วัน ศุกร์ ที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
ข่าวทั้งหมด
ทั้งหมด   206  ข่าว
เมื่อวันที่ ๔ เม.ย.๕๗ น.อ.นิวัธ ฮะเจริญ ผบ.ศฝท.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีส่งมอบทหารไปสังกัดตามหน่วยต่างๆของกองทัพเรือ ของนักเรียนพลกองประจำการ ผลัดที่ ๔/๕๖ ณ สนามฝึก ศฝท.ยศ.ทร. อ.สัตห...
04 เมษายน พ.ศ. 2557
เมื่อวันที่ ๓ เม.ย.๕๗ พล.ร.ต.สุรพงษ์ อำนรรฆสรเดช รอง จก.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตรทหารใหม่ภาคสาธารณศึกษา ของนักเรียนพลกองประจำการ ผลัดที่ ๔/๕๖ ณ สนามฝึก ศฝท.ยศ.ทร. อ.สัตหี...
03 เมษายน พ.ศ. 2557
เมื่อวันที่ ๓ ก.พ.๕๗ น.อ.นิวัธ ฮะเจริญ ผบ.ศฝท.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรทหารใหม่ภาค สาธารณศึกษา ของนักเรียนพลกองประจำการ ผลัดที่ ๔/๕๖ ณ สนามฝึก ศฝท. อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี...
03 กุมภาพันธุ์ พ.ศ. 2557
เมื่อวันที่ ๒๓ ม.ค.๕๗ ศฝท.ยศ.ทร. จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ โดยจัดพิธีสักการะพระรูป พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักด...
23 มกราคม พ.ศ. 2557
เมื่อวันที่ ๑๗ ม.ค. ๕๗ น.อ.นิวัธ ฮะเจริญ ผบ.ศฝท.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๒ (ภาคสนาม) ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ ม.ค. ๕๗ ณ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษ...
17 มกราคม พ.ศ. 2557
เมื่อวันที่ ๖ ม.ค.๕๗ น.อ.นิวัธ ฮะเจริญ ผบ.ศฝท.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีส่งมอบทหารไปสังกัดตามหน่วยต่างๆของกองทัพเรือ ของนักเรียนพลกองประจำการ ผลัดที่ ๓/๕๖ ณ สนามฝึก ศฝท.ยศ.ทร. อ.สัตหี...
06 มกราคม พ.ศ. 2557
เมื่อวันที่ ๒๕ ธ.ค.๕๖ พลเรือโท สุริยะ พรสุริยะ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตรทหารใหม่ภาคสาธารณศึกษา ของนักเรียนพลกองประจำการ ผลัดที่ ๓/๕๖ ณ สนามฝึก ศฝท.ยศ.ทร....
25 ธันวาคม พ.ศ. 2556
เมื่อวันที่ ๒๔ ธ.ค.๕๖ นาวาเอก นิวัธ ฮะเจริญ ผู้บังคับการศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบธงเกียรติยศ ชนะเลิศในภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และรางวัลความสะอาด ความเป็...
24 ธันวาคม พ.ศ. 2556
หน้า  7

หน้า    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26