ประวัติ ฐท.พง.ทรภ.3
  
    
                                                                                                                                  
ภาพกิจกรรมทั้งหมด                  

 

 

เมื่อ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ พลเรือตรี วสันต์  บุญเนือง ผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓
ให้การต้อนรับ พลเรือตรี วินัย   กล่อมอินทร์ ผู้บัญชาการหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ พร้อมคณะฯ

เมื่อ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ พลเรือตรี วสันต์  บุญเนือง ผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา
ทัพเรือภาคที่ ๓ ให้การต้อนรับ พลตรี กลชัย  สุวรรณบูรณ์
ประธานคณะกรรมาธิการการทหาร วุฒิสภา พร้อมคณะฯ
ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมชมกิจการ

เมื่อ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ พลเรือตรี วสันต์  บุญเนือง ผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา
ทัพเรือภาคที่ ๓ ให้การต้อนรับ
พลเรือโท ดนัยศักดิ์  กาญจนะวิสิต
ประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของกองทัพเรือ (คขร.)
และผู้ช่วยเสนาธิการกองทัพเรือฝ่ายข่าว พร้อมคณะฯ  

เมื่อ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ พลเรือตรี วสันต์  บุญเนือง ผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา
ให้การต้อนรับ พลเรือเอก ชัยณรงค์   เจริญรักษ์  ประธานกรรมการกิจการร้านสวัสดิการกองทัพเรือ พร้อมคณะฯ

เมื่อ ๑๑  มีนาคม ๒๕๕๗ พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่ทัพเรือภาคที่ ๓

เมื่อ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ พลเรือตรี มิ่ง  อิ่มวิทยา
เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ และคณะฯ

เมื่อ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗
ให้การต้อนรับ พลเรือโท หม่อมหลวง อนุนพันนท์  นวรัตน์
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ และคณะฯ
 เที่ยวฐานทัพเรือพังงา

 เมื่อ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ พลเรือตรี วสันต์  บุญเนือง  ผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓
เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวน

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
พระราชทาน ส.ค.ส.ประจำปี ๒๕๕๗
แก่ พลเรือตรี วสันต์  บุญเนือง ผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา

 

ทัพเรือภาคที่ ๓ กองทัพเรือ โดย ฐานทัพเรือพังงา
จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๗

นาวาเอก วรงกรณ์  โอสถานนท์
รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓
เป็นประธาน
พิธีรำลึกและทำบุญอุทิศส่วนกุศล
ให้แก่ผู้เสียชีวิต
เมื่อ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖

 

 

เมื่อ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ พลเรือตรี วสันต์  บุญเนือง ผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓ ให้การต้อนรับ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะฯ    ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลในพื้นที่ ทัพเรือภาคที่ ๓ 

เมื่อ ๒๗ ม.ค.๕๗ พลเรือตรี สมชาย ณ บางช้าง  ผบ.กฟก.๑ กร  และคณะ ฯ
เยี่ยมเรือในพื้นที่ ฐท.พง.ทรภ.๓ โดยมี น.อ.รงกรณ์   โอสถานนท์ 
รอง ผบ.ฐท.พง.ทรภ.๓ (นว.)ให้การต้อนรับ

เมื่อ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๗ พลเรือโท ธราธร  ขจิตสุวรรณ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณต่อธงชัยเฉทัพเรือภาคที่ ๓ 
ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
ลิมพลและสวนสนาม
เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๕๗ โดยมี
พลเรือตรี  วสันต์  บุญเนือง  ผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓
ข้าราชการ ทหาร และลูกจ้าง ตลอดจนหัวหน้าส่วน ราชการ เข้าร่วมพิธี ฯ
 ณ ฐานทัพเรือพังงา
 

เมื่อ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗ พลเรือตรี วสันต์  บุญเนือง  ผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓
เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหาร สัญญาบัตร จำนวน ๓ นาย
ณ ห้องรับรอง ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาค ที่ ๓

 

ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓
จัดพิธีปลดทหารกองประจำการสังกัดฐานทัพเรือพังงา
โดยมี
พลเรือตรี วสันต์  บุญเนือง
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา
เป็นประธานในพิธีฯ 

ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓ ทำการฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่าให้แก่กำลังพล
ทุกวันพฤหัสบดี สัปดาห์สุดท้ายของเดือน

     การจัดซื้อ / จัดจ้าง                                                                                           ข่าวประชาสัมพันธ์                                          ข่าวทั้งหมด 
  ประกาศ สอบราคาว่าจ้าง ซ่อมแซมอาคาร ภายในวันที่ ๒๙ ม.ค.๕๗ รายละเอียดคลิ๊กที่นี่      
      ประกาศ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเป็นลูก้างประจำร้าน  คลิ๊กที่นี่
   
   
     
   
   
                                                                                         ซื้อ / จ้าง ทั้งหมด                                                                                                                      
- วารสารอิเล็กทรอนิกส์
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกองทัพเรือ
- ร่วมใจ ทร.ไทย ใสสะอาด
- การกระทำผิดเกี่ยวกับความมั่นคง
- ข้อมูลอุทกศาสตร์
- ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ทร.
- แจ้งเบาะแสยาเสพติด
- ร้องทุกข์เรื่องการทุจริต
- ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ทร.
- ระบบงานภายในกองทัพเรือ
- ข่าวกองทัพเรือ
- เสียงตามสาย
- เกาะติดข่าวสั้นต้นชั่วโมง
- ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ประจำวัน
- ข่าวสารนาวี
- รับแจ้งร้องทุกข์ ทรภ.3
- รายงานแผ่นดินไหว
- พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ
- ประกาศเตือนภัย
    
พัฒนาโดย
:
สารสนเทศ ฐานทัพเรือพังงา ทรภ.3
92 ม. 5 ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82210 โทร. 21252