Get Adobe Flash player
หน้าที่ 1 :  1234567891011121314151617181920212223

27 ส.ค. 2557
ภาพการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อเข้ารับราชการในกองทัพเรือ ประจำปี 2557


โดย : กองการกำลังพล กพ.ทร. โทร.(02) 4651115

 จำนวนผู้เข้าดู : 703 ครั้ง


28 ส.ค. 2557
การจัดนิทรรศการการจัดการความรู้ของ กพ.ทร. เนื่องในวันแห่งการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ ประจำปี 2557


โดย : กองการศึกษา กพ.ทร. โทร.(02) 4666723

 จำนวนผู้เข้าดู : 121 ครั้ง


2 ก.ค. 2557
ภาพการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของกำลังพล


โดย : กองนโยบายและแผน กพ.ทร. โทร.(02) 4655031

 จำนวนผู้เข้าดู : 710 ครั้ง


24 มิ.ย. 2557
การดำเนินการขอรับสิทธิกำลังพลให้แก่ข้าราชการที่จะครบเกษียณอายุประจำปี 2557


โดย : กองทะเบียนพล กพ.ทร. โทร.(02) 4655041

 จำนวนผู้เข้าดู : 1359 ครั้ง


6 มิ.ย. 2557
ภาพการประชุมชี้แจงการสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. ประจำปี 2557


โดย : กองการกำลังพล กพ.ทร. โทร.(02) 4651115

 จำนวนผู้เข้าดู : 1768 ครั้ง


16 พ.ค. 2557
กองการกำลังพลสำรอง กรมกำลังพลทหารเรือ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันกำลังสำรอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗


โดย : กองการกำลังพลสำรอง กพ.ทร. โทร.(02) 4650012

 จำนวนผู้เข้าดู : 697 ครั้ง

[ดูทั้งหมด...]