วัน จันทร์ ที่ 03 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558
ข่าวทั้งหมด
ทั้งหมด   196  ข่าว
เมื่อวันที่ ๑๒ พ.ย.๕๖ น.อ.นิวัธ ฮะเจริญ ผบ.ศฝท.ยศ.ทร. และรองประธานคณะอนุกรรมการกีฬาวอลเลย์บอล ทร. ได้กรุณาให้เกียรติชมการแข่งขันชิงชนะเลิศวอลเลย์บอล(ทั่วไปชาย) กีฬานาวี ประจำปี ๒๕๕...
11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
เมื่อวันที่ ๕ พ.ย. ๕๖ น.อ.นิวัธ ฮะเจริญ ผบ.ศฝท.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรทหารใหม่ภาคสาธารณศึกษา ของนักเรียนพลกองประจำการ ผลัดที่ ๓/๕๖ ณ สนามฝึก ศฝท.ยศ.ทร. อ.สัตหีบ จ.ชลบุร...
05 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
เมื่อวันที่ ๓๐ ต.ค. ๕๖ น.อ.นิวัธ ฮะเจริญ ผบ.ศฝท ได้เข้ารับรางวัล นาคราช "บุคคลดีเด่นแห่งปี" ณ หอประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โดยมี หม่อมเจ้า ประภาพันธุ์ ภาณุพันธุ์ กรโกสียกาจ เป็นประธ...
04 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
พล.ร.ท.สุริยะ พรสุริยะ จก.ยศ.ทร. และคณะ ตรวจเยี่ยม ศฝท.ยศ.ทร. เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดยมี น.อ.นิวัธ ฮะเจริญ ผบ.ศฝท.ยศ.ทร. ให้การต้อนรับ...
18 ตุลาคม พ.ศ. 2556
เมื่อวันที่ ๔ ต.ค.๕๖ น.อ.นิวัธ ฮะเจริญ ผบ.ศฝท.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีส่งมอบทหารไปสังกัดตามหน่วยต่างๆของกองทัพเรือ ของนักเรียนพลกองประจำการ ผลัดที่ ๒/๕๖ ณ สนามฝึก ศฝท.ยศ.ทร. อ.สัตหี...
04 ตุลาคม พ.ศ. 2556
เมื่อวันที่ ๓ ต.ค.๕๖ นาวาเอก มาศพันธุ์ ถาวรามร รองเสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตรทหารใหม่ภาคสาธารณศึกษา ของนักเรียนพลกองประจำการ ผลัดที่ ๒/๕๖ ณ สนามฝึก ศฝ...
03 ตุลาคม พ.ศ. 2556
เมื่อวันที่ ๒ ต.ค.๕๖ นาวาเอก เอกชัย สุขวรรณโณ เสนาธิการ ศฝท.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีมอบธงเกียรติยศ ชนะเลิศในภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และรางวัลความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในการสอบค...
02 ตุลาคม พ.ศ. 2556
พล.ร.ต.สุรพงษ์ อำนรรฆสรเดช รอง จก.ยศ.ทร. คุณสัณหจุฑา จิราธิวัฒน์ ประธานมูลนิธิรักษ์ดิน รักษ์น้ำ และอาจารย์มานิตย์ นิเวศน์ศิลป์ ผู้แทนกลุ่มศิลปินฯ ร่วมเปิดงานนิทรรศการโครงการหอศ...
30 กันยายน พ.ศ. 2556
หน้า  7

หน้า    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25