ประวัติ ฐท.พง.ทรภ.3
  
    
                                                                                                                                  
ภาพกิจกรรมทั้งหมด                  

เมื่อ ๑๑  มีนาคม ๒๕๕๗ พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่ทัพเรือภาคที่ ๓

เมื่อ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ พลเรือตรี มิ่ง  อิ่มวิทยา
เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ และคณะฯ

เมื่อ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗
ให้การต้อนรับ พลเรือโท หม่อมหลวง อนุนพันนท์  นวรัตน์
เจ้ากรมอู่ทหารเรือ และคณะฯ
 

 เที่ยวฐานทัพเรือพังงา

 เมื่อ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ พลเรือตรี วสันต์  บุญเนือง  ผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓
เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวน

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
พระราชทาน ส.ค.ส.ประจำปี ๒๕๕๗
แก่ พลเรือตรี วสันต์  บุญเนือง ผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา

 

ทัพเรือภาคที่ ๓ กองทัพเรือ โดย ฐานทัพเรือพังงา
จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๗

นาวาเอก วรงกรณ์  โอสถานนท์
รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓
เป็นประธาน
พิธีรำลึกและทำบุญอุทิศส่วนกุศล
ให้แก่ผู้เสียชีวิต
เมื่อ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖

 

 

เมื่อ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ พลเรือตรี วสันต์  บุญเนือง ผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓ ให้การต้อนรับ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะฯ    ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลในพื้นที่ ทัพเรือภาคที่ ๓ 

เมื่อ ๒๗ ม.ค.๕๗ พลเรือตรี สมชาย ณ บางช้าง  ผบ.กฟก.๑ กร  และคณะ ฯ
เยี่ยมเรือในพื้นที่ ฐท.พง.ทรภ.๓ โดยมี น.อ.รงกรณ์   โอสถานนท์ 
รอง ผบ.ฐท.พง.ทรภ.๓ (นว.)ให้การต้อนรับ

เมื่อ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๗ พลเรือโท ธราธร  ขจิตสุวรรณ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณต่อธงชัยเฉทัพเรือภาคที่ ๓ 
ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
ลิมพลและสวนสนาม
เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๕๗ โดยมี
พลเรือตรี  วสันต์  บุญเนือง  ผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓
ข้าราชการ ทหาร และลูกจ้าง ตลอดจนหัวหน้าส่วน ราชการ เข้าร่วมพิธี ฯ
 ณ ฐานทัพเรือพังงา
 

เมื่อ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗ พลเรือตรี วสันต์  บุญเนือง  ผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓
เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหาร สัญญาบัตร จำนวน ๓ นาย
ณ ห้องรับรอง ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาค ที่ ๓

 

ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓
จัดพิธีปลดทหารกองประจำการสังกัดฐานทัพเรือพังงา
โดยมี
พลเรือตรี วสันต์  บุญเนือง
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา
เป็นประธานในพิธีฯ 

ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓ ทำการฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่าให้แก่กำลังพล
ทุกวันพฤหัสบดี สัปดาห์สุดท้ายของเดือน

     การจัดซื้อ / จัดจ้าง                                                                                           ข่าวประชาสัมพันธ์                                          ข่าวทั้งหมด 
  ประกาศ สอบราคาว่าจ้าง ซ่อมแซมอาคาร ภายในวันที่ ๒๙ ม.ค.๕๗ รายละเอียดคลิ๊กที่นี่      
      ประกาศ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเป็นลูก้างประจำร้าน  คลิ๊กที่นี่
   
   
     
   
   
                                                                                         ซื้อ / จ้าง ทั้งหมด                                                                                                                      
- วารสารอิเล็กทรอนิกส์
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกองทัพเรือ
- ร่วมใจ ทร.ไทย ใสสะอาด
- การกระทำผิดเกี่ยวกับความมั่นคง
- ข้อมูลอุทกศาสตร์
- ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ทร.
- แจ้งเบาะแสยาเสพติด
- ร้องทุกข์เรื่องการทุจริต
- ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ทร.
- ระบบงานภายในกองทัพเรือ
- ข่าวกองทัพเรือ
- เสียงตามสาย
- เกาะติดข่าวสั้นต้นชั่วโมง
- ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ประจำวัน
- ข่าวสารนาวี
- รับแจ้งร้องทุกข์ ทรภ.3
- รายงานแผ่นดินไหว
- พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ
- ประกาศเตือนภัย
    
พัฒนาโดย
:
สารสนเทศ ฐานทัพเรือพังงา ทรภ.3
92 ม. 5 ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82210 โทร. 21252