วัน พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
ข่าวทั้งหมด
ทั้งหมด   218  ข่าว
เมื่อ ๓ ต.ค. ๕๗ ตัวแทนธนาคารทหารไทย มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับ ศฝท.ยศ.ทร. เพื่อให้กำลังพลใช้เป็นอุปกรณ์ในการเล่นกีฬา โดยมี น.อ. สมาน ขันธพงษ์ ผบ.ศฝท.ยศ.ทร. เป็นผู้รับมอบ...
4 ตุลาคม พ.ศ. 2557
เมื่อวันที่ ๓ ต.ค. ๕๗ น.อ. สมาน ขันธพงษ์ ผบ.ศฝท.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีส่งมอบทหารไปสังกัดตามหน่วยต่างๆของกองทัพเรือ ของนักเรียนพลกองประจำการ ผลัดที่ ๒/๕๗ ณ สนามฝึก ศฝท.ยศ.ทร. อ.สัต...
3a ตุลาคม พ.ศ. 2557
เมื่อ ๓ ต.ค. ๕๗ น.อ. นิวัช ฮะเจริญ ผบ.ศฝท.ยศ.ทร. (ท่านเดิม) ส่งหน้าที่ให้กับ น.อ. สมาน ขันธพงษ์ ผบ.ศฝท.ยศ.ทร. (ท่านใหม่) ...
3 ตุลาคม พ.ศ. 2557
เมื่อวันที่ ๒ ต.ค. ๕๗ พลเรือตรี สมภพ สุวิทยาลังการ รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตรทหารใหม่ภาค สาธารณศึกษา ของนักเรียนพลกองประจำการ ผลัดที่ ๒/๕๗ ณ สนามฝึก ศฝ...
2 ตุลาคม พ.ศ. 2557
ใน ๑๕ ก.ย. ๕๗ ผบ.ศฝท.ยศ.ทร. ร่วมพิธีสวนสนามทางบกเพื่อเป็นเกียรติแด่ ผบ.ทร. ในโอกาสที่จะครบกำหนดเกษียณอายุราชการใน ๓๐ ก.ย. ๕๗ พร้อมรับมอบเงินบำรุงขวัญจาก ผบ.ทร. ณ ลานอเนกประสงค์ สอ....
15 กันยายน พ.ศ. 2557
เมื่อวันที่ ๕ ส.ค. ๕๗ คุณอัจฉรา พิพัฒนาศัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปลูกข้าววันแม่ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ ส...
05 สิงหาคม พ.ศ. 2557
เมื่อวันที่ ๔ ส.ค. ๕๗ น.อ.นิวัธ ฮะเจริญ ผบ.ศฝท.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรทหารใหม่ภาค สาธารณศึกษา ของนักเรียนพลกองประจำการ ผลัดที่ ๒/๕๗ ณ สนามฝึก ศฝท. อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี...
04 สิงหาคม พ.ศ. 2557
เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๗ น.อ.นิวัธ ฮะเจริญ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑ และ ๒ ในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ลานสวนสนาม ศฝท.ยศ.ทร....
29 กรกฎคม พ.ศ. 2557
หน้า  7

หน้า    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28