พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์

 • พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์

 • ผู้บัญชาการทหารเรือ

 • -
 • -
 • -
 • การศึกษา           

  • โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๑๘                  

  • โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ ๗๕                                              

  • หลักสูตรต้นหนและนายทหารศูนย์ยุทธการ                       

  • หลักสูตรนายทหารการสื่อสาร                                          

  • หลักสูตรนายทหารกวาดทุ่นระเบิด                                   

  • หลักสูตรนายทหารชั้นต้นพรรคนาวิน รุ่นที่ ๒๗

  • หลักสูตร ผบ.เรือและยุทธวิธีเรือผิวน้ำ                               

  • หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ ๕๓

  • หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๓๕

  • หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น ๕๕

  • หลักสูตร Mine Countermeasure International Officer และ Mine Warfare Orientation Officer ประเทศสหรัฐอเมริกา                

  • Maritime Security เครือรัฐออสเตรเลีย

   

  ประวัติการรับราชการ

  • นายทหารประจำเรือเรือหลวงถลาง กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ             

  • ต้นหนเรือหลวงถลาง กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ     

  • ต้นปืนเรือหลวงแม่กลอง กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ  

  • นายทหารสื่อสาร กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ          

  • ผู้บังคับการเรือหลวงท่าดินแดง (ลำแรก) กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ  

  • ต้นเรือเรือหลวงโพสามต้น กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ         

  • นายทหารประจำกอง กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ     

  • ผู้บังคับการเรือหลวงบางระจัน กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ   

  - หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาหลักนิยมในการรบ กรมยุทธการทหารเรือ                    

  • นายธงรองผู้บัญชาการทหารเรือ                                      

  • นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ  

  • ผู้บังคับการเรือหลวงเจ้าพระยา หมวดเรือที่ ๑ กองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ      

  • ผู้บังคับการเรือหลวงนเรศวร หมวดเรือที่ ๓ กองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ          

  • ผู้อำนวยการกองสื่อสาร กองบัญชาการ กองเรือยุทธการ      

  • ผู้บังคับหมวดเรือที่ ๒ กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ     

  • ผู้อำนวยการกองการศึกษา กรมกำลังพลทหารเรือ               

  • เสนาธิการกองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ                     

  • รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๓                                          

  • รองเจ้ากรมยุทธการทหารเรือ                                      

  • ผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ                   

  • ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ                       

  • ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง       

  • เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ           

  • ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ     

  • เสนาธิการทหารเรือ

  • รองผู้บัญชาการทหารเรือ