กองประวัติศาสตร์ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ   ค้นหาข้อมูล | เพิ่มข้อมูล    

Un title page
เรื่อง เรือรบต่าง ๆ ที่กองทัพเรือสั่งต่อจากประเทศอิตาลี

            วันที่ ๑๖ ส.ค. “วันนี้ในอดีต” กองประวัติศาสตร์ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ขอนำท่านไปพบกับ เรื่อง เรือรบต่าง ๆ ที่กองทัพเรือสั่งต่อจากประเทศอิตาลี
            ในการเสริมสร้างกำลังรบของกองทัพเรือนั้น นอกจากกองทัพเรือจะดำเนินการต่อเรือขึ้นใช้เอง ภายในประเทศแล้ว ยังได้สั่งต่อเรือรบจากต่างประเทศด้วย โดยกองทัพเรือได้เริ่มสั่งต่อเรือรบจากอิตาลี เมื่อปลายปี พ.ศ.๒๔๗๖ เรือประเภทแรกที่สั่งต่อก็คือ เรือตอร์ปิโด ซึ่ง พลเรือเอก สินธุ์ กมลนาวิน เสนาธิการทหารเรือ ในสมัยนั้น ได้เสนอให้กองทัพเรือสั่งต่อเรือตอร์ปิโด ขนาด ๔๐๐ ตัน จำนวน ๒ ลำ คือ เรือหลวงตราด และเรือหลวงภูเก็ตต่อมา ในปี พ.ศ.๒๔๗๘ ได้สั่งต่อเรืออีกจำนวน ๗ ลำ คือ เรือหลวงปัตตานี เรือหลวงสุราษฎร์ เรือหลวงจันทบุรี เรือหลวงชุมพร เรือหลวงระยอง เรือหลวงชลบุรี และเรือหลวงสงขลา และในปีเดียวกันนี้ก็ได้สั่งต่อเรือวางทุ่นระเบิดอีกจำนวน ๒ ลำ คือ เรือหลวงบางระจัน และเรือหลวงหนองสาหร่าย
            เมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๙ กองทัพเรือได้สั่งต่อเรือเร็วโจมตีจากบริษัทคานติแอร์ นาวาล เบรดา ประเทศอิตาลี จำนวน ๓ ลำ คือ เรือหลวงราชฤทธิ์ เรือหลวงวิทยาคม และเรือหลวงอุดมเดช และในปี พ.ศ.๒๕๒๒ กองทัพเรือได้สั่งต่อเรือเร็วโจมตี (ปืน) อีก ๓ ลำ คือ เรือหลวงชลบุรี เรือหลวงสงขลา และเรือหลวงภูเก็ต โดยนำชื่อเรือตอร์ปิโดใหญ่ ที่สั่งต่อจากประเทศอิตาลี เมื่อปี พ.ศ.๒๔๗๖ และ พ.ศ.๒๔๗๘ ซึ่งปลดระวางประจำการไปแล้ว มาตั้งชื่อเรือเร็วโจมตี (ปืน) ชุดนี้อีกครั้งหนึ่ง
           

จ่าเอกบัญชา สืบเพ็ง    :   ผู้บันทึก