นอ.ประพนธ์ อู่ศิริจันทร์ บรรยายเรื่อง "พลังงานทดแทน" เมื่อ 8 ธ.ค. 48
CIMG7566.JPG CIMG7567.JPG CIMG7568.JPG CIMG7569.JPG
CIMG7571.JPG CIMG7572.JPG CIMG7573.JPG CIMG7574.JPG