ข่าวเด่น ทั้งหมด
เรื่องสำคัญ ทั้งหมด
เรื่องทั่วไป ทั้งหมด
ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดกำลังพล เข้าร่วมบริจาคโลหิตกับกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ ในโครงการทำความดี บริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะและร่างกาย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมสถานีตำรวจภูธรสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