ระเบียบการ

ติดต่อเรา
 
เมนูหลัก
 เอกสารประชาสัมพันธ์
 ขั้นตอนการสมัคร
 การสมัครสอบ
 การศึกษา
 พิมพ์ใบนำฝากธนาคาร
 สำหรับเจ้าหน้าที่
โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ

รายชื่ผู้มีสิทธิ์สอบรอบแรก [ประกาศ 12 มี.ค.58]

รายชื่อผู้ถูกจำกัดสิทธิ์ (เนื่องจากชำระค่าสมัครล่าช้า)

สอบรอบแรก วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) (โรงเรียนช่างกลสยาม)

รู้จริงการทำงาน สร้างภูมิต้านทานชีวิต เสริมจิตอาสา 
          ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ด้านการอาชีวศึกษา

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาใน กรุงเทพมหานคร

ค้นหาสาขา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ปิดรับสมัคร ๑๐ มี.ค. ๒๕๕๘