ข่าวทั้งหมด
ทั้งหมด   182  ข่าว
เมื่อวันที่ ๑๖ ส.ค.๕๖ นาวาเอก เอกชัย สุขวรรณโณ เสนาธิการ ศฝท.ยศ.ทร. เป็นผู้รับมอบเสือยืดให้กับ ศฝท.จากผู้แทนสายการบินเคนย่า ในกิจกรรม CSR เพื่อรณรงค์เก็บขยะบริเวณชายหาด ณ ศูนย์ฝึก...
16 สิงหาคม พ.ศ. 2556
เมื่อวันที่ ๑๕ ส.ค.๕๖ นาวาเอก เอกชัย สุขวรรณโณ เสนาธิการ ศฝท.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีงานประจำปีเจ้าพ่อเขาช้าง ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อเขาช้าง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี...
15 สิงหาคม พ.ศ. 2556
เมื่อวันที่ ๑๕ ส.ค.๕๖ นาวาเอก เอกชัย สุขวรรณโณ เสนาธิการ ศฝท.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่แม่ของแผ่นดิน ณ สโมสรสัญญาบัตร ศูนย์ฝึกทหารใหม่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุ...
15 สิงหาคม พ.ศ. 2556
พล.ร.ท.บงสุช สิงห์ณรงค์ จก.ยศ.ทร.ร่วมกิจกรรมปลูกข้าววันแม่ ใน ๘ ส.ค.๕๖ ณ ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฏีใหม่ ศฝท.ยศ.ทร.โดยมีคุณพรจิตร์ หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานฯ...
08 สิงหาคม พ.ศ. 2556
เมื่อวันที่ ๕ ส.ค.๕๖ น.อ.นิวัธ ฮะเจริญ ผบ.ศฝท.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรทหารใหม่ภาคสาธารณศึกษา ของนักเรียนพลกองประจำการ ผลัดที่ ๒/๕๖ ณ สนามฝึก ศฝท.ยศ.ทร. อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี...
05 สิงหาคม พ.ศ. 2556
เมื่อวันที่ ๓ ส.ค. ๕๖ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ได้จัดกำลังพลจำนวน ๕๐ นาย สนับสนุนการขจัดคราบน้ำมัน และทำความสะอาดบริเวณ อ่าวพร้าว เกาะเสม็ด จังหวัด ระยอง...
03 สิงหาคม พ.ศ. 2556
เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ค. ๕๖ น.อ. เอกชัย สุขวรรณโณ เสนาธิการ ศฝท. เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ อาคารฝึกอบรมรวม ศฝท.ยศ.ทร. ...
01 สิงหาคม พ.ศ. 2556
เมื่อวันที่ ๕ ก.ค.๕๖ น.อ.ธงชัย ถามะพันธ์ หัวหน้ากองการศึกษา.ศฝท.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีส่งมอบทหารไปสังกัดตามหน่วยต่างๆของกองทัพเรือ ของนักเรียนพลกองประจำการ ผลัดที่ ๑/๕๖ ณ สนามฝึก ...
05 กรกฎคม พ.ศ. 2556
หน้า  7

หน้า    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23