Get Adobe Flash player


กำหนดการแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข 2 และ 4 ในวันสำคัญต่าง ๆ ในเดือน ต.ค.60
14 ก.ย. 2560 โดย : กองการปกครอง สำนักบริหารกำลังพล โทร.54655 จำนวนผู้เข้าดู : 920 ครั้ง
ระเบียบกองทัพไทย ว่าด้วยกองทุนเพื่อการศึกษาบุตรของกำลังพลผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2556
13 ก.ย. 2560 โดย : กองบริการกำลังพล สำนักบริการและสิทธิกำลังพล โทร.54685 จำนวนผู้เข้าดู : 137 ครั้ง
การขออนุมัติมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถของ ทร.ให้เป็นกิตติมศักดิ์ และอภิรักษ์นาวี ให้แก่บุคคลต่าง ๆ ประจำปี ๒๕๖๐
7 ก.ย. 2560 โดย : กองการปกครอง สำนักบริหารกำลังพล โทร.54655 จำนวนผู้เข้าดู : 590 ครั้ง
รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้เข้ารับการศึกษาหลักสูตร วปอ.รุ่นที่ 60
5 ก.ย. 2560 โดย : กองการศึกษา สำนักพัฒนากำลังพล โทร.54750 จำนวนผู้เข้าดู : 1365 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนฯ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพเรือ ประจำปี 2560 รอบแรก
1 ก.ย. 2560 โดย : กองการกำลังพล สำนักบริหารกำลังพล โทร.54671 จำนวนผู้เข้าดู : 6419 ครั้ง
การรับสมัคร รอว. CAT-904 ทหารรักษาพระองค์และแพทย์ เป็นจิตอาสาเฉพาะกิจในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
29 ส.ค. 2560 โดย : กองการกำลังพล สำนักบริหารกำลังพล โทร.54671 จำนวนผู้เข้าดู : 812 ครั้ง
กำหนดการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำพระองค์ ประจำเดือน ก.ย.60
22 ส.ค. 2560 โดย : กองการกำลังพล สำนักบริหารกำลังพล โทร.54671 จำนวนผู้เข้าดู : 533 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนฯ ประจำปี 2560 เรื่อง การกำหนดหมายเลขประจำตัวสอบฯ
11 ส.ค. 2560 โดย : กองการกำลังพล สำนักบริหารกำลังพล โทร.54671 จำนวนผู้เข้าดู : 17771 ครั้ง
รายชื่อผู้สอบภาษาอังกฤษเพื่อสอบคัดเลือกไปปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน สำหรับโครงการจัดหาเรือดำน้ำ
3 ส.ค. 2560 โดย : กองการกำลังพล สำนักบริหารกำลังพล โทร.54671 จำนวนผู้เข้าดู : 2241 ครั้ง
กำหนดการปฎิบัติในพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณของนายทหารและนายตำรวจชั้นนายพล ประจำปี 2560
2 ส.ค. 2560 โดย : กองเสมียนตรา สำนักบริการและสิทธิกำลังพล โทร.54672 จำนวนผู้เข้าดู : 809 ครั้ง
การศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ ประจำปี งป.61 ของ สปท.
