สอ.สพ. ขอแจ้งกำหนดมอบทุนและรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2555

สอ.สพ. ขอแจ้งกำหนดมอบทุนและรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2555

สหกรณ์กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำกัด กำหนดมอบทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือการศึกษาบุตรสมาชิก โดยแบ่งการมอบทุนเป็น 2 พื้นที่ ดังนี้ พื้นที่สัตหีบ ในวันพฤหัสบดีที่ 6 ก.ย.55 ณ ห้องประชุม บก.สพ.ทร. ชั้น 3 (สัตหีบ) และพื้นที่บางนา ในวันศุกร์ที่ 7 ก.ย.55 ณ ห้องประชุม สอ.สพ. ชั้น 2 โดยขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศที่แนบ ไปรายงานตัวลงทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่เวลา 0800 – 0900

เอกสารแนบ : tun55.pdf

URL : http://
ผู้ประกาศ : น.ท.หญิงจินดารัตน์ ยิ้มศรีใส
วันที่ : 2012-08-24 เวลา 10:06 น.