ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ ร้านสวัสดิการกองทัพเรือ พื้นที่กรุงเทพ
:: Menu ::
สินค้าผ่อนชำระ
  กล้องถ่ายรูป
  กล้องวีดีโอ
  เครื่องเสียง
  คอมพิวเตอร์
  โทรศัพท์มือถือ
  โน๊ตบุ๊ค
  รถจักรยานยนต์
  เสื้อผ้า
  รถจักรยาน
  เครื่องเสียงติดรถยนต์
  แก๊สรถยนต์ LPG ( ชลบุรี)
  นาฬิกาข้อมือ
  อาวุธปืน
  ยางรถยนต์
   

สินค้า
  วัตถุมงคล โดย กองทัพเรือ
  วัตถุมงคล
  เครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย
  ของที่ระลึก
  เครื่องประดับ
  ภาชนะ
  รองเท้าBettleship
  รองเท้าCarstep
  งานปั้นจิ๋ว
     
บริการ
  ร้านเสริมสวย บิวตี้แฮร์
  ร้าน Think of...คิดถึงดี
  ร้านดอกไม้ :: มารวย
  ร้านดอกไม้ประดิษฐ์::ใยบัว
  ร้านอาหาร : สุจิตพร
  ร้านซองเต้
  แฮร์เดอม่าคลีนิค
     
     
:: ท่านเป็นผู้เยี่ยมชมลำดับที่ ::
link to online distance learning degrees site
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2550
 
 
 
ขั้นตอนการซื้ออาวุธปืน(เงินสด)
 
 
      1. กรอกสัญญาซื้อขายอาวุธปืนทั้ง 3 ฉบับ (เอกสารประกอบ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรข้าราชการ อย่างละ 3 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
      2. ส่งสัญญาซื้อขายตามข้อ 1. ให้ร้านสวัสดิการ ทร.ฯหรือจัดส่งทางไปรษณีย์
      3. ร้านสวัสดิการ ทร.ฯ จะติดต่อให้ผู้ซื้อมารับหนังสือแจ้งการรับมอบอาวุธปืน เพื่อไปดำเนินการขอใบอนุญาต (แบบ ป. 3 )
      4. เมื่อได้รับใบอนุญาต(แบบ ป. 3) ให้จัดส่งให้ร้านสวัสดิการ ทร.ฯ หรือจัดส่งทางไปรษณีย์
      5. ร้านสวัสดิการ ทร.ฯ ติดต่อผู้ซื้อให้มารับอาวุธปืน
พร้อมชำระเงินเต็มจำนวนโดยโอนเงิน เข้าบัญชีธนาคารทหารไทย ชื่อบัญชี ร้านสวัสดิการ ทร.(นันทอุทยาน) สาขา พรานนก ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 019-275675-7 และ fax ใบโอนเงินมาที่ 55429
 
       
 
ขั้นตอนการซื้ออาวุธปืน(เงินผ่อน)
 
        1. กรอกสัญญาซื้อขายอาวุธปืนทั้ง 3 ฉบับ (เอกสารประกอบ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรข้าราชการ อย่างละ 3 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
      2. กรอกแแบบรายงานขอซื้อสินค้าโดยวิธีผ่อนชำระ( พร้อมเอกสารประกอบ ตาม หน้า 4 ข้อกำหนดในการซื้อสินค้าโดยวิธีผ่อนชำระ ข้อ 5 ) download
      3. ส่งสัญญาซื้อขายตาม ข้อ 1. และ 2. ให้ร้านสวัสดิการ ทร.ฯ หรือจัดส่งทางไปรษณีย์
      4. ร้านสวัสดิการ ทร.จะติดต่อให้ผู้ซื้อมารับหนังสือแจ้งการรับมอบอาวุธปืน เพื่อไปดำเนินการขอใบอนุญาต(แบบ ป.3)
      5. เมื่อได้รับใบอนุญาต(แบบ ป.3)ให้จัดส่งให้ร้านสวัสดิการ ทร.ฯหรือจัดส่งทางไปรษณีย์
      6.ร้านสวัสดิการ ทร.ฯ ติดต่อผู้ซื้อให้มารับอาวุธปืน
 
       
 
หนังสือมอบอำนาจสำหรับอาวุธปืน
 
 
   
       
       
       
     บริษัท พิสเทิล มาสเตอร์ จำกัด
 


download
 
 
 
 
  โครสวัสดิการสำนักงานดำหรวจแห่งชาติ หจก.ปืนราชา
police


download
 
 
 
 

โครงการจัดหาอาวุธปืน (สน.สก.)

sdownload
 
       
 

โครงการจัดหาอาวุธปืน (สน.อส.)

s

 

 


download

 
       
       
  ข้อมูลงานอาวุธปืน จาก ศูนย์บริการประชาชน วังไชยา กรมการปกครอง  
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 55429 , 55457
 
   
  ร้านสวัสดิการกองทัพเรือ พื้นที่กรุงเทพ
2/9 ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0 2475 5429
อีเมล์ : navyshop@navy.mi.th , shopnavy@hotmail.com