ข่าวทั้งหมด
ทั้งหมด   162  ข่าว
เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๖ น.อ.นิวัธ ฮะเจริญ ผบ.ศฝท. ให้เกียรติ เป็นประธานในพิธีปิด และมอบเกียรติบัตร โครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่มศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพฯ “สามัคคี สมัครสมาน สร้างผลงานที่...
06 มีนาคม พ.ศ. 2556
เมื่อวันที่ ๒๐ ก.พ.๕๖ พล.ร.ท.ทวีชัย บุญอนันต์ ปช.ทร. และคณะ ตรวจเยี่ยมงานโครงการของ ศฝท.ยศ.ทร. โดยมี น.อ.นิวัธ ฮะเจริญ ผบ.ศฝท.ยศ.ทร. ให้การต้อนรับ...
20 กุมภาพันธุ์ พ.ศ. 2556
ขอเชิญ ถวายสักการะและปิดทองขอพรพระรูปพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงค์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกีรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ซึ่งประดิษฐานภายในศาลบริเวรณทางเข้าศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ ศ...
18 กุมภาพันธุ์ พ.ศ. 2556
เมื่อวันที่ ๖ ก.พ.๕๖ น.อ.เอกชัย สุขวรรณโณ เสธ.ศฝท.ยศ.ทร. ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมเกษตรธรรมชาติ ครั้งที่ ๑๕ และรับโล่เกียรติคุณผู้สนับสนุนงานดังกล่าว ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมว...
06 กุมภาพันธุ์ พ.ศ. 2556
เมื่อวันที่ ๔ ก.พ.๕๖ น.อ.เอกชัย สุขวรรณโณ เสธ.ศฝท.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรทหารใหม่ภาค สาธารณศึกษา ของนักเรียนพลกองประจำการ ผลัดที่ ๔/๕๕ ณ สนามฝึก ศฝท. อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี...
04 กุมภาพันธุ์ พ.ศ. 2556
เมื่อวันที่ ๓๑ ม.ค.๕๖ น.อ.นิวัธ ฮะเจริญ ผบ.ศฝท.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ รุ่น พ.ศ.๒๕๕๓ ผลัดที่ ๔ สังกัด ศฝท.ยศ.ทร. ณ สโมสรสัญญาบัตร ศฝท.ยศ.ทร. อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี...
31 มกราคม พ.ศ. 2556
เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดงานวันสถาปนาหน่วย นาวาเอกนิวัธ ฮะเจริญ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยการจัดกิจกรรม นิทรรศการ มอบรางวัล มอบทุนการศึกษ...
25 มกราคม พ.ศ. 2556
ศฝท.ยศ.ทร เปิดการฝึกภาคสนาม นักศึกษาวิชาทหาร ในส่วนของกองทัพเรือ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ประกอบพิธีเปิดการฝึกภาคสนาม นักศึกษาวิชาทหาร ในส่วนของกองทัพเรือ โดยมี นาวาเ...
18 มกราคม พ.ศ. 2556
หน้า  7

หน้า    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21