พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ

Release Date : 21-06-2012 16:06:27
พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ

  


พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ เป็นพิพิธภัณฑสถานแบบพิเศษ ทำหน้าที่ รวบรวม อนุรักษ์ วัตถุพิพิธภัณฑ์อันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ โบราณสถาน และโบราณคดีที่เกี่ยวกับกิจการทหารเรือ ภายในพิพิธภัณฑ์ เป็นที่รวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ เกี่ยวกับ วัตถุพิพิธภัณฑ์สมัยโบราณของกองทัพเรือไทย ยุทธนาวีการรบครั้งสำคัญ ๆ ตลอดจนอาวุธยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ ที่เคยใช้ในการรบเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ยังมีเรือจำลองสมัยต่าง ๆ เช่น เรือที่ใช้ในพระราชพิธีกระบวนเรือพยุหยาตราชลมารค ในสมัยรัชกาลที่ 5 เรือหลวงพระร่วง เรือเหรา และเรือหลวงมัจฉาณุ
สิ่งที่น่าสนใจที่สุดในพิพิธภัณฑ์ทหารเรือที่หาชมได้ยาก ก็คือ เรือหลวงมัจฉานุ ซึ่งเป็นเรือดำน้ำรุ่นแรกของกองทัพเรือไทย ที่บางส่วนได้ถูกเก็บรักษาไว้ ณ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้.

 
 
การเข้าชม
 
 
 
พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ เปิดให้เข้าชมฟรี ทุกวัน เวลา 09.00 - 15.30 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ดังนี้
1. การเข้าชมเป็นรายบุคคล สามารถเ้ข้าชมได้ตามวัน-เวลา ที่กำหนด
2. การเข้าชมเป็นหมู่คณะ สามารถเ้ข้าชมได้ตามวัน-เวลา ที่กำหนดเช่นกัน และทางพิพิธภัณฑ์จะจัดวิทยากรในการบรรยาย (แบบฟอร์มขอเข้าชม)
3. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หัวหน้าพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ เลขที่ 99 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 โทร. 0 2394 1997 หรือ 0 2475 3808
 
 
 
แผนที่และการเดินทาง (ค้นหาเส้นทางรถโดยสารประจำทาง)
 
 
 
คลิกเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
 
 
1. รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ ได้แก่ ปอ.7 ปอ.8 ปอ.11 ปอ.25 ปอ.508 ปอ.511 ปอ.525 ปอ.536
2. รถโดยสารประจำทางธรรมดา ได้แก่ สาย 25, 102, 142