ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้กระทำความดีความชอบ

Release Date : 12-06-2018 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้กระทำความดีความชอบ

พลเรือเอก นริส  ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ให้แก่ผู้กระทำความดีความชอบ ประกอบไปด้วย ข้าราชการทหาร นายทหารพ้นราชการ และบุคคลพลเรือน ตามที่กองทัพเรือเสนอขอพระราชทาน จำนวน ๕๗ ราย ณ ห้องรับรอง อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