทำรายงานการควบคุมภายในปีงบประมาณ 53 ของ ชย.ทร. 23 ก.ย.53
724 ผลการการสอบเพื่อเลื่อนยศ น.ท. น.ต. ประจำปี 2553 22 ก.ย.53
723 กวก.ชย.ทร.จะจัดสัมมนา เรื่อง ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ชย.ทร. ปี ๕๓ ใน ๒๔-๓๐ ก.ย. ๕๓ 21 ก.ย.53
722 กวก.ชย.ทร.จะจัดสัมมนา เรื่อง ประเมินผลการจัดการความรู้ของ ชย.ทร. ปี ๕๓ ในวันพฤหัสบดี ๒๓ ก.ย.๕๓ 21 ก.ย.53
721 เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ 21 ก.ย.53
720 รพ.มเด็จพระปิ่นเกล้า ขอบคุณผู้บริจาคโลหิต 21 ก.ย.53
719 สวพ.ทร. เรื่อง การรับรองมาตรฐานผลงานวิจัย 21 ก.ย.53
718 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวสอบพัสดุประจำปี งป. ๒๕๕๓ 21 ก.ย.53
717 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ชย.ทร. 21 ก.ย.53
716 อัตราค่าเช่าสถานที่หอประชุม ทร.สำหรับหน่วยราชการ ทร. 15 ก.ย.53
715 ขอความร่วมมือเผยแพร่คำแนะนำการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้ใหญ่ 15 ก.ย.53
714 คณะทำงานการจัดการความรู้ชย.ทร.จะจัดพิธีแจกรางวัลการเข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระบบสารสนเทศชย.ทร.ใน ๑๖ก.ย.๕๓ 17 ก.ย.53
713 ใครลืมหมวกหนีบไว้ที่บริเวณร้านอ๊อดเครื่องดื่ม กรุณาติดต่อขอรับได้ที่ร้านอ๊อด ชย.ทร. 15 ก.ย.53
712 ประกาศเรื่องบ้านเอื้ออาทร กรุงเทพฯ 14 ก.ย.53
711 นาง วิเชียร จตุรภัทรอาภรณ์ ถึงแก่กรรม 13 ก.ย.53
710 ร่าง อทร.4005 13 ก.ย.53
709 แผนกกำลังพล ชย.ทร. อนุมัติจัดงานพิธีอำลาชีงิตการรับราชการให้แก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ปี ๕๓ และผู้ขอลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุ ปี ๕๔ 13 ก.ย.53
708 การรับมอบบ้านเอื้ออาทร กรุงเทพฯ ชุดที่ ๖ - ๙ จำนวน ๑๒๔ ราย 10 ก.ย.53
707 พิธีอำลาชีวิตการรับราชการให้แก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการและผู้ขอลาออกก่อนเกษียณฯปีงป.๕๓ 10 ก.ย.53
706 การส่งมอบบ้านเอื้ออาทร กรุงเทพฯ ครั้งที่ ๕ จำนวน ๓๐ ราย 9 ก.ย.53
705 การส่งมอบบ้านเอื้ออาทร กรุงเทพฯ ครั้งที่ ๔ 8 ก.ย.53
704 การส่งมอบบ้านเอื้ออาทร ฯ ครั้งที่ ๓ 7 ก.ย.53
703 การส่งมอบบ้าน ให้กับที่ผู้ที่โอนกรรมสิทธิ์ และจดจำนองแล้ว ครั้งที่ ๒ 7 ก.ย.53
702 ประกาศแจ้งผู้ซื้อบ้านเอื้ออาทร กรุงเทพฯ 4 ก.ย.53
701 กำหนดการส่งมอบบ้าน ให้กับที่ผู้ที่โอนกรรมสิทธิ์ และจดจำนองแล้ว ครั้งที่ ๑ 4 ก.ย.53
700 ประชุมกรรมการสวัสดิการภายใน ชย.ทร.๑๔ ก.ย.๕๓ ห้องประชุม ชย.ทร. 3 ก.ย.53
699 สปช.ทร. ดำเนินการด้านโครงการประจำปี งป.55 2 ก.ย.53
698 กำหนดวัน เวลา สถานที่ แนวทางและการปฎิบัติในการสอบเป็น น.ท. - น.ต.และสอบเลื่อนระดับชั้นของลูกจ้างประจำ 2 ก.ย.53
697 สปช.ทร.จัดงานนิทรรศการการจัดการความรู้ของ ทร. งป.53 31 ส.ค.53
696 กำหนดส่งข้อสอบเลื่อนฐานะลูกจ้างประจำ ชย.ทร. ใน ๑๕-๑๗ ก.ย. ๕๓ 27 ส.ค.53
695 กำหนดสอบเลื่อนฐานะลูกจ้างประจำ ๒๑ ก.ย. ๕๓ 27 ส.ค.53
694 กคก.ชย.ทร.จัดงานเลี้ยงทำบุญกองและเกษียนอายุราชการ ที่ กคก.ชย.ทร. ๑๗ ก.ย.๕๓ 27 ส.ค.53
693 กยธ.ชย.ทร.จัดงานเลี้ยงทำบุญกองและเกษียนอายุราชการ ที่ กยธ.ชย.ทร. ๑๕ ก.ย.๕๓ 27 ส.ค.53
