ข่าวการถึงแก่กรรมของ น.อ. อำนวย แดงเจริญ ข้าราชการบำนาญ บิดา พ.จ.อ.ภคิน นันทพยัคฆ์(นาวิน แดงเจริญ)URL : http://i.navy.mi.th/workflow/viewAttach/main/type/main/docId/1184574/branchId/1/pageId/425187/readBoard/1181
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย
วันที่ : 2012-05-30 เวลา 11:05 น.