กรมช่างโยธาทหารเรือ

:: ประกาศ ประชาสัมพันธ์ กรมช่างโยธาทหารเรือ ::

 

  มี ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 2235 รายการ
ลำดับที่ รายการ ข่าว ประกาศ ประชาสัมพันธ์ วันที่ประกาศ
02235 รายชื่อปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ชย.ทร. ประจำเดือน มี.ค.๕๘ 25 ก.พ.58
02234 รวมแบบฟอร์มสำหรับการควบคุมงานก่อสร้างของ ชย.ทร. ใหม่ปี 2558 25 ก.พ.58
02233 คู่มือการตรวจราชการของกรมจเรทหารเรือพ.ศ.2558 24 ก.พ.58
02232 ชย.ทร. เปิดรับสมัุครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา 23 ก.พ.58
02231 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๒๔/๒๕๕๘ เรื่อง ให้นายทหารประทวนเปลี่ยนพรรค-เหล่าและสายวิทยาการ 17 ก.พ.58
02230 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงแบบก่อสร้างอาคารของ ทร. คำสั่ง ชย.ทร.ที่ ๑๐๐/๒๕๕๘ 13 ก.พ.58
02229 แจ้งกำหนดอบรมศีลธรรมประจำเดือน มี.ค.๕๘ 11 ก.พ.58
02228 การรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบาย ผบ.ทร. 2 มี.ค.58
02227 รายละเอียดการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดและการรายงานตัวชี้วัด 11 ก.พ.58
02226 มาตรการปรับลดราคากลางค่างานก่อสร้างภาครัฐที่ กบ.ทร.สั่งการและแจ้งเวียน 10 ก.พ.58
02225 คำสั่งกรมช่างโยธาทหารเรือ (เฉพาะ) ที่ ๙๐/๒๕๕๘ 10 ก.พ.58
02224 คำสั่งกรมช่างโยธาทหารเรือ (เฉพาะ) ที่ ๘๔/๒๕๕๘ 10 ก.พ.58
02223 คณะผู้แทนรับการตรวจประเมินผลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของ ชย.ทร. ในวันที่ ๒๔ ก.พ.๕๘ 6 ก.พ.58
02222 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๑๔/๒๕๕๘ 28 ม.ค.58
02221 แบบฟอร์มรายงานการปฏิตามนโยบาย ผบ.ทร. 27 ม.ค.58
02220 เลื่อน กำหนดการวันพุธที่ ๒๘ ม.ค.๕๘ 26 ม.ค.58
02219 โครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 26 ม.ค.58
02218 รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ (วัดค่า BMI) ชย.ทร. (งป.๕๘ คั้งที่๑) 24 ม.ค.58
02217 มติ ครม.เรื่องปรับลดราคากลาง 30ธค57 22 ม.ค.58
02216 นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของ กองทัพเรือ 22 ม.ค.58
02215 การแข่งขันฟุตซอล ชย.ทร. ประจำปีงบประมาณ ๕๘ 21 ม.ค.58
02214 แนวทางการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของกำลังพล 21 ม.ค.58
02213 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๙/๒๕๕๘ เรื่อง เลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร 20 ม.ค.58
02212 อบรมศีลธรรม ประจำเดือน ก.พ.๕๘ 16 ม.ค.58
02211 การออกกำลังกายในวันพุธบ่ายทุกสัปดาห์ 14 ม.ค.58
02210 กิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 14 ม.ค.58
02209 คำกล่าวสดุดีวีรชน กองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๘ 13 ม.ค.58
02208 ชย.ทร.ดำเนินการสนับสนุนงานตกแต่งสถานที่จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ 12 ม.ค.58
02207 ราคาค่าก่อสร้างอาคารมาตรฐาน ทร.สำหรับการประมาณราคาเบื้องต้น ปีงป.58 11 ม.ค.58
02206 -ขอให้หน่วยที่ได้รับงบประมาณยอดค่าพัสด ชย. รายงานความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณปี 58 9 ม.ค.58
02205 ขอให้หน่วยที่ได้รับงบประมาณยอดค่าพัสด ชย. รายงานความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณปี 58 9 ม.ค.58
02204 ประกาศ ชย.ทร. เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำปี งป.58 9 ม.ค.58
02203 แนวทางการพิจารณาบำเหน็จครึ่งปีแรกของปี 2558 (1 เม.ย.58)กำหนดเสนอผลการพิจารณาถึง ทร.(ผ่าน กพ.ทร.) ภายใน 9 ก.พ.58 9 ม.ค.58
02202 ชย.ทร.สนับสนุนงานตกแต่งสถานที่จัดงานเลี้ยงกระชับความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน เมื่อ ๖ ม.ค. ๕๘ ณ บ้านพ้กรับรอง ผบ.ทร. 7 ม.ค.58
02201 ชย.ทร.สนับสนุนงานตกแต่งสถานที่พิธีวางพวงมาลาวันสมเด็จพระปิ่นเกล้า เมื่อ ๗ ม.ค.๕๘ ณ ร.พ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า 7 ม.ค.58
02200 การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการนำหลักเกณฑ์และคู่มือประกันคุณภาพการฝึกอบรมของ ทร. พ.ศ.2557 6 ม.ค.58
02199 กำหนดการแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข 2 ในวันสำคัญต่าง ๆ ประจำเดือน ม.ค.57 6 ม.ค.58
02198 เวรประจำวัน ชย.ทร. ประจำเดือน ม.ค.๕๘ 30 ธ.ค.57
02197 ชย.ทร.กำหนดเปิดหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น จ.อ.และพ.จ.อ. พศ.เหล่า ยย. 30 ธ.ค.57
02196 ชย.ทร.สนับสนุนงานตกแต่งสถานงานประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะเนื่องในวัน สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี ๒๕๕๗ 26 ธ.ค.57
02195 ชย.ทร.สนับสนุนงานตกแต่งสถานที่การประชุมยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล เมื่อ ๒๖ ธ.ค.๕๗ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุม ทร. 26 ธ.ค.57
02194 ชย.ทร.สนับสนุนงานตกแต่งสถานที่จัดงานเลี้ยงเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๘ 26 ธ.ค.57
02193 การอบรมศีลธรรมประจำเดือน ม.ค.๕๘ 25 ธ.ค.57
02192 พิธีมอบของขวัญปัใหม่ ๒๕๕๘ ชย.ทร. 24 ธ.ค.57
02191 แนวทางการพิจารณาบำเหน็จครึ่งปีแรกของปี 2558 (1 เม.ย.58) 23 ธ.ค.57
02190 ชย.ทร.ดำเนินการสนับสนุนงานตกแต่งสถานที่ พิธีวางกระดูกงูเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง ณ อู่ต่อเรือบริษัท มาร์ซัน จำกัด ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 19 ธ.ค.57
02189 ชย.ทร.ดำเนินการสนับสนุนงานตกแต่งสถานที่ร้านสมาคมภริยาทหารเรือใน “งานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)” ประจำปี ๒๕๕๗ ณ วังสวนกุหลาบ พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ 19 ธ.ค.57
02188 ชย.ทร.จัดการอภิปราย เรื่อง ความรู้ในการจัดซื้อ - จ้าง ฯ 16 ธ.ค.57
02187 คำสั่งกองทัพเรือ เรื่อง การอบรมศีลธรรม ประจำปี 2558 16 ธ.ค.57
02186 ชย.ทร.ดำเนินการตกแต่งสถานที่เดินวิ่งการกุศล ๑๓๔ ปี กรมหลวงชุมพรฯ 15 ธ.ค.57
02185 การแก้ไขการปฏิบัติในการแต่งกายในวันสำคัญต่าง ๆ และในห้วงระยะเวลาวันสำคัญ 11 ธ.ค.57
02184 คำสั่ง ทร.(เฉพาะ) ที่ 846/2557 ลง 8 ธ.ค.57 เรื่อง แก้ไขคำสั่งกองทัพเรือ ปรับระดับและเลื่อนชั้นเงินเดือน 11 ธ.ค.57
02183 การสัมมนาระบบสนับสนุนข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ประจำปี งป.58 11 ธ.ค.57
02182 ขออนุม้ติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดอัตราครุภัณฑ์สายช่างโยธา 9 ธ.ค.57
02181 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2557 (ชั้นสายสะพาย และคู่สมรสฯ) 9 ธ.ค.57
02180 ชย.ทร.ดำเนินการตกแต่งสถานที่พิธีถวายสัตย์ปฎิญาณ ๓ ธ.ค.ณ ท้องพระโรง พระราชวังเดิม บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 3 ธ.ค.57
02179 ชย.ทร.ดำเนินการตกแต่งสถานที่งานร้อยดวงใจเทิดไท้องค์ราชันย์ ณ หอประชุมทร. เมื่อ ๓ ธ.ค.๕๗ 3 ธ.ค.57
02178 พิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 3 ธ.ค.57
02177 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ทร.ประจำปี งป.58 2 ธ.ค.57
02176 ข่าว กพ.ทร. พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 พ.ศ.2557 2 ธ.ค.57
02175 ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนายทหารกำลังพล รุ่นที่ 12 ประจำปี งป.58 1 ธ.ค.57
02174 การกำหนดสัญชาติของผู้ที่จะบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวนประจำการ หรือพลทหารประจำการ (พลอาสาสมัคร) 1 ธ.ค.57
02173 ชย.ทร.ดำเนินการตกแต่งสถานที่จัดกิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกรียติ ณ บริเวณท้องสนามหลวง 1 ธ.ค.57
02172 ชย.ทร.ดำเนินการตกแต่งสถานที่พิธีรับมอบผ้าห่มกันหนาว ณ บก.ทร.ใหม่ (วังนันทอุทยาน) ๑ ธ.๕.๕๗ 1 ธ.ค.57
02171 กำหนดจัดพิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของทหารรักษาพระองค์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา 1 ธ.ค.57
02170 ฎีกาใช้หนี้ แผนกพัสดุช่าง กพสด.ชย.ทร. จะทำการปิดรับฎีกาใช้หนี้ ปี 56 และ ปี 57 ในวันที่ 28 พ.ย.57 26 พ.ย.57
02169 บัญชีรายชื่อปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ชย.ทร. ประจำเดือน ธ.ค.๕๗ 26 พ.ย.57
02168 ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนายทหารงบประมาณ (ระดับผู้ปฏิบัติ) รุ่นที่ 30 ประจำปี งป.58 24 พ.ย.57
02167 ชย.ทร.ดำเนินการตกแต่งสถานที่งานวันกองทัพเรือ ๒๐ พ.ย.๕๗ 21 พ.ย.57
02166 ชย.ทร.ตกแต่งสถานที่และแสงสีในงานเลี้ยงรับรองระดับ ทร. เนื่องในวันกองทัพเรือ ๒๐ พ.ย.๕๗ 21 พ.ย.57
02165 ชย.ทร.ดำเนินการตกแต่งสถานที่จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เนื่องในวันกองทัพเริอ ณ บก.ทร.วังนันทอุทยานฯ ๑๙ พ.ย.๕๗ 21 พ.ย.57
02164 การแจกจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย (ท.ช. - ร.ท.ช.) และ ร.จ.ม. ประจำปี 2556 (5 ธ.ค.56) 21 พ.ย.57
02163 อบรมศีลธรรม ธ.ค.๕๗ 21 พ.ย.57
02162 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชย.ทร.ประจำปี58 19 พ.ย.57
02161 แบบสอบถามความพึงพอใจด้านจำหน่ายอาหาร ร สโมสร ชย.ทร. 19 พ.ย.57
02160 อัตราเสื้อSHOPของเจ้าหน้าที่ช่างปฏิบัติงาน ชย.ทร. 18 พ.ย.57
02159 ใบสั่งของเร่งด่วน จาก กพสด.ชย.ทร. 18 พ.ย.57
02158 แบบฟอร์ม-แบบ ข.๑ 18 พ.ย.57
02157 ชย.ทร.ตกแต่งสถานทีรับการตรวจเยี่ยม ทร. ของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ณ บก.ทร.(วังนันทอุทยาน) เมื่อ ๑๗ พ.ย.๕๗ 17 พ.ย.57
02156 รับสมัครปฏิบัติธรรม ณ วัดประดู่ฉิมพลี เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ ๕ - ๗ ธ.ค.๕๗ 17 พ.ย.57
02155 ผู้ประสงค์แจ้งลาออก จาก กบข.(Undo) 17 พ.ย.57
02154 บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรมประจำสัปดาห์ จำนวน ๓ เรื่อง 17 พ.ย.57
02153 พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 พ.ศ.2557 14 พ.ย.57
02152 ตรวจสอบเงินปันผล และเฉลี่ยคืน ประจำปี 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด 13 พ.ย.57
02151 สาร ผบ.ทร. เนื่องในวันกองทัพเรือ 11 พ.ย.57
02150 ระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วยบัตรประจำตัว (ฉบับี่๗) พ.ศ.๒๕๕๗ 7 พ.ย.57
02149 ขออนุมัติมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการและลูกจ้าง ทร.ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 768 คน 7 พ.ย.57
02148 คำสั่งกองทัพเรือที่ ๓๓๔/๒๕๕๗ เรื่อง ให้นายทหารประทวนรับราชการ 7 พ.ย.57
02147 คำสั่งกองทัพเรือที่ ๓๓๓/๒๕๕๗ เรื่อง ให้นายทหารประทวนรับราชการ 7 พ.ย.57
02146 รายนามผู้บังคับบัญชา ๑ ต.ค.๕๗ 7 พ.ย.57
02145 ชย.ทร.ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ราชนาวีสโมสร ๖ พ.ย.๕๗ 6 พ.ย.57
02144 ชย.ทร.สนับสนุนงานตกแต่งสถานที่จัดกิจกรรมร่วมใจทำไทยให้ใสสะอาด ณ ราขนาวี่สโมสร เมื่อ ๕ พ.ย.๕๗ 6 พ.ย.57
02143 คณะอนุกรรมการนันทนาการ ชย.ทร. ขออนุมัติจัดทัศนศึกษานอกสถานที่ 7 พ.ย.57
02142 แนวทางการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี งป.๒๕๕๗ ที่ กบ.ทร. กำหนด 4 พ.ย.57
02141 แบบฟอร์มการขอปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ปี งป.๕๘ 4 พ.ย.57
02140 คำสั่ง ทร. ที่ 332/2557 ลง 4 พ.ย.57 เรื่อง เลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร 4 พ.ย.57
02139 รายชื่อข้าราชการที่ได้รับการประกอบพิธีประดับเครื่องหมายยศ ในวันพุธที่ 5 พ.ย.57 เวลา 1000 ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุม ทร. (เพิ่มเติม) 3 พ.ย.57
02138 การตรวจสอบสิทธิยุทธอาภรณ์ 2 พ.ย.57
02137 คำสั่งกองทัพเรือ (เฉพาะ) ที่ ๗๓๒/๒๕๕๗ 1 พ.ย.57
02136 แจ้งการอบรมศีลธรรมประจำเดือน พ.ย.๕๗ 30 ต.ค.57
02135 ชย.ทร.สนับสนุนงานตกแต่งสถานที่งานจัดเลี้ยงทหารปลดประจำการ ณ กอง.รปภ.ฐท.กท. เมื่อ ๒๙ ต.ค.๕๙ 30 ต.ค.57
02134 แบบฟอร์มเสนอความต้องการงานก่อสร้างของกรมช่างโยธาทหารเรือ 30 ต.ค.57
02133 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๓๒๖/๒๕๕๗ เรื่อง เลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร 29 ต.ค.57
02132 รายชื่อนายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศ เป็น ว่าที่ น.อ. และ ว่าที่ น.ท. วาระ ต.ค.๕๗ 29 ต.ค.57
02131 ชย.ทร.ดำเนินการตกแต่งสถานที่งานทอดกฐินสามัคคี ทร. ณ วัดปากคลองมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 24 ต.ค.57
02130 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๓๒๐/๒๕๕๗ เรื่อง ให้นายทหารประทวนรับราชการ 24 ต.ค.57
02129 หลักเกณฑ์การเสนอขอเหรียญกาชาดสมนาคุณ ประจำปี 2557 ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ 24 ต.ค.57
02128 การอบรมหลักสูตรการปฐมนิเทศนายทหารชั้นนายพลของกองทัพไทย รุ่นที่ 34 ประจำปี งป.58 24 ต.ค.57
02127 ชย.ทร.ดำเนินการตกแต่งสถานที่งานถวายผ้าพระกฐินประจำปี ๒๕๕๗ ณ วัดอรุณราชวรราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 23 ต.ค.57
02126 ชย.ทร.ตกแต่งสถานที่พิธีวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ปจปร.ฐท.กท. เมื่อ ๒๓ ต.ค.๕๗ 23 ต.ค.57
02125 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๓๒๓/๕๗ เรื่องให้นายทหารรับราชการ 22 ต.ค.57
02124 บัญชีชดใช้ราคาแทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 21 ต.ค.57
02123 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๓๑๘/๒๕๕๗ เรื่องเลื่อนยศนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร 21 ต.ค.57
02122 ชย.ทร.จัดทำลาดพระบาทเนื่องในงานถวายผ้าพระกฐินประจำปี ๒๕๕๗ ณ วัดอรุณราชวรราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 21 ต.ค.57
02121 รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะ ชั้น จ.อ. และ พ.จ.อ. ประจำปี งป.๕๘ 21 ต.ค.57
02120 ชย.ทร.สนับสนุนการตกแต่งสถานที่จัดงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกองทัพเรือ ณ วัดสังกระจายวราิหาร บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค.57
02119 ขออนุมัติให้นายทหารชั้นนายพลเรือทำหน้าที่และช่วยปฎิบัติราชการตามหน่วยต่าง ๆ ของ ทร. 20 ต.ค.57
02118 สรุปผลการประชุมรับมอบนโยบาย จก.ชย.ทร. วันที่ ๑ ต.ค.๕๗ เวลา ๑๕๑๕ ณ ห้องประชุม ชย.ทร. 20 ต.ค.57
02117 บทความ กองอนุศาสนาจารย์ ยศ.ทร.เรื่องกำแพงใจ,วันลอยกระทง,หม้อดินใบร้าว,ตัวดูด 20 ต.ค.57
02116 นโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 18 ต.ค.57
02115 คำสั่งกองทัพเรือที่ ๓๐๖/๕๗ และ ๓๐๗/๕๗ เรื่องให้นายทหารรับราชการ 18 ต.ค.57
02114 พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันปิยมหาราช พุทธศักราช 2557 18 ต.ค.57
02113 โครงการศึกษา อบรม ประชุม และสัมมนาของหน่วยต่าง ๆ ใน ทร. ประจำปี งป.58 17 ต.ค.57
02112 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 16 ต.ค.57
02111 การขอมีบัตรอนุญาติดยานพาหนะผ่านเข้า-ออก หน่วยราชการ ทร.ประจำปี 2558-2559 16 ต.ค.57