692 กฟฟ.ชย.ทร.จัดงานเลี้ยงผู้เกษียนอายุราชการ ที่ กฟฟ.ชย.ทร. 27 ส.ค.53
691 อนุมัติแก้ไข รปจ.ทร. เมื่อมีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บเนื่องจากการปฎิบัติชการในหน้าที่(รปจ.ทร.2) 27 ส.ค.53
690 คำแนะนำการใช้และการติดตั้งเครื่องหมายจราจรในหน่วยงานของ ทร. 27 ส.ค.53
689 การโอนกรรมสิทธิ์ และจดจำนองบ้านเอื้ออาทร 26 ส.ค.53
688 บรรยายพิเศษเรื่อง AUTOMATIC CONTROL VALVE ๒๒ ก.ย. ๕๓ 26 ส.ค.53
687 เนื่องด้วย นาย เทอดชัย วิมุกตานนท์ มว.ช่างประปาและสุขาภิบาล แผนกซ่อมสร้าง กยธ.ชย.ทร.(ช่วยราชการ ผ.สถานที่และบริการ กยธ.ชย.ทร.) ถึงแก่กรรม 26 ส.ค.53
686 ชี้แจงที่มาและวัตถุประสงค์ ของการสัมมนาการปฏิบัติงานนายทหารช่างโยธา ปี ๕๓ 26 ส.ค.53
685 ร้านศรีสุรัสนาวี - โพลีส ขออนุญาตนำสินค้าประเภทเครื่องหนังมาจำหน่าย 26 ส.ค.53
684 ขอเชิญอนุกรรมการฯประชุมกรรมการสวัสดิการภายในชย.ทร. ใน ๖ก.ย.๕๓ เวลา ๐๙๓๐ ห้องประชุม ชย.ทร 25 ส.ค.53
683 ขอเชิญชมนิทรรศการการจัดการความรู้ ชย.ทร. ใน ๒-๓ ก.ย.๕๓ ณ หอประชุม ทร. 24 ส.ค.53
682 ขอเชิญกรรมการตรวจการจ้างสังกัด ชย.ทร.ทุกนาย ฟังบรรยายเรื่องการใช้ระบบสารสนเทศของ ชย.ทร.กำกับดูแลงานก่อสร้าง 24 ส.ค.53
681 ขอเชิญวิศวกรและสถาปนิกฟังบรรยายเรื่อง โปรแกรมการออกแบบโครงสร้าง ใน ๒๗ ส.ค.๕๓ 24 ส.ค.53
680 ขอเชิญฟังบรรยายเรื่อง บริหารงานแบบมืออาชีพ ด้วยระบบสารสนเทศ ชย.ทร.๓๑ ส.ค.๕๓ 24 ส.ค.53
679 ขอเชิญบริจาคเงินหรือสิ่งของในการทอดผ้าป่าการศึกษา ณ รร.บ้านหนองเข้ อ.บ่อพลอย จ.กาณจนบุรี 24 ส.ค.53
678 กพด.ชย.ทร.กำหนดปิดรับใบเบิกและงดจ่ายพัสดุ 24 ส.ค.53
677 จัดซื้อโปรแกรมออกแบบ-เขียนแบบของ กอบ.ชย.ทร. 24 ส.ค.53
676 สำหรับท่านที่มีปัญหาเปืดไฟล์ Mircosoft office 2007 ไม่ได้ 23 ส.ค.53
675 แผนกการเงิน ชย.ทร.กำหนดการปิดรับฎีการขอเบิกเงิน การนำส่งเงิน 23 ส.ค.53
674 ชย.ทร. จัดจำหน่ายสินค้าราคาถูก ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ส.ค.๕๓ 22 ส.ค.53
672 ขอเชิญประชุม นขต.ชย.ทร. ประจำเดือน ส.ค.๕๓ 22 ส.ค.53
671 ขอเชิญประชุม ติดตามงาน ครั้งที่ 6/53 22 ส.ค.53
670 ขอเชิญผู้ที่จะสัมมนาKM ของ ชย.ทร.เข้าร่วมการสัมมนาช่วงที่ ๑ และฟังคำชี้แจงการสัมมนาช่วงที่ ๒ 19 ส.ค.53
669 การทำสัญญากู้เงินซื้อบ้านเอื้ออาทร กับธนาคารออมสิน (แก้ไขหนังสือยินยอม) 18 ส.ค.53
668 แจ้งกำหนดการสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็นน.ท.และน.ต.ปี.53 18 ส.ค.53
667 บิดา น.อ.ชนะ พูนนิพงษ์ ถึงแก่กรรม 18 ส.ค.53
666 แก้ไขเพิ่มเติม การทำสัญญากู้เงินซื้อบ้านเอื้ออาทร กับธนาคารออมสิน 18 ส.ค.53
665 อนุมัติผลการพิจารณาคัดเลือก ผู้ได้รับทุนการศึกษา งป.53 18 ส.ค.53
664 กพร.ทร. ขอเรียนเชิญ ผบ.ทร.เป็นประธานกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ สมานฉันท์สดุดี 18 ส.ค.53
663 ทำสัญญากู้เงินซื้อบ้านเอื้ออาทร กับธนาคารออมสิน 17 ส.ค.53
662 รายชื่อผู้เข้ารับฟังบรรยายการใช้งาน SketchUp 18 ส.ค.53
661 การจดจำนองบ้านเอื้ออาทร พื้นที่กรุงเทพ ฯ 11 ส.ค.53
660 กพ.ชย.ทร. รายงานผลตรวจสุขภาพประจำปี ในวงรอบ 3 เดือน (เม.ย. - มิ.ย.) 10 ส.ค.53
659 แก้ไข ขั้นตอนการดำเนินการ บ้านเอื้ออาทร 5 ส.ค.53
658 คณะกรรมการอำนวยการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ชย.ทร. เรื่อง อนุมัติจัดงานและค่าใช้จ่าย ฯ 5 ส.ค.53
657 การแข่งขันกีฬาเปตองภานในชย.ทร. 4 ส.ค.53
656 การปฏิบัติตนของผู้เข้าสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. สายวิทยาการ ชย.ทร. ประจำปี ๒๕๕๓ 4 ส.ค.53
655 ความก้าวหน้าโครงการบ้านสวัสดิการ สัตหีบ ส.ค.๕๓ 4 ส.ค.53
654 แจ้งขั้นตอน บ้านเอื้ออาทร 4 ส.ค.53
653 รายชื่อ หมายเลขสอบ และห้องสอบ การสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. ประจำปี ๒๕๕๓ 2 ส.ค.53
652 อนุมัติจัดพิธีวางศิลาฤกษ์และพิธียกเสาเอก อาคาร กอบ.ชย.ทร. 2 ส.ค.53
651 ประกาศกรมช่างโยธาทหารเรือ เรื่อง การสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท.และ น.ต. ปี 53 2 ส.ค.53
650 ชมรมกีฬากอล์ฟ ชย.ทร. แจ้งรายละเอียดการแข่งขันกอล์ฟ กีฬาภายใน ชย.ทร. ปี 53 2 ส.ค.53
649 คณะอนุกรรมการกีฬา ชย.ทร. อนุมัติค่าใช้จ่ายพร้อมกับจัดการแข่งขัน 2 ส.ค.53
648 ผลการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี ๒๕๕๓ 4 ส.ค.53
647 บ้านเอื้ออาทรแจ้งความก้าวหน้า การเช่าที่ดินครั้งที่ ๒ 28 ก.ค.53
646 เอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. ประจำปี 53 (เพิ่มเติม) 28 ก.ค.53
645 ประกาศกรมช่างโยธาทหารเรือ ลง ๒๘ ก.ค.๕๓ เรื่อง การสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. ประจำปี ๒๕๕๓ 28 ก.ค.53
644 จัดพิธีถวายพระพร เนื้องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ 28 ก.ค.53
643 บ้านเอื้ออาทร แจ้งเรื่องเช่าที่ ๓๐ ปี ครั้งที่ ๑ 24 ก.ค.53
642 รับมอบบ้านเอื้ออาทร ๑ 24 ก.ค.53
641 คณะกรรมการอำนวยการจัดงานคล้ายวันสถาปนา ชย.ทร 23 ก.ค.53
640 กวก.ชย.ทร.จะจัดบรรยายพิเศษเรื่องการใช้งาน Sketch Up 22 ก.ค.53
639 ขอเชิญประชุม นขต.ชย.ทร. ประจำเดือน ก.ค.๕๓ 21 ก.ค.53
638 ขอเชิญประชุมติดตามงาน ครั้งที่ ๕/๕๓ 21 ก.ค.53
637 ขอเชิญประชุม สถาปนา ชย.ทร. 21 ก.ค.53
636 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับกรรมการออกข้อสอบ น.ท. น.ต. สาย ชย.ทร. 20 ก.ค.53
635 บิดาลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม(กยธ.ชย.ทร.) 20 ก.ค.53
634 กำหนดจัดอุปสมบทถวายพระราชกุศล 15 ก.ค.53
633 เสนอความต้องการเปิดการศึกษาหลักสูตรเพิ่มวิชา 15 ก.ค.53
632 ขอแจ้งข้อมูลเพื่อความสะดวกและเรียบร้อยในการใช้บริการ 15 ก.ค.53
631 รายงานผลการไปดูงานด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) ณ ต่างประเทศ 15 ก.ค.53
630 ผังโครงการบ้านสวัสดิการ สัตหีบ 14 ก.ค.53
629 ความก้าวหน้าโครงการบ้านสวัสดิการ สัตหีบ ก.ค.๕๓ 14 ก.ค.53
627 ความก้าวหน้าบ้านสวัสดิการ สัตหีบ ก.ค.๕๓ 14 ก.ค.53
626 ความก้าวหน้าโครงการบ้านสวัสดิการ สัตหีบ 14 ก.ค.53
625 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาในส่วนการศึกษาที่สองและส่วนการศึกษาที่สี่ 14 ก.ค.53
624 กำหนดการพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบอาคาร 13 ก.ค.53
623 รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบอาคาร 13 ก.ค.53
622 ตารางสอนหลักสูตรผู้ตรวจสอบอาคาร ๑๔ กรกฎาคม - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ 13 ก.ค.53
