[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]

 

ป้อนข้อความ :


 
 
 

 
 
 

   
 ข่าวสารทั่วไป
27 / ต.ค. / 2557 : ( 21 / ) โดย admin
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
พลเรือตรี ธีร์ อุปนิสากร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ เดินทางไปตรวจเยี่ยมเรือนจำฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๗
พลเรือตรี ธีร์ อุปนิสากร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ เดินทางไปตรวจเยี่ยมเรือนจำฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗
27 / ต.ค. / 2557 : ( 20 / ) โดย admin
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
พลเรือตรี ธีร์ อุปนิสากร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ รับการเยี่ยมคำนับจาก คุณสมชาย เอกณรงค์ ผู้จัดการส่วนขายราชการและรัฐวิสาหกิจ และคุณภุชงค์ มณีน้อย ผู้จัดการส่วนคลัง บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
พลเรือตรี ธีร์ อุปนิสากร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ รับการเยี่ยมคำนับจาก คุณสมชาย เอกณรงค์ ผู้จัดการส่วนขายราชการและรัฐวิสาหกิจ และคุณภุชงค์ มณีน้อย ผู้จัดการส่วนคลัง บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗
27 / ต.ค. / 2557 : ( 23 / ) โดย admin
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
พลเรือตรี ธีร์ อุปนิสากร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ ตรวจเยี่ยมกำลังพลและหน่วยพื้นที่รับผิดชอบของ ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒
พลเรือตรี ธีร์ อุปนิสากร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ ตรวจเยี่ยมกำลังพลและหน่วยพื้นที่รับผิดชอบของ ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗
27 / ต.ค. / 2557 : ( 12 / ) โดย admin
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
พลเรือตรี ธีร์ อุปนิสากร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมในพิธีอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานมาทอดถวาย ณ วัดในจังหวัดชายแดนภาคใต้
พลเรือตรี ธีร์ อุปนิสากร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมในพิธีอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานมาทอดถวาย ณ วัดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๗
17 / ต.ค. / 2557 : ( 49 / ) โดย admin
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
พลเรือโท นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่๒ ตรวจเยี่ยมฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗
พลเรือโท นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่๒ ตรวจเยี่ยมฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน และเป็นการบำรุงขวัญให้กับกำลังพล โดยมี พลเรือตรี ธีร์ อุปนิสากร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ ให้การต้อนรับ ณ กองบัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗
17 / ต.ค. / 2557 : ( 37 / ) โดย admin
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
พลเรือตรี ธีร์ อุปนิสากร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมพิธี อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานมาทอดถวาย ณ วัดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๗
พลเรือตรี ธีร์ อุปนิสากร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมพิธี อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานมาทอดถวาย ณ วัดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๗
29 / ก.ย. / 2557 : ( 151 / ) โดย admin
5 stars ( 5 / 1 )
พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗
พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้นายทหารรับราชการ ด้วยมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พลเรือตรี สมศักดิ์ วาณิชย์เจริญ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นเสนาธิการกองเรือยุทธการ และ พลเรือตรี ธีร์ อุปนิสากร เสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็น ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ กองบัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗
11 / ก.ย. / 2557 : ( 99 / ) โดย admin
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
พลเรือตรี สมศักดิ์ วาณิชย์เจริญ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตรับราชการของผู้เกษียณอายุราชการในวาระ ตุลาคม ๒๕๕๗ และผู้เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ออก ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗)
พลเรือตรี สมศักดิ์ วาณิชย์เจริญ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตรับราชการของผู้เกษียณอายุราชการในวาระ ตุลาคม ๒๕๕๗ และผู้เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ออก ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗) เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗
11 / ก.ย. / 2557 : ( 49 / ) โดย admin
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
พลเรือตรี สมศักดิ์ วาณิชย์เจริญ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ ชุดทำงาน ชุดตรวจเยี่ยมในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถประจำพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยได้รับมอบหมายจากหัวหน้าชุดทำงาน นำถุงพระราชทานไปเยี่ยม
พลเรือตรี สมศักดิ์ วาณิชย์เจริญ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ ชุดทำงาน ชุดตรวจเยี่ยมในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถประจำพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยได้รับมอบหมายจากหัวหน้าชุดทำงาน นำถุงพระราชทานไปเยี่ยมพระสงฆ์ ณ วัดประจ่า ตำบลนาหว้า อำเภอจะนะ และวัดป่าปากบางเทพาราม ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
14 / ส.ค. / 2557 : ( 37 / ) โดย admin
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
พล.ร.ต.สมศักดิ์ วาณิชย์เจริญ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ พร้อมด้วยข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีทัพเรือภาคที่ ๒ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาส ๑๒ สิงหามหาราชินี โดยมี พลเรือโท ชุมพล วงศ์เวคิน ผู้บัญชาการท
พล.ร.ต.สมศักดิ์ วาณิชย์เจริญ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ พร้อมด้วยข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีทัพเรือภาคที่ ๒ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาส ๑๒ สิงหามหาราชินี โดยมี พลเรือโท ชุมพล วงศ์เวคิน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธี ณ วัดเขาแก้ว ตำบลรูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๗

