วัน อังคาร ที่ 25 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ข่าวทั้งหมด
ทั้งหมด   217  ข่าว
ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๕๙ พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผู้บังคับการศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ นาวาเอกสมาน ขันธพงษ์ ผู้บังคับการศูนย์ฝึกทหารใหม่ (ท่านเก่า) ส่งมอบหน้าที่ ผู้บังคับการศู...
03 ตุลาคม พ.ศ. 2559
ใน ๒๘ ก.ย.๕๙ พล.ร.ท.พิเชฐ ตานะเศรษฐ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตรทหารใหม่ ภาคสาธารณะของนักเรียนพลกองประจำการผลัดที่ ๒/๕๙ ณ สนามฝึก ศฝท.ยศ.ทร....
28 กันยายน พ.ศ. 2559
เมื่อวันที่ ๑๖ ก.ย.๕๙ ศฝท.ยศ.ทร. จัดกิจกรรม Big Cleaning Day โดยมีข้าราชการและลูกจ้าง ศฝท.ยศ.ทร. ร่วมกันทำกิจกรรม เพื่อเป็นการฟื้นฟูและทำความสะอาดในที่ทำงานและบ้านพัก ทำให้เกิดความ...
17 กันยายน พ.ศ. 2559
เมื่อวันที่ ๑๑ ก.ย.๕๙ จัดให้เป็นวันเยี่ยมญาติ ของนักเรียนพลกองประจำการ ผลัด ๒/๕๙ ณ ศฝท.ยศ.ทร.ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ...
12 กันยายน พ.ศ. 2559
เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ศูนย์ฝึกทหารใหม่กรมยุทธศึกษาทหารเรือจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ทัวร์ออฟสัตหีบ 2016 ระยะทาง 100 กิโลเมตร ณ หาดเตยงาม นาวิกโยธิน กรมหลวงชุมพร ...
29 สิงหาคม พ.ศ. 2559
เมื่อวันที่ ๒๕-๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ศูนย์ฝึกทหารใหม่กรมยุทธศึกษาทหารเรือจัดงานสมโพชเจ้าพ่อเขาช้าง ๓ วัน ๒ คืน ณ บริเวณเจ้าพ่อเขาช้าง ...
28 สิงหาคม พ.ศ. 2559
เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ศูนย์ฝึกทหารใหม่กรมยุทธศึกษาทหารเรือได้มีการมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ครบกำหนดการบำบัดฟื้นฟุสรรมถภาพผู้ที่ติดยาเสพติด รุ่นที่ ๓๒ มีจำนวน ๑๙๖ คน ณ ห้องประชุม...
25 สิงหาคม พ.ศ. 2559
เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปลูกข้าววันแม่ และปลูกป่า “ปลูกต้นกล้านี้เพื่อแม่” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีน...
04 สิงหาคม พ.ศ. 2559
หน้า  7

หน้า    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28