02110 ชย.ทร.ขอเลื่อนการเปิดอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะนายทหารประทวน จอ. และ พ.จ.อ. 16 ต.ค.57
02109 การเลื่อนชั้นเงินเดือนเป็นบำเหน็จครึ่งปีหลังของปีงบประมาณ 2557 (1 ต.ค.57) และปรับระดับชั้นเงินเดือนข้าราชการกองทัพเรือ 15 ต.ค.57
02108 พระราชพิธีพระราชกุศลถวายผ้าพระกระฐิน พุทธศักราช 2557 15 ต.ค.57
02107 ชย.ทร.ดำเนินการทาสีกำแพงพระอุโบสท วัดสังข์กระจายวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 14 ต.ค.57
02106 คำสั่งกรมช่างโยธาทหารเรือ ที่ ๖๔/๒๕๕๗ 14 ต.ค.57
02105 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๒๙๙/๕๗ 13 ต.ค.57
02104 พล.ร.ต.นิพร สุขเกษตร จก.ชย.ทร. ประชุมคณะทำงานซ่อมปรับปรุงอาคารสำนักงาน ผบ.ทร. 13 ต.ค.57
02103 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๒๙๑/๒๕๕๗ เรื่อง ให้นายประทวนออกจากราชการ 11 ต.ค.57
02102 การตรวจสอบความถูกต้องของคำสั่งการเลื่อนชั้นเงินเดือน กำหนดเสนอถึง กพ.ทร. ภายใน 27 ต.ค.57 10 ต.ค.57
02101 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๒๘๕/๒๕๕๗ เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ 10 ต.ค.57
02100 ข่าว กพ.ทร.ด่วนมาก ที่ 22/10/57 มวว.091315 ต.ค.57 ขอให้สถานศึกษาส่งข้อมูลตำแหน่งที่ทำหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษาในระดับ น.อ.ลงมาซึ่งไม่ได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทบริหาร 9 ต.ค.57
02099 การขอมีบัตรอนุญาตติดยานพาหนะผ่านเข้า-ออก หน่วยราชการ ทร. ปี ๕๘-๕๙ 9 ต.ค.57
02098 การเลื่อนชั้นเงินเดือนเป็นบำเหน็จครึ่งปีหลังของปีงบประมาณ 2557 และปรับระดับชั้นเงินเดือนข้าราชการกองทัพเรือ(ชั้นสัญญาบัตร) 6 ต.ค.57
02097 คำสั่ง กห.ที่ 738/2557 ลง 26 ก.ย.57 เรื่อง ยกเลิก กำหนด และแก้ไขจำนวนอัตราตำแหน่งข้าราชการทหารประเภทวิชาชีพเฉพาะ และประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 3 ต.ค.57
02096 คำสั่ง กห.ที่ 737/2557 ลง 26 ก.ย.57 เรื่อง ยก เลิก กำหนด และแก้ไขจำนวนอัตราตำแหน่งข้าราชการทหารประเภทบริหารระดับสูง และประเภทบริหารระดับกลาง 3 ต.ค.57
02095 พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำเดือน ต.ค.๕๗ ถึง ก.ย.๕๘ 2 ต.ค.57
02094 คำสั่ง กองทัพเรือ ที่๒๖๗/๒๕๕๗ เรื่องให้นายทหารรับราชการ 30 ก.ย.57
02093 ดาวน์โหลด คำสั่งกองทัพเรือ เรื่องให้นายทหารรับราชการ 30 ก.ย.57
02092 สอ.วด. ประกาศเรื่อง ผลการตัดสินการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา 2557 29 ก.ย.57
02091 คำสั่ง กห ที่ ๗๐๗/๒๕๕๗ เรื่อง ให้นายทหารออกจากราชการ 29 ก.ย.57
02090 คำสั่ง กองทัพเรือ ที่๒๕๗/๒๕๕๗ เรื่องให้นายทหารประทวนรับราชการ 29 ก.ย.57
02089 คำสั่ง กองทัพเรือ ที่๒๖๐/๒๕๕๗ เรื่องให้นายทหารรับราชการ 29 ก.ย.57
02088 ข่าวการเลื่อนยศ ว่าที่ ร.ท. - ว่าที่ น.อ. พร้อมเอกสารประกอบ 26 ก.ย.57
02087 คำสั่ง กองทัพเรือ ที่๒๕๓/๒๕๕๗ เรื่องให้นายทหารรับราชการ 26 ก.ย.57
02086 คำสั่ง กองทัพเรือ ที่๒๔๘/๒๕๕๗ เรื่องให้นายทหารประทวนรับราชการ 26 ก.ย.57
02085 คำสั่งกรมช่างโยธาทหารเรือ ที่ ๕๙/๒๕๕๗ เรื่อง พิธี - รับส่งหน้าที่ จก.ชย.ทร. 26 ก.ย.57
02084 คำสั่งกรมช่างโยธาทหารเรือ ที่ ๕๙/๒๕๕๗ เรื่องพิธี - รับส่งหน้าที่ จก.ชย.ทร. 26 ก.ย.57
02083 คำสั่ง กองทัพเรือ ที่๒๔๕/๒๕๕๗ เรื่องให้นายทหารรับราชการ 25 ก.ย.57
02082 คำสั่ง กองทัพเรือ ที่ ๑๓๗/๒๕๕๗ เรื่องให้นายทหารรับราชการ 25 ก.ย.57
02081 คำสั่งกองทัพเรือที่ ๒๒๗/๕๗ เรืองให้นายทหารรับราชการ 19 ก.ย.57
02080 คำสั่งกองทัพเรื่องมรา ๒๒๖/๕๗ เรื่องให้นายทหารรับราชการ 19 ก.ย.57
02079 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพเรือ ประจำปี 2557 19 ก.ย.57
02078 ่ร่วมออกกำลังกาย T 25 11 ก.ย.57
02077 ชย.ทร. ขอแจ้งให้หน่วยต่าง ๆ ที่มีความต้องการพัสดุสาย ชย.จำนวน ๗๓ รายการ เป็นพัสดุทั่วไปสาย ชย.และพัสดุไฟฟ้า 5 ก.ย.57
02076 ระเบียบ ทร.ว่าด้วยการรายงานด่วน พ.ศ.2557 22 ส.ค.57
02075 ชย.ทร. เข้าร่วมสัมมนาและแข่งขันกอล์ฟสัมพันธ์สามัคคีระหว่าง ชย.ทอ.และชย.ทร. 21 ส.ค.57
02074 ประกาศผลสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. ประจำปี ๒๕๕๗ 20 ส.ค.57
02073 กำหนดอบรมศีลธรรมประจำเดือน ก.ย.๒๕๕๗ 19 ส.ค.57
02072 ขอแจ้งกำหนดเวลา รับ - ส่ง ผู้ร่วมงาน วันแห่งการจัดการความรู้ของ ทร. 18 ส.ค.57
02071 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๑๘๕/๒๕๕๗ เรื่องให้นายทหารประทวนรับราชการ 16 ส.ค.57
02070 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๑๘๔/๒๕๕๗ เรื่องให้นายทหารประทวนรับราชการ 16 ส.ค.57
02069 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๑๘๒/๒๕๕๗ เรื่องให้นายทหารรับราชการ 16 ส.ค.57
02068 ประกาศกองทัพเรือ เรื่อง ประมวลจริยธรรมกองทัพเรือ 16 ส.ค.57
02067 คู่มือการประเมินสำหรับข้าราชการและนายทหารประสานงานเครือข่ายของหน่วย 14 ส.ค.57
02066 รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ชย.ทร. ประจำปี ๒๕๕๗ 8 ส.ค.57
02065 ชย.ทร.จะมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ประจำปี ๒๕๕๗ 8 ส.ค.57
02064 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๑๗๐/๒๕๕๗ เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ 31 ก.ค.57
02063 ระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 29 ก.ค.57
02062 กำหนดพิธีวางศิลาฤกษ์พระตำหนัก พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 24 ก.ค.57
02061 แจ้งกำหนดการอบรมศีลธรรมประจำเดือน ส.ค.๕๗ 24 ก.ค.57
02060 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๑๖๐/๒๕๕๗ เรื่องให้นายประทวนรับราชการ 23 ก.ค.57
02059 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๑๕๙/๒๕๕๗ เรื่อง ให้นายทหารประทวนรับราชการ 22 ก.ค.57
02058 ขอให้ทำแบบประเมินผลหลังการฝึกอบรมHR4-5 16 ก.ค.57
02057 พื้นที่สอบและคะแนนเพิ่มการสอบเลื่อนยศเป็น น.ท.และ น.ต.ประจำปี 2557 10 ก.ค.57
02056 ประกาศ กพ.ทร. เรื่อง รับสมัครนายทหารสัญญาบัตรที่เลื่อนฐานะมาจากนายทหารประทวน นายทหารประทวนและลูกจ้างประจำ คุณวุฒิปริญญา สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุในตำแหน่งอัตรา นายทหารสัญญาบัตรปริญญา ประจำปีงบประมาณ 2558 7 ก.ค.57
02055 เปิดการฝึกอบรม หลักสูตรช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ประจำปี งป.๕๗ 4 ก.ค.57
02054 การตรวจสอบรายชื่อ หมายเลขสอบ ห้องสอบ และการปฏิบัติตนในการสอบ น.ท. และ น.ต. ประจำปี ๒๕๕๗ (สายวิทยาการ ชย.ทร.) 4 ก.ค.57
02053 สำนักงานทหารเรือหญิง ขอเชิญข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการหญิงร่วมงานประชุมประจำปี ๒๕๕๗ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ วันที่ ๒๔ ก.ค.๕๗ วลา ๐๘๐๐ – ๑๖๐๐ รับของที่ระลึกทุกท่าน 4 ก.ค.57
02052 ขออนุมัติจัดสรรวงเงินและโอนงบประมาณในการจัดแสดงผลงานการจัดการความรู้ของ นขต.ทร. กปช.จต. และ นรข. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 4 ก.ค.57
02051 คำสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนเป็นบำเหน็จครึ่งปีหลังของปีงบประมาณ 2557 ให้แก่นายทหารสัญญาบัตร สังกัด ทร. ที่จะพ้นจากราชการเพราะเหตุเกษียณอายุใน 1 ต.ค.57 3 ก.ค.57
02050 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ หมายเลขสอบ ห้องสอบ การสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. ประจำปี ๒๕๕๗ (สายวิทยาการ ชย.ทร.) 2 ก.ค.57
02049 คำสั่งกรมช่างโยธาทหารเรือ (เฉพาะ) ที่ ๔๒๒/๒๕๕๗ 2 ก.ค.57
02048 ข้อคิดเห็นของคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงนโยบายกำลังพล 2 ก.ค.57
02047 แนวทางการพิจารณาบำเหน็จครึ่งปีหลังของปีงบประมาณ 2557 (1 ต.ค.57) 2 ก.ค.57
02046 ประการราชนาวิกสภา เรื่อง ประกวดบทความ 2 ก.ค.57
02045 สพ.ทร. แจ้งกำหนดการยิงเป้าปืนพก 30 มิ.ย.57
02044 บัญชีการโอนสินทรัพย์สาย ชย.ทร. ให้หน่วยต่างๆ ใน ทร. 30 มิ.ย.57
02043 คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ 399/2557 เรื่อง เลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร 26 มิ.ย.57
02042 รายชื่อปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ชย.ทร. ประจำเดือน ก.ค.๕๗ 25 มิ.ย.57
02041 คำสั่ง ทร.(เฉพาะ) ที่ 427/2557 ลง 24 มิ.ย.57 เรื่อง เลื่อนชั้น หรือเลื่อนระดับและชั้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการทหารผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ 24 มิ.ย.57
02040 อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง วิธีการใช้ระบบติดตามงานตามแผนจัดซื้อ-จ้าง ในวันศุกร์ที่ ๒๗ มิ.ย.๕๗ เวล ๐๙๐๐-๑๖๐๐ ณ ห้องเรียโรงเรียช่างโยธา กวก.ชย.ทร. 24 มิ.ย.57
02039 การบรรยายพิเศษ เรื่องระเบียบ หลักการและวิธีการ จัดซื้อ-จัดจ้างงานพัสดุและก่อสร้าง 24 มิ.ย.57
02038 รายชื่อข้าราชการเข้าศึกษาหลักสูตรอาวุโส รุ่นที่ 47 ที่ต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพ ตั้งแต่ ต.ค.57 - มี.ค.58 20 มิ.ย.57
02037 รายละเอียดตำราและเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการออกข้อสอบ ในการสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. (วิชาทั่วไป) ประจำปี 2557 20 มิ.ย.57
02036 คำสั่ง กระทรวงกลาโหม ที่ ๓๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง เลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร 20 มิ.ย.57
02035 ขออนุมัติหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการและอาสาสมัครทหารพรานสังกัด ทร.ประจำปี 2557 20 มิ.ย.57
02034 โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ประจำปีงบประมาณ 2558 20 มิ.ย.57
02033 ข่าวแก้ไขประกาศ ชย.ทร. (การสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. ประจำปี ๒๕๕๗) 19 มิ.ย.57
02032 ประกาศ ชย.ทร. ลง ๙ มิ.ย.๕๗ เรื่อง การสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. ประจำปี ๒๕๕๗ 17 มิ.ย.57
02031 คำสั่งกระทรวงกลาโหมที่ ๓๔๐/๒๕๕๗ เรื่องเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร 12 มิ.ย.57
02030 กำหนดการอบรมศีลธรรมประจำเดือน ก.ค.๕๗ 11 มิ.ย.57
02029 ประกาศกรมช่างโยธาทหารเรือ เรื่องผลการสอบเลื่อนฐาฯะนายทหารประทวน ประจำปี ๒๕๕๗ 10 มิ.ย.57
02028 ขอให้ออกที่เลขที่และสำเนาแจกจ่ายคำสั่งกองทัพเรือ เรื่อง การกระทำพิธีพุทธมามกะ ประจำปี 2557 10 มิ.ย.57
02027 แนวทางการกวดขันวินัยกำลังพล 10 มิ.ย.57
02026 สหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด จะมอบทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิกประจำปี ๒๕๕๗ 9 มิ.ย.57
02025 สอ.วด. ประกาศเรื่องการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา 2557 (สมาชิกสามัญ) 9 มิ.ย.57
02024 คำสั่งกระทรวงกลาโหม ให้นายทหารออกจากราชการเนื่องจากครบกำหนดเกษียณอายุราชการ 7 มิ.ย.57
02023 รายชื่อนายทหารชั้นยศ น.อ. พรรคพิเศษ ที่มีสิทธิเข้ารับการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร ประจำปี งป.58 6 มิ.ย.57
02022 การให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมป้องกันประเทศ 5 มิ.ย.57
02021 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๑๒๑/๒๕๕๗ เรื่อง แก้ไขคำสั่งกองทัพเรือ 3 มิ.ย.57
02020 ขอให้ นขต.ทร. และหน่วยเฉพาะกิจ ทร. กวดขันวินัยกำลังพลในเรื่องต่าง ๆ 3 มิ.ย.57
02019 ประกาศ กพ.ทร. เรื่อง การสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. ประจำปีงบประมาณ 2557 (ล่าสุด) 2 มิ.ย.57
02018 แจ้งการเปิดตำแหน่งอัตราสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. ประจำปีงบประมาณ 2557 2 มิ.ย.57
02017 แก้ไขรายชื่อ และคะแนนเพิ่มเติม ในผนวก ข 27 พ.ค.57
02016 ควบคุมภายของ ชย.ทร. เสนอ ทร ปี 56 26 พ.ค.57
02015 แบบฟอร์มรายงานตนตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2557 23 พ.ค.57
02014 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี ๒๕๕๗ 23 พ.ค.57
02013 เอกสารประกอบการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน PMQA ของ ชย.ทร. 20 พ.ค.57
02012 การรับแบบผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2557 พื้นที่กรุงเทพและภาคตะวันออก 16 พ.ค.57
02011 ขอให้สำเนาแจกจ่ายคำประกาศพระเกียรติคุณ พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 12 พ.ค.57
02010 กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหารและการให้ได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 8 พ.ค.57
02009 หลักเกณฑ์การให้การสนับสนุนกำลังพล ทร. เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา 8 พ.ค.57
02008 คําสั่ง กห. ที่ 216/2557 ลง 30 เม.ย.57 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเลื่อนชั้นเงินเดือนตามคุณวุฒิที่บรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร 8 พ.ค.57
02007 การจัดทำหนังสือของกองฝ่ายอำนวยการของ นขต.ชย.ทร. 7 พ.ค.57
02006 การจัดทำหนังสือราชการของ นขต.ชย.ทร. 7 พ.ค.57
02005 ชย.ทร.ขอแจ้งสัดส่วนข้อสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน (วิชาชีพ) 1 พ.ค.57
02004 ขออนุมัติจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบขีดความสามารถ/ขีดสมรรถนะ ของ ทร. 1 พ.ค.57
02003 ขส.ทร. ของดรถบริการรับ - ส่งข้าราชการ ทุกเส้นทาง ในวันอังคารที่ ๒๙ เม.ย.๕๗ ทั้งเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น 28 เม.ย.57
02002 กำหนดให้กำลังพลแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข ๒ 28 เม.ย.57
02001 แนวทางการปฏิบัติหน้าที่เวรยาม ชย.ทร. (เพิ่มเติม) 28 เม.ย.57
02000 คำสั่งกองทัพเรือที่ ๗๗/๒๕๕๗ เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ 24 เม.ย.57
01999 ประกาศกรมช่างโยธาทหารเรือ เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 24 เม.ย.57
01998 Download แบบฟอร์มการขอลาพักเพื่อรอการปลดก่อนวันครบเกษียณอายุ 24 เม.ย.57
01997 ขส.ทร. ของดรถบริการรับ - ส่งข้าราชการ จำนวน ๑๒ เส้นทาง ในวันศุกร์ที่ ๒๕ เม.ย.๕๗ ทั้งเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น ๑. สาย อ. 24 เม.ย.57
01996 ข่าวแจ้ง นขต.ทร.และหน่วยเฉพาะกิจ ทร. ขอให้ตรวจความถูกต้องของการเลื่อนชั้นเงินเดือน 24 เม.ย.57
01995 เวรประจำวัน ชย.ทร. ประจำเดือน พ.ค.๕๗ 23 เม.ย.57
01994 สำเนาคำสั่งกองทัพเรือ เลื่อนชั้นเงินเดือนเป็นบำเหน็จครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2557 ให้แก่ข้าราชการทหารชั้นประทวน 23 เม.ย.57
01993 กำหนดแต่งเครื่องแบบหมายเลข ๒ 22 เม.ย.57
01992 แจ้งกำหนดการอบรมศีลธรรมประจำเดือน พ.ค.๕๗ 22 เม.ย.57
01991 แจ้งกำหนดวันประกอบพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ นทน.สธ.ทร. รุ่นที่ 73 22 เม.ย.57
01990 ตรวจสอบรายชื่อนายทหารชั้นนายพลของ ทร. ที่จะต้องเข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ ใน 10 พ.ค.57 เวลา 1500 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร 21 เม.ย.57
