ข่าวทั้งหมด
ทั้งหมด   250  ข่าว
ใน ๑๕ ส.ค. ๕๘ ศฝท. จัดกิจกรรมปลูกข้าววันแม่เฉลิมพระเกียรติโดย นายกสมาคม ภริยาทหารเรือเป็นประธาน...
4d กันยายน พ.ศ. new5
ใน ๑๑ ส.ค.๕๘รร.วิวัฒน์พลเมือง ทร.๑ ทำพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ครบกำหนดการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดรุ่นที่ ๓๐ รวม ๑๔๕ นายณ ห้องประชุม รร.วิวัฒน์พลเมือง ทร.๑...
4c กันยายน พ.ศ. new5
ใน ๑๑ ส.ค.๕๘ ศฝท. จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๕๘ ซึ่งมีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายภัตตาหารเพลแด่พระพระสงฆ์ ณ พุทธสถา...
4b กันยายน พ.ศ. new5
ใน ๔ ส.ค.๕๘ ศฝท.ยศ.ทร. ได้ประกอบพิธีเปิดภาคสาธารณศึกษาของนักเรียนพลกองประจำการ ผลัด ๒/๕๘ ณ สนามฝึก ศฝท. ...
4a กันยายน พ.ศ. new5
เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ น.อ.สมาน ขันธพงษ์ ผบ.ศฝท.ยศ.ทร.เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนวิวัฒน์พลเมือง รุ่นที่ ๓๐ ของ รร.วิวัฒน์พลเมือง ทร ๑(ศฝท.ยศ.ทร)...
3a สิงหาคม พ.ศ. new5
เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๕๘ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนแก่พระภิกษุสงฆ์เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ ณ วัดบางเสร่คงคาราม ว...
3 สิงหาคม พ.ศ. new5
เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ กองทัพเรือจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน “Tour Of Sattahip” ระยะทาง 50 กม. และ 100 กม. เพื่อหารายได้สนับสนุนศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ...
22 กรกฎคม พ.ศ. 2558
เมื่อวันที่ ๒๗ มิ.ย.๕๘ ผบ.ทร. และคณะตรวจเยี่ยมศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ ณ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ ยศ.ทร. โดยมี น.อ.สมาน ขันธพงษ์ ผบ.ศฝท.ยศ.ทร.คอยให้การต้อนรับ...
06 กรกฎคม พ.ศ. 2558
หน้า  7

หน้า    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32