โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ

เปิดรับสมัคร มกราคม 2559

ประเมินความพึงพอใจใน สอบรอบสอง (รายงานตัว สัมภาษณ์ ตรวจสุขภาพ สอบพลศึกษา)


ขอแสดงความยินดี กับตัวจริงและตัวสำรองทุกท่าน และขออภัยในความไม่สะดวก -_-


>>>>31 มีนาคม 2558 เวลา 14:00 น. ประกาศผลผู้สอบได้ เข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ

การรายงานตัวและผู้ค้ำประกัน หากไม่สามารถมารายงานตัวได้ตามวันที่กำหนด ให้โทร.นัดหมาย 02 475 4152 เวลา 0930-1530 ในวันราชการ เว้นวันหยุด มิเช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์

แนวทางปฏิบัติเบื้องต้นสำหรับผู้สอบผ่านเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ รอบสุดท้าย....
- ไม่ต้องมารายงานตัว จำวันที่ต้องทำสัญญาให้แม่นยำ (หากไม่สามารถมาได้ ให้โทร.ขอความกรุณาเลื่อนวันทำสัญญา)
- เตรียมเอกสารตามที่ได้ให้รายการไปแล้วให้พร้อม สำเนาตามจำนวน รับรองสำเนาด้วย
- นัดแนะ หาผู้ค้ำประกันให้พร้อม 
- หาเงินสดพร้อมไว้ราวสองหมื่นบาทสำหรับค่าใช้จ่ายส่วนตัวในวันทำสัญญา
- ทุกอย่างข้างต้นพร้อมในวันทำสัญญา
- ไม่มีรับอุทรณ์ ผ่อนผันใดใดหากไม่พร้อม จะถือว่าสละสิทธิ์อย่างเดียว

-/- สำหรับตัวสำรอง
- โทรศัพท์รายงานตัว พร้อมเบอร์โทร.ที่ติดต่อง่าย พร้อมรับโทร.ศัพท์ในวันและเวลาราชการ
- เตรียมพร้อมเช่นเดียวกันกับคนสอบได้


ประเมินความพึงพอใจใน การสมัครสอบ

ขั้นตอนการสอบพลศึกษา

19 มีนาคม 2558 ประกาศผลสอบรอบแรก ไฟล์ลงนามประกาศ PDF

ให้มารายงานตัวพร้อมเอกสารตามที่ระบุในบัตรประจำตัวสอบ

>>>กำหนดการสอบรอบสอง<<<

10 มีนาคม 2558 1630 ปิดรับสมัครเมื่อเวลา 1630

10 มีนาคม 2558 1800 รายชื่อผู้มีสิทธสอบ

วันสอบ วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558 กรุณามาพร้อมเวลา 0800 สำหรับท่านที่่มีปัญหาให้มาพร้อม 0700

สถานที่สอบ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค, โรงเรียนช่างกลสยาม) ถนนจรัญสนิทวงศ์ แผนที่