วัน พฤหัสบดี ที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
ข่าวทั้งหมด
ทั้งหมด   166  ข่าว
คุณสัณหจุฑา จิราธิวัฒน์ ประธานและผู้ก่อตั้งมูลนิธิรักษ์ดิน รักษ์น้ำและ รศ.ดร. สัณห์ ละอองศรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ บรรยายปลูกพันธุ์โกโก้ และมอบพันธุ์โกโก้ จำนวน ๒๐๐๐ ต...
04 เมษายน พ.ศ. 2556
เมื่อวันที่ ๔ เม.ย. ๕๖ พล.ร.ต.ไชยยศ สุนทรนาค รอง จก.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตรทหารใหม่ภาคสาธารณศึกษา ของนักเรียนพลกองประจำการ ผลัดที่ ๔/๕๕ ณ สนามฝึก ศฝท.ยศ.ทร. อ.สัตหีบ จ.ช...
04 เมษายน พ.ศ. 2556
เมื่อวันที่ ๓ เม.ย.๕๖ น.อ.นิวัธ ฮะเจริญ ผบ.ศฝท.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีมอบธงเกียรติยศ ชนะเลิศในภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และรางวัลความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในการสอบความรู้ภาคสาธา...
04 เมษายน พ.ศ. 2556
เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดการประชุมและงานเลี้ยงสังสรรค์กับมูลนิธิ "รักดิน รักน้ำ" และกลุ่มศิลปิน ร่วมใจวาด ๘๔ ภาพ ในโครงการหอศิลป์เจ้าพ่อห...
15 มีนาคม พ.ศ. 2556
เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๖ น.อ.นิวัธ ฮะเจริญ ผบ.ศฝท. ให้เกียรติ เป็นประธานในพิธีปิด และมอบเกียรติบัตร โครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่มศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพฯ “สามัคคี สมัครสมาน สร้างผลงานที่...
06 มีนาคม พ.ศ. 2556
เมื่อวันที่ ๒๐ ก.พ.๕๖ พล.ร.ท.ทวีชัย บุญอนันต์ ปช.ทร. และคณะ ตรวจเยี่ยมงานโครงการของ ศฝท.ยศ.ทร. โดยมี น.อ.นิวัธ ฮะเจริญ ผบ.ศฝท.ยศ.ทร. ให้การต้อนรับ...
20 กุมภาพันธุ์ พ.ศ. 2556
ขอเชิญ ถวายสักการะและปิดทองขอพรพระรูปพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงค์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกีรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ซึ่งประดิษฐานภายในศาลบริเวรณทางเข้าศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ ศ...
18 กุมภาพันธุ์ พ.ศ. 2556
เมื่อวันที่ ๖ ก.พ.๕๖ น.อ.เอกชัย สุขวรรณโณ เสธ.ศฝท.ยศ.ทร. ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมเกษตรธรรมชาติ ครั้งที่ ๑๕ และรับโล่เกียรติคุณผู้สนับสนุนงานดังกล่าว ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมว...
06 กุมภาพันธุ์ พ.ศ. 2556
หน้า  7

หน้า    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21