หน้าหลัก หน่วยงาน แกลลอรี่ ประวัติศาสตร์ กระดานข่าว E-Mail เฉพาะสมาชิก
   English Version ค้นหานาวี :  
พบเห็นเว็บไซต์และการกระทำเกี่ยวกับการหมิ่นสถาบัน โปรดแจ้งเบาะแส หรือแหล่งข้อมูลมาที่ "cybercrime@navy.mi.th"
เรือจักรีนฤเบศร หาดเตยงาม ศูนย์อนุรักษ์พันธ์เต่าทะเล
หาดทรายแก้ว หาดนางรำ อาคารนาวีภิรมย์ 1 กองทัพเรือ
อุทยานใต้ทะเลเกาะขาม หาดเทียนทะเล พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะ
และทะเลไทย
ป้อมพระจุลจอมเกล้า

กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ
พระราชวังเดิม ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : webmaster@navy.mi.th
ฝ่ายบริหาร : 0-2475-5733, ฝ่ายเทคนิค : 0-2475-5149