ปีที่ ๘๖ เล่มที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๖
  
เกียรติศักดิ์นักรบ. . .
L.C.U. เกี๊ยอเนกประสงค์. . .
พุทธวิธีทำทาน (ตอนอวสาน)
ความเครียด
ประทีปธรรม. . .
 
 
                                      สุขภาพดีกับแพทย์ทหารเรือ ตอน ไหล่ติดทำไงดี
  นาวาเอกสุวิทย์ ลิ้มประเสริฐ
1 2   หน้าที่  2

      กรณีที่มีอาการไหล่ติดแน่แล้ว ระยะนี้อาการปวดมักไม่รุนแรง บางรายอาจไม่ปวดก็ได้ เพียงแต่เมื่อ ยกแขนถึงจุดที่ยึดติดก็จะมีอาการปวด การรักษาระยะนี้ จะเน้นใช้การบริหารข้อไหล่เป็นหลัก ยาจะไม่ ่ช่วยเท่าที่ควร ยกเว้นรักษาอาการปวด หรือระบมจากการบริหาร แต่ถ้าไม่ปวดมาก ไม่ค่อยแนะนำ ให้รับประทานยา อาจใช้เพียงยาบรรเทาปวดเป็นครั้งคราว เช่น พาราเซทตามอลที่หาซื้อได้ตามท้องตลาด
การบริหารไหล่ติด มีหลายวิธี แต่ จากประสบการณ์ของผู้เขียนที่ทำได้ผลดี    มีประสิทธิภาพ และ สามารถทำได้ง่าย ๆ มีดังนี้
       หลักการคือ การใช้น้ำหนักตัวเองเป็นตัวช่วยถ่วง เพื่อยืดเอ็นรอบ ๆ ข้อไหล่
       ท่าที่ ๑ ใช้ยืดข้อไหล่ด้านหน้า
       ท่าที่ ๒ ใช้ยืดข้อไหล่ด้านหลัง
       ทั้ง ๒ ท่านี้คล้ายกัน ต่างกันตรงที่ หันหน้าหรือหันข้างเข้าหาประตู/ขอบตู้เสื้อผ้า ย่อเข่าลง จนรู้สึก ตึงที่ไหล่ หยุดนิ่งค้างไว้ ๖ - ๑๐ วินาที จึงยืดตัวสู่ที่เดิม ทำย้ำ ๑๐ -๒๐ ครั้ง เช้า - เย็น (โปรดสังเกต จำนวนครั้งจะมากกว่าการบริหารเพื่อป้องกันตามที่แนะนำข้างต้น) ถ้าสามารถ แนบรักแร้กับขอบตู้ได้ ้ก็ถือว่าปกติ ผู้ป่วยบางรายที่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมอยู่เดิม ไม่สามารถงอเข่าได้มาก ก็อาจต้องใช้ขอบประตู หรือตู้ ที่สูงขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงการงอเข่ามาก ๆ
       ท่าที่ ๓ ใช้ยื้อข้อไหล่ด้านหลัง
       ท่าที่ ๓ ยืนหันหลัง ใช้มือจับขอบโต๊ะ หรือขอบเก้าอี้ ย่อเข่าลงสุดจนรู้สึกตึงไหล่ หรือได้ถึงระดับสะบัก
       ก่อนบริหารทั้ง ๓ ท่านี้ ถ้าสามารถใช้กระเป๋าน้ำร้อน หรือถุงเจลร้อนประคบบริเวณไหล่ก่อนบริหาร ๒๐ - ๓๐ นาที จะช่วยให้กล้ามเนื้อและเอ็นรอบ ๆ ข้อไหล่คลายตัว ลดการระบมหลังจากทำการบริหาร และช่วยให้การบริหารได้ผลดีมากกว่าเดิม
       ถ้าวิธีดังกล่าวไม่ดีขึ้น ก็ต้องใช้วิธี ทางกายภาพบำบัด เวลามาทำกายภาพบำบัดที่โรงพยาบาล ส่วนใหญ่มักใช้เวลา ๓ - ๔ สัปดาห์ จึงจะเกือบปกติ
       นอกจากในราย ที่ไม่สามารถทำกายภาพบำบัดทุกวัน การฝังเข็มร่วมกับการบริหารเองที่บ้าน ก็ได้ ้ผลดีเช่นเดียวกัน เมื่อเร็ว ๆ นี้ผู้เขียนได้ใช้วิธีฝังเข็ม ผู้ป่วยข้อไหล่ติด ๒ ราย รายแรกซื้อยา รับประทานเอง ๕ เดือน จนมีอาการ โรคกระเพาะ ผู้ป่วยขอลองฝังเข็ม รายนี้ คิดว่าจะต้องฝังเข็มประมาณ ๑๐ ครั้ง แต่ปรากฏว่าทำเพียง ๕ ครั้ง ก็ ดีขึ้นอย่างมาก (เกือบปกติ) สามารถให้ผู้ป่วยบริหารตัวเองที่บ้านได้ ส่วนอีก ๑ ราย ได้ลองทำกายภาพบำบัด ๒ สัปดาห์ ไม่ดีเท่าที่ควร (ผู้ป่วยเป็นมานาน) ประกอบกับ เบิกค่ารักษาไม่ได้ จึงแนะนำให้ฝังเข็ม เพราะไม่ต้องมาทุกวัน (๒ ครั้ง/สัปดาห์) และประหยัดค่าใช้จ่าย มากกว่า พบว่าเพียงครั้งแรกผู้ป่วยก็รู้สึก   ดีขึ้น   ขยับได้มากขึ้นอย่างชัดเจน   ผู้ป่วยยอมมาฝังเข็ม
ในครั้งต่อ ๆ มา (ขณะนี้ยังไม่ครบระยะกำหนด)
       จะเห็นได้ว่า การรักษาภาวะไหล่ติดเราสามารถจะป้องกันได้ ถ้าไหล่ติดแล้ว รีบทำการรักษา แต่เนิ่นก็จะง่าย ถ้านานก็จะรักษายากขึ้นตามลำดับ ดังนั้นถ้าทดสอบ ตัวเองแล้วพบว่าไหล่ติด ควร รีบ บริหาร ตัวเองก่อน ถ้า ๒ - ๓ สัปดาห์ ไม่ดีขึ้น ควรพบแพทย์ เพื่อการวินิจฉัยและรักษา ที่ถูกต้องต่อไปครับ