วัน พฤหัสบดี ที่ 17 เดือน เมษายน พ.ศ. 2557
ข่าวทั้งหมด
ทั้งหมด   158  ข่าว
เมื่อวันที่ ๔ ก.พ.๕๖ น.อ.เอกชัย สุขวรรณโณ เสธ.ศฝท.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรทหารใหม่ภาค สาธารณศึกษา ของนักเรียนพลกองประจำการ ผลัดที่ ๔/๕๕ ณ สนามฝึก ศฝท. อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี...
04 กุมภาพันธุ์ พ.ศ. 2556
เมื่อวันที่ ๓๑ ม.ค.๕๖ น.อ.นิวัธ ฮะเจริญ ผบ.ศฝท.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ รุ่น พ.ศ.๒๕๕๓ ผลัดที่ ๔ สังกัด ศฝท.ยศ.ทร. ณ สโมสรสัญญาบัตร ศฝท.ยศ.ทร. อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี...
31 มกราคม พ.ศ. 2556
เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดงานวันสถาปนาหน่วย นาวาเอกนิวัธ ฮะเจริญ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยการจัดกิจกรรม นิทรรศการ มอบรางวัล มอบทุนการศึกษ...
25 มกราคม พ.ศ. 2556
ศฝท.ยศ.ทร เปิดการฝึกภาคสนาม นักศึกษาวิชาทหาร ในส่วนของกองทัพเรือ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ประกอบพิธีเปิดการฝึกภาคสนาม นักศึกษาวิชาทหาร ในส่วนของกองทัพเรือ โดยมี นาวาเ...
18 มกราคม พ.ศ. 2556
เมื่อวันที่ ๑๒ ม.ค.๕๖ น.อ.เอกชัย สุขวรรณโณ เสธ.ศฝท.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็ก ณ สโมสรสประทวน ศฝท.ยศ.ทร. อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี...
12 มกราคม พ.ศ. 2556
เมื่อวันที่ ๘ พ.ย.๕๕ น.อ.นิวัธ ฮะเจริญ ผบ.ศฝท.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประกันคุณภาพ ศฝท.ยศ.ทร. ณ ห้องเขาช้าง สโมสรสัญญาบัตร ศฝท.ยศ.ทร. อ.สัตหี...
08 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
เมื่อวันที่ ๖ พ.ย.๕๕ น.อ.นิวัธ ฮะเจริญ ผบ.ศฝท.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรทหารใหม่ภาค สาธารณศึกษา ของนักเรียนพลกองประจำการ ผลัดที่ ๓/๕๕ ณ สนามฝึก ศฝท. อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี...
08 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
เมื่อวันที่ ๑ และ ๒ พ.ย.๕๕ ศฝท.ยศ.ทร. ดำเนินการรับทหารกองประจำการ รุ่น พ.ศ.๒๕๕๕ ผลัดที่ ๓ โดยมี น.อ.ธเนตร อนามธวัช ผบ.กนร.ศฝท.ยศ.ทร. เป็นประธานอำนวยการรับทหารกองประจำการ ณ อาคารฝึก...
08 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
หน้า  7

หน้า    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20