:: รายละเอียด ข่าว ประกาศ ลำดับที่ 442 ::
:: งดจ่ายน้ำประปาในพื้นที่ พระราชวังเดิม ::

:: ข่าว ประกาศ ::
งดจ่ายน้ำประปาในพื้นที่ พระราชวังเดิม
:: รายละเอียดโดยย่อ ::
ด้วยผู้รับจ้างงานซ่อมทำเครื่องสูบน้ำขึ้นถังสูง บริเวณหน้าอาคารส่วนบัญชาการ ๔ ขว.ทร. จะเข้าดำเนินการซ่อมทำงานดังกล่าว โดยมีกำหนดแผนงาน ดังนี้
๑. หล่อฐาน คสล. ของแท่นเครื่อง ใน ๓ ก.พ.๕๓ เวลา ๑๕๐๐ – ๑๗๐๐
๒. เจาะผนังคอนกรีต คสล.พร้อมเดินท่อ ใน ๕ ก.พ.๕๓ เวลา ๑๕๐๐ – ๑๗๐๐
๓. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ พร้อมอุปกรณ์ประกอบและเชื่อมต่อระบบ รวมทั้งทดสอบระบบทั้งหมด ใน ๖- ๗ ก.พ.๕๓ ตั้งแต่ ๐๙๐๐ - ๑๗๐๐ ทั้งนี้อาจทำให้ไม่มีน้ำประปาใช้ ใน วันที่ ๗ ก.พ.๕๓ ตั้งแต่ เวลา ๑๐๐๐ – ๑๓๐๐
รายละเอียดขอให้ประสานโดยตรงกับ น.ต.สุวัฒน์ สีหวงษ์ โทร ๕๔๘๙๗
บันทึกข้อมูลโดย : น.ต.กฤษณะ กิจกสิกร วันที่บันทึกข้อมูล วันพฤหัสบดี ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 13:55 น.
.:: กรมช่างโยธาทหารเรือ ::.


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]