เรื่องสำคัญ ทั้งหมด
เรื่องทั่วไป ทั้งหมด
ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนที่ประสบภัยพายุปาบึก

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนที่ประสบภัยพายุปาบึก

พลเรือโท ชุตินธร ทัตตานนท์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนที่ประสบภัยพายุปาบึก ณ ศาลาประชารัฐ หาดแพรกเมือง ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒

๑๕ มกราคม ๒๕๖๒บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ
กองกิจการในพระองค์ฯ กำหนดให้ ผู้ที่ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นราชองครักษ์พิเศษแล้ว (ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว)
ให้เปลี่ยนการประดับเครื่องหมายพระปรมาภิไธยย่อจาก ภปร. เป็น วปร. ได้โดยไม่ต้องเข้าร่วมพิธีฯ