ข่าวทั้งหมด
ทั้งหมด   169  ข่าว
เมื่อวันที่ ๓ พ.ค.๕๖ น.อ.นิวัธ ฮะเจริญ ผบ.ศฝท.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรทหารใหม่ภาคสาธารณศึกษา ของนักเรียนพลกองประจำการ ผลัดที่ ๑/๕๖ ณ สนามฝึก ศฝท.ยศ.ทร. อ.สัตหีบ จ.ชลบุร...
03 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
เมื่อวันที่ ๒๓ เม.ย.๕๖ น.อ.นิวัธ ฮะเจริญ ผบ.ศฝท.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายยุวนาวีไทยหัวใจพอเพียง ประจำปี ๒๕๕๖ ณ ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฏีใหม่ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ อ.สัตหีบ จ.ชล...
25 เมษายน พ.ศ. 2556
เมื่อวันที่ ๕ เม.ย.๕๖ น.อ.นิวัธ ฮะเจริญ ผบ.ศฝท.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีส่งมอบทหารไปสังกัดตามหน่วยต่างๆของกองทัพเรือ ของนักเรียนพลกองประจำการ ผลัดที่ ๔/๕๕ ณ สนามฝึก ศฝท.ยศ.ทร. อ.สัตห...
05 เมษายน พ.ศ. 2556
คุณสัณหจุฑา จิราธิวัฒน์ ประธานและผู้ก่อตั้งมูลนิธิรักษ์ดิน รักษ์น้ำและ รศ.ดร. สัณห์ ละอองศรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ บรรยายปลูกพันธุ์โกโก้ และมอบพันธุ์โกโก้ จำนวน ๒๐๐๐ ต...
04 เมษายน พ.ศ. 2556
เมื่อวันที่ ๔ เม.ย. ๕๖ พล.ร.ต.ไชยยศ สุนทรนาค รอง จก.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตรทหารใหม่ภาคสาธารณศึกษา ของนักเรียนพลกองประจำการ ผลัดที่ ๔/๕๕ ณ สนามฝึก ศฝท.ยศ.ทร. อ.สัตหีบ จ.ช...
04 เมษายน พ.ศ. 2556
เมื่อวันที่ ๓ เม.ย.๕๖ น.อ.นิวัธ ฮะเจริญ ผบ.ศฝท.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีมอบธงเกียรติยศ ชนะเลิศในภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และรางวัลความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในการสอบความรู้ภาคสาธา...
04 เมษายน พ.ศ. 2556
เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดการประชุมและงานเลี้ยงสังสรรค์กับมูลนิธิ "รักดิน รักน้ำ" และกลุ่มศิลปิน ร่วมใจวาด ๘๔ ภาพ ในโครงการหอศิลป์เจ้าพ่อห...
15 มีนาคม พ.ศ. 2556
เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๖ น.อ.นิวัธ ฮะเจริญ ผบ.ศฝท. ให้เกียรติ เป็นประธานในพิธีปิด และมอบเกียรติบัตร โครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่มศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพฯ “สามัคคี สมัครสมาน สร้างผลงานที่...
06 มีนาคม พ.ศ. 2556
หน้า  7

หน้า    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22