Get Adobe Flash player
หน้าที่ 1 :  12345678910111213141516171819202122

2 ก.ค. 2557
ภาพการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของกำลังพล


โดย : กองนโยบายและแผน กพ.ทร. โทร.(02) 4655031

 จำนวนผู้เข้าดู : 376 ครั้ง


24 มิ.ย. 2557
การดำเนินการขอรับสิทธิกำลังพลให้แก่ข้าราชการที่จะครบเกษียณอายุประจำปี 2557


โดย : กองทะเบียนพล กพ.ทร. โทร.(02) 4655041

 จำนวนผู้เข้าดู : 1015 ครั้ง


6 มิ.ย. 2557
ภาพการประชุมชี้แจงการสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. ประจำปี 2557


โดย : กองการกำลังพล กพ.ทร. โทร.(02) 4651115

 จำนวนผู้เข้าดู : 1448 ครั้ง


16 พ.ค. 2557
กองการกำลังพลสำรอง กรมกำลังพลทหารเรือ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันกำลังสำรอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗


โดย : กองการกำลังพลสำรอง กพ.ทร. โทร.(02) 4650012

 จำนวนผู้เข้าดู : 589 ครั้ง


11 เม.ย. 2557
พิธีมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถของ ทร. ให้เป็นกิตติมศักดิ์และ
เครื่องหมายอภิรักษ์นาวี


โดย : กองการปกครอง กพ.ทร. โทร.(02) 4662721

 จำนวนผู้เข้าดู : 1159 ครั้ง


21 มี.ค. 2557
ภาพการประชุมชี้แจงการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวนให้สอดคล้องกับนโยบาย ทร. ประจำปี 2557


โดย : กองการกำลังพล กพ.ทร. โทร.(02) 4651115

 จำนวนผู้เข้าดู : 1787 ครั้ง

[ดูทั้งหมด...]