หน้าหลัก หน่วยงาน แกลลอรี่ ประวัติศาสตร์ กระดานข่าว E-Mail เฉพาะข้าราชการ
   English Version ค้นหานาวี :          เมื่อวันศุกร์ที่ 7 พ.ค.53 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ พล.ร.อ. ศ.วีรวัฒน์ วงษ์ดนตรี และ น.อ.สุทธิไชย รังสิโรดม์โกมล หัวหน้านายทหารฝ่ายอำนวยการ อล.ทร. ร่วมแถลงข่าว การดำเนินการศึกษาวิจัยในการ " ออกแบบและสร้างเป้าฝึกปราบเรือดำน้ำ เพื่อใช้ประโยชน์ในการฝึก นายทหารพนักงานโซนาร์ให้มีความชำนาญ สามารถพิสูจน์ทราบถึงเรือดำน้ำของข้าศึก " ซึ่งการศึกษาวิจัยนี้ เป็นการศึกษาร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับสำนักงานวิจัย และพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ (สวพ.ทร.)