621 ประกาศการสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. 12 ก.ค.53
620 เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบอาคาร ชย.ทร.2553 14 ก.ค.53
619 แผนกรถเครื่องทุ่นแรง(กยธ.ชย.ทร.)ทำบุญเนื่องในโอกาสย้ายที่ทำงานใหม่ 12 ก.ค.53
618 อนุมัติค่าใช้จ่ายพร้อมกับจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ชย.ทร. ปี 53 9 ก.ค.53
617 เพิ่มเติมอัตราตำแหน่งสอบเพื่อเลื่อนฐานะของตำแหน่งลูกจ้าง 9 ก.ค.53
616 ชย.ทร.เปิดหลักสูตรผู้ตรวจสอบอาคาร 9 ก.ค.53
615 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการควบคุมการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี ๒๕๕๓ 9 ก.ค.53
614 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ 103/53 เรื่องให้นายทหารรับราชการ 8 ก.ค.53
613 การกำหนดแบบการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 8 ก.ค.53
612 ประชาสัมพันธ์การรับรองจองอาวุธปืนยาว - สั้น 8 ก.ค.53
611 ขยายเวลาในการมอบสิทธิพิเศษให้แก่ข้าราชการนายทหารสัญญาบัตรสังกัด ทร. 8 ก.ค.53
610 การสมัครสอบอัตรานท.และน.ต.ประจำปี 53 8 ก.ค.53
609 แจ้งห้องสอบการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวนสายวิทยาการ ชย.ทร.ประจำปี ๕๓(อัตรา พ.จ.อ.) 8 ก.ค.53
608 แจ้งห้องสอบการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวนสายวิทยาการ ชย.ทร.ประจำปี ๕๓(อัตรา ร.อ.) 8 ก.ค.53
607 ขอเรียนเชิญข้าราชการ ชย.ทร.เข้าเยี่ยมชม AMC WORKSHOP ของ บ.เอเชีย มอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด 6 ก.ค.53
606 การปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวนสายวิทยาการ ชย.ทร. ประจำปี ๒๕๕๓ 6 ก.ค.53
603 ผนวก ค รายชื่อผู้สละสิทธิและไม่มีสิทธิสอบ 1 ก.ค.53
602 ผนวก ข รายชื่อและหมายเลขประจำตัวสอบ (อัตรา พ.จ.อ.) 1 ก.ค.53
601 ผนวก ก รายชื่อและหมายเลขประจำตัวสอบ อัตรา ร.อ. 1 ก.ค.53
600 ประกาศกรมช่างโยธาทหารเรือ ลง ๒๘ มิ.ย.๕๓ เรื่อง รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้มีสิทธิสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี ๒๕๕๓ 1 ก.ค.53
599 โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของ กห งป.54 28 มิ.ย.53
598 บ้านสวัสดิการ ทร. กม.10 สัตหีบ 24 มิ.ย.53
597 ขอเชิญประชุม จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ชย.ทร. ในวันจันทร์ที่ ๒๘ มิ.ย.๕๓ 23 มิ.ย.53
596 ขอเชิญประชุม นขต.ชย.ทร. ในวันอังคารที่ ๒๙ มิ.ย.๕๓ เวลา ๐๙๓๐ 23 มิ.ย.53
595 แนวทางการเสนอแบบก่อสร้างของ นขต.ทร.และหน่วยเฉพาะกิจ ทร. ที่ไม่ได้จัดทำโดยหน่วยเทคนิคของ ทร. 23 มิ.ย.53
594 ชย.ทร. จัดจำหน่ายสินค้าราคาถูก ในวันศุกร์ที่ ๒๕ มิ.ย.๕๓ 21 มิ.ย.53
593 แจ้งกำหนดการ สถานที่สอบ และการปฎิบัติในการสอบ 21 มิ.ย.53
592 อนุมัติเปิดอัตราตำแหน่งเพื่อสอบเลื่อนฐานะระดับชั้นลูกจ้างประจำ งป.53 21 มิ.ย.53
591 คำสัง ชย.ทร.(เฉพาะ)ที่ 426/53 เรื่อง แต่งตั้งคณะการกรรมการอำนวยการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ชย.ทร. 21 มิ.ย.53
590 สถานีดับเขต 5 ซ้อมดับเพลิง ครั้งที่ 2 17 มิ.ย.53
