เพลงถอนสมอ

 

 

                           อกเอ๋ย...ขอลาก่อน 

            เมื่อเรือถอนสมอขอปองไหว้

 

                    กราบลา แผ่นดินไทย

            อยู่ไหนใจยังห่วงหวงไม่เลือน

 

                           แต่นี้...เช้าเย็นค่ำ

            ข้าคงเห็นแต่น้ำฟ้าเป็นเพื่อน

 

                    จ้องดู แต่ดาวเดือน

            ให้เหมือนรักที่เตือนของเพื่อนใจ

 

                           ลอยเรือ...เหนือลูกคลื่น

            ที่คลั่งคอยกลืนชีวิตไป

 

                    ชีพนี้ เหมือนเส้นใย

            ที่ภัยทะเลจ้องปองหมาย

 

                          คลื่นลม...ฝนกระหน่ำ

            สู้กับฟ้าและน้ำมิยอมหน่าย

                    นี่เรา ก็เป็นชาย

            ไม่ตายคงได้คืนผืนแผ่นดิน