:: รายละเอียด ข่าว ประกาศ ลำดับที่ 2015 ::
:: คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๓๒๔/๒๕๕๖ เรื่อง ให้นายทหารประทวนออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการ ก่อนก..... ::

:: ข่าว ประกาศ ::
คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๓๒๔/๒๕๕๖ เรื่อง ให้นายทหารประทวนออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการ ก่อนกำหนด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
:: รายละเอียดโดยย่อ ::
คำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๓๒๔/๒๕๕๖ เรื่อง ให้นายทหารประทวนออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการ ก่อนกำหนด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (รายละเอียดตามที่แนบ)
เปิดดูเอกสารประกอบที่นี่
บันทึกข้อมูลโดย : น.ท.ศักดา บัวศรี ปฏิบัติงาน นายช่างประจำ บก.ชย.ทร วันที่บันทึกข้อมูล วันอังคาร ที่ 12 พฤศจิกายน 2556 เวลา 11:31 น.
.:: กรมช่างโยธาทหารเรือ ::.


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]