ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือไทย/ฮานอย และผู้ช่วยทูตเหล่าทัพ จัดงานวันกองทัพไทย ณ โรงแรมมีเลีย กรุงฮานอย

Release Date : 02-03-2017 08:28:14
ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือไทย/ฮานอย และผู้ช่วยทูตเหล่าทัพ จัดงานวันกองทัพไทย ณ โรงแรมมีเลีย กรุงฮานอย

ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือไทย/ฮานอย และผู้ช่วยทูตเหล่าทัพ จัดงานวันกองทัพไทย โดยมี เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงฮานอย เป็นประธาน ณ โรงแรมมีเลีย กรุงฮานอย เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