01989 การจัดบรรยายการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลของ ทร. ใน 25 เม.ย.57 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ เขตบางพลัด กทม. 21 เม.ย.57
01988 สำเนาคำสั่งกองทัพเรือ เลื่อนชั้นเงินเดือนเป็นบำเหน็จครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2557 กับปรับระดับชั้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร 11 เม.ย.57
01987 ตามประกาศ ชย.ทร. ลง ๓๑ มี.ค.๕๗ เรื่อง การสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี ๒๕๕๗ นั้น ชย.ทร. ขอแก้ไขสาขาวิชาชีพที่สอบ 11 เม.ย.57
01986 กรมบัญชีกลาง ปรชาสัมพันธ์หนังสือคู่มือกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ 9 เม.ย.57
01985 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๗ 9 เม.ย.57
01984 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ 8 เม.ย.57
01983 สามารถดู คำสั่งเรื่องให้นายทหารรับราชการ เมษายน ๒๕๕๗ ได้ที่ .. 5 เม.ย.57
01982 ความคืบหน้าของการลาออกจาก กบข. 5 เม.ย.57
01981 การสำรวจความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาระบบราชการ ทร. พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๑ 5 เม.ย.57
01980 การเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2556 4 เม.ย.57
01979 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๖๗/๒๕๕๗ เรื่องให้นายทหารรับราชการ 3 เม.ย.57
01978 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๖๕/๒๕๕๗ เรื่องให้นายทหารรับราชการ 3 เม.ย.57
01977 ประกาศกรมช่างโยธาทหารเรือ เรื่อง การสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี ๒๕๕๗ 2 เม.ย.57
01976 ประกาศกรมช่างโยธาทหารเรือ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 1 เม.ย.57
01975 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ 1 เม.ย.57
01974 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ 1 เม.ย.57
01973 ประกาศสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน จำพวกงานฝ่ายอำนวยการ ประจำปี 2557 31 มี.ค.57
01972 การคัดเลือกแม่ดีแด่นแห่งชาติในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557 ประเภทแม่ของผู้เสียสละฝ่ายทหารเรือ 31 มี.ค.57
01971 คำสั่งกองทัพเรือ ที่๕๒/๒๕๕๗ 28 มี.ค.57
01970 ประกาศกรมช่างโยธาทหารเรือ เรื่องรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 28 มี.ค.57
01969 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ 28 มี.ค.57
01968 การมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถของ ทร. ให้เป็นกิตติมศักดิ์และเครื่องหมายอภิรักษ์นาวี จำนวน 294 ราย 28 มี.ค.57
01967 พิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีให้แก่นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของ กห. ประจำปีงบประมาณ 2557 27 มี.ค.57
01966 คำสั้งกองทัพเรือที่ ๕๓/๒๕๕๗ เรื่องให้นายทหารรับราชการ 26 มี.ค.57
01965 ตรวจสอบรายชื่อตำแหน่งในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กับพนักงานราชการ (ตำแหน่งที่สามารถเสนอขอพระราชทานได้ และตำแหน่งที่ไม่สามารถเสนอขอพระราชทานได้) 26 มี.ค.57
01964 เวรประจำวัน ชย.ทร. ประจำเดือน เม.ย.๕๗ 25 มี.ค.57
01963 ประการกรมอู่ทหารเรือ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ประจำปี ๒๕๕๗ 24 มี.ค.57
01962 ประกาศสำนักนายยกรัฐมนตรี เรื่องพระพระราชทานยศเป็นกรณีพิเศษ 21 มี.ค.57
01961 ชย.ทร.แจ้งตำราสอบนายทหารสัญญาบัตร (น.ท.และ น.ต.) และตำราสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน (ร.อ.และ พ.จ.อ.) ประจำปี 2557 21 มี.ค.57
01960 ขอแจ้งรายชื่อข้าราชการเข้ารับการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้ของ ทร. 21 มี.ค.57
01959 การแต่งเครื่องแบบหมายเลข๒ เดือน เม.ย.๕๗ 20 มี.ค.57
01958 สปช.ทร. ร่างกรอบแผนยุทธสาสตร์การพัฒนาระบบราชการของ ทร. พ.ศ.2556 - 2561 19 มี.ค.57
01957 ธนาคารทหารไทย จำกัด ตั้งบูธประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ธนาคารโครงการพิเศษ โครงการสินเชื่อ ฯ ณ สโมสร ชย.ทร. ๒๐ มี.ค.๕๗ 19 มี.ค.57
01956 Download แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะครบเกษียณอายุราชการ ใน 1 ต.ค.58 19 มี.ค.57
01955 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2557 ให้แก่ข้าราชการทหารชั้นต่ำกว่าสายสะพาย(ท.ช. - ร.ท.ช.) 19 มี.ค.57
01954 คำสั่ง ชย.ทร.(เฉพาะ) ที่ 185/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบรถเครื่องทุ่นแรงสาย ชย. 13 มี.ค.57
01953 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ 13 มี.ค.57
01952 ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ประจำปี ๒๕๕๗ 12 มี.ค.57
01951 รายการตรวจสอบ (Checklist) ระยะเวลาดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่างวดงานจ้าง 11 มี.ค.57
01950 ร้านรองเท้ากัปตันจะเข้ามาจำหน่ายรองเท้าสำหรับข้าราชการทหาร ณ สโมสร ชย.ทร. ในวันศุกร์ที่ ๒๑ มี.ค.๕๗ เวลา ๐๗๐๐-๑๔๐๐ 11 มี.ค.57
01949 สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด รับฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ (เป็นกรณีพิเศษ) 10 มี.ค.57
01948 ประกาศกรมสารบรรณทหารเรือ เรื่อง การสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวนประจำปี 2557 6 มี.ค.57
01947 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๗ 6 มี.ค.57
01946 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ 5 มี.ค.57
01945 บัญชีรายชื่อปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ชย.ทร. ประจำเดือน มี.ค.๕๗ 3 มี.ค.57
01944 หน่วยราชการใน พระองค์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร 3 มี.ค.57
01943 อนุมัติ ทร. จัดการสัมมนาทบทวนหลักเกณฑ์และคู่มือการประกันคุณภาพฝึกอบรมของ ทร. ให้สอดคล้องตาม PMQA และให้ข้าราชการเข้าร่วมการสัมมนาฯ 28 ก.พ.57
01942 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 28 ก.พ.57
01941 กำหนดอบรมศีลธรรม ประจำเดือนมี.ค.๕๗ 27 ก.พ.57
01940 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 27 ก.พ.57
01939 ขออนุมัติจัดการสัมมนาระบบสนับสนุนข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลประจำปี งป.57 26 ก.พ.57
01938 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 26 ก.พ.57
01937 กห.ได้อนุมัติโครงการฝึก ศึกษา ประชุม สัมมนาและดูงาน ณ ต่างประเทศของ ทร. งป.57แล้ว เมื่อ 7 ก.พ.57 26 ก.พ.57
01936 ประธานกรรมการโครงการศึกษาและการจัดการความรู้(รองเสธ.ทร.) ได้อนุมัติให้สำเนาแจกจ่ายรายงานการประชุม 26 ก.พ.57
01935 ประกาศ กิจการณาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี 25 ก.พ.57
01934 ประกาศ สอ.วด.เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล เป็นเงินสด มูลค่า 3,500- บาท จำนวน 100 รางวัลจากการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 25 ก.พ.57
01933 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 25 ก.พ.57
01932 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 24 ก.พ.57
01931 ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖ สอ.อร. 21 ก.พ.57
01930 ยศ.ทร.จัดการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาห้องสมุดทหาร 19 ก.พ.57
01929 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 13 ก.พ.57
01928 คณะครูและนักเรียนอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะ ชั้นจ.อ.และพ.จ.อ.เยี่ยมชมกิจการ บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า ฯ 12 ก.พ.57
01927 ผลกระทบต่อการแก้กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิกำลังพล กรณีการยุบสภาผู้แทนราษฏร 12 ก.พ.57
01926 กพ.ทร.จัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการเรื่อง การทบทวนหลักเกณฑ์และคู่มือการประกันคุณภาพการฝึกอบรมของ ทร. 7 ก.พ.57
01925 รายละเอียดระบบปรับอากาศของเรือที่ต้องการระบบน้ำเย็นเมื่อเรือจอดเทียบท่าที่ ทลท.กทส.ฐท.สส. และ ทจม.กทส.ฐท.สส. 6 ก.พ.57
01924 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 6 ก.พ.57
01923 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 4 ก.พ.57
01922 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 3 ก.พ.57
01921 เสียงตามสายพระราชวังเดิม ประจำวันศุกร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ 31 ม.ค.57
01920 กรมช่างโยธาทหารเรือ จะจัดงานชั่วโมงสำราญ วันศุกร์ที่ ๗ ก.พ.๕๗ 30 ม.ค.57
01919 เวรประจำวัน ชย.ทร. ประจำเดือน ก.พ.๕๗ 30 ม.ค.57
01918 เสียงตามสายพระราชวังเดิม ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗ 30 ม.ค.57
01917 ข่าว กบ.ทร. ที่ 78/01/57 กบ.ทร.กำลังรวบรวมงานอกแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จ้าง ประจำปี งป.57 ให้น่วยเสนอความต้องการงานนอกแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จ้าง เพิ่มเติม 29 ม.ค.57
01916 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗ 29 ม.ค.57
01915 ข่าว กพ.ทร. ด่วน ที่ 136/01/57 มวว.281050 ม.ค.57 การนำผลการประเมินค่ามาใช้เป็นองค์ประกอบในการพิจารณาบำเหน็จครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2557 ให้แก่นายทหารสัญญาบัตร สังกัด ทร. 29 ม.ค.57
01914 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗ 28 ม.ค.57
01913 ขส.ทร. ของดรถบริการรับ - ส่งข้าราชการ จำนวน ๑๐ เส้นทาง ในวันอังคารที่ ๒๘ ม.ค.๕๗ ทั้งเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น 27 ม.ค.57
01912 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ 27 ม.ค.57
01911 พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร ชย.ทร. 25 ม.ค.57
01910 การแต่งเครื่องแบบหมายเลข ๒ เดือน ก.พ.๒๕๕๗ 25 ม.ค.57
01909 คำสั่ง ชย.ทร.ที่ 654/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงาน PMQA 24 ม.ค.57
01908 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ 23 ม.ค.57
01907 รายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรมที่ต้องนำหลักเกณฑ์ฯ ไปใช้ในการประเมินผลหลักสูตรการฝึกอบรมตามโครงการศึกษาฯ ใน ทร. ประจำปี งป.57 22 ม.ค.57
01906 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗ 21 ม.ค.57
01905 คำสั่ง กห.ที่๒๑/๒๕๕๗ ลง ๑๔ ม.ค.๕๗ เรื่องเลื่อนยศนายมหารสัญญาบัตร 21 ม.ค.57
01904 คู่มือการนำองค์กรของ ชย.ทร.ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด ๑ 20 ม.ค.57
01903 การอนุมัติแนวทางการปรับปรุง PMQA ของ ชย.ทร. หมวด ๑ การนำองค์กร และการประกวดวิสัยทัศน์ 20 ม.ค.57
01902 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ 17 ม.ค.57
01901 กง.ทร. แจ้งการโอนเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ 17 ม.ค.57
01900 จัดสรรวงเงินและโอนงบประมาณ การจัดการความรู้ของ นขต.ทร. กปช.จต. และ นรข. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 15 ม.ค.57
01899 ขส.ทร. ของดรถบริการรับ - ส่งข้าราชการ จำนวน ๓๐ เส้นทาง ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ม.ค.๕๗ ทั้งเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น ดังนี้ 15 ม.ค.57
01898 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ 15 ม.ค.57
01897 ชำระค่าเช่าที่ดินบ้านสวัสดิการ ทร.พื้นที่สัตหีบ (กม.๑๐) 14 ม.ค.57
01896 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ 14 ม.ค.57
01895 ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำรับเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 13 ม.ค.57
01894 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗ 13 ม.ค.57
01893 การประกวดการกำหนดวิสัยทัศน์ และค่านิยม ของกรมช่างโยธาทหารเรือ 10 ม.ค.57
01892 ขส.ทร.ขอแจ้งการปรับเส้นทางรถยนต์โดยสารบริการ รับ - ส่ง ข้าราชการ ทร. จำนวน 4 เส้นทาง 10 ม.ค.57
01891 กิจการเดินรถ สวัสดิการ ฐท.สส. ขอเปลี่ยนจุดจำหน่ายบัตรโดยสาร 10 ม.ค.57
01890 กวพ.ซักซ้อมความเข้าใจมติครม.เกี่ยวกับการว่าจ้างเอกชนออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง ว471 10 ม.ค.57
01889 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ กค0406.4/ว132 ลง25พ.ย.56 10 ม.ค.57
01888 ประกาศกรมอู่ทหารเรือ เรื่องการรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ 10 ม.ค.57
01887 สปช.ทร. ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารงาน และงบประมาณ (ระดับผู้บริหาร) 10 ม.ค.57
01886 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ 10 ม.ค.57
01885 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๗ 9 ม.ค.57
01884 การจัดทำโครงการเริ่มใหม่ของ ทร. ประจำปีงบประมาณ ๕๙ 8 ม.ค.57
01883 ขอเชิญประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามแผนปี งป.๕๗ และงานสำคัญอื่นๆ ของ ชย.ทร. วันที่๗ ม.ค.๕๗ เวลา ๐๙๐๐ ห้องประชุม ชย.ทร. 8 ม.ค.57
01882 สสท.ทร.กำหนดเปิดอบรมด้านคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 หลักสูตร 8 ม.ค.57
01881 ประธานกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกอล์การกุศล ชย.ทร. และ รอง จก.ชย.ทร.(ฝ่ายบริหาร)ขอเชิญประชุม วันพฤหัสบดีที่๙ ม.ค.๕๗ เวลา ๑๓๓๐ ณ ห้องประชุม ชย.ทร. 8 ม.ค.57
01880 สส.ทหาร ขอทราบความต้องการที่นั่งในการฝึกอบรมสายวิทยาการเทคโนโลยีสารสนเทศ งป.58 8 ม.ค.57
01879 แจ้งเพื่อทราบด่วน วันพุธที่ ๘ ม.ค.๕๗ จก.ชย.ทร.เป็นประธาน เปิดหลักสูตร 7 ม.ค.57
01878 คำสั่ง ชย.ทร.(เฉพาะ) ที่ ๒/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลและจัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ ชย.ทร. 7 ม.ค.57
01877 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗ 7 ม.ค.57
01876 การพิจารณาบำเหน็จครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2557 (1 เม.ย.57) 7 ม.ค.57
01875 ประชุมพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างฯ ชย.ทร. ๗ ม.ค.๕๗ 6 ม.ค.57
01874 อนุมัติให้ข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะ ชั้น จอ.และ พ.จ.อ. ประจำปี งป.๕๗ 6 ม.ค.57
01873 วิสัยทัศน์ของกองทัพเรือใหม่ 6 ม.ค.57
01872 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๗ 6 ม.ค.57
01871 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗ 3 ม.ค.57
01870 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๗ 2 ม.ค.57
01869 แถวฟังสาร ผบ.ทร. ๒ ม.ค.๕๗ เวลา ๐๘๓๐ 31 ธ.ค.56
01868 งานสังสรรค์เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2557 27 ธ.ค.56
01867 อนุมัติ จก.ชย.ทร. ให้กำลังพล แถวฟังสารอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๕๗ จาก ผบ.ทร. ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ ม.ค.๕๗ เวลา ๐๘๓๐ 27 ธ.ค.56
