วัน พฤหัสบดี ที่ 05 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559
ข่าวทั้งหมด
ทั้งหมด   242  ข่าว
เมื่อวันที่ ๑๘ มิ.ย.๕๘ น.อ.สมาน ขันธพงษ์ ผบ.ศฝท.ยศ.ทร.เป็นประธานในพิธีเปิดการบำบัด รุ่นที่ 30 ของ รร.วิวัฒน์พลเมือง ทร ๑ (ศฝท.ยศ.ทร) ...
06 กรกฎคม พ.ศ. 2558
เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ค. ๕๘ ศฝท.ยศ.ทร. ร้วมกับ เทศบาลตำบลเกร็ดแก้วจัดกิจกรรม "หน้าบ้าน น่ามอง ชุมชนน่าอยู่" เพื่อพัฒนาพื้นที่ภานใน ศฝท.ยศ.ทร....
20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค. ๕๘ น.อ.สมาน ขันธพงษ์ ผบ.ศฝท.ยศ.ทร. วางพวงมาลา ถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเ...
19 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ค. ๕๘ ผู้แทนบริษัทยูนิลีเวอร์ มอบผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกาย Rexona men จำนวน ๘,๐๐๐ ชิ้นให้กับทหารกองประจำการผลัดที่ ๑/๕๘ โดยมี น.อ.ประภาธ สุดขาว เสธ..ศฝท.ยศ.ทร. เป็นผู...
15 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
เมื่อวันที่ ๗ พ.ค. ๕๘ น.อ.สมาน ขันธพงษ์ ผบ.ศฝท.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรทหารใหม่ภาคศึกษา ของนักเรียนพลกองประจำการ ผลัดที่ ๑/๕๘ ...
07 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
เมื่อช่วงเช้าวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ Fancy Drill ผลัด ๔/๕๗ ของศูนย์ฝึกทหารใหม่ ออกรายการคิดนอกจอ ช่อง Thai PBS Youtube>>>>> 03 เมษายน พ.ศ. 2558
ในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ น.อ. สมาน ขันธพงษ์ ผบ.ศฝท.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยุวนารีไทยหัวใจพอเพียง ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ โดยมียุวชนเข้าร่วมโครงการ จำนวน ...
5 มีนาคม พ.ศ. 2558
เมื่อวันที่ ๑๒ ก.พ.๕๘ คพท.บรรยายแนะแนวการฝึกอบรมอาชีพ และคัดเลือกทหารที่มีความประสงค์จะฝึกอบรมอาชีพช่างสาขาต่างๆ ตลอดจนสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับประวัติบุคคลและความต้องการในการประกอบอาชี...
12 กุมภาพันธุ์ พ.ศ. 2558
หน้า  7

หน้า    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31