Get Adobe Flash player
หน้าที่ 1 :  123456789101112131415161718192021222324252627

9 มี.ค. 2558
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานด้านยศและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เมื่อ 3 มี.ค.58


โดย : กองเสมียนตรา สำนักบริการและสิทธิกำลังพล โทร.(02) 4655040

 จำนวนผู้เข้าดู : 382 ครั้ง


6 มี.ค. 2558
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานด้านสิทธิพิเศษของกำลังพลเกี่ยวกับเงินค่าทดแทนและการช่วยเหลือตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบำเหน็จความชอบ ค่าทดแทน และการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือช่วยเหลือราชการเนื่องในการป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ พ.ศ.2521 (ระเบียบ บ.ท.ช.) เมื่อ 27 ก.พ.58


โดย : กองเสมียนตรา สำนักบริการและสิทธิกำลังพล โทร.(02) 4655040

 จำนวนผู้เข้าดู : 301 ครั้ง


27 ก.พ. 2558
พิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีให้แก่นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของ กห. ประจำปี งป.58 และได้รับพระราชทานยศทหารชั้นนายพลเรือเป็นกรณีพิเศษ เมื่อ 18 ก.พ.58


โดย : กองเสมียนตรา สำนักบริการและสิทธิกำลังพล โทร.(02) 4655040

 จำนวนผู้เข้าดู : 790 ครั้ง


11 ก.พ. 2558
จก.กพ.ทร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารประทวนในสังกัด


โดย : กองกลาง กพ.ทร. โทร.(02) 4650071

 จำนวนผู้เข้าดู : 420 ครั้ง


9 ก.พ. 2558
พล.ร.ต.วุฒิพรรษ ภูมิสวัสดิ์ ผอ.สบพ.กพ.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาการย้ายบรรจุข้าราชการภายใน ทร. วาระ เม.ย.58


โดย : กองการกำลังพล สำนักบริหารกำลังพล โทร.(02) 4651115

 จำนวนผู้เข้าดู : 417 ครั้ง


2 ก.พ. 2558
พล.ร.ท.ไพโรจน์ อุ่นใจ จก.กพ.ทร. ประธานการสอบคัดเลือก นรจ. เพื่อเลื่อนฐานะเป็น นนร. ประจำปี 2558


โดย : กองการกำลังพล สำนักบริหารกำลังพล โทร.(02) 4651115

 จำนวนผู้เข้าดู : 669 ครั้ง

[ดูทั้งหมด...]