01866 บัญชีรายชื่อปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ชย.ทร. ประจำเดือน ม.ค.๕๗ 27 ธ.ค.56
01865 รูปแบบโคมไฟ Chandelier ขนาด ๖๐ ซ.ม. จำนวน ๓๙ โคม 21 ม.ค.57
01864 ตรวจสอบรายชื่อข้าราชการในสังกัดที่ได้รับอนุมัติให้ไปช่วยปฏิบัติราชการที่ กอ.รมน. กอ.รมน.จังหวัด และ กอ.รมน.ภาค 4 สน. ประจำปี งป.57 26 ธ.ค.56
01863 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ 26 ธ.ค.56
01862 เลื่อนประชุม ล่าสุด ประชุมปรับปรุงโครงสร้าง 25 ธ.ค.56
01861 เลื่อนประชุม ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบตามที่ รอง จก.ชย.ทร. (ฝ่ายบริหาร) แจ้งเลื่อนประชุมปรับปรุงโครงสร้างอัตราอัตรากำลังพล ชย.ทร. เลื่อนเป็นวันพฤหัส..26 ธ.ค.เวลา 0900 หลังแถวครับ 24 ธ.ค.56
01860 ประชุม ปรับปรุงโครงสร้างอัตราอัตรากำลังพล ชย.ทร. วันพุธที่ ๒๕ ธ.ค.๕๖ เวลา ๐๙๐๐ 24 ธ.ค.56
01859 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ 20 ธ.ค.56
01858 คณะอนุกรรมการนันทนาการ ชย.ทร. จัดทัศนศึกษานอกสถานที่ จว.เลย 19 ธ.ค.56
01857 การจัดการแข่งขันมวยไทยโลก "THAI FIGHT" 19 ธ.ค.56
01856 การแต่งเครื่องแบบหมาย ๒ ประจำเดือน ม.ค.๕๗ 19 ธ.ค.56
01855 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 19 ธ.ค.56
01854 น.อ.เอกธนา รัตนสุวรรณ หน.นฝอ.ชย.ทร. ประธาน ประชุม คณะ ทำงาน PMQA 18 ธ.ค.56
01853 คำสั่งคณะกรรมการสวัสดิการภายใน ชย.ทร. (เฉพาะ) ที่ ๑๑/๒๕๕๖ 18 ธ.ค.56
01852 คำสั่ง (เฉพาะ) คณะทำงานต่างๆ ชย.ทร. 18 ธ.ค.56
01851 คำสั่ง (เฉพาะ) คณะอนุกรรมการต่างๆ ชย.ทร. 18 ธ.ค.56
01850 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ 18 ธ.ค.56
01849 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ 17 ธ.ค.56
01848 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ 16 ธ.ค.56
01847 ชย.ทร. อนุมัติแบ่งวงเงินจัดสรรยอดพัสดุทั่วไป ชย. ให้กับหน่วยต่าง ๆ ของ ชย.ทร. จำนวน 5 หน่วย 15 ธ.ค.56
01846 แบบฟอร์ม ตัวอย่าง ข้อมูลรายละเอียดประกอบการออกแบบ 13 ธ.ค.56
01845 คณะทำงาน PMQA ชย.ทร. และ หน.นฝอ.ชย.ทร. ขอเชิญประชุม วันอังคารที่ ๑๗ ธ.ค.๕๖ เวลา ๑๓๓๐ ณ ห้องประชุม ชย.ทร. 13 ธ.ค.56
01844 รอง จก.ชย.ทร.(ฝ่ายบริหาร) เชิญประชุม คณะทำงานพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างอัตรากำลังพลของ ชย.ทร. 13 ธ.ค.56
01843 ประกาศ กระทรวงกลาโหม เรื่องให้นายทหารรับราชการ และประกาศ กระทรวงกลาโหม เรื่องพระราชทานยศชั้นนายพล 12 ธ.ค.56
01842 คำสั่ง กห ที่ ๑๒๑๖/๒๕๕๖ เรื่อง เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร 12 ธ.ค.56
01841 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ 12 ธ.ค.56
01840 พิธีบวงสรวง สักการะ พระอนุสาวรีย์ พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศเธอ พระองค์เจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ฯ 11 ธ.ค.56
01839 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ 11 ธ.ค.56
01838 โครงการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเทศกาลปีใหม่ 6 ธ.ค.56
01837 หลักเกณฑ์การหมายประวัติการศึกษา 4 ธ.ค.56
01836 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ 4 ธ.ค.56
01835 ตารางข้อมูลระบบปรับอากาศเรือ 6 ธ.ค.56
01834 รายชื่อปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ชย.ทร. ประจำเดือน ธ.ค.๕๖ 3 ธ.ค.56
01833 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ 3 ธ.ค.56
01832 คำสั่ง กห. ที่ 1269/2556 ลง 26 พ.ย.56 เรื่อง เลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร และข่าว กพ.ทร. ด่วน ที่ 180/11/56 มวว.291600 พ.ย.56 (การเตรียมประกอบพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ผู้ที่ได้รับการเลื่อนยศเป็น ว่าที่ น.อ. และ ว่าที่ น.ท.) 2 ธ.ค.56
01831 พิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรณษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี ๒๕๕๖ ชย.ทร. 2 ธ.ค.56
01830 คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๑๒๖๙/๒๕๕๖ เรื่อง เลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร 29 พ.ย.56
01829 แบบฟอร์มขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ ชย.ทร. (ใหม่) 29 พ.ย.56
01828 เสียงตามสายพระราชวังเดิม ประจำวันศุกร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 29 พ.ย.56
01827 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 28 พ.ย.56
01826 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 27 พ.ย.56
01825 คำสั่งกองทัพเรือที่ ๓๓๓/๒๕๕๖ เรื่อง แก้ไขคำสั่งกองทัพเรือ 26 พ.ย.56
01824 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 26 พ.ย.56
01823 แจ้งกำหนดการอบรมศีลธรรม เดือน ธ.ค.๕๖ 26 พ.ย.56
01822 กำหนดการแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข 2 และหมายเลข 4 ในวันสำคัญต่าง ๆ ประจำเดือน ธ.ค.56 26 พ.ย.56
01821 สสท.จะปรับโอนการบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ ทร. เข้าสู้ระบบ 3G 2100 MHz 25 พ.ย.56
01820 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 25 พ.ย.56
01819 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 21 พ.ย.56
01818 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๓๓๐/๒๕๕๖ เรื่องแต่งตั้งนักศึกษาวิชาทหารเป็นนายทหารประทวน 20 พ.ย.56
01817 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 20 พ.ย.56
01816 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๓๒๙/๒๕๕๖ เรื่องให้นายทหารรับราชการ 19 พ.ย.56
01815 การอบรมหลักสูตรนายทหารกำลังพล รุ่นที่ 11 ประจำปี งป.57 19 พ.ย.56
01814 คำสั่งกรมกำลังพลทหารเรือ (เฉพาะ) ที่ ๒๑๐/๒๕๕๖ 19 พ.ย.56
01813 แบบฟอร์มตารางสถานะภาพรถยนต์เครื่องทุ่นแรงสาย ชย.ทร. 22 พ.ย.56
01812 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 18 พ.ย.56
01811 วันพุธที่ ๒๐ พ.ย.๕๖ แต่งเครื่องแบบหมายเลข๒ 18 พ.ย.56
01810 เสียงตามสายพระราชวังเดิม ประจำวันจันทร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 18 พ.ย.56
01809 การขอเลื่อนยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตรที่มีคุณสมบัติครบถ้วนอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการเลื่อนยศเป็น ว่าที่ยศ ใน พ.ย. และ ธ.ค.56 15 พ.ย.56
01808 สียงตามสายพระราชวังเดิม ประจำวันศุกร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 15 พ.ย.56
01807 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 15 พ.ย.56
01806 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 14 พ.ย.56
01805 สารจาก พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผบ.ทร. 13 พ.ย.56
01804 แบบฟอร์มสถานะภาพเครื่องแปลงความถี่ 13 พ.ย.56
01803 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๓๒๔/๒๕๕๖ เรื่อง ให้นายทหารประทวนออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการ ก่อนกำหนด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 12 พ.ย.56
01802 การ เสนอขอเหรียญกาชาดสมนาคุณ ประจำปี 2556 ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ 7 พ.ย.56
01801 รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรนักบริหารทีมงาน 7 พ.ย.56
01800 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 6 พ.ย.56
01799 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๓๑๖/๒๕๕๖ เรื่องให้นายทหารประทวนรับราชการ 5 พ.ย.56
01798 เสียงตามสายพระราชวังเดิม ประจำวันอังคารที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 5 พ.ย.56
01797 บิดา พ.จ.อ.วิรัช พุ่มสีนิล ถึงแก่กรรม 5 พ.ย.56
01796 สลก.ทร.ขอเชิญชวนให้หน่วยส่งภาพกิจกรรมพร้อมคำบรรยาย 4 พ.ย.56
01795 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 4 พ.ย.56
01794 แบบสอบถามเพื่อสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาบุคลากรของ ทร. 2 พ.ย.56
01793 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๓๘๐/๒๕๕๖ เรื่องให้นายทหารรับราชการ 31 ต.ค.56
01792 สสท.ทร. เรื่อง ขอให้หน่วยต่าง รวบรวมความต้องการเครื่องมือสื่อสารและสารสนเทศ งป.58 31 ต.ค.56
01791 สปช.ทร. เรื่อง รายงานการประเมินผบการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ ทร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556(12เดือน) 31 ต.ค.56
01790 กำหนด จำหน่ายสินค้าในพื้นที่ ชย.ทร. วันที่ ๑ พ.ย.๕๖ และ ๘ พ.ย.๕๖ 31 ต.ค.56
01789 ประกาศผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบ เรื่อง เลื่อนประชุม นขต.ชย.ทร. และชุมเรื่องอื่น ๆ 31 ต.ค.56
01788 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ 31 ต.ค.56
01787 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๓๐๖/๒๕๕๖ เรื่อง แก้ไขคำสั่งกองทัพเรือ 30 ต.ค.56
01786 ขยายเวลาไว้ทุกข์จากเดิม ๑๕ วัน เป็น ๓๐ วัน 30 ต.ค.56
01785 แจ้งกำหนดการอบรมศีลธรรม เดือน พ.ย.๕๖ 30 ต.ค.56
01784 ตรวจสอบรายชื่อกำลังพลผู้ได้รับพระราชทานเหรียญจักรมาลา (ร.จ.ม.) ประจำปี 2550 - 2555 29 ต.ค.56
01783 ประกาศ คณะกรรมการจัดเข้าพักอาศัยในอาคารที่พักอาศัยส่วนกลางกองทัพเรือ พื้นที่กรุงเทพฯ เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้า ( แบบฟอร์มรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้า ) 29 ต.ค.56
01782 คำสั้ง กองทัพเรือ ที่ ๓๐๐/๒๕๕๖ เรื่องแก้ไขคำสั่ง กองทัพเรือ ที่๒๕๐/๒๕๕๖ 29 ต.ค.56
01781 การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการพัฒนากำลังพลของ ทร.ตามขีดสมรรถนะและการจัดทำโครงการศึกษาของ ทร.ประจำปี งป.๕๘ ใน ๗ พ.ย.๕๖ 29 ต.ค.56
01780 ราย ชื่อข้าราชการที่ไ้ด้รับใบประกาศกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2555 25 ต.ค.56
01779 การปฏิบัติของหน่วยในการไว้อาลัยกรณี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑุตโน) สิ้นพระชนม์ เมื่อ 24 ต.ค.56 25 ต.ค.56
01778 ภาพเครื่องแบบนายทหารสัญญาบัตร ๒๕๕๖ 25 ต.ค.56
01777 การเตรียมผ้าพันแขนทุกประกอบเครื่องแบบ 25 ต.ค.56
01776 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี 25 ต.ค.56
01775 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๒๙๙/๒๕๕๖ เรื่องให้นายทหารรับราชการ 24 ต.ค.56
01774 พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พ.ศ.๒๕๕๖ 24 ต.ค.56
01773 การออกประกาศเปลี่ยนชื่อสกุลของข้าราชการต่ำกว่าสัญญาบัตรและลูกจ้าง 24 ต.ค.56
01772 คำสั่ง ทร.(เฉพาะ) ที่ 700/2556 ลง 14 ต.ค.56 แก้ไขคำสั่ง ทร. ปรับระดับและเลื่อนชั้นเงินเดือนให้แก่นายทหารสัญญาบัตร สังกัด ทร.ผู้ที่เลื่อนฐานะจากนายทหารประทวนตามคำสั่ง กห.ที่ 963/2556 ลง 24 ก.ย.56 18 ต.ค.56
01771 ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่สภากาชาดไทยมีมติให้เหรียญกาชาดสมนาคุณ 18 ต.ค.56
01770 กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ ประจำวันที่ 18 ตุลาคม 2556 18 ต.ค.56
01769 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ 18 ต.ค.56
01768 พยากรณ์อากาศประจำวัน 17 ต.ค.56 17 ต.ค.56
01767 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ 17 ต.ค.56
01766 การสัมมนาเรื่อง ระบบการยื่นขอทุนวิจัยจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service for National Research Management System) 16 ต.ค.56
01765 แนวทางการปฏิบัติในการประสานกับกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เพื่อจัดการดูงานในต่างประเทศ 16 ต.ค.56
01764 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับบำนาญเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2546 ซึ่งออกจากราชการตั้งแต่ 30 ก.ย.55 - 30 ก.ย.56 16 ต.ค.56
01763 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ 16 ต.ค.56
01762 นโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (เอกสาร) 13 ต.ค.56
01761 โครงการ เกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของ กห.ตามมติคณะรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ 2557 - 2561 11 ต.ค.56
01760 นโยบาย ผู้บัญชาการทหารเรือ ๒๕๕๗ 11 ต.ค.56
01759 คำสั่งกองทัพเรือที่ ๒๘๕/๒๕๕๖ เรื่องให้นายทหารรับราชการ 11 ต.ค.56
01758 รายนามผู้บังคับบัญชา กองทัพเรือ ๑ ต.ค.๕๖ 11 ต.ค.56
01757 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ 11 ต.ค.56
01756 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ 10 ต.ค.56
01755 การเสนอความต้องการโครงการศึกษาประจำปี งป.58 และโครงการพัฒนาองค์บุคคลของ ทร. ระยะสั้น (5 ปี) ตั้งแต่ปี งป.59 - 63 9 ต.ค.56
01754 สสท.ทร. ขอแจ้งข้อมูลโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ ทร. 9 ต.ค.56
01753 กพ.ทร.จะเตรียมการขอรับสิทธิกำลังพลให้แก่ข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดประจำปี งป.๕๗ 9 ต.ค.56
01752 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ 9 ต.ค.56
01751 ตรวจสอบความถูกต้องของคำสั่งการเลื่อนชั้นเงินเืดือนเป็นบำเหน็จครึ่งปีหลัง (ต.ค.56) 8 ต.ค.56
01750 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ 8 ต.ค.56
01749 โครงการ อบรม ประชุม และสัมมนาของหน่วยต่าง ๆ ใน ทร. ประจำปี งป.57 8 ต.ค.56
01748 ฟอนต์สารบรรณ ปรับปรุงใหม่ Sarabun New เพื่อแก้ปัญหา 7 ต.ค.56
01747 การเลื่อนชั้นเงินเดือนเป็นบำเหน็จครึ่งปีหลังของปีงบประมาณ 2556 และปรับระดับชั้นเงินเดือนข้าราชการกองทัพเรือ (ชั้นประทวน) 7 ต.ค.56
01746 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ 7 ต.ค.56
01745 ยศ.ทร.กำลังเสนอ ทร. ขออนุมัติแบบภาพผู้บังคับบัญชาสำหรับแจแจ่ายหน่วยต่าง ๆ 4 ต.ค.56
01744 พระบรมราโชวาท ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 4 ต.ค.56
01743 คำสั่งกองทัพเรือที่ ๖๗๔/๒๕๕๖ เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ 4 ต.ค.56
01742 คำสั่งกองทัพเรือที่ ๖๗๓/๒๕๕๖ เรื่องให้นายทหารรับราชการ 4 ต.ค.56
01741 คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๙๖๓/๒๕๕๖ เรื่องเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร 4 ต.ค.56
01740 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกองทัพเรือ 3 ต.ค.56
01739 คำสั่งกองทัพเรือที่ ๒๕๙/๒๕๕๖ เรื่องให้นายทหารรับราชการ 3 ต.ค.56
01738 คำสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนเป็นบำเหน็จครึ่งปีหลังของปีงบประมาณ 2556 และปรับระดับชั้นเงินเดือนข้าราชการ ทร.(ชั้นสัญญาบัตร) 2 ต.ค.56
01737 ประกาศคณะอนุกรรมการยิงปืน ทร. 2 ต.ค.56
01736 คำสั่ง กองทัพเรือที่ ๒๔๙/๒๕๕๖ และ ๑๖๒/๒๕๕๖ เรื่องให้นายประทวนรับราชการ 1 ต.ค.56
01735 คำสั่งกองทัพเรือ ที่250/2556 เรื่องให้นายทหารประทวนรับราชการ 30 ก.ย.56
01734 แจ้งกำหนดการอบรมศีลธรรม เดือน ต.ค.๕๖ 29 ก.ย.56
