ข่าวทั้งหมด
ทั้งหมด   198  ข่าว
พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผบ.ทร. เป็นประธานในพิธีกิจกรรม เกี่ยวข้าววันพ่อ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนย์...
20 ธันวาคม พ.ศ. 2556
เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ย.๕๖ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ ยุทธศึกษาทหารเรือ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ บริเวรอ่างเก็บน้ำห้วยตู้ เนื่องในวันกองทัพเรือ...
21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
เมื่อวันที่ ๑๒ พ.ย.๕๖ น.อ.นิวัธ ฮะเจริญ ผบ.ศฝท.ยศ.ทร. และรองประธานคณะอนุกรรมการกีฬาวอลเลย์บอล ทร. ได้กรุณาให้เกียรติชมการแข่งขันชิงชนะเลิศวอลเลย์บอล(ทั่วไปชาย) กีฬานาวี ประจำปี ๒๕๕...
11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
เมื่อวันที่ ๕ พ.ย. ๕๖ น.อ.นิวัธ ฮะเจริญ ผบ.ศฝท.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรทหารใหม่ภาคสาธารณศึกษา ของนักเรียนพลกองประจำการ ผลัดที่ ๓/๕๖ ณ สนามฝึก ศฝท.ยศ.ทร. อ.สัตหีบ จ.ชลบุร...
05 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
เมื่อวันที่ ๓๐ ต.ค. ๕๖ น.อ.นิวัธ ฮะเจริญ ผบ.ศฝท ได้เข้ารับรางวัล นาคราช "บุคคลดีเด่นแห่งปี" ณ หอประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โดยมี หม่อมเจ้า ประภาพันธุ์ ภาณุพันธุ์ กรโกสียกาจ เป็นประธ...
04 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
พล.ร.ท.สุริยะ พรสุริยะ จก.ยศ.ทร. และคณะ ตรวจเยี่ยม ศฝท.ยศ.ทร. เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดยมี น.อ.นิวัธ ฮะเจริญ ผบ.ศฝท.ยศ.ทร. ให้การต้อนรับ...
18 ตุลาคม พ.ศ. 2556
เมื่อวันที่ ๔ ต.ค.๕๖ น.อ.นิวัธ ฮะเจริญ ผบ.ศฝท.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีส่งมอบทหารไปสังกัดตามหน่วยต่างๆของกองทัพเรือ ของนักเรียนพลกองประจำการ ผลัดที่ ๒/๕๖ ณ สนามฝึก ศฝท.ยศ.ทร. อ.สัตหี...
04 ตุลาคม พ.ศ. 2556
เมื่อวันที่ ๓ ต.ค.๕๖ นาวาเอก มาศพันธุ์ ถาวรามร รองเสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตรทหารใหม่ภาคสาธารณศึกษา ของนักเรียนพลกองประจำการ ผลัดที่ ๒/๕๖ ณ สนามฝึก ศฝ...
03 ตุลาคม พ.ศ. 2556
หน้า  7

หน้า    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25