ระเบียบการ

ติดต่อเรา
 
เมนูหลัก
 เอกสารประชาสัมพันธ์
 ขั้นตอนการสมัคร
 การสมัครสอบ
 การศึกษา
 พิมพ์ใบนำฝากธนาคาร
 สำหรับเจ้าหน้าที่
โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ

หมายเลขที่นั่งสอบ หมายเลขประจำตัวสอบ จะยึดถือตามรายการเดินบัญชีของธนาคาร (ธกส.) เป็นสำคัญ

25590203 ขั้นตอนการเข้าห้องสอบ สยามเทค

25590129 ระเบียบการรับสมัครนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ 2559

25590129 ประกาศรับสมัครกรมอู่ทหารเรือ ลงนาม 25 มกราคม 2559

ประเมินความพึงพอใจใน การสมัครสอบ

--------------------------------------------------

เปิดรับรับสมัคร 9 มกราคม 2559

สอบรอบแรก วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2559
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) (โรงเรียนช่างกลสยาม)

ปิดรับรับสมัคร 1 มีนาคม 2559

ประกาศผลสอบรอบแรก 17 มีนาคม 2559

รายงานตัวรอบแรกและสอบสัมภาษณ์ 22-23 มีนาคม 2559

ตรวจสุขภาพและสารเสพติด 24 มีนาคม 2559

สอบพลศึกษา 25 มีนาคม 2559

ประกาศผลผู้สอบได้และตัวสำรอง 1 เมษายน 2559

----------------------------------------------------

รู้จริงการทำงาน สร้างภูมิต้านทานชีวิต เสริมจิตอาสา 
          ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ด้านการอาชีวศึกษา

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาใน กรุงเทพมหานคร

ค้นหาสาขา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ปิดรับสมัคร ๑ มี.ค. ๒๕๕๙