01733 ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตการรับราชการของผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 28 ก.ย.56
01732 ข้อมูลการแจ้งเตือนภัย ศบภ.ทร. 27 ก.ย.56
01731 คำสั่ง กระทรวงกลาโหม ที่ ๙๖๐/๒๕๕๖ เรื่องเลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร 27 ก.ย.56
01730 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ 27 ก.ย.56
01729 การปฏิบัติในการรายงานตัว หลักสูตรนายทหารอาวุโส รุ่นที่ ๕๖ และหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ ๗๔ 27 ก.ย.56
01728 กำหนดการประกอบพิธีแสดงความยินดีให้แก่นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับพระราชทานยศทหารชั้นนายพล 26 ก.ย.56
01727 ขออนุมัติ รับ - ส่งหน้าที่ จก.ชย.ทร. 27 ก.ย.56
01726 พธ.ทร.จะดำเนินการจ่ายยุทธอาภรณ์ที่เคยชะลอการเบิกจ่ายไว้ให้กับกำลังพลทุกชั้นยศ 26 ก.ย.56
01725 โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของ กห.ตามมติคณะรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ 2557 - 2561 26 ก.ย.56
01724 พธ.ทร.ปรับราคาค่าตัดเย็บเครื่องแต่งกายและส่วนประกอบเครื่องแบบ 26 ก.ย.56
01723 กิจการหอประชุม ทร.จะรับสมัครข้าราชการ ทร.ประจำการ 26 ก.ย.56
01722 คำสั่ง กห.เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร 26 ก.ย.56
01721 ระเบียบ ทร.ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ พ.ศ.๒๕๕๔ 25 ก.ย.56
01720 กำหนดการเปลี่ยนแปลงเวลาการปฏิบัติในพิธีอำลาชีวิตรับราชการของผู้เกษียณอายุราชการ ปี๕๖ 25 ก.ย.56
01719 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖ 25 ก.ย.56
01718 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๒๔๗/๕๖ เรื่องให้นายทหารรับราชการ 24 ก.ย.56
01717 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๒๔๘/๒๕๕๖ เรื่องให้นายทหารรับราชการ 24 ก.ย.56
01716 การประกอบพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีให้ผู้ที่ได้รับพระราชทานยศทหารชั้นนายพลเรือ วาระ ต.ค.56 ใน 1 ต.ค.56 เวลา 1000 ณ ท้องพระโรง พระราชวังเดิม 24 ก.ย.56
01715 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ 24 ก.ย.56
01714 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพเรือ ประจำปี 2556 23 ก.ย.56
01713 รายชื่อ หลักสูตรพันจ่านักเรียน ประจำปี งป.๕๗ 23 ก.ย.56
01712 คำสั่งกองทัพเรือ ที่244/2556 เรื่องเลื่อนยศนายทหารประทวน 23 ก.ย.56
01711 บันทึกความทรงจำของผู้เกษียณอายุราชการ ชย.ทร. 22 ก.ย.56
01710 งานเลี้ยงผู้เกษียณอายุราชการ ชย.ทร. ประจำปี ๕๖ 20 ก.ย.56
01709 กำหนดการจัดทำบัตรประจำตัวให้แก่นายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพลเรือ 19 ก.ย.56
01708 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ 18 ก.ย.56
01707 ขออนุมัติให้ข้าราชการเข้าศึกษาหลักสูตร รร.เสธ. รุ่นที่๗๔ ประจำงบประมาณปี ๕๗ 17 ก.ย.56
01706 ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพันจ่านักเรียน ประจำปี งป.๕๗ 17 ก.ย.56
01705 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานยศทหารชั้นนายพล 17 ก.ย.56
01704 การแข่งขันเทนนิสระหว่างหน่วยกีฬาต่าง ๆ ในสัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี ๒๕๕๖ 17 ก.ย.56
01703 ผู้บัญชาการทหารเรือ เยี่ยมอำลาหน่วยในพื้นที่สัตหีบ และภาคตะวันออก ๑๗ ก.ย.๕๖ 17 ก.ย.56
01702 ขออนุมัติให้บุคคลเข้าศึกษาหลักสูตร วทร.รุ่นที่๔๖ ประจำปี งป.๕๗ 17 ก.ย.56
01701 ขอให้แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะนายทหารประทวน งป.๕๗ 17 ก.ย.56
01700 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖ 17 ก.ย.56
01699 คำสังกองทัพเรือ ที่ ๒๒๙/๒๕๕๖ เรื่องให้นายทหารรับราชการ 17 ก.ย.56
01698 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ และ เรื่อง พระราชทานยศทหารชั้นนายพล 16 ก.ย.56
01697 โปรดเกล้าให้นายทหารรับราชการ ต.ค.๕๖ 15 ก.ย.56
01696 ขออนุมัติให้ข้าราชการเข้าศึกษาหลักสูตรทั่วไป รุ่นที่ ๓๗ ประปี งป.๕๗ 14 ก.ย.56
01695 การรายงานตัวเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรของ วปอ.สปท. ประจำปี 2556 - 2557 12 ก.ย.56
01694 การขอเลื่อนยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตรที่มีคุณสมบัติครบถ้วนอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการเลื่อนยศเป็น ว่าที่ยศ ใน 1 ต.ค.56 รวมทั้งขอพระราชทานยศวาระ ต.ค.56 (ปลดว่าที่ยศ) 12 ก.ย.56
01693 คำสั่ง กองทัพเรือที่๒๒๒/๒๕๕๖ เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ 12 ก.ย.56
01692 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖ 12 ก.ย.56
01691 การกำหนดอัตราตำแหน่งข้าราชการทหารที่มีสิทธิได้รับเงินวิทยฐานะครู 12 ก.ย.56
01690 การคัดเลือกนิสิตเก่าดีเด่นประจำปี 2557 ของสมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อยกย่องและประกาศเกียรติคุณให้ทราบโดยทั่วกัน 12 ก.ย.56
01689 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง 11 ก.ย.56
01688 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญา เพื่อบรรจุในตำแหน่งอัตรานายทหาร สัญญาบัตรปริญญา ประจำปี 2556 11 ก.ย.56
01687 ต่อ2 คำแนะนำการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ 9 ก.ย.56
01686 คำแนะนำการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ 9 ก.ย.56
01685 ขออนุมัติให้ข้าราชการเข้าศึกษาหลักสูตร อส.รุ่นที่ 46 ประจำปี งป.57 6 ก.ย.56
01684 ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพเรือ ประจำปี 2556 รอบแรก และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบรอบที่สอง 6 ก.ย.56
01683 คำสั่ง ชย.ทร.ที่ ๕๘/๒๕๕๖ ลง ๖ ก.ย.๕๖ เรื่อง ให้นายทหารประทวนรับราชการ 6 ก.ย.56
01682 คำสั่งกองทัพเรือที่215/2556 เรื่องเลื่อนยศนายทหารประทวน 5 ก.ย.56
01681 ด่วน ข่าวการถึงแก่กรรมของ บุตรชาย น.ท.สุจิต เมืองพรหม 5 ก.ย.56
01680 แจ้งกำหนดการอบรมศีลธรรม เดือน ก.ย.๕๖ 3 ก.ย.56
01679 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖ 3 ก.ย.56
01678 การขอสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทดแทนที่สูญหาย และการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย 2 ก.ย.56
01677 แบบฟอร์ม การคัดเลือกบุคคลนักศึกษาเก่าดีเด่น เพื่อยกย่องและประกาศเกียรติคุณของสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 30 ส.ค.56
01676 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ 30 ส.ค.56
01675 แจ้งรายชื่อผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ของคะแนนสอบรวมภาควิชาการ และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาเพื่อบรรจุในตำแหน่งอัตรานายทหารสัญญาบัตรปริญญา ประจำปี 2556 28 ส.ค.56
01674 กำหนดการแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข 2 และหมายเลข 4 ในวันสำคัญต่าง ๆ ประจำเดือน ก.ย.56 28 ส.ค.56
01673 บัญชีรายชื่อนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน ปฏิบัติหน้าที่เวรเฝ้าฯ ประจำเดือน ก.ย.๕๖ 26 ส.ค.56
01672 บัญชีรายชื่อปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ชย.ทร. ประจำเดือน ก.ย.๕๖ 26 ส.ค.56
01671 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๒๐๕/๒๕๕๖ และ ๒๐๖/๒๕๕๖ เรื่องให้นายทหารรับราชการ 26 ส.ค.56
01670 คำสั่ง ทร.(เฉพาะ) ที่ 538/2556 ลง 16 ส.ค.56 (เอกสารลงนาม) 22 ส.ค.56
01669 ผนวก ก บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ของ ทร.กลุ่มที่ 1 (น.อ.(พ.) ขึ้นไป) 22 ส.ค.56
01668 ผนวก ข บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ของ ทร.กลุ่มที่ 2 (น.อ. - ร.ต.) 22 ส.ค.56
01667 ผนวก ค บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ของ ทร.กลุ่มที่ 3 (ข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร และลูกจ้างประจำ) 22 ส.ค.56
01666 แจ้งกำหนดการ สถานที่สอบ และการปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการใน ทร.ประจำปี 2556 ในวันเสาร์ที่ 24 ส.ค.56 ณ โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ 20 ส.ค.56
01665 คำสั่ง กองทัพเรือที่ ๒๐๒/๕๖ และ ๒๐๓/๕๖ เรื่องให้นายทหารประทวนรับราชการ 17 ส.ค.56
01664 งานแผนกซ่อมเครื่องเย็นและเครื่องปรับอากาศ กงค.ชย.ทร. 14 ส.ค.56
01663 กพ.ทร.ขอแจ้งกำหนดการและการปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญา เพื่อบรรจุในตำแหน่งอัตรานายทหารสัญญาบัตรปริญญา ประจำปี 2556 14 ส.ค.56
01662 เสียงตามสายพระราชวังเดิม ประจำวันพุธที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ 14 ส.ค.56
01661 ผลการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา ชย.ทร. ประจำปี ๒๕๕๖ 13 ส.ค.56
01660 เลื่อนประชุมการจัดงานพิธีอำลาชีวิตการรับราชการ 13 ส.ค.56
01659 เสียงตามสายพระราชวังเดิม ประจำวันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ 9 ส.ค.56
01658 ขอเชิญชวนรับชมเทปโทรทัศน์การถวายพระพรชัยมงคล ฯ ทาง ททบ.๕ ใน ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ 9 ส.ค.56
01657 ขอเชิญเช่าบูชาพระรูปจำลองพระชัยหลังช้าง พระกริ่ง และเหรียญที่ระลึก เพื่อสมทบทุนจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 8 ส.ค.56
01656 สำนักงานทหารเรือหญิง จัดงาน "นพทศวารสำนักงานทหารเรือหญิง ประชุมใหญ่ทหารเรือหญิง ประจำปี ๒๕๕๖ 8 ส.ค.56
01655 สำนักพระราชวังได้จัดที่สำหรับลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 6 ส.ค.56
01654 ห้ามจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์บริเวณโดยรอบลานสวนสนามอาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนัทอุทยาน วันที่ ๘ - ๙ ส.ค.๕๖ 6 ส.ค.56
01653 การประกอบพิธีมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถของ ทร.ให้เป็นกิตติมศักดิ์และเครื่องหมายอภิรักษ์นาวีให้แก่บุคคลต่าง ๆ ในนาม ทร. 6 ส.ค.56
01652 กองทัพเรือ จัดกิจกรรม "ร้อยรวมดวงใจ เทิดไท้องค์ราชินี" เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ณ หอประชุมกองทัพเรือ 5 ส.ค.56
01651 กองทัพเรือ กำหนดพิธีทำบุญอาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ 5 ส.ค.56
01650 ขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้รับการติดตั้งเพิ่มเติม 2 ส.ค.56
01649 เลื่อนเวลา ประชุม นขต.ชย.ทร. 1 ส.ค.56
01648 กวก.ชย.ทร. ขอให้ส่งข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เข้าฟังบรรยาย (KM) 1 ส.ค.56
01647 กวก.ชย.ทร.จัดบรรยายการจัดการความรู้(KM) 1 ส.ค.56
01646 ขออนุมัติจัดงาน และวงเงินค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ชย.ทร. 31 ก.ค.56
01645 กรมช่างโยธาทหารเรือ จัดพิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 31 ก.ค.56
01644 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 31 ก.ค.56
01643 บัญชีรายชื่อปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน เดือน สิงหาคม ๒๕๕๖ 30 ก.ค.56
01642 แจ้งกำหนดการอบรมศีลธรรม เดือน ส.ค.56 30 ก.ค.56
01641 รายชื่อข้าราชการเข้ารับการศึกษาหลักสูตร วทร.รุ่นที่ 46 พรรคพิเศษ เข้ารับการตรวจร่างกายและสุขภาพจิต 30 ก.ค.56
01640 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 30 ก.ค.56
01639 คำสั่งกองทัพเรือที่ 175/2556ให้นายทหารรับราชการ 29 ก.ค.56
01638 คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่๖๔๔/๒๕๕๖ เรื่องเลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร 29 ก.ค.56
01637 ขอเชิญเข้าร่วมวิ่งแข่งขันเพื่อสุขภาพ ณ วังนันทอุทยาน ใน ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 29 ก.ค.56
01636 กรมแพทย์ทหารเรือ จัดมหกรรมการจัดการความรู้กรมแพทย์ทหารเรือ 29 ก.ค.56
01635 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฏไทย (ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย) ข้าราชการกองทัพเรือ ๑๔ ก.ค.๒๕๕๖ 26 ก.ค.56
01634 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฏไทย (ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย) ลูกจ้างประจำ ๑๔ ก.ค. ๒๕๕๖ 26 ก.ค.56
01633 แจ้งชำระค่าเช่าที่ดินบ้านสวัสดิการ ทร. (สัตหีบ) 26 ก.ค.56
01632 กรมกำลังพลทหารเรือ เปิดสอบคัดเลือกกำลังพลเพื่อบรรจุในตำแหน่งอัตรานายทหารสัญญาบัตรปริญญา จำนวน ๑๖ อัตรา 26 ก.ค.56
01631 การจัดผู้แทน ผบ.ทร. ผู้แทน ทร. หรือคณะผู้แทน ทร.เฝ้าฯ รับ – ส่งเสด็จ และร่วมงานสำคัญต่าง ๆ ระหว่าง 1 - 31 ส.ค.56 26 ก.ค.56
01630 พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมกุฎราชกุมาร กรกฎาคม พุทธศักราช 2556 25 ก.ค.56
01629 กำหนดการแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข 2 และหมายเลข 4 ในวันสำคัญต่าง ๆ ประจำเดือน ส.ค.56 24 ก.ค.56
01628 แจ้ง หมายเลขประจำตัวสอบ ห้องสอบ และพื้นที่สอบ ในการสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. (วิชาทั่วไป) ประจำปี 2556 24 ก.ค.56
01627 กำหนดการฟังบรรยายการจัดการความรู้เรื่อง ความรู้เบื้องต้นรถเครื่องทุ่นแรง 24 ก.ค.56
01626 กรมอู่ทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเป็นพนักงานราชการ จำนวน ๑๐ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดชลบุรี 19 ก.ค.56
01625 กรมกำลังพลทหารเรือ จัดบรรยายพิเศษ "ร่างกฎหมายกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการและผลกระทบต่อข้าราชการ" ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ 19 ก.ค.56
01624 ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าศึกษาหลักสูตรนายทหารทั่วไป รุ่นที่ ๓๗ 18 ก.ค.56
01623 คำสั่งกรมช่างโยธาทหารเรือ (เฉพาะ) ที่ ๕๔๔/๒๕๕๖ 18 ก.ค.56
01622 ประกาศ กพ.ทร. เรื่อง รับสมัครนายทหารสัญญาบัตรที่เลื่อนฐานะมาจากนายทหารประทวน นายทหารประทวน และลูกจ้างประจำคุณวุฒิปริญญา 17 ก.ค.56
01621 การขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องอิสริยาภรณ์เหรียญหรือตราต่างประเทศ 17 ก.ค.56
01620 ตรวจสอบรายชื่อข้าราชการทหารยศ พ.จ.อ.อัตราเงินเดือน พ.จ.อ.(พิเศษ) ถึง ยศ ร.อ.ที่มีเงินเดือนเต็มขั้นสูงสุดของระดับ น.2 และอยู่ในเกณฑ์ได้รับการปรับระดับเงินเดือนเป็นระดับ น.3 ในห้วงเวลาระหว่าง 1 ต.ค.53 ถึง 1 เม.ย.56 17 ก.ค.56
01619 รายชื่อ หมายเลขประจำตัวสอบ และพื้นที่สอบ ในการสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. (วิชาทั่วไป) ประจำปี 2556 17 ก.ค.56
01618 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 17 ก.ค.56
01617 กองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการในกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๖ รวม ๑๓ อัตรา 16 ก.ค.56
01616 ประกาศด่วน หมวดงานประปากงย.ชย.ทร.แจ้งน้ำเมนการประปานครหลวงทำการซ่อมทำอยู่ ณ แยกศิริราช 15 ก.ค.56
01615 คำสั่ง ทร. ที่ ๑๕๔/๒๕๕๖ ลง ๘ ก.ค.๕๖ เรื่อง ให้นายทหารประทวนรับราชการ 12 ก.ค.56
01614 รายชื่อผู้เข้ารับฟังการบรรยายการจัดการความรู้ (KM) ประจำปี งป.๕๖ เรื่องการคิดประมาณการงานก่อสร้าง 12 ก.ค.56
