:: รายละเอียด ข่าว ประกาศ ลำดับที่ 669 ::
:: การทำสัญญากู้เงินซื้อบ้านเอื้ออาทร กับธนาคารออมสิน (แก้ไขหนังสือยินยอม) ::

:: ข่าว ประกาศ ::
การทำสัญญากู้เงินซื้อบ้านเอื้ออาทร กับธนาคารออมสิน (แก้ไขหนังสือยินยอม)
:: รายละเอียดโดยย่อ ::
คณะทำงานบ้านเอื้ออาทร ฯ พื้นที่กรุงเทพฯ จัดให้ผู้ซื้อบ้านเอื้ออาทร ฯ ที่ทำสัญญาเช่า ๓๐ ปี ครั้งที่ ๑ และ ๒ แล้ว จำนวน ๓๕๘ นาย ทำสัญญากู้เงิน กับธนาคารออมสิน ระหว่างวันที่ ๒๓ ส.ค.๕๓ ถึง ๒๗ ส.ค.๕๓ ณ สโมสร "ในกรม" ชย.ทร. โดยผู้ทำสัญญาต้องเตรียมเอกสารดังนี้
๑. สลิปเงินเดือนฉบับจริง (เดือน ก.ค.๕๓)
๒. บัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ นำฉบับจริงมาแสดง
๓. ทะเบียนบ้าน นำฉบับจริงมาแสดง
๔. หนังสือยินยอมของคู่สมรส (พิมพ์จากไฟล์ที่แนบ โดยพิมพ์แบบละ๑ ฉบับ รวม ๒ ฉบับ ตามตัวอย่าง) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัว และทะเบียนบ้าน คู่สมรส
ผู้ทำสัญญาต้องมาทำสัญญาตามวัน เวลา ที่กำหนด ตรวจสอบรายชื่อได้ตามไฟล์ที่แนบ และกรุณายืนยันการทำสัญญา โดยโทร. แจ้ง ร.อ.หญิงสุรางค์ โภคา กองการส่งกำลังและบริการ กบ.ทร. โทร.๕๔๙๗๕ (๐๘๖ ๘๘๐๕๐๗๒) หรือ ร.ต.ธวัช ปิ่นเย็น โทร.๕๔๔๖๕ (๐๘๗ ๘๒๖๑๔๙๗) ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ส.ค.๕๓ ถึง ๒๐ ส.ค.๕๓ หากพ้นกำหนดจะทำให้การรับมอบบ้านล่าช้าออกไป
๕. การทำสัญญากู้เงิน มีค่าใช้จ่ายประมาณ ๓,๐๐๐.-บาท คณะทำงาน ฯ ประสานกับธนาคาร แล้ว ให้หักเงินมัดจำ ๖,๐๐๐.-บาท ที่ผู้ซื้อจ่ายไปแล้ว (วงเงินกู้ ๓๙๐,๐๐๐.-บาท) จึงไม่ต้องเตรียมค่าใช้จ่ายมา
เปิดดูเอกสารประกอบที่นี่
เปิดดูเอกสารประกอบที่นี่
เปิดดูเอกสารประกอบที่นี่
บันทึกข้อมูลโดย : น.ท.สุรินทร์ เกษงาม วันที่บันทึกข้อมูล วันพุธ ที่ 18 สิงหาคม 2553 เวลา 16:22 น.
.:: กรมช่างโยธาทหารเรือ ::.


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]