24 ก.ค. 2560 โดย : กองการศึกษา สำนักพัฒนากำลังพล โทร.54750 จำนวนผู้เข้าดู : 774 ครั้ง
กำหนดการแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข 2 และ 4 ในวันสำคัญต่าง ๆ ในเดือน ส.ค.60
24 ก.ค. 2560 โดย : กองการปกครอง สำนักบริหารกำลังพล โทร.54655 จำนวนผู้เข้าดู : 1258 ครั้ง
รายชื่อของนายทหารชั้นนายพลในส่วนของ ทร. จำนวน 127 นาย ที่จะต้องเข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ
24 ก.ค. 2560 โดย : กองเสมียนตรา สำนักบริการและสิทธิกำลังพล โทร.54672 จำนวนผู้เข้าดู : 2301 ครั้ง
กำหนดการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำพระองค์ ประจำเดือน ส.ค.60
20 ก.ค. 2560 โดย : กองการกำลังพล สำนักบริหารกำลังพล โทร.54671 จำนวนผู้เข้าดู : 423 ครั้ง
ทร.อนุมัติให้กำลังพล ทร. แต่งกายเครื่องแบบหมายเลข 2 และ 4 ในวันสำคัญต่าง ๆ ในเดือน ก.ค.60
3 ก.ค. 2560 โดย : กองการปกครอง สำนักบริหารกำลังพล โทร.54655 จำนวนผู้เข้าดู : 1011 ครั้ง
รายชื่อผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพหลักสูตรทั่วไป รุ่นที่ 41
23 มิ.ย. 2560 โดย : กองการศึกษา สำนักพัฒนากำลังพล โทร.54750 จำนวนผู้เข้าดู : 1516 ครั้ง
รายชื่อผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพ หลักสูตรพรรคนาวิน รุ่นที่ 68
22 มิ.ย. 2560 โดย : กองการศึกษา สำนักพัฒนากำลังพล โทร.54750 จำนวนผู้เข้าดู : 689 ครั้ง
กพ.ทร.มีกำหนดแจกจ่ายเครื่องราช ฯ ให้แก่กำลังพล ทร.ณ พื้นที่ อ.สัตหีบ ตามกำหนดการ ดังนี้
22 มิ.ย. 2560 โดย : กองเสมียนตรา สำนักบริการและสิทธิกำลังพล โทร.54672 จำนวนผู้เข้าดู : 606 ครั้ง
กพ.ทร.มีกำหนดแจกจ่ายเครื่องราช ฯ ให้แก่กำลังพล ทร.ณ พื้นที่ อ.สัตหีบ ระหว่าง 2 - 8 ก.ค.60
22 มิ.ย. 2560 โดย : กองเสมียนตรา สำนักบริการและสิทธิกำลังพล โทร.54672 จำนวนผู้เข้าดู : 400 ครั้ง
กรมบัญชีกลาง กำหนดให้ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว รายงานข้อมูลส่วนบุคคลต่อส่วนราชการต้นสังกัด
22 มิ.ย. 2560 โดย : กองทะเบียนพล สำนักบริการและสิทธิกำลังพล โทร.54673 จำนวนผู้เข้าดู : 1068 ครั้ง
รายชื่อข้าราชการเข้าศึกษาหลักสูตรอาวุโส รุ่นที่ 50 ที่ต้องไปเข้ารับการตรวจสุขภาพ
15 มิ.ย. 2560 โดย : กองการศึกษา สำนักพัฒนากำลังพล โทร.54750 จำนวนผู้เข้าดู : 1093 ครั้ง
การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพเรือ ประจำปี 2560
13 มิ.ย. 2560 โดย : กองการกำลังพล สำนักบริหารกำลังพล โทร.54671 จำนวนผู้เข้าดู : 11196 ครั้ง
เรื่อง โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของ ทร. ประจำปี งป.61
2 มิ.ย. 2560 โดย : กองการกำลังพล สำนักบริหารกำลังพล โทร.54671 จำนวนผู้เข้าดู : 3434 ครั้ง
รายชื่อนายทหารที่ต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพ หลักสูตร รร.สธ.ทร.รุ่นที่ 78 ประจำปี งป.61
1 มิ.ย. 2560 โดย : กองการศึกษา สำนักพัฒนากำลังพล โทร.54750 จำนวนผู้เข้าดู : 1146 ครั้ง
โครงการเกษียณอายุราชก่อนกำหนด (ชั้นนายพลเรือ)
25 พ.ค. 2560 โดย : กองการกำลังพล สำนักบริหารกำลังพล โทร.54671 จำนวนผู้เข้าดู : 1761 ครั้ง
เรื่อง การกำหนดนายทหารสัญญาบัตรเข้ารับการศึกษาหลักสูตร วปอ.รุ่นที่ 60 ประจำปีการศึกษา 2560 - 2561
