Get Adobe Flash player
หน้าที่ 1 :  123456789101112131415161718192021222324252627

22 เม.ย. 2558
การวิ่งแข่งขันเพื่อสุขภาพกำลังพล ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558


โดย : กองบริการกำลังพล สำนักบริการและสิทธิกำลังพล โทร.(02) 4650031

 จำนวนผู้เข้าดู : 119 ครั้ง


16 เม.ย. 2558
พิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของกำลังพลสังกัด กพ.ทร. ประจำปี งป.58


โดย : กองบริการกำลังพล สำนักบริการและสิทธิกำลังพล โทร.(02) 4650031

 จำนวนผู้เข้าดู : 215 ครั้ง


3 เม.ย. 2558
พิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีให้แก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานยศทหารชั้นนายพลเรือ วาระ เม.ย.58 เมื่อ 1 เม.ย.58


โดย : กองเสมียนตรา สำนักบริการและสิทธิกำลังพล โทร.(02) 4655040

 จำนวนผู้เข้าดู : 544 ครั้ง


9 มี.ค. 2558
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานด้านยศและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เมื่อ 3 มี.ค.58


โดย : กองเสมียนตรา สำนักบริการและสิทธิกำลังพล โทร.(02) 4655040

 จำนวนผู้เข้าดู : 646 ครั้ง


6 มี.ค. 2558
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานด้านสิทธิพิเศษของกำลังพลเกี่ยวกับเงินค่าทดแทนและการช่วยเหลือตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบำเหน็จความชอบ ค่าทดแทน และการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือช่วยเหลือราชการเนื่องในการป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ พ.ศ.2521 (ระเบียบ บ.ท.ช.) เมื่อ 27 ก.พ.58


โดย : กองเสมียนตรา สำนักบริการและสิทธิกำลังพล โทร.(02) 4655040

 จำนวนผู้เข้าดู : 506 ครั้ง


27 ก.พ. 2558
พิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีให้แก่นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของ กห. ประจำปี งป.58 และได้รับพระราชทานยศทหารชั้นนายพลเรือเป็นกรณีพิเศษ เมื่อ 18 ก.พ.58


โดย : กองเสมียนตรา สำนักบริการและสิทธิกำลังพล โทร.(02) 4655040

 จำนวนผู้เข้าดู : 1286 ครั้ง

[ดูทั้งหมด...]