ข่าวทั้งหมด
ทั้งหมด   193  ข่าว
พล.ร.ท.สุริยะ พรสุริยะ จก.ยศ.ทร. และคณะ ตรวจเยี่ยม ศฝท.ยศ.ทร. เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดยมี น.อ.นิวัธ ฮะเจริญ ผบ.ศฝท.ยศ.ทร. ให้การต้อนรับ...
18 ตุลาคม พ.ศ. 2556
เมื่อวันที่ ๔ ต.ค.๕๖ น.อ.นิวัธ ฮะเจริญ ผบ.ศฝท.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีส่งมอบทหารไปสังกัดตามหน่วยต่างๆของกองทัพเรือ ของนักเรียนพลกองประจำการ ผลัดที่ ๒/๕๖ ณ สนามฝึก ศฝท.ยศ.ทร. อ.สัตหี...
04 ตุลาคม พ.ศ. 2556
เมื่อวันที่ ๓ ต.ค.๕๖ นาวาเอก มาศพันธุ์ ถาวรามร รองเสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตรทหารใหม่ภาคสาธารณศึกษา ของนักเรียนพลกองประจำการ ผลัดที่ ๒/๕๖ ณ สนามฝึก ศฝ...
03 ตุลาคม พ.ศ. 2556
เมื่อวันที่ ๒ ต.ค.๕๖ นาวาเอก เอกชัย สุขวรรณโณ เสนาธิการ ศฝท.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีมอบธงเกียรติยศ ชนะเลิศในภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และรางวัลความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในการสอบค...
02 ตุลาคม พ.ศ. 2556
พล.ร.ต.สุรพงษ์ อำนรรฆสรเดช รอง จก.ยศ.ทร. คุณสัณหจุฑา จิราธิวัฒน์ ประธานมูลนิธิรักษ์ดิน รักษ์น้ำ และอาจารย์มานิตย์ นิเวศน์ศิลป์ ผู้แทนกลุ่มศิลปินฯ ร่วมเปิดงานนิทรรศการโครงการหอศ...
30 กันยายน พ.ศ. 2556
เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ย.๕๖ น.อ.นิวัธ ฮะเจริญ ผบ.ศฝท.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนวิวัฒน์พลเมือง รุ่น ๒๖ ณ โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง ทร.๑ ศฝท.ยศ.ทร. อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี...
12 กันยายน พ.ศ. 2556
เมื่อวันที่ ๕ ก.ย.๕๖ น.อ.นิวัธ ฮะเจริญ ผบ.ศฝท.ยศ.ทร. เข้ารับรางวัลการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๕๖ ที่กองทัพไทยจัดขึ้น โดย ศฝท.ยศ.ทร. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอ...
05 กันยายน พ.ศ. 2556
เมื่อวันที่ ๓๑ ส.ค.๕๖ นาวาเอก เอกชัย สุขวรรณโณ เสนาธิการ ศฝท.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล "เขาช้างคัพ" ณ สนามฟุตซอล ชุมชนเขาช้าง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี...
31 สิงหาคม พ.ศ. 2556
หน้า  7

หน้า    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25