25 พ.ค. 2560 โดย : กองการศึกษา สำนักพัฒนากำลังพล โทร.54750 จำนวนผู้เข้าดู : 1134 ครั้ง
ข่าวเสนอความต้องการทุนการศึกษาบุตรของกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัดชายแดนภาคใต้
25 พ.ค. 2560 โดย : กองทะเบียนพล สำนักบริการและสิทธิกำลังพล โทร.54673 จำนวนผู้เข้าดู : 248 ครั้ง
รายชื่อนายทหารสัญญาบัตร (ป.) ที่ต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพ หลักสูตร วทร. รุ่นที่ ๕๐ ประจำปี งป.60
24 พ.ค. 2560 โดย : กองการศึกษา สำนักพัฒนากำลังพล โทร.54750 จำนวนผู้เข้าดู : 1064 ครั้ง
ทร. อนุมัติให้กำลังพล ทร. แต่งกายเครื่องแบบหมายเลข 2 และ 4 ในวันสำคัญต่าง ๆ ในเดือน มิ.ย.60
24 พ.ค. 2560 โดย : กองการปกครอง สำนักบริหารกำลังพล โทร.54655 จำนวนผู้เข้าดู : 1087 ครั้ง
กพ.ทร.รับสมัครนายทหารสัญญาบัตร จำนวน 2 นาย ไปปฏิบัติหน้าที่นายทหารประสานงานร่วมกับกองกำลังผสมทางทะเล
19 พ.ค. 2560 โดย : กองการกำลังพล สำนักบริหารกำลังพล โทร.54671 จำนวนผู้เข้าดู : 533 ครั้ง
ข้อมูลประกอบการประชุมพิจารณาร่างระเบียบ ทร. ใน 23 พ.ค.60 ณ ห้องประชุม กพ.ทร.
16 พ.ค. 2560 โดย : กองการปกครอง สำนักบริหารกำลังพล โทร.54655 จำนวนผู้เข้าดู : 397 ครั้ง
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ รอว. สังกัด ทร. ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ใหม่ จำนวน 113 นาย เข้าเฝ้าฯ กราบพระบาท และรับพระราโชบาย ณ ศาลาดุสิตดาลัย ใน 11 พ.ค.60
5 พ.ค. 2560 โดย : กองการกำลังพล สำนักบริหารกำลังพล โทร.54671 จำนวนผู้เข้าดู : 772 ครั้ง
รายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรพรรคนาวิน รุ่นที่ 68 ประจำปี งป.61
5 พ.ค. 2560 โดย : กองการศึกษา สำนักพัฒนากำลังพล โทร.54750 จำนวนผู้เข้าดู : 951 ครั้ง
รอว.ใหม่ เข้าเฝ้าฯ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน (ศาลาดุสิดาลัย)
4 พ.ค. 2560 โดย : กองการกำลังพล สำนักบริหารกำลังพล โทร.54671 จำนวนผู้เข้าดู : 628 ครั้ง
รายชื่อนายทหารสัญญาบัตรชั้นยศนายพลเรือ และ น.อ.พิเศษ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และสมัครใจเข้ารับการคัดเลือก ศึกษาหลักสูตร วปอ.รุ่นที่ 60
3 พ.ค. 2560 โดย : กองการศึกษา สำนักพัฒนากำลังพล โทร.54750 จำนวนผู้เข้าดู : 978 ครั้ง
รายชื่อนายทหารสัญญาบัตรที่ต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตร วทร.รุ่นที่ 50 ประจำปี งป.61
28 เม.ย. 2560 โดย : กองการศึกษา สำนักพัฒนากำลังพล โทร.54750 จำนวนผู้เข้าดู : 1134 ครั้ง
ทร. อนุมัติให้กำลังพล ทร. แต่งกายเครื่องแบบหมายเลข 2 และ 4 ในวันสำคัญต่าง ๆ ในเดือน พ.ค.60
24 เม.ย. 2560 โดย : กองการปกครอง สำนักบริหารกำลังพล โทร.54655 จำนวนผู้เข้าดู : 1275 ครั้ง
รายชื่อนายทหารสัญญาบัตรที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และอยู่ในวาระเข้าศึกษาหลักสูตร รร.สธ.ทร. และหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ ประจำปี งป.๖๑
21 เม.ย. 2560 โดย : กองการศึกษา สำนักพัฒนากำลังพล โทร.54750 จำนวนผู้เข้าดู : 1286 ครั้ง
การปรับปรุงเลขประจำส่วนราชการฯ ภายใน ทร. ทั้งระดับ นขต.ทร. หน่วยเฉพาะกิจ ทร. และคณะกรรมการตามคำสั่ง ทร.
