วัน จันทร์ ที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
ติดต่อ
ศูนย์ฝึกทหารใหม่
160/4 หมู่ 5 ตำบล บางเสร่ อำเภอ สัตหีบ จังหวัด ชลบุรี 20251 โทร. 038-435-848