01613 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๑๕๔/๒๕๕๖ เรื่องให้นายทหารประทวนรับราชการ 11 ก.ค.56
01612 กำหนดการฟังบรรยายการจัดการความรู้ เรื่องการซ่อมบำรุงดูแลรักษาเครื่องแปลงความถี่ 10 ก.ค.56
01611 คำสั่งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา กรมช่างโยธาทหารเรือ 4 ก.ค.56
01610 ขออนุมัติปรับแต่งรายละเอียดตามโครงการศึกษาฯและขออนุมัติจัดสัมมนาทบทวนระบบขีดความสามารถ/ขีดสมรรถนะของ ทร. 4 ก.ค.56
01609 ขออนุมัติให้ข้าราชการเข้าร่วมการสัมมนาทบทวนระบบขีดความสามารถ/ขีดสมรรถนะของ ทร. 4 ก.ค.56
01608 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 3 ก.ค.56
01607 กำหนดการฟังบรรยายการจัดการความรู้ (KM) เรื่องการคิดประมาณการงานก่อสร้าง 2 ก.ค.56
01606 แจ้งกำหนดการอบรมศี,ธรรม เดือน ก.ค.๕๖ 29 มิ.ย.56
01605 ประชาสัมพันธ์เงินช่วยพิเศษ กรณีข้าราชการ ลูกจ้าง ถึงแก่ความตาย 28 มิ.ย.56
01604 ขอเชิญประชุม นขต.ชย.ทร. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ 28 มิ.ย.56
01603 คำสั่งกรมช่างโยธาทหารเรือ (เฉพาะ) ที่ ๔๘๗/๒๕๕๖ 28 มิ.ย.56
01602 คำสั่งกรมช่างโยธาทหารเรือ (เฉพาะ) ที่ ๔๘๖/๒๕๕๖ 28 มิ.ย.56
01601 บัญชีรายชื่อปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ชย.ทร. ประจำเดือน ก.ค.๕๖ 27 มิ.ย.56
01600 รายชื่อหมายเลขสอบ และห้องสอบ นายทหารสัญญาบัตรเลื่อนยศเป็น น.ท.-น.ต. ประจำปี ๒๕๕๖ 27 มิ.ย.56
01599 ขอเชิญประชุมรับมอบนโยบาย รอง จก.ชย.ทร. (ฝ่ายบริหาร) 26 มิ.ย.56
01598 คำสั่งกรมช่างโยธาทหารเรือ (เฉพาะ) ที่ ๔๖๓/๒๕๕๖ 26 มิ.ย.56
01597 โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของ กห. ตามมติคณะรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ 2557 25 มิ.ย.56
01596 การสัมมนาการใช้โปรแกรมระบบงานสนับสนุนข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (HRMISS) ประจำปี งป.56 25 มิ.ย.56
01595 คะแนนสอบประทวน ปี 56 21 มิ.ย.56
01594 สรุปคะแนนสอบนายทหารประทวน ปี56 21 มิ.ย.56
01593 กำหนดการแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข 2 และหมายเลข 4 ในวันสำคัญต่าง ๆ ประจำเดือน ก.ค.56 20 มิ.ย.56
01592 การประเมินค่านายทหารสัญญาบัตรและประเมินผู้บริหารระดับสูงของ ทร.ครั้งที่ 2 งป.56 20 มิ.ย.56
01591 กำหนดการดูงานลิฟท์ ณ บริษัท Mitsubishi elevator (ประเทศไทย) จำกัด บางนา-ตราด กม. 6.5 20 มิ.ย.56
01590 รายชื่อข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเข้ารับการศึกษาหลักสูตร รร.อส. รุ่นที่ 46 ประจำปี งป.57 18 มิ.ย.56
01589 กบข.ภาคสมัครใจเลือกรับบำนาญสูตรเดิมได้ภายในปี ๕๘ 18 มิ.ย.56
01588 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ 17 มิ.ย.56
01587 คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่๔๕๒/๒๕๕๖ เรื่องเลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร 13 มิ.ย.56
01586 การปฏิบัติตนของผู้เข้าสอบเลื่อนฐานะ ฯ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) 13 มิ.ย.56
01585 การส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรองตามกฏหมาย 13 มิ.ย.56
01584 รายละเอียดตำราและเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการออกข้อสอบการสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต.(วิชาทั่วไป) ประจำปี 2556 13 มิ.ย.56
01583 การเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลดีเด่นของ ทร. ประจำปี 2556 12 มิ.ย.56
01582 แนวทางปฏิบัติตนของผู้เข้าสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี ๒๕๕๖ 11 มิ.ย.56
01581 แจ้งรายชื่อ และรายละเอียด ผู้มีสิทธิสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประำจำปี ๒๕๕๖ 6 มิ.ย.56
01580 ระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วยการตรวจสุขาภิบาล พ.ศ.๒๕๔๑ 5 มิ.ย.56
01579 คำสั่งกรมช่างโยธาทหารเรือ (เฉพาะ) ที่ ๔๒๓/๒๕๕๖ 5 มิ.ย.56
01578 ใบสมัครสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. ประจำปี ๒๕๕๖ 4 มิ.ย.56
01577 ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ จำนวน ๒๓๒ นาย 4 มิ.ย.56
01576 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ 4 มิ.ย.56
01575 กำหนดการฟังบรรยายการจัดการความรู้ (KM) เรื่อง การซ่อมบำรุงดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศ 3 มิ.ย.56
01574 การมอบทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิก สอ.อร. ประจำปี ๒๕๕๖ 1 มิ.ย.56
01573 ตรวจสอบข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐของผู้มีสิทธิ และบุคคลในครอบครัวที่มีอายุมากกว่า 90 ปี ในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ 31 พ.ค.56
01572 เสียงตามสายพระราชวังเดิม ประจำวันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 31 พ.ค.56
01571 ค่านิยม กองทัพเรือ (SAIL) 30 พ.ค.56
01570 แจ้งกำหนดการอบรมศีลธรรม เดือน มิ.ย.๕๖ 28 พ.ค.56
01569 เสียงตามสายพระราชวังเดิม เมื่อ ประจำวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 28 พ.ค.56
01568 ประกาศ ชย.ทร. ลง ๒๑ พ.ค.๕๖ เรื่อง การสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. ประจำปี ๒๕๕๖ 27 พ.ค.56
01567 บัญชีรายชื่อปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ชย.ทร. ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๖ 23 พ.ค.56
01566 ขอเชิญประชุมติดตามงาน ชย.ทร. ประจำเดือน พ.ค.๕๖ 23 พ.ค.56
01565 คำสั่งคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลกรมช่างโยธาทหารเรือ(เฉพาะ)ที่๑/๒๕๕๖ 23 พ.ค.56
01564 คำสั่งกรมช่างโยธาทหารเรือ(เฉพาะ) ที่ ๓๕๙/๒๕๕๖ 23 พ.ค.56
01563 เรื่อง มารดาถึงแก่กรรม ของ พ.จ.อ.นาวี ผลิอุบล ตำแหน่ง พลขับแผนกรถเครืองท่นแรง กงย.ชย.ทร. 23 พ.ค.56
01562 การนับเวลาราชการเป็นทวีคูณของข้าราชการซึ่งประจำปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเขตที่ได้มีการประกาศใช้กฎอัยการศึก เมื่อวันที่ ๑๙ ก.ย.๔๙ 22 พ.ค.56
01561 ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2556 22 พ.ค.56
01560 ตรวจสอบรายชื่อและสังกัดการจับฉลากที่พักอาศัยส่วนกลาง ทร.พื้นที่กรุงเทพฯ ใน วันศุกร์ ที่ 31 พ.ค.56 0930 ณ กอพ.สก.ทร. 21 พ.ค.56
01559 ข่าวแก้ไขเพิ่มเติมประกาศสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี ๒๕๕๖ (ฉบับที่ ๒) 21 พ.ค.56
01558 รายชื่อนายทหารสัญญาบัตรที่สำเร็จการศึกษาจาก รร.นร. ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้นใน ๑ ส.ค.๕๖ และข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการใน ๑ ต.ค.๕๗ 20 พ.ค.56
01557 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 17 พ.ค.56
01556 ประกาศ กพ.ทร. เรื่อง การสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. ประจำปี 2556 16 พ.ค.56
01555 การประเมินเพื่อสรรหาผู้บริหารของ ทร. 16 พ.ค.56
01554 แบบฟอร์มการขอลาพักเพื่อรอการปลดก่อนครบเกษียณอายุ 15 พ.ค.56
01553 คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่๓๔๗/๒๕๕๖ เรื่องให้นายทหารออกจากราชการเนื่องจากครบกำหนดเกษียณอายุราชการ 15 พ.ค.56
01552 คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่๓๔๘/๒๕๕๖ เรื่องให้นายทหารออกจากราชการเนื่องจากครบกำหนดเกษียณอายุราชการ 15 พ.ค.56
01551 ข่าวแก้ไขประกาศสอบ ชย.ทร. ลง ๗ พ.ค.๕๖ เรื่อง การสอบเลื่อนฐานะ ฯ 14 พ.ค.56
01550 การเข้าเฝ้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประถมาภรณ์มงกุฏไทย (ป.ม.) ประจำปี 2555 ในวันที่ 24 - 25 พ.ค.56 11 พ.ค.56
01549 การเสนอขออนุมัติเลื่อนฐานะนายทหารประทวน (พ.จ.อ.พิเศษ ที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป) เป็นนายทหารสัญญาบัตร ของผู้ที่จะเกษียณอายุราชการใน 1 ต.ค.58 - 1 ต.ค.61 10 พ.ค.56
01548 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 10 พ.ค.56
01547 เสียงตามสายพระราชวังเดิม ประจำวันศุกร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 10 พ.ค.56
01546 การเสนอขออนุมัติเลื่อนฐานะนายทหารประทวนชั้นยศ พ.จ.อ. เป็นนายทหารสัญญาบัตร ของผู้ที่จะครบกำหนดเกษียณอายุราชการ ใน 1 ต.ค.57 10 พ.ค.56
01545 ขออนุมัติจัดสัมมนาการส่งกำลังบำรุงระดับผู้ปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2556 10 พ.ค.56
01544 การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานงานราชการ กองทัพเรือ ประจำปี 2556 10 พ.ค.56
01543 กำหนดการ วันอาภากร ประจำปี ๒๕๕๖ ณ บก.ชย.ทร. 10 พ.ค.56
01542 ประกาศกรมช่างโยธาทหารเรือ ลง ๗ พ.ค.๕๖ เรื่อง การสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี ๒๕๕๖ 7 พ.ค.56
01541 แต่งกายเครื่องแบบหมายเลข ๒(วันก่อนวันอาภากร) 7 พ.ค.56
01540 ร.อ.อนุกิจ แสงละออ รรก.หน.บริการ กพ.ชย.ทร.ได้ถึงแก่กรรม 7 พ.ค.56
01539 ข่าวรับแบบผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2556 พื้นที่กรุงเทพและภาคตะวันออก 7 พ.ค.56
01538 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันศุกร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 3 พ.ค.56
01537 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๑๑๐/๒๕๕๖ เรื่อง ย้ายประเภททหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด 2 พ.ค.56
01536 คำสั่งคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข็งขันกอล์ฟการกุศล ชย.ทร.(เฉพาะ)ที่๑/๒๕๕๖ 2 พ.ค.56
01535 คำสั่ง กองทัพเรื่อที่ ๑๐๓/๒๕๕๖ เรื่องให้นายประทวนรับราชการ 1 พ.ค.56
01534 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สปท.) เปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2556 30 เม.ย.56
01533 เสียงตามสายพระราชวังเดิม ประจำวันที่ ๓๐ เม.ย.๕๖ 30 เม.ย.56
01532 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๓๐ เม.ย.๕๖ 30 เม.ย.56
01531 ร้านสวัสดิการ ทร. จัดจำหน่ายสินค้าราถูก พื้นที่กรุงเทพ ใน 8 พ.ค.56 30 เม.ย.56
01530 การเลื่อนชั้นเงินเดือนเป็นบำเหน็จครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2556 (1 เม.ย.56) และปรับระดับชั้นเงินเดือนข้าราชการกองทัพเรือ (ชั้นประทวน) 29 เม.ย.56
01529 บัญชีรายชื่อปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ชย.ทร. ประจำเดือน พ.ค. ๒๕๕๖ 29 เม.ย.56
01528 หลักสูตรต่าง ๆ ในกองทัพเรือ 29 เม.ย.56
01527 รายละเอียดการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ปี 56 26 เม.ย.56
01526 คำสั่งกองทัพเรือ ที่๙๒/๒๕๕๖ เรื่อง ให้นายทหารประทวนรับราชการ 22 เม.ย.56
01525 คำสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ 2556 19 เม.ย.56
01524 การลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-GP) 19 เม.ย.56
01523 ขอแจ้งรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างหลักสูตรควบคุมงานก่อสร้าง งป.56 18 เม.ย.56
01522 ข่าวการถึงแก่กรรมของ น.อ.สมหมาย หัวใจดี ข้าราชการบำนาญ สังกัด ชย.ทร. 18 เม.ย.56
01521 ผลการออกรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๕๖ 9 เม.ย.56
01520 ประกาศมอบทุนการศึกษาสมาคมภริยาทหารเรือ ประจำปี 2556 8 เม.ย.56
01519 ขส.ทร.เชิญชวนข้าราชการ ลูกจ้าง และบุคคลพลเรือนทั่วไป เข้าร่วมตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเดินทางไกล 5 เม.ย.56
01518 เสียงตามสายพระราชวังเดิม ประจำวันศุกร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ 5 เม.ย.56
01517 รายละเอียดข้อบังคับ กห.ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2556 และเอกสารประกอบการแต่งตั้งยศ 4 เม.ย.56
01516 เสียงตามสายพระราชวังเดิม ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖ 4 เม.ย.56
01515 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖ 4 เม.ย.56
01514 ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศและรายงานตนเองของนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพลเรือ 2 เม.ย.56
01513 ผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีแสดงความยินดีแก่นายทหารประทวนที่ได้เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร 2 เม.ย.56
01512 การติดตามผลการปฏิบัติมาตราการการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าของ ชย.ทร. 2 เม.ย.56
01511 รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีให้แก่นายทหารประทวนที่เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร 2 เม.ย.56
01510 เสียงตามสายพระราชวังเดิม ประจำวันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖ 2 เม.ย.56
01509 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ 1 เม.ย.56
01508 คำสั่งกองทัพเรือที่ ๖๔/๕๖ เรื่องให้นายทหารรับราชการ 30 มี.ค.56
01507 คำสั่งกองทัพเรือที่68-56ให้นายทหารรับราขการ 30 มี.ค.56
01506 คำสั่งกองทัพเรือที่ 63/2556ให้นายทหารรับราชการ 30 มี.ค.56
01505 คำสั่งกองทัพเรือที่ 62/2556ให้นายทหารรับราชการ 30 มี.ค.56
01504 กองอนุศาสนาจารย์ บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรม 29 มี.ค.56
01503 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ 29 มี.ค.56
01502 คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ 234/2556 ลง 28 มี.ค.56 เรื่อง เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร(พันจ่าเอกพิเศษอายุ 55 ปี) 28 มี.ค.56
01501 พิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีให้ผู้ที่ได้รับพระราชทานยศทหารชั้นนายพลเรือ วาระ เม.ย.56 27 มี.ค.56
01500 พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการ เมษายน ๒๕๕๖ 26 มี.ค.56
01499 การเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2555 26 มี.ค.56
01498 ประกาศกรมอู่ทหารเรือ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ประจำปี ๒๕๕๖ 26 มี.ค.56
01497 เสียงตามสายพระราชวังเดิม ประจำวันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ 26 มี.ค.56
01496 บัญชีรายชื่อปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน เดือน เมษายน ๒๕๕๖ 25 มี.ค.56
01495 กำหนดแต่งเครื่องแบบหมายเลข๒ เดือน เมษายน ๒๕๕๖ 25 มี.ค.56
01494 คำสั่งกองทัพเรือที่ 51/2556ให้นายทหารประทวนรับราชการ 21 มี.ค.56
01493 เสียงตามสายพระราชวังเดิม ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖ 21 มี.ค.56
01492 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖ 21 มี.ค.56
01491 การจัดผู้แทน ผบ.ทร. ผู้แทน ทร. หรือคณะผู้แทน ทร.เฝ้าฯ รับ – ส่งเสด็จ และร่วมงานสำคัญต่าง ๆ 21 มี.ค.56
01490 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2556 19 มี.ค.56
01489 วันหยุดราชการเพิ่มเติมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ.๒๕๕๖ 18 มี.ค.56
01488 ประกาศ กพ.ทร. เรื่อง การสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน จำพวกงานฝ่ายอำนวยการ ประจำปี 2556 18 มี.ค.56
01487 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณของนายทหารและนายตำรวจชั้นนายพล ประจำปี 2556 15 มี.ค.56
01486 การเสนอขอพระราชเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2556 ให้แก่พนักงานราชการ ชั้น บ.ม. และ บ.ช. 15 มี.ค.56
01485 "งานกาชาดประจำปี 2556" ขึ้นระหว่างวันที่ 29 มีนาคม ถึง 6 เมษายน 2556 ณ บริเวณสวนอัมพร ลานพระบรมรูปทรงม้า สนามหน้าที่ทำการสำนักพระราชวัง (สนามเสือป่า) ถนนศรีอยุธยา และถนนราชดำเนินนอก 14 มี.ค.56
01484 ประการคณะกรรมการสอบคัดเลือบุคคลพลเรือนเข้าเป็นรักเรียนช่าง อร. ประจำปร ๕๖ 14 มี.ค.56
01483 เสียงตามสายพระราชวังเดิม ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ 14 มี.ค.56
01482 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ 14 มี.ค.56
01481 การประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร (กรณี พ.จ.อ.พิเศษ อายุ 55 ปีขึ้นไป) 14 มี.ค.56
01480 เสียงตามสายพระราชวังเดิม ประจำวันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ 13 มี.ค.56
01479 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ 13 มี.ค.56
01478 สำหรับการจัดงานกาชาดประจำปี 2556 จัดขึ้นภายใต้คำขวัญ "งานกาชาดประจำปี 2556 ฉลอง 120 ปี สภากาชาดไทย รวมใจสร้างสุขเพื่อปวงชน" 12 มี.ค.56
01477 งานกาชาดประจำปี 2556 (สภากาชาดไทย) 12 มี.ค.56
01476 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ 12 มี.ค.56
01475 คำสั่ง กห.(เฉพาะ) ที่ 10/56 เรื่อง เลื่อนยศนายทหารประทวนเป็นกรณีพิเศษ (ลาออกก่อนเกษียณอายุราชการฯ จำนวน 202 นาย) 11 มี.ค.56
01474 เสียงตามสายพระราชวังเดิม ประจำวันจันทร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖ 11 มี.ค.56
01473 ข่าวกองทัพเรือประจำวันศุกร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ 8 มี.ค.56
01472 เรื่อง ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ 8 มี.ค.56
01471 ตรวจสอบรายชื่อกำลังพลของ ทร. ในส่วนที่ได้เสนอ กห. เพื่อขอเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร จำนวน 319 นาย 8 มี.ค.56
01470 มาตรการประหยัดพลังงานไฟ้ฟ้า เวลาเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศ(กพ.ชย.ทร.) 7 มี.ค.56
01469 หลักปฏิบัติในการเปลี่ยนเวรยาม และแทนเวรยามของ ชย.ทร. 6 มี.ค.56
01468 คำสั่ง (ฉพาะ) ที่ ๑/๒๕๕๖ - ๕/๒๕๕๖ คณะกรรมการภายใน ชย.ทร. 6 มี.ค.56
01467 การจัดทำบัญชีรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะครบเกษียณอายุราชการ ใน 1 ต.ค.57 6 มี.ค.56
01466 เสียงตามสายพระราชวังเดิม ประจำวันพุธที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๖ 6 มี.ค.56
01465 ประกาศสำนักนายยกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี งบประมาณ 2554-2556 5 มี.ค.56
01464 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2556 ให้แก่ข้าราชการทหารชั้นต่ำกว่าสายสะพาย (ท.ช. - ร.ท.ช.) 5 มี.ค.56
01463 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2556 ให้แก่ลูกจ้างประจำ ทร. ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย (บ.ม. - จ.ช.) 5 มี.ค.56
01462 เสียงตามสายพระราชวังเดิม ประจำวันอังคารที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖ 5 มี.ค.56
01461 กพ.ทร.กำหนดทำบัตรประจำตัวให้แก่ข้าราชการ และพนักงานราชการ 4 มี.ค.56
01460 การขอพระราชทานเหรียญจักรมาลา (ร.จ.ม.) ให้แก่ข้าราชการทหาร สังกัด ทร. เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธ.ค.56 1 มี.ค.56
01459 ขอแจ้งกำหนดการอบรมศีลธรรม เดือน มี.ค.๕๖ 28 ก.พ.56
01458 ผลการสรรหากรรมการชุดใหม่ ของ สอ. กรมอู่ทหารเรือ จำกัด ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 27 ก.พ.56 28 ก.พ.56
01457 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๔๓/๒๕๕๖ 28 ก.พ.56
01456 การบันทึกข้อมูลการประเมินค่านายทหารสัญญาบัตรของ ทร. สำหรับวงรอบการประเมินครั้งที่ 1 ประจำปี งป.56 28 ก.พ.56
01455 นายประเทืองศักดิ์ รัตนสุวรรณ บิดา น.อ.เอกธนา รัตนสุวรรณ ผอ.กอบ.ชย.ทร.ถึงแก่กรรม 24 ก.พ.56
01454 รายชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ชย.ทร. ประจำเดือน มี.ค.๕๖ 22 ก.พ.56
01453 หมวดงานประปาและสุขาภิบาลหมายเลขโทรศัพท์๕๔๑๐๖ เสีย แจ้งมาเพื่อทราบ 22 ก.พ.56
01452 เสียงตามสายพระราชวังเดิม ประจำวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 22 ก.พ.56
01451 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 22 ก.พ.56
01450 รายชื่อผู้สมัครเพื่อรับการสรรหาเข้าเป็นกรรมการ สอ.อร. ประจำปี 2556 21 ก.พ.56
01449 เอกสารประกอบในการขอแต่งตั้งยศของนายทหารประทวนชั้นยศ พ.จ.อ.ที่ทำหน้าที่ในตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตร ตั้งแต่ 1 ส.ค.55 - 31 ก.ค.56 21 ก.พ.56
01448 เสียงตามสายพระราชวังเดิม ประจำวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 21 ก.พ.56
01447 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 21 ก.พ.56
01446 เสียงตามสายพระราชวังเดิม ประจำวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 20 ก.พ.56
01445 สมาชิก สอ.อร.สามารถตรวจสอบยอดเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ประจำปี 2555 20 ก.พ.56
01444 กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ กรมการแพทย์ จัดโครงการ "สัปดาห์…สุขภาพดี" เพื่อตรวจสุขภาพให้แก่ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ฟรี ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 20 ก.พ.56
01443 อย.ประกาศห้ามใช้วัตถุอันตราย "ลินเดน" ในผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดแมลงที่ใช้ในบ้านหรือทางสาธารณสุข 20 ก.พ.56
01442 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 20 ก.พ.56
01441 กองทัพเรือเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ ๓/๕๖ 19 ก.พ.56
01440 ขอเชิญสมาชิก สอ.อร. ทุกท่านไปร่วมสรรหากรรมการ สอ.อร. ประจำปี ๒๕๕๖ 19 ก.พ.56
01439 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๔๒/๒๕๕๖ เรื่อง เลื่อนยศนายทหารประทวน 19 ก.พ.56
01438 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 19 ก.พ.56
01437 กองทัพเรือเตรียมจัดงานวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ แบบแยกเขต ๓ เขต ใน๔ มีนาคม ๒๕๕๖ 19 ก.พ.56
01436 คณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ จัดงานฝึกอาชีพอิสระ ๗ - ๘ มีนาคม ณ นันทอุทยานสโมสร 19 ก.พ.56
01435 แจ้งของดการให้บริหารระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กองทัพเรือ 18 ก.พ.56
01434 แจ้งเตือนกำลังพลช่วยสอดส่องดูแลและให้คำแนะนำแก่ผู้มาติดต่อราชการพื้นที่กองบัญชาการกองทัพเรือพื้นที่วังนันทอุทยาน 18 ก.พ.56
01433 ๑๘ - ๑๙ กุมภาพันธ์ นี้ งดจอดยานพาหนะบางพื้นที่ภายในพระราชวังเดิม 18 ก.พ.56
01432 กำหนดรับยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปี ๒๕๕๕ ใน ๒๗ - ๒๘ กุมภาพันธ์ นี้ ที่ กรมการเงินทหารเรือ 15 ก.พ.56
01431 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ (ชั้นนายพล) จำนวน ๑๙๑ ราย 15 ก.พ.56
01430 บทความแนวคิดทางธรรม เรื่อง "คุณค่าของเวลา" 15 ก.พ.56
01429 การส่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรองตามกฏหมาย 14 ก.พ.56
01428 คำสั่ง กห เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร 14 ก.พ.56
01427 กิจการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงสวัสดิการ ขส.ทร. ปรับลดราคาน้ำมันเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ 13 ก.พ.56
01426 สมาคมภริยาทหารเรือ จัดโครงการค่ายบุตร - ธิดานาวีภาคฤดูร้อน ๒๒ - ๒๘ เมษายน นี้ 13 ก.พ.56
01425 ตรวจสอบรายชื่อนายทหารประทวนอัตรา พ.จ.อ.พิเศษ เพื่อขอเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร 12 ก.พ.56
01424 กรมพลาธิการทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 12 ก.พ.56
01423 ระวัง สารกันบูดในขนมปัง - เสี่ยง เป็นโรคไต 12 ก.พ.56
01422 บุญทำได้แม้ไม่ใช้สตางค์กับ "บุญกิริยาวัตถุ ๑๐" 8 ก.พ.56
01421 เคล็ดลับถนอมดวงตาเวลาใช้คอมพิวเตอร์ 7 ก.พ.56
01420 ระเบียบกรทรวงกลาโหม ว่าด้วยการบรรจุหรือแต่งตั้งข้าราชการทหารให้ดำรงตำแหน่งประจำหน่วย พ.ศ.๒๕๕๖ 6 ก.พ.56
01419 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครผู้รับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ สอ.อร.ประจำปี 2556. 5 ก.พ.56
01418 สมาชิกศิษย์เก่าชุมพลทหารเรือ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๕ 5 ก.พ.56
01417 ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการกำหนดหมายเลขประจำตัว (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๖ 4 ก.พ.56
01416 การพิจารณาบำเหน็จครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2556 (1 เม.ย.56) 1 ก.พ.56
01415 สอ.วด.จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๕ 1 ก.พ.56
01414 ลักษณะของผู้ที่มี "จิตอาสา" อย่างแท้จริง 31 ม.ค.56
01413 "หนักเอาเบาสู้" หลักประกันความสำเร็จในชีวิต ด้วยจิตใจที่เข้มแข็งอดทน 29 ม.ค.56
01412 การจัดผู้แทน ผบ.ทร. ผู้แทน ทร. หรือคณะผู้แทน ทร. เฝ้าฯ รับ - ส่งเสด็จ และร่วมงานสำคัญต่าง ๆ ระหว่าง 1 - 28 ก.พ.56 28 ม.ค.56
01411 คำสั่งกองทัพเรือที่ ๑๕/๒๕๕๖เรื่อง การปลดทหารกองประจำการ รุ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ ผลัดที่ ๔(๔/๕๓) 24 ม.ค.56
01410 คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่๑๙/๒๕๕๖ เรื่องเลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร 24 ม.ค.56
01409 รับสมัครนายทหารสัญญาบัตรชั้นยศนาวาโท ไปปฏิบัติหน้าที่นายทหารประสานงาน ณ รัฐบาห์เรน 24 ม.ค.56
01408 รับสมัครนายทหารประทวนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นเสมียนประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารเรือไทยในต่างประเทศ 23 ม.ค.56
01407 บัญชีรายชื่อปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ชย.ทร. ประจำเดือน ก.พ.๕๖ 23 ม.ค.56
01406 กองอนุศาสนาจารย์ ฯ บทความทางศีลธรรม 22 ม.ค.56
01405 เตือนใช้แท็บเล็ต-สมาร์ทโฟนก่อนนอน ทำหลับไม่สนิท 21 ม.ค.56
01404 ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๕๖ 21 ม.ค.56
01403 ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีสดุดีวีรชนกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๖ 17 ม.ค.56
01402 ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการลา พ.ศ.๒๕๕๕ 16 ม.ค.56
01401 ขอเชิญชมสารคดี ผลงานและกิจกรรมทหาร เนื่องในวันกองทัพไทย ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ 16 ม.ค.56
01400 พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๕๖ ในส่วนของ ทร. 16 ม.ค.56
01399 กรมการขนส่งทหารเรือ จัดรถยนต์โดยสารบริการรับ - ส่งระหว่างพระราชวังเดิม - กองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน 15 ม.ค.56
01398 กองทัพเรือ จัดงานพิธีสดุดีวีรชนกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๖ ใน ๑๗ มกราคม นี้ ที่ โรงเรียนนายเรือ 15 ม.ค.56
01397 ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีย้ายเข้าปฏิบัติงานในอาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน 14 ม.ค.56
01396 ประกาศกรมช่างโยธาทหารเรือ เรื่อง ผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 13 ม.ค.56
01395 คำกล่าว พลเรืิเอก สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ ผบ.ทร.ในพิธีสดุดีวีรชนกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๖ 13 ม.ค.56
01394 กรมอู่ทหารเรือ เปิดรับสมัคร นักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ประจำปี ๒๕๕๖ 13 ม.ค.56
01393 ฐานทัพเรือกรุงเทพ ชี้แจงการปฏิบัติในการเข้า - ออก กองบัญชาการกองทัพเรือ หลังใหม่ พร้อมเส้นทางการจราจร และมาตรการรักษาความปลอดภัย พื้นที่วังนันทอุทยาน 11 ม.ค.56
01392 กองทัพเรือ ขอเชิญบุตรหลานร่วมกิจกรรมทางทหารในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ 11 ม.ค.56
01391 รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. จะเปิดให้บริการคลิกนิกวัยทองให้กับผู้ป่วยสูงอายุ 10 ม.ค.56
01390 บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรม เรื่องปีชง 8 ม.ค.56
01389 คำสั่งกองทัพเรือที่ ๔/๒๕๕๖ เรื่องแต่งตั้งยศนายทหารประทวน 8 ม.ค.56
01388 กรมอู่ทหารเรือ ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อเป็นพนักงานราชการ 8 ม.ค.56
01387 ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารเรือ เรื่อง การรับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ 8 ม.ค.56
01386 ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีให้แก่นายทหารชั้นนายพลเรือเป็นกรณีพิเศษ 8 ม.ค.56
01385 วิธีตั้งค่าการใช้งานข้อมูลใน iNavy ตามปี พ.ศ. 7 ม.ค.56
01384 รายละเอียดและแบบฟอร์มหนังสือขอลาออกจากราชการกับหนังสือรับรองการลาออกจากราชการ 7 ม.ค.56
01383 คู่มือการใช้งาน ระบบปฏิทินนัดหมาย (i.navy) 5 ม.ค.56
01382 บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรม 5 ม.ค.56
01381 บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรมให้ทุกคนรีบเร่งทำความดีเสียแต่วันนี้ เพราะเราไม่สามารถรู้ได้ว่าจะมีชีวิตถึงวันพรุ่งนี้หรือไม่ 4 ม.ค.56
01380 กำหนดแต่งเครื่องแบบหมาย ๒ และ๔ ในวันสำคัญต่าง ๆ เดือน ม.ค.๕๖ 28 ธ.ค.55
01379 แจ้งกำหนดการอบรมศีลธรรม เดือน ม.ค.๕๖ 28 ธ.ค.55
01378 กำหนดการแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข 2 ประจำเดือน ม.ค.56 27 ธ.ค.55
01377 กองทัพเรือประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 27 ธ.ค.55
01376 ทุจริตและประพฤติมิชอบรับแจ้งเบาะแสศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ 27 ธ.ค.55
01375 กองทัพเรือ ขอเชิญชวนซื้อไปรษณียบัตรอวยพรปีใหม่โครงการ "สวัสดีปีใหม่ ร้อยใจไทย แด่ผู้เสียสละ" 27 ธ.ค.55
01374 การประดับเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 27 ธ.ค.55
01373 บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรม เรื่อง โซ่ล่ามช้าง 27 ธ.ค.55
01372 กองงานโยธา กรมช่างโยธาทหารเรือ จัดข้าราชการและลูกจ้างประจำ,พนักงานราชการทำความสะอาด(ศาล สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ) 26 ธ.ค.55
01371 ขอเชิญร่วมส่งท้ายปีด้วยวิถีธรรม 26 ธ.ค.55
01370 บัญชีรายชื่อปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน เดือน มกราคม ๒๕๕๖ 25 ธ.ค.55
01369 ระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในกองทัพเรือ พ.ศ.๒๕๕๕ 24 ธ.ค.55
01368 ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยป้ายชื่อติดเรื่องแบบ 24 ธ.ค.55
01367 พิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีให้แก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานยศทหารชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ 24 ธ.ค.55
01366 กพ.ทร. กำหนดการจัดสัมมนานายทหารกำลังพล ในวันที่ ๒๕ - ๒๗ ธ.ค.๕๕ 24 ธ.ค.55
01365 ๒๔ ธันวาคม เป็นต้นไป ร้านเกษตรนาวีนำเมล่อนมาจำหน่าย 24 ธ.ค.55
01364 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๖ "ตรวจรถก่อนใช้ ปลอยภัยแน่นอน" 24 ธ.ค.55
01363 กรมกำลังพลทหารเรือ แจ้งงดการตรวจสอบประวัติรับราชการเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖ 24 ธ.ค.55
01362 กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ทร. รอบที่ ๓ 23 ธ.ค.55
01361 ขอเชิญชวนซื้อไปรษณียบัตรอวยพรปีใหม่ส่งกำลังใจให้ทหาร - ตำรวจชายแดน รายได้จัดซื้อเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลทหารผ่านศึก 21 ธ.ค.55
01360 มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม เปิดให้ประชาชนเยี่ยมชมโบราณสถานในพระราชวังเดิม ใน ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ 21 ธ.ค.55
01359 กำหนดเปิดหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะ ประจำปี ๕๖ 20 ธ.ค.55
01358 ร้านสวัสดิการทหารเรือพื้นที่กรุงเทพ จำหน่ายสินค้าราคาถูก ตั้งแต่ ๑๗ - ๒๕ ธันวาคม 20 ธ.ค.55
01357 ตรวจสอบรายชื่อและสังกัดการจับฉลากที่พักอาศัยส่วนกลาง ทร.พื้นที่กรุงเทพฯ ใน วันอังคารที่ 25 ธ.ค. 55 0930 กอพ.สก.ทร. 20 ธ.ค.55
01356 รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้าเป็นพลอาสาสมัคร 20 ธ.ค.55
01355 คำสั่งกรมช่างโยธาทหารเรือ (เฉพาะ) ที่ ๙๒๖/๒๕๕๕ 19 ธ.ค.55
01354 ขอเชิญชวนร่วมงาน "โครงการเดิน - วิ่งเทิดพระเกียรติ กรมหลวงชุมพร ๑๓๒ ปี" ใน ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ 19 ธ.ค.55
01353 กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ รับจัดกระเช้า กระเช้าของขวัญหรือผลิตภัณฑ์ชุด สวยหรู มีระดับ ประทับใจ คุณภาพมากกว่าราคา 19 ธ.ค.55
01352 ๒๘ ธันวาคม สอ.วด.ปิดให้บริการรับรับ - จ่ายเงิน เร็วขึ้น 19 ธ.ค.55
01351 กรมสรรพาวุธทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตั้งแต่ ๓ - ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ 18 ธ.ค.55
01350 สารอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๖ จาก ผู้บัญชาการทหารเรือ 18 ธ.ค.55
01349 กำหนดพิธีบวงสรวง สักการะพระอนุสาวรีย์ พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกรียติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ บก.ชย.ทร. 18 ธ.ค.55
01348 ขอเชิญร่วมพิธี "สวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ ฯ" ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ใน ๒๑ ธันวาคม นี้ 18 ธ.ค.55
01347 คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๑๓๒๓/๒๕๕๕ ลง ๑๔ ธ.ค.๕๕ 17 ธ.ค.55
01346 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รับแจ้งเบาะแสยาเสพติด กองทัพเรือ เปิดตู้ ป.ณ.๑๔๙ 17 ธ.ค.55
01345 กระทรวงคมนาคม เปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๖ 14 ธ.ค.55
01344 เตือนการรับประทานกุ้งเต้นพยาธิเยอะ แนะควรปรุงสุกก่อนรับประทาน 14 ธ.ค.55
01343 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๔๐๙/๒๕๕๕ 13 ธ.ค.55
01342 กองทัพเรือรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ 13 ธ.ค.55
01341 กรมกำลังพลทหารเรือ ของดการตรวจสอบประวัติรับราชการ 13 ธ.ค.55
01340 แนวทางความก้าวหน้าของนายทหารประทวนเพื่อเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร และคุณสมบัติในเบื้องต้น 13 ธ.ค.55
01339 กรมการเงินทหารเรือ จัดทำคู่มือการจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อความพอเพียง 13 ธ.ค.55
01338 กรมสวัสดิการทหารเรือ กำหนดการจำหน่ายสินค้าราคาถูก 12 ธ.ค.55
01337 มารดาข้าราชการถึงแก่กรรม (มารดา พ.จ.อ.เสวต ศรีรุ่ง) 11 ธ.ค.55
01336 กรมสารบรรณทหารเรือ แจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับการรับส่งเอกสารในช่วงเทศกาลปีใหม่ 11 ธ.ค.55
01335 กรมอุทกศาสตร์ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 11 ธ.ค.55
01334 กองทัพเรือรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ 11 ธ.ค.55
01333 จร.ทร. กำหนดการตรวจราชการ ประเภทการตรวจตามปกติหน่วย ชย.ทร. ๑๓ ธ.ค.๕๕ 7 ธ.ค.55
01332 กำหนดฝึกซ้อมดับเพลิง เขตดับเพลิงที่ ๑ 7 ธ.ค.55
01331 ประกาศกรมช่างโยธาทหารเรือ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 6 ธ.ค.55
01330 กำหนดการพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร ณ ห้องประดับเครื่องหมายยศ ชั้น ๒ บก.ชย.ทร. 4 ธ.ค.55
01329 การใช้เครื่องแบบเฉพาะกาลเสื้อกันหนาว 4 ธ.ค.55
01328 ทร.กำหนดประกอบพิธีประดับเครื่องหมายยศเป็นส่วนรวมให้แก่นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศเป็น ว่าที่ น.อ. และ ว่าที่ น.ท. ใน ต.ค.๕๕ 3 ธ.ค.55
01327 บัญชีรายชื่อปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน เดือน ธ.ค ๕๕ 30 พ.ย.55
01326 คำสั่งกองทัพเรือที่ 397/2555 เรื่องให้นายทหารประทวนรับราชการ 28 พ.ย.55
01325 สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด เปิดรับสมาชิกสมทบ 28 พ.ย.55
01324 กองทัพเรือ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ เนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๕ 27 พ.ย.55
01323 แจ้งแนวทางการใช้งานระบบสารสนเทศกองทัพเรือ 26 พ.ย.55
01322 ขอเชิญร่วมวิ่งแข่งขันเพื่อสุขภาพ ๒๘ พฤศจิกายน นี้ ที่ บริเวณวังนันทอุทยาน ฐานทัพเรือกรุงเทพ 23 พ.ย.55
01321 เลื่อนการลงทะเบียนในระบบเบิกจ่ายตรงผู้ป่วยนอกกับสถานพยาบาลของทางราชการกรณีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เนื่องจากระบบในสถานพยาบาลใกล้บ้านยังมีข้อจำกัด 23 พ.ย.55
01320 ผู้บัญชาการทหารเรือ เลี้ยงขอบคุณคณะกรรมการ ฯ กำลังพลฝีพายประจำเรือพระราชพิธี ฯ และผู้เกี่ยวข้อง 23 พ.ย.55
01319 คำสั่งกรมช่างโยธาทหารเรือ (เฉพาะ) ที่ ๘๓๗/๒๕๕๕ 22 พ.ย.55
01318 ขอเชิญร่วมฟังพระธรรมเทศนาและร่วมบริจาคข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์และครอบครัว 22 พ.ย.55
01317 แจ้งงดบริการรถรับ - ส่งข้าราชการ เที่ยวเย็นทุกสาย ใน ๒๓ พฤศจิกายน นี้ 22 พ.ย.55
01316 พิมพ์ชื่อเรื่องที่นี 22 พ.ย.55
01315 ขอเชิญร่วมจัดสร้างพระรูปหล่อ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ สวนสาธารณะหนองตะเคียน 22 พ.ย.55
01314 กำหนดแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข ๒ วันสำคัญในเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ 21 พ.ย.55
01313 รับสมัครทหารกองประจำการเข้ารับราชการต่อจากเวลากองประจำการ อัตราจ่าเอก จำนวน ๖ อัตรา 20 พ.ย.55
01312 คำสั่งกองทัพเรือที่ 394/2555 เรื่องให้นายทหารรับราชการ 16 พ.ย.55
01311 แจ้งหยุดจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ๙๑ เพื่อปรับปรุงอุปกรณ์การจ่ายน้ำมันให้ได้มาตรฐาน 16 พ.ย.55
01310 กองทัพเรือเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ 15 พ.ย.55
01309 กิจการร้านสวัสดิการกองทัพเรือ จัดจำหน่ายสินค้าราคาถูกให้กับกำลังพล ทร. ตามนโยบาย ผบ.ทร. 15 พ.ย.55
01308 คำสั่งกรมช่างโยธาทหารเรือ(เฉพาะ)ที่ ๘๐๕/๒๕๕๕ 15 พ.ย.55
01307 คำสั่งกรมช่างโยธาทหารเรือ(เฉพาะ)ที่ ๘๐๓/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานประชาสัมพันธ์กรมช่างโยธาทหารเรือ 15 พ.ย.55
01306 ๒๐ พฤศจิกายน แถวฟังสารผู้บัญชาการทหารเรือ ทาง ส.ทร. 15 พ.ย.55
01305 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๓๙๑/๒๕๕๕ 15 พ.ย.55
01304 คำสั่ง กองทัพเรือ ที่ ๒๘๙/๒๕๕๕ 14 พ.ย.55
01303 กองเรือทุ่นระเบิด งดการเยี่ยมชมเรือหลวงถลาง เป็นการชั่วคราว 14 พ.ย.55
01302 สุขภาพเสื่อมจากคอมพิวเตอร์...ผักผลไม้ช่วยได้ 13 พ.ย.55
01301 แจ้งกำหนดการอบรมศีลธรรม เดือน พ.ย.๕๕ 9 พ.ย.55
01300 สารเนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๕ 8 พ.ย.55
01299 กพ.ทร. ได้รวบรวม พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 8 พ.ย.55
01298 กพ.ทร. ขอแจ้งผลการดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของข้าราชการ เพื่อกรุณาทราบดังนี้ 8 พ.ย.55
01297 เรื่อง พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช ๒๕๕๕ 6 พ.ย.55
01296 ขอให้แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรเลื่อนฐานะนายทหารประทวน งป.56 6 พ.ย.55
01295 ชมรมดอกประดู่บานสาครบุรี 31 ต.ค.55
01294 อนุมัติงบประมาณพร้อมโอนเงินประจำงวดปี ๕๖ ครั้งที่๑ 29 ต.ค.55
01293 บัญชีรายชื่อปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน เดือน พ.ย.๕๕ 26 ต.ค.55
01292 การจัดผู้แทน ผบ.ทร. ผู้แทน ทร. เฝ้ารับ-ส่งเสด็จ ฯ 24 ต.ค.55
01291 ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยคำย่อ ๒๕๕๕ 24 ต.ค.55
01290 หมวดงานไม้ กงย.ชย.ทร. ส่งช่างซ่อมเปลี่ยนหลังคาที่ ศูนย์กีฬาวังนันทอุทยาน กองทัพเรือ 19 ต.ค.55
01289 แบบฟอร์มการรายงานขออนุญาตไปสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในเวลาราชการโดยทุนส่วนตัว 18 ต.ค.55
01288 กองงานโยธา ชย.ทร. สนับสนุนช่างและรถเครื่องทุ่นแรง ตัดเสาไฟ สนามเทนนิสราชนาวีสโมสร 18 ต.ค.55
01287 กิจกรรม 5ส แผนกซ่อมเครื่องไฟฟ้า 18 ต.ค.55
01286 หมวดงานไม้ กงย.ชย.ทร. ส่งช่างซ่อมเปลี่ยนหลังคาที่ กองร้อยรักษาความปลอดภัยที่ ๑ 17 ต.ค.55
01285 หมวดงานไม้ กงย.ชย.ทร. ส่งช่างซ่อมเปลี่ยนหลังคาที่ กองเรือลำน้ำ 17 ต.ค.55
01284 บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรม เรื่อง "ธรรมดาของโลก" 17 ต.ค.55
01283 บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรม เรื่อง ข้อคิดจากการให้ 16 ต.ค.55
01282 คำสั่งกรมช่างโยธาทหารเรือ(เฉพาะ)ที่ ๗๓๓/๒๕๕๕ 16 ต.ค.55
01281 นโยบาย ผบ.ทร.ประจำปีงบประมาณ 2556 16 ต.ค.55
01280 กองงานไฟฟ้า แผนกงานซ่อมเครื่องไฟฟ้า ส่ง จนท.ดำเนินการตรวจซ่อมลิฟท์ขนของ ที่หมวดคลัง แผนกพัสดุ ชย.ทร. 16 ต.ค.55
01279 กำหนดการประดับพิธีประดับเครื่องหมายระดับชั้นตำแหน่งของลูกจ้างประจำ 15 ต.ค.55
01278 คำสั่งกรมช่างโยธาทหารเรือ (เฉพาะ) ที่ ๓๒๑/๒๕๕๕ 15 ต.ค.55
01277 รายชื่อข้าราชการที่ขอให้คัดลอกสมุดประวัติ 12 ต.ค.55
01276 สรุปการพยากรณ์อากาศ วัน ศุกร์ ที่ 12 ต.ค. ๕๕ 12 ต.ค.55
01275 วันที่ 4 - 12 ต.ค. 55 กงย.ชย.ทร. รายงานตรวจสอบและบันทึกระดับน้ำประจำวัน 12 ต.ค.55
01274 แจ้งผู้ที่จะเกษียณอายุ ฯ ใน ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ตรวจสอบความถูกต้องประวัติรับราชการด้วยตนเองที่ กรมกำลังพลทหารเรือ 11 ต.ค.55
01273 ขอเชิญชมการฝึกซ้อมย่อยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ฯ ครั้งที่ ๕ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่ ท่าวาสุกรี ถึง วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร 11 ต.ค.55
01272 แจ้งกำหนดการอบรมศีลธรรม เดือน ต.ค.๕๕ 11 ต.ค.55
01271 สรุปการพยากรณ์อากาศ วัน พฤหัสบดี ที่ 11 ต.ค. ๕๕ กงย.ชย.ทร. 11 ต.ค.55
01270 วันที่ 4 - 11 ต.ค. 55 กงย.ชย.ทร. รายงานตรวจสอบและบันทึกระดับน้ำประจำวัน 11 ต.ค.55
01269 สรุปการพยากรณ์อากาศ วัน พุธ ที่ 10 ต.ค. ๕๕ กงย.ชย.ทร. 10 ต.ค.55
01268 วันที่ 4 - 10 ต.ค. 55 กงย.ชย.ทร. รายงานตรวจสอบและบันทึกระดับน้ำประจำวัน 10 ต.ค.55
01267 นโยบาย ผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 10 ต.ค.55
01266 ศภษ.ยศ.ทร. จะเปิดการอบรมหลักสูตรการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ(ERDING AND WRITING IN ENGLISH) 10 ต.ค.55
01265 รายนามผู้บังคับบัญชา ๑ ต.ค.๒๕๕๕ 10 ต.ค.55
01264 ระเบียบ กระทรวงกลาโหม ว่าด้วยคำย่อ พ.ศ.๒๕๕๕ 10 ต.ค.55
01263 ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 10 ต.ค.55
01262 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๓๔๕/๒๕๕๕ เรื่องให้นายทหารรับราชการ 9 ต.ค.55
01261 แก้ไขวันที่ 4 - 9 ต.ค. 55 กงย.ชย.ทร. รายงานตรวจสอบและบันทึกระดับน้ำประจำวัน 9 ต.ค.55
01260 วันที่ 4 - 9 ต.ค. 55 กงย.ชย.ทร. รายงานตรวจสอบและบันทึกระดับน้ำประจำวัน 9 ต.ค.55
01259 สรุปการพยากรณ์อากาศ วัน จันทร์ ที่ 8 ต.ค. ๕๕ กงย.ชย.ทร. 8 ต.ค.55
01258 วันที่ 5 - 8 ต.ค. 55 กงย.ชย.ทร.รายงานสภาพอากาศ (ดาวเทียม) 8 ต.ค.55
01257 วันที่ 4-7 ต.ค. 55 กงย.ชย.ทร. รายงานตรวจสอบและบันทึกระดับน้ำประจำวัน 8 ต.ค.55
01256 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๓๔๐/๒๕๕๕ เรื่องให้นายทหารรับราชการ 5 ต.ค.55
01255 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ 339/2555 เรื่องให้นายทหารรับราชการ 5 ต.ค.55
01254 วัน ศุกร์ ที่ ๕ ต.ค. ๕๕ พยากรณ์อากาศ 5 ต.ค.55
01253 สรุปการพยากรณ์อากาศ วัน ศุกร์ ที่ ๕ ต.ค. ๕๕ 5 ต.ค.55
01252 กงย.ชย.ทร.รายงานสภาพอากาศ (ดาวเทียม) 5 ต.ค.55
01251 กงย.ชย.ทร.รายงานตรวจสอบและบันทึกระดับน้ำประจำวัน 5 ต.ค.55
01250 น.อ.ทองชัย ลิมปกานน์ ผู้อำนวยการกองงานโยธา ชย.ทร. เตรียมความพรัอมรองรับสถานการณ์อุทกภัย ตั้งแต่ ๔-๘ ต.ค. ๕๕ 4 ต.ค.55
01249 คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๑๐๓๖/๒๕๕๕ เรื่องให้นายทหารรับราชการ 4 ต.ค.55
01248 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๓๓๓/๒๕๕๕ เรื่องให้นายทหารรับราชการ 4 ต.ค.55
01247 สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ซ่อมแซมผิวถนนวังเดิม (ถนนคนเดิน) ตั้งแต่ ๑ ถึง ๓๑ ตุลาคม 1 ต.ค.55
01246 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ 321/2555 เรื่องให้นายทหารรับราชการ 30 ก.ย.55
01245 ปิดถนนวังเดิม (ถนนคนเดิน) เพื่อทำการซ่อมแซมตั้งแต่ ๑ ถึง ๓๑ ตุลาคม 28 ก.ย.55
01244 บัญชีรายชื่อปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ชย.ทร. ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๕ 27 ก.ย.55
01243 พิธีมอบของที่ระลึกและพิธีอำลาชีวิตการรับราชการประจำปี ๒๕๕๕ 27 ก.ย.55
01242 กองทัพเรือ กำหนดซ้อมย่อย (ครั้งที่ ๒) ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในงานพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเฉลิมพระเกียรติ ฯ 27 ก.ย.55
01241 ประกาศ ชย.ทร. เรื่อง ผลการสอบเลื่อนระดับชั้นตำแหน่งของลูกจ้างประจำ ประจำปี ๒๕๕๕ 25 ก.ย.55
01240 กองทัพเรือ กำหนดจัดงานพิธีอำลาชีวิตการรับราชการของผู้ครบเกษียณอายุ ๒๗ กันยายน นี้ ที่ หอประชุมกองทัพเรือ 24 ก.ย.55
01239 นิทรรศการ การจัดการความรู้ของ ทร. ประจำปี งป.๕๕ 24 ก.ย.55
01238 กองทัพเรือจัดพาหนะรับ - ส่งผู้เข้าร่วมงานพิธีอำลาชีวิตการรับราชการของผู้ครบเกษียณอายุ ประจำปี ๒๕๕๕ ใน ๒๗ กันยายน นี้ 24 ก.ย.55
01237 บรรณาธิการนาวิกศาสตร์แจ้งการแจกจ่ายนิตยสารนาวิกศาสตร์และการสมัครเป็นสมาชิกนิตยสารนาวิกศาสตร์เป็นรายปี 24 ก.ย.55
01236 ประมวลภาพสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ชย.ทร. ประจำปี งป.๕๕ 24 ก.ย.55
ประกาศใหม่
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3 หน้า [หน้าถัดไป 2]
1 2 3