20 เม.ย. 2560 โดย : กองการปกครอง สำนักบริหารกำลังพล โทร.54655 จำนวนผู้เข้าดู : 582 ครั้ง
การบรรยายและรับเอกสารขอรับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการ ทร. ที่จะเกษียณอายุราชการ ใน 1 ต.ค.60
19 เม.ย. 2560 โดย : กองทะเบียนพล สำนักบริการและสิทธิกำลังพล โทร.54673 จำนวนผู้เข้าดู : 968 ครั้ง
รายชื่อนายทหารสัญญาบัตรตามลำดับอาวุโสที่อยู่ในวาระเข้าศึกษาหลักสูตร วทร. และหลักสูตร วทอ. ประจำปี งป.๖๑
31 มี.ค. 2560 โดย : กองการศึกษา สำนักพัฒนากำลังพล โทร.54750 จำนวนผู้เข้าดู : 2225 ครั้ง
กำหนดการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำพระองค์ ประจำเดือน เม.ย.60
22 มี.ค. 2560 โดย : กองการกำลังพล สำนักบริหารกำลังพล โทร.54671 จำนวนผู้เข้าดู : 950 ครั้ง
รายชื่อนายทหารชั้นนายพลเรือสังกัด ทร. ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ ประจำปี 2560
9 มี.ค. 2560 โดย : กองเสมียนตรา สำนักบริการและสิทธิกำลังพล โทร.54672 จำนวนผู้เข้าดู : 1464 ครั้ง
โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของ กห. ตามมติคณะกรรมการข้าราชการทหาร ประจำปี งป.61
7 ก.พ. 2560 โดย : กองการกำลังพล สำนักบริหารกำลังพล โทร.54671 จำนวนผู้เข้าดู : 2858 ครั้ง
โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของ กห. ตามมติคณะรัฐมนตรี ประจำปี งป.61
26 ม.ค. 2560 โดย : กองการกำลังพล สำนักบริหารกำลังพล โทร.54671 จำนวนผู้เข้าดู : 3088 ครั้ง
กำหนดการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำพระองค์ ประจำเดือน ก.พ.60
19 ม.ค. 2560 โดย : กองการกำลังพล สำนักบริหารกำลังพล โทร.54671 จำนวนผู้เข้าดู : 1383 ครั้ง
ลำดับผู้ที่อยู่ในวาระเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยการทัพและหลักสูตรเสนาธิการทหาร ใน ต.ค.60 ของนายทหาร ก
13 ม.ค. 2560 โดย : กองการศึกษา สำนักพัฒนากำลังพล โทร.54750 จำนวนผู้เข้าดู : 1439 ครั้ง
กพ.ทร. จะดำเนินการขอพระราชทานเหรียญจักรมาลา (ร.จ.ม.) ให้แก่ข้าราชการทหารและพลอาสาสมัคร
6 ม.ค. 2560 โดย : กองเสมียนตรา สำนักบริการและสิทธิกำลังพล โทร.54672 จำนวนผู้เข้าดู : 957 ครั้ง
ประกาศ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ
29 ธ.ค. 2559 โดย : กองกลาง กพ.ทร. โทร.55355 จำนวนผู้เข้าดู : 846 ครั้ง
กำหนดให้กำลังพล ทร.แต่งกายเครื่องแบบหมายเลข ๒ และหมายเลข ๔ ในวันสำคัญต่างๆ ประจำเดือน ม.ค.60
21 ธ.ค. 2559 โดย : กองการปกครอง สำนักบริหารกำลังพล โทร.54655 จำนวนผู้เข้าดู : 2222 ครั้ง
สม.ขอข้อมูลจำนวนผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของ กห. ประจำปี งบประมาณ 2561
13 ธ.ค. 2559 โดย : กองบริการกำลังพล สำนักบริการและสิทธิกำลังพล โทร.54685 จำนวนผู้เข้าดู : 2404 ครั้ง
