กองประวัติศาสตร์ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ   ค้นหาข้อมูล | เพิ่มข้อมูล    

Un title page
เรื่อง เรือหลวงตากใบ ลำที่ ๒ เรือหลวงกันตัง ลำที่ ๒ เรือหลวงเทพาและเรือหลวงท้ายเหมือง

            วันที่ ๑๗ เม.ย. “วันนี้ในอดีต” กองประวัติศาสตร์ กรมยุทธการทหารเรือ ขอนำท่านไปพบกับ เรื่อง เรือหลวงตากใบ ลำที่ ๒ เรือหลวงกันตัง ลำที่ ๒ เรือหลวงเทพาและเรือหลวงท้ายเหมือง
            เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๒๙ พลเรือเอก นิพนธ์ ศิริธร ผู้บัญชาการทหารเรือ ในขณะนั้น เป็นประธานในพิธีรับมอบ และขึ้นระวางประจำการเรือหลวงตากใบ ลำที่ ๒ เรือหลวงกันตัง ลำที่ ๒ เรือหลวงเทพา และเรือหลวงท้ายเหมือง ณ ท่าเทียบเรือ กรมสรรพาวุธทหารเรือบางนา เรือทั้ง ๔ ลำนี้ เป็นเรือตรวจการณ์ปืน ซึ่งกองทัพเรือได้ว่าจ้างบริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด ดำเนินการก่อสร้าง
            ขนาดของเรือยาว ๕๐.๑๔ เมตร กว้าง ๗.๒๘ เมตร กินน้ำลึก ๑.๖๘ เมตร ระวางขับน้ำ ๓๐๐ ตัน ความเร็ว ๒๒ นอต ระยะทำการเมื่อใช้ความเร็วเดินทาง ๑๕ นอต เครื่องจักรใหญ่ จำนวน ๒ เครื่อง เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจำนวน ๔ เครื่อง อาวุธปืน ๗๖/๕๐ จำนวน ๑ กระบอก ปืน ๔๐/๖๐ จำนวน ๑ กระบอก ปืนกล ๒๐ มม. เออลิคอน จำนวน ๒ กระบอก ปืนกล ๐.๕๐ จำนวน ๒ กระบอก
           

จ่าเอกภูริลาภ สืบเพ็ง    :   ผู้บันทึก