M a i n M e n u
   หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์
   ผู้บริหาร
   โครงสร้างองค์กร
   สถิติจำนวนนักเรียน
   ระเบียบการเข้าเยี่ยม
   ประเภทยาเสพติด
   การกระทำความผิด
   ดูสถานการณ์ประจำวัน
   การบำบัดฟื้นฟู
   ตารางกิจกรรมบำบัด
  ระยะแรกรับ
  ระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ
  ระยะเตรียมตัวกลับคืนสู่สังคม
   กิจกรรมบำบัดฟื้นฟู
   กลุ่มเสริมแรงจูงใจ
   กลุ่มเสริมสร้างระเบียบวินัย
   กลุ่มการปฐมนิเทศ
   กลุ่มการฝึกงานอาชีพ
   กลุ่มนันทนาการ
   กลุ่มประชุมเช้า
   กลุ่มปลูกจิตสำนึก
   กลุ่มสุขศึกษา
   กลุ่มอาชีวบำบัด
   ครอบครัวสัมพันธ์
   4 ธ.ค.51
   เขียนพรรณางาน
   กิจกรรมแรงจูงใจ
   แนะนำ KM
   e-Library
   ปรัชญาโรงเรียน
Love
เต็มใจ จริงใจ ให้ความรัก
Care
สนใจ ใส่ใจ ให้การดูแล
Concern
รับผิดชอบ ให้กำลังใจ
ด้วยความ ห่วงใย
 
 
 
 
โครงการ...คืนคนดีสู่สังคม ของกองทัพเรือ โดยฐานทัพเรือสัตหีบ และกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
 
ร่วมบริจาค ผู้มีความประสงค์ที่จะสนับสนุนกิจการและการดำเนินงานของ วิวัฒน์พลเมือง ทร.แบบพิเศษ ร่วมบริจาคเงินบำรุงได้ที่ รร.วิวัฒน์พลเมือง ทร.แบบพิเศษ
หรือ
โอนเงินผ่านธนาคารทหารไทย สาขาสัตหีบ
บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ บัญชีเงินบำรุงโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง ทร.แบบพิเศษ ฐท.สส.
เลขที่บัญชี 302
–2–89831–0
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.038–438457 ต่อ 72217, 72418
 
:: ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ::
 
 
มหาวิทยาลัยพายัพ ขออนุญาตให้นักศึกษาและคณาจารย์เข้าศึกษาดูงานการดูแลและบำบัดผู้ที่ติดยาเสพติด ภายใน รร.วิวัฒน์พลเมือง ทร. แบบพิเศษ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4
 
น.อ.ถาวรวัฒน์ จันทนาคม รอง จก.ยก.ทอ. /หน.สน.ศตส.ทอ.และคณะ สน.ศตส.ทอ. เยี่ยมชมกิจกรรม การบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองกองทัพเรือ แบบพิเศษ ฐท.สส. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด ยาเสพติด เมื่อวันที่ ๙ ส.ค.๕๔
 
พลเรือโท ชัชรินทร์ ชูศรี ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ให้การต้อนรับ พลเรือเอก เถกิงศักดิ์ วังแก้ว เสนาธิการทหารเรือ พร้อมคณะฯ เนื่องในโอกาสเดินทางตรวจเยี่ยมโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองกองทัพเรือ แบบพิเศษ ฐานทัพเรือสัตหีบ เพื่อรับทราบผลการดำเนินการ ปัญหา ข้อขัดข้อง ณ ห้องประชุม กองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๕ ก.ค.๕๔ 
 
โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองกองทัพเรือ แบบพิเศษ ฐท.สส. จัดให้มีพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนแด่พระสงฆ์ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา โดยมี น.ท.ทรงวิทย์ วารีนิธิ รอง ผอ.รร.วิวัฒน์พลเมืองฯ ผู้แทน ผอ.รร.วิวัฒน์พลเมืองฯ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ ๑๓ ก.ค.๕๔
 
โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองกองทัพเรือ แบบพิเศษ ฐท.สส. จัดซ้อมแผนเผชิญเหตุขึ้น เมื่อวันที่ ๑๗ มิ.ย.๕๔
 
โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองกองทัพเรือแบบพิเศษ ฐานทัพเรือ จัดให้มีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แก่พระสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา โรงเรียนฯ เมื่อวันที่ ๑๕ มิ.ย.๕๔
 
คณะเจ้าหน้าที่จากกองทัพอากาศ เยี่ยมชมและดูการปฏิบัติงานของโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองกองทัพเรือ แบบพิเศษ ฐานทัพเรือสัตหีบ
 
โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองกองทัพเรือ แบบพิเศษ ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดให้มีการรดน้ำพระ ขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ เมื่อวันที่ ๑๒ เม.ย.๕๔
 
การสอบวัดความรู้เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากร  รร.วิวัฒน์พลเมือง ทร. แบบพิเศษ ฐท.สส.
 
   
   
 
:: ข่าวเด่นรอบวัน ::
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
มีผู้เข้ามาชม ครั้ง
 
     
   
 

 

 
  Web Link
  กองทัพเรือ
  ฐานทัพเรือสัตหีบ
  รร.วิวัฒน์พลเมือง ทร.1
  รร.วิวัฒน์พลเมือง ทร.2
  รร.วิวัฒน์พลเมือง ทร.3
  กระทรวงยุติธรรม
  กรมคุมประพฤติ
  สนง.คุมประพฤติชลบุรี
  Tour Sattahip
  แหล่งท่องเที่ยวสัตหีบ
  ที่พักราชการ
  ที่พักเอกชน
  แนะนำร้านอาหาร
  ข้อมูลท่องเที่ยว-ที่พัก
 
DownLoad
คู่มือครูฝึก
คู่มือนักเรียน
การจัดการความรู้(KM)
 
 
 
 
     
 
โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองกองทัพเรือ แบบพิเศษ ฐานทัพเรือสัตหีบ
 
 
2040 ม.1 ถ.หลักชัยชนะ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 038-437457 ต่อ 72418, 72217*
 
   
     
/map>