Get Adobe Flash player
หน้าที่ 1 :  12345678910111213141516171819202122

11 เม.ย. 2557
พิธีมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถของ ทร. ให้เป็นกิตติมศักดิ์และ
เครื่องหมายอภิรักษ์นาวี


โดย : กองการปกครอง กพ.ทร. โทร.(02) 4662721

 จำนวนผู้เข้าดู : 382 ครั้ง


21 มี.ค. 2557
ภาพการประชุมชี้แจงการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวนให้สอดคล้องกับนโยบาย ทร. ประจำปี 2557


โดย : กองการกำลังพล กพ.ทร. โทร.(02) 4651115

 จำนวนผู้เข้าดู : 872 ครั้ง


21 มี.ค. 2557
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนหลักเกณฑ์และคู่มือการประกันคุณภาพการฝึกอบรมของ ทร. ให้สอดคล้องตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ระหว่าง 5 – 7 มี.ค.57 ณ โรงแรมรอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก


โดย : กองการศึกษา กพ.ทร. โทร.(02) 4666723

 จำนวนผู้เข้าดู : 283 ครั้ง


21 ม.ค. 2557
พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่คู่สมรสของนายทหารชั้นผู้ใหญ่ เมื่อ 16 ม.ค.57


โดย : กองเสมียนตรา กพ.ทร. โทร.(02) 4655040

 จำนวนผู้เข้าดู : 933 ครั้ง


21 ม.ค. 2557
ภาพการสอบคัดเลือก นรจ. เพื่อเลื่อนฐานะเป็น นนร. ประจำปี 2557


โดย : กองการกำลังพล กพ.ทร. โทร.(02) 4651115

 จำนวนผู้เข้าดู : 2429 ครั้ง


6 ม.ค. 2557
พิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช


โดย : กองการปกครอง กพ.ทร. โทร.(02) 4662721

 จำนวนผู้เข้าดู : 668 ครั้ง

[ดูทั้งหมด...]