:: รายละเอียด ข่าว ประกาศ ลำดับที่ 957 ::
:: โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของ กห. ประจำปี งป.๕๔ ::

:: ข่าว ประกาศ ::
โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของ กห. ประจำปี งป.๕๔
:: รายละเอียดโดยย่อ ::
กพ.ชย.ทร. แจ้งให้ผู้ที่มีความประสงค์จะขอลาออกตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของ กห. ปี งป.๕๔ ให้ดำเนินการยืนหนังสือขอลาออกจากราชการ พร้อมหนังสือรับรองการลาออก ตามแบบฟอร์ที่ กห.กำหนด รวมทั้งหลักฐานประกอบการเข้าร่วมโครงการ ฯ เสนอผ่านตามลำดับชั้น
เปิดดูเอกสารประกอบที่นี่
บันทึกข้อมูลโดย : พ.จ.อ.วิเทศ ศิลปาจารย์ วันที่บันทึกข้อมูล วันอังคาร ที่ 8 มีนาคม 2554 เวลา 11:13 น.
.:: กรมช่างโยธาทหารเรือ ::.


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]