589 สถานีดับเขต 5 ซ้อมดับเพลิง ครั้งที่ 1 17 มิ.ย.53
588 แจ้งรายชื่อ ผู้จองสิทธิที่ได้รับอนุมัติ สินเชื่อเพิ่มเติม 15 มิ.ย.53
587 ประกาศบ้านเอื้ออาทร การเช่าที่ดิน 15 มิ.ย.53
586 ขอเชิญประชุมติดตามงาน ครั้งที่ ๔/๕๓ 14 มิ.ย.53
585 การดำเนินโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด 11 มิ.ย.53
584 ทร.อนุมัติหลักการให้กำลังพล ทร.แต่งกาบเครื่องแบบหมาย 2และ 4 11 มิ.ย.53
583 การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างกองทัพเรือ ปีการศึกษา 53 11 มิ.ย.53
582 ขอรับการสนับสนุนเยี่ยมชมโครงการก่อสร้าง บก.ทร. 10 มิ.ย.53
581 บรรยายพิเศษเรื่องการตรวจสอบงานทาสี และงานอิฐมวลเบา ๑๐ มิ.ย.๕๓ 8 มิ.ย.53
580 การลาอุปสมบทของนายทหารประทวนและลูกจ้างประจำ งป.53 7 มิ.ย.53
579 การสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน งป.53 7 มิ.ย.53
578 แนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าการศึกษาของบุตรกรณีเรียกเก็บค่าการศึกษาครั้งเดียวตลอดปี 4 มิ.ย.53
577 ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษเรื่อง"ระบบบำบัดน้ำเสียของถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป" 3 มิ.ย.53
576 ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษเรื่องกรรมวิธีในการผลิตคอนกรีตมวลเบาตราอักษร Q-CON 3 มิ.ย.53
575 ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการภายใน ชย.ทร.วันที่ ๑๑ มิ.ย.๕๓ เวลา ๐๙๐๐ ห้องประชุม ชย.ทร. 2 มิ.ย.53
574 สตง.บรรยายพิเศษ เรื่องข้อผิดพลาดในงานก่อสร้างที่ตรวจพบบ่อย 2 มิ.ย.53
573 ประชุมคณะอนุกรรมการกิจการสโมสร ชย.ทร. 2 มิ.ย.53
572 แก้ไขกำหนดวันสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี ๒๕๕๓ 2 มิ.ย.53
571 แก้ไขวันประชุมสวัสดิการภายใน ชย.ทร. 1 มิ.ย.53
570 การเปล๊ยนวันทดสอบสมรรถาพทางกาย 1 มิ.ย.53
569 DOWNLOAD FORMAT สำหรับกรรมการออกข้อสอบทุกท่าน 31 พ.ค.53
568 ขออนุมัติกำหนดการทดสอบสมรรถภาพทางกายของกำลังพล ชย.ทร. 31 พ.ค.53
567 ให้ปฏิบัติตามระเบียบกรมช่างโยธาทหารเรือ ว่าด้วยเวรยามประจำวัน พ.ศ.๒๕๕๓ 26 พ.ค.53
566 ขอเชิญประชุมสวัสดิการภายใน ชย.ทร. 25 พ.ค.53
565 ขอเชิญประชุม นขต.ชย.ทร. ประจำเดือน มิ.ย.๕๓ 25 พ.ค.53
564 ขอเชิญประชุมติดตามงาน ครั้งที่ ๓/๕๓ 25 พ.ค.53
563 ซ้อมความเข้าใจแนวทางการเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ 25 พ.ค.53
562 แนวทางการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ของ ทร. 25 พ.ค.53
561 กยธ.ชย.ทร. ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดซ้อมดับเพลิง (เขต๔ พื้นที่ อร.) 24 พ.ค.53
560 ประกาศแจ้งผู้ซื้อบ้านเอื้ออาทร กรุงเทพ ฯ 16 พ.ค.53
559 ใบสมัครสอบเลื่อนฐานะปี งป. ๕๓ 11 พ.ค.53
558 ผนวก ฉ (เวลาสอบ) ปี ๕๓ 11 พ.ค.53
557 ผนวก จ (เกณฑ์คิดคะแนนเพิ่ม) ปี ๕๓ 11 พ.ค.53
556 ผนวก ง(คะแนนและเกณฑ์) 11 พ.ค.53
555 ผนวก ค (ตำราและรายละเอียด) ปี ๕๓ 12 พ.ค.53
554 ผนวก ข(อัตรา พ.จ.อ.)ปี 53 11 พ.ค.53
553 ผนวก ก(อัตรา รอ.)ปี 53 11 พ.ค.53
552 ประกาศกรมช่างโยธาทหารเรือ เรื่อง สอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี ๒๕๕๓ 11 พ.ค.53