กพ.ทร. จะไปบริการทำบัตรข้าราชการ ฯ พื้นที่ภาคใต้ จึงของดทำบัตรประจำตัวข้าราชการประจำการ ข้าราชการบำนาญ ลูกจ้างและพนักงานราชการ ตั้งแต่ 22 พ.ย.59 - 2 ธ.ค.59 ณ อาคาร บก.ทร.ชั้น 1 วังนันทอุทยาน
22 พ.ย. 2559 โดย : กองบริการกำลังพล สำนักบริการและสิทธิกำลังพล โทร.54685 จำนวนผู้เข้าดู : 473 ครั้ง
รายชื่อ รอว.ใหม่ ที่ต้องเข้ารับการตรวจสอบทางจิตวิทยาที่ รพ.พระมงกุฏเกล้า พบ.
9 พ.ย. 2559 โดย : กองการกำลังพล สำนักบริหารกำลังพล โทร.54671 จำนวนผู้เข้าดู : 1230 ครั้ง
กำหนดให้กำลังพล ทร.แต่งกายเครื่องแบบหมายเลข ๒ และหมายเลข ๔ ในวันสำคัญต่างๆ และในห้วงระยะเวลาสำคัญ
26 ต.ค. 2559 โดย : กองการปกครอง สำนักบริหารกำลังพล โทร.54655 จำนวนผู้เข้าดู : 2189 ครั้ง
ระเบียบ กห.ว่าด้วยการแต่งตั้งราชองครักษ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559
16 ก.ย. 2559 โดย : กองการกำลังพล สำนักบริหารกำลังพล โทร.54671 จำนวนผู้เข้าดู : 1107 ครั้ง
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทป. รับสมัครบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 6 ประจำปี 59
29 ส.ค. 2559 โดย : กองวิเคราะห์และประเมินค่า สำนักพัฒนากำลังพล โทร.58423 จำนวนผู้เข้าดู : 1063 ครั้ง
การรับแบบผู้เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด พื้นที่ภาคตะวันออก ระหว่าง 9 - 10 ส.ค.59 ณ อาคารเรียนรวม รร.ชุมพลทหารเรือฯ ยศ.ทร. พื้นที่ กทม. ระหว่าง 23 - 24 ส.ค.59 ณ นันทอุทยานสโมสร พื้นที่ ทรภ.3 ระหว่าง 8 - 9 ก.ย.59 และ ทรภ.2 ระหว่าง 12 - 13 ก.ย.59
1 ส.ค. 2559 โดย : กองทะเบียนพล สำนักบริการและสิทธิกำลังพล โทร.54673 จำนวนผู้เข้าดู : 2105 ครั้ง
โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด
1 ส.ค. 2559 โดย : กองการกำลังพล สำนักบริหารกำลังพล โทร.54671 จำนวนผู้เข้าดู : 3663 ครั้ง
การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพเรือ ประจำปี 2559
27 ก.ค. 2559 โดย : กองการกำลังพล สำนักบริหารกำลังพล โทร.54671 จำนวนผู้เข้าดู : 16034 ครั้ง
กำหนดการแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข 2 และหมายเลข 4 ประจำเดือน ก.ค.59
15 มิ.ย. 2559 โดย : กองการปกครอง สำนักบริหารกำลังพล โทร.54655 จำนวนผู้เข้าดู : 2491 ครั้ง
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2558 (ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย) ข้าราชการกองทัพเรือ
10 มิ.ย. 2559 โดย : กองเสมียนตรา สำนักบริการและสิทธิกำลังพล โทร.54672 จำนวนผู้เข้าดู : 1460 ครั้ง
รายชื่อนายทหารสัญญาบัตรพรรคพิเศษที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามลำดับอาวุโสและอยู่ในวาระมีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตร วสท. รุ่นที่ 58 ประจำปี งป. 60
