:: รายละเอียด ข่าว ประกาศ ลำดับที่ 1972 ::
:: โครงการ เกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของ กห.ตามมติคณะรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ 2557 - 2561 ::

:: ข่าว ประกาศ ::
โครงการ เกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของ กห.ตามมติคณะรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ 2557 - 2561
:: รายละเอียดโดยย่อ ::
๑.รายละเอียด

๒.หลักฐานการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

๓.คำสั่ง กห. ที่ 1044/2556 เรื่อง ให้นายทหารออกจากราชการก่อนเกษียณอายุราชการตามมติสภากลาโหม

๔.คำสั่ง กห. ที่ 1043/2556 เรื่อง ให้นายทหารออกจากราชการตามแนวทางให้ข้าราชการทหารลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุ

๕.บัญชี รายชื่อข้าราชการที่ขอลาออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของ กห. ประจำปีงบประมาณ 2557 ตามมติ ครม. ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556

เปิดดูเอกสารประกอบที่นี่
เปิดดูเอกสารประกอบที่นี่
เปิดดูเอกสารประกอบที่นี่
เปิดดูเอกสารประกอบที่นี่
เปิดดูเอกสารประกอบที่นี่
บันทึกข้อมูลโดย : น.ท.ศักดา บัวศรี ปฏิบัติงาน นายช่างประจำ บก.ชย.ทร วันที่บันทึกข้อมูล วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2556 เวลา 20:12 น.
.:: กรมช่างโยธาทหารเรือ ::.


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]