ISSN 0125-4324

บรรณาธิการ
บรมราชินยาศิรวาท
ภาพในอดีต
ราชนาวิกสภา
กองเรือยุทธการ...
พานักกีฬาฟันดาบ...
ปาฏิหาริย์กรมหลวงชุมพร...
เกียรติศักดิ์นักรบ...
สงครามทุ่นระเบิด

คุยเฟื่องเรื่องดำนำ...
คุยเฟื่องเรื่องรถยนต์
สถาปนากรมจร
สุขภาพดี....
ประทีปธรรม
ปกิณกะชาวเรือ
ข่าวนาวีรอบโลก
ใต้ร่มประดู่
พรรษานาวี

1 2
หน้า 1
ปาฏิหาริย์ ของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
พระองค์เจ้า อาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์
 
ประไพศรี เลิศบรรณพงษ์
ดิฉัน นางประไพศรี  เลิศบรรณพงษ์  ปัจจุบันเป็น กรรมการ ผู้จัดการ บริษัท ที.เอฟ.เอนเตอร์ไพรส์จำกัด ตั้งอยู่ เลขที่ ๑๒/๖ ซอยพร้อมมิตร สุขุมวิท ๓๙ กรุงเทพฯ ขอถ่ายทอดประสบการณ์ ครั้งหนึ่งในหลาย ๆ ครั้งที่ ดิฉันได้ รับบารมีของ ของพลเรือเอก พระเจ้า บรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า อาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวง ชุมพร เขตอุดมศักดิ์ ซึ่งดิฉัน ขออนุญาต เรียกตาม ความ นับถือ ของดิฉันว่า "เสด็จพ่อ กรมหลวงชุมพร ฯ" โดยขอ ลำดับเรื่องดังนี้

       เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๑ ขณะที่น้องป้อ ลูกชายของดิฉัน อายุ ๘ ขวบ ศึกษาอยู่ ชั้นประถมปีที่ ๓ โรงเรียนอัญสัมชัญ กรุงเทพฯ เกิดป่วย ตามร่างกาย จึงพาไปรักษา ที่โรงพยาบาลจุฬาฯ แพทย์ แจ้งว่าเป็นโรค เกี่ยวกับเลือด กล่าวคือจำนวนเกล็ดเลือด จะทดแทน เกล็ดเลือด ที่สูญเสียไป น้องป้อรักษาอยู่โรงพยาบาลจุฬาฯ อยู่ ระยะหนึ่ง แต่อาการไม่ดีขึ้น ครั้งสุดท้ายเกล็ดเลือดเหลือเพียง ๖,๐๐๐Cell/Cumm. ดิฉัน จึงตัดสินใจพาไปรักษาที่โรงพยาบาล รามาธิบดี โดยมีแพทย์หญิง พงศ์จันทร์ หัตถีรัตน์ เป็นคุณหมอ เจ้าของไข้ หลังจากทำการตรวจ อย่าง ละเอียด คุณหมอฯ แจ้งให้ ดิฉันทราบว่า น้องป๋อ เป็นโรค ไขกระดูกฝ่อ (APLASTIC ANEMLA) โดยอธิบายให้ดิฉันเข้าใจอย่างง่าย ๆ ว่าเป็นโรค ที่ไขกระดูกไม่ผลิต เลือดมาเลี้ยง ร่างกาย นอกจากนั้น คุณหมอฯ ยังได้ อธิบายและ แนะนำดิฉันถึงวิธีการดูแล ลูกชายอย่าง ละเอียด เพราะโรคนี้ ต้องมีวิธี การดูแลเป็นพิเศษ ทั้งนี้เพื่อป้องกัน โรคแทรกซ้อน ตัวอย่างเช่น อาหารและเครื่องดื่ม ต้องปรุงอย่างปลอดเชื้อ ฯลฯ นอกจากนี้ คุณหมอฯ ยังได้กำชับให้ดิแันพาลูกมาตรวจรักษา อย่างต่อเนื่องตาม ขั้นตอน กล่าวคือ ต้องมาตรวจรักษาที่โรงพยาบาล ทุกสัปดาห์ และ รับการเปลี่ยน ถ่ายเลือด ซึ่งเรื่องเลือดก็เป็นปัญหาใหญ่ สำหรับ น้องป้อ เพราะน้องป้อ มีเลือด เป็น กรุ๊ป B Rh+ ซึ่งเป็นกรุ๊ปเลือดที่ ค่อนข้างหายาก ทาง โรงพยาบาลก็ได้ขอไปตาม หน่วยราชการต่างๆ ดิฉันก็ไปขอที่โรงเรียน อัญสัมชัญ กรุงเทพฯ ก็พอที่จะช่วยรักษา น้องป๋อในช่วงเวลานั้นได้
      ต่อมาอาการของน้องป้อกลับแย่ลงไปอีก เนื่องจากน้องป้อ ติดเชื้อบิด ถ่ายเป็น มูกเลือดตลอดเวลา มีไข้สูงมาก ต้องลดไข้ด้วย การนอน บนเตียง น้ำแข็ง ณ ขณะนั้น ตัวดิฉันเองก็มีสภาพแย่มาก เนื่องจากต้องดูแลพยาบาล น้องป้อตลอดวัน ตลอดคืน โดยเฉพาะ สภาพจิตใจ ดิฉันจึงได้อาราธนา เหรียญเสด็จ พ่อกรมหลวง ชุมพรฯ ที่ได้รับจาก พันเอก แสง จุลจารึก ซึ่งเป็นเหรียญทรงรูปไข่ ด้านหนึ่ง เป็นพระบรมรูป ของ พระบามสมเด็จ พระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ อีกด้านหนึ่ง เป็นพระรูป ของ เสด็จพ่อกรมหลวงชุมพร ฯ ดิฉันได้ตั้งจิต อธิษฐาน แล้วนำ เหรียญมา บูชาไว้ ใต้หมอนที่น้องป๋อ นอนรักษาตัวอยู่ คุณหมอยังคงรักษา ด้วย การถ่ายเลือด และ รักษา โรคบิดไปพร้อม ๆ กัน แต่อาการน้องป้อ ก็ยังไม่ดีขึ้น จนคุณหมอ เห็นว่า อาการน่าเป็นห่วง จึงให้ น้องป๋อเข้าห้อง ไอ.ซี.ยู ซึ่งในขณะ เปลี่ยนเตียง ตัวดิฉันเอง ซึ่งขณะนั้น อ่อนเพลียและ เป็นกังวล ในอาการของน้องป้อ มาก ก็เลยไม่ได้ สนใจ ช่วงที่ พยาบาล เปลี่ยน เตียงเปลี่ยนหมอน เมื่อน้องป้อไป อยู่ที่ห้อง ไอ.ซี.ยู แล้วจึงนึก ได้ว่า ลืมเหรียญของเสด็จพ่อกรมหลวงชุมพร ฯ ที่อยู่ใต้หมอน ดิฉันจึงรีบ กลับ ไปดูที่เตียงลูกเดิม ปรากฏไม่พบ ดิฉันจึงขออนุญาต คุณหมอ ไปดูที่เตียง ที่ห้อง ไอ.ซี.ยู ปรากฏว่าอยู่ที่ใต้หมอนใหม่ที่พยาบาล เปลี่ยนให้ก็อุ่นใจ
      ต่อมาขณะที่ดิฉันและลูกสาวคนโตนั่งเฝ้าอยู่หน้าห้อง ไอ.ซี.ยู ก็ได้ยิน เสียงดนตรีไทยลอยตามลมมา ดิฉันคิดว่าดิฉันจะหูฝาดไป แต่ลูกสาวที่นั่ง อยู่ข้าง ๆ กลับถามดิฉันว่า คุณแม่ได้ยินเสียงดนตรีไทยหรือเปล่า ดิฉันจึง มั่นใจว่าดิฉันไม่ได้ หูฝาด และตอบลูกสาวว่าแม่ก็ได้ยินเหมือนกัน ขณะ เดียวกันน้องป้อ ซึ่งอยู่ในห้อง ไอ.ซี.ยู ก็เพ้อ ซึ่งดิฉันได้ยินว่า "คุณแม่ เครื่องสาย ดนตรีไทยมารับน้องป๋อแล้ว น้องป๋อจะไปแล้ว คุณแม่มานั่ง ทับน้องป๋อทำไม" ซึ่งดิฉันทั้งตกใจและแปลกใจ เพราะน้องป้อเรียนอยู่ชั้น ประถม ๓ และดิฉัน ก็ไม่เคยได้ยินน้องป๋อพูดเรื่องเครื่อง สายดนตรีไทย มาก่อน จึงไม่น่า จะเป็นไปได้ ที่น้องป้อจะรู้จักจนนำมาเพ้อได้ ลูกสาวของ ดิฉันเมื่อได้ยินเสียงน้องป้อเพ้อ จึงตกใจมาก และร้องขอให้ดิฉันขอ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขอน้องป้อไว้ อย่าให้น้องป้อไป ซึ่งดิฉันก็นึกถึงบารมีของ เสด็จพ่อ กรมหลวงชุมพร ฯ ขอพระองค์ทรงคุ้มครอง น้องป้อด้วย