กองประวัติศาสตร์ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ   ค้นหาข้อมูล | เพิ่มข้อมูล    

Un title page
เรื่อง เรือหลวงท้ายเหมือง

            วันที่ ๑๗ ธ.ค. “วันนี้ในอดีต” กองประวัติศาสตร์ กรมยุทธการทหารเรือ ขอนำท่านไปพบกับ เรื่อง เรือหลวงท้ายเหมือง
            เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๘ พลเรือเอก นิพนธ์ ศริธร ผู้บัญชาการทหารเรือในขณะนั้น ได้เป็นประธานในพิธีปล่อยเรือตรวจการณ์ปืน คือ เรือหลวงท้ายเหมือง ลงน้ำ ณ บริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี คุณ จรูญ เชิดบุญเมือง ภริยาพลเรือเอก ยุทธนา เชิดบุญเมือง ภริยาผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือในขณะนั้นเป็นผู้ประกอบพิธี
            เรือหลวงท้ายเหมือง เป็นเรือตรวจการณ์ปืนลำหนึ่ง ที่กองทัพเรือได้ว่าจ้าง บริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด สร้างทั้งหมด ๖ ลำด้วยกัน ได้แก่ เรือหลวงสัตหีบ เรือหลวงคลองใหญ่ เรือหลวงตากใบ เรือหลวงกันตัง เรือหลวงเทพา และเรือหลวงท้ายเหมือง ขนาดของเรือยาว ๕๐.๑๔ เมตร กว้าง ๗.๒๕ เมตร ระวางขับน้ำ ๓๐๐ ตัน ความเร็ว ๒๒ นอต ระยะทำการเมื่อใช้ความเร็วเดินทาง ๑๕ นอต เครื่องจักรใหญ่จำนวน ๒ เครื่อง อาวุธมี ปืน ๗๖/๕๐ จำนวน ๑ กระบอก ปืน ๔๐/๖๐ จำนวน ๑ กระบอก ปืนกล ๒๐ มม.เออลิคอน จำนวน ๒ กระบอก สำหรับชื่อเรือหลวงท้ายเหมืองนั้น นำมาจากชื่ออำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ซึ่งมีความสำคัญในฐานะที่เป็นที่ตั้งของสถานีทหารเรือพังงา ปัจจุบันคือฐานทัพเรือพังงา อันเป็นฐานทัพเรือแห่งเดียวที่ตั้งอยู่บนฝั่งทะเลอันดามัน
           

จ่าเอกภูริลาภ สืบเพ็ง    :   ผู้บันทึก