กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่ จากกรมพลังงานทหาร ศูนย์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงาน ใน การตรวจรับเครื่องผลิตไบโอดีเซล ตามโครงการ "พัฒนากำลังพลตามแนว เศรษฐกิจพอเพียง" พร้อมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองวิเคราะห์และทดสอบ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพของน้ำมันไบโอดีเซลที่ผลิตขึ้นใช้เอง เมื่อ 20 ก.พ.52
DSCF9737.jpg
DSCF9739.jpg
DSCF9740.jpg
DSCF9744.jpg
DSCF9745.jpg
DSCF9747.jpg
DSCF9752.jpg
DSCF9755.jpg
DSCF9756.jpg
DSCF9760.jpg
   


http://www.navy.mi.th/science/