ข่าวเด่น ทั้งหมด
เจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน

เจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน

พลเรือโท อนุพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา เจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ณ อาคารสนามแบดมินตัน กรมสรรพาวุธทหารเรือ พื้นที่สัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ​

๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑กองกิจการในพระองค์ฯ กำหนดให้ ผู้ที่ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นราชองครักษ์พิเศษแล้ว (ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว)
ให้เปลี่ยนการประดับเครื่องหมายพระปรมาภิไธยย่อจาก ภปร. เป็น วปร. ได้โดยไม่ต้องเข้าร่วมพิธีฯ