3 มิ.ย. 2559 โดย : กองการศึกษา สำนักพัฒนากำลังพล โทร.54750 จำนวนผู้เข้าดู : 2106 ครั้ง
รายชื่อนายทหารสัญญาบัตรตามลำดับอาวุโสที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและอยู่ในวาระมีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตร วทร.รุ่นที่ 49 ประจำปี งป.60
31 พ.ค. 2559 โดย : กองการศึกษา สำนักพัฒนากำลังพล โทร.54750 จำนวนผู้เข้าดู : 2830 ครั้ง
กำหนดการแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข 2 และหมายเลข 4 ในวันสำคัญต่าง ๆ ประจำเดือน มิ.ย.59
17 พ.ค. 2559 โดย : กองการปกครอง สำนักบริหารกำลังพล โทร.54655 จำนวนผู้เข้าดู : 2025 ครั้ง
การรับแบบของผู้เกษียณอายุราชการ พื้นที่ภาคตะวันออก ระหว่าง 24 - 26 พ.ค.59 ณ อาคารเรียนรวม รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. พื้นที่กรุงเทพฯ และภาคใต้ ระหว่าง 7 - 8 มิ.ย.59 ณ นันทอุทยานสโมสร
11 พ.ค. 2559 โดย : กองทะเบียนพล สำนักบริการและสิทธิกำลังพล โทร.54673 จำนวนผู้เข้าดู : 1365 ครั้ง
ประกาศ กพ.ทร. เรื่อง สอบราคาจ้างทำเสื้อประชาสัมพันธ์โครงการ "กองทัพเรือปลอดการพนัน"
3 พ.ค. 2559 โดย : กองกลาง กพ.ทร. โทร.55355 จำนวนผู้เข้าดู : 714 ครั้ง
แบบสอบถามความคิดเห็นของหัวหน้าหน่วยงานและเจ้าหน้าที่กำลังพลของหน่วยที่มีข้าราชการลาออกตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของ กห.ตามมติคณะรัฐมนตรี ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๐
2 พ.ค. 2559 โดย : กองการกำลังพล สำนักบริหารกำลังพล โทร.54671 จำนวนผู้เข้าดู : 1081 ครั้ง
กำหนดการแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข 2 และหมายเลข 4 ในวันสำคัญต่าง ๆ ประจำเดือน พ.ค.59
22 เม.ย. 2559 โดย : กองการปกครอง สำนักบริหารกำลังพล โทร.54655 จำนวนผู้เข้าดู : 1883 ครั้ง
โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของ ทร. ประจำปี งป.60
19 เม.ย. 2559 โดย : กองการกำลังพล สำนักบริหารกำลังพล โทร.54671 จำนวนผู้เข้าดู : 2781 ครั้ง
หัวข้อปฏิบัติการข่าวสารที่ 4 เรื่อง "เรื่องง่าย ๆ ในการจัดทำ Check list ของกระบวนการหลัก"
4 เม.ย. 2559 โดย : กองวิเคราะห์และประเมินค่า สำนักพัฒนากำลังพล โทร.58423 จำนวนผู้เข้าดู : 539 ครั้ง
บัญชีรายชื่อพร้อมเรียกปฏิบัติงาน (On Call List) ประจำปี 2559
30 มี.ค. 2559 โดย : กองการกำลังพล สำนักบริหารกำลังพล โทร.54671 จำนวนผู้เข้าดู : 1152 ครั้ง
ประกาศกรมกำลังพลทหารเรือ เรื่อง สอบราคาจ้างทำเสื้อประชาสัมพันธ์โครงการ "กองทัพเรือปลอดการพนัน"
24 มี.ค. 2559 โดย : กองกลาง กพ.ทร. โทร.55355 จำนวนผู้เข้าดู : 530 ครั้ง
กำหนดการแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข 2 และหมายเลข 4 ในวันสำคัญต่าง ๆ ประจำเดือน เม.ย.59
22 มี.ค. 2559 โดย : กองการปกครอง สำนักบริหารกำลังพล โทร.54655 จำนวนผู้เข้าดู : 2097 ครั้ง
สทป.ให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมป้องกันประเทศ
1 มี.ค. 2559 โดย : กองการศึกษา สำนักพัฒนากำลังพล โทร.54750 จำนวนผู้เข้าดู : 632 ครั้ง
แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะครบเกษียณอายุราชการใน ๑ ต.ค.๖๐
1 มี.ค. 2559 โดย : กองทะเบียนพล สำนักบริการและสิทธิกำลังพล โทร.54673 จำนวนผู้เข้าดู : 2320 ครั้ง
แบบประวัติบุคคลโดยย่อ (รอว.)
29 ก.พ. 2559 โดย : กองการกำลังพล สำนักบริหารกำลังพล โทร.54671 จำนวนผู้เข้าดู : 725 ครั้ง
แบบสอบถามโครงการสวัสดิการอาคารชุดในพื้นที่สัตหีบ
23 ก.พ. 2559 โดย : กองบริการกำลังพล สำนักบริการและสิทธิกำลังพล โทร.54685 จำนวนผู้เข้าดู : 1811 ครั้ง
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2559 ให้แก่พนักงานราชการ ทร. ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย (บ.ม. - บ.ช.)
15 ก.พ. 2559 โดย : กองเสมียนตรา สำนักบริการและสิทธิกำลังพล โทร.54672 จำนวนผู้เข้าดู : 849 ครั้ง
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2559 ให้แก่ลูกจ้างประจำ ทร. ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย (บ.ม. - จ.ช.)
15 ก.พ. 2559 โดย : กองเสมียนตรา สำนักบริการและสิทธิกำลังพล โทร.54672 จำนวนผู้เข้าดู : 523 ครั้ง
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2559 ให้แก่ข้าราชการทหารชั้นต่ำกว่าสายสะพาย (ท.ช. - ร.ท.ช.)
15 ก.พ. 2559 โดย : กองเสมียนตรา สำนักบริการและสิทธิกำลังพล โทร.54672 จำนวนผู้เข้าดู : 944 ครั้ง
กำหนดการแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข 2 และหมายเลข 4 ในวันสำคัญต่าง ๆ ประจำเดือน มี.ค.59
8 ก.พ. 2559 โดย : กองการปกครอง สำนักบริหารกำลังพล โทร.54655 จำนวนผู้เข้าดู : 2173 ครั้ง
โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของ ทร. ประจำปี งป.60
3 ก.พ. 2559 โดย : กองการกำลังพล สำนักบริหารกำลังพล โทร.54671 จำนวนผู้เข้าดู : 3218 ครั้ง
ปฏิบัติการข่าวสารที่ 3 เรื่อง "การประเมินผลไม่ใช่เรื่องที่เป็นการเพิ่มภาระและไม่ยุ่งยาก" ของ คยน.ทร.
14 ม.ค. 2559 โดย : กองวิเคราะห์และประเมินค่า สำนักพัฒนากำลังพล โทร.58423 จำนวนผู้เข้าดู : 889 ครั้ง
การรับสมัครบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ สทป. ครั้งที่ 2 ปี 59 ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
8 ม.ค. 2559 โดย : กองวิเคราะห์และประเมินค่า สำนักพัฒนากำลังพล โทร.58423 จำนวนผู้เข้าดู : 735 ครั้ง