เพลงราชนาวี

 

 

*หนึ่งพันห้าร้อยไมล์ทะเลไทยมีนาวีนี้เฝ้า ข้าศึกฮึกเข้าระดมโจมตีนาวีนี้รบรับอยู่

 

ใหญ่กี่ตันต้องสู้กัน ฟาดฟันให้รู้   ไม่ปล่อยให้ฝ่ายศัตรู ล้ำอธิปไตย (ซ้ำ *)   

 

 *เหมือนดอกประดู่ ชื่อดีนาวีเมืองทอง เราชาตินักรบเกียรติก้องยามศึกเราต้องชิงชัย

 

เกิดมาทั้งทีไม่ทุกข์ก็สุขใจ ไม่ว่าศึกเสือเหนือใต้    จมมันลงไปใต้บาดาล  (ซ้ำ *) 

 

   ...แต่รบเราไม่ขลาด...

 

*ราชนาวี ชาติไทย เราใจทหารเรือกล้าหาญ ราชนาวีต้องการ  เราทหารเรือรักชาติ 

 

รบช่วยกันรบรั้วเราเข้มแข็ง ทุ่มด้วยแรงนักรบองอาจ สามัคคีในหมู่ทหารเหมือนญาติ รบเพื่อชาติ ราชนาวี       (ซ้ำ*)