พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน

 • พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน

 • ผู้บัญชาการทหารเรือ


 • การศึกษา
  • โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รุ่นที่ ๙๗           
  • โรงเรียนเตรียมทหาร   รุ่นที่ ๒๐
  • โรงเรียนนายเรือ  รุ่นที่ ๗๗
  • หลักสูตรนายทหารชั้นต้นพรรคนาวิน  รุ่นที่ ๒๙  สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง
  • หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ  รุ่นที่ ๕๔
  • หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ   รุ่นที่ ๓๙
  • หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  รุ่นที่ ๕๙
  • หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย  รุ่นที่ ๖


  ประวัติการทำงาน
  • ผู้บังคับการเรือ ต.๑๔
  • ผู้บังคับการเรือหลวงท้ายเมือง
  • นายธงผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ
  • นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำเสนาธิการทหารเรือ
  • นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารเรือ
  • ผู้ช่วยทูตทหารเรือ ประจำกรุงมาดริด ณ ราชอาณาจักรสเปน
  • เสนาธิการกองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ
  • รองเจ้ากรมข่าวทหารเรือ
  • ผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ
  • เสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ
  • รองปลัดบัญชีทหารเรือ
  • ปลัดบัญชีทหารเรือ
  • รองเสนาธิการทหารเรือ
  • เสนาธิการทหารเรือ
  • ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