 ข่าวประชาสัมพันธ์
[ 14 / ก.ย. / 2555 ] ฐท.สข.ทรภ.๒ (รพ.ฐท.สข.ทรภ.๒) และ พร. จัดการอบรมการช่วยชีวิตผู้ประสบภัยทางทะเลในภาวะฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support) ให้กับกำลังพลของเรือต่าง ๆ ใน มวก.กปก.ทรภ.๒ ( 789 / ) โดย admin
[ 3 / เม.ย. / 2554 ] ฐท.สข.ทรภ.๒ จัดกิจกรรมทำความสะอาดและพัฒนาหน่วย เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาฐานทัพเรือสงขลา ( 855 / ) โดย admin
[ 7 / ม.ค. / 2554 ] ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๔ ( 903 / ) โดย admin
[ 4 / พ.ย. / 2553 ] ประกาศทัพเรือภาคที่ 2 เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน เพื่อเป็นพนักงานราชการ ประจำปี 2554 ( 1245 / ) โดย admin
[ 5 / ต.ค. / 2553 ] ประกาศทัพเรือภาคที่ 2 เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อเป็นพนักงานราชการ ( 1451 / ) โดย admin
[ 20 / ก.ค. / 2553 ] แผนกรถ กองขนส่ง ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 ทำการฝึกทบทวนการใช้ยานพาหนะทางบก ประจำปีงบประมาณ 53 ตั้งแต่วันที่ 7 – 11 กรกฎาคม 2553 ( 822 / ) โดย admin
[ 24 / มิ.ย. / 2553 ] การฝึกอบรมดับเพลิง ปีงบประมาณ 53 แผนกดับเพลิง กองขนส่ง ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 ( 716 / ) โดย admin

 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างฐานทัพเรือสงขลา
[ 17 / ก.ค. / 2557 ] ประกาศฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมทำอาคารคลังพัสดุ ๑ และ ๒ ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ ( 40 / ) โดย admin
[ 17 / ก.ค. / 2557 ] ประกาศฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องฉีดพ่นเพรียงตัวเรือใต้แนวน้ำ ( 27 / ) โดย admin
[ 16 / มิ.ย. / 2557 ] ประกาศฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ เรื่องสอบราคาจ้างซ่อมอาคารโรงคลุมเครื่องแปลงความถี่ไฟฟ้า ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ ( 46 / ) โดย admin
[ 16 / มิ.ย. / 2557 ] ประกาศฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ เรื่องสอบราคาจ้างซ่อมอาคารกราบพักทหารกองพลาธิการ ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ ( 44 / ) โดย admin
[ 13 / ก.พ. / 2557 ] ประกาศฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุสำหรับการซ่อมทำสายอู่ทหารเรือ ( 114 / ) โดย admin
[ 24 / ธ.ค. / 2556 ] ประกาศฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ เรื่อง ขายทอดตลาดซากครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน ๓๑ รายการ ( 378 / ) โดย admin
[ 25 / พ.ย. / 2556 ] ประกาศฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมทำเรือ ฐท.สข.๔๑ และเรือ ฐท.สข.๕๑ ( 116 / ) โดย admin
[ 26 / ส.ค. / 2556 ] ประกาศฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุซ่อมทำหลังคาสนามมวย ( 136 / ) โดย admin
[ 26 / ส.ค. / 2556 ] ประกาศฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุสำรองคลัง ( 132 / ) โดย admin
[ 2 / ส.ค. / 2556 ] ประกาศฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ เรื่อง สอบราคาจ้างทาสีภายนอกอาคารพักส่วนกลาง ทร. พื้นที่สงขลา ( 308 / ) โดย admin
[ 9 / เม.ย. / 2556 ] ประกาศฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ เรื่อง สอบราคาจ้างจัดทำโรงจอดรถ ( 215 / ) โดย admin
[ 19 / มี.ค. / 2556 ] ประกาศฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมทำเรือ ฐท.สข.๑๑ และ เรือ ฐท.สข.๓๒ ( 296 / ) โดย admin
[ 19 / มี.ค. / 2556 ] ประกาศฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมทำอาคารชุด ๓๒ ครอบครัว (หมายเลข ๗๐๐๓) ( 140 / ) โดย admin
[ 19 / มี.ค. / 2556 ] ประกาศฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมทำอาคารชุด ๒๔ ครอบครัว (หมายเลข ๘๐๐๒) ( 212 / ) โดย admin
[ 4 / ก.พ. / 2556 ] ประกาศฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุสำหรับการซ่อมทำ จำนวน ๑๒๗ รายการ ( 192 / ) โดย admin

  ข่าวเด่นประจำวัน

  
พลเรือตรี ธีร์ อุปนิสากร
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2

e-Learning<< พฤศจิกายน 2557 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

10 กิจกรรมใน 1 เดือนข้างหน้า

  

  

 เริ่มนับ 18 ม.ค. 2557
UserOnline now 2 IP
(Show/hide IP)

  
สารสนเทศ ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2
ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0 7431 1451 ต่อ 22151,22115
Based on :