วัน จันทร์ ที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
ติดต่อ
ศูนย์ฝึกทหารใหม่
160/4 หมู่ 5 ตำบล บางเสร่ อำเภอ สัตหีบ จังหวัด ชลบุรี 20251 โทร. 038-435-848