ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ ร้านสวัสดิการกองทัพเรือ พื้นที่กรุงเทพ
:: Menu ::
สินค้าผ่อนชำระ
  กล้องถ่ายรูป
  กล้องวีดีโอ
  เครื่องเสียง
  คอมพิวเตอร์
  โทรศัพท์มือถือ
  โน๊ตบุ๊ค
  รถจักรยานยนต์
  เสื้อผ้า
  รถจักรยาน
  เครื่องเสียงติดรถยนต์
  แก๊สรถยนต์ LPG ( ชลบุรี)
  นาฬิกาข้อมือ
  อาวุธปืน
  ยางรถยนต์
   

สินค้า
  วัตถุมงคล โดย กองทัพเรือ
  วัตถุมงคล
  เครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย
  ของที่ระลึก
  เครื่องประดับ
  ภาชนะ
  รองเท้าBettleship
  รองเท้าCarstep
  งานปั้นจิ๋ว
     
บริการ
  ร้านเสริมสวย บิวตี้แฮร์
  ร้าน Think of...คิดถึงดี
  ร้านดอกไม้ :: มารวย
  ร้านดอกไม้ประดิษฐ์::ใยบัว
  ร้านอาหาร : สุจิตพร
  ร้านซองเต้
  แฮร์เดอม่าคลีนิค
     
     
:: ท่านเป็นผู้เยี่ยมชมลำดับที่ ::
link to online distance learning degrees site
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2550
 
:: แบบฟอร์มที่ใช้ในการขอซื้อสินค้าโดยวิธีผ่อนชำระ ::
         
    แบบสัญญาซื้อสินค้าโดยวิธีผ่อนชำระ (.doc สำหรับ office 2003)
    แบบสัญญาซื้อสินค้าโดยวิธีผ่อนชำระ (.pdf)
         
      เครื่องแต่งกาย  
    แบบสัญญาซื้อสินค้าโดยวิธีผ่อนชำระ (เฉพาะเครื่องแต่งกาย)
         
      รถจักรยานยนต์  
    แบบสัญญาซื้อสินค้าโดยวิธีผ่อนชำระ (เฉพาะรถจักรยานยนต์)
.doc สำหรับ office 2003
    แบบสัญญาซื้อสินค้าโดยวิธีผ่อนชำระ (เฉพาะรถจักรยานยนต์) .pdf
         
      ใบเสนอราคา อื่นๆ  
    ใบเสนอราคา ร้านโปรดิวเซอร์ คาร์ออดิโอ
    ใบเสนอราคา ( ทั่วไป )
         
         
:: ขั้นตอนการจัดซื้อสินค้าโดยวิธีผ่อนชำระกับร้านสวัสดิการ ทร.(นันทอุทยาน) ::
 
 • ผู้ซื้อขอใบเสนอราคาจากผู้ประกอบการหรือเจ้าหน้าที่ร้าน
 • ผู้ซื้อรับ และส่งสัญญาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
 • หน.ภัณฑุปกรณ์ ลงนามตรวจสอบสัญญา
 • รองผู้จัดการร้าน ลงนามในสัญญา
 • เจ้าหน้าที่จัดทำใบแจ้งตกลงซื้อ
 • ผู้จัดการร้าน ลงนามในใบแจ้งตกลงซื้อ และลงนามในสัญญา
 • ผู้ประกอบการ จัดส่งสินค้าให้แก่ผู้ซื้อ โดยผ่านการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่
 • เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ และรวบรวมเอกสาร เสนอ หน.ภัณฑุปกรณ์
 • หน.ภัณฑุปกรณ์ ตรวจสอบ และลงนามเสนอเจ้าหน้าที่การเงิน
 • เจ้าหน้าที่การเงิน เบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ประกอบการ
 • เจ้าหน้าที่นำข้อมูลจากสัญญามาลงบัตรคุม และส่งข้อมูลการตัดหนี้สิน พร้อมแผ่น Disket ให้กับ กง.ทร.
 • เจ้าหน้าที่พิมพ์ใบเสร็จรับเงินในแต่ละเดือน แล้วส่งให้เจ้าหน้าที่หักบัตรคุมตรวจสอบความถูกต้อง
 • เจ้าหน้าที่ตัดยอดจากบัตรคุม และนำใบเสร็จรับเงินส่งฝ่ายการเงิน
 • ฝ่ายการเงินแจกจ่ายใบเสร็จรับเงินให้หน่วยต้นสังกัดของผู้ซื้อ
         
    1.กรอกแบบฟอร์มการเปลี่ยนผู้ค้ำประกันสัญญา
2.เอกสารที่ใช้ประกอบขอเปลี่ยนผู้ค้ำประกัน ได้แก่
     - สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกันใหม่
     - สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้ค้ำประกันใหม่
     - ใบจ่ายเงินเดือนเเดือนปัจจุบัน

3. ผู้ค้ำประกันใหม่ต้องรวมหนี้สินเก่าและใหม่ไม่เกินร้อยละ 70 ของเงินเดือน

4. นำเอกสารตามข้อ 1.-2. สำนักงานร้านสวัสดิการกองทัพเรือ(นันทอุทยาน) ชั้น 3 อาคารนันทสวัสดิการ 1 โทร.55457
 
         
      แบบฟอร์มการเปลี่ยนผู้ค้ำประกันในการซื้อสินค้าโดยวิธีผ่อนชำระ  
    แบบฟอร์มการเปลี่ยนผู้ค้ำประกันในการซื้อสินค้าโดยวิธีผ่อนชำระ (.doc)
    แบบฟอร์มการเปลี่ยนผู้ค้ำประกันในการซื้อสินค้าโดยวิธีผ่อนชำระ (.pdf)
   
   
  ร้านสวัสดิการกองทัพเรือ พื้นที่กรุงเทพ
2/9 ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0 2475 5429
อีเมล์ : navyshop@navy.mi.th , shopnavy@hotmail.com