พลเรือเอก ช่อฉัตร กระเทศ

 • พลเรือเอก ช่อฉัตร กระเทศ

 • รองผู้บัญชาการทหารเรือ

 • -
 • -
 • -
 • การศึกษา

  • โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

  • โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๑๙

  • โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ ๗๖

  • หลักสูตรนายทหารใหม่พรรคนาวิน

  • หลักสูตร Long Communication Course, อินเดีย

  • หลักสูตรต้นปืน กองการฝึก กองเรือยุทธการ

  • หลักสูตรพรรคนาวิน

  • หลักสูตร Maritime Air Surveillance Course, ออสเตรเลีย

  • หลักสูตรผู้บังคับการเรือและยุทธวิธีเรือผิวน้ำ

  • หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ ๕๔

  • หลักสูตร Royal Australian Naval Staff Course, ออสเตรเลีย

  • หลักสูตร Defence Intermediate Financial Management, ออสเตรเลีย

  • หลักสูตร Asia-Pacific Security Studies Executive Course, มลรัฐฮาวาย, สหรัฐฯ

  • หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๓๕

  • ปริญญาโทรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๕๙

  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ ๒๗

  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ ๑๓

   

  ประวัติการรับราชการ

  • ผู้บังคับการเรือหลวงคลองใหญ่

  • ผู้บังคับการเรือหลวงหาญหักศัตรู

  • นายธงรองผู้บัญชาการทหารเรือ

  • หัวหน้าแผนกการจัด กองการวิจัยและพัฒนา กรมยุทธการทหารเรือ

  • รองผู้อำนวยการ กองยุทธการ กรมยุทธการทหารเรือ

  • ผู้อํานวยการ กองการฝึก กรมยุทธการทหารเรือ

  • ผู้อํานวยการ กองนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารเรือ

  • ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือประจํากรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร

  • รักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจํากรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร

  • รักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือประจำกรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ค

  • รักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือประจํากรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์

  • รักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือประจํากรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน

  • รองเจ้ากรมข่าวทหารเรือ

  • ผู้บัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ

  • ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

  • ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

  • เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ

  • ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