551 แก้ไข ประกาศเรื่องเช่าที่ดิน ฯ บ้านเอื้ออาทร 10 พ.ค.53
550 พิธีอ่านคำประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันอาภากร 10 พ.ค.53
549 ขอให้หน่วยตรวจสอบอัตราพัสดุด้าน ปคส. 10 พ.ค.53
548 สรุปผลการประชุมแก้ไขปรับปรุง อทร.ด่านการส่งกำลังบำรุง 10 พ.ค.53
547 แต่งตั้งวิทยากรประจำหลักสูตรการควบคุมการก่อสร้าง งป.53 7 พ.ค.53
546 สสท.ทร.ขอให้ผู้ใช้ซอฟแวร์ป้องกันไวรัสตอบแบบสอบถาม 6 พ.ค.53
545 การลาอุปสมบทในช่วงเข้าพรรษาปี 53 6 พ.ค.53
544 จร.ทร.ขอซักซ้อมความเข้าใจในการรายงานอุบัติเหตุและความเสียหายเกี่ยวกับเครื่องสรรพาวุธ 6 พ.ค.53
543 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดสถานที่ราชการและสวนสาธารณะ ที่อยู่ในกำกับดูแลของทางราชการปลอดดื่มและแอลกอฮอล์ตามกฎหมาย 6 พ.ค.53
542 การเช่าที่ดินระยะยาวบ้านเอื้ออาทร 3 พ.ค.53
541 ขอเชิญประชุม นขต.ชย.ทร. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ 3 พ.ค.53
540 ประกาศ บ้านเอื้ออาทรฯ กรงเทพฯ เรื่อง ทำสัญญาเช่าที่ดินระยะยาว ๓๐ ปี 2 พ.ค.53
539 รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการควบคุมงานก่อสร้าง ประจำปี งป. ๕๓ 30 เม.ย.53
538 กพ.ทร.ขอความร่วมมือข้าราชการ กรอกข้อมูลประเมินคุณภาพชีวิต 30 เม.ย.53
537 สสท.ทร.ขอให้นายทหารสัญญาบัตรชั้นยศ น.อ.(พิเศษ)ขึ้นไปดำเนินการเปลี่ยนค่า Proxy 27 เม.ย.53
536 การฝึกซ้อมดับเพลิง กยธ.ชย.ทร. (เขต๔ พื้นที่ อร.) 26 เม.ย.53
535 ขออนุมัติจัดทัศนศึกษา 23 เม.ย.53
534 แต่งคณะทำงานกิจการสโมสร กรมช่างโยธาทหารเรือ 23 เม.ย.53
533 บันทึก ข้อตกลงความร่วมมือในการจัดสถานที่รชการและสวนสาธารณะ ที่อยู่ในกำกับดูแลของทางราชการ ปลอคเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ตามกฎหมาย 22 เม.ย.53
532 แนวทางแก้ปัญหาการคืนเงินค่าปรับ 22 เม.ย.53
531 ขอนุมัติปรับเพิ่มอัตราค่าอาหารในการอบรมและการสัมมนา ณ สถานพักฟื้น 19 เม.ย.53
530 ความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามแผนจัดซื้อจ้างของ ชย.ทร.ประจำเดือน มี.ค.๕๓ 22 เม.ย.53
529 ความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามแผนจัดซื้อจ้างของ ชย.ทร.ประจำเดือน ก.พ.๕๓ 22 เม.ย.53
528 เวรรายชื่อเวรนายทหารสั่งการ 17 - 28 เม.ย.53 12 เม.ย.53
527 สรุปมติที่ประชุม นขต.ชย.ทร. ครั้งที่ 3/53 เมื่อ 2 เม.ย.53 12 เม.ย.53
526 ชย.ทร. จะเปิดอบรมหลักสูตร การควบคุมงานก่อสร้าง ด่วนรับจำนวนจำกัด 19 เม.ย.53
525 ขอเรียนเชิญร่วมงานสัมมนาประจำปี หัวข้อ เตรียมความพร้อมองค์กรสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 12 เม.ย.53
524 ขอเชิญคณะทำงานจัดทำขีดความสามารถ COMPETEACY ประชุม ๒๗ เม.ย. ๕๓ 12 เม.ย.53
523 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำขีดความสามารถ/ขีดสมรรถนะ(Competency) ของ ชย.ทร. 9 เม.ย.53
522 มหาวิทยาลัยรังสิต เสนอทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปี 53 9 เม.ย.53
521 ผลการออกรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทยปี53 9 เม.ย.53
520 มารดาลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม 7 เม.ย.53
