ผู้บังคับการฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกภาคองค์บุคคลและยุทธวิธี ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

Release Date : 20-04-2017 00:00:00
ผู้บังคับการฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกภาคองค์บุคคลและยุทธวิธี ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

นาวาเอกสมนึก  กรอบคำ ผู้บังคับการฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกภาคองค์บุคคลและยุทธวิธี ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ ๑ จังหวัดตราด เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บังคับการฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกภาคองค์บุคคลและยุทธวิธี ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง