กรมช่างโยธาทหารเรือ

:: ประกาศ ประชาสัมพันธ์ กรมช่างโยธาทหารเรือ ::

 

  ผลการค้นหาคำว่า " " จาก พบจำนวน 2647 รายการ จากทั้งหมด 2647 รายการ  
ลำดับที่ รายการ ข่าว ประกาศ ประชาสัมพันธ์ วันที่บันทึก
00001 ประชุม นขต.ชย.ทร. ครั้งที่ 11/50 เมื่อ 4 ธ.ค. 50 ของ กงช.ชย.ทร. 17 ธ.ค. 50
00002 อัตราการเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงที่พัก ค่าล่วงเวลา ฯลฯ ตามมาตรการประหยัดงบประมาณปี 51 17 ธ.ค. 50
00003 ประชุม นขต.ชย.ทร. ครั้งที่ 11/50 เมื่อ 4 ธ.ค. 50 ของ กผค.ชย.ทร. 17 ธ.ค. 50
00004 Download แบบ บพอ.1 ใหม่ 17 ธ.ค. 50
00005 ขอให้ นขต.ทร. และหน่วยเฉพาะกิจ ทร. แจ้งรายละเอียดเคร่องกำเนิดไฟฟ้า สถานภาพและความต้องการ 17 ธ.ค. 50
00006 สอบถามอัตราสอบ น.ท.-น.ต. และเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี ๒๕๕๑ 17 ธ.ค. 50
00007 ทร.จะเปิดหลักสูตรเพิ่มวิชา รุ่นที่ 23 ประจำปี งป.51 ที่ สรส. 25 ธ.ค. 50
00008 ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๑ 26 ธ.ค. 50
00009 พล.ร.ท.ฐนิธ กิตติอำพน อดีต จก.ชย.ทร.ได้รับพระราชทานยศเป็นพลเรือเอก 27 ธ.ค. 50
00010 ภาพถ่ายงานสังสรรค์ปีใหม่ กอบ.-กผค ชย.ทร. 28 ธ.ค. 50
00011 แผนกผังหลัก กอบ.ชย.ทร.จัดอบรม GPS และ SMART STATION 28 ธ.ค. 50
00012 โครงการศึกษาของ ทร. ประจำปี งป.๕๒ ของ ยศ.ทร.(ของเดิม รอการแก้ไขใหม่) 28 ธ.ค. 50
00013 ตารางสอนหลักสูตรอาชีพ พ.จ.อ.งป.51(7 ม.ค.-25 มี.ค. 51) 2 ม.ค. 51
00014 งานมงคลสมรส ร.อ.ชัยโชค พูลสวัสดิ์ วันศุกร์ที่ 11 ม.ค. 51 7 ม.ค. 51
00015 สถานภาพงบยอดพัสดุทั่วไป ชย. ณ 21 ม.ค. 51 21 ม.ค. 51
00016 โครงการศึกษาอบรมปี 51(แก้ไขใหม่) 8 ม.ค. 51
00017 นาวาเอก(พิเศษ) พงษ์ศักดิ์ จึงสำราญ ขอเชิญหลั่งน้ำพระพุทธมนต์และประสาทพร ในพิธีมงคลสมรส 11 ม.ค. 51
00018 เชิญเข้าร่วมพิธีนพเคราะห์สะเดาะเคราะห์-เสริมศิริมงคล 21 ม.ค. 51
00019 ข้อมูลที่นำเสนอในการประชุม นขต.ชย.ทร. ครั้งที่ 2/51 เมื่อ 4 ก.พ. 51 ของ กผค.ชย.ทร. 5 ก.พ. 51
00020 ข้อมูลที่นำเสนอในการประชุม นขต.ชย.ทร. ครั้งที่ 2/51 เมื่อ 4 ก.พ. 51 ของ กงช.ชย.ทร. 5 ก.พ. 51
00021 น.ส.ลลิตา สุนทรเกตุ บุตรสาว น.อ.อัษฏา สุนทรเกตุ ได้ถึงแก่กรรม สวดพระอภิธรรมศพ ๕-๘ ก.พ. ๕๑ 6 ก.พ. 51
00022 ศพอ.กห. กำหนดให้ข้าราชการและพนักงานของรัฐยุติการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ฟรีของเอกชนโดยเฉพาะของต่างประเทศใน ๑ ปี 7 ก.พ. 51
00023 สมาคมนักวิจัย ในความอุปถัมภ์ของสภาวิจัยแห่งชาติ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการงานวิจัย 8 ก.พ. 51
00024 ร้านสวัสดิการ ชย.ทร. ขอเชิญชวนข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ สังกัด ชย.ทร.ประกวดตั้งชื่อร้านฯ 8 ก.พ. 51
00025 ร้านสวัสดิการ ชย.ทร. เปิดรับสมัครพนักงานเสริฟประจำร้าน 8 ก.พ. 51
00026 กบว.ทร.ขอเชิญชวนข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง ทร. และครอบครัวร่วมรับฟังข่าวสาร ของ ทร. 12 ก.พ. 51
00027 แจ้งพัสดุสำรอง รง.ไฟฟ้าแสงสว่าง ฯ 15 ก.พ. 51
00028 แจ้งสถานภาพรถยนต์และการซ่อมบำรุงตามแผน ฯ 15 ก.พ. 51
00029 สถิติงาน กรฟ.ชย.ทร. ม.ค.๕๑ 15 ก.พ. 51
00030 ข้อมูลเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของหน่วยต่าง ๆ 20 ก.พ. 51
00031 โครงการอาคารสำนักงาน/ที่พัก สำเร้จรูปแบบถอดประกอบได้ภายใน 1 วัน 20 ก.พ. 51
00032 โครงการนักเรียนช่างคิด...ประดิษฐ์เองได้ 20 ก.พ. 51
00033 กำหนดการเปิดร้านสวสดิการ ชย.ทร. 20 ก.พ. 51
00034 กรฟ.ชย.ทร.ซ่อมทำระบบไฟฟ้า ฯ 26 ก.พ. 51
00035 พล.ร.ท.อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ ผช.เสธ.ทร.ฝขว. เป็นประธาน ( ฝ่ายฆราวาส ) จัดสร้างพระพิฆเนศ 4 มี.ค. 51
00036 รายการใบเบิก กรฟ.ชย.ทร. 4 มี.ค. 51
00037 ประกาศใช้ระเบียบ ทร. ว่าด้วยการก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๕๑ 13 มี.ค. 51
00038 กพ.ทร. ได้พัฒนาระบบสนับสนุนข้อมูลเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคล ( Human Resources Management Supporting System : HRMISS ) 17 มี.ค. 51
00039 กรฟ.ชย.ทร.สนับสนุนเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้าในการฝึกกิจกรรม นดย.2550 28 มี.ค. 51
00040 ข้อมูลประชุม นขต.ชย.ทร. เดือน มิ.ย. เมื่อ 7 ก.ค. 51 ของ กงช.ชย.ทร. ไฟล์ที่ 1 8 ก.ค. 51
00041 ข้อมูลประชุม นขต.ชย.ทร. เดือน มิ.ย. เมื่อ 7 ก.ค.51 ของ กงช.ชย.ทร. ไฟล์ที่ 2 8 ก.ค. 51
00042 ข้อมูลประชุม นขต.ชย.ทร. เดือน มิ.ย. เมื่อ7 กค. 51 ของ กผค.ชย.ทร. 8 ก.ค. 51
00043 ข้อมูลประชุม นขต.ชย.ทร. ครั้งที่ 8/51 เมื่อ 28 ก.ค. 51 31 ก.ค. 51
00044 ทร.จะเปิดการศึกษาหลักสูตร รร.อส. รุ่นที่ ๔๑ 4 ส.ค. 51
00045 กรฟ.ชย.ทร.ขอส่งแนวปฏิบัติการซ่อมบำรุงตามแผน ฯ 11 เม.ย. 51
00046 ขอส่งบัญชีแสดงสถานภาพรถยนต์ 11 เม.ย. 51
00047 กรฟ.ชย.ทร.ขอแจ้งสถิตงานแล้วเสร็จประจำเดือน เม.ย.51 28 เม.ย. 51
00048 กฟฟ.ชย.ทร.ขอแจ้งพัสดุสำรองโรงงาน ฯ 29 เม.ย. 51
00049 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๑ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ 30 เม.ย. 51
00050 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 30 เม.ย. 51
00051 ประกาศกรมช่างโยธาทหารเรือ เรื่อง การสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี ๒๕๕๑ 15 พ.ค. 51
00052 ผนวก ก ตำแหน่งที่เปิดสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน อัตรา ร.อ. พรรค พศ. เหล่า ยย.ประจำปี ๒๕๕๑ 15 พ.ค. 51
00053 ผนวก ข ตำแหน่งที่เปิดสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน อัตรา พ.จ.อ. พรรค พศ. เหล่า ยย.ประจำปี ๒๕๕๑ 15 พ.ค. 51
00054 ผนวก ค ตำราที่ใช้ในการสอบ 15 พ.ค. 51
00055 ผนวก ง คะแนนและเกณฑ์การตัดสิน การสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี ๒๕๕๑ 15 พ.ค. 51
00056 ผนวก จ เกณฑ์คิดคะแนนเพิ่ม 15 พ.ค. 51
00057 ผนวก ฉ กำหนดการสอบ 15 พ.ค. 51
00058 ใบสมัครสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี ๒๕๕๑ 15 พ.ค. 51
00059 ตำแหน่งอัตราที่เปิดสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. ประจำปี 2551 20 พ.ค. 51
00060 รายชื่อหัวข้อและเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการออกข้อสอบวิชาทั่วไป เพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท.และ น.ต. 20 พ.ค. 51
00061 ด้วยมารดา พ.จ.อ.นรินทร์ สวัสดิ์กว้าน ได้ถึงแก่กรรม เมื่อ ๑๕ พ.ค. ๕๑ 28 พ.ค. 51
00062 ด้วยมารดาของ น.อ.สุกฤษ บุศยศิริ ได้ถึงแก่กรรม เมื่อ ๒๓ พ.ค. ๕๑ 28 พ.ค. 51
00063 ผลการปฏิบัติงานของ กฟฟ.ชย.ทร.ประจำเดือน พ.ค.2551 28 พ.ค. 51
00064 แก้ไข ผนวก จ 29 พ.ค. 51
00065 แก้ไข ประกาศสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี ๒๕๕๑ ผนวก ก และ ผนวก ข 29 พ.ค. 51
00066 โรงเรียนช่างโยธาทหารเรือ จัดอบรมวิชางานสนับสนุนทั่วไป หัวข้อฝ่ายอำนวยการ 3 มิ.ย. 51
00067 โรงเรียนช่างโยธาทหารเรือ จัดอบรมวิชางานสนับสนุนทั่วไป หัวข้อการจัดการความรู้ 4 มิ.ย. 51
00068 ประกาศรายละเอียดที่ใช้ในการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี ๒๕๕๑ 5 มิ.ย. 51
00069 การบรรยายพิเศษเร้องการพัฒนาระบบราชการ 18 มิ.ย. 51
00070 หลักเกณฑ์การมอบประกาศเกียรติคุณกับนักเรียน ของโรงเรียนช่างโยธา กวก.ชย.ทร. 10 มิ.ย. 51
00071 ประกาศหมายเลขประจำตัวสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี ๒๕๕๑ (อัตรา ร.อ.) 10 มิ.ย. 51
00072 ประกาศหมายเลขประจำตัวสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี ๒๕๕๑ (อัตรา พ.จ.อ.) 10 มิ.ย. 51
00073 ประกาศผู้สละสิทธิการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี ๒๕๕๑ 10 มิ.ย. 51
00074 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี ๒๕๕๑ 10 มิ.ย. 51
00075 แก้ไขและเพิ่มเติมเอกสารอ้างอิงในการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี ๒๕๕๑ 10 มิ.ย. 51
00076 สถานภาพงบยอดพัสดุทั่วไป ชย. ณ 16 มิ.ย. 51 ของ กชธ.,กงช.,กฟฟ.,กรย.,กผค. 16 มิ.ย. 51
00077 ใบสมัครสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท.และ น.ต. ประจำปี ๒๕๕๑ 25 มิ.ย. 51
00078 กฟฟ.ชย.ทร.ขอแจ้งผลการปฎิบัติงานประจำเดือน มิ.ย. 51 30 มิ.ย. 51
00079 จก.ชย.ทร.บรรยายเรื่อง การจ้างก่อสร้าง ให้กับนายทหารนักเรียนหลักสูตรการส่งกำลังบำรุงระดับผู้บริหาร 11 ก.ค. 51
00080 รายละเอียดการสอบเลื่อนยศเป็น น.ท.-น.ต. พรรค พศ. เหล่า ยย. ประจำปี ๒๕๕๑ 11 ก.ค. 51
00081 ประกาศกรมช่างโยธาทหารเรือ รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้มีสิทธิสอบนายทหารสัญญาบัตร เพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. ประจำปี ๒๕๕๑ 21 ก.ค. 51
00082 บัญชีรายชื่อ ตำแหน่ง และหมายเลขสอบ ผู้สมัครสอบเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. ประจำปี ๒๕๕๑ 21 ก.ค. 51
00083 ขอเชิญบริจาคโลหิตเพื่อการกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ชย.ทร. 30 ก.ค. 51
00084 กำหนดการงานพระราชทานเพลิงศพ ร้อยตรี นายสัตวแพทย์ พยม ตรงสวัสดิ์ บิดา น.อ.ชาตรี ตรงสวัสดิ์ 3 ก.ค. 51
00085 การจัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการนายทหารช่างโยธา (ระดับผู้บริหาร) 19 ส.ค. 51
00086 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้ นายทหารรับราชการ ( ลง 31 ส.ค.51) 1 ก.ย. 51
00087 การลงคำสั่งให้นายทหารปฏิบัติการฯ(อัตรา น.อ.พิเศษ) รับเงินประจำตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 1 ก.ย. 51
00088 นำเสนอผลิตภัณฑ์พลังงานแสงอาทิตย์ 1 ก.ย. 51
00089 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้ พระราชทานยศทหารชั้นนายพล ( ลง 31 ส.ค.51) 3 ก.ย. 51
00090 ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในเขตกรุงเทพมหานคร 4 ก.ย. 51
00091 ตรวจสอบคะแนนเพิ่มการสอบเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. ประจำปี ๒๕๕๑ 8 ก.ย. 51
00092 พล.ร.ต.สมภพ เตชานันทน์ ข้าราชการบำนาญ อดีตข้าราชการ ชย.ทร. ได้ถึงแก่อนิจกรรม 15 ก.ย. 51
00093 จก.ชย.ทร.ขอเชิญประชุมเรื่องมการพิจารณาวัสดุอุปกรณ์ในงานก่อสร้างสัญญา ชย.ทร. 17 ก.ย. 51
00094 สรส.กำหนดเปิดหลักสูตรทั่วไป รุ่นที่ ๓๔ ประจำปี งป. ๕๒ 19 ก.ย. 51
00095 สบ.ทร.แจ้งให้ผู้ถูกระงับสิทธิ์การใช้งานระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ส่งรายชื่อให้ สบ.ทร. ทราบเพื่อเปิดอนุมัติใช้งาน 19 ก.ย. 51
00096 การจัดสัมนาการจัดการความรู้ของ ชย.ทร. 24 ก.ย. 51
00097 คำสั่งให้นายทหารรับราชการ จำนวน ๘ คำสั่ง 30 ก.ย. 51
00098 ประกาศผลสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท.และ น.ต. ประจำปี ๒๕๕๑ 30 ก.ย. 51
00099 เรียนวิทยากร รร.ช่างโยธาทุกท่าน ขอให้ตรวจสอบตารางสอนและรูปแบบตำรา หลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะ และ ผู้สมัครเข้ารับการอบรมทุกท่าน 3 ต.ค. 51
00100 ประกาศเลื่อนการเปิดหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะ สาขาช่างโยธาและก่อสร้าง ชั้น จ.อ. และ พ.จ.อ. ปี งป. ๕๒ และตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม 6 ต.ค. 51
00101 ตารางสอนหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะ ชั้น จ.อ. และ พ.จ.อ. ปี งป.๕๒ 6 ต.ค. 51
00102 มาตรการประหยัดงบประมาณของ ทร. ปี 52 6 ต.ค. 51
00103 สำนักบริการคอมพิวตอร์มหาวิทยษลัยธรรมศาสตร์เชิญร่วมสัมมนาทางวิชาการ NETDAY 2008 7 ต.ค. 51
00104 คะแนนการสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. ประจำปี 2551 9 ต.ค. 51
00105 คำสั่งกรมช่างโยธาทหารเรือ (ฉพาะ) ที่ ๗๙๑/๒๕๕๑ 9 ต.ค. 51
00106 คำสั่งกรมช่างโยธาทหารเรือ (ฉพาะ) ที่ ๗๙๐/๒๕๕๑ 9 ต.ค. 51
00107 นโยบาย ผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒ 21 ต.ค. 51
00108 งานจัดซื้อจัดจ้างฯ ของชย.ทร. (งานซ่อม ฯ) ประจำปี งป. 2552 27 ต.ค. 51
00109 โครงการก่อสร้างฯ ของชย.ทร. ประจำปีงบประมาณ 2552 27 ต.ค. 51
00110 ตรวจสอบรายชื่อบุคคลอ้างอิงในครอบครัวโครงการเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 29 ต.ค. 51
00111 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 29 ต.ค. 51
00112 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ทร. 51-54 (ฉบับพิมพ์เล่ม) 29 ต.ค. 51
00113 แผนยุทธศาสตร์ ทร. 2551-2554 29 ต.ค. 51
00114 กองทัพสิงคโปร์เสนอทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2552 31 ต.ค. 51
00115 หลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุหรือแต่งตั้งข้าราชการทหารให้ดำรงตำแหน่งประจำหน่วย 31 ต.ค. 51
00116 คำสั่ง ชย.ทร. เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุมงานประจำเดือน พ.ย. 4 พ.ย. 51
00117 แบบเสนอความต้องการโครงการศึกษา ประจำปี งป.53 และโครงการพัฒนาองค์บุคคลของ ทร.ระยะสั้น (5 ปี) ตั้งแต่ปี งป.54-58 4 พ.ย. 51
00118 การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ 4 พ.ย. 51
00119 โครงการศึกษา52 6 พ.ย. 51
00120 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำปี งป. ๕๒ 6 พ.ย. 51
00121 กฟฟ.ชย.ทร.เข้าทำการตรวจสอบความเสียหาย ระบบสายล่อฟ้า ที่ถูกฟ้าผ่าได้รับความเสียหาย ที่ เกาะช้าง จังหวัด ระนอง 14 พ.ย. 51
00122 ภาพ งานตรวจสอบความเสียหาย ระบบสายล่อฟ้า ที่ถูกฟ้าผ่าได้รับความเสียหาย ที่ เกาะช้าง จังหวัด ระนอง(ต่อ) 12 พ.ย. 51
00123 ขอให้แจ้งรายละเอียดเสาทาวเวอร์ 12 พ.ย. 51
00124 ชย.ทร. เปิดการอบรมหลักสูตรเพื่อเลื่อนฐานะ ชั้น จ.อ. และ พ.จ.อ. เหล่า ทหารช่างยุทธโยธา ปี งป.๕๒ 12 พ.ย. 51
00125 พรฎ.การได้รับเงินตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ 14 พ.ย. 51
00126 บัญชีรายชื่อตำแหน่งที่สมควรกำหนดสิทธิให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทต่างๆ ทั้งหมด ที่มีการเปลี่ยนแปลง 14 พ.ย. 51
00127 รายละเอียดบัญชีรายชื่อ ข้อบังคับ ระเบียบ ด้านกำลังพล 14 พ.ย. 51
00128 รายละเอียดการอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กบข.ใน ๒๘ พ.ย. ๕๑ 14 พ.ย. 51
00129 ลำดับอาวุโสข้าราชการกองทัพเรือ (ชั้นยศนายพล) ณ ต.ค. ๕๑ 14 พ.ย. 51
00130 การแก้ไขระบบป้องกันฟ้าผ่าเกาะช้าง จว.ระนอง 17 พ.ย. 51
00131 คำสั่งกองทัพเรือ (เฉพาะ) ที่ 626/2551เรื่อง แก้ไขคำสั่งกองทัพเรือ กับปรับระดับและเลื่อนชั้นเงินเดือนนายทหารสัญญาบัตร 17 พ.ย. 51
00132 การเปิดจำหน่ายเหรียญที่ระลึกอนุสรณ์พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยา 17 พ.ย. 51
00133 ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่ือง ให้นายทหารรับราชการ 17 พ.ย. 51
00134 ขออนุมัติจัดงานชั่วโมงสำราญ พร้อมขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 18 พ.ย. 51
00135 กรมช่างโยธาทหารเรือและคณะศิษยานุศิษย์พระครูพิสิษฐชโลปการ ( หลวงปู่เกลี้ยง ) ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนสร้างมหาธาตุเจดีย์มิ่งโมลีศรีบูรพา 18 พ.ย. 51
00136 คำสั่งกรมช่างโยธาทหารเรือ (ฉพาะ) ที่ ๙๔๒/๒๕๕๑ 28 พ.ย. 51
00137 การยื่นเอกสารโครงการบ้านสวัสดิการ ทร. ในพื้นที่สัตหีบ (กม.๑๐) 28 พ.ย. 51
00138 แบบฟอร์มคำขอกู้และตรวจสอบข้อมูลเครดิต โครงการบ้านสวัสดิการ ทร. พื้นที่สัตหีบ (กม.๑๐) 1 ธ.ค. 51
00139 กวก.ชย.ทร.พาข้าราชการ ชย.ทร.เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตโคมไฟ VCK 3 ธ.ค. 51
00140 โครงการประหยัดพลังงาน ชย.ทร. 3 ธ.ค. 51
00141 กวก.ชย.ทร.จัดบรรยายพิเศษเรื่อง กระเบื้องยาง STARFLEX 3 ธ.ค. 51
00142 กวก.ชย.ทร.จัดบรรยายพิเศษเรื่อง ผลิตภัณฑ์สี เจบีพี 3 ธ.ค. 51
00143 กวก.ชย.ทร.จัดบรรยายพิเศษเรื่อง เคมีภัณฑ์ในงานก่อสร้าง 3 ธ.ค. 51
00144 กวก.ชย.ทร.จะนำนักเรียนหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น จ.อ.และ พ.จ.อ. ไปดูงาน 3 ธ.ค. 51
00145 ระเบียบกองทัพไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๕๑ 15 ธ.ค. 51
00146 สถิตการปฏิบัติงาน กองงานไฟฟ้า ธ.ค.51 17 ธ.ค. 51
00147 การพิจารณาบำเหน็จครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ ๒๕๕๒(๑ เม.ย.๕๒) 22 ธ.ค. 51
00148 แก้ไขประกาศกรมช่างโยธาทหารเรือ 7 ม.ค. 52
00149 สถิตการปฏิบัติงาน กองงานไฟฟ้า 7ม.ค.52 7 ม.ค. 52
00150 แยกที่ติดตั้งกล้องตรวจจับรถฝ่าฝืนสัญญานไฟจราจรสีแดง 14 ม.ค. 52
00151 แก้ไขประกาศ กรมช่างโยธาทหารเรือ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำปี งป. ๒๕๕๒ 14 ม.ค. 52
00152 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการสงเคราะห์ข้าราชการ ชย.ทร. 14 ม.ค. 52
00153 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการสวัสดิการภายในกรมช่างโยธาทหารเรือ 14 ม.ค. 52
00154 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการให้กู้เงิน ชย.ทร. 14 ม.ค. 52
00155 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการกีฬา ชย.ทร. 14 ม.ค. 52
00156 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกิจการสโมสร ชย.ทร. 14 ม.ค. 52
00157 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารศูนย์บริการช่างโยธา กรมช่างโยธาทหารเรือ 14 ม.ค. 52
00158 แบบฟอร์มขออนุมัติวัสดุ-อุปกรณ์ และแบบฟอร์มขออนุมัติแบบขยายรายละเอียดการก่อสร้าง 16 ม.ค. 52
00159 ผลการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำปี งป. ๒๕๕๒ 26 ม.ค. 52
00160 เปิดอบรมหลักสูตรพนั้กงานราชการ 25 ก.พ. 52
00161 การตรวจราชการของ จร.ทร. 31 มี.ค. 52
00162 ให้ข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรการกำจัดปลวก ประจำปี งป.๕๒ 31 มี.ค. 52
00163 คำสั่ง กองทัพเรือ เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ 20 เม.ย. 52
00164 เพิ่มเติม คำสั่ง กองทัพเรือ เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ 27 เม.ย. 52
00165 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ (กองทัพบก) 28 เม.ย. 52
00166 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ (กองทัพเรือ) 28 เม.ย. 52
00167 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ (กองทัพอากาศ) 28 เม.ย. 52
00168 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ (กองบัญชาการกองทัพไทย) 28 เม.ย. 52
00169 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ (สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม) 28 เม.ย. 52
00170 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารชั้นนายพล 28 เม.ย. 52
00171 รายชื่อข้าราชการชั้นสัญญาบัตรที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและให้มีสิทธิได้รับการปรับระดับเงินเดือนที่สูงขึ้น 28 เม.ย. 52
00172 หลักฐานต่างๆ ที่ใช้ยื่นเรื่องราวขอรับบำเหน็จตกทอดหรือบำนาญพิเศษ 28 เม.ย. 52
00173 ตารางสอนหลักสูตรการควบคุมงานก่อสร้างปี งป.๕๒ 12 พ.ค. 52
00174 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรควบคุมงานก่อสร้าง ปีงป.๕๒ 12 พ.ค. 52
00175 การยื่นเอกสารขอสินเชื่อโครงการบ้านเอื้ออาทร 19 พ.ค. 52
00176 ประกาศ ชย.ทร. การสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี ๒๕๕๒ 22 พ.ค. 52
00177 ผนวก ก อัตรา ร.อ. ที่เปิดสอบ ประจำปี ๒๕๕๒ 22 พ.ค. 52
00178 ผนวก ข อัตรา พ.จ.อ. ที่เปิดสอบ ประจำปี ๒๕๕๒ 22 พ.ค. 52
00179 ผนวก ค ตำราและรายละเอียดที่ใช้ในการสอบ ฯ ประจำปี ๒๕๕๒ 22 พ.ค. 52
00180 ผนวก ง คะแนนและเกณฑ์ที่ใช้ในการสอบ ฯ ประจำปี ๒๕๕๒ 22 พ.ค. 52
00181 ผนวก จ เกณฑ์การคิดคะแนนเพิ่ม ประจำปี ๒๕๕๒ 22 พ.ค. 52
00182 ผนวก ฉ เวลาและวิชาที่สอบ ประจำปี ๒๕๕๒ 22 พ.ค. 52
00183 ใบสมัครสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี ๒๕๕๒ 22 พ.ค. 52
00184 แก้ไขประกาศ ชย.ทร. เรื่อง การสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี ๒๕๕๒ 4 มิ.ย. 52
00185 แก้ไข ผนวก ก อัตรา ร.อ. ที่เปิดสอบ ประจำปี ๒๕๕๒ 4 มิ.ย. 52
00186 แก้ไข ผนวก ข อัตรา พ.จ.อ. ที่เปิดสอบ ประจำปี ๒๕๕๒ 4 มิ.ย. 52
00187 แก้ไข ผนวก ค ตำราและรายละเอียด ประจำปี ๒๕๕๒ 4 มิ.ย. 52
00188 แก้ไข ผนวก ก.อัตรา ร.อ.ที่เปิดสอบ ในอัตราที่ ๑๑ 9 มิ.ย. 52
00189 คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ ) กรมบัญชีกลางแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 23 มิ.ย. 52
00190 รายละเอียดในการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี ๒๕๕๒ (ยกเลิก) 25 มิ.ย. 52
00191 ประกาศรายชื่อ หมายเลขประจำตัวสอบ ประจำปี ๒๕๕๒ 25 มิ.ย. 52
00192 ผนวก ก หมายเลขประจำตัวสอบ อัตรา ร.อ. ประจำปี ๒๕๕๒ 25 มิ.ย. 52
00193 ผนวก ข หมายเขประจำตัวสอบ อัตรา พ.จ.อ. ประจำปี ๒๕๕๒ 25 มิ.ย. 52
00194 รายละเอียดในการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี ๒๕๕๒ (ใช้ฉบับนี้แทน) 25 มิ.ย. 52
00195 ชย.ทร.ได้ทำการปรับปรุงระบบเว็บบอร์ดใหม่ 29 มิ.ย. 52
00196 ตำแหน่งอัตราสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท.และ น.ต.ประจำปี ๒๕๕๒ 29 มิ.ย. 52
00197 กพ.ทร.เปิดสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวนในอัตรานายทหารสัญญาบัตรปริญญา ปี งป. ๕๓ จำนวน ๔๗ อัตรา 1 ก.ค. 52
00198 ประกาศผลการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี ๒๕๕๒ 9 ก.ค. 52
00199 ผนวก ก และ ผนวก ค รายชื่อผู้ที่ได้รับการบรรจุและคะแนน อัตรา ร.อ.ประจำปี ๒๕๕๒ 9 ก.ค. 52
00200 ผนวก ข และ ผนวก ง รายชื่อผู้ที่ได้รับการบรรจุและคะแนน อัตรา พ.จ.อ.ประจำปี ๒๕๕๒ (ยกเลิก) 9 ก.ค. 52
00201 ผนวก ข และ ผนวก ง รายชื่อผู้ที่ได้รับการบรรจุและคะแนน อัตรา พ.จ.อ.ประจำปี ๒๕๕๒ (ใช้ฉบับนี้แทน) 10 ก.ค. 52
00202 ขอเชิญคณะทำงานการจัดการความรู้ของ ชย.ทร. เข้าร่วมประชุมเรื่อง แผนการจัดการความรู้ของ ชย.ทร. ปี งป. ๕๒ ในวันจันทร์ที่ ๒๗ ก.ค. ๕๒ ที่ ห้องประชุม ชย.ทร. เวลา ๑๓๓๐ 15 ก.ค. 52
00203 ร่างแผนการจัดสัมมนาการปฏิบัติงานนายทหารช่างโยธา ประจำปี งป.๕๒ และเอกสารประกอบการสัมมนา 15 ก.ค. 52
00204 กำหนดหลักเกณฑ์การไปราชการโดยใช้พาหนะส่วนตัว 20 ก.ค. 52
00205 มาตรการเพื่อลดผลกระทบจากปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจต่อภาคอุตสาหกรรมไทย 20 ก.ค. 52
00206 แนวทางการปฏิบัติและซ้อมความเข้าใจในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 22 ก.ค. 52
00207 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินทุนวิจัยที่ส่วนราชการได้รับจากหน่วยงานของรัฐ 22 ก.ค. 52
00208 สรุปผลการปฏิบัติราชการ กรมช่างโยธาทหารเรือ ประจำปี งป.51 23 ก.ค. 52
00209 การประชุมแนวทางการจัดการความรู้ของ ชย.ทร.ปี งป.๕๒ 24 ก.ค. 52
00210 ซ้อมความเข้าใจการใช้สิทธิการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 24 ก.ค. 52
00211 ประกาศ ชย.ทร.เรื่องการสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท.-น.ต.ประจำปี ๒๕๕๒ 24 ก.ค. 52
00212 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาระบบการบริหารจัดการรขนส่งสินค้าและบริการ 27 ก.ค. 52
00213 รายงานการประชุม เรื่องพิจารณาการจัดทำแผนปรับปรุงประสิทธิภาพของหน่วย 27 ก.ค. 52
00214 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากร กองทัพเรือ 4 ส.ค. 52
00215 สรุปรายงานรหัสงบประมาณตามระบบ RTN ERP 4 ส.ค. 52
00216 ประกาศ ชย.ทร.เรื่อง รายชื่อ หมายเลขประจำตัวผู้มีสิทธิสอบ และสถานที่สอบ นายทหารสัญญาบัตร เพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. ประจำปี ๒๕๕๒ 4 ส.ค. 52
00217 แบบฟอร์มการเสนอชื่อเข้าคัดเลือกเป็นลูกจ้าง/พนักงานราชการ ดีเด่นของ ชย.ทร. ปี งป.๕๒ 6 ส.ค. 52
00218 บรรยายพิเศษเชิง สาธิตเรื่อง การใช้ระบบสารสนเทศในการจัดการความรู้และระบบคู่มือปฏิบัติงาน รวมทั้ง การใช้ระบบสารสนเทศช่วยในการปฏิบัติงาน 14 ส.ค. 52
00219 กองวิทยาการ ชย.ทร.จะจัดให้การบรรยายพิเศษเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบสารสนเทศในงานช่างโยธา ใน วันศุกร์ ที่ ๒๑ ส.ค. ๕๒ และ วันจันทร์ ที่ ๒๔ ส.ค. ๕๒ 14 ส.ค. 52
00220 ชย.ทร.จะจัดสัมมนาการปฏิบัตินายทหารช่างโยธา ช่วงที่ ๑ และ ๒ ปีงป.๕๒ 21 ส.ค. 52
00221 กวก.ชย.ทร. จัดบรรยายพิเศษ เรื่องแผนการจัดการความรู้ของ ชย.ทร.ปีงป.๕๒ ใน ๑๗ ส.ค.๕๒ ณ สโมสร ชย.ทร. 14 ส.ค. 52
00222 ประชุม นขต.ชย.ทร.ประจำเดือน ส.ค. วันที่ ๑ ก.ย.๕๒ เวลา ๐๙๐๐ ห้องประชุม ชย.ทร. 21 ส.ค. 52
00223 เอกสารประกอบการสัมมนาการปฏิบัติงานนายทหารช่างโยธา 18 ส.ค. 52
00224 เอกสารประกอบการสัมมนาการปฏิบัติงานนายทหารช่างโยธา ( powerpoint ) 19 ส.ค. 52
00225 เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่องแผนการจัดการความรู้ของ ชย.ทร.ปีงป.๕๒ ใน ๑๗ ส.ค.๕๒ ณ สโมสร ชย.ทร. ( powerpoint ) 19 ส.ค. 52
00226 รับสมัคบุคคลพลเรือนเพื่อสอบแข่งขันเข้ารับราชการในกองทัพเรือ 19 ส.ค. 52
00227 เปิดสอบแข่งขันเพื่อเลื่อนระดับชั้นของตำแหน่งลูกจ้างประจำ ประจำปี งป. ๕๒ 19 ส.ค. 52
00228 การเสนอรายชื่อเข้าศึกษาใน หลักสูตรทั่วไป รุ่นที่ ๓๕ และ หลักสูตรนายทหารอาวุโส รุ่นที่ ๔๒ (เพิ่มเติม) 21 ส.ค. 52
00229 รายละเอียดการจัดนิทรรศการการจัดการความรู้ ทร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ 24 ส.ค. 52
00230 ขอบริจาคช่วยเหลือบ้านพักลูกจ้างประจำถูกเพลิงไหม้ กฟฟ.ชย.ทร. 24 ส.ค. 52
00231 ชย.ทร.ได้จัดให้มีการแข่งขันผลงานการจัดการความรู้ภายใน ชย.ทร. 25 ส.ค. 52
00232 แผนกลยุทธ์ และแผนการจัดการความรู้ ปี งป.๕๒ 25 ส.ค. 52
00233 ขอเชิญชมนิทรรศการการจัดการความรู้ ที่หอประชุม ทร. วันที่ ๒๘ ส.ค.๕๒ 25 ส.ค. 52
00234 ชย.ทร.จะจัดพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารส่วนบัญาชาการ ทร.โดยมี ผบ.ทร.เป็นประธาน 25 ส.ค. 52
00235 ขอเชิญชาว ชย.ทร.และผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี พร้อมกับกฐินหลวง วัดดอยงำเมือง จ.เชียงราย 26 ส.ค. 52
00236 กำหนดการและรายชื่อผู้เข้าสัมมนาช่างโยธา ช่วงที่ ๑ ภายใน ชย.ทร. ช่วงที่ ๒ เอฟเวอร์กรีน กาญจนบุรี 26 ส.ค. 52
00237 หมายเลขและห้องสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท.และ น.ต.ประจำปี ๒๕๕๒ 27 ส.ค. 52
00238 ระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยตำแหน่งที่ให้ประดับสายยงยศนายทหารเสนาธิการ พ.ศ.๒๕๓๕ 27 ส.ค. 52
00239 แผนที่ทางไปสถานที่จัดสัมมนาการปฏิบัติงานนายทหารช่างโยธา EVERGREEN HILLS GOLF CLUB & RESORT กาญจนบุรี 29 ส.ค. 52
00240 กฟฟ.ชย.ทร.จัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการใน วันศุกร์ที่ ๑๑ ก.ย.๒๕๕๒ เวลา ๑๑๐๐ น. 9 ก.ย. 52
00241 กยธ.ชย.ทร. จะจัดงานทำบุญกอง และเกษียณอายุราชการ ในวันพุธที่ ๑๖ ก.ย.๕๒เวลา ๑๐๓๐ ทำบุญเลี้ยงพระ ที่ บก.กยธ.ชย.ทร. เวลา ๑๑๓๐ 9 ก.ย. 52
00242 กคก.ชย.ทร.จะจัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ในวันพุธที่ ๑๖ ก.ย.๕๒ ที่ กคก.ชย.ทร. เวลา ๑๑๓๐ 9 ธ.ค. 52
00243 กคก.ชย.ทร.จะจัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ในวันพุธที่ ๑๖ ก.ย.๕๒ ที่ กคก.ชย.ทร. เวลา ๑๑๓๐ น 9 ก.ย. 52
00244 ประกาศดับไฟในพื้นที่พระราชวังเดิมใน วันเสาร์ที่ ๑๒ ก.ย.๕๒ ๐๙๐๐-๑๖๓๐ เพื่อซ่อมทำระบบไฟฟ้าอาคาร บก.ทร. 9 ก.ย. 52
00245 ขอเลื่อนเปิดสอบแข่งขันเพื่อเลื่อนระดับชั้นของตำแหน่งลูกจ้างประจำ ประจำปี งป. ๕๒ 10 ก.ย. 52
00246 ประกาศเลื่อนพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารส่วนบัญชาการ ทร.จากวันที่ ๑๕ ก.ย.๕๒ ออกไปไม่มีกำหนด 9 ก.ย. 52
00247 ขอเลื่อนงานเลี้ยงเกษียณอายุ จากวันศุกร์ ที่ ๒๕ ก.ย.๕๒ เป็น วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ ก.ย.๕๒ 9 ก.ย. 52
00248 ชย.ทร.เปิดรับสมัครแข่งขันฝีมือช่าง ประเภทบุคคล ใน ทร. ประจำปี ๕๒ 10 ก.ย. 52
00249 อร.จัดการแข่งขันฝีมือช่างใน ทร. และการประกวดนวัตกรรม ประจำปี ๒๕๕๒ 14 ก.ย.52
00250 กิจการอาคารรับรองนายทหารสัญญาบัตร 18 ก.ย.52
00251 ขอให้นขต.ชย.ทร. สำรวจข้อมูลความพร้อมของสถานที่ทำงาน เพื่อประเมินผลตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ปี ๕๒ ชย.ทร. 21 ก.ย.52
00252 ชย.ทร.จะจัดสัมมนา เรื่อง ประเมินผลการใช้งานระบบสารสนเทศในงานช่างโยธา และจัดประกวดการทำ KM ในแต่ละกลุ่มงาน ใน ๒๙ ก.ย. ๕๒ 21 ก.ย.52
00253 โครงการ KM TIME ชย.ทร 21 ก.ย.52
00254 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและวิธีปฏิบัติในการขอรับเงินช่วยพิเศษ 21 ก.ย.52
00255 ส่งอบรม พ.จ.น.และ นพจ. งป.๕๒ 23 ก.ย.52
00256 ส่งผลปฐมนิเทศพันจ่าใหม่ รุ่นที่ ๑ และ ๒ /๒๕๕๒ 23 ก.ย.52
00257 กำหนดสวดพระอภิธรรมและพระราชทานเพลิงศพ ร.ท.สุริยา ทองไพบูลย์ 25 ก.ย.52
00258 คำสั่งกรมช่างโยธาทหารเรือ ที่ ๙๗/๒๕๕๒ 24 ก.ย.52
00259 ผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกายภาคสนาม ของ ชย.ทร.ครั้งที่ ๑/๕๒ ก.ย.๕๒ 25 ก.ย.52
00260 ขอให้คณะทำงานการจัดการความรู้ ชย.ทร. ให้คะแนนผลการประกวด KM ของกลุ่ม COP จากกองต่างๆ โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่ 25 ก.ย.52
00261 การประกวดผลงาน KM ชย.ทร. ปี งป.๕๒ 25 ก.ย.52
00262 การให้กู้เงินสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำสังกัด ทร. ครั้งที่ 2/52 8 ต.ค.52
00263 การไปสมัครเข้าศึกษาในสถานการศึกษ่าของรัฐบาล ในเวล่าราชการ โดยทุนส่วนตัว 8 ต.ค.52
00264 ขออนุมัติเลื่อนกำหนดเปิดการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะ ชั้น จ.อ. พรรค พศ. เหล่า ยย.(สาขาช่างโยธาและก่อสร้าง) ประจำปี งป.๕๓ 8 ต.ค.52
00265 การประชุมการพัฒนาหลักเกณฑ์การประเมินความพร้อมรบ 8 ต.ค.52
00266 การซ่อมทำหม้อแปลงไฟฟ้า สรส.ยศ.ทร. 9 ต.ค.52
00267 อนุมัติให้ข้าราชการเข้าศึกษาหลักสูตรอาวุโส รุ่นที่ ๔๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ 12 ต.ค.52
00268 หมายเลขโทรศัพท์ตามโครงสร้างใหม่ของกองทัพเรือ 16 ต.ค.52
00269 คำสั่งกรมช่างโยธาทหารเรือ เรื่องให้ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ 16 ต.ค.52
00270 คำสั่งกรมช่างโยธาทหารเรือ เรื่อง การแบ่งมอบงานในกรมช่างโยธาทหารเรือ 16 ต.ค.52
00271 ผลการแข่งขันฝีมือช่างในกองทัพเรือ และการประกวดนวัตกรรม 16 ต.ค.52
00272 การอนุมัติยกเว้นให้แต่งตั้งพนักงานราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นกรรมการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ 19 ต.ค.52
00273 รายการพัสดุคงคลัง กพด.ชย.ทร. 20 ต.ค.52
00274 การจัดสรรเงินรางวัลประจำปี งป.๕๑(ส่วนที่ ๒.๑)ของ ทร. 20 ต.ค.52
00275 มาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยข้อมูลข่าวสาร ทร. จากการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL) 20 ต.ค.52
00276 ขอให้เสนอความต้องการโครงการศึกษา อบรม ประชุม สัมมนา ใน ทร.ปี งป.๕๔ 22 ต.ค.52
00277 แจ้งแก้ไขข้อความคลุมเครือ ในหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญและสัมมนาเชิงวิชาการ 22 ต.ค.52
00278 คำสั่งกรมช่างโยธาทหารเรือ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติงานในกรมช่างโยธาทหารเรือ(เพื่อพาง) 5 พ.ย.52
00279 การปฏิบัติงาน กฟฟ.ชย.ทร. ก.ย.-ต.ค. 52 28 ต.ค.52
00280 ขอประชาสัมพันธ์การใช้ระบบงานต่างๆ ใน Web Site ของ ชย.ทร. 27 ต.ค.52
00281 การปฏิบัติงานของ กคก.ชย.ทร. 28 ต.ค.52
00282 เชิญร่วมเปิดร้านจำหน่ายอาหาร ที่สโมสร ชย.ทร. 27 ต.ค.52
00283 สาวกองออกแบบ ชย.ทร.ลงปกนิตยสารเพื่อนสแตนเลส 27 ต.ค.52
00284 พล.ร.ต.ชัยณรงค์ เจริญรักษ์ จก.ชย.ทร.กรุณาตรวจเยี่ยม กฟฟ.ชย.ทร. เมื่อ 27 ต.ค. 52 28 ต.ค.52
00285 คำสั่ง การมอบอำนาจสั่งการและทำการแทนในนาม จก.ชย.ทร. 29 ต.ค.52
00286 การมอบอำนาจสั่งการและทำการแทนในนามเจ้ากรม 29 ต.ค.52
00287 ส่งแผ่นพับของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 1 แผ่น 30 ต.ค.52
00288 กพ.ทร.พิจารณาจัดส่งข้าราชการ จำนวน 1 นาย ศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการจัดการความรู้ โดยทุน ทร. 30 ต.ค.52
00289 ขออนุมัติโครงการศึกษาอบรมในประเทศ นอก ทร.งป.53 30 ต.ค.52
00290 ขออนุมัติโครงการศึกษา อบรม ประชุมและสัมมนาของหน่วยต่าง ๆ ใน ทร.งป.53 30 ต.ค.52
00291 จก.ชย.ทร.ตรวจเยี่ยม กคก.ชย.ทร. 2 พ.ย.52
00292 ทาสีอาคารกองงานเครื่องกลฯ เพื่อรับเสด็จ ฯ 2 พ.ย.52
00293 ประกาศกรมช่างโยธาทหารเรือ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ 5 พ.ย.52
00294 ประกาศ บ้านเอื้ออาทร พื้นที่กรุงเทพฯ จำนวน 1,094 หน่วย สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ยังมีบ้านเหลืออีก 99 หน่วย สามารถจองได้ที่ ศูนย์อาหารวังเดิม วันที่ 11-13 พ.ย.52 5 พ.ย.52
00295 คณะทำงาน ฯ ขอความร่วมมือ นขต.ทร.ดำเนินการแจ้งกำลังพลในสังกัดที่ได้รับสิทธิบ้านเอื้ออาทร สาย๔ เตรียมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 5 พ.ย.52
00296 คำสั่งกรมช่างโยธาทหารเรือ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการประชาสัมพันธ์ ของกรมช่างโยธาทหารเรือ 9 พ.ย.52
00297 เบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้บริหารที่อยู่ในตำแหน่งชั้น น.อ.ของ ชย.ทร.(โทรศัพท์ที่ ทร.แจก) 13 พ.ย.52
00298 เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการและงานสารบรรณ 13 พ.ย.52
00299 อร.ประกาศสมัครชั้นยศ ร.ท.- ร.อ.(กล.ก./ยย.ป.)สอบศึกษาในประเทศนอก ทร.งป.53 ระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 1 ทุน 10 พ.ย.52
00300 การเสนอขออนุมัติให้นักศึกษาเข้ารับการฝึกงานภายในหน่วยงานของ ทร. 10 พ.ย.52
00301 กำหนดพระราชทานน้ำอาบศพ บิดา ร.อ.สืบศักดิ์ รักสำหรวจ กงช.ชย.ทร. 10 พ.ย.52
00302 จก.ชย.ทร.ขอเชิญ หน.นขต.ชย.ทร.ประชุมติดตามงานประจำเดือน พ.ย.๕๒ ครั้งที่ ๑๓/๕๒ วันที่ ๒๔ พ.ย.๕๒ 10 พ.ย.52
00303 การขอทหารกองเกียรติยศสำหรับศพทหาร 16 พ.ย.52
00304 ขอให้ข้าราชการ ชย.ทร.และครอบครัวแจ้งเบาะแสเว็บไซต์หมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ 16 พ.ย.52
00305 อร.เปิดอบรมหลักสูตรวัสดุช่าง สำหรับช่างชั้น ๑ - ๒ ระหว่าง ๑๕ - ๒๖ ก.พ.๕๓ 18 พ.ย.52
00306 สมัครสอบคัดเลือกรับทุน ป.โท Electrical Engineering สาขา Control ณ ประเทศสหรัฐ 18 พ.ย.52
00307 ชย.ทร.จัดจำหน่ายสินค้าราคาถูก ในวันอังคารที่ ๒๔ พ.ย.๕๒ 23 พ.ย.52
00308 ขอให้ทุกกองโปรดตรวจสอบรายชื่อ ประวัติ รูปถ่าย และหมายเลขประจำตัว ในระบบกำลังพล 23 พ.ย.52
00309 ขอแจ้งหมายเลขวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ 23 พ.ย.52
00310 สิ่งที่ต้องปฏิบัติในการประชุมลับ 23 พ.ย.52
00311 กฟฟ.ชย.ทร.ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในวันกองทัพเรือ ฯ 23 พ.ย.52
00312 ขออนุมัติโครงการศึกษาอบรมข้าราชการตามสถานศึกษาในประเทศใน ทร. งป.53 27 พ.ย.52
00313 ข้าราชการที่จะไปร่วมพิธีเปิดศูนย์อะไหล่ บ.สยามกลการอะไหล่ จก. โปรดอ่าน 30 พ.ย.52
00314 ขออนุมัติจัดพิธีถวายพระพร และจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิม- 2 ธ.ค.52
00315 ข้าราชการที่จะเข้าเยี่ยมชมโรงงาน บ.คอสโม่ทรัค แอนด์อีควิปเมนท์ จก.ใน ๓ ธ.ค.๕๒ โปรดอ่าน 30 พ.ย.52
00316 ขอเชิญประชุม นขต.ชย.ทร. 2 ธ.ค.52
00317 หลักปฏิบัติเกี่ยวกับประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 8 ธ.ค.52
00318 มิจฉาชีพเกี่ยวกับการคืนภาษี 8 ธ.ค.52
00319 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเลี้ยงรื่นเริงสังสรรค์ ในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า 2552 และต้อนรับปีใหม่ 2553 11 ธ.ค.52
00320 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน 11 ธ.ค.52
00321 ขออนุมัติให้ข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรเลื่อนฐานนะชั้น จ.อ.และ พ.จ.อ.เหล่า ยย.(สาขาช่างโยธาและก่อสร้าง งป.53และพิธีเปิด 11 ธ.ค.52
00322 จก.ชย.ทร.ประชุมติดตามงาน ประจำเดือน ธ.ค.๕๒ 15 ธ.ค.52
00323 ชย.ทร.จัดจำหน่ายสินค้าราคาถูก ในวันศุกร์ที่ ๒๕ ธ.ค.๕๒ 23 ธ.ค.52
00324 คณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการ ของ ชย.ทร. 16 ธ.ค.52
00325 กรมอู่ทหารเรือ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดฝั่งหมิ่น ต.แม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย 17 ม.ค.55
00326 ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ การออกแบบ การวางระบบ และการติดตั้งเครือข่ายศูนย์กลางข้อมูล ใน 17 ธ.ค.52 16 ธ.ค.52
00327 ลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม 16 ธ.ค.52
00328 กฟฟ.ชย.ทร.จัดกิจกรรม 5 ส. 17 ธ.ค.52
00329 พิธีบวงสรวงสักการะพระอนุสาวรีย์ พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรณ์เกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 17 ธ.ค.52
00330 กฟฟ.ชย.ทร.ซ๋อมทำไฟฟ้าร้านศรีประดู่ 17 ธ.ค.52
00331 ชย.ทร.จะจัดงานเลี้ยงปีใหม่ ใน ๒๙ ธ.ค. ๕๒ เวลา ๑๖๐๐-๒๐๐๐ สนามหญ้าหน้า บก.ชย.ทร. 18 ธ.ค.52
00332 ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการภายใน ชย.ทร.วันที่ ๒๒ ธ.ค.๕๒ เวลา ๑๓๓๐ ห้องประชุม ชย.ทร. 18 ธ.ค.52
00333 ขอแก้ไขวันประชุมติดตามงาน ชย.ทร. 19 ธ.ค.52
00334 แนวทางการถวายพระเกียรติในวโรกาสที่เสด็จฯ ผ่านที่ตั้งหน่วย 21 ธ.ค.52
00335 สั่งการ ทร.เกี่ยวกับการปฏิบัติเมื่อกำลังพลเสียชีวิตในหน้าที่ 21 ธ.ค.52
00336 เชิญส่งประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ 21 ธ.ค.52
00337 องค์กรอุนาโลมได้จัดทำเว็บไซต์เพื่อผลักดัน เร่งรัดกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ของกำลังพลในกองทัพไทย 21 ธ.ค.52
00338 พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 22 ธ.ค.52
00339 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดผลงานวิจัยและวิชาการ และผลงานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม(พลังงานชีวมวล) 22 ธ.ค.52
00340 แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่๒(พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๖) 22 ธ.ค.52
00341 งานมงคลสมรสระหว่าง นางสาว วาริน เสืออุดม และ น.ต.วิมลฉิมสุข 23 ธ.ค.52
00342 กฟฟ.ชย.ทร.ติดตั้งระบบไฟฟ้าในงานไถ่ชิวิตโค-กระบือ จำนวน 83 ตัว 23 ธ.ค.52
00343 ชย.ทร.จัดจำหน่ายสินค้าราคาถูก ในวันศุกร์ที่ ๒๕ ธ.ค.๕๒ 23 ธ.ค.52
00344 คณะทำงานจัดทำโครงการบ้านสวัสดิการ ทร. ในพื้นที่สัตหีบ กม.๑๐ แจ้งปรับราคาขายบ้าน 24 ธ.ค.52
00345 การตรวจการจ้างซ่อมแซมอาคารพักประทวนโสด พัน.ร.9 รอ.กรมร.3พล.นย.ค่ายจุฬาภรรณ์ จ.นราธิวาส 24 ธ.ค.52
00346 ภาพงานแสดงสินค้าบริเวณสนามหญ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ เมื่อ 25 ธ.ค.52 25 ธ.ค.52
00347 ประกาศกรมช่างโยธาทหารเรือ เรื่อง ผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ 25 ธ.ค.52
00348 สารอวยพรปีใหม่ของ พลเอก ทรงกิตติ จักกาบาตร์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด 25 ธ.ค.52
00349 คณะทำงานจัดทำโครงการบ้านสวัสดิการ ทร. ในพื้นที่สัตหีบ กม.๑๐ แจ้งปรับราคาขายบ้าน เนื่องจากปรับราคาใหม่ 25 ธ.ค.52
00350 คณะทำงานจัดทำโครงการบ้านสวัสดิการ ทร. ในพื้นที่สัตหีบ กม.๑๐ แจ้งปรับราคาขายบ้าน เนื่องจากปรับปรุงผังโครงการก่อสร้างใหม่ 25 ธ.ค.52
00351 ชย.ทร.ส่งผุ้แทนร่วมทำบุญวันปีใหม่ อร. 30 ธ.ค.52
00352 คณะกรรมการ โครงการบ้านสวัสดิการ ทร. ในพื้นที่สัตหีบ แจ้งปรับราคาบ้าน และกำหนดการจับสลากเลือกแปลง 30 ธ.ค.52
00353 นโยบาย ผบ.ทร. ประจำปีงบประมาณ 53 30 ธ.ค.52
00354 สิทธิพิเศษในการให้บริการด้านวิชาการและการวิจัยของมหาวิทยาลัยของรัฐ 4 ม.ค.53
00355 คู่มือระเบียบการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ กระทรวงกลาโหม 4 ม.ค.53
00356 รับสมัคร หน.ชุด จนท.ชย.ทร.และ รอง หน.ชุดฯ ไปปฏิบัติราชการที่อาคารเรือนรับรองที่ประทับแหลมหางนาค จ.กระบี่ 4 ม.ค.53
00357 แบบฟอร์มยื่นเอกสาร โครงการบ้านสวัสดิการ ทร. พื้นที่สัตหีบ 5 ม.ค.53
00358 สภาวิศวกรเชิญส่งประกวดผลงานวิจัยและวิชาการ 8 ม.ค.53
00359 หนังสือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 8 ม.ค.53
00360 กวก.ชย.ทร.จะจัดบรรยายพิเศษและสัมมนา โดยวิทยากรจาก สตง. 8 ม.ค.53
00361 จก.ชย.ทร.ประชุมติดตามงาน ประจำเดือน ม.ค.๕๓ 12 ม.ค.53
00362 ชย.ทร.จัดจำหน่ายสินค้าราคาถูก ในวันอังคารที่ ๒๖ ม.ค.๕๓ 12 ม.ค.53
00363 สอบราคาซื้อ รถบรรทุกเทหน้า (ดันเปอร์) ขนาดไม่น้อยกว่า 10 แรงม้า 15 ม.ค.53
00364 สอบราคาซื้อ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 15 ม.ค.53
00365 แนวทางการหมายประวัติการศึกษา 15 ม.ค.53
00366 การแต่งกายชุดกีฬาของกรมช่างโยธาทหารเรือ 15 ม.ค.53
00367 แนวทางปฏิบัติในการประนมมือของผู้เข้าพิธีและผู้ร่วมพิธีกรรมต่างๆ 15 ม.ค.53
00368 ขอเปลี่ยนเวลาประชุมติดตามงาน 19 ม.ค.53
00369 ขอเชิญประชุม นขต.ชย.ทร. ประจำเดือน ม.ค.๕๓ 19 ม.ค.53
00370 แจก CAD ลิขสิทธิ์ (trialversion) และโปรแกรม ฟรีแวร์ พื้นฐานสำหรับองค์กรและผู้ทีมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ 21 ม.ค.53
00371 การมอบอำนาจสั่งการและทำการแทนในนาม ผบ.ทร. 25 ม.ค.53
00372 ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาให้แก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎ หรือไม่มีสัญชาติไทย โดยองค์กรเอกชน 25 ม.ค.53
00373 สั่งการและทำการแทนในนาม รมว.กห. 25 ม.ค.53
00374 การดำเนินการในทางคดีกับผู้ใช้สิทธิดดยทุจริตในระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษา 25 ม.ค.53
00375 ขออนุมัติแก้ไขหลักเกณฑ์การให้คะแนนเพิ่มเติมในการสอบนายทหารสัญญาบัตร เป็น น.ต.และ น.ท. 25 ม.ค.53
00376 ขออนุมัติแก้ไขหลักเกณฑ์การให้คะแนนเพิ่มเติมในการสอบนายทหารสัญญาบัตร เป็น น.ต.และ น.ท. 25 ม.ค.53
00377 คณะทำงานฯ โครงการบ้านเอื้ออาทร ประกาศรายชื่อ ผู้ที่จะทำสัญญาเช่าที่ดินกับกรมธนารักษ์ ครั้งที่ ๑ 25 ม.ค.53
00378 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน 26 ม.ค.53
00379 กฟฟ.ชย.ทร.ประดับไฟฟ้าบ้านพักรับรอง ผบ.ทร. 26 ม.ค.53
00380 บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด เข้ามาบรรยายพิเศษ 29 ม.ค.53
00381 การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นปี 54 27 ม.ค.53
00382 การปฎิบัติเกี่ยวกับอัตคคีภัย 29 ม.ค.53
00383 กง.ทร.จะเปิดการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น จ.อ. เหล่าทหารการเงิน 3 ก.พ.53
00384 ขส.ทร.กำลังจะเสนอ ทร.เพื่อขอนุมัติให้กำลังพลสายวิทยาการ ขส.ทร.ไปเข้ารับการอบรม 3 ก.พ.53
00385 ขส.ทร.กำลังจะเสนอ ทร.เพื่อขอนุมัติให้กำลังพลสายวิทยาการ ขส.ทร.ไปเข้ารับการอบรม 3 ก.พ.53
00386 หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายสำหรับการขอใช้อากาศยานของ ทอ. 3 ก.พ.53
00387 ขอให้บันทึกข้อมูลอัตราและทะเบียนครุภัณฑ์สายพลาธิการ 4 ก.พ.53
00388 กฟฟ.ชย.ทร.ตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า ยศ.ทร. 4 ก.พ.53
00389 กฟฟ.ชย.ทร.ร่วมกับ กคก.ชย.ทร. ซ่อมทำเครื่องสูบน้ำที่ ขว.ทร. 4 ก.พ.53
00390 ชย.ทร.จะจัดบรรยายพิเศษและสัมมนาโดย สตง.เรื่อง ข้อผิดพลาดในงานก่อสร้างที่ตรวจพบบ่อย 4 ก.พ.53
00391 งดจ่ายน้ำประปาในพื้นที่ พระราชวังเดิม 4 ก.พ.53
00392 งานซ่อมทำเครื่องสูบน้ำขึ้นถังสูง บริเวณอาคารส่วนบัญชาการ ๔ เมื่อ ๖-๗ ก.พ. ๕๓ 8 ก.พ.53
00393 เลื่อนยศสัญญาบัตร 8 ก.พ.53
00394 พิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตร 8 ก.พ.53
00395 ปรับชั้นเงินเดือนพลทหารปีที่ ๑ ขึ้นเป็นปี ๒ 8 ก.พ.53
00396 ความก้าวหน้าบ้านเอื้ออาทร 8 ก.พ.53
00397 กองแผนและโครงการ ชย.ทร. ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสติดยศ ว่าที่นาวาตรี วัลลภ เนียมนิ่ม ตำแหน่ง นายทหารแผนงาน แผนกแผนงานอาคารและโยธา กผค.ชย.ทร. 9 ก.พ.53
00398 กองแผนและโครงการ ชย.ทร.ขอเชิญร่วม ทำบุญ เนื่องในงาน อุปสมบท สิบตรีอภิรัฏ สามเรือนทอง บุตรชาย พันจ่าเอกไพศาล สามเรือนทอง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แผนงาน แผนกแผนส่งกำลังบำรุง กผค.ชย.ทร. 9 ก.พ.53
00399 ชย.ทร.จะจัดบรรยายพิเศษเรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบริหารการจัดการภาครัฐ(PMQA) 10 ก.พ.53
00400 มารดาข้าราชการถึงแก่กรรม 10 ก.พ.53
00401 แนวทางการปฏิบัติของผู้สังเกตการณ์การประมูล อีอ็อกชั่น 10 ก.พ.53
00402 สสท.ทร.กำหนดค่า Internet Proxy ทร. สำหรับ น.อ.พิเศษ ขึ้นไป 11 ก.พ.53
00403 งานปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน ผบ.ทร. 15 ก.พ.53
00404 กำหนดสวดพระอภิธรรม มารดาของ นายไพโรจน์ สอนเกตุ 15 ก.พ.53
00405 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลของกรมช่างโยธาทหารเรือ 16 ก.พ.53
00406 ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษเพื่อแนะนำ Green Technology ของผลิตภัณฑ์ และระบบวิศวกรรม 18 ก.พ.53
00407 ประกาศ ผู้จองสิทธิบ้านเอื้ออาทร ที่ธนาคารอนุมัติสินเชื่อ และผู้ชำระเงินสดให้มาทำสัญญาเช่าที่ดินกับกรมธนารักษ์ 23 ก.พ.53
00408 ขอเชิญประชุม นขต.ชย.ทร. ประจำเดือน ก.พ.๕๓ 23 ก.พ.53
00409 เอกสารประอกบการบรรยายการอนุรักษ์พลังงาน 24 ก.พ.53
00410 การกรอกมาตรฐานตำแหน่งงาน COMPETENCY JOB MAPPING 25 ก.พ.53
00411 ประชุม นขต.ชย.ทร.ประจำเดือน ก.พ.๕๓ 26 ก.พ.53
00412 กวก.ชย.ทร.จัดบรรยายพิเศษเรื่อง GREEN TECHNOLOGY โดยบริษัท ไซท์เพรพพาเรชั่น จำกัด 26 ก.พ.53
00413 ประชุมเรื่อง การกำหนดหมายเลขพัสดุสาย ชย.ทร. 26 ก.พ.53
00414 กวก.ชย.ทร.จัดบรรยายพิเศษเรื่อง ระบบฉนวนกันความร้อน ระบบกันซึม ระบบกันไฟ วัสดุพิเศษ บริษัท ลากัวร์เทค จำกัด 27 ก.พ.53
00415 พิธีปิดหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น จ.อ.และพ.จ.อ.สาขาช่างโยธาและก่อสร้าง ใน ๒๕ มีค ๕๓ 27 ก.พ.53
00416 พิธีปิดหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น จ.อ.และพ.จ.อ.สาขาช่างโยธาและก่อสร้าง ใน ๒๕ มีค ๕๓ 27 ก.พ.53
00417 กวก.ชย.ทร.จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง โปรแกรมเพื่อการออกแบบทางสถาปัตยกรรมรูปแบบใหม่ โดย บริษัท แอพพลิแคด จำกัด 3 มี.ค.53
00418 การทำสัญญาเช่าที่ดิน โครงการบ้านเอื้ออาทร ฯ พื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล 5 มี.ค.53
00419 เผยแพร่ความรู้เรื่องโรคและคำแนะนำการดูแลสุขภาพช่วงฤดูร้อน 5 มี.ค.53
00420 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินฟลภาคราชการและรายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ ระหว่างปี งป.52 5 มี.ค.53
00421 กวก.ชย.ทร. จะจัดการบรรยายพิเศษ เรื่องการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) และการจัดการความรู้ 6 มี.ค.53
00422 กวก.ชย.ทร.จะจัดให้มีการวิจารณ์หลักสูตร อาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น จ.อ.และ พ.จ.อ. ปี งป.๕๓ และ แข่งกีฬาระหว่างครูกับนักเรียน 6 มี.ค.53
00423 นิทรรศการแสดงสิ่งประดิษฐ์ ตามโครงการ “นักเรียนช่างฯคิด....ประดิษฐ์เองได้” 6 มี.ค.53
00424 ประกาศ เปลี่ยนแปลงกำหนดทำสัญญา บ้านเอื้ออาทร 8 มี.ค.53
00425 เพิ่มความรู้ด้าน ปคส.ในวิชาสอบเลื่อนฐานะข้าราชการ 10 มี.ค.53
00426 นิทรรศการแสดงสิ่งประดิษฐ์ ตามโครงการ “นักเรียนช่างฯคิด....ประดิษฐ์เองได้” ที่ สโมสร ชย.ทร. ใน ๑๖-๑๙ มี.ค. ๕๓ 12 มี.ค.53
00427 กศษ.กพช.อร.จะดำเนินการขออนุมัติ ทร.เปิดการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจเรือ เพิ่มเติมนอกเหนือหลักสูตรต่าง ๆ 11 มี.ค.53
00428 ขอความอนุเคราะห์ในการแนะนำหลักสูตร 11 มี.ค.53
00429 ประชุมติดตามงานเดือนมี.ค.53 0930 ห้องประชุม ชย.ทร. 11 มี.ค.53
00430 ประชุม นขต.ชย.ทร.ประจำเดือน มี.ค.๕๓ เวลา ๐๙๓๐ ณ ห้องประชุม ชย.ทร. 11 มี.ค.53
00431 ประชุมอนุกรรมการฝ่ายหารายได้กอล์ฟชย.ทร.๒๕๕๓ เวลา ๐๙๓๐ ณ ห้องประชุม ชย.ทร. 11 มี.ค.53
00432 กฟฟ.ชย.ทร.ติดตั้งเครื่องไฟฟ้าฉุกเฉินที่ฐานทัพเรือกรุงเทพและสห.ทร. 12 มี.ค.53
00433 กำหนดการประชุม ติดตามงาน ครั้งที่ 2/53 12 มี.ค.53
00434 กวก.ชย.ทร.จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง "วิธีการป้องกันสนิม" โดย บริษัท ลากัวเทค จำกัด 12 มี.ค.53
00435 เชิญ หน.นขต.ชย.ทร. ประชุมชี้แจงสถานการณ์ วันที่ 16 มี.ค.53 15 มี.ค.53
00436 ขยายระยะเวลาการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการประกวดผลงานวิจัยและวิชาการผลงานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม(พลังงานทดแทน) 19 มี.ค.53
00437 สปท.แจ้งให้ทราบว่า กห.สาธารณประชาชนจีน ได้เสนอที่ศึกษาหลักสูตร Defense and Study 19 มี.ค.53
00438 ระเบียบกรมช่างโยธาทหารเรือ ว่าด้วยเวรยามประจำวัน พ.ศ.2553 22 มี.ค.53
00439 ชย.ทร. จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ประจำปี ๒๕๕๓ 23 มี.ค.53
00440 ประกาศรับสมัครคัดเลือผู้รับทุนฝึกอบรม LATSS Forun รุ่นที่ 48 24 มี.ค.53
00441 ความก้าวหน้าในการสร้างร้านในงานกาชาดเมื่อ 29 มี.ค. 53 ของ ชย.ทร. 30 มี.ค.53
00442 บิดาลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม 31 มี.ค.53
00443 ชย.ทร.จัดพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำขอพร วันสงกรานต์ ๕๓ วันที่ ๘ เม.ย.๕๓ 4 เม.ย.53
00444 สาธิตการใช้งานโปรแกรม ARCHICAD ทดลองใช้จริง ๗ เม.ย. ๕๓ 4 เม.ย.53
00445 ประชุมคณะกรรมการจัดกอล์ฟ ชย.ทร. วันที่ ๘ เม.ย.๕๓ เวลา ๑๓๓๐ ที่ห้องประชุม ชย.ทร. 4 เม.ย.53
00446 แต่งขาวเนื่องในวันสถาปนา กห.วันที่ ๘ เม.ย. ๕๓ 4 เม.ย.53
00447 กำหนดการพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชาและอดีตผู้บังคับบัญชาระดับสูง ของ ชย.ทร. 5 เม.ย.53
00448 มารดาลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม 7 เม.ย.53
00449 ผลการออกรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทยปี53 9 เม.ย.53
00450 มหาวิทยาลัยรังสิต เสนอทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปี 53 9 เม.ย.53
00451 ขอเชิญคณะทำงานจัดทำขีดความสามารถ COMPETEACY ประชุม ๒๗ เม.ย. ๕๓ 12 เม.ย.53
00452 ขอเรียนเชิญร่วมงานสัมมนาประจำปี หัวข้อ เตรียมความพร้อมองค์กรสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 12 เม.ย.53
00453 ชย.ทร. จะเปิดอบรมหลักสูตร การควบคุมงานก่อสร้าง ด่วนรับจำนวนจำกัด 19 เม.ย.53
00454 ความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามแผนจัดซื้อจ้างของ ชย.ทร.ประจำเดือน ก.พ.๕๓ 22 เม.ย.53
00455 ความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามแผนจัดซื้อจ้างของ ชย.ทร.ประจำเดือน มี.ค.๕๓ 22 เม.ย.53
00456 ขอนุมัติปรับเพิ่มอัตราค่าอาหารในการอบรมและการสัมมนา ณ สถานพักฟื้น 19 เม.ย.53
00457 แนวทางแก้ปัญหาการคืนเงินค่าปรับ 22 เม.ย.53
00458 บันทึก ข้อตกลงความร่วมมือในการจัดสถานที่รชการและสวนสาธารณะ ที่อยู่ในกำกับดูแลของทางราชการ ปลอคเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ตามกฎหมาย 22 เม.ย.53
00459 การฝึกซ้อมดับเพลิง กยธ.ชย.ทร. (เขต๔ พื้นที่ อร.) 26 เม.ย.53
00460 กพ.ทร.ขอความร่วมมือข้าราชการ กรอกข้อมูลประเมินคุณภาพชีวิต 30 เม.ย.53
00461 รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการควบคุมงานก่อสร้าง ประจำปี งป. ๕๓ 30 เม.ย.53
00462 ประกาศ บ้านเอื้ออาทรฯ กรงเทพฯ เรื่อง ทำสัญญาเช่าที่ดินระยะยาว ๓๐ ปี 2 พ.ค.53
00463 ขอเชิญประชุม นขต.ชย.ทร. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ 3 พ.ค.53
00464 การเช่าที่ดินระยะยาวบ้านเอื้ออาทร 3 พ.ค.53
00465 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดสถานที่ราชการและสวนสาธารณะ ที่อยู่ในกำกับดูแลของทางราชการปลอดดื่มและแอลกอฮอล์ตามกฎหมาย 6 พ.ค.53
00466 สสท.ทร.ขอให้ผู้ใช้ซอฟแวร์ป้องกันไวรัสตอบแบบสอบถาม 6 พ.ค.53
00467 แต่งตั้งวิทยากรประจำหลักสูตรการควบคุมการก่อสร้าง งป.53 7 พ.ค.53
00468 สรุปผลการประชุมแก้ไขปรับปรุง อทร.ด่านการส่งกำลังบำรุง 10 พ.ค.53
00469 ขอให้หน่วยตรวจสอบอัตราพัสดุด้าน ปคส. 10 พ.ค.53
00470 แก้ไข ประกาศเรื่องเช่าที่ดิน ฯ บ้านเอื้ออาทร 10 พ.ค.53
00471 ผนวก ก(อัตรา รอ.)ปี 53 11 พ.ค.53
00472 ผนวก ข(อัตรา พ.จ.อ.)ปี 53 11 พ.ค.53
00473 ผนวก ค (ตำราและรายละเอียด) ปี ๕๓ 12 พ.ค.53
00474 ผนวก ง(คะแนนและเกณฑ์) 11 พ.ค.53
00475 ผนวก จ (เกณฑ์คิดคะแนนเพิ่ม) ปี ๕๓ 11 พ.ค.53
00476 ผนวก ฉ (เวลาสอบ) ปี ๕๓ 11 พ.ค.53
00477 ใบสมัครสอบเลื่อนฐานะปี งป. ๕๓ 11 พ.ค.53
00478 ประกาศแจ้งผู้ซื้อบ้านเอื้ออาทร กรุงเทพ ฯ 16 พ.ค.53
00479 กยธ.ชย.ทร. ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดซ้อมดับเพลิง (เขต๔ พื้นที่ อร.) 24 พ.ค.53
00480 ขอเชิญประชุมติดตามงาน ครั้งที่ ๓/๕๓ 25 พ.ค.53
00481 ขอเชิญประชุม นขต.ชย.ทร. ประจำเดือน มิ.ย.๕๓ 25 พ.ค.53
00482 ขอเชิญประชุมสวัสดิการภายใน ชย.ทร. 25 พ.ค.53
00483 การเปล๊ยนวันทดสอบสมรรถาพทางกาย 1 มิ.ย.53
00484 แก้ไขวันประชุมสวัสดิการภายใน ชย.ทร. 1 มิ.ย.53
00485 แก้ไขกำหนดวันสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี ๒๕๕๓ 2 มิ.ย.53
00486 ประชุมคณะอนุกรรมการกิจการสโมสร ชย.ทร. 2 มิ.ย.53
00487 สตง.บรรยายพิเศษ เรื่องข้อผิดพลาดในงานก่อสร้างที่ตรวจพบบ่อย 2 มิ.ย.53
00488 ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการภายใน ชย.ทร.วันที่ ๑๑ มิ.ย.๕๓ เวลา ๐๙๐๐ ห้องประชุม ชย.ทร. 2 มิ.ย.53
00489 ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษเรื่องกรรมวิธีในการผลิตคอนกรีตมวลเบาตราอักษร Q-CON 3 มิ.ย.53
00490 ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษเรื่อง"ระบบบำบัดน้ำเสียของถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป" 3 มิ.ย.53
00491 การสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน งป.53 7 มิ.ย.53
00492 บรรยายพิเศษเรื่องการตรวจสอบงานทาสี และงานอิฐมวลเบา ๑๐ มิ.ย.๕๓ 8 มิ.ย.53
00493 ขอรับการสนับสนุนเยี่ยมชมโครงการก่อสร้าง บก.ทร. 10 มิ.ย.53
00494 ขอเชิญประชุมติดตามงาน ครั้งที่ ๔/๕๓ 14 มิ.ย.53
00495 ประกาศบ้านเอื้ออาทร การเช่าที่ดิน 15 มิ.ย.53
00496 แจ้งรายชื่อ ผู้จองสิทธิที่ได้รับอนุมัติ สินเชื่อเพิ่มเติม 15 มิ.ย.53
00497 สถานีดับเขต 5 ซ้อมดับเพลิง ครั้งที่ 1 17 มิ.ย.53
00498 สถานีดับเขต 5 ซ้อมดับเพลิง ครั้งที่ 2 17 มิ.ย.53
00499 คำสัง ชย.ทร.(เฉพาะ)ที่ 426/53 เรื่อง แต่งตั้งคณะการกรรมการอำนวยการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ชย.ทร. 21 มิ.ย.53
00500 ชย.ทร. จัดจำหน่ายสินค้าราคาถูก ในวันศุกร์ที่ ๒๕ มิ.ย.๕๓ 21 มิ.ย.53
00501 แนวทางการเสนอแบบก่อสร้างของ นขต.ทร.และหน่วยเฉพาะกิจ ทร. ที่ไม่ได้จัดทำโดยหน่วยเทคนิคของ ทร. 23 มิ.ย.53
00502 ขอเชิญประชุม นขต.ชย.ทร. ในวันอังคารที่ ๒๙ มิ.ย.๕๓ เวลา ๐๙๓๐ 23 มิ.ย.53
00503 ขอเชิญประชุม จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ชย.ทร. ในวันจันทร์ที่ ๒๘ มิ.ย.๕๓ 23 มิ.ย.53
00504 บ้านสวัสดิการ ทร. กม.10 สัตหีบ 24 มิ.ย.53
00505 ผนวก ก รายชื่อและหมายเลขประจำตัวสอบ อัตรา ร.อ. 1 ก.ค.53
00506 ประกาศกรมช่างโยธาทหารเรือ ลง ๒๘ มิ.ย.๕๓ เรื่อง รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้มีสิทธิสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี ๒๕๕๓ 1 ก.ค.53
00507 ผนวก ข รายชื่อและหมายเลขประจำตัวสอบ (อัตรา พ.จ.อ.) 1 ก.ค.53
00508 ผนวก ค รายชื่อผู้สละสิทธิและไม่มีสิทธิสอบ 1 ก.ค.53
00509 แจ้งห้องสอบการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวนสายวิทยาการ ชย.ทร.ประจำปี ๕๓(อัตรา พ.จ.อ.) 8 ก.ค.53
00510 แจ้งห้องสอบการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวนสายวิทยาการ ชย.ทร.ประจำปี ๕๓(อัตรา ร.อ.) 8 ก.ค.53
00511 การปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวนสายวิทยาการ ชย.ทร. ประจำปี ๒๕๕๓ 6 ก.ค.53
00512 ขอเรียนเชิญข้าราชการ ชย.ทร.เข้าเยี่ยมชม AMC WORKSHOP ของ บ.เอเชีย มอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด 6 ก.ค.53
00513 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการควบคุมการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี ๒๕๕๓ 9 ก.ค.53
00514 เพิ่มเติมอัตราตำแหน่งสอบเพื่อเลื่อนฐานะของตำแหน่งลูกจ้าง 9 ก.ค.53
00515 แผนกรถเครื่องทุ่นแรง(กยธ.ชย.ทร.)ทำบุญเนื่องในโอกาสย้ายที่ทำงานใหม่ 12 ก.ค.53
00516 เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบอาคาร ชย.ทร.2553 14 ก.ค.53
00517 ประกาศการสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. 12 ก.ค.53
00518 ตารางสอนหลักสูตรผู้ตรวจสอบอาคาร ๑๔ กรกฎาคม - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ 13 ก.ค.53
00519 รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบอาคาร 13 ก.ค.53
00520 กำหนดการพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบอาคาร 13 ก.ค.53
00521 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาในส่วนการศึกษาที่สองและส่วนการศึกษาที่สี่ 14 ก.ค.53
00522 ความก้าวหน้าโครงการบ้านสวัสดิการ สัตหีบ 14 ก.ค.53
00523 ความก้าวหน้าบ้านสวัสดิการ สัตหีบ ก.ค.๕๓ 14 ก.ค.53
00524 บิดาลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม(กยธ.ชย.ทร.) 20 ก.ค.53
00525 ขอเชิญประชุม สถาปนา ชย.ทร. 21 ก.ค.53
00526 ความก้าวหน้าโครงการบ้านสวัสดิการ สัตหีบ ก.ค.๕๓ 14 ก.ค.53
00527 ผังโครงการบ้านสวัสดิการ สัตหีบ 14 ก.ค.53
00528 ขอเชิญประชุมติดตามงาน ครั้งที่ ๕/๕๓ 21 ก.ค.53
00529 ขอเชิญประชุม นขต.ชย.ทร. ประจำเดือน ก.ค.๕๓ 21 ก.ค.53
00530 กวก.ชย.ทร.จะจัดบรรยายพิเศษเรื่องการใช้งาน Sketch Up 22 ก.ค.53
00531 คณะกรรมการอำนวยการจัดงานคล้ายวันสถาปนา ชย.ทร 23 ก.ค.53
00532 รับมอบบ้านเอื้ออาทร ๑ 24 ก.ค.53
00533 บ้านเอื้ออาทร แจ้งเรื่องเช่าที่ ๓๐ ปี ครั้งที่ ๑ 24 ก.ค.53
00534 ประกาศกรมช่างโยธาทหารเรือ ลง ๒๘ ก.ค.๕๓ เรื่อง การสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. ประจำปี ๒๕๕๓ 28 ก.ค.53
00535 เอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. ประจำปี 53 (เพิ่มเติม) 28 ก.ค.53
00536 บ้านเอื้ออาทรแจ้งความก้าวหน้า การเช่าที่ดินครั้งที่ ๒ 28 ก.ค.53
00537 ผลการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี ๒๕๕๓ 4 ส.ค.53
00538 รายชื่อ หมายเลขสอบ และห้องสอบ การสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. ประจำปี ๒๕๕๓ 2 ส.ค.53
00539 ความก้าวหน้าโครงการบ้านสวัสดิการ สัตหีบ ส.ค.๕๓ 4 ส.ค.53
00540 แจ้งขั้นตอน บ้านเอื้ออาทร 4 ส.ค.53
00541 การปฏิบัติตนของผู้เข้าสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. สายวิทยาการ ชย.ทร. ประจำปี ๒๕๕๓ 4 ส.ค.53
00542 การแข่งขันกีฬาเปตองภานในชย.ทร. 4 ส.ค.53
00543 แก้ไข ขั้นตอนการดำเนินการ บ้านเอื้ออาทร 5 ส.ค.53
00544 การจดจำนองบ้านเอื้ออาทร พื้นที่กรุงเทพ ฯ 11 ส.ค.53
00545 ทำสัญญากู้เงินซื้อบ้านเอื้ออาทร กับธนาคารออมสิน 17 ส.ค.53
00546 กพร.ทร. ขอเรียนเชิญ ผบ.ทร.เป็นประธานกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ สมานฉันท์สดุดี 18 ส.ค.53
00547 แก้ไขเพิ่มเติม การทำสัญญากู้เงินซื้อบ้านเอื้ออาทร กับธนาคารออมสิน 18 ส.ค.53
00548 การทำสัญญากู้เงินซื้อบ้านเอื้ออาทร กับธนาคารออมสิน (แก้ไขหนังสือยินยอม) 18 ส.ค.53
00549 ขอเชิญประชุม ติดตามงาน ครั้งที่ 6/53 22 ส.ค.53
00550 ขอเชิญประชุม นขต.ชย.ทร. ประจำเดือน ส.ค.๕๓ 22 ส.ค.53
00551 ชย.ทร. จัดจำหน่ายสินค้าราคาถูก ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ส.ค.๕๓ 22 ส.ค.53
00552 จัดซื้อโปรแกรมออกแบบ-เขียนแบบของ กอบ.ชย.ทร. 24 ส.ค.53
00553 กพด.ชย.ทร.กำหนดปิดรับใบเบิกและงดจ่ายพัสดุ 24 ส.ค.53
00554 ขอเชิญบริจาคเงินหรือสิ่งของในการทอดผ้าป่าการศึกษา ณ รร.บ้านหนองเข้ อ.บ่อพลอย จ.กาณจนบุรี 24 ส.ค.53
00555 ขอเชิญฟังบรรยายเรื่อง บริหารงานแบบมืออาชีพ ด้วยระบบสารสนเทศ ชย.ทร.๓๑ ส.ค.๕๓ 24 ส.ค.53
00556 ขอเชิญวิศวกรและสถาปนิกฟังบรรยายเรื่อง โปรแกรมการออกแบบโครงสร้าง ใน ๒๗ ส.ค.๕๓ 24 ส.ค.53
00557 ขอเชิญกรรมการตรวจการจ้างสังกัด ชย.ทร.ทุกนาย ฟังบรรยายเรื่องการใช้ระบบสารสนเทศของ ชย.ทร.กำกับดูแลงานก่อสร้าง 24 ส.ค.53
00558 ขอเชิญชมนิทรรศการการจัดการความรู้ ชย.ทร. ใน ๒-๓ ก.ย.๕๓ ณ หอประชุม ทร. 24 ส.ค.53
00559 ขอเชิญอนุกรรมการฯประชุมกรรมการสวัสดิการภายในชย.ทร. ใน ๖ก.ย.๕๓ เวลา ๐๙๓๐ ห้องประชุม ชย.ทร 25 ส.ค.53
00560 เนื่องด้วย นาย เทอดชัย วิมุกตานนท์ มว.ช่างประปาและสุขาภิบาล แผนกซ่อมสร้าง กยธ.ชย.ทร.(ช่วยราชการ ผ.สถานที่และบริการ กยธ.ชย.ทร.) ถึงแก่กรรม 26 ส.ค.53
00561 บรรยายพิเศษเรื่อง AUTOMATIC CONTROL VALVE ๒๒ ก.ย. ๕๓ 26 ส.ค.53
00562 การโอนกรรมสิทธิ์ และจดจำนองบ้านเอื้ออาทร 26 ส.ค.53
00563 กฟฟ.ชย.ทร.จัดงานเลี้ยงผู้เกษียนอายุราชการ ที่ กฟฟ.ชย.ทร. 27 ส.ค.53
00564 กยธ.ชย.ทร.จัดงานเลี้ยงทำบุญกองและเกษียนอายุราชการ ที่ กยธ.ชย.ทร. ๑๕ ก.ย.๕๓ 27 ส.ค.53
00565 กคก.ชย.ทร.จัดงานเลี้ยงทำบุญกองและเกษียนอายุราชการ ที่ กคก.ชย.ทร. ๑๗ ก.ย.๕๓ 27 ส.ค.53
00566 กำหนดสอบเลื่อนฐานะลูกจ้างประจำ ๒๑ ก.ย. ๕๓ 27 ส.ค.53
00567 กำหนดส่งข้อสอบเลื่อนฐานะลูกจ้างประจำ ชย.ทร. ใน ๑๕-๑๗ ก.ย. ๕๓ 27 ส.ค.53
00568 สปช.ทร.จัดงานนิทรรศการการจัดการความรู้ของ ทร. งป.53 31 ส.ค.53
00569 ประชุมกรรมการสวัสดิการภายใน ชย.ทร.๑๔ ก.ย.๕๓ ห้องประชุม ชย.ทร. 3 ก.ย.53
00570 กำหนดการส่งมอบบ้าน ให้กับที่ผู้ที่โอนกรรมสิทธิ์ และจดจำนองแล้ว ครั้งที่ ๑ 4 ก.ย.53
00571 ประกาศแจ้งผู้ซื้อบ้านเอื้ออาทร กรุงเทพฯ 4 ก.ย.53
00572 การส่งมอบบ้าน ให้กับที่ผู้ที่โอนกรรมสิทธิ์ และจดจำนองแล้ว ครั้งที่ ๒ 7 ก.ย.53
00573 การส่งมอบบ้านเอื้ออาทร ฯ ครั้งที่ ๓ 7 ก.ย.53
00574 การส่งมอบบ้านเอื้ออาทร กรุงเทพฯ ครั้งที่ ๔ 8 ก.ย.53
00575 การส่งมอบบ้านเอื้ออาทร กรุงเทพฯ ครั้งที่ ๕ จำนวน ๓๐ ราย 9 ก.ย.53
00576 พิธีอำลาชีวิตการรับราชการให้แก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการและผู้ขอลาออกก่อนเกษียณฯปีงป.๕๓ 10 ก.ย.53
00577 การรับมอบบ้านเอื้ออาทร กรุงเทพฯ ชุดที่ ๖ - ๙ จำนวน ๑๒๔ ราย 10 ก.ย.53
00578 ร่าง อทร.4005 13 ก.ย.53
00579 นาง วิเชียร จตุรภัทรอาภรณ์ ถึงแก่กรรม 13 ก.ย.53
00580 ประกาศเรื่องบ้านเอื้ออาทร กรุงเทพฯ 14 ก.ย.53
00581 ใครลืมหมวกหนีบไว้ที่บริเวณร้านอ๊อดเครื่องดื่ม กรุณาติดต่อขอรับได้ที่ร้านอ๊อด ชย.ทร. 15 ก.ย.53
00582 คณะทำงานการจัดการความรู้ชย.ทร.จะจัดพิธีแจกรางวัลการเข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระบบสารสนเทศชย.ทร.ใน ๑๖ก.ย.๕๓ 17 ก.ย.53
00583 ขอความร่วมมือเผยแพร่คำแนะนำการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้ใหญ่ 15 ก.ย.53
00584 สวพ.ทร. เรื่อง การรับรองมาตรฐานผลงานวิจัย 21 ก.ย.53
00585 กวก.ชย.ทร.จะจัดสัมมนา เรื่อง ประเมินผลการจัดการความรู้ของ ชย.ทร. ปี ๕๓ ในวันพฤหัสบดี ๒๓ ก.ย.๕๓ 21 ก.ย.53
00586 กวก.ชย.ทร.จะจัดสัมมนา เรื่อง ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ชย.ทร. ปี ๕๓ ใน ๒๔-๓๐ ก.ย. ๕๓ 21 ก.ย.53
00587 ผลการการสอบเพื่อเลื่อนยศ น.ท. น.ต. ประจำปี 2553 22 ก.ย.53
00588 การจัดทำรายงานการควบคุมภายในปีงบประมาณ 53 ของ ชย.ทร. 23 ก.ย.53
00589 ชย.ทร. จัดจำหน่ายสินค้าราคาถูก ในวันจันทร์ที่ ๒๗ ก.ย.๕๓ 23 ก.ย.53
00590 คำสั่ง กองทัพเรือ เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ ๒๕๕๓ (เพิ่มเติม) 24 ก.ย.53
00591 แจ้งผลการประชุมเอื้ออาทรฯ วันที่ ๒๓ ก.ย.๕๓ 26 ก.ย.53
00592 แจ้งผู้รับมอบบ้านแล้ว จำนวน 52 นาย นำส่งชำระเงินงวดแรก เนื่องจาก ธนาคาร ส่งเรื่องหักเงินเดือนแรกไม่ทัน 27 ก.ย.53
00593 30 พ.ค.56
00594 ค่านิยม กองทัพเรือ (SAIL) 30 พ.ค.56
00595 การตัดสิทธิ์การเสนอราคาของผู้รับจ้างที่ทำงานล่าช้า 29 ก.ย.53
00596 หลักเกณฑ์การบอกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้างของกองทัพเรือ 29 ก.ย.53
00597 บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรม(ยศ.ทร.) 29 ก.ย.53
00598 ชย.ทร. รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราการ 4 ต.ค.53
00599 ประกาศคณะอนุกรรมการกีฬาบิลเลียดและสนุกเกอร์ กองทัพเรือ 4 ต.ค.53
00600 ประชาสัมพันธ์การออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ด้วยรถโมบาย 5 ต.ค.53
00601 ประกาศกิจการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี 6 ต.ค.53
00602 กองอนุศาสนาจารย์(ยศ.ทร.) 6 ต.ค.53
00603 ผอ.กยธ.ชย.ทร. จะทำการประดับเครื่องหมายลูกจ้างประจำที่ไปดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 6 ต.ค.53
00604 13 Font มาตรฐาน ที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ใช้ในหน่วยราชการ 8 ต.ค.53
00605 แบบฟอร์มและขั้นตอนในการส่งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 8 ต.ค.53
00606 ตรวจสอบเงินประจำตำแหน่ง ชย.ทร. และ อศ. 8 ต.ค.53
00607 กฟฟ.ชย.ทร.ตรวจซ่อมระบบไฟฟ้าห้อง ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ อร. 8 ต.ค.53
00608 นโยบาย ผบ.ทร. ประจำปี งป.๕๔ 11 ต.ค.53
00609 โครงการห่วงใยผู้ใกล้เกษียณ 11 ต.ค.53
00610 บิดานายประสาน นุชประเสริฐ ถึงแก่กรรม 11 ต.ค.53
00611 อนุมัติโครงการศึกษาและอบรมข้าราชการตามสถานศึกษาในประเทศ นอก ทร. ปี งป.54 13 ต.ค.53
00612 แผนการจ้างลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 13 ต.ค.53
00613 สสท.ทร.ปรับปรุงชุมสายโทรศัพท์ DSLAM ในพื้นที่ อร. 13 ต.ค.53
00614 สลก.ทร.รับสมัุครนายทหารประทวนยศ จ.ต. - จ.อ. จำนวนมาก 13 ต.ค.53
00615 การเลื่อนชั้นเงินเดือน บำเหน็จครึ่งปีหลังของปีงบประมาณ 2553 14 ต.ค.53
00616 กองวิทยาการ ชย.ทร. จัดบรรยายการใช้งานโปรแกรมเขียนแบบ 3 มิติ ArchiCad 14 14 ต.ค.53
00617 กฟฟ.ชย.ทร.ซ่อมทำระบบไฟฟ้ากองเรือทุ่นระเบิด 15 ต.ค.53
00618 กฟฟ.ชย.ทร.ซ่อมเปลี่ยนเบรคเกอร์ตู้ DB ท่าเทียบเรือ กยพ.กร.(บางนา) 15 ต.ค.53
00619 อร.รับสมัครสอบคัดเลือกตัวบุคคลหลักสูตรตามโครงการฝึก ศึกษา ประชุม สัมมนาและดูงาน ณ ต่างประเทศของ ทร. 20 ต.ค.53
00620 กคก.ชย.ทร. ซ่อมทำเครื่องปรับอากาศ ประภาคารฯ แหลมพรหมเทพ จว.ภูเก็ต 21 ต.ค.53
00621 ข้อบังคับทหารว่าด้วยการเคารพ 21 ต.ค.53
00622 ชย.ทร.ประชุมติดตามงาน ครั้งที่ ๗/๒๕๕๓ ใน วันศุกร์ ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ 21 ต.ค.53
00623 พิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา 2553 21 ต.ค.53
00624 คำสั่งกรมช่างโยธาทหารเรือ ที่ ๗๖๖/๒๕๕๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดการความรู้ของ ชย.ทร. 28 ต.ค.53
00625 แจ้งผู้ซื้อบ้านเอื้ออาทร เรื่องการชำระเงินกับ ธ.ออมสิน 27 ต.ค.53
00626 กคก.ชย.ทร.ซ่อมทำปั๊มน้ำของ กยธ.ชย.ทร. 28 ต.ค.53
00627 กคก.ชย.ทร.ซ่อมทำปั้มน้ำ ของ กรม ร.๓ พล.นย. 28 ต.ค.53
00628 กฟฟ.ชย.ทร.เดินสายเมนไฟฟ้าให้กับเครื่องปรับอากาศ รร.ดุริยางค์ทหารเรือฯ 29 ต.ค.53
00629 คำสั่งกองทัพเรือ เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ คำสั่ง ทร.ที่ 258/2553 2 พ.ย.53
00630 จร.ทร.ชี้แจงการปฎิบัติตนของกำลังพล ทร. 2 พ.ย.53
00631 แจ้งทำสัญญาเช่าที่ดิน โครงการบ้านสวัสดิการ ทร. พื้นที่สัตหีบ (กม.10) 3 พ.ย.53
00632 การดูแลรักษารถยนต์ภายหลังการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่น้ำท่วมขัง 5 พ.ย.53
00633 กพ.ทร.เสนอ ทร.ขอความเห็นชอบโครงการฝึก ฯ งป.54 ประเภททุน DCP ลำดับที่ 17 - 35 9 พ.ย.53
00634 กพ.ทร. เสนอ ทร. ขอความเห็นชอบโครงการฝึก ฯ ณ ต่างประเทศ ของทร. ในบัญชีที่ 5 ทุน ลำดับที่ 8 - 15 9 พ.ย.53
00635 กง.ทร.เปิดอบรมหลักสูตรอาชีพเลื่อนฐานะพันจ่าเอก พรรคพิเศษ เลห่าทหารการเงิน งป.54 9 พ.ย.53
00636 ผลการแข่งขัน กีฬาในสัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี ๒๕๕๓ ของหน่วยกีฬาที่ ๒ 10 พ.ย.53
00637 ยศ.ทร. เรื่อง การสำรวจทัศนคติและประเมินผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ปี 53 10 พ.ย.53
00638 กพ.ทร. จัดสัมมนานายทหารกำลังพลของหน่วยต่าง ๆ งป.54 10 พ.ย.53
00639 คำสั่งกระทรวงกลาโหมที่ ๘๑๗/๒๕๕๓ 10 พ.ย.53
00640 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือพระราชประวัติ สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี มหาราช ฉบับสามัญชน 11 พ.ย.53
00641 บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรม กองอนุศาสนาจารย์ ยศ.ทร. 11 พ.ย.53
00642 พิธีประดับยศนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร วันที่ 15 พ.ย.53 12 พ.ย.53
00643 สถาบันพระปกเกล้าเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ รุ่นที่ 1 15 พ.ย.53
00644 ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 16 พ.ย.53
00645 กคก.ชย.ทร.ซ่อมทำเครื่องสูบน้ำ พระตำหนักสวนจิตรลดา 16 พ.ย.53
00646 แบบฟอร์มรายงานซ่อมทำเครื่องช่วยการศึกษา 18 พ.ย.53
00647 สาร ผบ.ทร.เนื่องในวันกองทัพเรือ 18 พ.ย.53
00648 งานมหกรรม KM ครั้งที่ 5 19 พ.ย.53
00649 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง 21 พ.ย.53
00650 สารคดีกองทัพเรือ 22 พ.ย.53
00651 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คจก. 25 พ.ย.53
00652 ค่ำสั่ง ชย.ทร. (เฉพาะ) ที่ 724/2553 เรื่อง ให้ข้าราชการปฎิบัติงานในกรมช่างโยธาทหารเรือ (เพื่อพลาง) 25 พ.ย.53
00653 คำสั่ง ทร.283/53 เรื่อง ให้นายทหารสัญญาบัตรรับราชการ 26 พ.ย.53
00654 คำสั่งคณะอนุกรรมการกิจการสโมสร ชย.ทร. (เฉพาะ) ที่ 2/2553 26 พ.ย.53
00655 เบื้องหลังการเตรียมการรับเสด็จคลองลัดโพธิ์ ชย.ทร.(เตรียมการที่ท่าสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชในพระบรมราชูปถัมภ์)๑ 27 พ.ย.53
00656 เบื้องหลังการเตรียมการรับเสด็จคลองลัดโพธิ์ ชย.ทร.(เตรียมการที่ท่าสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชในพระบรมราชูปถัมภ์) ๒ 27 พ.ย.53
00657 เบื้องหลังการเตรียมการรับเสด็จคลองลัดโพธิ์ ชย.ทร.(เตรียมการที่ท่าสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชในพระบรมราชูปถัมภ์) ๓ 27 พ.ย.53
00658 ขอแจ้งแนวทางการปฏิบัติในการขึ้นทะเบียนสิทธิ์บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า พร. 30 พ.ย.53
00659 กองงานโยธา ชย.ทร.ตบแต่งสถานที่ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(ปล่อยพันธ์ปลา) 3 ธ.ค.53
00660 ประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ ชย.ทร. ๗ ธ.ค.๕๓ เวลา ๐๙๐๐ ห้องประชุม ชย.ทร. 3 ธ.ค.53
00661 การประดัไฟวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช 3 ธ.ค.53
00662 กองงานโยธา ชย.ทร.ตบแต่งสถานที่ งานพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ ประจำปี๒๕๕๓ ณ.ท้องพระโรงพระราชวังเดิม 4 ธ.ค.53
00663 คำสั่งกระทรวงกลาโหมที่ ๙๑๙/๒๕๕๓ 7 ธ.ค.53
00664 บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรม กองอนุศาสนาจารย์ ยศ.ทร.(ปิดทองหลังพระ) 7 ธ.ค.53
00665 ข่าวการเสียเสียชีวิตของบิดา พ.จ.อ.เสวต ศรีรุ่ง ข้าราชการกองงานโยธา 8 ธ.ค.53
00666 สสท.ทร. แจ้งการอ้างถึงข่าวที่เขียนด้วยกระดาษเขียนข่าวราชนาวี ให้เป็นแนวทางเดียวกัน 8 ธ.ค.53
00667 ประกาศกรมช่างโยธาทหารเรือ เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 8 ธ.ค.53
00668 กวก.ชย.ทร.จัดบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงานภายในองค์กร 13 ธ.ค.53
00669 ข่าวการถึงแก่กรรมของ นางประภัสสร อักษรมัต มารดา พลเรือตรี ประพฤติพร อักษรมัติ 13 ธ.ค.53
00670 น.อ พรชัย จ้อยจำรูญ(ผอ.กยธ.ชย.ทร.) เป็นประธานงานฌาปนกิจศพ ที่จังหวัดชลบุรี 14 ธ.ค.53
00671 สสท.ทร.จะดำเนินการเปลี่ยน IP Address สำหรับการเชื่อมต่อ Modem และระบบ ADSL 20 ธ.ค.53
00672 ร้านเบอเกอรี่(อาคารพักส่วนกลาง ทร.พื้นที่ บางนา) 21 ธ.ค.53
00673 กองงานโยธา ชย.ทร.ดำเนินการขุดบ่อฝังถังบำบัดสิ่งปฎิกูลที่ สกฬ.ทร. 21 ธ.ค.53
00674 กองงานโยธา ชย.ทร.กำจัดปลวกที่อาคาร ๕ กองทัพเรือ 21 ธ.ค.53
00675 กองเครื่องกล ชย.ทร.ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ที่กยพ.กร.พื้นที่สัตหีบ 21 ธ.ค.53
00676 กองงานเครื่องกลซ่อมทำเครื่องปรับอากาศที่ แผนกเครื่องมือเดินเรือ อศ. 21 ธ.ค.53
00677 กองงานเครื่องกลซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศตามวงรอบที่ กองฑันตกรรม คลินิคคลองมอญ 21 ธ.ค.53
00678 แผนงาน กฟฟ.ชย.ทร. สำรวจสถานที่เพื่อดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง รง.หล่อหลอมและไม้แบบ กงน.อธบ.อร. 21 ธ.ค.53
00679 กองงานเครื่องกล ติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่ ปชส.และแผนกการภาพ สลก.ทร. 21 ธ.ค.53
00680 ชย.ทร. กำหนดเปิดหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น จ.อ. และ พ.จ.อ. พรรค พศ.เหล่า ยย. 22 ธ.ค.53
00681 ขออนุมัติงบประมาณในการจัดงานรื่นเริงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ๒๕๕๓ และต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๔ 22 ธ.ค.53
00682 ที่ ๔๗/๕๓ มวว.๐๒๐๙๓๐ ธ.ค.๕๓ เรื่องประชาสัมพันธ์การรับจองอาวุธปืนเพิ่มเติม 22 ธ.ค.53
00683 กฟฟ.ชย.ทร.ซ่อมทำเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฯ 23 ธ.ค.53
00684 กองงานเครื่องกลซ่อมทำเครื่องปรับอากาศที่ แผนกบริการโสตทัศน์ กองบริการการศึกษา ยศ.ทร. 23 ธ.ค.53
00685 กองงานเครื่องกลซ่อมทำเครื่องปรับอากาศที่ แผนกเรือยนต์หลวง จว.๙๐๔ 27 ธ.ค.53
00686 สำนักงาน ก.พ.ร. ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 5 27 ธ.ค.53
00687 การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่16 27 ธ.ค.53
00688 กฟฟ.ชย.ทร.ติดตั้งระบบไฟฟ้างานส่งท้ายปีใหม่ ชย.ทร. 28 ธ.ค.53
00689 กองงานโยธา ชย.ทร.ตบแต่งสถานที่จัดงานปีใหม่ที่ กรมช่างโยธาทหารเรือ 28 ธ.ค.53
00690 คำสั่งกองทัพเรือ ๓๐๗/๒๕๕๓ 2 ม.ค.54
00691 สาร อวยพรปีใหม่ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2554 4 ม.ค.54
00692 กบ.ทร.จัดดสัมมนาเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อ/จ้าง งป.54 6 ม.ค.54
00693 กพ.ทร. บันทึกความเข้าใจ(MOU) ระหว่าง ทร. กับมหาวิทยาลัย Southampton 6 ม.ค.54
00694 คณะทำงานจัดการความรู้ของ ชย.ทร. ขอเชิญชวนชาว ชย.ทร. ส่งบทความสาระน่ารู้งานช่าง 6 ม.ค.54
00695 การแต่งเครื่องแบบหมายเลข ๒ 6 ม.ค.54
00696 แต่งกายเครื่องแบบหมายเลข ๒ 6 ม.ค.54
00697 กพ.ทร.จัดสัมมนาทบทวนการประเมินขีดความสามารถ/ขีดสมรรถนะของ ทร. 7 ม.ค.54
00698 อล.ทร.สอบคัดเลือกข้าราชการฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ สำหรับเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง(OPV) 7 ม.ค.54
00699 ยศ.ทร.เปิดการอบรมหลักสูตรข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร 7 ม.ค.54
00700 รร.นร.ฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร งป.54 7 ม.ค.54
00701 จม.ไทย แจ้ว กห.สหรัฐ ฯ เสนอที่ศึกษาจำนวน 2 หลักสูตร 7 ม.ค.54
00702 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพปิดทองพระใหญ่ 7 ม.ค.54
00703 คำสั่ง ชย.ทร. (เฉพาะ) ที่ ๙๙๙/๒๕๕๓ 7 ม.ค.54
00704 กำหนดการ พิธีสดุดีวีรชนกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๔ ในวันจันทร์ ที่ ๑๗ ม.ค.๕๔ 10 ม.ค.54
00705 คณะทำงานการจัดการความรู้ ชย.ทร.อนุมัติให้มีการแจกรางวัลการเข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระบบสารสนเทศ ชย.ทร. ประจำปี งป.๕๔ 11 ม.ค.54
00706 ขอขยายเวลาการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑) 13 ม.ค.54
00707 ร้านสวัสดิการ ทร. (นันทอุทยาน) จำหน่ายสินค้าราคาถูก 17 ม.ค.54
00708 กพ.ทร. กำหนดคัดเลือกข้าราชการเข้าศึกษาหลักสูตร เพิ่มวิชา ที่ รร.ชต.ยศ.ทร. 18 ม.ค.54
00709 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๒/๒๕๕๔ เรื่องแก้ไขคำสั่งกองทัพเรือ 18 ม.ค.54
00710 รับสัญญาเช่าที่ดิน โครงการบ้านสวัสดิการ ทร.พื้นที่สัตหีบ 18 ม.ค.54
00711 กพ.ทร.อนุมัติสัมมนาระบบกำลังสำรองของ ทร 20 ม.ค.54
00712 ทร.จัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต งป.54 20 ม.ค.54
00713 กง.ทร.สัมมนาสำหรับนายทหารการเงิน เรื่อง การบริหารงานการเงิน การคลังสำหรับส่วนราชการ 20 ม.ค.54
00714 โครงการเกษียนอายุราชการก่อนกำหนดของ กห.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 20 ม.ค.54
00715 กองอนุศาสนาจารย์(ยศ.ทร.)เรื่อง บุญบันดาล 20 ม.ค.54
00716 กวก.ชย.ทร.จัดบรรยายเรื่อง ”แนวทางการจัดทำข้อสอบที่ดี ตามมาตรฐานกองทัพเรือ” 21 ม.ค.54
00717 กองงานโยธา ชย.ทร.วางท่อระบายน้ำระบบป้องกันน้ำท่วม ที่อาคาร ๖ 21 ม.ค.54
00718 กองงานโยธา ชย.ทร.ทาสีที่สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ 21 ม.ค.54
00719 กองงานโยธา ชย.ทร.ตัดต้นไม้ที่ ฐานทัพเรือกรุงเทพ 21 ม.ค.54
00720 สปช.ทร.จัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ(PART 24 ม.ค.54
00721 ยศ.ทร. ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการ ทร. จำนวน 6 นาย เพื่อรับทุน 24 ม.ค.54
00722 กองงานเครื่องกล ซ่อมทำเครื่องปรับอากาศที่ ห้องอาหารสัญญาบัตร อาคาร ราชนาวิกสภาฯ 24 ม.ค.54
00723 การใช้แบบฟอร์มมาตรฐาน (Template) ในระบบสารสนเทศการประชุมคณะรัฐมนตรีแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Cabinet Network : CABNET) 24 ม.ค.54
00724 กองงานเครื่องกล ซ่อมทำเครื่องปรับอากาศที่ ที่ห้องทำงานผู้บัญชาการทหารเรือ อาคาร บก.ทร. 24 ม.ค.54
00725 กองงานโยธา ชย.ทร.ตกแต่งสถานที่ พิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ณ.พร. ปิ่นเกล้าฯ 25 ม.ค.54
00726 การใช้งานผ่านระบบสนับสนุนข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ของ ทร. 25 ม.ค.54
00727 กพ.ทร.จัดสัมมนาทำระบบการประเมินผลการปฎิบัติงานของ ทร. 27 ม.ค.54
00728 กองงานโยธา ชย.ทร. ตบแต่งสถานที่ ที่ฐานทัพเรือกรุงเทพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 29 ม.ค.54
00729 กองงานโยธา ชย.ทร.ตบแต่งสถานที่ งานพิธีปิดการฝึกครูฝีพายขบวนพยุหยาตราทางชลมาคร ณ.เขียงฝึกกองเรือเล็ก ขส.ทร. 29 ม.ค.54
00730 โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ของ กห. งป.2555 31 ม.ค.54
00731 สรรพกำลัง สป.๑ 31 ม.ค.54
00732 ถวายผ้าพระกฐินฯ โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 1 ก.พ.54
00733 เชิญนายทหาร ยย./ ป. 2 ก.พ.54
00734 เชิญนายทหาร ยย./ป. ประชุม ในวันศุกร์ ที่ 4 ก.พ.54 วลา 1300 2 ก.พ.54
00735 กำหนดการแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข ๒ ในเดือน ก.พ.๕๔ 2 ก.พ.54
00736 ศปก.ทร. แจ้งการปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งข่าวการถึงแก่กรรมของข้าราชการ ทร. 2 ก.พ.54
00737 การเบิกจ่ายค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2 ก.พ.54
00738 เปิดอบรมกง.ทร.หลักสูตรอาชีพเลื่อนฐานะชั้นจ่าเอก พรรคพิเศษ เหล่าทหารการเงิน งป.54 3 ก.พ.54
00739 สวพ.ทร.เปิดการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์เพื่องานวิจัย เรื่อง Solid works 3 ก.พ.54
00740 พร.แจ้งการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื่อไข้หวัดนกในประเทศไทย 4 ก.พ.54
00741 ซักซ้อมความเข้าใจในการใช้คำว่า "ข่าวราชนาวี" 4 ก.พ.54
00742 ประกาศสมาคมภริยาทหารเรือ 7 ก.พ.54
00743 รับสมัครนายทหารประทวนเปลี่ยนพรรค-เหล่า 8 ก.พ.54
00744 กองงานเครื่องกล ชย.ทร.ส่ง จนท.ซ่อมทำรถทุ่นแรงให้ นรข. 8 ก.พ.54
00745 ข่าวบ้านเอื้อออาทร ฯ กรุงเทพ ฯ 9 ก.พ.54
00746 ขอเชิญชวนข้าราชการ ทหาร และลูกจ้าง ทร. ติดตามชมสารคดีพิเศษเฉลิมพระเกียรติ ฯ "สะพานเดินเรือ" 10 ก.พ.54
00747 การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการทหารที่มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อโรงเรียนเตรียมทหาร 10 ก.พ.54
00748 บิดา น.ต.กฤษณะ ถึงแก่กรรม 10 ก.พ.54
00749 คําแนะนําและแบบมาตรฐานการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย ด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ 11 ก.พ.54
00750 กองงานโยธา ชย.ทร.ซ่อมทำทาสีที่ช่องทางเดินบ้าพักรับรอง ผบ.ทร. 11 ก.พ.54
00751 กพร.ทร.จัดโครงการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทท. 11 ก.พ.54
00752 ข่าวบ้านเอื้อออาทร ฯ กรุงเทพ ฯ 2 15 ก.พ.54
00753 รายการพัสดุคงคลัง ชย.ทร. 14 ก.พ.54
00754 คำสั่งกรมช่างโยธาทหารเรือ ที่๑๑/๒๕๕๔ 15 ก.พ.54
00755 คำสั่งกระทรวงกลาโหมที่ ๙๒/๒๕๕๔ 21 ก.พ.54
00756 คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่82/2554 11 พ.ค.54
00757 รายชื่อผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำอาคารควบคุมของ ทร. 22 ก.พ.54
00758 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการแสดงเจตนาผู้รับบำเหน็จตกทอด 23 ก.พ.54
00759 อัตราค่าที่พัก และเบี้ยเลี้ยงเดินทางใหม่ 23 ก.พ.54
00760 บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรม กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 24 ก.พ.54
00761 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูล (กรมบัญชีกลาง) 24 ก.พ.54
00762 แผนกงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการซ่อมทำและเปลี่ยนหลอดไฟสัญญาณยอดเสา TOWER ที่ บก.นรข.จ.นครพนม 25 ก.พ.54
00763 ขอเชิญส่งผลงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เข้าประกวดชิงเงินรางวัลพร้อมโล่ 25 ก.พ.54
00764 สลก.ทร. แจ้งการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและวาระงานของหน่วยใน ข่าวสารนาวี 25 ก.พ.54
00765 แต่งตั้งคณะกรรมการ ชมรมกีฬา ชย.ทร. ปี งป.๕๔ 25 ก.พ.54
00766 การสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน เพื่อบรรจุในตำแหน่งอัตรานายทหารสัญญาบัตรปริญญา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 28 ก.พ.54
00767 จก.ชย.ทร.และคณะข้าราชการ ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 1 มี.ค.54
00768 ข้าราชการของ ชย.ทร.ได้รับรางวัลประกวดตั้งชื่ออาคารรับรองนายทหารสัญญาบัตร 1 มี.ค.54
00769 รายชื่อผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำอาคารควบคุมของ ทร. (มี.ค.54) 2 มี.ค.54
00770 ขออนุมัติการใช้แบบฟอร์มใบเสนอจัดหาพัสดุยอดค่าใช้จ่ายในการใช้พัสดุทั่วไป 2 มี.ค.54
00771 โครงการเกษียนอายุราชการก่อนกำหนดของ กห.ประจำปีงบประมาณ ๕๕ 2 มี.ค.54
00772 กองงานเครื่องกล ติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่ จำนวน ๔ ชุดเครื่องที่ กองวิศวกรรมเครื่องกล รร.นร. 2 มี.ค.54
00773 กองงานเครื่องกล ซ่อมทำเครื่องปรับอากาศที่ ที่ห้องทำงานประธานที่ปรึกษา ทร. อาคาร ๒ 2 มี.ค.54
00774 กองงานเครื่องกล ซ่อมทำเครื่องปรับอากาศที่กองฑันตกรรม ศูนย์สุขภาพคลองมอญ 2 มี.ค.54
00775 กองงานโยธา ชย.ทร.ตบแต่งสถานที่ วันคล้ายวันสถาปนา กรมการขนส่งทหารเรือ 2 มี.ค.54
00776 กองงานเครื่องกล ชย.ทร.จัดส่ง จนท.ไปสำรวจและซ่อมทำรถทุ่นแรงให้ สอ.รฝ. และ วศ.ทร.พื้นที่ กบร.กร. 3 มี.ค.54
00777 สวพ.ทร.เสนอโครงการขยายฐานบุคลากรด้านการวิจับและพัฒนาโดยใช้แนวความคิดการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย 3 มี.ค.54
00778 ศูนย์เชื่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญร่วมฟังTechnical Meeting on High-Voltage 3 มี.ค.54
00779 รร.นร. เปิดการอบรมหลักสูตรข้าราชการพลเรือนกลาโหม ชั้นสัญญาบัตร งป.54 ระหว่าง 7 มี.ค.-7 เม.ย.54 3 มี.ค.54
00780 กฟฟ.ชย.ทร.เปลี่ยนไฟยอดเสา ที่ นครพนม 7 มี.ค.54
00781 กฟฟ.ชย.ทร.เปลี่ยนไฟยอดเสา ที่ นครพนม ฯ 7 มี.ค.54
00782 กฟฟ.ชย.ทร.ประดับไฟฟ้า วัดช่องลมฯ 7 มี.ค.54
00783 กองงานโยธา ชย.ทร.ตกแต่งสถานที่ วันสถาปนา ทสปช.ประจำปี ๒๕๕๔ 9 มี.ค.54
00784 คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์และตัวอย่างการพิมพ์ 8 มี.ค.54
00785 โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของ กห. ประจำปี งป.๕๔ 8 มี.ค.54
00786 แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาอาคารสถานที่ ชย.ทร. 8 มี.ค.54
00787 โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา 9 มี.ค.54
00788 การจัดพทำหนังสือราชการ 9 มี.ค.54
00789 คำสั่งคณะกรรมการสวัสดิการภายใน ชย.ทร. 14 มี.ค.54
00790 คำสั่งคณะกรรมการสวัสดิการภายใน ชย.ทร. ที่ 2/54 14 มี.ค.54
00791 ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรือ่งหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๕๓ 14 มี.ค.54
00792 คำสั่งคณะกรรมการสวัสดิการภายใน ชย.ทร. ที่ 3/54 14 มี.ค.54
00793 คำสั่งคณะกรรมการสวัสดิการภายใน ชย.ทร. ที่ 4/54 14 มี.ค.54
00794 คำสั่งคณะกรรมการสวัสดิการภายใน ชย.ทร. ที่ 5/54 14 มี.ค.54
00795 คำสั่ง ชย.ทร. (เฉพาะ) ที่ 172/54 14 มี.ค.54
00796 คำส่ง ชย.ทร. (เฉพาะ)ที่ 171/54 14 มี.ค.54
00797 การดำเนินการต่อหนังสือราชการที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติ 17 มี.ค.54
00798 บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เปิดรับสมัครหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 10 16 มี.ค.54
00799 ชย.ทร.จะเปิดหลักสูตรการควบคุมการก่อสร้าง ประจำปี งป.๕๔ 16 มี.ค.54
00800 หลักสูตรและคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับการอบรมหลักสูตรควบคุมงานก่อสร้าง 18 มี.ค.54
00801 ข่าวโครงการบ้านสวัสดิการ ทร. พื้นที่สัตหีบ (กม.10) 21 มี.ค.54
00802 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ(กรมบัญชีกลาง) 22 มี.ค.54
00803 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการฝึกอบรมภายในประเทศ 28 มี.ค.54
00804 คำสั่งกองทัพเรือ ที่46/2554 31 มี.ค.54
00805 คำสั่งกองทัพเรือ ที่68/2554 31 มี.ค.54
00806 แต่งแต่งนายทหารสัญญาบัตรเป็นผู้ประสานงาน การออกร้าน ทร. ในงานกาชาดสวนอันพร ปี ๒๕๕๔ 4 เม.ย.54
00807 การจ่ายยุทธอาภรณ์ตามสิทธิให้แก่กำลังพลของ ทร. 4 เม.ย.54
00808 การปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณืที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฏหมาย 4 เม.ย.54
00809 แนวคิดทางธรรม 5 เม.ย.54
00810 กองงานโยธา ชย.ทร.กับภารกิจงานกาชาด 2554 5 เม.ย.54
00811 กองงานโยธา ชย.ทร.กับภารกิจงานกาชาด 2554(เพิ่มเติม) 5 เม.ย.54
00812 มือจับพาย ใจมุ่งมั่น ขยันฝึกซ้อม(เรือดั่ง ๑๖) 7 เม.ย.54
00813 คำสั่งกองทัพเรือ ที่70/2554 18 เม.ย.54
00814 บทความทางศีลธรรม(ยศ.ทร.) 18 เม.ย.54
00815 การประชุมเตรียมตัวก่อนเกษียนอายุราชการและการดำเนินการขอรับสิทธิกำลังพล 20 เม.ย.54
00816 ประกาศบ้านเอื้ออาทรฯ กรุงเทพฯ 20 เม.ย.54
00817 ระเบียบ กห. ว่าด้วยการบรรจุหรือแต่งตั้งข้าราชการทหารให้ดำรงตำแหน่งประจำหน่วย (ฉบับที่ ๒) ๒๕๕๔ 21 เม.ย.54
00818 ประกาศ ชย.ทร. ลง ๑๙ เม.ย.๕๔ เรื่อง การสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี ๒๕๕๔ 21 เม.ย.54
00819 บทความทางศีลธรรม(ยศ.ทร.)เรื่องเหตุผลที่ทำให้เดือดร้อนใจภายหลัง 22 เม.ย.54
00820 มารดาลูกจ้างถึงแก่กรรม(กยธ.ชย.ทร.) 22 เม.ย.54
00821 กองงานโยธา ชย.ทร.จัดทำถ้วยรางวัลการแข่งขันกอล์ฟ ชย.ทร. 25 เม.ย.54
00822 ข้าราชการ,ลูกจ้าง,พนักงานราชการ กยธ.ชย.ทร.ร่วมงานฌาปนกิจศพ ณ วัดระฆังโฆสิตราม 26 เม.ย.54
00823 กองงานโยธา ชย.ทร.ซ่อมทำท่อน้ำประปาที่ กยพ.กร.(พื้นที่บางนา) 26 เม.ย.54
00824 กองงานโยธา ชย.ทร.ซ่อมทำท่อน้ำประปาที่ ขส.ทร. 26 เม.ย.54
00825 ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่องพระราชทานยศทหารชั้นนายพล 27 เม.ย.54
00826 กองงานโยธา ชย.ทร.ซ่อมปรัปรุงทางเดินเท้าที่พื้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐท.กท. 28 เม.ย.54
00827 กองงานโยธา ชย.ทร.ซ่อมเปลียนกระเบื้องหลังคาที่ ขส.ทร. 29 เม.ย.54
00828 ประกาศกรมช่างโยธาทหารเรือ (แก้ไข-เพิ่มเติม) 4 พ.ค.54
00829 การให้ทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ 9 พ.ค.54
00830 แนวทางการพัฒนาอาคารสถานที่ ชย.ทร. 9 พ.ค.54
00831 กองงานโยธา ชย.ทร.ตกแต่งสถานที่จัดงานส่งเสิมพระพุทธศาสนา 18 พ.ค.54
00832 กองงานโยธา ชย.ทร.ตกแต่งสถานที่จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมภริยาทหารเรือ ณ หอประชุมทร. 18 พ.ค.54
00833 กองานโยธา ชย.ทร.ตกแต่งสถานที่จัดงานเนื่องในวันอาภากร ๑๙ พฤษภาคม 19 พ.ค.54
00834 การเช่าซื้อบ้านเอื้ออาทร ฯ กับการเคหะฯ 25 พ.ค.54
00835 กองงานโยธา ชย.ทร.ซ่อมเปลี่ยนลิ้นประตูน้ำที่ประตูทางเข้าอาคารสามสมอ บก.ทร. 23 พ.ค.54
00836 กำหนดฝึกซ้อมดับเพลิง (เขต๒) 26 พ.ค.54
00837 ด่วน เลื่อนการทำสัญญาเช่าซื้อบ้านเอื้ออาทร ฯ กรุงเทพฯ 27 พ.ค.54
00838 กผค.ชย.ทร. ประชุมประจำเดือน สรุปความก้าวหน้า 1 มิ.ย.54
00839 กองงานโยธา ชย.ทร.ตกแต่งสถานที่งานทอดผ้าป่าสามัคคีกองทัพเรือ ณ วัดเครือวัลย์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 3 มิ.ย.54
00840 บทความทางธรรม อสรพิษในตัวคน 3 มิ.ย.54
00841 กรมช่างโยธา ประชุมงานโครงการ งป. ปี 55 6 มิ.ย.54
00842 รายชื่อเจ้าหน้าที่ดับเพลิง เขต2 (อาคาร 1022) 7 มิ.ย.54
00843 ประกาศกองทัพเรือ เรื่องการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๔ 7 มิ.ย.54
00844 เรื่อง กำหนดวันฝึกซ้อมดับเพลิง สถานีดับเพลิงเขต๔ กงย.ชย.ทร.(อาคารในพื้นที่ อร.) 7 มิ.ย.54
00845 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี ๒๕๕๔ 7 มิ.ย.54
00846 บิดาลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม(กองงานโยธา) 8 มิ.ย.54
00847 ข่าวการถึงแก่อนิจกรรมของ พล.ร.ท.มณดิษฐ์ เคลือบทอง ข้าราชการบำนาญ ทร.(อดีต ผทค.พิเศษ ทร.) 9 มิ.ย.54
00848 การใช้ข้อความต่อท้ายรายงานการประชุม กรใชช้ข้อความกำหนดเครื่องแบบในการแต่งกาย และการเขียนหมู่วันที่ - เวลา ในข่าวราชนาวี 14 มิ.ย.54
00849 กพ.ทร.จัดสัมมนาการย้ายบรรจุข้าราชการ ทร. 15 มิ.ย.54
00850 รายชื่อ เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงเขต๔ กงย.ชย.ทร.(อาคารในพื้นที่ อร.) 15 มิ.ย.54
00851 กองงานโยธา ชย.ทร.ซ่อมทำท่อน้ำประปาแตกขนาด ๖นิ้วที่ ขส.ทร. 16 มิ.ย.54
00852 คำสั่งกระทรวงกลาโหมที่ ๔๖๖/๒๕๕๔ 17 มิ.ย.54
00853 การสอบนายทหารสัญญาบัตร เพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. ประจำปี ๒๕๕๔ 22 มิ.ย.54
00854 แบบรายงานขอสมัครสอบเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. ประจำปี ๒๕๕๔ 23 มิ.ย.54
00855 ประกาศกรมการเงินกลาโหม 24 มิ.ย.54
00856 กำหนดการอบรมศีลธรรม เดือน มิ.ย.54 23 มิ.ย.54
00857 กองงานโยธา ชย.ทร.ตกแต่งสถานที่งานรณรงค์วันต่อต้ายาเสพติด ณ หอประชุม ทร. 27 มิ.ย.54
00858 ประกาศผลสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ชย.ทร. 27 มิ.ย.54
00859 มารดาลูกจ้างถึงแก่กรรม(กงย.ชย.ทร.) 27 มิ.ย.54
00860 บิดา พ.จ.อ.พิษณุชัย อยู่แฉ่ง ถึงแก่กรรม 27 มิ.ย.54
00861 ขออนุมัติใช้คำย่อ 28 มิ.ย.54
00862 ประกาศ ชย.ทร. เรื่อง การสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. ประจำปี ๒๕๕๔ 29 มิ.ย.54
00863 ประเมินขีดความสามารถ/ขีดสมรรถนะ นายทหารสัญญาบัตร ชย.ทร. (Competency) 30 มิ.ย.54
00864 ประกาศผลสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ปี 54 (ผนวก ก. และ ข.) 1 ก.ค.54
00865 อบรมศีลธรรม ก.ค.๕๔ 30 มิ.ย.54
00866 บุตรลูกจ้างถึงแก่กรรม(กพ.ชย.ทร.) 4 ก.ค.54
00867 จัดประชุมชี้แจง ซ้อมความเข้าใจ ลูกจ้างประจำตามระบบใหม่ของ กห. 5 ก.ค.54
00868 การรักษาความปลอดภัยในการควบคุมการผ่านเข้า - ออกพื้นที่ ทร. 5 ก.ค.54
00869 หนังสือคู่มือทหารผ่านศึก 6 ก.ค.54
00870 เบี้ยเลี้ยงนักเรียนควบคุมงานรุ่น ๑๖ 8 ก.ค.54
00871 โครงการเกษียณก่อนอายุ 8 ก.ค.54
00872 รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ 8 ก.ค.54
00873 กองงานโยธา ชย.ทร.ตกแต่งสถานที่งานพิธีปล่อยเรือตรวจการใกล้ฝั่ง เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ชุดเรือ ต.๙๙๕ ต.๙๙๖ จำนวน ๒ลำลงน้ำ ณ อู่มาร์ซัน จ.สมุทรปราการ 14 ก.ค.54
00874 นางนาวี สุวรรณวาล มารดาลูกจ้างถึงแก่กรรม (กงย.ชย.ทร.) 19 ก.ค.54
00875 การสอบ น.ต. และ น.ท. สายวิทยาการ ชย.ทร. 20 ก.ค.54
00876 คำสั่ง ทร.ที่ ๑๔๒/๒๕๕๔ ลง ๑๑ ก.ค.๕๔ 22 ก.ค.54
00877 พิธีเปิดแข่งแบดมินตัน กีฬาภายใน ชย.ทร. 26 ก.ค.54
00878 ร่วม ถวาย อาลัย สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี 3 ส.ค.54
00879 รายชื่อผู้สมัครสอบ อัตรา น.ท.-น.ต. 3 ส.ค.54
00880 กองงานโยธา ชย.ทร.ตกแต่งสถานที่งานพิธีบวงสรวงเรือพระราชพิธี 29 ก.ค.54
00881 คำสั่ง ทร.ที่ 147/2554 ลง 27 ก.ค.54 เรื่อง ให้นายทหารประทวนรับราชการ 29 ก.ค.54
00882 กองงานโยธา ชย.ทร.ก่อสร้างที่พักฝีพายเรือพระราชพิธีที่ กองเรือเล็ก กรมการขนส่งทหารเรือ 2 ส.ค.54
00883 กองงานโยธา ชย.ทร.ประกอบตู้สำนักงานฝ่ายควบคุมและอำนวยการเรือพระราชพิธีที่สะพานพระราม๘ 2 ส.ค.54
00884 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีสมทุนสร้างซุ้มและประตู พระมหาเจดีย์ศรีมหามงคล 8 ส.ค.54
00885 ถวายพระพร วันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ 11 ส.ค.54
00886 กองงานโยธา ชย.ทร.จัดทำซุ้มพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ(๑๒ สิงหามหาราชินี ๒๕๕๔) 11 ส.ค.54
00887 บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรมเรื่อง ทางเสื่อม 23 ส.ค.54
00888 ฝีพายทำการซ้อมย่อยจัดขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารค 31 ส.ค.54
00889 กองงานโยธา ชย.ทร.สัมมนาการปฏิบัติงานนายทหารช่างโยธาครั้งที่๑ ณ ห้องประชุม กงย.ชย.ทร. 2 ก.ย.54
00890 รวมภาพกิจกรรมการสัมมนาการปฏิบัติงานนายทหารช่างโยธา ปี งป.๕๔ 15 ก.ย.54
00891 บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรม(เรื่องกินเพื่ออยู่) 5 ก.ย.54
00892 เลื่อนยศนายทหารประทวน 5 ก.ย.54
00893 การปรับปรุงเครื่องแบบทหารเรือ 5 ก.ย.54
00894 กองงานโยธา ชย.ทร.ร่วมสัมมนาการปฏิบัติงานนายทหารช่างโยธา ณ ฮิลล์ ไซด์ คันทรี โฮม กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ในวันที่ ๗-๙ ก.ย.๕๔ 12 ก.ย.54
00895 ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบได้ในตำแหน่งอัตราต่าง ๆ ในการสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. ประจำปี 2554 12 ก.ย.54
00896 ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบแข่งขันเพื่อเลื่อนระดับชั้นของตำแหน่งลูกจ้างประจำ 13 ก.ย.54
00897 ฝึกซ้อมดับเพลิงที่สถานีดับเพลิงหน่วยที่ ๖ (กงค.ชย.ทร.) 15 ก.ย.54
00898 เรื่อง ทุกข์อย่างมีเกียรติ 16 ก.ย.54
00899 หลักสูตรนายทหารอาวุโส รุ่นที่๔๔ รุ่นที่๔๔ ประจำปี ๕๕ 20 ก.ย.54
00900 ชย.ทร.ตกแต่งสถานที่งาน พิธีเปิดศาล พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ วัดรามพงศาวาส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา(เพิ่มเติม) 21 ก.ย.54
00901 งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ข้าราชการ ลูกจ้าง กองงานเครื่องกล ชย.ทร. 23 ก.ย.54
00902 บทความทางศิลธรรม เรื่อง โลกคือละคร 23 ก.ย.54
00903 แจ้งกำหนดการอบรมศีลธรรม เดือน ต.ค.๕๔ 26 ก.ย.54
00904 บิดาลูกจ้างถึงแก่กรรม(กงย.ชย.ทร.) 27 ก.ย.54
00905 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๒๓๐/๒๕๕๔ เรื่อง ให้นายทหารประทวนรับราชการ 29 ก.ย.54
00906 พิธีรับ - ส่งหน้าที่ จก.ชย.ทร. 30 ก.ย.54
00907 คำสั่ง กองทัพเรือ ที่ ๒๕๒/๒๕๕๔ 30 ก.ย.54
00908 พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการ วาระ ต.ค.๕๔ 2 ต.ค.54
00909 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารชั้นนายพล 3 ต.ค.54
00910 แบบฟอร์มประเมินผลความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ การปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างก่อสร้างของ ชย.ทร. 8 มี.ค.59
00911 จำนวนความต้องการจ้างพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2555 3 ต.ค.54
00912 กำหนดให้กำลังพลแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข ๒ 4 ต.ค.54
00913 ขส.ทร.แจ้งของดรถบริการรับ-ส่งข้าราชการ 4 ต.ค.54
00914 กองงานโยธา ชย.ทร. จัดเวรป้องกันน้ำท่วม นขต.ทร.ในเขต กทม.ขอรับการสนับสนุนได้ที่ 54031 5 ต.ค.54
00915 คำสั่ง ทร. ที่ ๒๖๘/๒๕๕๔ ลง ๕ ต.ค.๕๔ เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ (อัตรา น.อ.พิเศษ) 5 ต.ค.54
00916 หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือรุ่น ๔๔ ประจำปี งป.๕๕ 6 ต.ค.54
00917 ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยโรงเรียนทหาร(ฉบับที่ ๓)๒๕๕๔ 6 ต.ค.54
00918 การเลื่อนชั้นเงินเดือนเป็นบำเหน็จครึ่งปีหลังของปีงบประมาณ 2554 และปรับระดับชั้นเงินเดือนข้าราชการกองทัพเรือ (ชั้นสัญญาบัตร) 7 ต.ค.54
00919 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๒๗๖/๒๕๕๔ เรื่องให้นายทหารรับราชการ 11 ต.ค.54
00920 วันที่ 12 ต.ค.54 แต่งขาว 12 ต.ค.54
00921 รายละเอียดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 12 ต.ค.54
00922 ผลการสอบแข่งขันเพื่อเลื่อนระดับชั้นของตำแหน่งลูกจ้างประจำ ประจำปี ๒๕๕๔ 12 ต.ค.54
00923 สถานการณ์น้ำ 12 ตค 54 12 ต.ค.54
00924 ประชุมป้องกันน้ำท่วม 13 ต.ค.54
00925 สถานการณ์น้ำ 13 ตค 54 13 ต.ค.54
00926 ค่าระดับหน้าประตูทางเข้าพื้นที่ของหน่วยต่างๆของ ทร. เทียบกับ MSL 14 ต.ค.54
00927 บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรม เรื่องคุณธรรมค้ำจุนโลก 14 ต.ค.54
00928 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๒๘๕/๒๕๕๔ เรื่องให้นายทหารรับราชการ 17 ต.ค.54
00929 สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ ๒๐ตค๕๔ 20 ต.ค.54
00930 ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการจ้างและซื้อโดยใช้เงินอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาการทหาร 22 ต.ค.54
00931 ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาการทหาร พ.ศ.๒๕๕๔ 22 ต.ค.54
00932 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๓๐๔/๒๕๕๔ 26 ต.ค.54
00933 กทม.ประกาศอพยพแขวงบางไผ่ คาดน้ำเข้าถึงเพชรเกษมภายใน 1 พ.ย. 1 พ.ย.54
00934 การช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้างที่เป็นสมาชิก สอ.วด. ที่ประสบภัยน้ำท่วม 1 พ.ย.54
00935 ผังบริเวรพร้อมค่าระดับในพื้นที่่ต่างๆ ของทร. 1 พ.ย.54
00936 แบบฟอร์มรายงานกำลังพล ทร.ที่ประสบภัยน้ำท่วม 1 พ.ย.54
00937 การเปิดตำแหน่งอัตราสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท.และน.ต.ประจำปี ๒๕๕๕ 3 พ.ย.54
00938 ฉก.ซบ.ทร.ที่2 ให้ความช่วยเหลือ วศ.ทร.และสวพ.ทร. 3 พ.ย.54
00939 น.อ.อัมพร ศรีสม รอง จก.ชย.ทร. 2 ตรวจความพร้อมการป้องกันน้ำท่วม รพ.ศิริราช 3 พ.ย.54
00940 รายชื่อกำลังพลกองทัพเรือที่ประสบอุทกภัยและได้เงินช่วยเหลือและถุงยังชีพ ใน ๔ พ.ย.๕๔ บริเวณหน้า บก.ฐท.กท. 5 พ.ย.54
00941 ขอให้ผู้นับถือศาสนาอิสลามลาหยุดราชการเนื่องในวันอีฏิ้ลอัดฮา 5 พ.ย.54
00942 แบบขอรับการช่วยเหลือจาก สอ.วด. กรณีสมาชิกประสบภัยน้ำท่วม และเอกสารประกอบ 7 พ.ย.54
00943 หนังสือรับรองผู้ประสบภัย บ้านเอื้ออาทรฯ พุทธมณฑล สาย 4 9 พ.ย.54
00944 ฉก.ซบ.ทร.ที่2 ตัดต่อระบบประปาให้ วศ.ทร. มีน้ำใช้ 9 พ.ย.54
00945 ประกาศกรุงเทพมหานคร (Announcement of Bangkok Metropolitan Administration) 10 พ.ย.54
00946 แบบฟอร์มสมัครเข้ารับการอบรม นร.อาชีพเลื่อนฐานะ 17 พ.ย.54
00947 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๓๒๘/๒๕๕๔ เรื่องให้นายทหารรับราชการ 10 พ.ย.54
00948 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๓๒๙/๒๕๕๔ เรื่องให้นายทหารรับราชการ 10 พ.ย.54
00949 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๓๓๑/๒๕๕๔ เรื่องให้นายทหารประทวนรับราชการ 10 พ.ย.54
00950 กบร.กร.รับสมัครข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรต้นหนอากาศยาน 10 พ.ย.54
00951 สสท.ทร. ขอให้หน่วยต่าง ๆ เสนอโครงการระบบพัฒนาสารสนเทศประจำปี งป.๕๖ 11 พ.ย.54
00952 เรื่อง การประดับอินทรธนู 11 พ.ย.54
00953 กองทัพเรือกับการป้องกันน้ำท่วม ร.พ.ศิริราช พ.ศ.๒๕๕๔ 12 พ.ย.54
00954 กพ.ทร. กำหนดเปิดการอบรมหลักสูตรนายทหารกำลังพล รุ่นที่ 10 14 พ.ย.54
00955 แผนการเปิดการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของ ศภษ.ยศ.ทร. งป.55 14 พ.ย.54
00956 WATER PUMP JET BOAT โดยกองงานโยธา ชย.ทร. 14 พ.ย.54
00957 สาร ผบ.ทร.เนื่องในวันกองทัพเรือ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 15 พ.ย.54
00958 เรื่อง การเลื่อนกำหนดระยะเวลาการจ่ายเงินเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๕๔ 15 พ.ย.54
00959 กิจการร้านสวัสดิการกองทัพเรือ เพื่อช่วยเหลือและลดภาระค่าครองชีพให้กับกำลังพล ทร. 15 พ.ย.54
00960 การจัดพาหนะรถุยนต์บริการประชาชนที่ประสบภัย 16 พ.ย.54
00961 การให้ความช่วยเหลือกำลังพลในสังกัด ชย.ทร. กรณีเกิดอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมลฑล 16 พ.ย.54
00962 ยศ.ทร.กำหนดเปิดการศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของสถานศึกษา พื้นที่ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ใน ๑ ธ.ค.๕๔ 16 พ.ย.54
00963 การบริจาคโลหิต เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๔ 16 พ.ย.54
00964 หลักเกณฑ์ในการให้ความช่วยเหลือกำลังพล ทร.ที่ประสบอุทกภัย 17 พ.ย.54
00965 แบบฟอร์มขอรับความช่วยเหลือของกำลังพล ทร.ที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมที่พักอาศัย 17 พ.ย.54
00966 แบบฟอร์มการขอแพโฟมเพื่อนำไปใช้บรรเทาความเดือดร้อนสำหรับกำลังพล ทร.ที่ประสบอุทกภัย 17 พ.ย.54
00967 โครงการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ธนชาต เพื่อสมาชิก กบข 18 พ.ย.54
00968 ขอเชิญชมเทปคำปราศัยผู้บัญชาการทหารเรือ ภารกิจและผลงานในรอบปีของกองทัพเรือ เนื่องในวันกองทัพเรือ 18 พ.ย.54
00969 แบบฟอร์มขอรับเงินผู้ประสบอุทกภัยสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารเรือจำกัด 18 พ.ย.54
00970 คำสั่งกระทรวงกลาโหมที่ ๙๓๙/๒๕๕๔ 18 พ.ย.54
00971 มาตรการช่ายเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัย(ธนาคารออมสิน) 21 พ.ย.54
00972 ธนาคารทหารไทยจัดทำโปรแกรมการพักชำระหนีี้เพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่ืใช้บริการสินเชื่อสวัสดิการทีเอ็มบี 21 พ.ย.54
00973 จก.ชย.ทร. จะมอบเงินช่วยเหลือ กำลังพลที่ประสบภัยน้ำท่วมใน 24 พ.ย.54 22 พ.ย.54
00974 ยศ.ทร. สนับสนุนโดยให้ ศภษ.ยศ.ทร.จัดสอบ PT ให้แก่ผู้สมัครรับทุน 22 พ.ย.54
00975 ขส.ทร.กำหนดเปิดการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น จ.อ.พรรค นว. เหล่า ขส.งป.55 22 พ.ย.54
00976 กพ.ทร.โครงการช่วยเหลือทางทหารจากสหรัฐอเมริการ ประเภททุน IMETP/CIFP 22 พ.ย.54
00977 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถาพยาบาลของเอกชนกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคลในครอบครัวได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัย 23 พ.ย.54
00978 บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรม เรื่องไวรัสชีวิต 23 พ.ย.54
00979 บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรม เรื่องอยู่อย่างมีสติ 23 พ.ย.54
00980 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๓๔๕/๒๕๕๔ เรื่องให้นายทหารรับราชการ 24 พ.ย.54
00981 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม เรื่อง กำหนดวงเงินรับฝากออมทรัพย์ 24 พ.ย.54
00982 สค.รน.กำหนดหลักเกณฑ์ให้การสงเคราะห์แก่สมาชิกที่ประสบอุทกภัย 24 พ.ย.54
00983 แจกจ่ายจุลินทรีย์ก้อน 24 พ.ย.54
00984 สอ.อร.แจ้งสมาชิกขอรับความอนุเคราะห์ กรณีบ้านพักประสบอุทกภัยและปิดรับ 15 ธ.ค.54 25 พ.ย.54
00985 คำสั่งกองทัพเรือ(เฉพาะ) ที่๘๓๔/๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ประสบอุทกภัยของ ทร. 28 พ.ย.54
00986 กำหนดให้กำลังพลแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข๒ และหมายเลข๔ ในเดือน ธ.ค.๕๔ 28 พ.ย.54
00987 ฉก.ซบ.ทร.(รวมภาพงานพื้นที่ ยศ.ทร.) 28 พ.ย.54
00988 คู่มือตรวจสอบและซ่อมแซมบ้านหลังน้ำลดของกรมโยธาธิการและผังเมือง 7 ธ.ค.54
00989 ศิริราชประชาสัมพันธ์ 6 ธ.ค.54
00990 ฉก.ซบ.ที่ ๒ ปรับเปลี่ยนชุดอยู่เวรใหม่ ฯ 30 พ.ย.54
00991 รร.พจ.ยศ.ทร. ขยายการปิดการอบรมหลักสูตร พจน.และ นพจ. รุ่นที่1-55 8 ธ.ค.54
00992 ชย.ทร. (ศูนย์ให้คำปรึกษาการซ่อมแซมอาคารสถานที่และบ้านเรือนหลังน้ำลด ชย.ทร.) 8 ธ.ค.54
00993 ข้อแนะนำในการสำรวจบ้านหลังน้ำท่วมเป็นเวลานาน 9 ธ.ค.54
00994 คำสั่งกระทรวงกลาโหมที่ ๑๐๕๓/๒๕๕๔ เรื่องเลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร 13 ธ.ค.54
00995 สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม เรื่องข้าราชการและลูกจ้าง ทร.ปลอมแปลง/แก้ไขใบจ่ายเงินเดือนของ ทร. 14 ธ.ค.54
00996 สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด(สค.รน)เรื่องให้ความช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม 14 ธ.ค.54
00997 บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรม เรื่อง ข้อคิดจากเรื่องมหาชนก 14 ธ.ค.54
00998 กำลังพลที่ต้องการน้ำ EM 15 ธ.ค.54
00999 พิธีบวงสรวงและพิธีสงฆ์ สักการะ พระอนุสาวรีย์ ๑๙ ธ.ค.๕๔ 16 ธ.ค.54
01000 ศภษ.ยศ.ทร.เปิดอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนอกเวลา งป.55 16 ธ.ค.54
01001 คำสั่งกระทรวงกลาโหมที่ ๑๐๗๑/๒๕๕๔ 21 ธ.ค.54
01002 คำสั่งกระทรวงกลาโหมที่ ๑๐๘๖/๒๕๕๔ 22 ธ.ค.54
01003 คำสั่งกองทัพเรือ(เฉพาะ) ที่๙๐๐/๒๕๕๔ เรื่อง พิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๔ 22 ธ.ค.54
01004 รายชื่อกำลังพล ทร. ที่ประสบอุทกภัยที่ ทร. อนุมัติมอบเงินช่วยเหลือ 23 ธ.ค.54
01005 รายชื่อกำลังพล ทร. ที่ประสบอุทกภัยที่ ทร. อนุมัติมอบเงินช่วยเหลือ กรณีไม่ได้เป็นเจ้าของที่พักอาศัยแต่ทรัพย์สินเสียหาย 23 ธ.ค.54
01006 สวพ.ทร. เปิดอบรมหลักสูตร การเป็นนักประดิษฐ์มืออาชีพ 26 ธ.ค.54
01007 สสท.ทร. กำหนดเปิดการอบรมหลักสูตร Advance Excel 26 ธ.ค.54
01008 กฝร.กำหนดเปิดการอบรมหลักสูตรตามแผนฝึกและศึกษา กฝร. งป.55 29 ธ.ค.54
01009 กองทัพเรือขอเชิญเยี่ยมชมมหกรรมสินค้าซ่อมบ้านราคาโรงงาน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 30 ธ.ค.54
01010 ขอแจ้งอัตราค่าบำรุงห้องพักกิจการอาคารรับรอง สวัสดิการสัตหีบ 30 ธ.ค.54
01011 แต่งกายเครื่องแบบหมายเลข ๒ และหมายเลข ๔ ในเดือน ม.ค.๕๕ 30 ธ.ค.54
01012 สปท.จะสอบคัดเลือกนายทหารเพื่อจัดเตรียมกำลังพลไปเข้ารับการศึกษาหลักสูตร วปอ.และ รร.สธ.ร่วมมิตรประเทศ ประจำปี ๒๕๕๕ 30 ธ.ค.54
01013 ขส.ทร.จะพิจารณาย้ายบรรจุข้าราชการชั้นสัญญาบัตรและต่ำกว่าสัญญาบัตร ของสายวิทยาการ ขส.ทร.ในวาระ เม.ย.๕๕ 30 ธ.ค.54
01014 คณะทำงานช่วยเหลือ ฟื้นฟูเยียวยา ผู้ประสบอุทกภัย ทร. 5 ม.ค.55
01015 งานมหกรรมสินค้าซ่อมบ้านราคาโรงงาน ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 6 ม.ค.55
01016 คำกล่าว ผบ.ทร.ในพิธีสดุดีวีรชนกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๕ 8 ม.ค.55
01017 กองทัพเรือ กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕ 9 ม.ค.55
01018 กองทัพเรือ ขอเชิญเยี่ยมชมมหกรรมสินค้าซ่อมบ้านราคาโรงงาน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ ห้องอรุณอมรินทร์ ชั้น ๑ หอประชุม กองทัพเรือ 9 ม.ค.55
01019 กรมอู่ทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ประจำปี ๒๕๕๕ 9 ม.ค.55
01020 ชย.ทร. รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน ๒๔ อัตรา 10 ม.ค.55
01021 สวพ.ทร.ได้เสนอโครงการขยายฐานบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา งป.55 11 ม.ค.55
01022 การแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการภายในกรมช่างโยธาทหารเรือ 20 ม.ค.55
01023 พิธีขอพระอนุญาตบวงสรวงสวดถอนองค์พระวิษณุกรรม เพื่อปรับปรุงบูรณะพระฐานแท่นพระวิษณุกรรม ที่ประดิษฐานในพื้นที่ บก.ชย.ทร. ในวันอังคารที่ ๒๔ ม.ค.๕๕ เวลา ๐๘๑๙ 20 ม.ค.55
01024 อัตราดอกเบ้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 20 ม.ค.55
01025 จัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจฟื้นฟูอาคารสถานที่ 20 ม.ค.55
01026 ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ 21 ม.ค.55
01027 ประกาศกรมอู่ทหารเรือ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อเป็นพนักงานราชการ 21 ม.ค.55
01028 ศบพ.พธ.ทร. ขอให้นห่วยต่าง ๆ จัดส่งเจ้าหน้าที่อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำระบบสมุดรายการพัสดุของ ทร. 26 ม.ค.55
01029 สถาบันพระปกเกล้า กำหนดเปิดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตยผู้นำยุคใหม่ระบบประชาธิปไตย รุ่นที่2 26 ม.ค.55
01030 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ จัดอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการภาระวิกฤติ : การเปลี่ยแผลและพัฒนาองค์กรท่ามกลางภาระวิกฤต 26 ม.ค.55
01031 คณะทำงานติดตามประเมินผลและจัดทำรางาการควบคุมภายใน ทร. นำเรียนหน่วยสามารถดูรายละเอียดแบบรายงานการควบคุมภายใน ทร.ปี 54 26 ม.ค.55
01032 บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรม เรื่อง กิ้งก่าได้ทอง 1 ก.พ.55
01033 บิดาลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม(กผค.ชย.ทร.) 2 ก.พ.55
01034 โครงการบุตร-ธิดานาวี ภาคฦดูร้อน ประจำปี 2555 3 ก.พ.55
01035 ขอเชิญเข้าร่วมการแข็งขันกีฬาทหารเรือหญิง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 7 ก.พ.55
01036 บ้านสวัสดิการ ทร. สัตหีบ 8 ก.พ.55
01037 บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรม เรื่อง หงส์ให้โชค 10 ก.พ.55
01038 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ งานเททองหล่อพระแก้วมรกต 13 ก.พ.55
01039 คำสั่งกองทัพเรือ(เฉพาะ) ที่ ๙๓/๒๕๕๕ เรื่องให้ข้าราชการทหารรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 13 ก.พ.55
01040 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 13 ก.พ.55
01041 พิธีมอบเครื่องหมายความสามารถการกีฬา ประจำปี ๒๕๕๔ 14 ก.พ.55
01042 ด้วยสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร30 จะมาให้บริการยื่นแบบแสดงฯ 14 ก.พ.55
01043 กำหนดพระราชทานเพลิงศพ พันโท พิจิตร คิดละเอียด บิดาของ นายพีระพล คิดละเอียด(ลูกจ้างประจำสังกัด กงย.ชย.ทร.) 15 ก.พ.55
01044 กิจการเกษตรกรรม ทร.น้ำกุ้งจาก ศกก.ทร.ปจปร.มาจำหน่าย 17 ก.พ.55
01045 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนข้าราชการและสิ่งของในการออกร้านงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๕ 17 ก.พ.55
01046 ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลังขอเชิญฟังการบรรยายเรื่อง Power Quality Managcmect Systems 17 ก.พ.55
01047 สถาบันบัณฑิตบริหารศาสตร์ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนาทางวิชาการ 17 ก.พ.55
01048 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดการแข็งขันกอล์ฟการกุศล กรมช่างโยธาทหารเรือ ประจำปี ๒๕๕๕ 17 ก.พ.55
01049 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ๗ บริษัท 20 ก.พ.55
01050 ข่าวการถึงแก่กรรมของ น.อ.ต่อศักดิ์ เหลืองพยุง ข้าราชการบำนาญ สังกัด ทร. 21 ก.พ.55
01051 ชย.ทร. เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ น.อ.ต่อศักดิ์ เหลืองพยุง ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ ก.พ.๕๕ 21 ก.พ.55
01052 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๒๙/๒๕๕๕ เรื่องแก้ไขคำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๒๗๖/๒๕๕๔ 21 ก.พ.55
01053 พธ.ทร. กำหนดเปิดการอบรมหลักสูตรนายทหารพลาธิการชั้นนนายนาวา งป.55 24 ก.พ.55
01054 การรับสมัครนายทหารสัญญาบัตรที่เลื่อนฐานะมาจากนายทหารประทวน นายทหารประทวน และลูกจ้างประจำคุณวุฒิปริญญา สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุในตำแหน่งอัตรานายทหารสัญญาบัตรปริญญา ประจำปี 2555 24 ก.พ.55
01055 ประกาศการจ่ายเงินแก่สมาชิกที่ประสบอุทกภัย 27 ก.พ.55
01056 บัญชีรายชื่อปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ชย.ทร. ประจำเดือน มี.ค.๕๕ 27 ก.พ.55
01057 กิจการสโมสรและร้านสวัสดิการ กรมช่างโยธาทหารเรือ ขอเชิญชวนผู้สนใจประกอบการร้านสวัสดิการ 28 ก.พ.55
01058 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๕๕ 6 มี.ค.55
01059 ขอแจ้งตำแหน่งที่เปิดสอบ น.ท. และ น.ต. ประจำปี 55 8 มี.ค.55
01060 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพ จะมาให้บริการการรับยืนแบบ ภงด.๙๐ ภงด.๙๑ 8 มี.ค.55
01061 ประชาสัมพันธ์โครงการ Navy Place 12 มี.ค.55
01062 ภาพรวม กอล์ฟประเพณี 5 โยธาสัมพันธ์ ครั้งที่ 33 12 มี.ค.55
01063 บิดาของ นาย สุวัชชัย และ นาย ธัชพงษ์ ดีเดช ถึงแก่กรรม 12 มี.ค.55
01064 โรคติดต่อทางอาหารและน้ำ(ช่วงฤดูร้อน) 15 มี.ค.55
01065 บิดาพนักงานราชการถึงแก่กรรม 19 มี.ค.55
01066 มารดา น.ต.พรเทพ กลิ่นรอด ถึงแก่กรรม 19 มี.ค.55
01067 การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ 21 มี.ค.55
01068 ชมรมกีฬายิงปืน ชย.ทร. เปิดรับสมัครสมาชิกชมรมกีฬายิงปืน 21 มี.ค.55
01069 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๔๕/๒๕๕๕ เรื่องให้นายทหารรับราชการ 21 มี.ค.55
01070 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๕๖/๒๕๕๕ เรื่องให้นายทหารรับราชการ 22 มี.ค.55
01071 งานนิทรรศการ "นักเรียนช่างฯ คิด ประดิษฐ์เองได้" 24 มี.ค.55
01072 การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการตามประกาศ คพร.ฯ(ฉบับที่๔)พ.ศ.๒๕๕๕ 26 มี.ค.55
01073 น.อ.อัมพร ศรีสม รอง จก.ชย.ทร.(๒)ตรวจความก้าวหน้างานก่อสร้างร้านในงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๕ 27 มี.ค.55
01074 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้นายทหารรับราชการ 29 มี.ค.55
01075 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๖๘/๒๕๕๕ เรื่องให้นายทหารรับราชการ 2 เม.ย.55
01076 ประกาศรับสมัครสมาชิกชมรมกีฬายิงปืน ชย.ทร. 17 เม.ย.55
01077 การอนุญาตให้ข้าราชการลาพักเพื่อรอการปลด 18 เม.ย.55
01078 ประกาศ กพ.ทร. เรือง การสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. ประจำปี 2555 18 เม.ย.55
01079 กิจการนันทอุทยานสโมสร กำหนดจัดทัศนศึกษาทางน้ำ 25 เม.ย.55
01080 คำสั่งกระทรวงกลาโหมที่ ๓๕๖/๒๕๕๕ เรื่องให้นายทหารออกจากราชการเนื่องจากครบกำหนดเกษียนอายุราชการ 25 เม.ย.55
01081 การเข้าเฝ้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประถมาภรณ์มงกุฏไทย (ป.ม.) และปฐมดิเรกคุณาภรณ์ (ป.ภ.) ประจำปี 2554 26 เม.ย.55
01082 บิดา ร.อ.เสรี แย้มเพ็ง นายทหารแผนงานไฟฟ้าและเครื่องกล กผค.ชย.ทร. ถึงแก่กรรม 27 เม.ย.55
01083 บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรม เรื่องการทำงานเป็นทีม 27 เม.ย.55
01084 ประกาศสำนักงานทหารเรือหญิง เรื่องให้ทุนการศึกษาบุตรข้าราชการหญิง 27 เม.ย.55
01085 สปช.ทร.ขอให้หน่วยกรุณาแจ้งให้ผู้เข้าสัมมนาเชิงปฎิบัติงานในระบบสารสนเทศ ฯ ที่จะใช้บริการรถรับส่ง 30 เม.ย.55
01086 บิดาข้าราชการถึงแก่กรรม(บิดา ร.อ.เสรี แย้มเพ็ง ) 1 พ.ค.55
01087 ผลการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนของข้าราชการทหาร ทหารกองประจำการ และนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม 3 พ.ค.55
01088 สถาบันวิทยาการ สวทช.ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม 4 พ.ค.55
01089 ประกาศสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน สายวิทยาการ ชย.ทร. ประจำปี ๒๕๕๕ 8 พ.ค.55
01090 แก้ไข ประกาศกรมช่างโยธาทหารเรือ ลง ๔ พ.ค.๕๕ เรื่อง การสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี ๒๕๕๕ 11 พ.ค.55
01091 การแถวรับฟังการอ่านคำประกาศพระเกียรติคุณ เนื่องในวันอาภากร ประจำปี ๒๕๕๕ ณ บก.ชย.ทร. ในวันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 15 พ.ค.55
01092 คำประกาศเกียรติคุณ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ "องค์พระบิดาทหารเรือไทย" ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 15 พ.ค.55
01093 พิธีบวงสรวงและพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ บก.ชย.ทร. 16 พ.ค.55
01094 ประกาศกรมช่างโยธาทหารเรือ ลง ๑๕ พ.ค.๕๕ เรื่อง การสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. ประจำปี ๒๕๕๕ 16 พ.ค.55
01095 เนื้้อเพลง เดินหน้า, ดอกประดู่ และ ดาบของชาติ ใช้ขับร้องในแถวฟังคำประกาศพระเกียรติคุณในวันศุกร์ที่ ๑๘ พ.ค.๕๕ 17 พ.ค.55
01096 บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรม เรื่อง องค์บิดาทหารเรือไทย 18 พ.ค.55
01097 ประกาศกองทัพเรือ เรื่องการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๕ 18 พ.ค.55
01098 แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศกรมช่างโยธาทหารเรือ ลง ๔ พ.ค.๕๕ เรื่อง การสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี ๒๕๕๕ 18 พ.ค.55
01099 ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนและบุคลพลเรือนเข้าเป็นพลอาสาสมัคร 19 พ.ค.55
01100 ศูนย์ปฏิบัติการฝึกปัญหาที่บังคับการ (CPX) ของ ชย.ทร. ประชุมสรุปผลการฝึก 21 พ.ค.55
01101 บัญชีรายชื่อปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ชย.ทร. ประจำเดือน มิ.ย.๕๕ 25 พ.ค.55
01102 บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรม เรื่อง วันงดสูบบุหรี่โลก 29 พ.ค.55
01103 เรื่อง การแข่งขันยิงปืนการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน 26 มิ.ย.55
01104 โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ของ กห.ประจำปีงป.๕๖ 29 พ.ค.55
01105 ประกาศคณะกรรมการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ปี ๕๕ 31 พ.ค.55
01106 แก้ไข ประกาศคณะอำนวยการกลางการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี ๒๕๕๕ 1 มิ.ย.55
01107 ประกาศคณะกรรมการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ปี ๕๕(เพิ่มเติม) 1 มิ.ย.55
01108 ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ต.-น.ท.ประจำปี ๒๕๕๕(สายวิทยการ สบ.ทร.) 3 มิ.ย.55
01109 แก้ไข ประกาศคณะอำนวยการกลางการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี ๕๕-๒ 5 มิ.ย.55
01110 บิดาข้าราชการถึงแก่กรรม (บิดา พ.จ.อ.หญิงจิดา บุญคุ้ม) 6 มิ.ย.55
01111 บิดาข้าราชการถึงแก่กรรมกำหนดฌาปนกิจศพ (บิดา พ.จ.อ.หญิงจิดา บุญคุ้ม) 7 มิ.ย.55
01112 สอ.อร.มอบทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิก ประจำปี 2555 7 มิ.ย.55
01113 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๒๐๕/๒๕๕๕ 12 มิ.ย.55
01114 ขส.ทร.งดรถบริการรับ - ส่ง ข้าราชการ เส้นทาง ฐท.กท. - บก.ทร. 13 มิ.ย.55
01115 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการทหารและการให้ได้รับเงินเดือน พ.ศ.๒๕๕๕ 15 มิ.ย.55
01116 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการทหารและการให้ได้รับเงินเดือน พ.ศ.๒๕๕๕ (เพิ่มเติม) 15 มิ.ย.55
01117 ๒๙ มิถุนายน วันบริพัตร วันคล้ายวันประสูติ จอมพลเรือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ ฯ 15 มิ.ย.55
01118 ประกาศผลสอบเลื่อนฐานะ นายทหารประทวน 55 15 มิ.ย.55
01119 ครูสอนชีวิต 18 มิ.ย.55
01120 บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรม เรื่อง อย่าโทษคนอื่น 21 มิ.ย.55
01121 คณะอนุกรรมการนันทนาการ ชย.ทร.จัดทัศนศึกษา มุกดาหาร-นครพนม 19 มิ.ย.55
01122 ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 21 มิ.ย.55
01123 บัญชีรายชื่อปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ชย.ทร. ประจำเดือน กรกฏาคม ๒๕๕๕ 25 มิ.ย.55
01124 คณะกรรมการฝ่ายผลิดรายการ ฯ ขอให้ นขต.ทร. และหน่วยเฉพาะกิจ ทร. ที่ประสงค์จะประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านรายการสถานีวิทยุ ส.ทร. 27 มิ.ย.55
01125 ประกาศหมายเลขประจำตัวสอบ ของผู้สมัครสอบนายทหารสัญญาบัตรเป็น น.ท. และ น.ต. ประจำปี ๒๕๕๕ 28 มิ.ย.55
01126 ประกาศรายชื่อ ตำแหน่ง หมายเลขสอบ และห้องสอบ ผู้สมัครสอบเลื่อนยศ น.ท.-น.ต. ประจำปี ๒๕๕๕ 28 มิ.ย.55
01127 คำสั่งกระทรวงกลาโหมที่ ๖๒๓/๒๕๕๕ เรื่องเลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร 29 มิ.ย.55
01128 กำหนดการแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข 2 ประจำเดือน ก.ค.55 29 มิ.ย.55
01129 กองทัพเรือ จัดงานรำลึกเหตุการณ์ ร.ศ.๑๑๒ ประจำปี ๒๕๕๕ ใน ๑๓ - ๑๔ กรกฎาคม นี้ 3 ก.ค.55
01130 สอ.วด.ให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ 3 ก.ค.55
01131 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จพระราชดำเนินทางชลมารค 3 ก.ค.55
01132 กงย.ชย.ทร. ดำเนินการทำทางลาดเสด็จพระราชดำเนินทางชลมารค 3 ก.ค.55
01133 คำสั่ง กห ที่๖๐๘/๒๕๕๕ 4 ก.ค.55
01134 การพิจารณาบำเหน็จครึ่งปีหลัง งบประมาณ ๒๕๕๕ 5 ก.ค.55
01135 โครงการลงทะเบียนนัดตรวจล่วงหน้า โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ฯ 6 ก.ค.55
01136 การขอรับเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ 6 ก.ค.55
01137 เรื่อง รับสมัครบุคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการในกองทัพเรือ ประจำปี 2555 6 ก.ค.55
01138 กำหนดการพิธีย้ายศาลหมอชีวกโกมารภัจจ์(ชย.ทร.) 7 ก.ค.55
01139 พิธีย้ายศาลหมอชีวกโกมารภัจ์(ชย.ทร.) จันทร์ที่ ๙ ก.ค.๕๕ 9 ก.ค.55
01140 เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร 10 ก.ค.55
01141 กองทัพเรือ ใน ๑๓ - ๑๔ กรกฎาคม นี้ จัดงานรำลึกเหตุการณ์ ร.ศ.๑๑๒ ประจำปี ๒๕๕๕ 10 ก.ค.55
01142 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สวมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทางชลมารค โดยมี ผู้บัญชาการทหารเรือ เฝ้าฯ รับเสด็จ 10 ก.ค.55
01143 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฏไทย (ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย) ลูกจ้างประจำ 129 24ข 27 มิ.ย.55 10 ก.ค.55
01144 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฏไทย (ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย) ข้าราชการกองทัพเรือ 129 24ข 27 มิ.ย.55 10 ก.ค.55
01145 เหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา 129 24ข 27 มิ.ย.55 10 ก.ค.55
01146 กรมกำลังพลทหารเรือ งดทำบัตรประจำตัว ตั้งแต่ ๑๖ - ๒๐ กรกฎาคม 11 ก.ค.55
01147 รับสมัคร เรือตรี - เรือเอก ไปช่วยปฏิบัติราชการที่ กิจการสถานเลี้ยงเด็กปฐมวัย ระยะเวลา ๒ ปี 11 ก.ค.55
01148 รับสมัครสมาชิก สอ.วด.เข้าเป็นสมาชิก สสอท. ตั้งแต่วันนี้ ถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ 11 ก.ค.55
01149 สค.รน.เปิดรับจองซื้อบ้านเดี่ยวชั้นเดียว โครงการนาวีเพลส เขาหมอน 11 ก.ค.55
01150 การปฏิบัติของผู้สมัครสอบ ห้องสอบ หมายเลขสอบ รายชื่อ และคะแนนเพิ่ม ผู้เข้าสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลือนยศเป็น น.ท. และ น.ต. ประจำปี 2555 12 ก.ค.55
01151 จัดรถยนต์โดยสารและเรือเวรด่วนธุรการ บริการผู้เข้าร่วมงานรำลึกวิกฤตการณ์ ร.ศ.๑๑๒ ใน ๑๓ - ๑๔ กรกฎาคม 12 ก.ค.55
01152 กพ.ทร.ขอแจ้งกำหนดการเกี่ยวกับการสอบนายทหารสัญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๕ ในวันเสาร์ ที่ ๑๔ ก.ค.๕๕ 12 ก.ค.55
01153 เชิญชวนประดับธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ ฯ พร้อมแจกจ่ายธงตั้งแต่ ๒๐ กรกฎาคม นี้ เป็นต้นไป 13 ก.ค.55
01154 พิธีสดุดีวีรชนในวิกฤตการณ์ ร.ศ.๑๑๒ ประจำปี ๒๕๕๕ 13 ก.ค.55
01155 สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ จัดงาน "นาวีวิจัย สู่มิติใหม่ มั่นคง พัฒนา" ๒๔ - ๒๕ กรกฎาคม ณ ห้องเจ้าพระยา 16 ก.ค.55
01156 พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 17 ก.ค.55
01157 กองทัพเรือขอเชิญชวนบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย 17 ก.ค.55
01158 เปลี่ยนแปลงวันรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล จาก ๒๖ กรกฎาคม เป็น ๒๗ กรกฎาคม 17 ก.ค.55
01159 คำสั่ง ทร. ที่ ๒๓๐/๒๕๕๕ ลง 17 ก.ค.55
01160 คำสั่ง ทร.ที่ ๒๓๐/๒๕๕๕ ลง ๑๒ ก.ค.๕๕ เรื่อง ให้นายทหารประทวนรับราชการ 17 ก.ค.55
01161 กำหนดงดจอดรถบริเวณหอประชุมกองทัพเรือ ๒๖ - ๒๗ กรกฎาคม 20 ก.ค.55
01162 ราชนาวิกสภา ขอเชิญร่วมฟังการแสดงปาฐกถา ประจำปี ๒๕๕๕ ที่ ๑๗ สิงหาคม นี้ 23 ก.ค.55
01163 กรมการขนส่งทหารเรือ ขอแจ้งกำหนดการหยุดให้บริการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่ วันที่ ๑ – ๒๐ ส.ค.๕๕ 23 ก.ค.55
01164 กรมอู่ทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเป็นพนักงานราชการ 24 ก.ค.55
01165 กองทัพเรือ จัดกาชาดคอนเสิร์ตกองทัพเรือเฉลิมพระเกียรติ "คู่พระบารมี องค์พระแม่หลวงของปวงประชา" ๒๘ - ๒๙ สิงหาคม นี้ 24 ก.ค.55
01166 กองทัพเรือ มอบประกาศเกียรติคุณโครงการวิจัยฯ 24 ก.ค.55
01167 เชิญชวนประดับธงชาติและธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ ฯ 25 ก.ค.55
01168 สมาคมแข่งเรือใบ จัดโครงการอบรมเยาวชนแล่นใบเบื้องต้น ระหว่าง ๒๗ กรกฎาคม ถึง ๕ สิงหาคม 27 ก.ค.55
01169 สอ.วด.จำหน่ายพระราชบัญญัติและประกันภัยรถยนต์ในราคาถูก 27 ก.ค.55
01170 เชิญร่วมบริจาคสร้างพระไพรีพินาศ เนื้อทองคำ ประดิษฐาน ณ กรมการเงินทหารเรือ 27 ก.ค.55
01171 ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร 27 ก.ค.55
01172 กำหนดการแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข 2 และหมายเลข 4 ประจำเดือน ส.ค.55 27 ก.ค.55
01173 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ 30 ก.ค.55
01174 พนักงานราชการ ซื้อสินค้าผ่อนชำระได้แล้ว 30 ก.ค.55
01175 ร้านสวัสดิการ ทร. พื้นที่ กรุงเทพ จัดจำหน่ายสินค้าราคาถูก ประเภทน้ำมันหล่อลื่นชนิดต่างๆ เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพและเป็นสวัสดิการ แก่กำลังพล ทร. 30 ก.ค.55
01176 ราชนาวิกสภา ขอเชิญร่วมฟังการแสดงปาฐกถา ประจำปี ๒๕๕๕ ใน ๑๗ สิงหาคม นี้ 31 ก.ค.55
01177 กิจการร้านสวัสดิการกองทัพเรือ จัดจำหน่ายข้าวสารและสินค้าราคาถูกพิเศษเพื่อช่วยเหลือและลดภาระค่าครองชีพให้แก่กำลังพลกองทัพเรือ ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ 31 ก.ค.55
01178 กิจการหอประชุมกองทัพเรือ แจ้งงดจอดรถยนต์ในพื้นที่หอประชุมกองทัพเรือ 31 ก.ค.55
01179 บัญชีรายชื่อปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ชย.ทร. ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๕ 31 ก.ค.55
01180 ชมรมกีฬายิงปืน ชย.ทร. เชิญผู้สนใจ สมัครลงแข่งขัน ยิงปืน ชิงถ้วย กรมฯ 31 ก.ค.55
01181 สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อการสวัสดิการ ขส.ทร. หยุดให้บริการ ตั้งแต่ ๑ - ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ 1 ส.ค.55
01182 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการถวายพระพรออนไลน์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ผ่านทางเว็บไซต์ 1 ส.ค.55
01183 กำหนดแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข ๒ และหมายเลข ๔ ในวันสำคัญประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ 1 ส.ค.55
01184 กรมสารบรรณทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นพนักงานราชการ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๑๐ สิงหาคม 6 ส.ค.55
01185 ประกาศผลสอบนายทหารสัญญาบัตรเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. ประจำปี 2555 6 ส.ค.55
01186 ยกเลิกแต่งแขนยาวคับ 8 ส.ค.55
01187 กำหนดพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๕๕ ในวันศุกร์ที่ ๑๐ ส.ค.๕๕ ชย.ทร. 9 ส.ค.55
01188 ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยลูกจ้างประจำ(ฉบับที่ ๓)๒๕๕๕ 9 ส.ค.55
01189 เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สำนักพระราชวังได้จัที่สำหรับลงนามและถวานพระพร 10 ส.ค.55
01190 กองทัพเรือ เปิดตู้ ป.ณ.๑๔๙ รับแจ้งเบาะแสยาเสพติด 14 ส.ค.55
01191 ขอเชิญเที่ยวชมโบราณสถานในพระราชวังเดิม 14 ส.ค.55
01192 คำสั่งกองทัพเรือที่ 252/2555ให้นายทหารประทวนรับราชการ 14 ส.ค.55
01193 เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตเพื่อการกุศลเนื่องในวันสถาปนา ชย.ทร. ๑๖ ส.ค.๕๕ 14 ส.ค.55
01194 กำหนดการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ชย.ทร. 14 ส.ค.55
01195 รายชื่อข้าราชการที่ขอลาออกจากราชการตามแนวทางให้ข้าราชการทหารลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุ ตามมติ กขท. ประจำปี งป.56 14 ส.ค.55
01196 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๒๕๓/๒๕๕๕เรื่องให้นายทหารประทวนรับราชการ 14 ส.ค.55
01197 กองงานโยธา ชย.ทร. เปลี่ยนรอกเสาธง ณ ยศ.ทร. 16 ส.ค.55
01198 สอ.วด.มอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ยื่นใบสมัครถึง ๓๑ สิงหาคม นี้ 16 ส.ค.55
01199 ประมวลภาพกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมช่างโยธาทหารเรือ (๑๖ ส.ค.๕๕ ครบรอบ ๒๓ ปี) 17 ส.ค.55
01200 กรมแพทย์ทหารเรือแจ้งการใช้สิทธิในระบบเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลขอให้แสดงเอกสารหลักฐานของผู้ต้องการใช้สิทธิ 20 ส.ค.55
01201 กรมแพทย์ทหารเรือ ดำเนินโครงการการลงทะเบียนนัดตรวจล่วงหน้า โดยให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายนำร่อง คือ กำลังพลกองทัพเรือและครอบครัว 20 ส.ค.55
01202 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๒๗๑/๒๕๕๕และ ๒๗๒/๒๕๕๕เรื่องให้นายทหารรับราชการ 21 ส.ค.55
01203 กรมกำลังพลทหารเรือ งดทำบัตรประจำตัว ใน ๒๔ สิงหาคม นี้ 23 ส.ค.55
01204 กรมกำลังพลทหารเรือ รับสมัครนายทหารสัญญาบัตรไปปฏิบัติงานในกองกำลังผสมทางทะเล 27 ส.ค.55
01205 การแสดงกาชาดคอนเสิร์ตกองทัพเรือเฉลิมพระเกียรติ ฯ จัดแสดงรอบประชาชน ๒๘ สิงหาคม นี้ ที่ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 27 ส.ค.55
01206 รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ 27 ส.ค.55
01207 บัญชีรายชื่อปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ชย.ทร. ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๕ 28 ส.ค.55
01208 รายชื่อนายทหารพรรคพิเศษที่มีสิทธิ์เข้ารับการศึกษาหลักสูตร วทร. รุ่นที่ ๔๕ ประจำปีงป. ๕๖ 29 ส.ค.55
01209 ประมวลภาพการจัดนิทรรศการการจัดการความรู้ของ ชย.ทร. ประจำปี งป. ๕๕ 29 ส.ค.55
01210 คำสั่ง ทร. ที่ ๒๗๕/๒๕๕๕ เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ 30 ส.ค.55
01211 กองทัพเรือ เป็นเจ้าภาพจัดงานเทศน์มหาชาติ ทำนองหลวง ฝ่ายฆราวาส ประจำปี ๒๕๕๕ ณ วัดอรุณราชวราราม 30 ส.ค.55
01212 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๒๗๗/๒๕๕๕เลื่อนยศนายทหารประทวน 30 ส.ค.55
01213 ยศ.ทร.ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการการจัดการความรู้ 31 ส.ค.55
01214 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๒๘๓/๒๕๕๕เรื่องให้นายทหารรับราชการ 31 ส.ค.55
01215 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๒๘๒/๒๕๕๕เรื่องให้นายทหารรับราชการ 31 ส.ค.55
01216 กำหนดแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข ๒ เนื่องในวันมหิดล ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ 6 ก.ย.55
01217 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ดำเนินโครงการการลงทะเบียนนัดตรวจล่วงหน้า 6 ก.ย.55
01218 ทุจริตและประพฤติมิชอบ รับแจ้งเบาะแส ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ 6 ก.ย.55
01219 งดแจกจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ๙ - ๑๘ กันยายน นี้ 7 ก.ย.55
01220 สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 7 ก.ย.55
01221 ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบลูกจ้างประจำปีเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่ง ประจำปี ๒๕๕๕ เรื่อง การสอบเลื่อนระดำตำแหน่งลูกจ้างประจำ 7 ก.ย.55
01222 รับสมัครแข่งขันกีฬาหมากรุกไทย กีฬาสกา และกีฬาหมากฮอส ระหว่างหน่วยกีฬากองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๕ 11 ก.ย.55
01223 แก้ไขในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ 10 ก.ย.55
01224 บัตรสมาชิกชมรมยิงปืน ชย.ทร. 11 ก.ย.55
01225 บ้านสวัสดิการ ฯ สัตหีบ 13 ก.ย.55
01226 แจ้งให้กำลังพลประจำเรือพระราชพิธี(ชย.ทร.)ทราบ 13 ก.ย.55
01227 ให้ข้าราชการและพนักงานของรัฐยุติการใช้ E-mail ของเอกชน 14 ก.ย.55
01228 ร้านสวัสดิการทหารเรือพื้นที่กรุงเทพ จำหน่ายสินค้าราคาถูกกว่าท้องตลาด ระหว่าง ๑๘ - ๒๐ กันยายน นี้ 14 ก.ย.55
01229 ราชนาวีสโมสรได้จัดสถานที่ทั้งในและนอกอาคารราชนาวีสโมสรเพื่อให้ข้าราชการและประชาชนทั่วไปเข้าชม พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวานผ้าพระกฐิน โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมาคร( 17 ก.ย.55
01230 กรมสรรพาวุธทหารเรือ ประกอบพิธีประดับเครื่องหมายความสามารถยิงเป้าปืนพก ประจำปี ๒๕๕๕ 17 ก.ย.55
01231 บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรม เรื่อง เทคโนโลยียังทำไม่ได้ 17 ก.ย.55
01232 คำสั่งกระทรวงกลาโหมที่ ๙๖๕/๒๕๕๕เรื่องให้นายทหารออกจากราชการตามโครงการเกษียนอายุราชการก่อนกำหนด 17 ก.ย.55
01233 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๓๐๐/๒๕๕๕ เรื่องให้นายทหารประทวนรับราชการ 18 ก.ย.55
01234 กรมเจ้าท่าประกาศให้แม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อยเป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือ เนื่องในการฝึกซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 18 ก.ย.55
01235 พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้นายทหารรับราชการ 2555 20 ก.ย.55
01236 กรมการขนส่งทหารเรือ งดให้บริการเรือเวรด่วนทางธุรการในช่วงทำการฝึกซ้อมการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 20 ก.ย.55
01237 ประมวลภาพสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ชย.ทร. ประจำปี งป.๕๕ 24 ก.ย.55
01238 บรรณาธิการนาวิกศาสตร์แจ้งการแจกจ่ายนิตยสารนาวิกศาสตร์และการสมัครเป็นสมาชิกนิตยสารนาวิกศาสตร์เป็นรายปี 24 ก.ย.55
01239 กองทัพเรือจัดพาหนะรับ - ส่งผู้เข้าร่วมงานพิธีอำลาชีวิตการรับราชการของผู้ครบเกษียณอายุ ประจำปี ๒๕๕๕ ใน ๒๗ กันยายน นี้ 24 ก.ย.55
01240 นิทรรศการ การจัดการความรู้ของ ทร. ประจำปี งป.๕๕ 24 ก.ย.55
01241 กองทัพเรือ กำหนดจัดงานพิธีอำลาชีวิตการรับราชการของผู้ครบเกษียณอายุ ๒๗ กันยายน นี้ ที่ หอประชุมกองทัพเรือ 24 ก.ย.55
01242 ประกาศ ชย.ทร. เรื่อง ผลการสอบเลื่อนระดับชั้นตำแหน่งของลูกจ้างประจำ ประจำปี ๒๕๕๕ 25 ก.ย.55
01243 กองทัพเรือ กำหนดซ้อมย่อย (ครั้งที่ ๒) ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในงานพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเฉลิมพระเกียรติ ฯ 27 ก.ย.55
01244 พิธีมอบของที่ระลึกและพิธีอำลาชีวิตการรับราชการประจำปี ๒๕๕๕ 27 ก.ย.55
01245 บัญชีรายชื่อปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ชย.ทร. ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๕ 27 ก.ย.55
01246 ปิดถนนวังเดิม (ถนนคนเดิน) เพื่อทำการซ่อมแซมตั้งแต่ ๑ ถึง ๓๑ ตุลาคม 28 ก.ย.55
01247 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ 321/2555 เรื่องให้นายทหารรับราชการ 30 ก.ย.55
01248 สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ซ่อมแซมผิวถนนวังเดิม (ถนนคนเดิน) ตั้งแต่ ๑ ถึง ๓๑ ตุลาคม 1 ต.ค.55
01249 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๓๓๓/๒๕๕๕ เรื่องให้นายทหารรับราชการ 4 ต.ค.55
01250 คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๑๐๓๖/๒๕๕๕ เรื่องให้นายทหารรับราชการ 4 ต.ค.55
01251 น.อ.ทองชัย ลิมปกานน์ ผู้อำนวยการกองงานโยธา ชย.ทร. เตรียมความพรัอมรองรับสถานการณ์อุทกภัย ตั้งแต่ ๔-๘ ต.ค. ๕๕ 4 ต.ค.55
01252 กงย.ชย.ทร.รายงานตรวจสอบและบันทึกระดับน้ำประจำวัน 5 ต.ค.55
01253 กงย.ชย.ทร.รายงานสภาพอากาศ (ดาวเทียม) 5 ต.ค.55
01254 สรุปการพยากรณ์อากาศ วัน ศุกร์ ที่ ๕ ต.ค. ๕๕ 5 ต.ค.55
01255 วัน ศุกร์ ที่ ๕ ต.ค. ๕๕ พยากรณ์อากาศ 5 ต.ค.55
01256 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ 339/2555 เรื่องให้นายทหารรับราชการ 5 ต.ค.55
01257 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๓๔๐/๒๕๕๕ เรื่องให้นายทหารรับราชการ 5 ต.ค.55
01258 วันที่ 4-7 ต.ค. 55 กงย.ชย.ทร. รายงานตรวจสอบและบันทึกระดับน้ำประจำวัน 8 ต.ค.55
01259 วันที่ 5 - 8 ต.ค. 55 กงย.ชย.ทร.รายงานสภาพอากาศ (ดาวเทียม) 8 ต.ค.55
01260 สรุปการพยากรณ์อากาศ วัน จันทร์ ที่ 8 ต.ค. ๕๕ กงย.ชย.ทร. 8 ต.ค.55
01261 วันที่ 4 - 9 ต.ค. 55 กงย.ชย.ทร. รายงานตรวจสอบและบันทึกระดับน้ำประจำวัน 9 ต.ค.55
01262 แก้ไขวันที่ 4 - 9 ต.ค. 55 กงย.ชย.ทร. รายงานตรวจสอบและบันทึกระดับน้ำประจำวัน 9 ต.ค.55
01263 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๓๔๕/๒๕๕๕ เรื่องให้นายทหารรับราชการ 9 ต.ค.55
01264 ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 10 ต.ค.55
01265 ระเบียบ กระทรวงกลาโหม ว่าด้วยคำย่อ พ.ศ.๒๕๕๕ 10 ต.ค.55
01266 รายนามผู้บังคับบัญชา ๑ ต.ค.๒๕๕๕ 10 ต.ค.55
01267 ศภษ.ยศ.ทร. จะเปิดการอบรมหลักสูตรการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ(ERDING AND WRITING IN ENGLISH) 10 ต.ค.55
01268 นโยบาย ผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 10 ต.ค.55
01269 วันที่ 4 - 10 ต.ค. 55 กงย.ชย.ทร. รายงานตรวจสอบและบันทึกระดับน้ำประจำวัน 10 ต.ค.55
01270 สรุปการพยากรณ์อากาศ วัน พุธ ที่ 10 ต.ค. ๕๕ กงย.ชย.ทร. 10 ต.ค.55
01271 วันที่ 4 - 11 ต.ค. 55 กงย.ชย.ทร. รายงานตรวจสอบและบันทึกระดับน้ำประจำวัน 11 ต.ค.55
01272 สรุปการพยากรณ์อากาศ วัน พฤหัสบดี ที่ 11 ต.ค. ๕๕ กงย.ชย.ทร. 11 ต.ค.55
01273 แจ้งกำหนดการอบรมศีลธรรม เดือน ต.ค.๕๕ 11 ต.ค.55
01274 ขอเชิญชมการฝึกซ้อมย่อยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ฯ ครั้งที่ ๕ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่ ท่าวาสุกรี ถึง วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร 11 ต.ค.55
01275 แจ้งผู้ที่จะเกษียณอายุ ฯ ใน ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ตรวจสอบความถูกต้องประวัติรับราชการด้วยตนเองที่ กรมกำลังพลทหารเรือ 11 ต.ค.55
01276 วันที่ 4 - 12 ต.ค. 55 กงย.ชย.ทร. รายงานตรวจสอบและบันทึกระดับน้ำประจำวัน 12 ต.ค.55
01277 สรุปการพยากรณ์อากาศ วัน ศุกร์ ที่ 12 ต.ค. ๕๕ 12 ต.ค.55
01278 รายชื่อข้าราชการที่ขอให้คัดลอกสมุดประวัติ 12 ต.ค.55
01279 คำสั่งกรมช่างโยธาทหารเรือ (เฉพาะ) ที่ ๓๒๑/๒๕๕๕ 15 ต.ค.55
01280 กำหนดการประดับพิธีประดับเครื่องหมายระดับชั้นตำแหน่งของลูกจ้างประจำ 15 ต.ค.55
01281 กองงานไฟฟ้า แผนกงานซ่อมเครื่องไฟฟ้า ส่ง จนท.ดำเนินการตรวจซ่อมลิฟท์ขนของ ที่หมวดคลัง แผนกพัสดุ ชย.ทร. 16 ต.ค.55
01282 นโยบาย ผบ.ทร.ประจำปีงบประมาณ 2556 16 ต.ค.55
01283 คำสั่งกรมช่างโยธาทหารเรือ(เฉพาะ)ที่ ๗๓๓/๒๕๕๕ 16 ต.ค.55
01284 บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรม เรื่อง ข้อคิดจากการให้ 16 ต.ค.55
01285 บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรม เรื่อง "ธรรมดาของโลก" 17 ต.ค.55
01286 หมวดงานไม้ กงย.ชย.ทร. ส่งช่างซ่อมเปลี่ยนหลังคาที่ กองเรือลำน้ำ 17 ต.ค.55
01287 หมวดงานไม้ กงย.ชย.ทร. ส่งช่างซ่อมเปลี่ยนหลังคาที่ กองร้อยรักษาความปลอดภัยที่ ๑ 17 ต.ค.55
01288 กิจกรรม 5ส แผนกซ่อมเครื่องไฟฟ้า 18 ต.ค.55
01289 กองงานโยธา ชย.ทร. สนับสนุนช่างและรถเครื่องทุ่นแรง ตัดเสาไฟ สนามเทนนิสราชนาวีสโมสร 18 ต.ค.55
01290 แบบฟอร์มการรายงานขออนุญาตไปสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในเวลาราชการโดยทุนส่วนตัว 18 ต.ค.55
01291 หมวดงานไม้ กงย.ชย.ทร. ส่งช่างซ่อมเปลี่ยนหลังคาที่ ศูนย์กีฬาวังนันทอุทยาน กองทัพเรือ 19 ต.ค.55
01292 ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยคำย่อ ๒๕๕๕ 24 ต.ค.55
01293 การจัดผู้แทน ผบ.ทร. ผู้แทน ทร. เฝ้ารับ-ส่งเสด็จ ฯ 24 ต.ค.55
01294 บัญชีรายชื่อปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน เดือน พ.ย.๕๕ 26 ต.ค.55
01295 อนุมัติงบประมาณพร้อมโอนเงินประจำงวดปี ๕๖ ครั้งที่๑ 29 ต.ค.55
01296 ชมรมดอกประดู่บานสาครบุรี 31 ต.ค.55
01297 ขอให้แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรเลื่อนฐานะนายทหารประทวน งป.56 6 พ.ย.55
01298 เรื่อง พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช ๒๕๕๕ 6 พ.ย.55
01299 กพ.ทร. ขอแจ้งผลการดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของข้าราชการ เพื่อกรุณาทราบดังนี้ 8 พ.ย.55
01300 กพ.ทร. ได้รวบรวม พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 8 พ.ย.55
01301 สารเนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๕ 8 พ.ย.55
01302 แจ้งกำหนดการอบรมศีลธรรม เดือน พ.ย.๕๕ 9 พ.ย.55
01303 สุขภาพเสื่อมจากคอมพิวเตอร์...ผักผลไม้ช่วยได้ 13 พ.ย.55
01304 กองเรือทุ่นระเบิด งดการเยี่ยมชมเรือหลวงถลาง เป็นการชั่วคราว 14 พ.ย.55
01305 คำสั่ง กองทัพเรือ ที่ ๒๘๙/๒๕๕๕ 14 พ.ย.55
01306 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๓๙๑/๒๕๕๕ 15 พ.ย.55
01307 ๒๐ พฤศจิกายน แถวฟังสารผู้บัญชาการทหารเรือ ทาง ส.ทร. 15 พ.ย.55
01308 คำสั่งกรมช่างโยธาทหารเรือ(เฉพาะ)ที่ ๘๐๓/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานประชาสัมพันธ์กรมช่างโยธาทหารเรือ 15 พ.ย.55
01309 คำสั่งกรมช่างโยธาทหารเรือ(เฉพาะ)ที่ ๘๐๕/๒๕๕๕ 15 พ.ย.55
01310 กิจการร้านสวัสดิการกองทัพเรือ จัดจำหน่ายสินค้าราคาถูกให้กับกำลังพล ทร. ตามนโยบาย ผบ.ทร. 15 พ.ย.55
01311 กองทัพเรือเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ 15 พ.ย.55
01312 แจ้งหยุดจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ๙๑ เพื่อปรับปรุงอุปกรณ์การจ่ายน้ำมันให้ได้มาตรฐาน 16 พ.ย.55
01313 คำสั่งกองทัพเรือที่ 394/2555 เรื่องให้นายทหารรับราชการ 16 พ.ย.55
01314 รับสมัครทหารกองประจำการเข้ารับราชการต่อจากเวลากองประจำการ อัตราจ่าเอก จำนวน ๖ อัตรา 20 พ.ย.55
01315 กำหนดแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข ๒ วันสำคัญในเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ 21 พ.ย.55
01316 ขอเชิญร่วมจัดสร้างพระรูปหล่อ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ สวนสาธารณะหนองตะเคียน 22 พ.ย.55
01317 พิมพ์ชื่อเรื่องที่นี 22 พ.ย.55
01318 แจ้งงดบริการรถรับ - ส่งข้าราชการ เที่ยวเย็นทุกสาย ใน ๒๓ พฤศจิกายน นี้ 22 พ.ย.55
01319 ขอเชิญร่วมฟังพระธรรมเทศนาและร่วมบริจาคข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์และครอบครัว 22 พ.ย.55
01320 คำสั่งกรมช่างโยธาทหารเรือ (เฉพาะ) ที่ ๘๓๗/๒๕๕๕ 22 พ.ย.55
01321 ผู้บัญชาการทหารเรือ เลี้ยงขอบคุณคณะกรรมการ ฯ กำลังพลฝีพายประจำเรือพระราชพิธี ฯ และผู้เกี่ยวข้อง 23 พ.ย.55
01322 เลื่อนการลงทะเบียนในระบบเบิกจ่ายตรงผู้ป่วยนอกกับสถานพยาบาลของทางราชการกรณีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เนื่องจากระบบในสถานพยาบาลใกล้บ้านยังมีข้อจำกัด 23 พ.ย.55
01323 ขอเชิญร่วมวิ่งแข่งขันเพื่อสุขภาพ ๒๘ พฤศจิกายน นี้ ที่ บริเวณวังนันทอุทยาน ฐานทัพเรือกรุงเทพ 23 พ.ย.55
01324 แจ้งแนวทางการใช้งานระบบสารสนเทศกองทัพเรือ 26 พ.ย.55
01325 กองทัพเรือ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ เนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๕ 27 พ.ย.55
01326 สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด เปิดรับสมาชิกสมทบ 28 พ.ย.55
01327 คำสั่งกองทัพเรือที่ 397/2555 เรื่องให้นายทหารประทวนรับราชการ 28 พ.ย.55
01328 บัญชีรายชื่อปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน เดือน ธ.ค ๕๕ 30 พ.ย.55
01329 ทร.กำหนดประกอบพิธีประดับเครื่องหมายยศเป็นส่วนรวมให้แก่นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศเป็น ว่าที่ น.อ. และ ว่าที่ น.ท. ใน ต.ค.๕๕ 3 ธ.ค.55
01330 การใช้เครื่องแบบเฉพาะกาลเสื้อกันหนาว 4 ธ.ค.55
01331 กำหนดการพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร ณ ห้องประดับเครื่องหมายยศ ชั้น ๒ บก.ชย.ทร. 4 ธ.ค.55
01332 ประกาศกรมช่างโยธาทหารเรือ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 6 ธ.ค.55
01333 กำหนดฝึกซ้อมดับเพลิง เขตดับเพลิงที่ ๑ 7 ธ.ค.55
01334 จร.ทร. กำหนดการตรวจราชการ ประเภทการตรวจตามปกติหน่วย ชย.ทร. ๑๓ ธ.ค.๕๕ 7 ธ.ค.55
01335 กองทัพเรือรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ 11 ธ.ค.55
01336 กรมอุทกศาสตร์ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 11 ธ.ค.55
01337 กรมสารบรรณทหารเรือ แจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับการรับส่งเอกสารในช่วงเทศกาลปีใหม่ 11 ธ.ค.55
01338 มารดาข้าราชการถึงแก่กรรม (มารดา พ.จ.อ.เสวต ศรีรุ่ง) 11 ธ.ค.55
01339 กรมสวัสดิการทหารเรือ กำหนดการจำหน่ายสินค้าราคาถูก 12 ธ.ค.55
01340 กรมการเงินทหารเรือ จัดทำคู่มือการจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อความพอเพียง 13 ธ.ค.55
01341 แนวทางความก้าวหน้าของนายทหารประทวนเพื่อเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร และคุณสมบัติในเบื้องต้น 13 ธ.ค.55
01342 กรมกำลังพลทหารเรือ ของดการตรวจสอบประวัติรับราชการ 13 ธ.ค.55
01343 กองทัพเรือรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ 13 ธ.ค.55
01344 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๔๐๙/๒๕๕๕ 13 ธ.ค.55
01345 เตือนการรับประทานกุ้งเต้นพยาธิเยอะ แนะควรปรุงสุกก่อนรับประทาน 14 ธ.ค.55
01346 กระทรวงคมนาคม เปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๖ 14 ธ.ค.55
01347 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รับแจ้งเบาะแสยาเสพติด กองทัพเรือ เปิดตู้ ป.ณ.๑๔๙ 17 ธ.ค.55
01348 คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๑๓๒๓/๒๕๕๕ ลง ๑๔ ธ.ค.๕๕ 17 ธ.ค.55
01349 ขอเชิญร่วมพิธี "สวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ ฯ" ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ใน ๒๑ ธันวาคม นี้ 18 ธ.ค.55
01350 กำหนดพิธีบวงสรวง สักการะพระอนุสาวรีย์ พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกรียติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ บก.ชย.ทร. 18 ธ.ค.55
01351 สารอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๖ จาก ผู้บัญชาการทหารเรือ 18 ธ.ค.55
01352 กรมสรรพาวุธทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตั้งแต่ ๓ - ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ 18 ธ.ค.55
01353 ๒๘ ธันวาคม สอ.วด.ปิดให้บริการรับรับ - จ่ายเงิน เร็วขึ้น 19 ธ.ค.55
01354 กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ รับจัดกระเช้า กระเช้าของขวัญหรือผลิตภัณฑ์ชุด สวยหรู มีระดับ ประทับใจ คุณภาพมากกว่าราคา 19 ธ.ค.55
01355 ขอเชิญชวนร่วมงาน "โครงการเดิน - วิ่งเทิดพระเกียรติ กรมหลวงชุมพร ๑๓๒ ปี" ใน ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ 19 ธ.ค.55
01356 คำสั่งกรมช่างโยธาทหารเรือ (เฉพาะ) ที่ ๙๒๖/๒๕๕๕ 19 ธ.ค.55
01357 รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้าเป็นพลอาสาสมัคร 20 ธ.ค.55
01358 ตรวจสอบรายชื่อและสังกัดการจับฉลากที่พักอาศัยส่วนกลาง ทร.พื้นที่กรุงเทพฯ ใน วันอังคารที่ 25 ธ.ค. 55 0930 กอพ.สก.ทร. 20 ธ.ค.55
01359 ร้านสวัสดิการทหารเรือพื้นที่กรุงเทพ จำหน่ายสินค้าราคาถูก ตั้งแต่ ๑๗ - ๒๕ ธันวาคม 20 ธ.ค.55
01360 กำหนดเปิดหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะ ประจำปี ๕๖ 20 ธ.ค.55
01361 มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม เปิดให้ประชาชนเยี่ยมชมโบราณสถานในพระราชวังเดิม ใน ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ 21 ธ.ค.55
01362 ขอเชิญชวนซื้อไปรษณียบัตรอวยพรปีใหม่ส่งกำลังใจให้ทหาร - ตำรวจชายแดน รายได้จัดซื้อเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลทหารผ่านศึก 21 ธ.ค.55
01363 กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ทร. รอบที่ ๓ 23 ธ.ค.55
01364 กรมกำลังพลทหารเรือ แจ้งงดการตรวจสอบประวัติรับราชการเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖ 24 ธ.ค.55
01365 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๖ "ตรวจรถก่อนใช้ ปลอยภัยแน่นอน" 24 ธ.ค.55
01366 ๒๔ ธันวาคม เป็นต้นไป ร้านเกษตรนาวีนำเมล่อนมาจำหน่าย 24 ธ.ค.55
01367 กพ.ทร. กำหนดการจัดสัมมนานายทหารกำลังพล ในวันที่ ๒๕ - ๒๗ ธ.ค.๕๕ 24 ธ.ค.55
01368 พิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีให้แก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานยศทหารชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ 24 ธ.ค.55
01369 ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยป้ายชื่อติดเรื่องแบบ 24 ธ.ค.55
01370 ระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในกองทัพเรือ พ.ศ.๒๕๕๕ 24 ธ.ค.55
01371 บัญชีรายชื่อปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน เดือน มกราคม ๒๕๕๖ 25 ธ.ค.55
01372 ขอเชิญร่วมส่งท้ายปีด้วยวิถีธรรม 26 ธ.ค.55
01373 กองงานโยธา กรมช่างโยธาทหารเรือ จัดข้าราชการและลูกจ้างประจำ,พนักงานราชการทำความสะอาด(ศาล สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ) 26 ธ.ค.55
01374 บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรม เรื่อง โซ่ล่ามช้าง 27 ธ.ค.55
01375 การประดับเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 27 ธ.ค.55
01376 กองทัพเรือ ขอเชิญชวนซื้อไปรษณียบัตรอวยพรปีใหม่โครงการ "สวัสดีปีใหม่ ร้อยใจไทย แด่ผู้เสียสละ" 27 ธ.ค.55
01377 ทุจริตและประพฤติมิชอบรับแจ้งเบาะแสศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทัพเรือ 27 ธ.ค.55
01378 กองทัพเรือประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 27 ธ.ค.55
01379 กำหนดการแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข 2 ประจำเดือน ม.ค.56 27 ธ.ค.55
01380 แจ้งกำหนดการอบรมศีลธรรม เดือน ม.ค.๕๖ 28 ธ.ค.55
01381 กำหนดแต่งเครื่องแบบหมาย ๒ และ๔ ในวันสำคัญต่าง ๆ เดือน ม.ค.๕๖ 28 ธ.ค.55
01382 บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรมให้ทุกคนรีบเร่งทำความดีเสียแต่วันนี้ เพราะเราไม่สามารถรู้ได้ว่าจะมีชีวิตถึงวันพรุ่งนี้หรือไม่ 4 ม.ค.56
01383 บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรม 5 ม.ค.56
01384 คู่มือการใช้งาน ระบบปฏิทินนัดหมาย (i.navy) 5 ม.ค.56
01385 รายละเอียดและแบบฟอร์มหนังสือขอลาออกจากราชการกับหนังสือรับรองการลาออกจากราชการ 7 ม.ค.56
01386 วิธีตั้งค่าการใช้งานข้อมูลใน iNavy ตามปี พ.ศ. 7 ม.ค.56
01387 ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีให้แก่นายทหารชั้นนายพลเรือเป็นกรณีพิเศษ 8 ม.ค.56
01388 ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารเรือ เรื่อง การรับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ 8 ม.ค.56
01389 กรมอู่ทหารเรือ ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อเป็นพนักงานราชการ 8 ม.ค.56
01390 คำสั่งกองทัพเรือที่ ๔/๒๕๕๖ เรื่องแต่งตั้งยศนายทหารประทวน 8 ม.ค.56
01391 บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรม เรื่องปีชง 8 ม.ค.56
01392 รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. จะเปิดให้บริการคลิกนิกวัยทองให้กับผู้ป่วยสูงอายุ 10 ม.ค.56
01393 กองทัพเรือ ขอเชิญบุตรหลานร่วมกิจกรรมทางทหารในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ 11 ม.ค.56
01394 ฐานทัพเรือกรุงเทพ ชี้แจงการปฏิบัติในการเข้า - ออก กองบัญชาการกองทัพเรือ หลังใหม่ พร้อมเส้นทางการจราจร และมาตรการรักษาความปลอดภัย พื้นที่วังนันทอุทยาน 11 ม.ค.56
01395 กรมอู่ทหารเรือ เปิดรับสมัคร นักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ประจำปี ๒๕๕๖ 13 ม.ค.56
01396 คำกล่าว พลเรืิเอก สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ ผบ.ทร.ในพิธีสดุดีวีรชนกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๖ 13 ม.ค.56
01397 ประกาศกรมช่างโยธาทหารเรือ เรื่อง ผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 13 ม.ค.56
01398 ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีย้ายเข้าปฏิบัติงานในอาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน 14 ม.ค.56
01399 กองทัพเรือ จัดงานพิธีสดุดีวีรชนกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๖ ใน ๑๗ มกราคม นี้ ที่ โรงเรียนนายเรือ 15 ม.ค.56
01400 กรมการขนส่งทหารเรือ จัดรถยนต์โดยสารบริการรับ - ส่งระหว่างพระราชวังเดิม - กองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน 15 ม.ค.56
01401 พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๕๖ ในส่วนของ ทร. 16 ม.ค.56
01402 ขอเชิญชมสารคดี ผลงานและกิจกรรมทหาร เนื่องในวันกองทัพไทย ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ 16 ม.ค.56
01403 ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการลา พ.ศ.๒๕๕๕ 16 ม.ค.56
01404 ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีสดุดีวีรชนกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๖ 17 ม.ค.56
01405 ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๕๖ 21 ม.ค.56
01406 เตือนใช้แท็บเล็ต-สมาร์ทโฟนก่อนนอน ทำหลับไม่สนิท 21 ม.ค.56
01407 กองอนุศาสนาจารย์ ฯ บทความทางศีลธรรม 22 ม.ค.56
01408 บัญชีรายชื่อปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ชย.ทร. ประจำเดือน ก.พ.๕๖ 23 ม.ค.56
01409 รับสมัครนายทหารประทวนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นเสมียนประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารเรือไทยในต่างประเทศ 23 ม.ค.56
01410 รับสมัครนายทหารสัญญาบัตรชั้นยศนาวาโท ไปปฏิบัติหน้าที่นายทหารประสานงาน ณ รัฐบาห์เรน 24 ม.ค.56
01411 คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่๑๙/๒๕๕๖ เรื่องเลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร 24 ม.ค.56
01412 คำสั่งกองทัพเรือที่ ๑๕/๒๕๕๖เรื่อง การปลดทหารกองประจำการ รุ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ ผลัดที่ ๔(๔/๕๓) 24 ม.ค.56
01413 การจัดผู้แทน ผบ.ทร. ผู้แทน ทร. หรือคณะผู้แทน ทร. เฝ้าฯ รับ - ส่งเสด็จ และร่วมงานสำคัญต่าง ๆ ระหว่าง 1 - 28 ก.พ.56 28 ม.ค.56
01414 "หนักเอาเบาสู้" หลักประกันความสำเร็จในชีวิต ด้วยจิตใจที่เข้มแข็งอดทน 29 ม.ค.56
01415 ลักษณะของผู้ที่มี "จิตอาสา" อย่างแท้จริง 31 ม.ค.56
01416 สอ.วด.จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๕ 1 ก.พ.56
01417 การพิจารณาบำเหน็จครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2556 (1 เม.ย.56) 1 ก.พ.56
01418 ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการกำหนดหมายเลขประจำตัว (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๖ 4 ก.พ.56
01419 สมาชิกศิษย์เก่าชุมพลทหารเรือ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๕ 5 ก.พ.56
01420 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครผู้รับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ สอ.อร.ประจำปี 2556. 5 ก.พ.56
01421 ระเบียบกรทรวงกลาโหม ว่าด้วยการบรรจุหรือแต่งตั้งข้าราชการทหารให้ดำรงตำแหน่งประจำหน่วย พ.ศ.๒๕๕๖ 6 ก.พ.56
01422 เคล็ดลับถนอมดวงตาเวลาใช้คอมพิวเตอร์ 7 ก.พ.56
01423 บุญทำได้แม้ไม่ใช้สตางค์กับ "บุญกิริยาวัตถุ ๑๐" 8 ก.พ.56
01424 ระวัง สารกันบูดในขนมปัง - เสี่ยง เป็นโรคไต 12 ก.พ.56
01425 กรมพลาธิการทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 12 ก.พ.56
01426 ตรวจสอบรายชื่อนายทหารประทวนอัตรา พ.จ.อ.พิเศษ เพื่อขอเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร 12 ก.พ.56
01427 สมาคมภริยาทหารเรือ จัดโครงการค่ายบุตร - ธิดานาวีภาคฤดูร้อน ๒๒ - ๒๘ เมษายน นี้ 13 ก.พ.56
01428 กิจการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงสวัสดิการ ขส.ทร. ปรับลดราคาน้ำมันเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ 13 ก.พ.56
01429 คำสั่ง กห เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร 14 ก.พ.56
01430 การส่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรองตามกฏหมาย 14 ก.พ.56
01431 บทความแนวคิดทางธรรม เรื่อง "คุณค่าของเวลา" 15 ก.พ.56
01432 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ (ชั้นนายพล) จำนวน ๑๙๑ ราย 15 ก.พ.56
01433 กำหนดรับยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปี ๒๕๕๕ ใน ๒๗ - ๒๘ กุมภาพันธ์ นี้ ที่ กรมการเงินทหารเรือ 15 ก.พ.56
01434 ๑๘ - ๑๙ กุมภาพันธ์ นี้ งดจอดยานพาหนะบางพื้นที่ภายในพระราชวังเดิม 18 ก.พ.56
01435 แจ้งเตือนกำลังพลช่วยสอดส่องดูแลและให้คำแนะนำแก่ผู้มาติดต่อราชการพื้นที่กองบัญชาการกองทัพเรือพื้นที่วังนันทอุทยาน 18 ก.พ.56
01436 แจ้งของดการให้บริหารระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กองทัพเรือ 18 ก.พ.56
01437 คณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ จัดงานฝึกอาชีพอิสระ ๗ - ๘ มีนาคม ณ นันทอุทยานสโมสร 19 ก.พ.56
01438 กองทัพเรือเตรียมจัดงานวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ แบบแยกเขต ๓ เขต ใน๔ มีนาคม ๒๕๕๖ 19 ก.พ.56
01439 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 19 ก.พ.56
01440 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๔๒/๒๕๕๖ เรื่อง เลื่อนยศนายทหารประทวน 19 ก.พ.56
01441 ขอเชิญสมาชิก สอ.อร. ทุกท่านไปร่วมสรรหากรรมการ สอ.อร. ประจำปี ๒๕๕๖ 19 ก.พ.56
01442 กองทัพเรือเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ ๓/๕๖ 19 ก.พ.56
01443 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 20 ก.พ.56
01444 อย.ประกาศห้ามใช้วัตถุอันตราย "ลินเดน" ในผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดแมลงที่ใช้ในบ้านหรือทางสาธารณสุข 20 ก.พ.56
01445 กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ กรมการแพทย์ จัดโครงการ "สัปดาห์…สุขภาพดี" เพื่อตรวจสุขภาพให้แก่ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ฟรี ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 20 ก.พ.56
01446 สมาชิก สอ.อร.สามารถตรวจสอบยอดเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ประจำปี 2555 20 ก.พ.56
01447 เสียงตามสายพระราชวังเดิม ประจำวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 20 ก.พ.56
01448 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 21 ก.พ.56
01449 เสียงตามสายพระราชวังเดิม ประจำวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 21 ก.พ.56
01450 เอกสารประกอบในการขอแต่งตั้งยศของนายทหารประทวนชั้นยศ พ.จ.อ.ที่ทำหน้าที่ในตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตร ตั้งแต่ 1 ส.ค.55 - 31 ก.ค.56 21 ก.พ.56
01451 รายชื่อผู้สมัครเพื่อรับการสรรหาเข้าเป็นกรรมการ สอ.อร. ประจำปี 2556 21 ก.พ.56
01452 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 22 ก.พ.56
01453 เสียงตามสายพระราชวังเดิม ประจำวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 22 ก.พ.56
01454 หมวดงานประปาและสุขาภิบาลหมายเลขโทรศัพท์๕๔๑๐๖ เสีย แจ้งมาเพื่อทราบ 22 ก.พ.56
01455 รายชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ชย.ทร. ประจำเดือน มี.ค.๕๖ 22 ก.พ.56
01456 นายประเทืองศักดิ์ รัตนสุวรรณ บิดา น.อ.เอกธนา รัตนสุวรรณ ผอ.กอบ.ชย.ทร.ถึงแก่กรรม 24 ก.พ.56
01457 การบันทึกข้อมูลการประเมินค่านายทหารสัญญาบัตรของ ทร. สำหรับวงรอบการประเมินครั้งที่ 1 ประจำปี งป.56 28 ก.พ.56
01458 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๔๓/๒๕๕๖ 28 ก.พ.56
01459 ผลการสรรหากรรมการชุดใหม่ ของ สอ. กรมอู่ทหารเรือ จำกัด ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 27 ก.พ.56 28 ก.พ.56
01460 ขอแจ้งกำหนดการอบรมศีลธรรม เดือน มี.ค.๕๖ 28 ก.พ.56
01461 การขอพระราชทานเหรียญจักรมาลา (ร.จ.ม.) ให้แก่ข้าราชการทหาร สังกัด ทร. เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธ.ค.56 1 มี.ค.56
01462 กพ.ทร.กำหนดทำบัตรประจำตัวให้แก่ข้าราชการ และพนักงานราชการ 4 มี.ค.56
01463 เสียงตามสายพระราชวังเดิม ประจำวันอังคารที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖ 5 มี.ค.56
01464 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2556 ให้แก่ลูกจ้างประจำ ทร. ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย (บ.ม. - จ.ช.) 5 มี.ค.56
01465 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2556 ให้แก่ข้าราชการทหารชั้นต่ำกว่าสายสะพาย (ท.ช. - ร.ท.ช.) 5 มี.ค.56
01466 ประกาศสำนักนายยกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี งบประมาณ 2554-2556 5 มี.ค.56
01467 เสียงตามสายพระราชวังเดิม ประจำวันพุธที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๖ 6 มี.ค.56
01468 การจัดทำบัญชีรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะครบเกษียณอายุราชการ ใน 1 ต.ค.57 6 มี.ค.56
01469 คำสั่ง (ฉพาะ) ที่ ๑/๒๕๕๖ - ๕/๒๕๕๖ คณะกรรมการภายใน ชย.ทร. 6 มี.ค.56
01470 หลักปฏิบัติในการเปลี่ยนเวรยาม และแทนเวรยามของ ชย.ทร. 6 มี.ค.56
01471 มาตรการประหยัดพลังงานไฟ้ฟ้า เวลาเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศ(กพ.ชย.ทร.) 7 มี.ค.56
01472 ตรวจสอบรายชื่อกำลังพลของ ทร. ในส่วนที่ได้เสนอ กห. เพื่อขอเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร จำนวน 319 นาย 8 มี.ค.56
01473 เรื่อง ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ 8 มี.ค.56
01474 ข่าวกองทัพเรือประจำวันศุกร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ 8 มี.ค.56
01475 เสียงตามสายพระราชวังเดิม ประจำวันจันทร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖ 11 มี.ค.56
01476 คำสั่ง กห.(เฉพาะ) ที่ 10/56 เรื่อง เลื่อนยศนายทหารประทวนเป็นกรณีพิเศษ (ลาออกก่อนเกษียณอายุราชการฯ จำนวน 202 นาย) 11 มี.ค.56
01477 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ 12 มี.ค.56
01478 งานกาชาดประจำปี 2556 (สภากาชาดไทย) 12 มี.ค.56
01479 สำหรับการจัดงานกาชาดประจำปี 2556 จัดขึ้นภายใต้คำขวัญ "งานกาชาดประจำปี 2556 ฉลอง 120 ปี สภากาชาดไทย รวมใจสร้างสุขเพื่อปวงชน" 12 มี.ค.56
01480 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ 13 มี.ค.56
01481 เสียงตามสายพระราชวังเดิม ประจำวันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ 13 มี.ค.56
01482 การประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร (กรณี พ.จ.อ.พิเศษ อายุ 55 ปีขึ้นไป) 14 มี.ค.56
01483 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ 14 มี.ค.56
01484 เสียงตามสายพระราชวังเดิม ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ 14 มี.ค.56
01485 ประการคณะกรรมการสอบคัดเลือบุคคลพลเรือนเข้าเป็นรักเรียนช่าง อร. ประจำปร ๕๖ 14 มี.ค.56
01486 "งานกาชาดประจำปี 2556" ขึ้นระหว่างวันที่ 29 มีนาคม ถึง 6 เมษายน 2556 ณ บริเวณสวนอัมพร ลานพระบรมรูปทรงม้า สนามหน้าที่ทำการสำนักพระราชวัง (สนามเสือป่า) ถนนศรีอยุธยา และถนนราชดำเนินนอก 14 มี.ค.56
01487 การเสนอขอพระราชเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2556 ให้แก่พนักงานราชการ ชั้น บ.ม. และ บ.ช. 15 มี.ค.56
01488 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณของนายทหารและนายตำรวจชั้นนายพล ประจำปี 2556 15 มี.ค.56
01489 ประกาศ กพ.ทร. เรื่อง การสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน จำพวกงานฝ่ายอำนวยการ ประจำปี 2556 18 มี.ค.56
01490 วันหยุดราชการเพิ่มเติมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ.๒๕๕๖ 18 มี.ค.56
01491 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2556 19 มี.ค.56
01492 การจัดผู้แทน ผบ.ทร. ผู้แทน ทร. หรือคณะผู้แทน ทร.เฝ้าฯ รับ – ส่งเสด็จ และร่วมงานสำคัญต่าง ๆ 21 มี.ค.56
01493 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖ 21 มี.ค.56
01494 เสียงตามสายพระราชวังเดิม ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖ 21 มี.ค.56
01495 คำสั่งกองทัพเรือที่ 51/2556ให้นายทหารประทวนรับราชการ 21 มี.ค.56
01496 กำหนดแต่งเครื่องแบบหมายเลข๒ เดือน เมษายน ๒๕๕๖ 25 มี.ค.56
01497 บัญชีรายชื่อปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน เดือน เมษายน ๒๕๕๖ 25 มี.ค.56
01498 เสียงตามสายพระราชวังเดิม ประจำวันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ 26 มี.ค.56
01499 ประกาศกรมอู่ทหารเรือ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ประจำปี ๒๕๕๖ 26 มี.ค.56
01500 การเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2555 26 มี.ค.56
01501 พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการ เมษายน ๒๕๕๖ 26 มี.ค.56
01502 พิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีให้ผู้ที่ได้รับพระราชทานยศทหารชั้นนายพลเรือ วาระ เม.ย.56 27 มี.ค.56
01503 คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ 234/2556 ลง 28 มี.ค.56 เรื่อง เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร(พันจ่าเอกพิเศษอายุ 55 ปี) 28 มี.ค.56
01504 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ 29 มี.ค.56
01505 กองอนุศาสนาจารย์ บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรม 29 มี.ค.56
01506 คำสั่งกองทัพเรือที่ 62/2556ให้นายทหารรับราชการ 30 มี.ค.56
01507 คำสั่งกองทัพเรือที่ 63/2556ให้นายทหารรับราชการ 30 มี.ค.56
01508 คำสั่งกองทัพเรือที่68-56ให้นายทหารรับราขการ 30 มี.ค.56
01509 คำสั่งกองทัพเรือที่ ๖๔/๕๖ เรื่องให้นายทหารรับราชการ 30 มี.ค.56
01510 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ 1 เม.ย.56
01511 เสียงตามสายพระราชวังเดิม ประจำวันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖ 2 เม.ย.56
01512 รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีให้แก่นายทหารประทวนที่เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร 2 เม.ย.56
01513 การติดตามผลการปฏิบัติมาตราการการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าของ ชย.ทร. 2 เม.ย.56
01514 ผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีแสดงความยินดีแก่นายทหารประทวนที่ได้เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร 2 เม.ย.56
01515 ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศและรายงานตนเองของนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพลเรือ 2 เม.ย.56
01516 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖ 4 เม.ย.56
01517 เสียงตามสายพระราชวังเดิม ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖ 4 เม.ย.56
01518 รายละเอียดข้อบังคับ กห.ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2556 และเอกสารประกอบการแต่งตั้งยศ 4 เม.ย.56
01519 เสียงตามสายพระราชวังเดิม ประจำวันศุกร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ 5 เม.ย.56
01520 ขส.ทร.เชิญชวนข้าราชการ ลูกจ้าง และบุคคลพลเรือนทั่วไป เข้าร่วมตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเดินทางไกล 5 เม.ย.56
01521 ประกาศมอบทุนการศึกษาสมาคมภริยาทหารเรือ ประจำปี 2556 8 เม.ย.56
01522 ผลการออกรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๕๖ 9 เม.ย.56
01523 ข่าวการถึงแก่กรรมของ น.อ.สมหมาย หัวใจดี ข้าราชการบำนาญ สังกัด ชย.ทร. 18 เม.ย.56
01524 ขอแจ้งรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างหลักสูตรควบคุมงานก่อสร้าง งป.56 18 เม.ย.56
01525 การลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-GP) 19 เม.ย.56
01526 คำสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ 2556 19 เม.ย.56
01527 คำสั่งกองทัพเรือ ที่๙๒/๒๕๕๖ เรื่อง ให้นายทหารประทวนรับราชการ 22 เม.ย.56
01528 รายละเอียดการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ปี 56 26 เม.ย.56
01529 หลักสูตรต่าง ๆ ในกองทัพเรือ 29 เม.ย.56
01530 บัญชีรายชื่อปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ชย.ทร. ประจำเดือน พ.ค. ๒๕๕๖ 29 เม.ย.56
01531 การเลื่อนชั้นเงินเดือนเป็นบำเหน็จครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2556 (1 เม.ย.56) และปรับระดับชั้นเงินเดือนข้าราชการกองทัพเรือ (ชั้นประทวน) 29 เม.ย.56
01532 ร้านสวัสดิการ ทร. จัดจำหน่ายสินค้าราถูก พื้นที่กรุงเทพ ใน 8 พ.ค.56 30 เม.ย.56
01533 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๓๐ เม.ย.๕๖ 30 เม.ย.56
01534 เสียงตามสายพระราชวังเดิม ประจำวันที่ ๓๐ เม.ย.๕๖ 30 เม.ย.56
01535 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สปท.) เปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2556 30 เม.ย.56
01536 คำสั่ง กองทัพเรื่อที่ ๑๐๓/๒๕๕๖ เรื่องให้นายประทวนรับราชการ 1 พ.ค.56
01537 คำสั่งคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข็งขันกอล์ฟการกุศล ชย.ทร.(เฉพาะ)ที่๑/๒๕๕๖ 2 พ.ค.56
01538 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๑๑๐/๒๕๕๖ เรื่อง ย้ายประเภททหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด 2 พ.ค.56
01539 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันศุกร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 3 พ.ค.56
01540 ข่าวรับแบบผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2556 พื้นที่กรุงเทพและภาคตะวันออก 7 พ.ค.56
01541 ร.อ.อนุกิจ แสงละออ รรก.หน.บริการ กพ.ชย.ทร.ได้ถึงแก่กรรม 7 พ.ค.56
01542 แต่งกายเครื่องแบบหมายเลข ๒(วันก่อนวันอาภากร) 7 พ.ค.56
01543 ประกาศกรมช่างโยธาทหารเรือ ลง ๗ พ.ค.๕๖ เรื่อง การสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี ๒๕๕๖ 7 พ.ค.56
01544 กำหนดการ วันอาภากร ประจำปี ๒๕๕๖ ณ บก.ชย.ทร. 10 พ.ค.56
01545 การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานงานราชการ กองทัพเรือ ประจำปี 2556 10 พ.ค.56
01546 ขออนุมัติจัดสัมมนาการส่งกำลังบำรุงระดับผู้ปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2556 10 พ.ค.56
01547 การเสนอขออนุมัติเลื่อนฐานะนายทหารประทวนชั้นยศ พ.จ.อ. เป็นนายทหารสัญญาบัตร ของผู้ที่จะครบกำหนดเกษียณอายุราชการ ใน 1 ต.ค.57 10 พ.ค.56
01548 เสียงตามสายพระราชวังเดิม ประจำวันศุกร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 10 พ.ค.56
01549 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 10 พ.ค.56
01550 การเสนอขออนุมัติเลื่อนฐานะนายทหารประทวน (พ.จ.อ.พิเศษ ที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป) เป็นนายทหารสัญญาบัตร ของผู้ที่จะเกษียณอายุราชการใน 1 ต.ค.58 - 1 ต.ค.61 10 พ.ค.56
01551 การเข้าเฝ้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประถมาภรณ์มงกุฏไทย (ป.ม.) ประจำปี 2555 ในวันที่ 24 - 25 พ.ค.56 11 พ.ค.56
01552 ข่าวแก้ไขประกาศสอบ ชย.ทร. ลง ๗ พ.ค.๕๖ เรื่อง การสอบเลื่อนฐานะ ฯ 14 พ.ค.56
01553 คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่๓๔๘/๒๕๕๖ เรื่องให้นายทหารออกจากราชการเนื่องจากครบกำหนดเกษียณอายุราชการ 15 พ.ค.56
01554 คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่๓๔๗/๒๕๕๖ เรื่องให้นายทหารออกจากราชการเนื่องจากครบกำหนดเกษียณอายุราชการ 15 พ.ค.56
01555 แบบฟอร์มการขอลาพักเพื่อรอการปลดก่อนครบเกษียณอายุ 15 พ.ค.56
01556 การประเมินเพื่อสรรหาผู้บริหารของ ทร. 16 พ.ค.56
01557 ประกาศ กพ.ทร. เรื่อง การสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. ประจำปี 2556 16 พ.ค.56
01558 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 17 พ.ค.56
01559 รายชื่อนายทหารสัญญาบัตรที่สำเร็จการศึกษาจาก รร.นร. ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้นใน ๑ ส.ค.๕๖ และข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการใน ๑ ต.ค.๕๗ 20 พ.ค.56
01560 ข่าวแก้ไขเพิ่มเติมประกาศสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี ๒๕๕๖ (ฉบับที่ ๒) 21 พ.ค.56
01561 ตรวจสอบรายชื่อและสังกัดการจับฉลากที่พักอาศัยส่วนกลาง ทร.พื้นที่กรุงเทพฯ ใน วันศุกร์ ที่ 31 พ.ค.56 0930 ณ กอพ.สก.ทร. 21 พ.ค.56
01562 ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2556 22 พ.ค.56
01563 การนับเวลาราชการเป็นทวีคูณของข้าราชการซึ่งประจำปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเขตที่ได้มีการประกาศใช้กฎอัยการศึก เมื่อวันที่ ๑๙ ก.ย.๔๙ 22 พ.ค.56
01564 เรื่อง มารดาถึงแก่กรรม ของ พ.จ.อ.นาวี ผลิอุบล ตำแหน่ง พลขับแผนกรถเครืองท่นแรง กงย.ชย.ทร. 23 พ.ค.56
01565 คำสั่งกรมช่างโยธาทหารเรือ(เฉพาะ) ที่ ๓๕๙/๒๕๕๖ 23 พ.ค.56
01566 คำสั่งคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลกรมช่างโยธาทหารเรือ(เฉพาะ)ที่๑/๒๕๕๖ 23 พ.ค.56
01567 ขอเชิญประชุมติดตามงาน ชย.ทร. ประจำเดือน พ.ค.๕๖ 23 พ.ค.56
01568 บัญชีรายชื่อปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ชย.ทร. ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๖ 23 พ.ค.56
01569 ประกาศ ชย.ทร. ลง ๒๑ พ.ค.๕๖ เรื่อง การสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. ประจำปี ๒๕๕๖ 27 พ.ค.56
01570 เสียงตามสายพระราชวังเดิม เมื่อ ประจำวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 28 พ.ค.56
01571 แจ้งกำหนดการอบรมศีลธรรม เดือน มิ.ย.๕๖ 28 พ.ค.56
01572 เสียงตามสายพระราชวังเดิม ประจำวันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 31 พ.ค.56
01573 ตรวจสอบข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐของผู้มีสิทธิ และบุคคลในครอบครัวที่มีอายุมากกว่า 90 ปี ในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ 31 พ.ค.56
01574 การมอบทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิก สอ.อร. ประจำปี ๒๕๕๖ 1 มิ.ย.56
01575 กำหนดการฟังบรรยายการจัดการความรู้ (KM) เรื่อง การซ่อมบำรุงดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศ 3 มิ.ย.56
01576 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ 4 มิ.ย.56
01577 ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ จำนวน ๒๓๒ นาย 4 มิ.ย.56
01578 ใบสมัครสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. ประจำปี ๒๕๕๖ 4 มิ.ย.56
01579 คำสั่งกรมช่างโยธาทหารเรือ (เฉพาะ) ที่ ๔๒๓/๒๕๕๖ 5 มิ.ย.56
01580 ระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วยการตรวจสุขาภิบาล พ.ศ.๒๕๔๑ 5 มิ.ย.56
01581 แจ้งรายชื่อ และรายละเอียด ผู้มีสิทธิสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประำจำปี ๒๕๕๖ 6 มิ.ย.56
01582 แนวทางปฏิบัติตนของผู้เข้าสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี ๒๕๕๖ 11 มิ.ย.56
01583 การเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลดีเด่นของ ทร. ประจำปี 2556 12 มิ.ย.56
01584 รายละเอียดตำราและเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการออกข้อสอบการสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต.(วิชาทั่วไป) ประจำปี 2556 13 มิ.ย.56
01585 การส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรองตามกฏหมาย 13 มิ.ย.56
01586 การปฏิบัติตนของผู้เข้าสอบเลื่อนฐานะ ฯ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) 13 มิ.ย.56
01587 คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่๔๕๒/๒๕๕๖ เรื่องเลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร 13 มิ.ย.56
01588 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ 17 มิ.ย.56
01589 กบข.ภาคสมัครใจเลือกรับบำนาญสูตรเดิมได้ภายในปี ๕๘ 18 มิ.ย.56
01590 รายชื่อข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเข้ารับการศึกษาหลักสูตร รร.อส. รุ่นที่ 46 ประจำปี งป.57 18 มิ.ย.56
01591 กำหนดการดูงานลิฟท์ ณ บริษัท Mitsubishi elevator (ประเทศไทย) จำกัด บางนา-ตราด กม. 6.5 20 มิ.ย.56
01592 การประเมินค่านายทหารสัญญาบัตรและประเมินผู้บริหารระดับสูงของ ทร.ครั้งที่ 2 งป.56 20 มิ.ย.56
01593 กำหนดการแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข 2 และหมายเลข 4 ในวันสำคัญต่าง ๆ ประจำเดือน ก.ค.56 20 มิ.ย.56
01594 สรุปคะแนนสอบนายทหารประทวน ปี56 21 มิ.ย.56
01595 คะแนนสอบประทวน ปี 56 21 มิ.ย.56
01596 การสัมมนาการใช้โปรแกรมระบบงานสนับสนุนข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (HRMISS) ประจำปี งป.56 25 มิ.ย.56
01597 โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของ กห. ตามมติคณะรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ 2557 25 มิ.ย.56
01598 คำสั่งกรมช่างโยธาทหารเรือ (เฉพาะ) ที่ ๔๖๓/๒๕๕๖ 26 มิ.ย.56
01599 ขอเชิญประชุมรับมอบนโยบาย รอง จก.ชย.ทร. (ฝ่ายบริหาร) 26 มิ.ย.56
01600 รายชื่อหมายเลขสอบ และห้องสอบ นายทหารสัญญาบัตรเลื่อนยศเป็น น.ท.-น.ต. ประจำปี ๒๕๕๖ 27 มิ.ย.56
01601 บัญชีรายชื่อปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ชย.ทร. ประจำเดือน ก.ค.๕๖ 27 มิ.ย.56
01602 คำสั่งกรมช่างโยธาทหารเรือ (เฉพาะ) ที่ ๔๘๖/๒๕๕๖ 28 มิ.ย.56
01603 คำสั่งกรมช่างโยธาทหารเรือ (เฉพาะ) ที่ ๔๘๗/๒๕๕๖ 28 มิ.ย.56
01604 ขอเชิญประชุม นขต.ชย.ทร. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ 28 มิ.ย.56
01605 ประชาสัมพันธ์เงินช่วยพิเศษ กรณีข้าราชการ ลูกจ้าง ถึงแก่ความตาย 28 มิ.ย.56
01606 แจ้งกำหนดการอบรมศี,ธรรม เดือน ก.ค.๕๖ 29 มิ.ย.56
01607 กำหนดการฟังบรรยายการจัดการความรู้ (KM) เรื่องการคิดประมาณการงานก่อสร้าง 2 ก.ค.56
01608 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 3 ก.ค.56
01609 ขออนุมัติให้ข้าราชการเข้าร่วมการสัมมนาทบทวนระบบขีดความสามารถ/ขีดสมรรถนะของ ทร. 4 ก.ค.56
01610 ขออนุมัติปรับแต่งรายละเอียดตามโครงการศึกษาฯและขออนุมัติจัดสัมมนาทบทวนระบบขีดความสามารถ/ขีดสมรรถนะของ ทร. 4 ก.ค.56
01611 คำสั่งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา กรมช่างโยธาทหารเรือ 4 ก.ค.56
01612 กำหนดการฟังบรรยายการจัดการความรู้ เรื่องการซ่อมบำรุงดูแลรักษาเครื่องแปลงความถี่ 10 ก.ค.56
01613 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๑๕๔/๒๕๕๖ เรื่องให้นายทหารประทวนรับราชการ 11 ก.ค.56
01614 รายชื่อผู้เข้ารับฟังการบรรยายการจัดการความรู้ (KM) ประจำปี งป.๕๖ เรื่องการคิดประมาณการงานก่อสร้าง 12 ก.ค.56
01615 คำสั่ง ทร. ที่ ๑๕๔/๒๕๕๖ ลง ๘ ก.ค.๕๖ เรื่อง ให้นายทหารประทวนรับราชการ 12 ก.ค.56
01616 ประกาศด่วน หมวดงานประปากงย.ชย.ทร.แจ้งน้ำเมนการประปานครหลวงทำการซ่อมทำอยู่ ณ แยกศิริราช 15 ก.ค.56
01617 กองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการในกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๖ รวม ๑๓ อัตรา 16 ก.ค.56
01618 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 17 ก.ค.56
01619 รายชื่อ หมายเลขประจำตัวสอบ และพื้นที่สอบ ในการสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. (วิชาทั่วไป) ประจำปี 2556 17 ก.ค.56
01620 ตรวจสอบรายชื่อข้าราชการทหารยศ พ.จ.อ.อัตราเงินเดือน พ.จ.อ.(พิเศษ) ถึง ยศ ร.อ.ที่มีเงินเดือนเต็มขั้นสูงสุดของระดับ น.2 และอยู่ในเกณฑ์ได้รับการปรับระดับเงินเดือนเป็นระดับ น.3 ในห้วงเวลาระหว่าง 1 ต.ค.53 ถึง 1 เม.ย.56 17 ก.ค.56
01621 การขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องอิสริยาภรณ์เหรียญหรือตราต่างประเทศ 17 ก.ค.56
01622 ประกาศ กพ.ทร. เรื่อง รับสมัครนายทหารสัญญาบัตรที่เลื่อนฐานะมาจากนายทหารประทวน นายทหารประทวน และลูกจ้างประจำคุณวุฒิปริญญา 17 ก.ค.56
01623 คำสั่งกรมช่างโยธาทหารเรือ (เฉพาะ) ที่ ๕๔๔/๒๕๕๖ 18 ก.ค.56
01624 ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าศึกษาหลักสูตรนายทหารทั่วไป รุ่นที่ ๓๗ 18 ก.ค.56
01625 กรมกำลังพลทหารเรือ จัดบรรยายพิเศษ "ร่างกฎหมายกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการและผลกระทบต่อข้าราชการ" ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ 19 ก.ค.56
01626 กรมอู่ทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเป็นพนักงานราชการ จำนวน ๑๐ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดชลบุรี 19 ก.ค.56
01627 กำหนดการฟังบรรยายการจัดการความรู้เรื่อง ความรู้เบื้องต้นรถเครื่องทุ่นแรง 24 ก.ค.56
01628 แจ้ง หมายเลขประจำตัวสอบ ห้องสอบ และพื้นที่สอบ ในการสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. (วิชาทั่วไป) ประจำปี 2556 24 ก.ค.56
01629 กำหนดการแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข 2 และหมายเลข 4 ในวันสำคัญต่าง ๆ ประจำเดือน ส.ค.56 24 ก.ค.56
01630 พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมกุฎราชกุมาร กรกฎาคม พุทธศักราช 2556 25 ก.ค.56
01631 การจัดผู้แทน ผบ.ทร. ผู้แทน ทร. หรือคณะผู้แทน ทร.เฝ้าฯ รับ – ส่งเสด็จ และร่วมงานสำคัญต่าง ๆ ระหว่าง 1 - 31 ส.ค.56 26 ก.ค.56
01632 กรมกำลังพลทหารเรือ เปิดสอบคัดเลือกกำลังพลเพื่อบรรจุในตำแหน่งอัตรานายทหารสัญญาบัตรปริญญา จำนวน ๑๖ อัตรา 26 ก.ค.56
01633 แจ้งชำระค่าเช่าที่ดินบ้านสวัสดิการ ทร. (สัตหีบ) 26 ก.ค.56
01634 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฏไทย (ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย) ลูกจ้างประจำ ๑๔ ก.ค. ๒๕๕๖ 26 ก.ค.56
01635 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฏไทย (ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย) ข้าราชการกองทัพเรือ ๑๔ ก.ค.๒๕๕๖ 26 ก.ค.56
01636 กรมแพทย์ทหารเรือ จัดมหกรรมการจัดการความรู้กรมแพทย์ทหารเรือ 29 ก.ค.56
01637 ขอเชิญเข้าร่วมวิ่งแข่งขันเพื่อสุขภาพ ณ วังนันทอุทยาน ใน ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 29 ก.ค.56
01638 คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่๖๔๔/๒๕๕๖ เรื่องเลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร 29 ก.ค.56
01639 คำสั่งกองทัพเรือที่ 175/2556ให้นายทหารรับราชการ 29 ก.ค.56
01640 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 30 ก.ค.56
01641 รายชื่อข้าราชการเข้ารับการศึกษาหลักสูตร วทร.รุ่นที่ 46 พรรคพิเศษ เข้ารับการตรวจร่างกายและสุขภาพจิต 30 ก.ค.56
01642 แจ้งกำหนดการอบรมศีลธรรม เดือน ส.ค.56 30 ก.ค.56
01643 บัญชีรายชื่อปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน เดือน สิงหาคม ๒๕๕๖ 30 ก.ค.56
01644 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 31 ก.ค.56
01645 กรมช่างโยธาทหารเรือ จัดพิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 31 ก.ค.56
01646 ขออนุมัติจัดงาน และวงเงินค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ชย.ทร. 31 ก.ค.56
01647 กวก.ชย.ทร.จัดบรรยายการจัดการความรู้(KM) 1 ส.ค.56
01648 กวก.ชย.ทร. ขอให้ส่งข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เข้าฟังบรรยาย (KM) 1 ส.ค.56
01649 เลื่อนเวลา ประชุม นขต.ชย.ทร. 1 ส.ค.56
01650 ขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้รับการติดตั้งเพิ่มเติม 2 ส.ค.56
01651 กองทัพเรือ กำหนดพิธีทำบุญอาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ 5 ส.ค.56
01652 กองทัพเรือ จัดกิจกรรม "ร้อยรวมดวงใจ เทิดไท้องค์ราชินี" เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ณ หอประชุมกองทัพเรือ 5 ส.ค.56
01653 การประกอบพิธีมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถของ ทร.ให้เป็นกิตติมศักดิ์และเครื่องหมายอภิรักษ์นาวีให้แก่บุคคลต่าง ๆ ในนาม ทร. 6 ส.ค.56
01654 ห้ามจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์บริเวณโดยรอบลานสวนสนามอาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนัทอุทยาน วันที่ ๘ - ๙ ส.ค.๕๖ 6 ส.ค.56
01655 สำนักพระราชวังได้จัดที่สำหรับลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 6 ส.ค.56
01656 สำนักงานทหารเรือหญิง จัดงาน "นพทศวารสำนักงานทหารเรือหญิง ประชุมใหญ่ทหารเรือหญิง ประจำปี ๒๕๕๖ 8 ส.ค.56
01657 ขอเชิญเช่าบูชาพระรูปจำลองพระชัยหลังช้าง พระกริ่ง และเหรียญที่ระลึก เพื่อสมทบทุนจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 8 ส.ค.56
01658 ขอเชิญชวนรับชมเทปโทรทัศน์การถวายพระพรชัยมงคล ฯ ทาง ททบ.๕ ใน ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ 9 ส.ค.56
01659 เสียงตามสายพระราชวังเดิม ประจำวันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ 9 ส.ค.56
01660 เลื่อนประชุมการจัดงานพิธีอำลาชีวิตการรับราชการ 13 ส.ค.56
01661 ผลการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา ชย.ทร. ประจำปี ๒๕๕๖ 13 ส.ค.56
01662 เสียงตามสายพระราชวังเดิม ประจำวันพุธที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ 14 ส.ค.56
01663 กพ.ทร.ขอแจ้งกำหนดการและการปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญา เพื่อบรรจุในตำแหน่งอัตรานายทหารสัญญาบัตรปริญญา ประจำปี 2556 14 ส.ค.56
01664 งานแผนกซ่อมเครื่องเย็นและเครื่องปรับอากาศ กงค.ชย.ทร. 14 ส.ค.56
01665 คำสั่ง กองทัพเรือที่ ๒๐๒/๕๖ และ ๒๐๓/๕๖ เรื่องให้นายทหารประทวนรับราชการ 17 ส.ค.56
01666 แจ้งกำหนดการ สถานที่สอบ และการปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการใน ทร.ประจำปี 2556 ในวันเสาร์ที่ 24 ส.ค.56 ณ โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ 20 ส.ค.56
01667 ผนวก ค บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ของ ทร.กลุ่มที่ 3 (ข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร และลูกจ้างประจำ) 22 ส.ค.56
01668 ผนวก ข บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ของ ทร.กลุ่มที่ 2 (น.อ. - ร.ต.) 22 ส.ค.56
01669 ผนวก ก บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ของ ทร.กลุ่มที่ 1 (น.อ.(พ.) ขึ้นไป) 22 ส.ค.56
01670 คำสั่ง ทร.(เฉพาะ) ที่ 538/2556 ลง 16 ส.ค.56 (เอกสารลงนาม) 22 ส.ค.56
01671 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๒๐๕/๒๕๕๖ และ ๒๐๖/๒๕๕๖ เรื่องให้นายทหารรับราชการ 26 ส.ค.56
01672 บัญชีรายชื่อปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ชย.ทร. ประจำเดือน ก.ย.๕๖ 26 ส.ค.56
01673 บัญชีรายชื่อนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน ปฏิบัติหน้าที่เวรเฝ้าฯ ประจำเดือน ก.ย.๕๖ 26 ส.ค.56
01674 กำหนดการแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข 2 และหมายเลข 4 ในวันสำคัญต่าง ๆ ประจำเดือน ก.ย.56 28 ส.ค.56
01675 แจ้งรายชื่อผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ของคะแนนสอบรวมภาควิชาการ และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาเพื่อบรรจุในตำแหน่งอัตรานายทหารสัญญาบัตรปริญญา ประจำปี 2556 28 ส.ค.56
01676 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ 30 ส.ค.56
01677 แบบฟอร์ม การคัดเลือกบุคคลนักศึกษาเก่าดีเด่น เพื่อยกย่องและประกาศเกียรติคุณของสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 30 ส.ค.56
01678 การขอสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทดแทนที่สูญหาย และการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย 2 ก.ย.56
01679 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖ 3 ก.ย.56
01680 แจ้งกำหนดการอบรมศีลธรรม เดือน ก.ย.๕๖ 3 ก.ย.56
01681 ด่วน ข่าวการถึงแก่กรรมของ บุตรชาย น.ท.สุจิต เมืองพรหม 5 ก.ย.56
01682 คำสั่งกองทัพเรือที่215/2556 เรื่องเลื่อนยศนายทหารประทวน 5 ก.ย.56
01683 คำสั่ง ชย.ทร.ที่ ๕๘/๒๕๕๖ ลง ๖ ก.ย.๕๖ เรื่อง ให้นายทหารประทวนรับราชการ 6 ก.ย.56
01684 ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพเรือ ประจำปี 2556 รอบแรก และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบรอบที่สอง 6 ก.ย.56
01685 ขออนุมัติให้ข้าราชการเข้าศึกษาหลักสูตร อส.รุ่นที่ 46 ประจำปี งป.57 6 ก.ย.56
01686 คำแนะนำการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ 9 ก.ย.56
01687 ต่อ2 คำแนะนำการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ 9 ก.ย.56
01688 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญา เพื่อบรรจุในตำแหน่งอัตรานายทหาร สัญญาบัตรปริญญา ประจำปี 2556 11 ก.ย.56
01689 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง 11 ก.ย.56
01690 การคัดเลือกนิสิตเก่าดีเด่นประจำปี 2557 ของสมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อยกย่องและประกาศเกียรติคุณให้ทราบโดยทั่วกัน 12 ก.ย.56
01691 การกำหนดอัตราตำแหน่งข้าราชการทหารที่มีสิทธิได้รับเงินวิทยฐานะครู 12 ก.ย.56
01692 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖ 12 ก.ย.56
01693 คำสั่ง กองทัพเรือที่๒๒๒/๒๕๕๖ เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ 12 ก.ย.56
01694 การขอเลื่อนยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตรที่มีคุณสมบัติครบถ้วนอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการเลื่อนยศเป็น ว่าที่ยศ ใน 1 ต.ค.56 รวมทั้งขอพระราชทานยศวาระ ต.ค.56 (ปลดว่าที่ยศ) 12 ก.ย.56
01695 การรายงานตัวเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรของ วปอ.สปท. ประจำปี 2556 - 2557 12 ก.ย.56
01696 ขออนุมัติให้ข้าราชการเข้าศึกษาหลักสูตรทั่วไป รุ่นที่ ๓๗ ประปี งป.๕๗ 14 ก.ย.56
01697 โปรดเกล้าให้นายทหารรับราชการ ต.ค.๕๖ 15 ก.ย.56
01698 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ และ เรื่อง พระราชทานยศทหารชั้นนายพล 16 ก.ย.56
01699 คำสังกองทัพเรือ ที่ ๒๒๙/๒๕๕๖ เรื่องให้นายทหารรับราชการ 17 ก.ย.56
01700 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖ 17 ก.ย.56
01701 ขอให้แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะนายทหารประทวน งป.๕๗ 17 ก.ย.56
01702 ขออนุมัติให้บุคคลเข้าศึกษาหลักสูตร วทร.รุ่นที่๔๖ ประจำปี งป.๕๗ 17 ก.ย.56
01703 ผู้บัญชาการทหารเรือ เยี่ยมอำลาหน่วยในพื้นที่สัตหีบ และภาคตะวันออก ๑๗ ก.ย.๕๖ 17 ก.ย.56
01704 การแข่งขันเทนนิสระหว่างหน่วยกีฬาต่าง ๆ ในสัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี ๒๕๕๖ 17 ก.ย.56
01705 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานยศทหารชั้นนายพล 17 ก.ย.56
01706 ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพันจ่านักเรียน ประจำปี งป.๕๗ 17 ก.ย.56
01707 ขออนุมัติให้ข้าราชการเข้าศึกษาหลักสูตร รร.เสธ. รุ่นที่๗๔ ประจำงบประมาณปี ๕๗ 17 ก.ย.56
01708 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ 18 ก.ย.56
01709 กำหนดการจัดทำบัตรประจำตัวให้แก่นายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพลเรือ 19 ก.ย.56
01710 งานเลี้ยงผู้เกษียณอายุราชการ ชย.ทร. ประจำปี ๕๖ 20 ก.ย.56
01711 บันทึกความทรงจำของผู้เกษียณอายุราชการ ชย.ทร. 22 ก.ย.56
01712 คำสั่งกองทัพเรือ ที่244/2556 เรื่องเลื่อนยศนายทหารประทวน 23 ก.ย.56
01713 รายชื่อ หลักสูตรพันจ่านักเรียน ประจำปี งป.๕๗ 23 ก.ย.56
01714 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพเรือ ประจำปี 2556 23 ก.ย.56
01715 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ 24 ก.ย.56
01716 การประกอบพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีให้ผู้ที่ได้รับพระราชทานยศทหารชั้นนายพลเรือ วาระ ต.ค.56 ใน 1 ต.ค.56 เวลา 1000 ณ ท้องพระโรง พระราชวังเดิม 24 ก.ย.56
01717 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๒๔๘/๒๕๕๖ เรื่องให้นายทหารรับราชการ 24 ก.ย.56
01718 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๒๔๗/๕๖ เรื่องให้นายทหารรับราชการ 24 ก.ย.56
01719 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖ 25 ก.ย.56
01720 กำหนดการเปลี่ยนแปลงเวลาการปฏิบัติในพิธีอำลาชีวิตรับราชการของผู้เกษียณอายุราชการ ปี๕๖ 25 ก.ย.56
01721 ระเบียบ ทร.ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ พ.ศ.๒๕๕๔ 25 ก.ย.56
01722 คำสั่ง กห.เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร 26 ก.ย.56
01723 กิจการหอประชุม ทร.จะรับสมัครข้าราชการ ทร.ประจำการ 26 ก.ย.56
01724 พธ.ทร.ปรับราคาค่าตัดเย็บเครื่องแต่งกายและส่วนประกอบเครื่องแบบ 26 ก.ย.56
01725 โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของ กห.ตามมติคณะรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ 2557 - 2561 26 ก.ย.56
01726 พธ.ทร.จะดำเนินการจ่ายยุทธอาภรณ์ที่เคยชะลอการเบิกจ่ายไว้ให้กับกำลังพลทุกชั้นยศ 26 ก.ย.56
01727 ขออนุมัติ รับ - ส่งหน้าที่ จก.ชย.ทร. 27 ก.ย.56
01728 กำหนดการประกอบพิธีแสดงความยินดีให้แก่นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับพระราชทานยศทหารชั้นนายพล 26 ก.ย.56
01729 การปฏิบัติในการรายงานตัว หลักสูตรนายทหารอาวุโส รุ่นที่ ๕๖ และหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ ๗๔ 27 ก.ย.56
01730 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ 27 ก.ย.56
01731 คำสั่ง กระทรวงกลาโหม ที่ ๙๖๐/๒๕๕๖ เรื่องเลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร 27 ก.ย.56
01732 ข้อมูลการแจ้งเตือนภัย ศบภ.ทร. 27 ก.ย.56
01733 ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตการรับราชการของผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 28 ก.ย.56
01734 แจ้งกำหนดการอบรมศีลธรรม เดือน ต.ค.๕๖ 29 ก.ย.56
01735 คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๙๖๓/๒๕๕๖ เรื่องเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร 4 ต.ค.56
01736 คำสั่งกองทัพเรือที่ ๖๗๓/๒๕๕๖ เรื่องให้นายทหารรับราชการ 4 ต.ค.56
01737 คำสั่งกองทัพเรือที่ ๒๕๙/๒๕๕๖ เรื่องให้นายทหารรับราชการ 3 ต.ค.56
01738 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกองทัพเรือ 3 ต.ค.56
01739 คำสั่งกองทัพเรือ ที่250/2556 เรื่องให้นายทหารประทวนรับราชการ 30 ก.ย.56
01740 คำสั่ง กองทัพเรือที่ ๒๔๙/๒๕๕๖ และ ๑๖๒/๒๕๕๖ เรื่องให้นายประทวนรับราชการ 1 ต.ค.56
01741 ประกาศคณะอนุกรรมการยิงปืน ทร. 2 ต.ค.56
01742 คำสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนเป็นบำเหน็จครึ่งปีหลังของปีงบประมาณ 2556 และปรับระดับชั้นเงินเดือนข้าราชการ ทร.(ชั้นสัญญาบัตร) 2 ต.ค.56
01743 คำสั่งกองทัพเรือที่ ๖๗๔/๒๕๕๖ เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ 4 ต.ค.56
01744 พระบรมราโชวาท ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 4 ต.ค.56
01745 ยศ.ทร.กำลังเสนอ ทร. ขออนุมัติแบบภาพผู้บังคับบัญชาสำหรับแจแจ่ายหน่วยต่าง ๆ 4 ต.ค.56
01746 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ 7 ต.ค.56
01747 การเลื่อนชั้นเงินเดือนเป็นบำเหน็จครึ่งปีหลังของปีงบประมาณ 2556 และปรับระดับชั้นเงินเดือนข้าราชการกองทัพเรือ (ชั้นประทวน) 7 ต.ค.56
01748 ฟอนต์สารบรรณ ปรับปรุงใหม่ Sarabun New เพื่อแก้ปัญหา 7 ต.ค.56
01749 โครงการ อบรม ประชุม และสัมมนาของหน่วยต่าง ๆ ใน ทร. ประจำปี งป.57 8 ต.ค.56
01750 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ 8 ต.ค.56
01751 ตรวจสอบความถูกต้องของคำสั่งการเลื่อนชั้นเงินเืดือนเป็นบำเหน็จครึ่งปีหลัง (ต.ค.56) 8 ต.ค.56
01752 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ 9 ต.ค.56
01753 กพ.ทร.จะเตรียมการขอรับสิทธิกำลังพลให้แก่ข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดประจำปี งป.๕๗ 9 ต.ค.56
01754 สสท.ทร. ขอแจ้งข้อมูลโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ ทร. 9 ต.ค.56
01755 การเสนอความต้องการโครงการศึกษาประจำปี งป.58 และโครงการพัฒนาองค์บุคคลของ ทร. ระยะสั้น (5 ปี) ตั้งแต่ปี งป.59 - 63 9 ต.ค.56
01756 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ 10 ต.ค.56
01757 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ 11 ต.ค.56
01758 รายนามผู้บังคับบัญชา กองทัพเรือ ๑ ต.ค.๕๖ 11 ต.ค.56
01759 คำสั่งกองทัพเรือที่ ๒๘๕/๒๕๕๖ เรื่องให้นายทหารรับราชการ 11 ต.ค.56
01760 นโยบาย ผู้บัญชาการทหารเรือ ๒๕๕๗ 11 ต.ค.56
01761 โครงการ เกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของ กห.ตามมติคณะรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ 2557 - 2561 11 ต.ค.56
01762 นโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (เอกสาร) 13 ต.ค.56
01763 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ 16 ต.ค.56
01764 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับบำนาญเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2546 ซึ่งออกจากราชการตั้งแต่ 30 ก.ย.55 - 30 ก.ย.56 16 ต.ค.56
01765 แนวทางการปฏิบัติในการประสานกับกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เพื่อจัดการดูงานในต่างประเทศ 16 ต.ค.56
01766 การสัมมนาเรื่อง ระบบการยื่นขอทุนวิจัยจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service for National Research Management System) 16 ต.ค.56
01767 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ 17 ต.ค.56
01768 พยากรณ์อากาศประจำวัน 17 ต.ค.56 17 ต.ค.56
01769 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ 18 ต.ค.56
01770 กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ ประจำวันที่ 18 ตุลาคม 2556 18 ต.ค.56
01771 ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่สภากาชาดไทยมีมติให้เหรียญกาชาดสมนาคุณ 18 ต.ค.56
01772 คำสั่ง ทร.(เฉพาะ) ที่ 700/2556 ลง 14 ต.ค.56 แก้ไขคำสั่ง ทร. ปรับระดับและเลื่อนชั้นเงินเดือนให้แก่นายทหารสัญญาบัตร สังกัด ทร.ผู้ที่เลื่อนฐานะจากนายทหารประทวนตามคำสั่ง กห.ที่ 963/2556 ลง 24 ก.ย.56 18 ต.ค.56
01773 การออกประกาศเปลี่ยนชื่อสกุลของข้าราชการต่ำกว่าสัญญาบัตรและลูกจ้าง 24 ต.ค.56
01774 พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พ.ศ.๒๕๕๖ 24 ต.ค.56
01775 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๒๙๙/๒๕๕๖ เรื่องให้นายทหารรับราชการ 24 ต.ค.56
01776 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี 25 ต.ค.56
01777 การเตรียมผ้าพันแขนทุกประกอบเครื่องแบบ 25 ต.ค.56
01778 ภาพเครื่องแบบนายทหารสัญญาบัตร ๒๕๕๖ 25 ต.ค.56
01779 การปฏิบัติของหน่วยในการไว้อาลัยกรณี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑุตโน) สิ้นพระชนม์ เมื่อ 24 ต.ค.56 25 ต.ค.56
01780 ราย ชื่อข้าราชการที่ไ้ด้รับใบประกาศกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2555 25 ต.ค.56
01781 การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการพัฒนากำลังพลของ ทร.ตามขีดสมรรถนะและการจัดทำโครงการศึกษาของ ทร.ประจำปี งป.๕๘ ใน ๗ พ.ย.๕๖ 29 ต.ค.56
01782 คำสั้ง กองทัพเรือ ที่ ๓๐๐/๒๕๕๖ เรื่องแก้ไขคำสั่ง กองทัพเรือ ที่๒๕๐/๒๕๕๖ 29 ต.ค.56
01783 ประกาศ คณะกรรมการจัดเข้าพักอาศัยในอาคารที่พักอาศัยส่วนกลางกองทัพเรือ พื้นที่กรุงเทพฯ เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้า ( แบบฟอร์มรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้า ) 29 ต.ค.56
01784 ตรวจสอบรายชื่อกำลังพลผู้ได้รับพระราชทานเหรียญจักรมาลา (ร.จ.ม.) ประจำปี 2550 - 2555 29 ต.ค.56
01785 แจ้งกำหนดการอบรมศีลธรรม เดือน พ.ย.๕๖ 30 ต.ค.56
01786 ขยายเวลาไว้ทุกข์จากเดิม ๑๕ วัน เป็น ๓๐ วัน 30 ต.ค.56
01787 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๓๐๖/๒๕๕๖ เรื่อง แก้ไขคำสั่งกองทัพเรือ 30 ต.ค.56
01788 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ 31 ต.ค.56
01789 ประกาศผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบ เรื่อง เลื่อนประชุม นขต.ชย.ทร. และชุมเรื่องอื่น ๆ 31 ต.ค.56
01790 กำหนด จำหน่ายสินค้าในพื้นที่ ชย.ทร. วันที่ ๑ พ.ย.๕๖ และ ๘ พ.ย.๕๖ 31 ต.ค.56
01791 สปช.ทร. เรื่อง รายงานการประเมินผบการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ ทร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556(12เดือน) 31 ต.ค.56
01792 สสท.ทร. เรื่อง ขอให้หน่วยต่าง รวบรวมความต้องการเครื่องมือสื่อสารและสารสนเทศ งป.58 31 ต.ค.56
01793 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๓๘๐/๒๕๕๖ เรื่องให้นายทหารรับราชการ 31 ต.ค.56
01794 แบบสอบถามเพื่อสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาบุคลากรของ ทร. 2 พ.ย.56
01795 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 4 พ.ย.56
01796 สลก.ทร.ขอเชิญชวนให้หน่วยส่งภาพกิจกรรมพร้อมคำบรรยาย 4 พ.ย.56
01797 บิดา พ.จ.อ.วิรัช พุ่มสีนิล ถึงแก่กรรม 5 พ.ย.56
01798 เสียงตามสายพระราชวังเดิม ประจำวันอังคารที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 5 พ.ย.56
01799 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๓๑๖/๒๕๕๖ เรื่องให้นายทหารประทวนรับราชการ 5 พ.ย.56
01800 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 6 พ.ย.56
01801 รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรนักบริหารทีมงาน 7 พ.ย.56
01802 การ เสนอขอเหรียญกาชาดสมนาคุณ ประจำปี 2556 ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ 7 พ.ย.56
01803 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๓๒๔/๒๕๕๖ เรื่อง ให้นายทหารประทวนออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการ ก่อนกำหนด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 12 พ.ย.56
01804 แบบฟอร์มสถานะภาพเครื่องแปลงความถี่ 13 พ.ย.56
01805 สารจาก พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผบ.ทร. 13 พ.ย.56
01806 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 14 พ.ย.56
01807 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 15 พ.ย.56
01808 สียงตามสายพระราชวังเดิม ประจำวันศุกร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 15 พ.ย.56
01809 การขอเลื่อนยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตรที่มีคุณสมบัติครบถ้วนอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการเลื่อนยศเป็น ว่าที่ยศ ใน พ.ย. และ ธ.ค.56 15 พ.ย.56
01810 เสียงตามสายพระราชวังเดิม ประจำวันจันทร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 18 พ.ย.56
01811 วันพุธที่ ๒๐ พ.ย.๕๖ แต่งเครื่องแบบหมายเลข๒ 18 พ.ย.56
01812 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 18 พ.ย.56
01813 แบบฟอร์มตารางสถานะภาพรถยนต์เครื่องทุ่นแรงสาย ชย.ทร. 22 พ.ย.56
01814 คำสั่งกรมกำลังพลทหารเรือ (เฉพาะ) ที่ ๒๑๐/๒๕๕๖ 19 พ.ย.56
01815 การอบรมหลักสูตรนายทหารกำลังพล รุ่นที่ 11 ประจำปี งป.57 19 พ.ย.56
01816 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๓๒๙/๒๕๕๖ เรื่องให้นายทหารรับราชการ 19 พ.ย.56
01817 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 20 พ.ย.56
01818 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 25 พ.ย.56
01819 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 21 พ.ย.56
01820 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๓๓๐/๒๕๕๖ เรื่องแต่งตั้งนักศึกษาวิชาทหารเป็นนายทหารประทวน 20 พ.ย.56
01821 สสท.จะปรับโอนการบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ ทร. เข้าสู้ระบบ 3G 2100 MHz 25 พ.ย.56
01822 กำหนดการแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข 2 และหมายเลข 4 ในวันสำคัญต่าง ๆ ประจำเดือน ธ.ค.56 26 พ.ย.56
01823 แจ้งกำหนดการอบรมศีลธรรม เดือน ธ.ค.๕๖ 26 พ.ย.56
01824 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 26 พ.ย.56
01825 คำสั่งกองทัพเรือที่ ๓๓๓/๒๕๕๖ เรื่อง แก้ไขคำสั่งกองทัพเรือ 26 พ.ย.56
01826 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 27 พ.ย.56
01827 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 28 พ.ย.56
01828 เสียงตามสายพระราชวังเดิม ประจำวันศุกร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 29 พ.ย.56
01829 แบบฟอร์มขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ ชย.ทร. (ใหม่) 29 พ.ย.56
01830 คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๑๒๖๙/๒๕๕๖ เรื่อง เลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร 29 พ.ย.56
01831 พิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรณษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี ๒๕๕๖ ชย.ทร. 2 ธ.ค.56
01832 คำสั่ง กห. ที่ 1269/2556 ลง 26 พ.ย.56 เรื่อง เลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร และข่าว กพ.ทร. ด่วน ที่ 180/11/56 มวว.291600 พ.ย.56 (การเตรียมประกอบพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ผู้ที่ได้รับการเลื่อนยศเป็น ว่าที่ น.อ. และ ว่าที่ น.ท.) 2 ธ.ค.56
01833 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ 3 ธ.ค.56
01834 รายชื่อปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ชย.ทร. ประจำเดือน ธ.ค.๕๖ 3 ธ.ค.56
01835 ตารางข้อมูลระบบปรับอากาศเรือ 6 ธ.ค.56
01836 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ 4 ธ.ค.56
01837 หลักเกณฑ์การหมายประวัติการศึกษา 4 ธ.ค.56
01838 โครงการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเทศกาลปีใหม่ 6 ธ.ค.56
01839 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ 11 ธ.ค.56
01840 พิธีบวงสรวง สักการะ พระอนุสาวรีย์ พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศเธอ พระองค์เจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ฯ 11 ธ.ค.56
01841 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ 12 ธ.ค.56
01842 คำสั่ง กห ที่ ๑๒๑๖/๒๕๕๖ เรื่อง เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร 12 ธ.ค.56
01843 ประกาศ กระทรวงกลาโหม เรื่องให้นายทหารรับราชการ และประกาศ กระทรวงกลาโหม เรื่องพระราชทานยศชั้นนายพล 12 ธ.ค.56
01844 รอง จก.ชย.ทร.(ฝ่ายบริหาร) เชิญประชุม คณะทำงานพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างอัตรากำลังพลของ ชย.ทร. 13 ธ.ค.56
01845 คณะทำงาน PMQA ชย.ทร. และ หน.นฝอ.ชย.ทร. ขอเชิญประชุม วันอังคารที่ ๑๗ ธ.ค.๕๖ เวลา ๑๓๓๐ ณ ห้องประชุม ชย.ทร. 13 ธ.ค.56
01846 แบบฟอร์ม ตัวอย่าง ข้อมูลรายละเอียดประกอบการออกแบบ 13 ธ.ค.56
01847 ชย.ทร. อนุมัติแบ่งวงเงินจัดสรรยอดพัสดุทั่วไป ชย. ให้กับหน่วยต่าง ๆ ของ ชย.ทร. จำนวน 5 หน่วย 15 ธ.ค.56
01848 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ 16 ธ.ค.56
01849 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ 17 ธ.ค.56
01850 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ 18 ธ.ค.56
01851 คำสั่ง (เฉพาะ) คณะอนุกรรมการต่างๆ ชย.ทร. 18 ธ.ค.56
01852 คำสั่ง (เฉพาะ) คณะทำงานต่างๆ ชย.ทร. 18 ธ.ค.56
01853 คำสั่งคณะกรรมการสวัสดิการภายใน ชย.ทร. (เฉพาะ) ที่ ๑๑/๒๕๕๖ 18 ธ.ค.56
01854 น.อ.เอกธนา รัตนสุวรรณ หน.นฝอ.ชย.ทร. ประธาน ประชุม คณะ ทำงาน PMQA 18 ธ.ค.56
01855 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 19 ธ.ค.56
01856 การแต่งเครื่องแบบหมาย ๒ ประจำเดือน ม.ค.๕๗ 19 ธ.ค.56
01857 การจัดการแข่งขันมวยไทยโลก "THAI FIGHT" 19 ธ.ค.56
01858 คณะอนุกรรมการนันทนาการ ชย.ทร. จัดทัศนศึกษานอกสถานที่ จว.เลย 19 ธ.ค.56
01859 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ 20 ธ.ค.56
01860 ประชุม ปรับปรุงโครงสร้างอัตราอัตรากำลังพล ชย.ทร. วันพุธที่ ๒๕ ธ.ค.๕๖ เวลา ๐๙๐๐ 24 ธ.ค.56
01861 เลื่อนประชุม ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบตามที่ รอง จก.ชย.ทร. (ฝ่ายบริหาร) แจ้งเลื่อนประชุมปรับปรุงโครงสร้างอัตราอัตรากำลังพล ชย.ทร. เลื่อนเป็นวันพฤหัส..26 ธ.ค.เวลา 0900 หลังแถวครับ 24 ธ.ค.56
01862 เลื่อนประชุม ล่าสุด ประชุมปรับปรุงโครงสร้าง 25 ธ.ค.56
01863 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ 26 ธ.ค.56
01864 ตรวจสอบรายชื่อข้าราชการในสังกัดที่ได้รับอนุมัติให้ไปช่วยปฏิบัติราชการที่ กอ.รมน. กอ.รมน.จังหวัด และ กอ.รมน.ภาค 4 สน. ประจำปี งป.57 26 ธ.ค.56
01865 รูปแบบโคมไฟ Chandelier ขนาด ๖๐ ซ.ม. จำนวน ๓๙ โคม 21 ม.ค.57
01866 บัญชีรายชื่อปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ชย.ทร. ประจำเดือน ม.ค.๕๗ 27 ธ.ค.56
01867 อนุมัติ จก.ชย.ทร. ให้กำลังพล แถวฟังสารอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๕๗ จาก ผบ.ทร. ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ ม.ค.๕๗ เวลา ๐๘๓๐ 27 ธ.ค.56
01868 งานสังสรรค์เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2557 27 ธ.ค.56
01869 แถวฟังสาร ผบ.ทร. ๒ ม.ค.๕๗ เวลา ๐๘๓๐ 31 ธ.ค.56
01870 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๗ 2 ม.ค.57
01871 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗ 3 ม.ค.57
01872 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๗ 6 ม.ค.57
01873 อนุมัติให้ข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะ ชั้น จอ.และ พ.จ.อ. ประจำปี งป.๕๗ 6 ม.ค.57
01874 วิสัยทัศน์ของกองทัพเรือใหม่ 6 ม.ค.57
01875 ประชุมพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างฯ ชย.ทร. ๗ ม.ค.๕๗ 6 ม.ค.57
01876 การพิจารณาบำเหน็จครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2557 (1 เม.ย.57) 7 ม.ค.57
01877 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗ 7 ม.ค.57
01878 คำสั่ง ชย.ทร.(เฉพาะ) ที่ ๒/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลและจัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ ชย.ทร. 7 ม.ค.57
01879 แจ้งเพื่อทราบด่วน วันพุธที่ ๘ ม.ค.๕๗ จก.ชย.ทร.เป็นประธาน เปิดหลักสูตร 7 ม.ค.57
01880 สส.ทหาร ขอทราบความต้องการที่นั่งในการฝึกอบรมสายวิทยาการเทคโนโลยีสารสนเทศ งป.58 8 ม.ค.57
01881 ประธานกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกอล์การกุศล ชย.ทร. และ รอง จก.ชย.ทร.(ฝ่ายบริหาร)ขอเชิญประชุม วันพฤหัสบดีที่๙ ม.ค.๕๗ เวลา ๑๓๓๐ ณ ห้องประชุม ชย.ทร. 8 ม.ค.57
01882 สสท.ทร.กำหนดเปิดอบรมด้านคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 หลักสูตร 8 ม.ค.57
01883 ขอเชิญประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามแผนปี งป.๕๗ และงานสำคัญอื่นๆ ของ ชย.ทร. วันที่๗ ม.ค.๕๗ เวลา ๐๙๐๐ ห้องประชุม ชย.ทร. 8 ม.ค.57
01884 การจัดทำโครงการเริ่มใหม่ของ ทร. ประจำปีงบประมาณ ๕๙ 8 ม.ค.57
01885 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๗ 9 ม.ค.57
01886 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ 10 ม.ค.57
01887 สปช.ทร. ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารงาน และงบประมาณ (ระดับผู้บริหาร) 10 ม.ค.57
01888 ประกาศกรมอู่ทหารเรือ เรื่องการรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ 10 ม.ค.57
01889 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ กค0406.4/ว132 ลง25พ.ย.56 10 ม.ค.57
01890 กวพ.ซักซ้อมความเข้าใจมติครม.เกี่ยวกับการว่าจ้างเอกชนออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง ว471 10 ม.ค.57
01891 กิจการเดินรถ สวัสดิการ ฐท.สส. ขอเปลี่ยนจุดจำหน่ายบัตรโดยสาร 10 ม.ค.57
01892 ขส.ทร.ขอแจ้งการปรับเส้นทางรถยนต์โดยสารบริการ รับ - ส่ง ข้าราชการ ทร. จำนวน 4 เส้นทาง 10 ม.ค.57
01893 การประกวดการกำหนดวิสัยทัศน์ และค่านิยม ของกรมช่างโยธาทหารเรือ 10 ม.ค.57
01894 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗ 13 ม.ค.57
01895 ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำรับเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 13 ม.ค.57
01896 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ 14 ม.ค.57
01897 ชำระค่าเช่าที่ดินบ้านสวัสดิการ ทร.พื้นที่สัตหีบ (กม.๑๐) 14 ม.ค.57
01898 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ 15 ม.ค.57
01899 ขส.ทร. ของดรถบริการรับ - ส่งข้าราชการ จำนวน ๓๐ เส้นทาง ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ม.ค.๕๗ ทั้งเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น ดังนี้ 15 ม.ค.57
01900 จัดสรรวงเงินและโอนงบประมาณ การจัดการความรู้ของ นขต.ทร. กปช.จต. และ นรข. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 15 ม.ค.57
01901 กง.ทร. แจ้งการโอนเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ 17 ม.ค.57
01902 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ 17 ม.ค.57
01903 การอนุมัติแนวทางการปรับปรุง PMQA ของ ชย.ทร. หมวด ๑ การนำองค์กร และการประกวดวิสัยทัศน์ 20 ม.ค.57
01904 คู่มือการนำองค์กรของ ชย.ทร.ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด ๑ 20 ม.ค.57
01905 คำสั่ง กห.ที่๒๑/๒๕๕๗ ลง ๑๔ ม.ค.๕๗ เรื่องเลื่อนยศนายมหารสัญญาบัตร 21 ม.ค.57
01906 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗ 21 ม.ค.57
01907 รายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรมที่ต้องนำหลักเกณฑ์ฯ ไปใช้ในการประเมินผลหลักสูตรการฝึกอบรมตามโครงการศึกษาฯ ใน ทร. ประจำปี งป.57 22 ม.ค.57
01908 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ 23 ม.ค.57
01909 คำสั่ง ชย.ทร.ที่ 654/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงาน PMQA 24 ม.ค.57
01910 การแต่งเครื่องแบบหมายเลข ๒ เดือน ก.พ.๒๕๕๗ 25 ม.ค.57
01911 พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร ชย.ทร. 25 ม.ค.57
01912 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ 27 ม.ค.57
01913 ขส.ทร. ของดรถบริการรับ - ส่งข้าราชการ จำนวน ๑๐ เส้นทาง ในวันอังคารที่ ๒๘ ม.ค.๕๗ ทั้งเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น 27 ม.ค.57
01914 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗ 28 ม.ค.57
01915 ข่าว กพ.ทร. ด่วน ที่ 136/01/57 มวว.281050 ม.ค.57 การนำผลการประเมินค่ามาใช้เป็นองค์ประกอบในการพิจารณาบำเหน็จครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2557 ให้แก่นายทหารสัญญาบัตร สังกัด ทร. 29 ม.ค.57
01916 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗ 29 ม.ค.57
01917 ข่าว กบ.ทร. ที่ 78/01/57 กบ.ทร.กำลังรวบรวมงานอกแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จ้าง ประจำปี งป.57 ให้น่วยเสนอความต้องการงานนอกแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จ้าง เพิ่มเติม 29 ม.ค.57
01918 เสียงตามสายพระราชวังเดิม ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗ 30 ม.ค.57
01919 เวรประจำวัน ชย.ทร. ประจำเดือน ก.พ.๕๗ 30 ม.ค.57
01920 กรมช่างโยธาทหารเรือ จะจัดงานชั่วโมงสำราญ วันศุกร์ที่ ๗ ก.พ.๕๗ 30 ม.ค.57
01921 เสียงตามสายพระราชวังเดิม ประจำวันศุกร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ 31 ม.ค.57
01922 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 3 ก.พ.57
01923 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 4 ก.พ.57
01924 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 6 ก.พ.57
01925 รายละเอียดระบบปรับอากาศของเรือที่ต้องการระบบน้ำเย็นเมื่อเรือจอดเทียบท่าที่ ทลท.กทส.ฐท.สส. และ ทจม.กทส.ฐท.สส. 6 ก.พ.57
01926 กพ.ทร.จัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการเรื่อง การทบทวนหลักเกณฑ์และคู่มือการประกันคุณภาพการฝึกอบรมของ ทร. 7 ก.พ.57
01927 ผลกระทบต่อการแก้กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิกำลังพล กรณีการยุบสภาผู้แทนราษฏร 12 ก.พ.57
01928 คณะครูและนักเรียนอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะ ชั้นจ.อ.และพ.จ.อ.เยี่ยมชมกิจการ บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า ฯ 12 ก.พ.57
01929 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 13 ก.พ.57
01930 ยศ.ทร.จัดการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาห้องสมุดทหาร 19 ก.พ.57
01931 ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖ สอ.อร. 21 ก.พ.57
01932 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 24 ก.พ.57
01933 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 25 ก.พ.57
01934 ประกาศ สอ.วด.เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล เป็นเงินสด มูลค่า 3,500- บาท จำนวน 100 รางวัลจากการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 25 ก.พ.57
01935 ประกาศ กิจการณาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี 25 ก.พ.57
01936 ประธานกรรมการโครงการศึกษาและการจัดการความรู้(รองเสธ.ทร.) ได้อนุมัติให้สำเนาแจกจ่ายรายงานการประชุม 26 ก.พ.57
01937 กห.ได้อนุมัติโครงการฝึก ศึกษา ประชุม สัมมนาและดูงาน ณ ต่างประเทศของ ทร. งป.57แล้ว เมื่อ 7 ก.พ.57 26 ก.พ.57
01938 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 26 ก.พ.57
01939 ขออนุมัติจัดการสัมมนาระบบสนับสนุนข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลประจำปี งป.57 26 ก.พ.57
01940 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 27 ก.พ.57
01941 กำหนดอบรมศีลธรรม ประจำเดือนมี.ค.๕๗ 27 ก.พ.57
01942 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 28 ก.พ.57
01943 อนุมัติ ทร. จัดการสัมมนาทบทวนหลักเกณฑ์และคู่มือการประกันคุณภาพฝึกอบรมของ ทร. ให้สอดคล้องตาม PMQA และให้ข้าราชการเข้าร่วมการสัมมนาฯ 28 ก.พ.57
01944 หน่วยราชการใน พระองค์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร 3 มี.ค.57
01945 บัญชีรายชื่อปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ชย.ทร. ประจำเดือน มี.ค.๕๗ 3 มี.ค.57
01946 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ 5 มี.ค.57
01947 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๗ 6 มี.ค.57
01948 ประกาศกรมสารบรรณทหารเรือ เรื่อง การสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวนประจำปี 2557 6 มี.ค.57
01949 สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด รับฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ (เป็นกรณีพิเศษ) 10 มี.ค.57
01950 ร้านรองเท้ากัปตันจะเข้ามาจำหน่ายรองเท้าสำหรับข้าราชการทหาร ณ สโมสร ชย.ทร. ในวันศุกร์ที่ ๒๑ มี.ค.๕๗ เวลา ๐๗๐๐-๑๔๐๐ 11 มี.ค.57
01951 รายการตรวจสอบ (Checklist) ระยะเวลาดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่างวดงานจ้าง 11 มี.ค.57
01952 ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ประจำปี ๒๕๕๗ 12 มี.ค.57
01953 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ 13 มี.ค.57
01954 คำสั่ง ชย.ทร.(เฉพาะ) ที่ 185/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบรถเครื่องทุ่นแรงสาย ชย. 13 มี.ค.57
01955 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2557 ให้แก่ข้าราชการทหารชั้นต่ำกว่าสายสะพาย(ท.ช. - ร.ท.ช.) 19 มี.ค.57
01956 Download แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะครบเกษียณอายุราชการ ใน 1 ต.ค.58 19 มี.ค.57
01957 ธนาคารทหารไทย จำกัด ตั้งบูธประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ธนาคารโครงการพิเศษ โครงการสินเชื่อ ฯ ณ สโมสร ชย.ทร. ๒๐ มี.ค.๕๗ 19 มี.ค.57
01958 สปช.ทร. ร่างกรอบแผนยุทธสาสตร์การพัฒนาระบบราชการของ ทร. พ.ศ.2556 - 2561 19 มี.ค.57
01959 การแต่งเครื่องแบบหมายเลข๒ เดือน เม.ย.๕๗ 20 มี.ค.57
01960 ขอแจ้งรายชื่อข้าราชการเข้ารับการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้ของ ทร. 21 มี.ค.57
01961 ชย.ทร.แจ้งตำราสอบนายทหารสัญญาบัตร (น.ท.และ น.ต.) และตำราสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน (ร.อ.และ พ.จ.อ.) ประจำปี 2557 21 มี.ค.57
01962 ประกาศสำนักนายยกรัฐมนตรี เรื่องพระพระราชทานยศเป็นกรณีพิเศษ 21 มี.ค.57
01963 ประการกรมอู่ทหารเรือ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ประจำปี ๒๕๕๗ 24 มี.ค.57
01964 เวรประจำวัน ชย.ทร. ประจำเดือน เม.ย.๕๗ 25 มี.ค.57
01965 ตรวจสอบรายชื่อตำแหน่งในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กับพนักงานราชการ (ตำแหน่งที่สามารถเสนอขอพระราชทานได้ และตำแหน่งที่ไม่สามารถเสนอขอพระราชทานได้) 26 มี.ค.57
01966 คำสั้งกองทัพเรือที่ ๕๓/๒๕๕๗ เรื่องให้นายทหารรับราชการ 26 มี.ค.57
01967 พิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีให้แก่นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของ กห. ประจำปีงบประมาณ 2557 27 มี.ค.57
01968 การมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถของ ทร. ให้เป็นกิตติมศักดิ์และเครื่องหมายอภิรักษ์นาวี จำนวน 294 ราย 28 มี.ค.57
01969 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ 28 มี.ค.57
01970 ประกาศกรมช่างโยธาทหารเรือ เรื่องรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 28 มี.ค.57
01971 คำสั่งกองทัพเรือ ที่๕๒/๒๕๕๗ 28 มี.ค.57
01972 การคัดเลือกแม่ดีแด่นแห่งชาติในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557 ประเภทแม่ของผู้เสียสละฝ่ายทหารเรือ 31 มี.ค.57
01973 ประกาศสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน จำพวกงานฝ่ายอำนวยการ ประจำปี 2557 31 มี.ค.57
01974 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ 1 เม.ย.57
01975 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ 1 เม.ย.57
01976 ประกาศกรมช่างโยธาทหารเรือ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 1 เม.ย.57
01977 ประกาศกรมช่างโยธาทหารเรือ เรื่อง การสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี ๒๕๕๗ 2 เม.ย.57
01978 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๖๕/๒๕๕๗ เรื่องให้นายทหารรับราชการ 3 เม.ย.57
01979 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๖๗/๒๕๕๗ เรื่องให้นายทหารรับราชการ 3 เม.ย.57
01980 การเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2556 4 เม.ย.57
01981 การสำรวจความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาระบบราชการ ทร. พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๑ 5 เม.ย.57
01982 ความคืบหน้าของการลาออกจาก กบข. 5 เม.ย.57
01983 สามารถดู คำสั่งเรื่องให้นายทหารรับราชการ เมษายน ๒๕๕๗ ได้ที่ .. 5 เม.ย.57
01984 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ 8 เม.ย.57
01985 ข่าวกองทัพเรือ ประจำวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๗ 9 เม.ย.57
01986 กรมบัญชีกลาง ปรชาสัมพันธ์หนังสือคู่มือกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ 9 เม.ย.57
01987 ตามประกาศ ชย.ทร. ลง ๓๑ มี.ค.๕๗ เรื่อง การสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี ๒๕๕๗ นั้น ชย.ทร. ขอแก้ไขสาขาวิชาชีพที่สอบ 11 เม.ย.57
01988 สำเนาคำสั่งกองทัพเรือ เลื่อนชั้นเงินเดือนเป็นบำเหน็จครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2557 กับปรับระดับชั้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร 11 เม.ย.57
01989 การจัดบรรยายการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลของ ทร. ใน 25 เม.ย.57 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ เขตบางพลัด กทม. 21 เม.ย.57
01990 ตรวจสอบรายชื่อนายทหารชั้นนายพลของ ทร. ที่จะต้องเข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ ใน 10 พ.ค.57 เวลา 1500 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร 21 เม.ย.57
01991 แจ้งกำหนดวันประกอบพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ นทน.สธ.ทร. รุ่นที่ 73 22 เม.ย.57
01992 แจ้งกำหนดการอบรมศีลธรรมประจำเดือน พ.ค.๕๗ 22 เม.ย.57
01993 กำหนดแต่งเครื่องแบบหมายเลข ๒ 22 เม.ย.57
01994 สำเนาคำสั่งกองทัพเรือ เลื่อนชั้นเงินเดือนเป็นบำเหน็จครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2557 ให้แก่ข้าราชการทหารชั้นประทวน 23 เม.ย.57
01995 เวรประจำวัน ชย.ทร. ประจำเดือน พ.ค.๕๗ 23 เม.ย.57
01996 ข่าวแจ้ง นขต.ทร.และหน่วยเฉพาะกิจ ทร. ขอให้ตรวจความถูกต้องของการเลื่อนชั้นเงินเดือน 24 เม.ย.57
01997 ขส.ทร. ของดรถบริการรับ - ส่งข้าราชการ จำนวน ๑๒ เส้นทาง ในวันศุกร์ที่ ๒๕ เม.ย.๕๗ ทั้งเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น ๑. สาย อ. 24 เม.ย.57
01998 Download แบบฟอร์มการขอลาพักเพื่อรอการปลดก่อนวันครบเกษียณอายุ 24 เม.ย.57
01999 ประกาศกรมช่างโยธาทหารเรือ เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 24 เม.ย.57
02000 คำสั่งกองทัพเรือที่ ๗๗/๒๕๕๗ เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ 24 เม.ย.57
02001 แนวทางการปฏิบัติหน้าที่เวรยาม ชย.ทร. (เพิ่มเติม) 28 เม.ย.57
02002 กำหนดให้กำลังพลแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข ๒ 28 เม.ย.57
02003 ขส.ทร. ของดรถบริการรับ - ส่งข้าราชการ ทุกเส้นทาง ในวันอังคารที่ ๒๙ เม.ย.๕๗ ทั้งเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น 28 เม.ย.57
02004 ขออนุมัติจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบขีดความสามารถ/ขีดสมรรถนะ ของ ทร. 1 พ.ค.57
02005 ชย.ทร.ขอแจ้งสัดส่วนข้อสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน (วิชาชีพ) 1 พ.ค.57
02006 การจัดทำหนังสือราชการของ นขต.ชย.ทร. 7 พ.ค.57
02007 การจัดทำหนังสือของกองฝ่ายอำนวยการของ นขต.ชย.ทร. 7 พ.ค.57
02008 คําสั่ง กห. ที่ 216/2557 ลง 30 เม.ย.57 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเลื่อนชั้นเงินเดือนตามคุณวุฒิที่บรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร 8 พ.ค.57
02009 หลักเกณฑ์การให้การสนับสนุนกำลังพล ทร. เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา 8 พ.ค.57
02010 กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหารและการให้ได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 8 พ.ค.57
02011 ขอให้สำเนาแจกจ่ายคำประกาศพระเกียรติคุณ พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 12 พ.ค.57
02012 การรับแบบผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2557 พื้นที่กรุงเทพและภาคตะวันออก 16 พ.ค.57
02013 เอกสารประกอบการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน PMQA ของ ชย.ทร. 20 พ.ค.57
02014 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี ๒๕๕๗ 23 พ.ค.57
02015 แบบฟอร์มรายงานตนตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2557 23 พ.ค.57
02016 ควบคุมภายของ ชย.ทร. เสนอ ทร ปี 56 26 พ.ค.57
02017 แก้ไขรายชื่อ และคะแนนเพิ่มเติม ในผนวก ข 27 พ.ค.57
02018 แจ้งการเปิดตำแหน่งอัตราสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. ประจำปีงบประมาณ 2557 2 มิ.ย.57
02019 ประกาศ กพ.ทร. เรื่อง การสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. ประจำปีงบประมาณ 2557 (ล่าสุด) 2 มิ.ย.57
02020 ขอให้ นขต.ทร. และหน่วยเฉพาะกิจ ทร. กวดขันวินัยกำลังพลในเรื่องต่าง ๆ 3 มิ.ย.57
02021 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๑๒๑/๒๕๕๗ เรื่อง แก้ไขคำสั่งกองทัพเรือ 3 มิ.ย.57
02022 การให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมป้องกันประเทศ 5 มิ.ย.57
02023 รายชื่อนายทหารชั้นยศ น.อ. พรรคพิเศษ ที่มีสิทธิเข้ารับการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร ประจำปี งป.58 6 มิ.ย.57
02024 คำสั่งกระทรวงกลาโหม ให้นายทหารออกจากราชการเนื่องจากครบกำหนดเกษียณอายุราชการ 7 มิ.ย.57
02025 สอ.วด. ประกาศเรื่องการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา 2557 (สมาชิกสามัญ) 9 มิ.ย.57
02026 สหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด จะมอบทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิกประจำปี ๒๕๕๗ 9 มิ.ย.57
02027 แนวทางการกวดขันวินัยกำลังพล 10 มิ.ย.57
02028 ขอให้ออกที่เลขที่และสำเนาแจกจ่ายคำสั่งกองทัพเรือ เรื่อง การกระทำพิธีพุทธมามกะ ประจำปี 2557 10 มิ.ย.57
02029 ประกาศกรมช่างโยธาทหารเรือ เรื่องผลการสอบเลื่อนฐาฯะนายทหารประทวน ประจำปี ๒๕๕๗ 10 มิ.ย.57
02030 กำหนดการอบรมศีลธรรมประจำเดือน ก.ค.๕๗ 11 มิ.ย.57
02031 คำสั่งกระทรวงกลาโหมที่ ๓๔๐/๒๕๕๗ เรื่องเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร 12 มิ.ย.57
02032 ประกาศ ชย.ทร. ลง ๙ มิ.ย.๕๗ เรื่อง การสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. ประจำปี ๒๕๕๗ 17 มิ.ย.57
02033 ข่าวแก้ไขประกาศ ชย.ทร. (การสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. ประจำปี ๒๕๕๗) 19 มิ.ย.57
02034 โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ประจำปีงบประมาณ 2558 20 มิ.ย.57
02035 ขออนุมัติหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการและอาสาสมัครทหารพรานสังกัด ทร.ประจำปี 2557 20 มิ.ย.57
02036 คำสั่ง กระทรวงกลาโหม ที่ ๓๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง เลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร 20 มิ.ย.57
02037 รายละเอียดตำราและเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการออกข้อสอบ ในการสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. (วิชาทั่วไป) ประจำปี 2557 20 มิ.ย.57
02038 รายชื่อข้าราชการเข้าศึกษาหลักสูตรอาวุโส รุ่นที่ 47 ที่ต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพ ตั้งแต่ ต.ค.57 - มี.ค.58 20 มิ.ย.57
02039 การบรรยายพิเศษ เรื่องระเบียบ หลักการและวิธีการ จัดซื้อ-จัดจ้างงานพัสดุและก่อสร้าง 24 มิ.ย.57
02040 อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง วิธีการใช้ระบบติดตามงานตามแผนจัดซื้อ-จ้าง ในวันศุกร์ที่ ๒๗ มิ.ย.๕๗ เวล ๐๙๐๐-๑๖๐๐ ณ ห้องเรียโรงเรียช่างโยธา กวก.ชย.ทร. 24 มิ.ย.57
02041 คำสั่ง ทร.(เฉพาะ) ที่ 427/2557 ลง 24 มิ.ย.57 เรื่อง เลื่อนชั้น หรือเลื่อนระดับและชั้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการทหารผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ 24 มิ.ย.57
02042 รายชื่อปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ชย.ทร. ประจำเดือน ก.ค.๕๗ 25 มิ.ย.57
02043 คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ 399/2557 เรื่อง เลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร 26 มิ.ย.57
02044 บัญชีการโอนสินทรัพย์สาย ชย.ทร. ให้หน่วยต่างๆ ใน ทร. 30 มิ.ย.57
02045 สพ.ทร. แจ้งกำหนดการยิงเป้าปืนพก 30 มิ.ย.57
02046 ประการราชนาวิกสภา เรื่อง ประกวดบทความ 2 ก.ค.57
02047 แนวทางการพิจารณาบำเหน็จครึ่งปีหลังของปีงบประมาณ 2557 (1 ต.ค.57) 2 ก.ค.57
02048 ข้อคิดเห็นของคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงนโยบายกำลังพล 2 ก.ค.57
02049 คำสั่งกรมช่างโยธาทหารเรือ (เฉพาะ) ที่ ๔๒๒/๒๕๕๗ 2 ก.ค.57
02050 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ หมายเลขสอบ ห้องสอบ การสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. ประจำปี ๒๕๕๗ (สายวิทยาการ ชย.ทร.) 2 ก.ค.57
02051 คำสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนเป็นบำเหน็จครึ่งปีหลังของปีงบประมาณ 2557 ให้แก่นายทหารสัญญาบัตร สังกัด ทร. ที่จะพ้นจากราชการเพราะเหตุเกษียณอายุใน 1 ต.ค.57 3 ก.ค.57
02052 ขออนุมัติจัดสรรวงเงินและโอนงบประมาณในการจัดแสดงผลงานการจัดการความรู้ของ นขต.ทร. กปช.จต. และ นรข. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 4 ก.ค.57
02053 สำนักงานทหารเรือหญิง ขอเชิญข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการหญิงร่วมงานประชุมประจำปี ๒๕๕๗ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ วันที่ ๒๔ ก.ค.๕๗ วลา ๐๘๐๐ – ๑๖๐๐ รับของที่ระลึกทุกท่าน 4 ก.ค.57
02054 การตรวจสอบรายชื่อ หมายเลขสอบ ห้องสอบ และการปฏิบัติตนในการสอบ น.ท. และ น.ต. ประจำปี ๒๕๕๗ (สายวิทยาการ ชย.ทร.) 4 ก.ค.57
02055 เปิดการฝึกอบรม หลักสูตรช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ประจำปี งป.๕๗ 4 ก.ค.57
02056 ประกาศ กพ.ทร. เรื่อง รับสมัครนายทหารสัญญาบัตรที่เลื่อนฐานะมาจากนายทหารประทวน นายทหารประทวนและลูกจ้างประจำ คุณวุฒิปริญญา สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุในตำแหน่งอัตรา นายทหารสัญญาบัตรปริญญา ประจำปีงบประมาณ 2558 7 ก.ค.57
02057 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๑๕๙/๒๕๕๗ เรื่อง ให้นายทหารประทวนรับราชการ 22 ก.ค.57
02058 พื้นที่สอบและคะแนนเพิ่มการสอบเลื่อนยศเป็น น.ท.และ น.ต.ประจำปี 2557 10 ก.ค.57
02059 ขอให้ทำแบบประเมินผลหลังการฝึกอบรมHR4-5 16 ก.ค.57
02060 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๑๖๐/๒๕๕๗ เรื่องให้นายประทวนรับราชการ 23 ก.ค.57
02061 แจ้งกำหนดการอบรมศีลธรรมประจำเดือน ส.ค.๕๗ 24 ก.ค.57
02062 กำหนดพิธีวางศิลาฤกษ์พระตำหนัก พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 24 ก.ค.57
02063 ระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 29 ก.ค.57
02064 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๑๗๐/๒๕๕๗ เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ 31 ก.ค.57
02065 ชย.ทร.จะมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ประจำปี ๒๕๕๗ 8 ส.ค.57
02066 รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ชย.ทร. ประจำปี ๒๕๕๗ 8 ส.ค.57
02067 คู่มือการประเมินสำหรับข้าราชการและนายทหารประสานงานเครือข่ายของหน่วย 14 ส.ค.57
02068 ประกาศกองทัพเรือ เรื่อง ประมวลจริยธรรมกองทัพเรือ 16 ส.ค.57
02069 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๑๘๒/๒๕๕๗ เรื่องให้นายทหารรับราชการ 16 ส.ค.57
02070 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๑๘๔/๒๕๕๗ เรื่องให้นายทหารประทวนรับราชการ 16 ส.ค.57
02071 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๑๘๕/๒๕๕๗ เรื่องให้นายทหารประทวนรับราชการ 16 ส.ค.57
02072 ขอแจ้งกำหนดเวลา รับ - ส่ง ผู้ร่วมงาน วันแห่งการจัดการความรู้ของ ทร. 18 ส.ค.57
02073 กำหนดอบรมศีลธรรมประจำเดือน ก.ย.๒๕๕๗ 19 ส.ค.57
02074 ประกาศผลสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. ประจำปี ๒๕๕๗ 20 ส.ค.57
02075 ชย.ทร. เข้าร่วมสัมมนาและแข่งขันกอล์ฟสัมพันธ์สามัคคีระหว่าง ชย.ทอ.และชย.ทร. 21 ส.ค.57
02076 ระเบียบ ทร.ว่าด้วยการรายงานด่วน พ.ศ.2557 22 ส.ค.57
02077 ชย.ทร. ขอแจ้งให้หน่วยต่าง ๆ ที่มีความต้องการพัสดุสาย ชย.จำนวน ๗๓ รายการ เป็นพัสดุทั่วไปสาย ชย.และพัสดุไฟฟ้า 5 ก.ย.57
02078 ่ร่วมออกกำลังกาย T 25 11 ก.ย.57
02079 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพเรือ ประจำปี 2557 19 ก.ย.57
02080 คำสั่งกองทัพเรื่องมรา ๒๒๖/๕๗ เรื่องให้นายทหารรับราชการ 19 ก.ย.57
02081 คำสั่งกองทัพเรือที่ ๒๒๗/๕๗ เรืองให้นายทหารรับราชการ 19 ก.ย.57
02082 คำสั่ง กองทัพเรือ ที่ ๑๓๗/๒๕๕๗ เรื่องให้นายทหารรับราชการ 25 ก.ย.57
02083 คำสั่ง กองทัพเรือ ที่๒๔๕/๒๕๕๗ เรื่องให้นายทหารรับราชการ 25 ก.ย.57
02084 คำสั่งกรมช่างโยธาทหารเรือ ที่ ๕๙/๒๕๕๗ เรื่องพิธี - รับส่งหน้าที่ จก.ชย.ทร. 26 ก.ย.57
02085 คำสั่งกรมช่างโยธาทหารเรือ ที่ ๕๙/๒๕๕๗ เรื่อง พิธี - รับส่งหน้าที่ จก.ชย.ทร. 26 ก.ย.57
02086 คำสั่ง กองทัพเรือ ที่๒๔๘/๒๕๕๗ เรื่องให้นายทหารประทวนรับราชการ 26 ก.ย.57
02087 คำสั่ง กองทัพเรือ ที่๒๕๓/๒๕๕๗ เรื่องให้นายทหารรับราชการ 26 ก.ย.57
02088 ข่าวการเลื่อนยศ ว่าที่ ร.ท. - ว่าที่ น.อ. พร้อมเอกสารประกอบ 26 ก.ย.57
02089 คำสั่ง กองทัพเรือ ที่๒๖๐/๒๕๕๗ เรื่องให้นายทหารรับราชการ 29 ก.ย.57
02090 คำสั่ง กองทัพเรือ ที่๒๕๗/๒๕๕๗ เรื่องให้นายทหารประทวนรับราชการ 29 ก.ย.57
02091 คำสั่ง กห ที่ ๗๐๗/๒๕๕๗ เรื่อง ให้นายทหารออกจากราชการ 29 ก.ย.57
02092 สอ.วด. ประกาศเรื่อง ผลการตัดสินการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา 2557 29 ก.ย.57
02093 ดาวน์โหลด คำสั่งกองทัพเรือ เรื่องให้นายทหารรับราชการ 30 ก.ย.57
02094 คำสั่ง กองทัพเรือ ที่๒๖๗/๒๕๕๗ เรื่องให้นายทหารรับราชการ 30 ก.ย.57
02095 พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำเดือน ต.ค.๕๗ ถึง ก.ย.๕๘ 2 ต.ค.57
02096 คำสั่ง กห.ที่ 737/2557 ลง 26 ก.ย.57 เรื่อง ยก เลิก กำหนด และแก้ไขจำนวนอัตราตำแหน่งข้าราชการทหารประเภทบริหารระดับสูง และประเภทบริหารระดับกลาง 3 ต.ค.57
02097 คำสั่ง กห.ที่ 738/2557 ลง 26 ก.ย.57 เรื่อง ยกเลิก กำหนด และแก้ไขจำนวนอัตราตำแหน่งข้าราชการทหารประเภทวิชาชีพเฉพาะ และประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 3 ต.ค.57
02098 การเลื่อนชั้นเงินเดือนเป็นบำเหน็จครึ่งปีหลังของปีงบประมาณ 2557 และปรับระดับชั้นเงินเดือนข้าราชการกองทัพเรือ(ชั้นสัญญาบัตร) 6 ต.ค.57
02099 การขอมีบัตรอนุญาตติดยานพาหนะผ่านเข้า-ออก หน่วยราชการ ทร. ปี ๕๘-๕๙ 9 ต.ค.57
02100 ข่าว กพ.ทร.ด่วนมาก ที่ 22/10/57 มวว.091315 ต.ค.57 ขอให้สถานศึกษาส่งข้อมูลตำแหน่งที่ทำหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษาในระดับ น.อ.ลงมาซึ่งไม่ได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทบริหาร 9 ต.ค.57
02101 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๒๘๕/๒๕๕๗ เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ 10 ต.ค.57
02102 การตรวจสอบความถูกต้องของคำสั่งการเลื่อนชั้นเงินเดือน กำหนดเสนอถึง กพ.ทร. ภายใน 27 ต.ค.57 10 ต.ค.57
02103 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๒๙๑/๒๕๕๗ เรื่อง ให้นายประทวนออกจากราชการ 11 ต.ค.57
02104 พล.ร.ต.นิพร สุขเกษตร จก.ชย.ทร. ประชุมคณะทำงานซ่อมปรับปรุงอาคารสำนักงาน ผบ.ทร. 13 ต.ค.57
02105 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๒๙๙/๕๗ 13 ต.ค.57
02106 คำสั่งกรมช่างโยธาทหารเรือ ที่ ๖๔/๒๕๕๗ 14 ต.ค.57
02107 ชย.ทร.ดำเนินการทาสีกำแพงพระอุโบสท วัดสังข์กระจายวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 14 ต.ค.57
02108 พระราชพิธีพระราชกุศลถวายผ้าพระกระฐิน พุทธศักราช 2557 15 ต.ค.57
02109 การเลื่อนชั้นเงินเดือนเป็นบำเหน็จครึ่งปีหลังของปีงบประมาณ 2557 (1 ต.ค.57) และปรับระดับชั้นเงินเดือนข้าราชการกองทัพเรือ 15 ต.ค.57
02110 ชย.ทร.ขอเลื่อนการเปิดอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะนายทหารประทวน จอ. และ พ.จ.อ. 16 ต.ค.57
02111 การขอมีบัตรอนุญาติดยานพาหนะผ่านเข้า-ออก หน่วยราชการ ทร.ประจำปี 2558-2559 16 ต.ค.57
02112 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 16 ต.ค.57
02113 โครงการศึกษา อบรม ประชุม และสัมมนาของหน่วยต่าง ๆ ใน ทร. ประจำปี งป.58 17 ต.ค.57
02114 พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันปิยมหาราช พุทธศักราช 2557 18 ต.ค.57
02115 คำสั่งกองทัพเรือที่ ๓๐๖/๕๗ และ ๓๐๗/๕๗ เรื่องให้นายทหารรับราชการ 18 ต.ค.57
02116 นโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 18 ต.ค.57
02117 บทความ กองอนุศาสนาจารย์ ยศ.ทร.เรื่องกำแพงใจ,วันลอยกระทง,หม้อดินใบร้าว,ตัวดูด 20 ต.ค.57
02118 สรุปผลการประชุมรับมอบนโยบาย จก.ชย.ทร. วันที่ ๑ ต.ค.๕๗ เวลา ๑๕๑๕ ณ ห้องประชุม ชย.ทร. 20 ต.ค.57
02119 ขออนุมัติให้นายทหารชั้นนายพลเรือทำหน้าที่และช่วยปฎิบัติราชการตามหน่วยต่าง ๆ ของ ทร. 20 ต.ค.57
02120 ชย.ทร.สนับสนุนการตกแต่งสถานที่จัดงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกองทัพเรือ ณ วัดสังกระจายวราิหาร บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค.57
02121 รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะ ชั้น จ.อ. และ พ.จ.อ. ประจำปี งป.๕๘ 21 ต.ค.57
02122 ชย.ทร.จัดทำลาดพระบาทเนื่องในงานถวายผ้าพระกฐินประจำปี ๒๕๕๗ ณ วัดอรุณราชวรราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 21 ต.ค.57
02123 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๓๑๘/๒๕๕๗ เรื่องเลื่อนยศนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร 21 ต.ค.57
02124 บัญชีชดใช้ราคาแทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 21 ต.ค.57
02125 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๓๒๓/๕๗ เรื่องให้นายทหารรับราชการ 22 ต.ค.57
02126 ชย.ทร.ตกแต่งสถานที่พิธีวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ปจปร.ฐท.กท. เมื่อ ๒๓ ต.ค.๕๗ 23 ต.ค.57
02127 ชย.ทร.ดำเนินการตกแต่งสถานที่งานถวายผ้าพระกฐินประจำปี ๒๕๕๗ ณ วัดอรุณราชวรราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 23 ต.ค.57
02128 การอบรมหลักสูตรการปฐมนิเทศนายทหารชั้นนายพลของกองทัพไทย รุ่นที่ 34 ประจำปี งป.58 24 ต.ค.57
02129 หลักเกณฑ์การเสนอขอเหรียญกาชาดสมนาคุณ ประจำปี 2557 ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ 24 ต.ค.57
02130 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๓๒๐/๒๕๕๗ เรื่อง ให้นายทหารประทวนรับราชการ 24 ต.ค.57
02131 ชย.ทร.ดำเนินการตกแต่งสถานที่งานทอดกฐินสามัคคี ทร. ณ วัดปากคลองมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 24 ต.ค.57
02132 รายชื่อนายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศ เป็น ว่าที่ น.อ. และ ว่าที่ น.ท. วาระ ต.ค.๕๗ 29 ต.ค.57
02133 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๓๒๖/๒๕๕๗ เรื่อง เลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร 29 ต.ค.57
02134 แบบฟอร์มเสนอความต้องการงานก่อสร้างของกรมช่างโยธาทหารเรือ 30 ต.ค.57
02135 ชย.ทร.สนับสนุนงานตกแต่งสถานที่งานจัดเลี้ยงทหารปลดประจำการ ณ กอง.รปภ.ฐท.กท. เมื่อ ๒๙ ต.ค.๕๙ 30 ต.ค.57
02136 แจ้งการอบรมศีลธรรมประจำเดือน พ.ย.๕๗ 30 ต.ค.57
02137 คำสั่งกองทัพเรือ (เฉพาะ) ที่ ๗๓๒/๒๕๕๗ 1 พ.ย.57
02138 การตรวจสอบสิทธิยุทธอาภรณ์ 2 พ.ย.57
02139 รายชื่อข้าราชการที่ได้รับการประกอบพิธีประดับเครื่องหมายยศ ในวันพุธที่ 5 พ.ย.57 เวลา 1000 ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุม ทร. (เพิ่มเติม) 3 พ.ย.57
02140 คำสั่ง ทร. ที่ 332/2557 ลง 4 พ.ย.57 เรื่อง เลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร 4 พ.ย.57
02141 แบบฟอร์มการขอปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ปี งป.๕๘ 4 พ.ย.57
02142 แนวทางการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี งป.๒๕๕๗ ที่ กบ.ทร. กำหนด 4 พ.ย.57
02143 คณะอนุกรรมการนันทนาการ ชย.ทร. ขออนุมัติจัดทัศนศึกษานอกสถานที่ 7 พ.ย.57
02144 ชย.ทร.สนับสนุนงานตกแต่งสถานที่จัดกิจกรรมร่วมใจทำไทยให้ใสสะอาด ณ ราขนาวี่สโมสร เมื่อ ๕ พ.ย.๕๗ 6 พ.ย.57
02145 ชย.ทร.ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ราชนาวีสโมสร ๖ พ.ย.๕๗ 6 พ.ย.57
02146 รายนามผู้บังคับบัญชา ๑ ต.ค.๕๗ 7 พ.ย.57
02147 คำสั่งกองทัพเรือที่ ๓๓๓/๒๕๕๗ เรื่อง ให้นายทหารประทวนรับราชการ 7 พ.ย.57
02148 คำสั่งกองทัพเรือที่ ๓๓๔/๒๕๕๗ เรื่อง ให้นายทหารประทวนรับราชการ 7 พ.ย.57
02149 ขออนุมัติมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการและลูกจ้าง ทร.ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 768 คน 7 พ.ย.57
02150 ระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วยบัตรประจำตัว (ฉบับี่๗) พ.ศ.๒๕๕๗ 7 พ.ย.57
02151 สาร ผบ.ทร. เนื่องในวันกองทัพเรือ 11 พ.ย.57
02152 ตรวจสอบเงินปันผล และเฉลี่ยคืน ประจำปี 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด 13 พ.ย.57
02153 พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 พ.ศ.2557 14 พ.ย.57
02154 บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรมประจำสัปดาห์ จำนวน ๓ เรื่อง 17 พ.ย.57
02155 ผู้ประสงค์แจ้งลาออก จาก กบข.(Undo) 17 พ.ย.57
02156 รับสมัครปฏิบัติธรรม ณ วัดประดู่ฉิมพลี เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ ๕ - ๗ ธ.ค.๕๗ 17 พ.ย.57
02157 ชย.ทร.ตกแต่งสถานทีรับการตรวจเยี่ยม ทร. ของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ณ บก.ทร.(วังนันทอุทยาน) เมื่อ ๑๗ พ.ย.๕๗ 17 พ.ย.57
02158 แบบฟอร์ม-แบบ ข.๑ 18 พ.ย.57
02159 ใบสั่งของเร่งด่วน จาก กพสด.ชย.ทร. 18 พ.ย.57
02160 อัตราเสื้อSHOPของเจ้าหน้าที่ช่างปฏิบัติงาน ชย.ทร. 18 พ.ย.57
02161 แบบสอบถามความพึงพอใจด้านจำหน่ายอาหาร ร สโมสร ชย.ทร. 19 พ.ย.57
02162 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชย.ทร.ประจำปี58 19 พ.ย.57
02163 อบรมศีลธรรม ธ.ค.๕๗ 21 พ.ย.57
02164 การแจกจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย (ท.ช. - ร.ท.ช.) และ ร.จ.ม. ประจำปี 2556 (5 ธ.ค.56) 21 พ.ย.57
02165 ชย.ทร.ดำเนินการตกแต่งสถานที่จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เนื่องในวันกองทัพเริอ ณ บก.ทร.วังนันทอุทยานฯ ๑๙ พ.ย.๕๗ 21 พ.ย.57
02166 ชย.ทร.ตกแต่งสถานที่และแสงสีในงานเลี้ยงรับรองระดับ ทร. เนื่องในวันกองทัพเรือ ๒๐ พ.ย.๕๗ 21 พ.ย.57
02167 ชย.ทร.ดำเนินการตกแต่งสถานที่งานวันกองทัพเรือ ๒๐ พ.ย.๕๗ 21 พ.ย.57
02168 ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนายทหารงบประมาณ (ระดับผู้ปฏิบัติ) รุ่นที่ 30 ประจำปี งป.58 24 พ.ย.57
02169 บัญชีรายชื่อปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ชย.ทร. ประจำเดือน ธ.ค.๕๗ 26 พ.ย.57
02170 ฎีกาใช้หนี้ แผนกพัสดุช่าง กพสด.ชย.ทร. จะทำการปิดรับฎีกาใช้หนี้ ปี 56 และ ปี 57 ในวันที่ 28 พ.ย.57 26 พ.ย.57
02171 กำหนดจัดพิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของทหารรักษาพระองค์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา 1 ธ.ค.57
02172 ชย.ทร.ดำเนินการตกแต่งสถานที่พิธีรับมอบผ้าห่มกันหนาว ณ บก.ทร.ใหม่ (วังนันทอุทยาน) ๑ ธ.๕.๕๗ 1 ธ.ค.57
02173 ชย.ทร.ดำเนินการตกแต่งสถานที่จัดกิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกรียติ ณ บริเวณท้องสนามหลวง 1 ธ.ค.57
02174 การกำหนดสัญชาติของผู้ที่จะบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวนประจำการ หรือพลทหารประจำการ (พลอาสาสมัคร) 1 ธ.ค.57
02175 ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนายทหารกำลังพล รุ่นที่ 12 ประจำปี งป.58 1 ธ.ค.57
02176 ข่าว กพ.ทร. พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 พ.ศ.2557 2 ธ.ค.57
02177 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ทร.ประจำปี งป.58 2 ธ.ค.57
02178 พิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 3 ธ.ค.57
02179 ชย.ทร.ดำเนินการตกแต่งสถานที่งานร้อยดวงใจเทิดไท้องค์ราชันย์ ณ หอประชุมทร. เมื่อ ๓ ธ.ค.๕๗ 3 ธ.ค.57
02180 ชย.ทร.ดำเนินการตกแต่งสถานที่พิธีถวายสัตย์ปฎิญาณ ๓ ธ.ค.ณ ท้องพระโรง พระราชวังเดิม บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 3 ธ.ค.57
02181 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2557 (ชั้นสายสะพาย และคู่สมรสฯ) 9 ธ.ค.57
02182 ชย.ทร.ดำเนินการสนับสนุนงานตกแต่งสถานที่ร้านสมาคมภริยาทหารเรือใน “งานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)” ประจำปี ๒๕๕๗ ณ วังสวนกุหลาบ พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ 19 ธ.ค.57
02183 ขออนุม้ติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดอัตราครุภัณฑ์สายช่างโยธา 9 ธ.ค.57
02184 การสัมมนาระบบสนับสนุนข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ประจำปี งป.58 11 ธ.ค.57
02185 คำสั่ง ทร.(เฉพาะ) ที่ 846/2557 ลง 8 ธ.ค.57 เรื่อง แก้ไขคำสั่งกองทัพเรือ ปรับระดับและเลื่อนชั้นเงินเดือน 11 ธ.ค.57
02186 การแก้ไขการปฏิบัติในการแต่งกายในวันสำคัญต่าง ๆ และในห้วงระยะเวลาวันสำคัญ 11 ธ.ค.57
02187 ชย.ทร.ดำเนินการตกแต่งสถานที่เดินวิ่งการกุศล ๑๓๔ ปี กรมหลวงชุมพรฯ 15 ธ.ค.57
02188 คำสั่งกองทัพเรือ เรื่อง การอบรมศีลธรรม ประจำปี 2558 16 ธ.ค.57
02189 ชย.ทร.จัดการอภิปราย เรื่อง ความรู้ในการจัดซื้อ - จ้าง ฯ 16 ธ.ค.57
02190 ชย.ทร.ดำเนินการสนับสนุนงานตกแต่งสถานที่ พิธีวางกระดูกงูเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง ณ อู่ต่อเรือบริษัท มาร์ซัน จำกัด ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 19 ธ.ค.57
02191 แนวทางการพิจารณาบำเหน็จครึ่งปีแรกของปี 2558 (1 เม.ย.58) 23 ธ.ค.57
02192 พิธีมอบของขวัญปัใหม่ ๒๕๕๘ ชย.ทร. 24 ธ.ค.57
02193 การอบรมศีลธรรมประจำเดือน ม.ค.๕๘ 25 ธ.ค.57
02194 ชย.ทร.สนับสนุนงานตกแต่งสถานที่จัดงานเลี้ยงเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๘ 26 ธ.ค.57
02195 ชย.ทร.สนับสนุนงานตกแต่งสถานที่การประชุมยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล เมื่อ ๒๖ ธ.ค.๕๗ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุม ทร. 26 ธ.ค.57
02196 ชย.ทร.สนับสนุนงานตกแต่งสถานงานประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะเนื่องในวัน สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี ๒๕๕๗ 26 ธ.ค.57
02197 ชย.ทร.กำหนดเปิดหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น จ.อ.และพ.จ.อ. พศ.เหล่า ยย. 30 ธ.ค.57
02198 เวรประจำวัน ชย.ทร. ประจำเดือน ม.ค.๕๘ 30 ธ.ค.57
02199 กำหนดการแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข 2 ในวันสำคัญต่าง ๆ ประจำเดือน ม.ค.57 6 ม.ค.58
02200 การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการนำหลักเกณฑ์และคู่มือประกันคุณภาพการฝึกอบรมของ ทร. พ.ศ.2557 6 ม.ค.58
02201 ชย.ทร.สนับสนุนงานตกแต่งสถานที่พิธีวางพวงมาลาวันสมเด็จพระปิ่นเกล้า เมื่อ ๗ ม.ค.๕๘ ณ ร.พ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า 7 ม.ค.58
02202 ชย.ทร.สนับสนุนงานตกแต่งสถานที่จัดงานเลี้ยงกระชับความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน เมื่อ ๖ ม.ค. ๕๘ ณ บ้านพ้กรับรอง ผบ.ทร. 7 ม.ค.58
02203 แนวทางการพิจารณาบำเหน็จครึ่งปีแรกของปี 2558 (1 เม.ย.58)กำหนดเสนอผลการพิจารณาถึง ทร.(ผ่าน กพ.ทร.) ภายใน 9 ก.พ.58 9 ม.ค.58
02204 ประกาศ ชย.ทร. เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำปี งป.58 9 ม.ค.58
02205 ขอให้หน่วยที่ได้รับงบประมาณยอดค่าพัสด ชย. รายงานความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณปี 58 9 ม.ค.58
02206 -ขอให้หน่วยที่ได้รับงบประมาณยอดค่าพัสด ชย. รายงานความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณปี 58 9 ม.ค.58
02207 ราคาค่าก่อสร้างอาคารมาตรฐาน ทร.สำหรับการประมาณราคาเบื้องต้น ปีงป.58 11 ม.ค.58
02208 ชย.ทร.ดำเนินการสนับสนุนงานตกแต่งสถานที่จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ 12 ม.ค.58
02209 คำกล่าวสดุดีวีรชน กองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๘ 13 ม.ค.58
02210 กิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 14 ม.ค.58
02211 การออกกำลังกายในวันพุธบ่ายทุกสัปดาห์ 14 ม.ค.58
02212 อบรมศีลธรรม ประจำเดือน ก.พ.๕๘ 16 ม.ค.58
02213 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๙/๒๕๕๘ เรื่อง เลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร 20 ม.ค.58
02214 แนวทางการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของกำลังพล 21 ม.ค.58
02215 การแข่งขันฟุตซอล ชย.ทร. ประจำปีงบประมาณ ๕๘ 21 ม.ค.58
02216 นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของ กองทัพเรือ 22 ม.ค.58
02217 มติ ครม.เรื่องปรับลดราคากลาง 30ธค57 22 ม.ค.58
02218 รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ (วัดค่า BMI) ชย.ทร. (งป.๕๘ คั้งที่๑) 24 ม.ค.58
02219 โครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 26 ม.ค.58
02220 เลื่อน กำหนดการวันพุธที่ ๒๘ ม.ค.๕๘ 26 ม.ค.58
02221 แบบฟอร์มรายงานการปฏิตามนโยบาย ผบ.ทร. 27 ม.ค.58
02222 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๑๔/๒๕๕๘ 28 ม.ค.58
02223 คณะผู้แทนรับการตรวจประเมินผลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของ ชย.ทร. ในวันที่ ๒๔ ก.พ.๕๘ 6 ก.พ.58
02224 คำสั่งกรมช่างโยธาทหารเรือ (เฉพาะ) ที่ ๘๔/๒๕๕๘ 10 ก.พ.58
02225 คำสั่งกรมช่างโยธาทหารเรือ (เฉพาะ) ที่ ๙๐/๒๕๕๘ 10 ก.พ.58
02226 มาตรการปรับลดราคากลางค่างานก่อสร้างภาครัฐที่ กบ.ทร.สั่งการและแจ้งเวียน 10 ก.พ.58
02227 รายละเอียดการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดและการรายงานตัวชี้วัด 11 ก.พ.58
02228 การรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบาย ผบ.ทร. 2 มี.ค.58
02229 แจ้งกำหนดอบรมศีลธรรมประจำเดือน มี.ค.๕๘ 11 ก.พ.58
02230 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงแบบก่อสร้างอาคารของ ทร. คำสั่ง ชย.ทร.ที่ ๑๐๐/๒๕๕๘ 13 ก.พ.58
02231 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๒๔/๒๕๕๘ เรื่อง ให้นายทหารประทวนเปลี่ยนพรรค-เหล่าและสายวิทยาการ 17 ก.พ.58
02232 ชย.ทร. เปิดรับสมัุครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา 23 ก.พ.58
02233 คู่มือการตรวจราชการของกรมจเรทหารเรือพ.ศ.2558 24 ก.พ.58
02234 รวมแบบฟอร์มสำหรับการควบคุมงานก่อสร้างของ ชย.ทร. ใหม่ปี 2558 25 ก.พ.58
02235 รายชื่อปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ชย.ทร. ประจำเดือน มี.ค.๕๘ 25 ก.พ.58
02236 การจัดทำโครงการเริ่มใหม่ของ ทร. ประจำปีงบประมาณ ๖๐ 13 มี.ค.58
02237 งานเดินเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ ท่าราชวรดิฐ ๑๔ มี.ค.๕๘ 15 มี.ค.58
02238 ชย.ทร.กำลังดำเนินการจัดสร้างร้านกองทัพเรือในงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๘ ณ บริเวณลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพฯ 15 มี.ค.58
02239 การพิจารณาร่างโครงการศึกษาของ ทร. ประจำปี งป.59 18 มี.ค.58
02240 รายชื่อที่มีคุณสมบัติเข้าศึกษาหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 58 19 มี.ค.58
02241 กำหนดการแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข 2 และ 4 ประจำเดือน เม.ย.58 24 มี.ค.58
02242 กำหนดจัดกิจกรรมให้คำปรึกษาและติดตามประเมินผลการจัดการความรู้ของ นขต.ทร. กปช.จต.และ นรข.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 24 มี.ค.58
02243 ขอให้หน่วยดำเนินการรายงานความก้าวหน้าการจัดการความรู้ของหน่วยในรอบ 6 เดือน 24 มี.ค.58
02244 คพท. มีกำหนดการเปิดการฝึกอบรมอาชีพ ให้แก่ทหารกองประจำการ เม.ย.๕๘ 24 มี.ค.58
02245 ขอให้หน่วย ผู้รับปฏิบัติ ตามกระดาษเขียนข่าวราชนาวี ทำเบิกแบตเตอร์ 24 มี.ค.58
02246 คำสั่งกองทัพเรือที่ ๖๗/๒๕๕๘ เรื่องให้นายทหารรับราชการ 24 มี.ค.58
02247 คำสั่งกองทัพเรือที่ ๖๖/๒๕๕๘ เรื่อง เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร 24 มี.ค.58
02248 ชย.ทร.สนับสนุนงานตกแต่งสถานที่ จัดกิจกรรม ASEAN Navy Young Officers Interaction Program 2015 26 มี.ค.58
02249 คำสั่งกองทัพเรือที่ ๖๙/๒๕๕๘ เรื่องให้นายทหารรับราชการ 26 มี.ค.58
02250 แนวทางการประชุมคณะกรรมการพัฒนากำลังพลและการจัดการความรู้ ทร. ครั้งที่ 2 ใน 31 มี.ค.58 26 มี.ค.58
02251 สปช.ทหาร แจ้งกำหนดเปิดการอบรมหลักสูตรนายทหารงบประมาณของ บก.ทท.รุ่นที่ ๒๕ 26 มี.ค.58
02252 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานยศชั้นนายพล 27 มี.ค.58
02253 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เม.ย.๕๘ 27 มี.ค.58
02254 หลักเกณฑ์การคัดเลือกแม่ดีเด่นประเภทแม่ของผู้เสียสละฝ่ายทหารเรือ ประจำปี 2558 27 มี.ค.58
02255 การประกอบพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีให้แก่ผู้ที่ไ้ดรับพระราชทานยศทหารชั้นนายพลเรือ วาระ เม.ย.58 28 มี.ค.58
02256 สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง “การคิดนอกกรอบ” ตามนโยบายเฉพาะของ ผบ.ทร. ประจำปี งป.๕๘ ด้านการพัฒนาระบบราชการใน ทร. ข้อ ๒ “ให้พัฒนาศักยภาพของกำลังพลให้คิดเป็น กล้าคิดนอกกรอบโดยอยู่บนหลักการและเหตุผล มีความรอบคอบ มีเหตุผล มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา” 30 มี.ค.58
02257 คำสั่ง ทร.ที่ ๗๑/๒๕๕๘ เรื่อง 31 มี.ค.58
02258 คำสั่ง ทร. ที่ ๗๑/๒๕๕๘ เรื่อง ให้นายทหารประทวนรับราชการ 31 มี.ค.58
02259 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๘๖/๒๕๕๘ เรื่องให้นายทหารรับราชการ 1 เม.ย.58
02260 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๘๙/๒๕๕๘ เรื่องให้นายทหารรับราชการ 1 เม.ย.58
02261 การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 3 2 เม.ย.58
02262 e-GP ระยะที่ 3 การจัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2 เม.ย.58
02263 รายชื่อผู้เข้าฟังคำชี้แจงและฝึกปฏิบัติ เทคนิคการใช้โปรแกรมประมวลผลคำในการพิมพ์หนังสือราชการ 3 เม.ย.58
02264 การเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2557 4 เม.ย.58
02265 พิธีทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘ 8 เม.ย.58
02266 ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการแต่งตั้งราชองครักษ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2556 16 เม.ย.58
02267 คำสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนเป็นบำเหน็จครึ่งปีแรกของปี 2558 (ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร) 16 เม.ย.58
02268 ขออนุมัติเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 16 เม.ย.58
02269 รายชื่อนายทหารชั้นนายพลสังกัด ทร. ที่ต้องเข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณตน ใน 2 พ.ค.58 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร 16 เม.ย.58
02270 อบรมศีลธรรมประจำเดือน พ.ค.๕๘ 18 เม.ย.58
02271 คำสั่งกรมช่างโยธาทหารเรือ (เฉพาะ) ที่ ๒๗๘/๒๕๕๘ 21 เม.ย.58
02272 การบรรยายการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลของ ทร. ให้เป็นองค์กรเปี่ยมสุข ในวันศุกร์ที่ 24 เม.ย.58 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 21 เม.ย.58
02273 แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 22 เม.ย.58
02274 ชย.ทร.สนับสนุนงานตกแต่งสถานที่ การจัดการแข่งขันเรือใบ รายการหัวหินรีกัตต้า 2015 22 เม.ย.58
02275 ชย.ทร.สนับสนุนงานตกแต่งสถานที่ การจัดการแข่งขันเรือใบ รายการหัวหินรีกัตต้า 2015 (เพิ่มเติม) 22 เม.ย.58
02276 แผนเพิ่มเติม58 23 เม.ย.58
02277 ขออนุมัติหลัการ หลักเกณฑ์การให้การสนับสนุนกำลังพล ทร. เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา 24 เม.ย.58
02278 ขออนุมัติซื้อยางรถเครื่องทุ่นแรงสนับสนุนหน่วยต่างๆ ระหว่างปี 28 เม.ย.58
02279 ประกาศกรมช่างโยธาทหารเรือ ลง ๓๐ เม.ย.๕๘ เรื่อง การสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี ๒๕๕๘ 30 เม.ย.58
02280 ประกาศ ชย.ทร. การสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี ๒๕๕๘ 30 เม.ย.58
02281 กรมบัญชีกลางสำรวจข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยจัดซื้อในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 30 เม.ย.58
02282 รายชื่อปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ชย.ทร. ประจำเดือน พ.ค.๕๘ 6 พ.ค.58
02283 การอบรมปฐมพยาบาลและการกู้ชีพขั้นพื้นฐานให้แก่กำลังพล ทร. 6 พ.ค.58
02284 การจัดงานชั่วโมงสำราญ ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ชย.ทร. ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘ 6 พ.ค.58
02285 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ 2558 ของ ทร.(ปิดยอด 31มี.ค58) 6 พ.ค.58
02286 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๑๔๑/๒๕๕๘ เรื่อง เลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร 9 พ.ค.58
02287 ด่วน....ขอให้ นขต.ชย.ทร.ส่งข้อมูลเพื่อคำนวณตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงป. 2558 11 พ.ค.58
02288 แก้ไขและเพิ่มเติมตำแหน่งอัตราสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี ๒๕๕๘ 12 พ.ค.58
02289 พิธีเปิดอาคารพระตำหนัก พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 15 พ.ค.58
02290 การรับการสอบทานการควบคุมภายในประจำปี งป.๕๘ ของ จร.ทร. 15 พ.ค.58
02291 คำสั่งกรมช่างโยธาทหารเรือ (เฉพาะ) ที่ ๓๕๔/๒๕๕๘ เรื่อง ให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ชย.ทร. ไปสัมมนา 15 พ.ค.58
02292 พิธีบวงสรวงและพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ ฯ 15 พ.ค.58
02293 รายชื่อผู้ที่จะเกษียณอายุราชการใน 1 ต.ค.59 15 พ.ค.58
02294 การรับการสอยทานการควบคุมภายในประจำปี งป.๕๘ ของ จร.ทร. 19 พ.ค.58
02295 ประกาศ ชย.ทร. การสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. ประจำปี ๒๕๕๘ 21 พ.ค.58
02296 ข่าวการรับเกษียณอายุราชการพื้นที่ภาคตะวันออก ที่ รร.ชุมพลทหารเรือ ระหว่าง 28 - 29 พ.ค.58 พื้นที่กรุงเทพและภาคใต้ ที่นันทอุทยานสโมสร ระหว่าง 3 - 4 มิ.ย.58 25 พ.ค.58
02297 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๑๕๗/๒๕๕๘ เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ 26 พ.ค.58
02298 ขออนุมัติยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 27 พ.ค.58
02299 การแต่งเครื่องแบบ หมายเลข 2 และหมายเลข 4 ในวันสำคัญต่าง ๆ และในห้วงระยะเวลาวันสำคัญต่าง ๆ ประจำเดือน มิ.ย.58 27 พ.ค.58
02300 คำสั่งกรมช่างโยธาทหารเรือ (เฉพาะ) ที่ ๓๘๘/๒๕๕๘ 27 พ.ค.58
02301 ชย.ทร. จะจัดการบรรยายการจัดการความรู้ (KM) เชิงปฏิบัติการ ประจำปี งป.๕๘ ในหัวข้อเรื่องการดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายฯ 3 มิ.ย.58
02302 ตำราและเอกสารอ้างอิงการสอบเลื่อนฐานะ ชย.ทร. 4 มิ.ย.58
02303 คำสั่งกรมช่างโยธาทหารเรือ (เฉพาะ) ที่ ๓๙๘/๒๕๕๘ 3 มิ.ย.58
02304 คำสั่ง กห ที่ 200/58 ลง 25พ.ค.58 แทน คำสั่ง กห ที่ 50/50 4 มิ.ย.58
02305 ร่างแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๗ 5 มิ.ย.58
02306 ประกาศแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน (สายวิทยาการ ชย.ทร.) ประจำปี ๒๕๕๘ 9 มิ.ย.58
02307 การบรรยายการจัดความรู้ (KM) เชิงปฏิบัติการ ประจำปี งป.๕๘ 9 มิ.ย.58
02308 ขอแจ้งให้ นขต.ทร. ที่ทำเรื่องขอจัดซื้อยางรถเครื่องทุ่นแรง ดำเนินการเบิกพัสดุดังกล่าวเพื่อไว้ใช้ราชการ 9 มิ.ย.58
02309 รายชื่อผู้จองสิทธิ์บ้านสวัสดิการ ทร.พื้นที่สัตหีบ 11 มิ.ย.58
02310 หลักเกณฑ์และแนวทางการบอกเลิกสัญญาจ้างฯ ของ ทร. ใหม่ 16 มิ.ย.58
02311 หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการพิจารณาบำเหน็จครึ่งปีหลังของปี 2558 ให้แก่ข้าราชการทหาร สังกัด ทร. 18 มิ.ย.58
02312 แบบฟอร์มหนังสือขอลาออกจากราชการ กับหนังสือรับรองการลาออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการกำหนดของ กห. ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2557 - 2561 18 มิ.ย.58
02313 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. ประจำปี ๒๕๕๘ (สายวิทยาการ ชย.ทร.) 22 มิ.ย.58
02314 มอบเครื่องหมายแสดงความสามารถของ ทร. ให้เป็นกิตติมศักดิ์ และเครื่องหมายอภิรักษ์นาวีให้แก่บุคคลต่าง ๆ ในนาม ทร. ใน 30 มิ.ย.58 23 มิ.ย.58
02315 รายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ และนโยบายเฉพาะของผู้บัญชาการทหารเรือ งป.๕๘ วงรอบที่ ๒ 23 มิ.ย.58
02316 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ชย.ทร. รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค.๕๗ – ๓๑ มี.ค.๕๘) 23 มิ.ย.58
02317 การจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ดำเนินกิจกรรมการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตกำลังพล ประจำปีงบประมาณ 2559 23 มิ.ย.58
02318 ขอให้ออกเลขที่และสำเนาแจกจ่ายคำสั่งกองทัพเรือ เรื่อง การกระทำพิธีพุทธมามกะ ประจำปี 2558 24 มิ.ย.58
02319 กำหนดการแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข 2 และหมายเลข 4 ในวันสำคัญต่าง ๆ ประจำเดือน ก.ค.58 24 มิ.ย.58
02320 อบรมศีลธรรม ก.ค.๕๘ 25 มิ.ย.58
02321 แจ้งข่าวข้าราชการบำนาญถึงแก่กรรม ร.ต.สมทรง ฉิมแฉ่ง 26 มิ.ย.58
02322 แจ้งข่าวข้าราชการบำนาญถึงแก่กรรม ร.ต.สมทรง ฉิมแฉ่ง เพิ่มเติม 26 มิ.ย.58
02323 การย้ายบรรจุข้าราชการสายวิทยาการ ชย.ทร. ในวาระ ต.ค.๕๘ 26 มิ.ย.58
02324 การย้ายบรรจุข้าราชการสายวิทยาการ ชย.ทร. วาระ ต.ค.๕๘ 26 มิ.ย.58
02325 ประกาศผลการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน (สายวิทยาการ ชย.ทร.) 30 มิ.ย.58
02326 ผลการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน และคะแนนสอบ (สายวิทยาการ ชย.ทร.) 30 มิ.ย.58
02327 รายชื่อข้าราชการที่มีรายชื่อเข้าศึกษาหลักสูตรอาวุโส รุ่นที่ 48 ต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพ ตั้งแต่ 29 มิ.ย. - 10 ก.ค.58 7 ก.ค.58
02328 ขอเชิญประชุมเตรียมการการจัดงาน "วันแห่งการจัดการความรู้ของ ทร.ประจำปีงบประมาณ 2558" 7 ก.ค.58
02329 ประกาศ กพ.ทร. เรื่อง รับสมัครนายทหารสัญญาบัตรที่เลื่อนฐานะมาจากนายทหารประทวน นายทหารประทวนและลูกจ้างประจำ คุณวุฒิปริญญา สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุในตำแหน่งอัตรานายทหารสัญญาบัตรปริญญา ประจำปีงบประมาณ 2559 7 ก.ค.58
02330 บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการทหาร ทหารกองประจำการ และนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม 1 ธ.ค.57 7 ก.ค.58
02331 สอ.วด. ประกาศเรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา 2558 (สมาชิกสามัญ) 7 ก.ค.58
02332 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๑๘๔/๒๕๕๘ เรื่อง ให้นายประทวนรับราชการ 9 ก.ค.58
02333 แนวทางการรับราชการ (Career Path) ของนายทหารสัญญาบัตรที่สำเร็จการศึกษาจาก รร.นร. 10 ก.ค.58
02334 ตรวจสอบหมายเลขประจำตัว และพื้นที่สอบเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. ประจำปี 2558 15 ก.ค.58
02335 ประกาศกรมสารบรรณทหารเรือ เรื่อง ผลการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี 2558 15 ก.ค.58
02336 อบรมศีลธรรมประจำเดือน ส.ค.๕๘ 15 ก.ค.58
02337 อนุมัติ ทร.อบรมพนักงาน RTN ERP 15 ก.ค.58
02338 ขอความร่วมมือให้ นขต.ชย.ทร.ในสายวิทยาการ ชย.ทร.ชวยทำแบบประเมินผลความพึงพอใจ 15 ก.ค.58
02339 กำหนดการแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข 2 และหมายเลข 4 ในวันสำคัญต่าง ๆ ประจำเดือน ส.ค.58 22 ก.ค.58
02340 ขออนุมัติจัดงาน และค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ชย.ทร. ปี๕๘ 3 ส.ค.58
02341 เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ เรื่องการเสนอราคาด้วยวิธี E-bidding และ E-Market เมื่อ วันพุธที่ 29 ก.ค. 58 ณ สโมสร กรมช่างโยธาทหารเรือ 4 ส.ค.58
02342 ขออนุมัติจัดพิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๕๘ 4 ส.ค.58
02343 ผลการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา ชย.ทร. ประจำปี ๒๕๕๘ 5 ส.ค.58
02344 คำสั่ง กห.ที่ 200/2558 ลง25พ.ค.58 เรื่อง การพัสดุ 7 ส.ค.58
02345 แนวทางปฏิบัติการจ่ายเงินล่วงหน้าและประกาศหลักเกณฑ์การบอกเลิกสัญญาของ ทร. ใหม่ 7 ส.ค.58
02346 ประกาศกรมช่างโยธาทหารเรือ เรื่อง ผลการสอบเลื่อนระดับตำแหน่งของลูกจ้างประจำ ประจำปี ๒๕๕๘ 11 ส.ค.58
02347 ขออนุมัติรายชื่อลูกจ้างและพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘ 11 ส.ค.58
02348 แบบฟอร์มทะเบียนคุมทรัพย์สิน (Ms-Excel) 11 ส.ค.58
02349 ประมวลภาพกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมช่างโยธาทหารเรือ (๑๖ ส.ค.๕๘ ครบรอบ ๒๖ ปี) 20 ส.ค.58
02350 คำสั่งกรมกำลังพลทหารเรือ เรื่อง ผลการสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. ประจำปี ๒๕๕๘ 24 ส.ค.58
02351 ระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพเรือ ประจำปี 2558 25 ส.ค.58
02352 ประกาศรายชื่อ หมายเลขสอบ ห้องสอบ และสถานที่สอบ คัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพเรือ ประจำปี 2558 ณ โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ 26 ส.ค.58
02353 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ให้นายทหารรับราชการ และ พระราชทานยศทหารชั้นนายพล 31 ส.ค.58
02354 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๒๔๗/๒๕๕๘ และ ๒๔๘/๒๕๕๘ เรื่องให้นายทหารรับราชการ 4 ก.ย.58
02355 รายละเอียดพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีให้แก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานยศทหารชั้นนายพลเรือ วาระตุลาคม ๒๕๕๘ 4 ก.ย.58
02356 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพเรือ ประจำปี 2558 (รอบแรก) 8 ก.ย.58
02357 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๒๕๗/๒๕๕๘ และ ๒๔๘/๒๕๕๘ เรื่องให้นายทหารรับราชการ 8 ก.ย.58
02358 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๒๘๖/๒๕๕๘ และ ๒๔๘/๒๕๕๘ เรื่องให้นายทหารรับราชการ 18 ก.ย.58
02359 การอบรมปฐมนิเทศนายทหารชั้นนายพลของกองทัพไทย รุ่นที่ 36 - 37 ประจำปีงบประมาณ 2559 21 ก.ย.58
02360 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๒๘๘/๒๕๕๘ เรื่องให้นายประทวนรับราชการ 22 ก.ย.58
02361 แผนการจ้างลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการประจำปี งป.59 24 ก.ย.58
02362 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๓๐๐/๒๕๕๘ เรื่องให้นายทหารรับราชการ 25 ก.ย.58
02363 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๓๐๖/๒๕๕๘ - ๓๒๐/๒๕๕๘ เรื่องให้นายทหารรับราชการ 30 ก.ย.58
02364 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๓๒๔/๒๕๕๘ - ๓๓๕/๒๕๕๘ เรื่องให้นายทหารรับราชการ 1 ต.ค.58
02365 แบบฟอร์มรายงานการตรวจสอบพัสดุสายช่างโยธา ปี งป.๕๘ 5 ต.ค.58
02366 กำหนดเปิดการอบรมหลักสูตรการบริหารงานและงบประมาณ (ระดับผู้บริหาร) รุ่นที่ ๒๔ 8 ต.ค.58
02367 ขออนุญาตให้ข้าราชการและลูกจ้างที่เป็นผู้แทนสมาชิก สอ.อร. เข้าประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ ๑ 8 ต.ค.58
02368 กำหนดเปิดหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น จ.อ.และ พ.จ.อ. พรรค พศ. เหล่า ยย. (สาขาช่างโยธาและก่อสร้าง) 9 ต.ค.58
02369 ทร.ได้อนุมัติและเห็นชอบโครงการศึกษาของ ทร.ประจำปี งป.๕๙ 9 ต.ค.58
02370 สปช.ทร.จะจัดการอบรมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานระบบ RTN ERP ของ นขต.ทร. และหน่วยเฉพาะกิจของ ทร. 13 ต.ค.58
02371 ร่าง รปจ.ทร.๖ การจัดงานวันกองทัพเรือ ฉบับปรับปรุงแก้ไข ๒๕๕๘ 15 ต.ค.58
02372 การกำหนดแบบฟอร์มและวิธีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของ ชย.ทร. 16 ต.ค.58
02373 แบบฟอร์ม (ตัวอย่าง) คู่มือปฏิบัติงาน การดำเนินการกับงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จ้าง 16 ต.ค.58
02374 รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD 21 ต.ค.58
02375 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๓๗๑/๒๕๕๘ เรื่องให้นายทหารรับราชการ 21 ต.ค.58
02376 หลักเกณฑ์การเสนอขอเหรียญกาชาดสมนาคุณ ประจำปี 2557 ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ 22 ต.ค.58
02377 คำสั่งกรมช่างโยธาทหารเรือ (เฉพาะ) ที่ ๘๕๐/๒๕๕๘ 22 ต.ค.58
02378 บัญชีรายชื่อปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ชย.ทร. ประจำเดือน พ.ย.๕๘ 22 ต.ค.58
02379 สปช.ทร.กำหนดจัดการอบรมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานระบบ RTN ERP ของ นขต.ทร. 22 ต.ค.58
02380 รายชื่อปฏิบัติหน้าที่เวรเฝ้า ฯ ชย.ทร. ประจำเดือน พ.ย.๕๘ 22 ต.ค.58
02381 ขออนุมัติมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการและลูกจ้าง ทร. ประจำปีการศึกษา 2558 26 ต.ค.58
02382 การปฏิบัติงานตามพันธกิจ (CORE BUSINESS) ชย.ทร. 30 ต.ค.58
02383 คำสั่งกองทัพเรือที่ ๓๙๘/๒๕๕๘ เรื่องเลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร 9 พ.ย.58
02384 ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ "KM มือใหม่" 9 พ.ย.58
02385 การรายงานตัวของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนายทหารกำลังพลรุ่นที่ 13 9 พ.ย.58
02386 ชั่วโมงสำราญ ชย.ทร.ครั้งที่๒ วันพุธที่ ๙ ธ.ค.๕๘ 9 พ.ย.58
02387 รายนามผู้บังคับบัญชา ๑ ต.ค.๕๘ 9 พ.ย.58
02388 รายชื่อผู้เข้ารับการประดับยศเป็น น.อ. และ น.ท. และกำหนดการประกอบพิธี ใน 18 พ.ย.58 9 พ.ย.58
02389 คำสั้่ง ชย.ทร. ที่ ๗๔/๒๕๕๘ ลง ๖ พ.ย.๕๘ เรื่อง ให้นายทหารประทวนรับราชการ 9 พ.ย.58
02390 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการท่าอากาศยานอู่ตะเภา 9 พ.ย.58
02391 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ 9 พ.ย.58
02392 คำสั่งกองทัพเรือที่ ๔๐๔/๒๕๕๘ เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ 9 พ.ย.58
02393 กำหนดทอกกฐินสามัคี ณ วัดปากคลองมะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จว.ชัยนาท ในวันเสาร์ที่ ๑๔ พ.ย.๕๘ 12 พ.ย.58
02394 พิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี ๒๕๕๘ 12 พ.ย.58
02395 ผบ.ทร.มีดำริให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการประกอบพิธีประดับเครื่องหมายยศ ว่าที่ น.อ. และ ว่าที่ น.ท. ใน 18 พ.ย.58 12 พ.ย.58
02396 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๔๑๓/๒๕๕๘ เรื่อง เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร 16 พ.ย.58
02397 แบบฟอร์ม แบบประเมินตนเองของหน่วย 17 พ.ย.58
02398 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๔๒๐/๒๕๕๘ เรื่องให้นายทหารรับราชการ 23 พ.ย.58
02399 ชย.ทร.ขอให้หน่วยฯ ดำเนินการเบิกแบตเตอรี่ใช้กับรถเครื่องทุ่นแรงไปใช้ราชการ 21 ธ.ค.58
02400 ชย.ทร.ขอให้หน่วยฯ ดำเนินการเบิกยางรถเครื่องทุ่นแรงไปใช้ราชการ 21 ธ.ค.58
02401 นโยบาย ผบ.ทร. ประจำปี งป.๒๕๕๙ 6 ม.ค.59
02402 การสั่งการการปฏิบัติตามนโยบาย ผบ.ทร. 6 ม.ค.59
02403 แบบประเมินตนเองและการจัดหมวดหมู่การปฏิบัติงานหลัก (CORE BUSINESS)ของหน่วย 6 ม.ค.59
02404 ข่าวสารที่ ๑ เรื่อง “ร่วมเดินหน้าการปฏิบัติตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ” 6 ม.ค.59
02405 ข่าวสารที่ ๒ เรื่อง “การสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นเรื่องง่ายๆ” 6 ม.ค.59
02406 ข่าวสารที่ ๓ เรื่อง " การประเมินผล ไม่ใช่เรื่องที่เป็นการเพิ่มภาระและยุ่งยาก" 6 ม.ค.59
02407 แบบทดสอบการรับรู้ใน นโยบาย ผบ.ทร. ประจำปี งป.๕๙ 6 ม.ค.59
02408 ให้กำลังพลในระดับ ผอ.กอง หรือเทียบเท่าลงมาทุกนาย จัดทำไฟล์บรรยายสรุป (Power Point) 6 ม.ค.59
02409 กรอบเวลาและข้อมูลที่ต้องนาเสนอ ทร. เกี่ยวกับนโยบาย ทร. 6 ม.ค.59
02410 ข่าวประกาศหน้าแถว เดือน พย.-ธค.58 6 ม.ค.59
02411 การรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๕๙ 11 ม.ค.59
02412 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๑/๕๙ เรื่อง เลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร 11 ม.ค.59
02413 กำหนดอบรมศีลธรรมประจำเดือน ก.พ.๕๙ 19 ม.ค.59
02414 หลักการจำแนกวัสดุกับครุภัณฑ์ตามที่สำนักงบประมาณกำหนด 26 ม.ค.59
02415 ชย.ทร. รับสมัครพนักงานราชการ ประจำปี งป.๕๙ จำนวน ๗ ตำแหน่ง ๑๒ อัตรา 29 ม.ค.59
02416 ชย.ทร.สนับสนุนงานตกแต่งสถานที่จัดเตรียมงานเลี้ยงอาหารค่ำนายทหารชั้นนายพลเรือพร้อมคู่สมรสในวันที่ ๒๙ ม.ค.๕๙ ณ ลานทัศนาภิรมย์ หอประชุม ทร. 1 ก.พ.59
02417 ชย.ทร.สนับสนุนงานตกแต่งสถานที่จัดเตรียมงาน ผบ.ทร.และคณะตรวจเยี่ยมหน่วยการปฏิบัติงานของ นขต.ทร. ณ บก.อล.ทร.พื้นที่ จว.สมุทรปราการ 1 ก.พ.59
02418 ชย.ทร.เตรียมความพร้อมงานตกแต่งสถานที่รับรอง ผบ.ทร.มาเลเซียและภริยาพร้อมคณะ เมื่อ ๑ ก.พ.๕๙ ณ บก.ทร.พระราชวังเดิม 2 ก.พ.59
02419 ขอความร่วมมือกรอกแบบประเมินติดตามผลหลังการฝึกอบรม 9 ก.พ.59
02420 คณะอนุกรรมการนันทนาการ ชย.ทร. จัดทัศนศึกษา ที่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 12 ก.พ.59
02421 กรอบการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการจัดความรู้ 18 ก.พ.59
02422 แบบรายงาน วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 23 ก.พ.59
02423 สมาชิก สอ.อร. สามารถตรวจสอบยอดเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ประจำปี 2558 23 ก.พ.59
02424 แนวทางการประเมินผลความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ การให้บริการงานพิธี ของ ชย.ทร. 8 มี.ค.59
02425 การเสนอขอรับการสนับสนุนจาก ชย.ทร.ในการตกแต่งสถานที่ในงานพิธีต่างๆ 9 มี.ค.59
02426 สรุปร่างรัฐธรรมนูญ (ร่างเบื่องต้น) ในรายการ "แกะกล่องรัฐธรรมนูญใใหม่" 14 มี.ค.59
02427 ผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำโครงการ ของ ทร. 16 มี.ค.59
02428 คำสั่งมอบอำนาจสั่งการและทำการแทนในนาม ผบ.ทร. ฉบับใหม่ 17 มี.ค.59
02429 คณะทำงานเผยแพร่และสร้างการรับรู้อย่างถูกต้องในร่างรัฐธรรมนูญของ ทร. ขอเสนอบทความเผยแพร่และสร้างการรับรู้ร่างรัฐธรรมนูญเรื่อง "ทำความรู้จักร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้น" และภาพประชาสัมพันธ์กระบวนการร่างและลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญของ กรธ. ทั้งนี้ ขอให้ นขต.ทร. และหน่วยเฉพาะกิจ นำบทความไปประกาศหน้าแถวประจำสัปดาห์และเผยแพร่ตามบอร์ดประกาศภายในหน่วย รวมทั้งเผยแพร่ภาพประชาสัมพันธ์ต่อไป 17 มี.ค.59
02430 ภาพประชาสัมพันธ์กระบวนการร่างและลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 17 มี.ค.59
02431 ขออนุมัติจัดนิทรรศการการจัดการความรู้ของ ชย.ทร. ประจำปี งป.๕๙ 18 มี.ค.59
02432 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลง 21 มี.ค.59 เรื่อง พระราชทานยศทหารชั้นนายพล 22 มี.ค.59
02433 ประกาศสอบรอบแรก นรช.อร. ประปี ๕๙ 22 มี.ค.59
02434 ข้อมูลประกอบการประชุมทบทวน Core Competency ของ ทร. ในวันศุกร์ที่ 25 มี.ค.59 23 มี.ค.59
02435 พล.ร.ต.ชัชชัย โพธิพรรค จก.จร.ทร. พร้อมคณะตรวจราชการประเภทการตรวจตามปกติ กงฟ.ชย.ทร. ๒๔ มี.ค.๕๙ 24 มี.ค.59
02436 ประกาศกรมช่างโยธาทหารเรือ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 28 มี.ค.59
02437 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๖๒/๒๕๕๙ เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ 29 มี.ค.59
02438 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๖๐/๒๕๕๙ เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ 29 มี.ค.59
02439 เจ้าหน้าที่ พร.จะมาทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพลให้อยู่ในเกณฑ์มาตราฐานของกำลังพล ชย.ทร. 29 มี.ค.59
02440 การตรวจสุขภาพประจำปี ของข้าราชการ และ ลูกจ้างประจำ ชย.ทร. 31 มี.ค.59
02441 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๗๕/๒๕๕๙ เรื่องให้นายทหารรับราชการ 1 เม.ย.59
02442 กรมช่างโยธาทหารเรือ จัดกิจกรรม ฯ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๑๑ เม.ย.๕๙ 7 เม.ย.59
02443 แผนยุทธศาสตร์ ชย.ทร. ปี2559-2562 18 เม.ย.59
02444 การเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2558 18 เม.ย.59
02445 รายชื่อผู้ที่อยู่ในวาระเข้ารับการศึกษาหลักสูตรพรรคกลิน รุ่นที่ 42 19 เม.ย.59
02446 โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของ ทร. ประจำปี งป.60 19 เม.ย.59
02447 บทความเพื่อสุขภาพโครงการ SMART BMI 20 เม.ย.59
02448 การเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2558 21 เม.ย.59
02449 คำสั่งกองทัพเรือที่ ๘๘/๒๕๕๙ เรื่องให้นายทหารประทวนรับราชการ 21 เม.ย.59
02450 แจ้งกำหนด อบรมศีลธรรม พ.ค.๕๙ 21 เม.ย.59
02451 การจัดทำโครงการศึกษาของ ทร. ประจำปี งป.60 (ปรับแต่งตามมติที่ประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) 21 เม.ย.59
02452 รายชื่อนายทหารชั้นยศนายพลเรือที่มีคุณสมบัติครบตามที่ วปอ.สปท.กำหนด สำหรับการเข้าศึกษาหลักสูตร วปอ.รุ่นที่ 59 ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560 22 เม.ย.59
02453 กำหนดการแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข 2 และหมายเลข 4 ในวันสำคัญต่าง ๆ ประจำเดือน พ.ค.59 25 เม.ย.59
02454 ประกาศ ชย.ทร.การสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี ๒๕๕๙ 26 เม.ย.59
02455 คำสั่งมอบอำนาจ กรมช่างโยธาทหารเรือ ที่ 5/2559 27 เม.ย.59
02456 คำสั่งกองทัพเรือที่ ๓๐๐/๒๕๕๙ เรื่อง ให้นายทหารสัญญาบัตรช่วยปฏิบัติราชการ 29 เม.ย.59
02457 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๙๗/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการกลาโหมสัญญาบัตรเป็นนายทหารสัญญาบัตร 29 เม.ย.59
02458 แก้ไขเพิ่มเติมเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการสอบเลื่อนฐานะ ฯ ประจำปี ๒๕๕๙ 4 พ.ค.59
02459 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๑๐๖/๒๕๕๙ เรื่องเลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร 10 พ.ค.59
02460 เอกสารประกอบการประชุมเพื่อพิจารณาร่างโครงการศึกษาของ ทร. ประจำปี งป.60 11 พ.ค.59
02461 รายชื่อผู้สอบผ่านภาควิชาการ และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคปฏิบัติในการสอบ เสมียน สน.ผชท.ทร.ไทย ประจำปี 2559 11 พ.ค.59
02462 การรับแบบของผู้เกษียณอายุราชการ พื้นที่ภาคตะวันออก ระหว่าง 24 - 26 พ.ค.59 ณ อาคารเรียนรวม รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. พื้นที่กรุงเทพฯ และภาคใต้ ระหว่าง 7 - 8 มิ.ย.59 ณ นันทอุทยานสโมสร 12 พ.ค.59
02463 QR code เข้าระบบต่างๆ ของ ชย.ทร. 15 พ.ค.59
02464 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี 2559 และกำหนดวันสอบ 16 พ.ค.59
02465 ผู้ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันอาภากร ประจำปี ๒๕๕๙ 17 พ.ค.59
02466 แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน (สายวิทยาการ ชย.ทร.) ประจำปี ๒๕๕๙ 17 พ.ค.59
02467 คำประกาศพระเกียรติคุณ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องใน "วันอาภากร" ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 17 พ.ค.59
02468 กำหนดการแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข 2 และหมายเลข 4 ในวันสำคัญต่าง ๆ ประจำเดือน มิ.ย.59 17 พ.ค.59
02469 Infographics ราชนาวีไทย ใส่ใจรัฐธรรมนูญ สำหรับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปยัง นขต.ทร. กำลังพล และประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ จัดทำโดยคณะทำงานเผยแพร่และสร้างการรับรู้อย่างถูกต้องในร่างรัฐธรรมนูญ ของ ทร. 23 พ.ค.59
02470 ขออนุมัติให้ข้าราชและลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ เข้ารับการอบรมหลักสูตรซ่อมเครื่องแปลงความถี่เบื้องต้น 24 พ.ค.59
02471 กำหนดจับสลากเข้าพักอาศัยในอาคารที่พักอาศัยส่วนกลาง ทร. พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 24 พ.ค.59
02472 กาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๓ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ 24 พ.ค.59
02473 พิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2558 ในส่วนของ ทร. จำนวน 49 นาย ณ ศาลาดุสิตดาลัย สวนจิตรลดา ในวันจันทร์ที่ 30 พ.ค.59 24 พ.ค.59
02474 อบรมศีลธรรม ประจำเดือน มิ.ย.๕๙ 26 พ.ค.59
02475 รายชื่อผู้สอบผ่านภาคปฏิบัติและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในการสอบเสมียน สน.ผชท.ทร.ไทย ประจำปี 2559 26 พ.ค.59
02476 การแข่งขันเดิน - วิ่งเพื่อสุขภาพ นาวิกโยธินมาราธอน ประจำปี ๒๕๕๙ 26 พ.ค.59
02477 ข่าว กพ.ทร. ด่วนมาก (กสม. 137/05/59 มวว.261430 พ.ค.59) เรื่อง แจ้งยกเลิกการเข้าเฝ้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย 27 พ.ค.59
02478 ผลการประเมิน ค่า BMI ของ นขต.ทร. ครั้งที่ 1/59 31 พ.ค.59
02479 ประกาศกรมช่างโยธาทหารเรือ เรื่อง การสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. ประจำปี ๒๕๕๙ 2 มิ.ย.59
02480 ประกาศ แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวนสายวิทยาการ ชย.ทร. 3 มิ.ย.59
02481 กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๕๙ 3 มิ.ย.59
02482 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเสมียน สน.ผชท.ทร.ไทยในต่างประเทศ ประจำปี 2559 8 มิ.ย.59
02483 ประกาศกรมช่างโยธาทหารเรือ เรื่อง ผลการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี ๒๕๕๙ 16 มิ.ย.59
02484 การกระทำพิธีพุทธมามกะ ประจำปี 2559 18 มิ.ย.59
02485 ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบเลื่อนระดับตำแหน่งลูกจ้างประจำ ประจำปี ๒๕๕๙ เรื่อง สอบเลื่อนระดับตำแหน่ง และเปลี่ยนสายงานลูกจ้างประจำ ประจำปี ๒๕๕๙ 22 มิ.ย.59
02486 การสอบนายทหารสัญญาบัตร (นายทหาร ข.) เพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. ประจำปี 2559 23 มิ.ย.59
02487 ซื้อยางรถเครื่องทุ่นแรงสนับสนุนหน่วยต่างๆ ของ ทร. 29 มิ.ย.59
02488 ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. ประจำปี ๒๕๕๙ 30 มิ.ย.59
02489 สอ.วด. ประกาศเรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา 2559 1 ก.ค.59
02490 รายชื่อผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพ หลักสูตรทั่วไปรุ่น 40 7 ก.ค.59
02491 รายชื่อเอกสารอ้างอิงในการสอบนายทหารสัญญาบัตร (นายทหาร ข.) เพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. ประจำปี 2559 7 ก.ค.59
02492 ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบเลื่อนระดับตำแหน่งลูกจ้างประจำ ประจำปี ๒๕๕๙ 13 ก.ค.59
02493 อนุมัติจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ชย.ทร. ประจำปี ๒๕๕๙ 13 ก.ค.59
02494 การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ชย.ทร. ประจำปี ๒๕๕๙ 14 ก.ค.59
02495 คู่มือการจำแนกพัสดุกองทัพเรือ 14 ก.ค.59
02496 แบบฟอร์มประเมินผลความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ การปฏิบัติงานซ่อมทำสายโรงงาน 15 ก.ค.59
02497 ขออนุมัติจัดบรรยายให้ความรู้ การจัดทำตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานและค่าเป้าหมายของกำลังพล ชย.ทร. 21 ก.ค.59
02498 ประกาศกรมช่างโยธาทหารเรือ เรื่อง ผลการสอบเลื่อนระดับตำแหน่ง และเปลี่ยนสายงานลูกจ้างประจำ ประจำปี ๒๕๕๙ 22 ก.ค.59
02499 เอกสารประกอบการบรรยายยุทธศาสตร์ ชย.ทร. และ PMQA ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ก.ค.๕๘ 22 ก.ค.59
02500 ช่องทางในการรับฟังความต้องการ (สายด่วน 54422 , 54429 , 54106) 22 ก.ค.59
02501 กำหนดการเกี่ยวกับการสอบนายทหารสัญญาบัตร (นายทหาร ข.) เพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. (วิชาทั่วไป) ประจำปี 2559 26 ก.ค.59
02502 กรมช่างโยธาทหารเรือ รับการตรวจสอบภายใน จาก จร.ทร. วันอังคารที่ ๒๖ ก.ค.๕๙ 26 ก.ค.59
02503 กำหนดอบรมศีลธรรม ประจำเดือน ส.ค.๕๙ 26 ก.ค.59
02504 ผลการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา ให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ชย.ทร. ประจำปี ๒๕๕๙ 8 ส.ค.59
02505 คำสั่งกรมช่างโยธาทหารเรือ (เฉพาะ) ที่ ๘๑๗/๒๕๕๙ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเกษียณ ปี๕๙ 23 ส.ค.59
02506 รายชื่อลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น ชย.ทร. ประจำปี ๒๕๕๙ 8 ส.ค.59
02507 แนวทางการรับราชการนายทหารสัญญาบัตรที่เลื่อนฐานะมาจากนายทหารประทวน (นายทหาร ข.) 25 ส.ค.59
02508 ประกาศ กพ.ทร. เรื่อง ผลการสอบนายทหารสัญญาบัตร (นายทหาร ข.) เพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. ประจำปี 2559 25 ส.ค.59
02509 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๒๐๕/๒๕๕๙ เรื่องให้นายทหารประทวนรับราชการ 4 ก.ย.59
02510 รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้เข้ารับการศึกษาหลักสูตร วปอ. รุ่นที่ 59 และการปฏิบัติของนักศึกษาหลักสูตร วปอ. รุ่นที่ 59 9 ก.ย.59
02511 พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการ และพระราชทานยศทหารชั้นนายพล วาระ ตุลาคม 2559 10 ก.ย.59
02512 ให้นายทหารสัญญาบัตร สังกัด ทร.ออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของ กห.ตามมติ ครม.เมื่อ 24 ก.ย.56 ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 ต.ค.59 15 ก.ย.59
02513 พิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีให้แก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานยศทหารชั้นนายพล วาระ ต.ค.๕๙ 16 ก.ย.59
02514 ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพเรือ 16 ก.ย.59
02515 PMQA หมวด 6 กระบวนการหลัก ชย.ทร. 16 ก.ย.59
02516 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๒๑๖/๕๙ ๒๑๗/๕๙ และ ๒๑๘/๕๙ เรื่องให้นายทหารรับราชการ 16 ก.ย.59
02517 เพิ่มเติม การประกอบพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีให้แก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานยศทหารชั้นนายพลเรือ วาระ ต.ค.๕๙ 16 ก.ย.59
02518 พิธีอำลาชีวิตการรับราชการให้แก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี งป.๕๙ และผู้ขอลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุราชการ ประจำปี งป.๖๐ 20 ก.ย.59
02519 พิธีรับ - ส่งหน้าที่ เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ 23 ก.ย.59
02520 การเข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย (ป.ม.) ประจำปี ๒๕๕๘ 6 ต.ค.59
02521 แบบฟอร์มเสนอความต้องการอัตราครุภัณฑ์ สาย ชย.ทร. 6 ต.ค.59
02522 ขออนุมัติมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการและลูกจ้าง ทร. ประจำปีการศึกษา 2559 11 ต.ค.59
02523 เลื่อนวันเข้าเฝ้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์มงกุฏไทย (ป.ม.) ออกไปก่อน โดยยังไม่มีหมายกำหนดการให้เข้าเฝ้ารับพระราชทาน 11 ต.ค.59
02524 สปท.กำหนดเปิดการอบรมหลักสูตรการปฐมนิเทศนายทหารชั้นนายพลของกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 38 และรุ่นที่ 39 13 ต.ค.59
02525 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๒๙๖/๒๕๕๙ เรื่องให้นายทหารรับราชการ 13 ต.ค.59
02526 ชย.ทร.ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น จ.อ. และ พ.จ.อ. ประจำปี งป.๖๐ 14 ต.ค.59
02527 ขออนุมัติปรับแต่งหลักสูตรการอบรม และขออนุมัติให้ข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะ ประจำปี งป. ๖๐ 19 ต.ค.59
02528 รายชื่อนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน ปฎิบัติหน้าที่เวรเฝ้าฯ ประจำเดือน พ.ย.๕๙ 27 ต.ค.59
02529 คำสั่งกองทัพเรือ (เฉพาะ) ที่ ๗๕๕/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีรับมอบ ฮ ลำเลียง 27 ต.ค.59
02530 พระบรมราโชวาท ประจำปีงบประมาณ 2560 3 พ.ย.59
02531 การขอมีบัตรอนุญาตติดยานพาหนะผ่าน - เข้าออก หน่วยราชการ ทร. ปี ๖๐ - ๖๑ 3 พ.ย.59
02532 คำสั่งกองทัพเรือ (เฉพาะ) ที่ ๗๗๘/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทัพเรือ และนโยบายผู้บังคับบัญชาการทหารเรือ กองทัพเรือ 4 พ.ย.59
02533 บทความทางศีลธรรมประจำเดือน พ.ย.๕๙ 4 พ.ย.59
02534 คำสั่งกองทัพเรือ (เฉพาะ) ที่ ๗๙๑/๒๕๕๙ เรื่อง ให้นายทหารสัญญาบัตรช่วยปฏิบัติราชการตามหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือ 7 พ.ย.59
02535 คำสั่งกรมช่างโยธาทหารเรือ (เฉพาะ) ที่ ๑๐๕๑/๒๕๕๙ 11 พ.ย.59
02536 คำสั่งกรมช่างโยธาทหารเรือ (เฉพาะ) ที่ ๑๐๕๓/๒๕๕๙ 11 พ.ย.59
02537 คำสั่งกรมช่างโยธาทหารเรือ (เฉพาะ) ที่ ๑๐๕๒/๒๕๕๙ 11 พ.ย.59
02538 คำสั่งกรมช่างโยธาทหารเรือ (เฉพาะ) ที่ ๑๐๕๐/๒๕๕๙ 11 พ.ย.59
02539 คำสั่งกรมช่างโยธาทหารเรือ (เฉพาะ) ที่ ๑๐๔๙/๒๕๕๙ 11 พ.ย.59
02540 คำสั่งกรมช่างโยธาทหารเรือ (เฉพาะ) ที่ ๙๖๗/๒๕๕๙ 11 พ.ย.59
02541 ขออนุมัติยกเลิกคำสั่ง ทร.(เฉพาะ) ที่ 689/2558 ลง 8 ต.ค.59 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน และแต่งตั้ง คณะทำงานชุดใหม่ 14 พ.ย.59
02542 กำหนดเปิดการอบรมหลักสูตรนายทหารงบประมาณ (ระดับผู้ปฏิบัติ) รุ่นที่ ๓๑ ประจำปี งป.๖๐ 10 พ.ย.59
02543 ขอปรับระดับและเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหาร (จำนวน 301 นาย) 15 พ.ย.59
02544 คำสั่ง กองทัพเรือที่ ๓๓๖/๒๕๕๙ 15 พ.ย.59
02545 ขออนุมัติแต่งตั้งนายทหารสัญญาบัตรเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานทหารเรือหญิง 15 พ.ย.59
02546 ขออนุมัติการประกอบพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดี 15 พ.ย.59
02547 รายนามผู้บังคับบัญชา ๑ ต.ค.๕๙ 15 พ.ย.59
02548 การสัมมนาเรื่อง การจัดทำโครงการศึกษา ประจำปี งป.61 และโครงการพัฒนาองค์บุคคลของ ทร. งป.62 - 67 15 พ.ย.59
02549 แบบฟอร์มเสนอความต้องการงานก่อสร้างของกรมช่างโยธาทหารเรือปี งป.2560 16 พ.ย.59
02550 แบบฟอร์มรายงานซ่อมทำสายช่างโยธา 16 พ.ย.59
02551 สาร จาก พล.ร.อ. ณะ อารีนิจ ผบ.ทร. เนื่องในวันกองทัพเรือ วันที่ ๒๐ พ.ย.๕๙ 16 พ.ย.59
02552 อบรมศีลธรรม ประจำเดือน ธ.ค.๕๙ 17 พ.ย.59
02553 งานรวมพลังแสดงความอาลัยน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 21 พ.ย.59
02554 อนุมัติแผนการจัดการความรู้ของ ทร.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 21 พ.ย.59
02555 แนวทางการปฏิบัติในการไปร่วมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 25 พ.ย.59
02556 สปช.ทร.ขออนุมัติเปิดการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานราชการระบบ RTN ERP ของ ทร. ประจำปี งป.60 29 พ.ย.59
02557 คำสั่งกองทัพเรือ (เฉพาะ) ที่ ๘๗๕/๒๕๕๙ เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน กองทัพเรือ 7 ธ.ค.59
02558 การสัมมนาระบบสนับสนุนข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ประจำปี งป.60 7 ธ.ค.59
02559 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดมหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน 8 ธ.ค.59
02560 แบบฟอร์ม งป.ทร.03-1 ความต้องการงานซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารสถานที่ สิ่งก่อสร้าง สิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภค เครื่องมือ เครื่องทุ่นแรง พัสดุและอุปกรณ์สายช่าง ชย. 9 ธ.ค.59
02561 คำสั่งกรมช่างโยธาทหารเรือ (เฉพาะ) ที่ ๑๑๐๔/๒๕๕๙ 13 ธ.ค.59
02562 การให้กำลังพลวิ่งออกกำลังกายทุกวันพุธ 13 ธ.ค.59
02563 พิธีบวงสรวง สักการะ พระอนุสาวรีย์ พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 14 ธ.ค.59
02564 พิธีมอบเงินของขวัญปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐ 19 ธ.ค.59
02565 ชย.ทร.ขอให้หน่วยฯ ดำเนินการเบิกแบตเตอรี่ใช้กับเครื่องทุ่นแรงไปใช้ราชการ 20 ธ.ค.59
02566 กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณสถานเนื่องในวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ๔ ธันวาคม 20 ธ.ค.59
02567 การแต่งเครื่องแบบหมายเลข ๒ และ หมายเลข ๔ ประจำเดือน ม.ค.๖๐ 22 ธ.ค.59
02568 เรื่อง การพิจารณาบำเหน็จครึ่งปีแรกของปี 2560 23 ธ.ค.59
02569 ประกาศ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ 29 ธ.ค.59
02570 กวก.ชย.ทร. ขออนุมัติจัดนิทรรศการ "นักเรียนช่าง ฯ คิดประดิฐเองได้" 3 ม.ค.60
02571 พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบวรราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว 4 ม.ค.60
02572 ให้ข้าราชการร่วมพิธี "จากคงคาสู่มหานที ราชนาวีผองประชาร่วมอาลัย" 12 ม.ค.60
02573 ให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ แถวฟังคำกล่าว ผบ.ทร. เนื่องในวันสดุดีวีรชน กองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๐ 13 ม.ค.60
02574 กพ.ทร. กำหนดจัดการสัมมนา เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของกำลังพล ประจำปี งป.60 ระหว่าง 25 ม.ค.60 - 3 ก.พ.60 ณ พื้นที่ กทม. และระหว่าง 6 - 10 ก.พ.60 ณ พื้นที่สัตหีบ 17 ม.ค.60
02575 คณะอนุกรรมการโครงการศึกษาของ ทร.กำหนดจัดการประชุมเพื่อพิจารณาร่างโครงการพัฒนาองค์บุคคลของ ทร. ปี งป.62 - 67 และร่างแผนการจัดส่ง นนร.ไปศึกษา ณ รร.นร.ต่างประเทศ ประจำปี งป.62 19 ม.ค.60
02576 การรายงานผลการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณสถานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ๕ ธันวาคม 19 ม.ค.60
02577 คำสั่งปฏิบัติการฟื้นฟูพื้นที่สำคัญและช่วยเหลือผู้ประสพอุทกภัยพื้นที่ภาคใต้ 20 ม.ค.60
02578 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการรับ - แจกจ่ายเงินและสิ่งของบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ภาคใต้ กองทัพเรือ และคณะอนุกรรมการต่าง ๆ จำนวน ๓ คณะ 20 ม.ค.60
02579 รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกงานจ้างออกแบบก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการกองทัพเรือ บริเวณพื้นที่หาดนางรอง การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ 6 ม.ค.60
02580 ขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฝึกปัญหาที่บังคับการ (CPX) ประจำปี ๒๕๖๐ ของ ชย.ทร. 25 ม.ค.60
02581 สั่งการให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงานนอกเหนือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง 25 ม.ค.60
02582 เปิดรับสมัครพิธีกรนายทหารสัญญาบัตรหญิง 25 ม.ค.60
02583 เรื่อง การให้ความช่วยเหลือกำลังพล ทร. ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ 1 ก.พ.60
02584 ขอความร่วมมือกรอกแบบประเมินผลหลังการฝึกอบรมหลังสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะ ฯ รุ่นที่ ๒๖ ปี งป.๖๐ 1 ก.พ.60
02585 คำสั่งคณะกรรมการสวัสดิการภายในกรมช่างโยธาทหารเรือ ประจำปี งป.๖๐ 2 ก.พ.60
02586 รายการแจกจ่ายยางรถเครื่องทุ่นแรงสาย ชย. สนับสนุนหน่วยต่าง ๆ ของ ทร. ตามแผนการจัดซื้อ/จ้าง ปี งป.๖๐ 3 ก.พ.60
02587 ขออนุมัติประกาศกรมช่างโยธาทหารเรือเพื่อจัดประกวดคลิปวีดีโอ บทความ และผลการดำเนินการจัดความรู้ หรือนวัตกรรมจากการจัดความรู้ 8 ก.พ.60
02588 โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของ กห. ตามมติคณะกรรมการข้าราชการทหาร ประจำปี งป.61 7 ก.พ.60
02589 ร่างหลักเกณฑ์การมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถของ ทร. ให้เป็นกิตติมศักดิ์และเครื่องหมายอภิรักษ์นาวี 9 ก.พ.60
02590 สพ.ทร จะดำเนินการยิงเป้าปืนพกประจำปี ๒๕๖๐ 9 ก.พ.60
02591 การจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการประกันคุณภาพการฝึกอบรมของ ทร. ครั้งที่ 1 ประจำปี งป.60 9 ก.พ.60
02592 ขออนุมัติการยิงเป้าปืนพก ประจำปี 2560 14 ก.พ.60
02593 ขอความร่วมมือในการกรอกแบบประเมินความพึงพอใจ-HR4/2 15 ก.พ.60
02594 แนวทางปฎิบัติในการเสนอขออนุมัติให้ข้าราชการไปช่วยปฎิบัติราชการนอกหน่วยภายใน ทร. 15 ก.พ.60
02595 ขออนุมัติจัดทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพลของ ชย.ทร. 16 ก.พ.60
02596 ทร. อนุมัติให้กำลังพล ทร. แต่งกายเครื่องแบบหมายเลข 2 และ 4 ในวันสำคัญต่าง ๆ ในเดือน มี.ค.60 16 ก.พ.60
02597 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาพักเพื่อรอการปลดโดยได้กำหนดให้ข้าราชการชั้นสัญญาบัตรและต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรลาหยุดพักราชการได้ ๓ เดือน ก่อนวันครบเกษียณอายุ โดยมิต้องถูกตัดเงินรายเดือน 22 ก.พ.60
02598 ขออนุมัติแก้ไขคำสั่ง ทร. (เฉพาะ) ที 874/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดมหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน 24 ก.พ.60
02599 การแก้ไขเพิ่มเติมสาขาวิชาชีพเฉพาะและด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะ 1 มี.ค.60
02600 การประเมินความพึงพอใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพล ทร. งป.๖๐ ครั้งที่ ๑ 3 มี.ค.60
02601 แบบสำรวจสอบถามความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ และช่องทางสื่อสาร ต่อการให้บริการงานช่างโยธา 3 มี.ค.60
02602 คำสั่ง กระทรวงกลาโหม ที่ ๒๒๓/๒๕๖๐ เรื่อง เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร 21 มี.ค.60
02603 คำสั่งกองทัพเรื่อที่ ๕๕/๒๕๖๐ เรื่องให้นายทหารรับราชการ 24 มี.ค.60
02604 ประกาศ ชย.ทร. รับสมัครสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี ๒๕๖๐ 24 เม.ย.60
02605 ประกาศสมาคมภริยาทหารเรือ เรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกสมาคมภริยาทหารเรือ ประจำปี ๒๕๖๐ 28 เม.ย.60
02606 ขออนุมัติจัดพิธีบวงสรวงและพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ บก.ชย.ทร. 9 พ.ค.60
02607 ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกขั้นที่ ๑ และมีสิทธินำเสนอผลงาน งานจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงหอประชุมกองทัพเรือตามนโยบายของรัฐบาล 16 พ.ค.60
02608 ประกาศ ชย.ทร.แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี ๒๕๖๐ 26 พ.ค.60
02609 การขออนุญาตไปศึกษานอกเวลาราชการ โดยทุนส่วนตัว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 5 มิ.ย.60
02610 คำสั่งกรมช่างโยธาทหารเรือ (เฉพาะ) ที่ ๓๖๙/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพิธีอำลาชีวิตการรับราชการ และลาออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ของ กห ตามมติคณะรัฐมนตรี 5 มิ.ย.60
02611 คำสั่งกรมช่างโยธาทหารเรือ (เฉพาะ) ที่ ๓๗๐/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการอำนวยการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา กรมช่างโยธาทหารเรือ 5 มิ.ย.60
02612 ประกาศ ชย.ทร.รับสมัครสอบ น.ท. น.ต.ประจำปี ๒๕๖๐ 9 มิ.ย.60
02613 การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพเรือ ประจำปี 2560 13 มิ.ย.60
02614 เตรียมการรับการตรวจราชการจาก จร.ทร. ประจำปี งป.๖๐ 14 มิ.ย.60
02615 รายชื่อผู้เช้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการติดตามและปรับปรุงบัญชีในระบบ RTN ERP 16 มิ.ย.60
02616 ประกาศกรมช่างโยธาทหารเรือ เรื่อง ผลการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน (สายวิทยาการ ชย.ทร.) ประจำปี ๒๕๖๐ 16 มิ.ย.60
02617 การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ชย.ทร. ประจำปี ๒๕๖๐ 21 มิ.ย.60
02618 กรมบัญชีกลาง ให้ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว รายงานข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและบุคคลในครอบครัวต่อส่วนราชการต้นสังกัดภายในระยะเวลา ๑ เดือน นับตั้งแต่วันบรรจุเข้ารับราชการ 22 มิ.ย.60
02619 ประกาศคณะกรรมการอำนาวยการสอบ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. ประจำปี ๒๕๖๐ 27 มิ.ย.60
02620 ประกาศคณะกรรมการอำนาวยการสอบ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. ประจำปี ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) 29 มิ.ย.60
02621 คำสั่งกองทัพเรือ (เฉพาะ) ที่ ๕๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง การตรวจราชการกรมช่างโยธาทหารเรือ 3 ก.ค.60
02622 คำสั่งกรมช่างโยธาทหารเรือ ที่ ๑๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแบ่งมอบอำนาจในกรมช่างโยธาทหารเรือ และคำสั่งกรมช่างโยธาทหารเรือ ที่ ๑๒/๒๕๖๐ เรื่อง การมอบอำนาจสั่งการและทำการแทนในนามเจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ 6 ก.ค.60
02623 ชย.ทร.ได้จัดซื้อยางรถเครื่องทุ่นแรง ให้กับหน่วยต่าง ๆ ใน ทร. 17 ก.ค.60
02624 ชย.ทร.ได้จัดซื้อยางรถเครื่องทุ่นแรง ให้กับหน่วยต่าง ๆ ใน ทร.(เพิ่มเติม) 17 ก.ค.60
02625 ประกาศ หมายเลขประจำตัวและพื้นที่สอบเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. ประจำปี 2560 17 ก.ค.60
02626 ประกาศกรมช่างโยธาทหารเรือ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อเป็นพนักงานราชการ 24 ก.ค.60
02627 คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๑๖๘/๒๕๖๐ เรื่อง ให้นายทหารประทวนรับราชการ 25 ก.ค.60
02628 ขออนุมัติจัดงาน และค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ชย.ทร. ประจำปี ๒๕๖๐ 31 ก.ค.60
02629 ขออนุมัติจัดทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพลของ ชย.ทร. ประจำปี งป.๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ 2 ส.ค.60
02630 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 28 ส.ค.60
02631 ประกาศกรมช่างโยธาทหารรเรือ 4 ส.ค.60
02632 ขออนุมัติจัดพิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๐ 7 ส.ค.60
02633 ผลการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐ และขออนุมัติกำหนดวันมอบทุน 8 ส.ค.60
02634 ชย.ทร. จะดำเนินการเปิดการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อการเลื่อนฐานะนายทหารชั้นประทวน จ.อ. และ พ.จ.อ. พรรคพิเศษ เหล่า ยย. (สาขาช่างโยธาและก่อสร้าง) ประจำปี งป.๖๑ 10 ส.ค.60
02635 แจ้งอบรมศีลธรรมประจำเดือน ก.ย.๖๐ 21 ส.ค.60
02636 พิธีลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างงานโครงการก่อสร้างที่พักอาศัย และนันทนาการ ทร. 21 ส.ค.60
02637 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และ กฎกระทรวง 28 ส.ค.60
02638 ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งและเปลี่ยนสายงานตามประเภทกลุ่มงานของลูกจ้างประจำ ประจำปี ๒๕๖๐ 5 ก.ย.60
02639 ประกาศกรมช่างโยธาทหารเรือ เรื่อง ผลการสอบเลื่อนระดับตำแหน่ง และเปลี่ยนสายงานตามประเภทกลุ่มงานของลูกจ้างประจำ ประจำปี ๒๕๖๐ 19 ก.ย.60
02640 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตร จ.อ.และ พ.จ.อ.อาชีพเพื่อเลื่อนฐานะ ชย.ทร. งป.๖๑ และกำหนดการเปิดอบรมหลักสูตรฯ 29 ก.ย.60
02641 อนุมัติปรับแต่งหลักสูตรการอบรม และขออนุมัติให้ข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะ ชั้น พ.จ.อ. พรรค พศ. เหล่า ยย. (สาขาช่างโยธาและก่อสร้าง) ประจำปี งป.๖๑ 19 ต.ค.60
02642 การรับทราบ และเผยแพร่นโยบายเร่งด่วนของ รมว.กห. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 16 ต.ค.60
02643 โทรเลข และคำสั่ง เข้ารับการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะ ชั้น พ.จ.อ. พรรค พศ. เหล่า ยย. (สาขาช่างโยธาและก่อสร้าง) ประจำปี งป.๖๑ 19 ต.ค.60
02644 อนุมัติแต่งตั้งวิทยากร หลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น จ.อ. และ พ.จ.อ. พรรค พศ. เหล่า ยย. (สาขาช่างโยธาและก่อสร้าง) ประจำปี งป.๖๑ 24 ต.ค.60
02645 คำสั่ง อนุมัติแต่งตั้งวิทยากร ประจำหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น จ.อ. และ พ.จ.อ. พรรค พศ. เหล่า ยย. (สาขาช่างโยธาและก่อสร้าง) ประจำปี งป.๖๑ 24 ต.ค.60
02646 การรายงานผลการไปศีดษา ดูงาน ฝึกงาน ประชุมหรือสัมนา ณ ต่างประเทศ 30 ต.ค.60
02647 นโยบายผู้บัญชาการทหารสูงสุด ประจำปีงบประมาณ ๒๔๖๑ 14 พ.ย.60
ข้อมูลใหม่ภายใน 24 ชม.
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 53 หน้า [หน้าถัดไป 2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53