สมาชิก สอ.วด. สามารถตรวจสอบยอดเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2555 ได้ทางเว็บไซต์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปURL : http://www.navy.mi.th/wsc/new/member/
ผู้ประกาศ : น.อ. หญิง นพสรณ์ พิชิตานนท์
วันที่ : 2013-02-08 เวลา 16:52 น.