สี่เหลี่ยมมุมมน: กลับหน้าหลัก

 

 

DSCF7719

 

                    พล.ร.ต.นฤดม  แป้นเจริญ  ผบ.ฐท.พง.ทรภ.๓  ให้การต้อนรับ พล.อ.บุญยวัจน์  เครือหงส์ ผอ.สงป.กห.และคณะฯ ในโอกาสเดินทางมาตรวจและติดตามผลความก้าวหน้าในโครงการของ ทร.  เมื่อ ๑๙ ก.ค.๕๕  ในพื้นที่ภาคใต้ โดยกำหนดตรวจและฟังบรรยายสรุปโครงการก่อสร้างระบบซ่อมทำตัวเรือใต้แนวน้ำ (Slip way) ที่ ฐท.พง.ทรภ.๓

DSCF7721

DSCF7722

DSCF7727

DSCF7735

DSCF7738

DSCF7739

DSCF7743

DSCF7744