เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๓ รับการเยี่ยมคำนับจากอุปทูตสถานเอกอัครราชฑูตเยอรมนี ประจำประเทศไทย

Release Date : 10-06-2018 00:00:00
เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๓ รับการเยี่ยมคำนับจากอุปทูตสถานเอกอัครราชฑูตเยอรมนี ประจำประเทศไทย

พลเรือตรี วิธนรัชต์ คชเสนี เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๓ ผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ รับการเยี่ยมคำนับจากอุปทูตสถานเอกอัครราชฑูตเยอรมนี ประจำประเทศไทย และคณะ เข้าหารือเกี่ยวกับการเตรียมการรองรับสถานการณ์วิกฤต เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ เพื่อเตรียมการให้ความช่วยเหลือชาวเยอรมัน ที่ประสบเหตุในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