ฐานทัพเรือพังงา...ยินดีต้อนรับ
 
 
 
 

แผนที่การเดินทาง
Image 1
การเดินทาง


1.การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว
    ขับรถลงใต้ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4(ถนนเพชรเกษม) ผ่านจ.เพชรบุรี-ประจวบ-ชุมพร เมื่อถึงสี่แยกปฐมพร จ.ชุมพร สามารถ
เลือกเดินทางได้ 2 เส้นทาง คือ
        1.1 ผ่านเส้นทาง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร มุ่งหน้าลงใต้ ตามถนนเพชรเกษมต่อ ก่อนถึง อ.หลังสวน จ.ชุมพร ประมาณ 4 กม   จะพบ
ทางแยกขวาเข้า อ.พะโต๊ะ ขับรถไปตามเส้นทางดังกล่าว ประมาณ 80 กม. ออกไปยังถนนเพชรเกษมสายเก่า ให้เลี้ยวซ้ายเข้า อ.ตะกั่วป่า
ผ่านเขาหลัก และจะถึงทางแยกเข้าหมู่บ้านทับละมุ
        1.2 ผ่านเส้นทาง จ.ระนอง จากสี่แยกปฐมพร จ.ชุมพร เลี้ยวซ้ายมุ่งหน้า จ.ระนอง ขับรถผ่านเส้นทาง คุระบุรี-ตะกั่วป่า-บ.เขาหลัก
และจะถึงทางแยกเข้าหมู่บ้านทับละมุ
        1.3 การเดินทางด้วยรถยนต์จาก จ.ภูเก็ต ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 402 ผ่าน สะพานสารสินเข้าเขตบ้านโคกกลอย เดินทางผ่าน
อ.ท้ายเหมือง (เส้นทางท้ายเหมือง-ตะกั่วป่า)

2.การเดินทางโดยรถประจำทาง
    บริษัท ขนส่ง จำกัด มีรถโดยสารประจำทางทั้งแบบปรับอากาศและธรรมดา กรุงเทพฯ - ทับละมุ - ภูเก็ต ให้บริการทุกวัน ออกจากสถานี
ีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 12 ชั่วโมง สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 02 894 6122 จองตั๋ว บขส.
โทร. 02 422 4444 หรือwww.transport.co.th
    นอกจากการใช้บริการของ บริษัทขนส่ง จำกัด ท่านยังสามารถติดต่อซื้อตั๋วกับบริษัทที่ให้บริการรถโดยสารประจำทางอื่น ๆ ได้ดังนี้
        2.1 บ.ภูเก็ตเซ็นทรัลทัวร์ โทร 02 894 6171-2 (มีแต่รถ 38 ที่นั่ง สลับวันกับภูเก็ตท่องเที่ยว)
        2.2 บ.ภูเก็ตท่องเที่ยว โทร 02 885 9025-6 (มีแต่รถ 38 ที่นั่ง สลับวันกับภูเก็ตเซ็นทรัล)
        2.3 บ.ลิกไนท์ทัวร์ โทร 02 894 6151-3 (มีรถ 38 และ 32 ที่นั่ง สลับวันกันวิ่ง)

3. การเดินทางโดยรถไฟ
    การรถไฟแห่งประเทศไทย มีขบวนรถไฟจากกรุงเทพฯ ไป จ.สุราษฎร์ธานี และต่อรถโดยสารประจำทางสาย สุราษฎร์ - ภูเก็ต รถจะเดิน

ทางผ่าน คุระบุรี - ตะกั่วป่า - เขาหลัก - สามแยกทับละมุ
    ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยบริการเดินทาง การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 223-7010, 223-7020

4. การเดินทางโดยเครื่องบิน
    การเดินทางโดยเครื่องบิน   สามารถใช้บริการเที่ยวบินไปลงจังหวัดภูเก็ต   จากนั้นต่อรถโดยสารประจำทาง สายภูเก็ต - ตะกั่วป่า ,
ภูเก็ต-ระนอง และ ภูเก็ต - สุราษฎร์ ใช้ระยะเวลาการเดินทางประมาณ 1 ชม.
    ติดต่อสายการบินที่ให้บริการ
        สายการบินไทย 
        สายการบินนกแอร์
        สายการบินแอร์เอเชีย