519 ขอเรียนเรชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างมหาเจดีย์มหามงคล 5 เม.ย.53
518 กำหนดการพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชาและอดีตผู้บังคับบัญชาระดับสูง ของ ชย.ทร. 5 เม.ย.53
517 แต่งขาวเนื่องในวันสถาปนา กห.วันที่ ๘ เม.ย. ๕๓ 4 เม.ย.53
516 ประชุมคณะกรรมการจัดกอล์ฟ ชย.ทร. วันที่ ๘ เม.ย.๕๓ เวลา ๑๓๓๐ ที่ห้องประชุม ชย.ทร. 4 เม.ย.53
515 สาธิตการใช้งานโปรแกรม ARCHICAD ทดลองใช้จริง ๗ เม.ย. ๕๓ 4 เม.ย.53
514 ชย.ทร.จัดพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำขอพร วันสงกรานต์ ๕๓ วันที่ ๘ เม.ย.๕๓ 4 เม.ย.53
513 บิดาลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม 31 มี.ค.53
512 ความก้าวหน้าในการสร้างร้านในงานกาชาดเมื่อ 29 มี.ค. 53 ของ ชย.ทร. 30 มี.ค.53
511 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ(ย่อย)ดำเนินงานกีฬา ชย.ทร. 29 มี.ค.53
510 มารด่ข้าราชการถึงแก่กรรม 26 มี.ค.53
509 ประกาศรับสมัครคัดเลือผู้รับทุนฝึกอบรม LATSS Forun รุ่นที่ 48 24 มี.ค.53
508 ชย.ทร. จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ประจำปี ๒๕๕๓ 23 มี.ค.53
507 ระเบียบกรมช่างโยธาทหารเรือ ว่าด้วยเวรยามประจำวัน พ.ศ.2553 22 มี.ค.53
506 ผลการติดตามงานก่อสร้างที่สำคัญของ ชย.ทร. 19 มี.ค.53
505 ผลการติดตามงานตามแผนที่สำคัญของ ชย.ทร. 19 มี.ค.53
504 สสท.ทร.แจ้งให้ผู้ใช้ระบบกำลังพลของ ทร.เปลี่ยนรหัสผ่าน ภายใน มี.ค.๕๓ 19 มี.ค.53
503 สปท.แจ้งให้ทราบว่า กห.สาธารณประชาชนจีน ได้เสนอที่ศึกษาหลักสูตร Defense and Study 19 มี.ค.53
502 ขยายระยะเวลาการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการประกวดผลงานวิจัยและวิชาการผลงานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม(พลังงานทดแทน) 19 มี.ค.53
501 ชย.ทร.เสนอขอรับทุนการศึกษาบุตรข้าราชการและลูกจ้าง ทร. ปี 52 17 มี.ค.53
500 เชิญ หน.นขต.ชย.ทร. ประชุมชี้แจงสถานการณ์ วันที่ 16 มี.ค.53 15 มี.ค.53
499 กวก.ชย.ทร.จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง "วิธีการป้องกันสนิม" โดย บริษัท ลากัวเทค จำกัด 12 มี.ค.53
498 กำหนดการประชุม ติดตามงาน ครั้งที่ 2/53 12 มี.ค.53
497 กฟฟ.ชย.ทร.ติดตั้งเครื่องไฟฟ้าฉุกเฉินที่ฐานทัพเรือกรุงเทพและสห.ทร. 12 มี.ค.53
496 ประชุมอนุกรรมการฝ่ายหารายได้กอล์ฟชย.ทร.๒๕๕๓ เวลา ๐๙๓๐ ณ ห้องประชุม ชย.ทร. 11 มี.ค.53
495 ประชุม นขต.ชย.ทร.ประจำเดือน มี.ค.๕๓ เวลา ๐๙๓๐ ณ ห้องประชุม ชย.ทร. 11 มี.ค.53
494 รายชื่อช่างไฟฟ้าและเบอร์ติดต่อที่เข้าเวร รองรับสถานการณ์๑๑-๒๓มี.ค.๕๓ 11 มี.ค.53
493 ประชุมติดตามงานเดือนมี.ค.53 0930 ห้องประชุม ชย.ทร. 11 มี.ค.53
492 ขอความอนุเคราะห์ในการแนะนำหลักสูตร 11 มี.ค.53
491 กศษ.กพช.อร.จะดำเนินการขออนุมัติ ทร.เปิดการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจเรือ เพิ่มเติมนอกเหนือหลักสูตรต่าง ๆ 11 มี.ค.53
490 นิทรรศการแสดงสิ่งประดิษฐ์ ตามโครงการ “นักเรียนช่างฯคิด....ประดิษฐ์เองได้” ที่ สโมสร ชย.ทร. ใน ๑๖-๑๙ มี.ค. ๕๓ 12 มี.ค.53
489 เพิ่มความรู้ด้าน ปคส.ในวิชาสอบเลื่อนฐานะข้าราชการ 10 มี.ค.53
488 กพ.ทร.จะเปิดรับสมัครนายทหารคุณวุฒิปริญญา เพื่อบรรจุในตำแหน่งสัญญาบัตร 9 มี.ค.53
