วัน จันทร์ ที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ข่าวทั้งหมด
ทั้งหมด   241  ข่าว
ใน ๒๗ มีนาคม ๖๐ ได้มีพิธีมอบทุนการศึกษาให้ นักเรียนบุตรของข้าราชการศูนย์ฝึกทหารใหม่ เพื่อเป็นขวัญกำลังในการเรียนของนักเรียน...
27 มีนาคม พ.ศ. 2560
ใน ๒๕ มีนาคม ๖๐ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดกำลังพลร่วมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ โรงเรียนวัดเขาชีจรรย์ ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี...
25 มีนาคม พ.ศ. 2560
ใน ๒๓ มีนาคม ๖๐ เสธ.ยศ.ทร. เดินทางมา ทำการตรวจและประเมินฯ โดยมีการประชุมฯชี้แจงเตรียมการตรวจและประเมินผลฯ ณ ห้องประชุม บก.ศฝท....
23 มีนาคม พ.ศ. 2560
ใน ๒๒ มีนาคม ๖๐ จก.พร. และคณะ กำหนดการตรวจเยี่ยม แผนกแพทย์ ศฦท.เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ จนท.สายแพทย์อีกทั้งเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงาน ปัญหา/ข้อขัดข้องประจำปี งป.๖๐...
22 มีนาคม พ.ศ. 2560
ใน ๘ มี.ค. ๖๐ แผนกป้องกันความเสียหาย ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ได้ทำการฝึกซ้อมขั้นตอนการดับเพลิง โดยใช้สถานที่จำลองเหตุการณ์คือ กองบังคับการศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษ...
08 มีนาคม พ.ศ. 2560
ใน ๒๘ ก.พ. ๖๐ แผนกแพทย์ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ได้ทำการเปิดการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (CPR) โดยได้ทำการฝึกซ้อมการปฐมพยาบาลให้กับบุคลากรภายในกองบังคับการศูนย์ฝึกทหา...
28 กุมภาพันธุ์ พ.ศ. 2560
ใน ๒๓ ธ.ค. ๕๙ น.อ.ธาดาวุธ ทัดพิทักษ์กุล ผู้บังคับการศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็นประธานในพิธีการแข่งขัน กองพัน ท.ทหารอดทน ศูนย์ฝึกทหารใหม่ หัวใจเกินร้อย ของนักเรียนพลก...
23 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ใน ๒๒ ธ.ค.๕๙ น.อ.ธาดาวุธ ทัดพิทักษ์กุล ผู้บังคับการศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็นประธานในพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เ...
22 ธันวาคม พ.ศ. 2559
หน้า  7

หน้า    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31