487 ประกาศ เปลี่ยนแปลงกำหนดทำสัญญา บ้านเอื้ออาทร 8 มี.ค.53
486 ขอให้ นขต.ชย.ทร.จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ นขต.ทร. ปี งป.๕๓ ส่ง กวก.ใน ๑๒ มี.ค.๕๓ 8 มี.ค.53
485 นิทรรศการแสดงสิ่งประดิษฐ์ ตามโครงการ “นักเรียนช่างฯคิด....ประดิษฐ์เองได้” 6 มี.ค.53
484 กวก.ชย.ทร.จะจัดให้มีการวิจารณ์หลักสูตร อาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น จ.อ.และ พ.จ.อ. ปี งป.๕๓ และ แข่งกีฬาระหว่างครูกับนักเรียน 6 มี.ค.53
483 กวก.ชย.ทร. จะจัดการบรรยายพิเศษ เรื่องการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) และการจัดการความรู้ 6 มี.ค.53
482 สรุปมติที่ประชุม นขต.ชย.ทร. ครั้งที่ 2/53 เมื่อ 2 มี.ค.53 5 มี.ค.53
481 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินฟลภาคราชการและรายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ ระหว่างปี งป.52 5 มี.ค.53
480 เผยแพร่ความรู้เรื่องโรคและคำแนะนำการดูแลสุขภาพช่วงฤดูร้อน 5 มี.ค.53
479 การทำสัญญาเช่าที่ดิน โครงการบ้านเอื้ออาทร ฯ พื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล 5 มี.ค.53
478 กวก.ชย.ทร.จะนำ ข้าราชการ ครู และนักเรียนดูงานเทคโนโลยีบล็อกประสาน จ.ปทุมธานี และ เขื่อนคลองท่าด่าน จ.นครนายก 5 มี.ค.53
477 อนุมัติให้ บริษัท เบสท์ แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด เข้าบรรยายพิเศษ 4 มี.ค.53
476 กวก.ชย.ทร.จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง โปรแกรมเพื่อการออกแบบทางสถาปัตยกรรมรูปแบบใหม่ โดย บริษัท แอพพลิแคด จำกัด 3 มี.ค.53
475 พิธีปิดหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น จ.อ.และพ.จ.อ.สาขาช่างโยธาและก่อสร้าง ใน ๒๕ มีค ๕๓ 27 ก.พ.53
474 พิธีปิดหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น จ.อ.และพ.จ.อ.สาขาช่างโยธาและก่อสร้าง ใน ๒๕ มีค ๕๓ 27 ก.พ.53
473 กวก.ชย.ทร.จัดบรรยายพิเศษเรื่อง ระบบฉนวนกันความร้อน ระบบกันซึม ระบบกันไฟ วัสดุพิเศษ บริษัท ลากัวร์เทค จำกัด 27 ก.พ.53
472 ประชุมเรื่อง การกำหนดหมายเลขพัสดุสาย ชย.ทร. 26 ก.พ.53
471 กวก.ชย.ทร.จัดบรรยายพิเศษเรื่อง GREEN TECHNOLOGY โดยบริษัท ไซท์เพรพพาเรชั่น จำกัด 26 ก.พ.53
470 ประชุม นขต.ชย.ทร.ประจำเดือน ก.พ.๕๓ 26 ก.พ.53
469 การกรอกมาตรฐานตำแหน่งงาน COMPETENCY JOB MAPPING 25 ก.พ.53
468 เอกสารประอกบการบรรยายการอนุรักษ์พลังงาน 24 ก.พ.53
467 ขอเชิญประชุม นขต.ชย.ทร. ประจำเดือน ก.พ.๕๓ 23 ก.พ.53
466 ประกาศ ผู้จองสิทธิบ้านเอื้ออาทร ที่ธนาคารอนุมัติสินเชื่อ และผู้ชำระเงินสดให้มาทำสัญญาเช่าที่ดินกับกรมธนารักษ์ 23 ก.พ.53
465 ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษเพื่อแนะนำ Green Technology ของผลิตภัณฑ์ และระบบวิศวกรรม 18 ก.พ.53
464 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าว 18 ก.พ.53
463 การประกาศให้ปี 2553 เป็นปีแห่งการสร้างสรรค์ และให้วันที่ 26 เม.ย.เป็นวันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ 18 ก.พ.53
ประกาศใหม่
[หน้าถัดไป 1] กำลังแสดงหน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3 หน้า [หน้าถัดไป 3]
1 2 3